Dokumentární.TV » filmové dokumenty o společnosti

Selský rozum

Selský rozum

Andrej Babiš by rád řídil naši zemi jako firmu. Autoři filmu Selský rozum se proto rozhodli podívat, jak Andrej Babiš řídí své firmy. Jak se mají jeho zaměstnanci, jak kvalitní je jeho produkce, jaký vliv má jeho činnost na prostředí, ve kterém podniká nebo jaké má vztahy se svými obchodními partnery. Zkoumají, jak a proč se pod rukama největšího evropského poběratele zemědělských dotací proměňuje český venkov a krajina, co se stalo s ornou půdou, s chovy hospodářských zvířat a drůbeže. Ptají se, proč se na našich stolech objevují podřadné potraviny z polských odřezků původně určených pro psy a pro kočky. Andrej Babiš již ovládl české zemědělství, potravinářství, sdělovací prostředky, dovolíme mu ovládnout i naši zemi a naše životy?

Selský rozum - Česko, 2017, 73 min - české znění
Světový řád

Světový řád

Dokument ruského novináře Vladimira Solovjova zkoumá, co se s námi děje, jaký svět jsme zdědili od svých otců a jaký ho zanecháme svým dětem. Nabádá dívat se, přemýšlet, poslouchat a analyzovat. Přináší mnoho rozhovorů s vlivnými světovými politiky, filozofy či finančníky, nabízí tak úhel pohledu ruského prezidenta Vladimíra Putina, australského novináře Juliana Assange, amerického filmaře Olivera Stonea a mnoha dalších osobností. Od poválečného rozložení sil ve světě, přes rozsáhlé geopolitické změny po rozpadu Sovětského svazu, následné zásahy v Jugoslávii a dalších zemích nás dokument provede arabským jarem až k novodobým událostem v Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii nebo na Ukrajině. A Putinovými slovy se ptá: „Uvědomujete si alespoň teď, co jste způsobili?“.

Миропорядок - Rusko, 2015, 109 min - Vladimir Solovjov - ruské znění s českými titulky
Brexit

Brexit

Celovečerní dokumentární film financovaný crowdfundingovou kampaní vznikl v době, kdy se Velká Británie rozhodovala o vystoupení z Evropské unie. Představuje celou řadu důrazných a přesvědčivých argumentů, proč je členství v EU pro jakoukoliv zemi pouze nesmyslnou přítěží a brzdou rozvoje. Předvede bruselský byrokratický aparát, armádu úředníků, kteří chtějí rozhodovat o každém aspektu vašeho života. Tyto lidi s pohádkovými příjmy do jejich funkcí nikdo nevolí, do jejich rozhodování není možné demokratickou cestou zasahovat a nelze je demokraticky odvolat, nenesou za výsledky své práce žádnou odpovědnost. Vědomě, úmyslně a systematicky působí proti vůli a proti zájmům lidu, kterému by měli sloužit. Korporace je však milují.

Brexit: The Movie - Velká Británie, 2016, 71 min - Martin Durkin - anglické znění s českými titulky
Občan Snowden

Občan Snowden

Slavný dokument ověnčený mnoha cenami včetně té nejprestižnější – Oscara. Hlavním dějištěm se stává hotelový pokoj v Hongkongu, je červen 2013. Na kameru soustředěně vypovídá ten, jehož jméno v několika dalších dnech zaplní titulky světových médií – Edward Snowden. Bývalý analytik Americké bezpečnostní agentury (NSA) popisuje filmařce Lauře Poitras a novinářům z anglického deníku The Guardian v exkluzivním rozhovoru, jak NSA masově shromažďuje data o soukromé elektronické komunikaci stovek milionů lidí. Následné zveřejnění přísně tajných materiálů spustí mediální bouři a vyvolá lavinu dalších otázek. Jak spolu souvisí svoboda a soukromí? Co se stane s demokracií, pokud národní vlády převezmou dohled nad veškerými našimi daty?

Citizenfour - Německo / USA, 2014, 114 min - Laura Poitras - české znění
Koho napadnout příště?

Koho napadnout příště?

Dokument politického aktivisty a oskarového filmaře Michaela Moora, ve kterém si klade za cíl ‚napadnout‘ celou řadu dalších zemí, aby shromáždil odpovědi na nejnaléhavější sociální a ekonomické otázky ve Spojených státech. V každé z navštívených zemí hledá ty nejlepší nápady, které si hodlá vzít s sebou domů. V Itálii jej zaujme systém placených dovolených a prozaměstnanecký přístup managementu, Francie překvapí úrovní gastronomie ve školních jídelnách a neobvyklými hodinami sexuální výchovy, Finsko předvede, jak větší volností pro děti dosáhlo velmi vysoké úrovně vzdělanosti, Slovinci nabídnou bezplatné vysoké školství. Německo, Portugalsko, Norsko, Tunisko, Island, všude se dají nalézt příklady hodné následování, které dělají ze světa lepší místo k životu.

Where to Invade Next - USA, 2015, 110 min - Michael Moore - anglické znění s českými titulky
Us Now

Us Now

Nové technologie a úzce související kultura vzájemné spolupráce ukazují na radikálně nové možnosti organizace. Fotbalový tým před zánikem odkoupený a nyní společně řízený třiceti tisíci fanoušky, kteří prostřednictvím internetového hlasování rozhodují o každém jeho aspektu, náhle vykazuje naprosto nečekaných výsledků. Hudební alba vydávaná z rozhodnutí a prostředků komunit slaví na přesyceném hudebním trhu skvělé úspěchy. Sociální sítě nabízející vzájemné úvěry bez prostředníků, bezplatné ubytování mezi cestovateli a všemožnou výpomoc v rámci zájmových skupin rostou jako houby po dešti. Ve všech případech se ukazuje, že více hlav více ví a že společné rozhodnutí eliminuje nepoctivost či chybu jednotlivce. Dočkáme se podobně otevřeného řízení celé naší společnosti?

Us Now - Velká Británie, 2009, 61 min - anglické znění s českými titulky
Duch doby 3: Stále kupředu

Duch doby 3: Stále kupředu

Zeitgeist: Moving Forward je celovečerní dokumentární film prezentující důvody pro nutnost přechodu ze současného socio-ekonomického měnového paradigmatu. V první části pojednává o tom, co je pravdy na naší oblíbené omluvě různých povahových a zdravotních deformací tzv. „genetickým předpokladem“. Ukazuje nám, že problémy mají kořeny daleko hlouběji. Dále se film dívá na zoubek tomu, jaký mozek vlastně ovládá onu „neviditelnou ruku trhu“, jak trh funguje, kdo na něm profituje a kdo na to naopak doplácí. Představuje koncept „ekonomie založené na zdrojích“, kde hlavní hybnou silou nejsou peníze virtuální hodnoty, nýbrž nerostné, energetické, lidské a jiné zdroje – tedy skutečné hodnoty. Horní 1% vlastní přes 40% bohatství planety a 18.000 lidí umírá denně hladem. Je to nutné?

Zeitgeist: Moving Forward - USA, 2011, 161 min - české znění
Konzum

Konzum

Film začíná reakcí na protesty proti summitu G8 v italském Janově v roce 2001, brzy se ale přesouvá k popisu dnešního světa v širší perspektivě. Navštíví i Kubu, jakožto extrémní protipól konzumu. Metodou často neuvěřitelně rychlého střídání jednotlivých záběrů a témat je demonstrována absurdita a iracionálnost stávajícího systému mnohem lépe a názorněji, než ve většině textů, kterých bylo na toto téma už napsáno bezpočet. Autoři pátrají po kořenech černého bloku – a dávají značný prostor Johnu Zerzanovi, anarcho-primitivistovi, který velmi inteligentně kritizuje průmyslovou civilizaci a konzum, obhajuje násilné protesty jako jediné, které upoutají pozornost… a také tvrdí, že ideální by bylo vrátit se do doby před zemědělstvím a vznikem dělby práce.

Surplus: Terrorized Into Being Consumers - Švédsko, 2003, 51 m - původní znění s českými titulky
Bowling for Columbine

Bowling for Columbine

Snímek dokumentaristy Michaela Moora o událostech na střední škole ve městě Columbine, kde dva studenti, poté co si byli ráno zahrát kuželky, zabili dvanáct spolužáků a jednoho učitele, načež spáchali sebevraždu. Vzhledem k benevolentním zákonům neměli žádný problém získat zbraně. Záhy poté se rozpoutala veřejná debata na téma, kdo je za tuto a podobné tragédie zodpovědný. Každý hledal viníka někde jinde – někdo v násilnických filmech, ve videohrách, někteří našli dokonce konkrétního viníka v rockovém zpěvákovi Marilynu Mansonovi. Michael Moore se na základě šokující columbineské události zamyslel nad fenoménem násilí ve Spojených státech. Ve svých úvahách rodnou zemi nijak nešetří a poukazuje na její neblahou roli v mnoha světových konfliktech.

Bowling for Columbine - Kanada/USA/Německo, 2002, 115 min - anglické znění s českými titulky
Bouře teroru: Historie vládou sponzorovaného terorismu

Bouře teroru: Historie vládou sponzorovaného terorismu

Toto šokující video odhaluje nové rozhovory a odkrývá nepopiratelné důkazy, že vlády plánují a provádějí operace pod falešnou vlajkou, aby manipulovali geopolitické dění ve vlastní prospěch. V celé historii objevíme kriminální živly uvnitř vlád, páchající teroristické činy na domácím obyvatelstvu. Terrorstorm odhaluje na základě odtajněných dokumentů a výpovědí očitých svědků, jak v průběhu posledních sta let západní představitelé opakovaně vraždili své vlastní obyvatele, zatímco veřejně vystupovali jako jejich zachránci. Tato linie nás dostane až do současnosti, k útokům na Světové obchodní centrum 11.9.2001 či atentátům v londýnském metru a autobusech 7.7.2005. Ukáže neuvěřitelnou podobnost mezi případy již prokázanými a těmi, jež na své odhalení teprve čekají.

TerrorStorm: A History of Government-Sponsored Terrorism - 2006, 112 min - s českými titulky
Válka proti demokracii

Válka proti demokracii

Novinář John Pilger zkoumá role Washingtonu v manipulaci latinskoamerické politiky v průběhu posledních padesáti let. Tento film odhaluje na doložených příkladech z jižní Ameriky nekalou politiku, která dodnes pokračuje například v Iráku, Íránu, Libanonu, Afghánistánu a na mnoha dalších místech. Od roku 1945 se Spojené státy pokusily svrhnout 50 vlád, mnoho z nich demokratických, v průběhu času bylo 30 zemí napadeno a bombardováno. Pozoruhodný je vzestup Venezuely, která nastolila vlastní demokratický systém, založený na úsilí zbavit se všemožných závislostí a diktátů i přes riziko možných intervencí nebo sankcí. Dokument přináší zcela odlišný pohled na fungování demokracie, než jaký je denně předhazován v „nezávislých a objektivních“ médiích.

The War on Democracy - Velká Británie / Austrálie, 2007, 92 min - anglické znění s českými titulky
Kymatica

Kymatica

Dokument Kymatica volně navazuje na předchozí snímek téhož autora Esoteric Agenda. Soustřeďuje se na člověka a univerzální vědomí (lidstva či planety). Upozorňuje, že kolektivní, psychická porucha lidstva vytváří šílenou iluzi, která je primární příčinou veškeré naší bolesti a utrpení, kteréžto si způsobujeme výhradně sami. Zachází daleko hlouběji do metafyzických aspektů a skrytých souvislostí prastaré mytologie a historie s moderními způsoby fungování společnosti a politického výsledku. Vysvětluje šamanizmus, duality a reality za DNA a moderních falešných přesvědčení. Kymatica je další vynikající film, který se pokouší poukázat na zásadní nepochopení, kterému lidstvo dnes čelí a má za následek nerovnováhu mezi planetou, přírodou a všemi životními formami.

Kymatica - USA, 2009, 84 min - anglické znění s českými titulky
Konec Ameriky

Konec Ameriky

Film založený na bestselleru Naomi Wolf „The End of America“ rozebírá deset kroků, kterými si země procházejí, když se postupně začínají stávat fašistickým státem. Jde zejména o nalezení vnitřního, nebo vnějšího nepřítele, vytvoření tajných věznic, polovojenských jednotek nezodpovídajících-se občanům. Dále zpracování systému dohledu na domácí obyvatelstvo, infiltrace, zastrašování a obtěžování občanských spolků a organizací, bezdůvodné a opakované zadržování bezúhonných občanů, zaměření klíčových osobností a vytvoření jejich seznamu, kontrolu tisku, označení odpůrců vládnoucí politické strany za zrádce, omezeni vlády zákona a postavení sebe nad zákon. Vše názorně předvedeno na historických příkladech a jejich analogiích ze současné reality.

The End of America - USA, 2008, 74 min - anglické znění s českými titulky
Esoterická agenda

Esoterická agenda

Dokumentární film Esoteric Agenda začíná fenoménem 2012, pokračuje vysvětlením z hlediska historických kalendářů a dává dobrý historický úvod do spolků Svobodných zednářů, Iluminátů a dalších, které vyvíjejí své neveřejné aktivity ještě v dnešní době. Následně ale odbočuje z tajemné atmosféry konspirací a začíná se věnovat symbolům. Symboly totiž předurčují a ovlivňují vnímání lidí, navíc dle dokumentu mají určitou moc na běh věcí. Načasování okamžiků začátku války v Iráku, které se shoduje s přesným časem jarní rovnodennosti. Je toto jen náhoda? A proč by ladil čas útoku s pohanským svátkem? Dále se zaměříme na plán redukce lidstva podložený normami OSN. Zajímavé podněty k zamyšlení pokračují až do samého konce dokumentu.

Esoteric Agenda - USA, 2008, 126 min - anglické znění s českými titulky
Duch doby 2: Dodatek

Duch doby 2: Dodatek

Zeitgeist: Addendum je americký dokumentární film z produkce Petera Josepha, který navazuje na jeho předchozí úspěšný dokument Zeitgeist: The Movie. Snímek se věnuje americkému FEDu (Federálnímu rezervnímu systému), CIA, velkým americkým korporacím, jiným finančním a vládním institucím, dále i náboženstvím; vyvozuje, že jsou v podstatě všechny zkorumpované, škodlivé lidstvu a je potřeba se jich zbavit a nahradit něčím jiným. Ve filmu je navrhován „Projekt Venus“ (angl. The Venus Project) jako možné řešení. Slovy režiséra, film „se pokouší najít kořeny této všudepřítomné sociální korupce a nabídnout řešení“. Na závěr zdůrazňuje potřebu přijetí myšlenek teorie vývoje a vzájemné závislosti. Naznačuje také konkrétní kroky k oslabení peněžního systému.

Zeitgeist: Addendum - USA, 2008, 123 min - anglické znění s českými titulky
Duch doby

Duch doby

Dokument o třech kapitolách provokuje k zamyšlení. Doslechnete se o zrodu křesťanství, uměle vystavěného na vypálených základech historické a astronomické mytologie, případně o způsobu hromadění bohatství prostřednictvím k tomuto účelu vytvořených válečných konfliktů. Hovoří se zde i o postupném ukrajování svobod lidí pod zástěrkou tzv. „války proti terorismu“ a o okolnostech samotného útoku na WTC dne 11. září 2001. Zajímavé je též shrnutí některých méně známých informací o americkém Federálním systému rezerv a pojednání o tom, kdo vlastně stojí za oponou. Informace v dokumentu obsažené byly shromažďovány po dlouhou dobu a seznam zdrojů je k dispozici na oficiálních stránkách projektu Zeitgeist.

Zeitgeist: The Movie - USA, 2007, 122 min - anglické znění s českými titulky