Selský rozum

Selský rozum - Česko, 2017, 73 min - české znění

Andrej Babiš by rád řídil naši zemi jako firmu. Autoři filmu Selský rozum se proto rozhodli podívat, jak Andrej Babiš řídí své firmy. Jak se mají jeho zaměstnanci, jak kvalitní je jeho produkce, jaký vliv má jeho činnost na prostředí, ve kterém podniká nebo jaké má vztahy se svými obchodními partnery. Zkoumají, jak a proč se pod rukama největšího evropského poběratele zemědělských dotací proměňuje český venkov a krajina, co se stalo s ornou půdou, s chovy hospodářských zvířat a drůbeže. Ptají se, proč se na našich stolech objevují podřadné potraviny z polských odřezků původně určených pro psy a pro kočky. Andrej Babiš již ovládl české zemědělství, potravinářství, sdělovací prostředky, dovolíme mu ovládnout i naši zemi a naše životy?

Mezi horami, protkaná řekami, ležela země. Lidé, kteří v ní žili, měli velmi rádi pohádky. Líbilo se jim, že králové v nich byli dobří a dobré dnešky přecházely do lepších zítřků. Ve skutečnosti ale jejich vládcové lhali, kradli a podváděli. Až jednoho dne, kde se vzal, tu se vzal, byl tu kupec. Byl bohatý, jako z pohádky, ale chodil mezi lid převlečený za obyčejného sedláka. Lidé žasli, kolik toho ví o špatném vládnutí a chamtivosti králů. A žasli tolik, že se ani neptali, odkud to všechno ví a kde to všechno vzal …

Selský rozum