Duch doby

Zeitgeist: The Movie - USA, 2007, 122 min - anglické znění s českými titulky

Dokument o třech kapitolách provokuje k zamyšlení. Doslechnete se o zrodu křesťanství, uměle vystavěného na vypálených základech historické a astronomické mytologie, případně o způsobu hromadění bohatství prostřednictvím k tomuto účelu vytvořených válečných konfliktů. Hovoří se zde i o postupném ukrajování svobod lidí pod zástěrkou tzv. „války proti terorismu“ a o okolnostech samotného útoku na WTC dne 11. září 2001. Zajímavé je též shrnutí některých méně známých informací o americkém Federálním systému rezerv a pojednání o tom, kdo vlastně stojí za oponou. Informace v dokumentu obsažené byly shromažďovány po dlouhou dobu a seznam zdrojů je k dispozici na oficiálních stránkách projektu Zeitgeist.

Čím víc se snažíte přijít na to, čemu si myslíme, že rozumíme, odkud jsme se vzali, co si myslíme, že děláme, tím víc začnete vidět, že jsme lhali. Lhali jsme každou insitucí. Donutí vás na okamžik si myslet, že náboženská instituce je jediná, která nebyla nikdy dotčena. Náboženské instituce na tomto světě jsou na samém dně té špíny. Náboženské instituce na tomto světě jsou zde zasazeny stejnými lidmi, kteří vám dali vaši vládu, vaše zkažené vzdělání, kteří nastavují vaše mezinárodní bankovní dohody. Protože naši předsedové se ani trochu nezajímají o vás nebo vaši rodinu. Vše o co starají je to o se vždycky starat chtěli a to o ovládnutí celého světa. Byli jsme vystřeleni daleko od pravdy a hledáme ve vesmíru přítomnost toho, který je nazýván „Bůh“. Nevím co Bůh je, ale vím co není. A dokud nebudete připraveni vidět celou pravdu kamkoli může vést, na kohokoli může směřovat, pokud se budete chtít dívat jiným směrem, nebo jestli budete chtít být oblíbenými, pak někde daleko za hranicí zjistíte, že stravujete boží spravedlností. Čím víc se naučíte, čím více pochopíte odkud věci přišly – čím víc jasnými se pro vás stanou, zjistíte, že vidíte lež všude. Musíte znát ravdu a vyhledávat ji a pak vás pravda osvobodí. …protože vám musím říct pravdu, lidi, musím vám říct pravdu. Pokud se z toho stane blbost, naprosto nepřehlédnutelná blbost, musíte v úctě stát při všech těch naprosto falešných slibech a přehnaných požadavcích – náboženství. Přemýšlejte nad tím! Náboženství vlastně přesvědčuje lidi, že je zde neviditelný muž žijící v oblacích který vidí vše co děláte, každou minutu každého dne. A neviditelný muž má speciální seznam desíti věcí, které nechce, abyste dělali. A když uděláte jakoukoli z těchto desíti věcí, má speciální místo plné ohně a kouře a pálení a mučení a bolesti kam vás pošle žít a trpět a spalovat a dusit se a křičet a plakat až na věky věků. Ale on vás miluje! Miluje vás. Miluje vás a potřebuje peníze. Vždycky potřebuje peníze! Je všemocný, perfektní, vševědoucí a moudrý. Nějak – jen neumí zacházet s penězma! Náboženství si bere v miliardách dolarů, neplatí daně a vždycky potřebuje o něco víc. Ha, příběh o pěkné bbosti! A doprdele!

Část I.:

Nejznámější příběh

Tohle je Slunce. Již 10.000 let př. n. l. jsou historické záznamy hojné na odrazy lidí respektujících a uctívají tento objekt. A je velmi jednoduché pochopit proč, když každé ráno Slunce vychází, přinášející světlo, teplo a bezpečí lidí před chladem, slepotou, predátory, kteří se skrývají za rouškou noci. Lidé pochopili, že bez něj nevyroste úroda a život na planetě by neměl šanci přežít. Tyto skutečnosti dělají Slunce nejuctívanějším objektem všech dob. Taktéž si byli velmi dobře vědomi hvězd. Sledování hvězd jim umožňovalo rozpoznávat a předvídat události, které se přihodí za delší časové období, jako je třeba zatmění nebo úplněk. Přešly v soupisy hvězdých uskupení, které dnes známe jako souhvězdí. Toto je kříž zvěrokruhu, jednoho z nejstarších pojmů lidské historie. Zobrazuje Slunce jak obrazně prochází zkrze 12 hlavních souhvězdí v průběhu roku. Také zobrazuje 12 měsíců v roce, čtyři roční období a slunovraty a rovnodennosti. Termín zvěrokruh se vztahuje k faktu, že souhvězdí byla zosobněna podobamy zvířat. Ve světě, dřívější civilizace Slunce a hvězdy jen nenásledovaly, zosobnily je s přizpůsobivýmit mýty zahrnjící jejich přesuny a vztahy. Slunce, které dává život a zachraňuje hodnoty, bylo zosobněno jako vzor nikdy neviděného stvořitele Boha. Bohovo Slunce. Světlo světa. Spasitel lidského druhu. Rovněž 12 souhvězdí reprezentuje místa cesty Bohova Slunce. A byla jim přidělena jména, většinou zastávající faktory přírody, které se dějí v daném období. Například Vodnář – posel vody, který přináší na jaro deště. Toto je Horus. Byl Bohem Slunce v Egyptě kolem roku 3000 př. n. l. On je Slunce ztělesněné v jeho životě řadou alegorických mýtů zahrnující posouvání Slunce po obloze. Ze starověkých hieroglifů z Egypta toho víme mnoho o solárním vykoupení. Pro příklad, Horus znamenající Slunce nebo světlo měl nepřítele zvaného Set. A Set byl ztělesněním temnoty nebo noci. A obrazně řečeno, Horus by každé ráno vyhrál bitvu nad Setem zatímco večer by Set porazil Horuse a poslal jej do podsvětí. Je důležité vědět, že tma proti světlu, nebo dobro proti zlu, jsou jedny z nejznámějších náboženských faktů a jsou stále povznášeny na mnoho úrovní i dnes. Dá se říct, že Horusův příběh je následující: Horus se narodil 25 prosince panně Isis Marii. Jeho narození bylo doprovázeno hvězdou na východě která tří králům dala možnost najít a vyzdobit novorozeného spasitele. Když mu bylo 12 stal se dětským učitelem. Ve věku 30 let byl pokřtěn postavou zvanou Anap a tím začala jeho vláda. Horus měl 12 učedníků, kteří cestovali dělali zázraky jako uzdravení nemocných a chození po vodě. Horus byl známý pod mnoha jinými jmény, jako třeba „Pravda“, „Světlo“, „Bohův posvěcený syn“, „Dobrý pastýř“, „Bohův beránek“ a spousta dalších. Po zrazení Typthonem byl Horus ukřižován, pohřben po 3 dny a následovalo zmrtvýchvstání. Tyto Horusovy vlastnosti, zda-li jsou původní nebo ne, prostoupily do mnoha kultur na světě a pro mnoho bohů najdeme v podstatě stejnou mytologickou stavbu. Attis z Phrygie, narozen panně Naně 25 prosince. Ukřižován, umístěn do hrobky a za 3 dny vstal z mrtvých. Krishna z Indie, narozen panně Devaki a hvězda na východě signalizovala jeho příchod. Jeho učedníkové předváděli zázraky a po smrti vstal z mrtvých. Dionysus z Řecka, narozen panně 25 prosince, byl ecstující učitel předvádějící zázraky jako přeměnu vody na víno. Byl znám jako „Král králů“, „Jediný Bohův zrozený syn“, “ Alpha a Omega“ a mnoho dalších. A po smrti vstal z mrtvých. Mithra z Persie, narozen panně 25 prosince. Měl 12 učedníků a předváděl zázraky A po smrti byl pohřben na 3 dny a poté vstal z mrtvých. Známý jako „Pravda“, „Světlo“ a mnoho dalších. Zajímavé je, že den úctívání posvátné Mithry byla neděle. Faktem zůstává, že zde máme mnoho spasitelů z mnoha období na celém světě, kteří jsou popisováni těmito základnímy charakteriktikami. Otázkou zůstává – proč tyto vlastnosti? Proč panna a proč 25 prosince? Proč byli mrtví 3 dny a nevyhnutelně následovalo zmrtvýchvstání? Proč 12 učedníků nebo stoupenců? Abychom na to přišli, pojďme prozkoumat posledního z těchto spasitelů. Ježíš Kristus se narodil panně Marii 25 prosince v Betlémě. Jeho narození oznamovala hvězda na východě, kterou následovali tři králové, aby nastrojili nového spasitele. Byl dětským učitelem ve 12 letech a ve 30 byl pokřtěn Janem Křtitelem. A tím začala jeho vláda. Ježíš měl 12 učedníků, kteří cestovali a předváděli zázraky jako uzdravení nemocných, chození po vodě, oživnutí mrtvých. Je také znám jako „Král králů“, „Syn Boha“, „Světlo světa“, „Alpha a Omega“, „Bohův beránek“ a mnoho mnoho dalších. Poté co byl zrazen učedníkem Jidášem a prodán za 30 kousků stříbra, byl ukřižován, pohřben a za 3 dny vstal z mrtvých a vystoupal do nebes. Zaprvé, část o narození je zcela astrologického rázu. Ta hvězda na východě je Sirius, nejzářivější hvězda na noční obloze, která se 24 prosince seřadí se třemi nejzářivějšími hvězdami v souhvězdí Orion. Tyto tři jasné hvězdy v souhvězdí Orion jsou dnes nazývány stejně jako byly ve starých dobách – Tři Králové. A Tři Králové a nejjasnější hvězda – Sirius ukazují na místo východu slunce 25 prosince. Tohle je proč Tři Králové následovali hvězdu na východě – zaměřují východ slunce, zrození Slunce. Panna Marie značí souhvězdí Panny, taktéž známé Virgo the Virgin. Virgo latinsky znamená panna (vigrin). Prastarý symbol pro Virgo je písmeno M. To je pro Marie patří k dalším pannám-matkám, jako třeba Adonisova matka Myrra nebo Budhova matka Maya, všechny začínají na M. Virgo bylo také známo jako House of Bread a znázorněním Virgo je panna držící snop pšenice. Tento House of Bread a jeho symbol pšenice zastupují srpen a září, čas sklizně. Betlém se doslova překládá jako „house of bread“. Tudíž Betlém je zastoupením souhvězdí Virgo – místo na obloze, ne na zemi. Je zde další velmi zajímavý fenomén, který nastává kolem 25 prosince nebo zimního slunovratu. Od letního do zimního slunovratu se dny stávají kratší a studenější a z pohledu severní polokoule Slunce se objevuje jakoby na jihu, stává se menším a vzácnějším. Zkracování dnů a konec úrody s blížícím se zimním slunovratem symbolizuje průběh smrti ve starých dobách. Byla to smrt Slunce. A 22 prosince byla smrt Slunce dokončena. Pro Slunce, které se po 6 měsíců pohybuje směrem k jihu, to znamená nejnižší bod na obloze. Zde se vyskytují zajímavé události: Slunce se přestane pohybovat na jih na celé 3 dny. A během této tří denní pauzy Slunce pobývá v blízkosti Jižního kříže, nebo-li souhvězdí Crux. A po této době, 25 prosince, se Slunce pohne o jeden stupeň, tentokrát na sever předzvěstující delší dny, teplo a jaro. A proto se říkalo: Syn zemřel na kříži a byl mrtev 3 dny, aby vstal z mrtvých a znovu se narodil. Tohle je důvou proč Ježíš a mhoho dalších slunečních bohů mají společné ukřižování, být mrtvý po 3 dny a následný proces zmrtvýchvstání. Je to přechodné období Slunce před tím, než změní svůj pohyb zpět a na severní polokouli přináší jaro a tím pádem spásu. Avšak, oni neoslavují zmrtvýchvstání Slunce až do jarní rovnodennosti nebo-li – Velikonoc. Proto v době jarní rovnodennosti Slunce překoná ďáblovu temnotu tím, že se dny po rovnodennosti stanou delšími než noc a znovuoživuje jarní podmíky. Pravděpodobně nejjasnější ze všech astrologických symbolů kolem Ježíše je 12 učedníků. Jednoduše jsou 12 souhvězdí zvěrokruhu, které Ježíš, jakožto Slunce, nechal cestovat. Popravdě, číslem 12 je naplněna celá Bible. Tento tex má toho víc co dočinění s astrologií než cokoli jiného. Vrátime-li se zpět ke kříži zvěrokruhu, obraznému životu Slunce nebyl to jen umělecký výraz nebo nástroj na sledování slunečního pohybu. Byl to také pohanský duchovní symbol, který zjednodušeně vypadal takto. Toto není symbol křesťanství. Je to pohanská adaptace kříže zvěrokruhu. Proto byl Ježíš v dřívějších dobách zobrazován s hlavou na kříži. Pro Ježíše je to Slunce. Syna Boha, světlo světa, pozdvyžený zachránce, který příjde znova jako to dělá každé ráno s hrdostí Boha, který chrání před silami temna, a rodí se znovu každé ráno a můžete ho vidět v oblacích, nahoře v nebesích s korunou z trnů nebo s paprsky. Z množství astrologických/astronomických metafor v Bibli jedna z nejdůležitějších má co dělat s letopočty. Zrze celou Bibli je mnoho zmínek o letopočtech. Abychom tomuto porozuměli, musíme být dobře obeznámeni s fenoménem známým jako proces rovnodennosti. Prastaří egypťané jdoucí ve stopách kultur svých předků rozpoznávají přibližně 2150 let východ slunce v den jarní rovnodennosti která nastane v jiném znamení zvěrokruhu. To má co dělat s pomalou změnou úhlu pohledu ze Země, která se otáčí po svých osách. Nazývá se to „proces“, protože souhvězdí jdou pozpátku než v průběhu normálního ročního cyklu. Doba za kterou proces projed všemi 12 znameními trvá zhruba 25 765 let. Také se to nazývá jako ohromný rok a staré společnosti se toho velmi obávali a uváděli jako každých 2150 let jako „věk“. Od roku 4300 př.n.l. do 2150 př.n.l. to byl věk Tauruse – Býka. Od roku 2150 př.n.l. do 1 n.l. to byl věk Ariese – Beran. A od roku 1 do 2150 je doba Ryb, to je věk ve kterém se nyní nacházíme. A kolem roku 2150 přejdeme do nového věku, věku Vodnáře. Bible odráží široké pojednání o symbolickém pohybu zkrze tři doby zatímco předzvěstuje dále. Ve Starém Zákone, když Mojžíš sestoupil na Mount Sinai s desíti přikázáními byl vemli zmatený, když viděl své lidi jak pracují na zlatém býku. Popravdě, rozbil kamenné desky a navedl své lidi, aby se navzájel zabili, aby se tím sami očistili. Nejbibličtější badatelé budou tento hněv dávat za vinu, že izraelové pracovali na špatném idolu nebo něčemu podobnému. Realita je, že zlatý býk je býk Taurus. A Mojžíš představuje nový věk Ariese – berana. Proto v dnešní době židé stále troubí na beraní roh. Mojžíš představuje nový věk Ariese, a všichni v novém věku musejí shazovat věk starý. Jiné náboženství bere tyto přechody také, jako před křesťanský bůh Mithra zabil býka. Ježíš je postava, která uvádí věk po Ariesovi – věk Ryb (dvou ryb). Symbolika ryb se hojně vyskytuje v Novém zákoně. Ježíš nakrmil 5000 lidí chlebem a dvěma rybami. Když začala jeho vláda jdoucí souběžně s Galileem spřátelil se se dvěma rybáři, kteří ho následovali. A myslím, že jsme všichni viděli „Jesus fish“ na zadní straně aut. Jestli vůbec vědí co to přesně znamená. Je to pohanský astrologický symbol pro Slunečné království ve věku Ryb. Prakticky Ježíšovo předpokládané narození je v podstatě začátkem tohoto věku. V Lukáši 22:10, když je Ježíš tázán svými učedníky, kde bude další beránek až zemře, Ježíš odpovídá: Pohleďte, když vstoupíte do města, setkáte se s mužem, který ponese džbán s vodou… následujte ho do domu kam vstoupil Toto Písmo svaté je zdaleka nejodhalující ze všech astrologických zmínek. Muž nesoucí džbán vody je Vodnář – Posel Vody, který je vždy znázorňován jako muž vylévající vodu ze džbánu. Ten znázorňuje věk po Rybách. A když Slunce (Boží Syn) opustí věk Ryb (Ježíš) přesune se do domu Vodnáře tak jak Vodnář následuje Ryby v procesu rovnodennosti. Vše co Ježíš říká je, že po věku Ryb nastane věk Vodnáře. Nyní jsme slyšeli vše o konci éry a o konci světa. Kreslené podání v Knize zjevení vede k tomu, že hlavní zdroj této myšlenky pochází z Matouše 28:20, kde Ježíš říká: Budu s vámi až do konce světa. Avšak ve verzi od King Jamese je „svět“ jednou z mnoha chyb v překladu. Slovo, které bylo užito je „éra“, což znamená věk. „Budu s vámi do konce věku.“ Což je pravda, protože až Ježíšovo slunečné ztělesnění Ryb skončí, Slunce vstoupí do věku Vodnáře. Úplný koncept konce éry a konce světa je špatně vysvětlená astrologická alegorie. Řekněte to asi 100 miliónům lidí v Americe, kteří věří, že konec světa se blíží. A ještě, postava Ježíše je knižně a astrologicky výslovně přebrána od egyptského boha Slunce Horuse. Například, na stěnách chrámu Luxor v Egyptě jsou 3500 let vytesány obrazy zvěstování, naprosto perfektní pojetí narození a úctívání Horuse. Obrazy začínají myšlenkou o zvěstování, že panna Isis zplodila Horuse, poté Neith, Duch Svatý, oplodňuje pannu a pak panna porodí, a uctívání. To je přesná koncepce příběhu o zázraku Ježíše. Popravdě, knižní podoby mezi egyptským a křesťanským náboženstvím jsou ohromující. A kopírování pokračuje. Příběh o Noem a jeho arše je převzán přímo ze zvyku. Koncept velké potopy je všudypřítomný na celém světě s více než 200 tvrzeními v různých časových dobách. Avšak jeden nesahá dál do předkřesťanské doby, než k Eposu a Gilgamešovi, napsaném v roce 2600 př.n.l. Tento příběh vypráví o velké potopě seslanou Bohem, na arše se zachránila zvířata a dokonce vypuštění a vrácení holubice, vše je tak jako v biblickém přiběhu s mnoha dalšími podobnostmi. A pak tady máme okopírovaný příběh o Mojžíši. V době jeho narození byl Mojžíš dán do proutěného košíku a vyslán po řece, aby se vyhlo jeho zavraždění. Později byl zachráněn královskou dcerou a byl vychován jako princ. Tento příběh o dítěti a košíku byl převzat přímo z mýtu o Sargonovi z Akkadu, který je přibližně z roku 2250 př.n.l. Sargon se narodil, byl uložen do proutěného košíku, aby se vyhlo jeho zavraždění a poslán po řece. Byl zachráněn a vychován Akki, královskou porodní bábou. Ještě více, Mojžíš je znám jako postava, která přinesla desatero přikázání. Avšak myšlenka o přinesení přikázání od Boha a jejich zvjestování na hoře je také velmi starý motiv. Mojžíš je pouze další z řady postav, které přinesly přikázání v mytologické historii. V Indii byl ohromným zákonodárcem Manou. Na Krétě Minos vystoupal na horu Dikta, kde mu Zeus dal posvátné zákony. Zatímco v Egyptě to byl Mises kdo přinesl kamenné desky a na ně Bůh napsal přikázání. Co se týká desatera přikázání, převzali je přímo ze Spell 125 z egyptsé Knihy Mrtvých. Zatímco Kniha Mrtvých řká „Neukrandu“ přešlo v „Nepokradeš“. „Nezabiju“ přešlo v „Nezabiješ“. „Nebudu lhát“ přešlo v „Nepromluvíš křivého svědectví“ a tak dále. Ve skutečnosti egyptské náboženství je hlavní základ pro židovsko-křesťanskou teologii. Křest, život po smrti, konečný rozsudek, porození panny, zmrtvýchsvtání, ukřižování, archa zaslíbení, obřezání, spasitelé, svaté přijímání, velká potopa, Velikonoce, Vánoce, beránek a mnoho mnoho dalších jsou jako egyptské myšlenky, dlouho před Křesťanstvím nebo Židovstvím. Justin Martyr, jeden z prvních křesťanských historiků a obhájců napsal: „Pokud řekneme, že on, Ježíš Kristus, náš učitel, byl ztvořen bezsexuálního aktu, byl ukřižován, znovu povstal a vystoupal do nebes, nemůžeme navrhnout nic jiného než čemu věříme ohledně synů (boha) Jupitera.“ V jiném spisu Justin Martyr řekl: Narodil se panně, přijměte to jako fakt s tím v co věříte v (boha) Persea. Je zřejmé, že Justin a další ranní křesťané věděli jak moc je si Křesťanství podobné s pohanským náboženstvím. Avšak Justin měl řešení. Co se tohoto týče, udělal to ďábel. (Ďáblové…lstivě předstírali, že Minerva byla dcera Jupitera ztvořena bez sexuálního aktu) Ďábel předvídavě přišel před Kristem a vytvořil své vlastnosti v pohanském světě. Fundamentalizované Křesťanství. Fascinující! Tito lidé v podstatě věří, že svět je starý 12 000 let. Přísahám Bohu! Ve skutečnosti jsem se zeptal jednoho z těchto lidí. OK, zkameněliny dinosaurů! Odpověděl: „Zkmeněliny dinosaurů? Bůh je sem dal, aby zkoušel naši víru.“ Já myslím, že Bůh sem dal tebe, aby zkoušel mojí trpělivost, kámo. Bible není nic víc než astrologicky knižní smíchanina, stejně jako skoro všechny náboženské mýtý před tím. Popravdě, přenosy některých znaků do stejné nebo podobné podoby můžeme najít přímo v samotné Bibli. Ve Starém zákoně je příhěh o Josefovi. Josef byl takový prototyp Ježíše. Josefovo narození je pokládáno za zázrak, stejně tak jako Ježíšovo. Josef pocházel z 12 bratrů, Ježíš měl 12 učedníků. Josef byl prodán za 20 kousků stříbra, Ježíš byl prodán za 30 kousků stříbra. Bratr Judah našeptával Josefovi, učedník Jidáš našeptával Ježíši. Josef začal své dílo ve 30, Ježíš začal své dílo ve 30. Těchto obdob je víc a víc. Dále máme nějakou nebiblickou historickou zmínku o osobě, která měla stejné jméno Ježíš a byl to syn Marie, která měla 12 učedníků, léčící lidi, apod.? Je mnoho kronikářů, kteří žili kolem středozemí, někteří během nebo po domělém životě Ježíše. Kolik z těchto historických dokumentů se o Ježíši zmiňuje? Ani jeden. Abychom byli spravedliví, neznamená to, že zastánci Ježíše neměli potvrzený opak. Čtyři historikové se typicky zmiňují, aby ospravednlili Ježísovu existenci. Pliny mladší, Suetonius a Tacitus jsou první tři. Každý z jejich záznamů se skládá přinejlepším z několika vět, kde se zmiňují o Kristusovi nebo Kristu, což popravdě není jméno, ale titul. Znamená to „posvěcený“. Čtvrtý zdroj je Josefus a bylo prokázáno, že to je stovky let starý falsifikát. Bohužel, je pořád považován za pravdu. Mysleli jste si, že člověk, který postal z mrtvých a vystoupal do nebe před zraky všech a předváděl mnoho zázraků, které ho vyzdvihly mohl být vytvořen v historických záznamech. Nebyl, protože jakmile je záznam uvážen, máme velice mnoho nesrovnalostí o tom, jestli postava jménem Ježíš vůbec kdy existovala. Křesťanské náboženství je parodií na úlohu Slunce, do kterého si vložili muže zvaného Kristus a odvěčují se mu uctíváním, přičemž původně uctívali Slunce. Nechceme být nepřívětiví, ale chceme být konkrétní. Nechceme nikomu citově ublížit, ale chceme být akademicky přesní v tom čemu rozumíme a o čem víme, že je pravda. Křesťanství prostě není založeno na pravdě. Dojde nám, že Křesťanství není ničím jiným než románem podaným politicky. Skutečnost je, že Ježíš byl slunečným božstvem křesťanské sekty. A stejně jako ostatní pohanští bohové, byl i on mystická postava. Bylo to politické ustanovení, které uvedlo Ježíše pro kontrolu společnosti. V roce 325 n.l. v Římě, vládce Constantine svolal koncil Nicaea. Během tohoto setkání byla ustanovena politicky křesťanská nauka. A tak začala dlouhá historie křesťanských krveprolití a církevních podvodů. A tak po dalších 1600 let Vatikán udržoval politickou moc nad celou Evropou vedoucí do tak radostných věků jako je Doba temna spolu s událostmi osvícení jako Křižácké války vyslýchání. Křesťanství spolu s dalšími teologicky postavenými systémy je podvod všech podvodů. Slouží k oddělení od normálního světa jako všechny ostatní. Podporuje slepé pořízení se autoritě. (Náboženství nikdy nemůže zlepšit lidstvo, protože samo je otroctvím) Potlačuje lidskou zodpovědost tím, že Bůh má kontrolu nad vším (Náboženství nikdy nemůže zlepšit lidstvo, protože samo je otroctvím) a páchá strašné zločiny, které jsou ospravedlňovány ve jménu božím. (Náboženství nikdy nemůže zlepšit lidstvo, protože samo je otroctvím) A nejdůležitejší je, že zplnomocňuje ty, kteří znají pravdu, ale využívají mýty k manipulování a kontrolování společností. Náboženský mýt je nejmocnější nástroj, který byl kdy vytvořen a slouží jako psychologická síla nad kterou se ostatním mýtů hojně daří. Mýt je myšlenka, nad kterou když se hluboce zamyslíte je nepravá. V hlubším významu, v náboženském významu, mýt slouží jako orientační příběh pro lidi. Není zaměřen na spojení příběhu s realitou, ale na jeho funkčnost. Příběh se nestane funkčním dokud není vnímán jako pravda ve společnosti nebo v národu. Nezáleží, jestli někdo má špatný pocit říct otázku o pravdě toho posvátného příběhu. Představitelé víry se s nimy o tom nebudou bavit. Budou je ignorovat, nebo je nařknou z rouhání. Je špatné, rouhání a hříšné, abyste naznačoval, předpokládal nebo pomáhal ostatním lidem, aby došli k závěru, že americká vláda zabila 3000 spoluobčanů.

Část II.:

Svět jako jeviště

Vypadá to jako jedna z těch scén, když je stará budova schválně podložena dynamitem a vyhozena odpálena. Každý kdo někdy viděl záměrnou demolici budovy ví, že když to chcete provést, musíte se dostat pod systém budovy a zničit ho. Způsob jakým stavba padá je výsledek něčeho plánovaného. Není náhodné, že tak jak spadla první věž se naprosto tím samým zpsůsobem zřítila i věž druhá. Nevíme, jak toho dosáhli. Budova se rozpadla na prach. Nenašli jste stůl, nenašli jste stoličku, nenašli jste telefon nebo počítač. Největší kousek telefonu co jsem našel byla půlka klávesnice, asi takhle velká. Beton byl rozdrcený. Byl to prach z popelu, dva nebo tři palce silný. Beton byl prostě rozemletý. …budova byla záměrně zničena dynamitem, který tam někdo umístil. Bylo to jako by v budově byly umístěné výbušniny… Slyšela jsem druhou explozi. Byla tam velká exploze. Bylo tam několik explozí a pak to postupně všechno spadlo… …odpálila se exploze, která všechny odhodila pryč. Mně to znělo jako exploze… Znělo to jako výstřely z pistole… A pak přišly náhlé tři velké exploze. …a uslyšeli jsme velkou explozi… …a pak uplný vrch budovy prostě vyletěl do vzduchu. Viděli jsme nějaký druh exploze… …silou explozí… …velká exploze…vyhodila nás zpátky do 8. patra… …dostali jsme se do haly a byla tam velká exploze… Hala vypadala jako by tam vybouchla bomba. …velká exploze a pak začaly padat trosky… …byla tam obrovská exploze… …obrovská exploze, kterou jsme všichni slyšeli a cítili. Byli jsme svědky nějakého druhu exploze… …bylo to velmi hlasité…výbuch…exploze… …kouř a další exploze ve věži 1… …tady vybuchuje další bomba… myslí si, že po budově byla rozmístěna nějaká zařízení… …rozmístěna v budově… Mýt kolem 11. září: svých cílů. V pořadí, WTC 1, 2 a 7 spadly kvůli konstrukčí chybě díky ohňům, zatímco letadlo, které narazilo do Pentagonu se po srážce vypařilo, stejně jako letadlo, které spadlo v Shanksville. Komise kolem 11. záři zjistila, že nebyla žádná varování o teroristickém činu, zatímco rozsáhlá vláda selhala v adekvátním chránění možných cílů. Nemyslím si, že někdo mohl předvídat, že se pokusí použít ledadlo jako střelu, unesené letadlo jako střelu. …alespoň nikdo v naší vládě, a já jsme si nemysleli, že předchozí vláda by mohla předvídat naražení letadel do budov. Nejsem si vědom žádných varovných signálů. USA Today podalo zprávu, že dva roky před 11. zářím NORAD provedl cvičení na použití unesených letadel jako zbraní. A jedním z cílů bylo WTC. V důvěrném dokumentu z Filipín, který získala CNN byl plán jasný: …nastoupí na jakékoli americké komerční letadlo, ovládne kokpit a poletí na CIA. Další cíle – Pentagon a WTC. Bezpečnost v protiteroristickém blikala červeně… …tento signál bezprostředního ohrožení byl tak jasný, že se může něco velmi dramatického stát, bylo to jedinečné. Místo toho si náš prezident odjel na měsíční dovolenou. Hlava pakistáncké inteligence (ISI) Mahmood Ahmed požádal Omara Sheikha, aby poslal 100 000 dolarů Mohammedu Attovi, jež byl hlavním unoscem. …únosce Mohammed Atta obdržel platbu přes Pakistan. Věříme, že muž, který posílal Attovi peníze byl Ahmed Omar Saeed Sheikh. Omar Sheikh přiznal, že byl podporován pakistánskou vládní zpravodajskou službou – ISI. Nebylo provedeno žádné šetření proč generál Ahmad nechal poslat 100 000 Mohamedu Attovi. 11. září ráno měli úředníci vlády SNÍDANI s generálem Ahmadem ve Washingtonu. Komise pro 11. září považovala financování útoků za „MALÝ význam“ ve své oficiální zprávě. Bylo nám bylo řečeno, že v každém letadle bylo 4 až 5 údajných únosců, takže jejich jména by měla být na seznamu pasažérů. Ale seznam pasažérů, který byl vypuštěn neobsahoval ani jména domělých únosců, ani jakékoli arabské jméno. Víme, že muži, kteří byli údajně únosci měli své domy, auta, kreditní karty zaplaceny Americkou vládou. Popravdě, byli to – agenti. Patrně i důkazy byly umístěny schválně. Pas jednoho z únosců z Letu 11 byl údajně nalezen v troskách. …prošel zkrze ohnivou kouli, zrze bod letadla a dopadl na zem naprosto nepoškozen. Ale něco se stalo. Zapsali, že 6 měsíců měli tento pas. Třebaže jsme ho měli, měli jsme důkaz a pak se ten chlap postavil a byl naživu. Několik z těchto 19 mužů je stále naživu. Nemohl jsem uvěřit tomu, když mě FBI dala na jejich seznam. Napsali tam mé jméno a datum narození, ale já nejsem sebevražedný atentátník. Jsem tady, naživu. Nemám ani ponětí jak řídit letadlo. Telegram – 23. září 2001 Nejméně 6 „únosců“ je stále naživu. FBI dodneška neopravila svůj seznam. Nic nedokazuje spojení mezi živými nebo mrtvýmí „únosci“ s Usámou Bin Ládinem. Samozřejmě, že jdeme po Sadámu Husainovi, myslím Bin Ládina, je, je, je… Leden 2001. Bušhova administrativa přikázala FBI a zpravodajským službám, aby začali opět vyšetřovat včetně Bin Ládinovi rodiny, včetně dvou Bin Ládinových příbuzných, kteří žili, hádejte kde! – ve Falls Church, ve Virginii hned vedle velitelství CIA. Když už byl americkým „nejhledanějším zločincem“, údajně strávil dva týdny v americké nemocnici v Dubai, byl léčen americkými doktory a navštívili ho místní agenti CIA. Neviděli jsme ani kousek nějakého záznamu, který spojuje Usámu Bin Ládina přímo s plánováním útoků z 11. září. Tohle selhání prokázat pravdu bylo později označeno za zbytečné, protože Bin Ládin na videu, které se údajně našlo v Afghánistánu, přiznal odpovědnost za útoky. Tohle doznání je hodně považováno za pravé. Ale muž na videu má tmavší pleť, plnější líce a špičatější nos než Usáma Bin Ládin na všech ostatních videích. Vypadá to, že opět máme podstrčený důkaz. V roce 1976 si Usámův starší bratr Saleem Bin Ládin najal v Texasu muže jménem Jim Bath, aby se staral o všechny investice Bin Ládinovi rodiny ve Spojených Státech. Jim Bath se také stal osobní, skoro celoživotní přítel a někdejší pilotní ostraha, s George W. Bushem. Spojení mezi Bushem a Bin Ládinem se stalo mnohem zřetelnější, když si George Herbert Walker Bush vyjel na výlet do Saudské Arábie v letech 1998 a 2000. aby se setkal s Bin Ládinovou rodinou v zastoupení společností zvanou Carlyle Group. George H.W. Bush se setkal s Usámovým starším bratrem, Shafigem Bin Ládinem, ráno 11. září kvůli firmě Carlyle Group. Carlyle Group je jedna ze světově největších ochran podnikatelů, která pořád sklízí masivní zisky z důsledků 11. září – „Válka s terorismem“ a Afghánské i Irácké války. Jak může někdo řídit 60 tun těžké, 125 stop široké a 44 stop dlouhé letadlo zkrze takový obtížný kurs. Než se letadlo začalo řítit na Pentagon, údajně provedlo obrat směrem dolů ve spirále o 270 stupňů a navíc Hani Hanjour byl znám jako velmi špatný pilot, který nedokázal bezpečně letět ani s malým letadlem. „Nestaral se o to, že nemůže letět tímto kursem.“ „Stále jsem překvapen jako mohl doletět k Pentagonu… Neuměl vůbec lítat.“ – zaměstnanec letecké školy Žádná sedadla, zavazadla nebo těla. Nic jiného, jenom zdivo a vápenec. Oficiální vyjádření je, že intenzivní teplo z leteckého benzínu vypařilo celé letadlo. Let 77 měl dva motory značky Rolls Royce vyrobené ze slitiny oceli a titanu a každý vážil 6 tun. Je vědecky nemožné, aby se 12 tun oceli a titanu vypařilo díky leteckému benzínu. Navíc nám bylo sděleno, že těla bylo možné identifikovat buď díky otiskům prstů nebo DNA. Takže jaký typ ohně dokáže vypařit aluminium a zmírněnou ocel, ale zanechá nedotčená lidská těla? Z mého bližšího ohledání nebyl nikde ani náznak toho, že by kdekoli v blízkosti Pentagonu spadlo letadlo a jak jsem říkal, zůstaly zde jenom kousky a jak můžete vidět, jsou dost malé na to, abyste je vzali do ruky. Krátce po útoku, vládní agenti posbírali trosky a odnesli je. Celý trávník byl zakryt hlínou a drtí, takže jakékoli zbývající důkazy byly prostě zakryty. Videa z bezpečnostích kamer, která by mohla ukázat co vlastně narazilo do Pentagonu byla okamžitě zabavena agenty FBI. A ministerstvo spravedlnosti v těchto dnech zamítlo jejich uvolnění. Pokud by tato videa mohla dokázat, že do Pentagonu skutečně narazil Boeing 757 většina z nás by předpokládala, že je vláda uvolní. „Žádost zamítnuta“ Vypadá to, jako by zde nebylo nic jiného kromě díry v zemi. V podstatě je to pravda. Jediná věc, kterou jsme mohli vidět z místa kde jsme byli byla velká díra v zemi a pár zlomených stromů. Můžete vidět pár pracujících lidí, chodí kolem toho místa, ale co my z tadyma můžeme vidět, moc toho nezbylo. Vůbec žádné větší kusy trosek? Ne, nic tam nebylo. Nic, nedá se rozlišit, jestli tu spadlo letadlo nebo ne. „Komerční letadlo, které spadlo v Nigérii“ „Let 93, který „spadl“ v Shanksvillu“ Palačinková teorie způsobená ohněm, ačkoli netaví ocel, ta se dostatečně rozžhaví a udělá patra slabšími po nárazu letadla a utrhnou se od ocelových sloupů a tím začne řetězová reakce. Takže z této teorie, která je oficiálním vyjádřením, můžete očekávat, že uvidíte celý blok pater jak padá na další a další patro a pak se to stane také s jádrem. Jádro každého ze Dvojčat se skládalo ze 47 masivních ocelových sloupů. Pokud by se patra od něj utrhla, tyto sloupy by pořád stály do výšky tisíce stop. Letadlo nepřeseklo všechny tyto sloupy v jádře. Navrhli jsme budovy aby přežily náraz Boeingu 707 do jakékoli části. Budova by pravděpodobně ustála několik nárazů letadel. …pak letadlo proletělo zkrze budovou. Přímo zkrz, přesně. Takže vy říkáte, že budova byla navržena, aby zvládla takovouto díru a ustála to? Ano, přesně tak. Kdybyste pustili kulečníkovou kouli z vrchu WTC, ze 110 pater, trvalo by jí 8 až 10 sekund než by dopadla na zem, pokud by neměla jakýkoli odpor. Dvojčata šla k zemi rychlostí přibližně volného pádu. 200 000 tun oceli se roztříštilo do okolí přes 500 stop. To znamená, že patra se rozbíjela přibližnou rychlostí 10 pater za sekundu. Není žádný scénář padající budovy při palačinkovém efektu, který dovoluje spadnout na zem zhruba za dobu volného pádu. A co teď? Co mohlo zapříčinit, že to šlo tak rychle k zemi? Výbušniny. 47 obrovských ocelových sloupů spojených dohromady tak, že vytváří jádro, jak dokážete, aby dopadly souběžně, tak že celé jádro zmizelo. Vypadá to jako by tyto sloupy v jádře byly přeřezané. Děláme to tak, že přeřežeme nosníky pod úhlem. WTC sloupy jádra po spadnutí Všimněte si řezu a roztavení…nebo „roztavený kov“. Začal jsem sledovat roztavený kov. Všechny tři budovy, obě věže a budova 7 měli v suti v místech základů tyto kaluže roztaveného kovu. Dobrých 6 týdnů po zřícení budov jsme našli horká místa v troskách, která měla přes 1100° Celsia. To je o 250°C víc, než letecký benzín může kdy hořet. Když jste sešli dolů, viděli jste roztavenou ocel. Roztavenou ocel jak teče po nosnících. Jako byste byli ve slévárně. Jako láva ze sopky. Roztavená ocel byla nalezena 3, 4 a 5 týdnů později, když se odstranily trosky… Řekl, že roztavená ocel byla nalezena i pod WTC 7. Prohlížel jsem si všechny oficiální zprávy, co nám říkají o roztaveném kovu? Nic. Počkejte chvilku. Tohle je závažný důkaz. Odkud se to vzalo? Termit je tak horký, že dokáže přeříznout ocel, zkrze stavební ocelí, například jako nůž máslem. Produktem jsou roztavená ocel a oxid železitý a v první řade prach. Vidíte, obrovský mrak prachu, jen si představte co se stane, když tohle použijete na velkou budovu. Díky elektronickému mikroskopu jsme analyzovali roztavenou ocel z WTC a mikroskopické části oceli v prachu. Dr. Jones našel jasné stopy ne pouze po výbušné sloučenině termitu, ale také „thermate“, což je patentovaná značka termitu užívaného v demoličním průmyslu. Roztavený kov se po spadnutí obou věž pod nimi usadil, taktéž pod budovou 7. A to do budovy 7 ani nenarazilo letadlo. Částí problému je, že většina lidí prostě ani neví o budově 7. Díky mimořádných bezpečnostním opatřením obklopující její pád. Byl to 47 podlažní mrakodrap. Tato budova spadla v 17:25. Nenarazilo do ní letadlo. Byli v ní ohně možná jenom na dvou nebo třech patrech. …a byla stržena dolů, protože podle toho co víme to byla řízená demolice. Demolice vypadá přesně takhle, první se začne hroutit střed, a pak budova jde k zemi téměř rychlostí volného pádu. První se odpálí některé z prostředních nosníků, takže budova spadne sama do sebe. Budova 7 měla tu klasickou výseč. Nosník uprostřed byl dopálen jako první, takže to nepoškodilo budovy jen pár metrů kolem ní. Vysvětlení vlády pro všechny tři pády budov jsou OHNĚ. NIKDY před nebo po 11. září nespadla ocelová budova kvůli ohni. Charakteristika pádu WTC 1, 2 a 7 sedí PŘESNĚ na KONTROLOVANOU DEMOLICI. Jé…zmínil jsem se o explozích v podzemí? Stalo se tohle pár sekund před tím, než narazilo první letadlo? Naše nakcelář byla v sektoru B-1. V 8:46 jsem mluvil s inspektorem a náhle jsme uslyšeli – BOOM! Tak mohutná exploze, že nás vynesla dovzduchu. Přišlo to někde od základů, mezi sektorem B-2 a B-3. A když jsem chtěl něco říct, tak zase – BOOM! Letadlo narazilo do vrchu věže. Tak jsem si šel hlaním koridorem pro auta mezi budovami a najednou mě to odpálilo. Myslím tím, že ten náraz exploze mě strhl k zemi a tím to všechno začalo. Přišlo několik dalších náhlých nárazů a obklady ze stropu začaly padat na zem, předměty padaly. Víte, prostě si jdete halou z WTC 1 do WTC 2 a pak se to všechno náhle stane znova. Bylo to něco jiného, strhlo nás to z zemi, citili jste, že to šlo od základů, stěny se pod tím vším začaly podemlívat. Víte, znám lidi, které to v podzemí zabilo, znám lidi, který to zlomilo nohy v podzemí, lidi, kteří museli jít na řadu operací, protože je stěna zasáhla od obličeje. Podle standardní operační procedury, když FAA zaznamená něco co vypadá jako únos, kontrolóři zavolají nadřízeného. Pokud problém nejde do chvíle odstranit, nadřízený by měl požádat NORAD (Severoamerický letecký oddíl), aby poslali stíhačky k zjištění co se děje. NORAD přepošle tento problém nejbližší letecké hlídce. A ačkoli to běžně trvá asi 10 minut, v tomhle případě trvalo celých 80 minut než byli letci vůbec ve vzduchu. Je to absolutně nepochopitelné. Ani jedna Americká letecká stíhačka nehla brvou dokud nebylo pozdě. Nebyly zde vůbec žádné stíhačky. Co když byli tak zmatení, tak záměrně zmatení, že nemohli odpovědět? Důvod proč nevěděli co dělat byl, že množství protichůdných a vyčnívajících cvičení zabírali místo což poškodilo vložení falešných značek do obrazovky radaru v severovýchodní části obraného prostoru. FAA: Zdravím TMU centrum v Bostnu, máme tady problém. Máme zde unesené letadlo mířící na New York. FAA: Potřebujeme někoho, kdo za ním vyšle F-16 nebo tak něco, prosím pomozte. Severovýchodní letecký obraný sektor: Jedná se o skutečnost nebo cvičení? Bylo zde další cvičení – „Vigilant Warrior“, které popravdě spadalo pod NORAD, ve stejný čas byl zinscenován další únos letadla. Pouze s 8 volnými stíhačkami, které navíc bývají vysílány po dvou, se vypořádali až s 22 možnými únosci v den 11. září a nedokázali rozlišit co je cvičení a co skutečný únos. úspěšností. 11. září selhal 4x za jeden den. 11. září ráno dával Dick Cheney všechny rozkazy v NORADu ze svého velení v bunkru pod Bílým Domem. Přinejmenším jedno z mnoha cvičení 11. září ráno představovalo letadla nalétávající do budov. Strana 172: „Ameriská vláda nebyl schopna vystopovat původ peněz použitých při útocích 11. září. Nakonec, otázka má jen malý praktický význam.“ Američtí státníci nemohli zařídit stopování zdroje financování. A nejzajímavěšjím neupřímným prohlášením je „naštěstí to není až tak důležité“. Je to velice důležité! Nezáleží kdo financoval útoku 11. září? Pád budovy 7 je považován jako těžce vysvětlitelný. Zpráva komise pro 11. září nepřímo připouští, že nemůže vysvětlit pád této budovy pouze tím, že se o tom nezmíní. Pane Prezidente, proč vy a víceprezident trváte na společném dohlížení na Komisi pro 11. září? Protože Komise pro 11. září se nás chce na něco zeptat, proto se setkáváme, a těším se na setkání, abych mohl odpovědět jejich dotazy. Otázka zněla, proč na ně dohlížíte spolu a ne odděleně, což byla jejich prosba? Protože je to dobrá šance odovědět Komisi pro 11. září na otázky na které se nás chce zeptat a já se těším až jim budu moci odpovědět. Myslíte si, že budou schopni se postavit a mluvit vlastními slovy? Měli by být pod přísahou. Opravdu? Jo. Veřejně. Když se Bush a Cheney setkali s Komisí pro 11. září, vše se odehrávalo podle jejich podmínek: – Přišli spolu – Nebyli pod přísahou – Nesměli být přítomni novináři ani členové rodiny – Nebyl dovolen jakýkoli druh nahrávání – Nic se nesmělo zapisovat Nemyslíte si, že si rodiny zaslouží dostat zápis nebo být přítomní svěděctvím? Neptal jsme se mě na to samé včera? Už jsem na to odpověděl. Konečná zpráva byla jednomyslná. To znamená, že pokud jenom jeden vyšetřující měl vůči něčemu námitky, prostě to bylo vyloučeno ze zprávy. Přišli jsme na to, že nesloužil jenom v přechodném týmu v Bushově administrativě, on je osoba, která psala navržená sdělení pro udržení Národního bezpečnostního koncilu Bushovy administrativy, byl tím, kdo psal preventivní válečné strategie, které byly posléze použity ve válce s Irákem, je to blízky přítel Condoleezzi Rice, a my chceme, aby rezignoval. Je zprávě o 11. září není nic co by Bushova administrativa neschvalovala. Dokážeme tedy pochopit, že proto komise pod Zelikowovým vedením chtěla ignorovat všechny důkazy, které by mohly směřovat k pravdě, že 11. žáří byla jedna velká falešná operace určená ke schválení nauky a akcií, které potřebují k další válečné mobilizaci. Terorismus: 1) Systematické použití teroru, představující ho samotného v násilí pro vytvoření strachu. Terorismus. Pořád opakující se slova: Terorismus, teroristi, teroristická hrozba a samozřejmě věřímžezatomůžeAlkaida Ale, je to takzvaná „Válka s terorismem“ o čem slýcháme praticky 24 hodin denně jako nevyhnutelný střed zájmů naší existence. Jednoho dne naši vnuci pomyslí na tuto dobu a zeptají se: „Jak byla vyhrána Válka s Terorem?“ Celá americká vládnoucí třída, vládnoucí elita vidí terorismus jako upřednostňované prostředky, skutečně jediné prostředky jak opatřit sociální soudržnost, jak ukázat společnosti obraz nepřítele, jak to udržet dohromady. Podle „neoconové teorie“ od Carla Scmitta, musíte mít představu o nepříteli abyste mohli mít společnost. Je to velmi nebezpečná myšlenka, protože to znamená, že celý sociální pořádek, politické strany, vzdělaný život, politika jako taková jsou založeny na obrovském mýtu. Téměř všichni podezřelí z terorismu co jsou zatčeni, jsou propuštěni bez trestů. …ale až poté co je dají na přední stránky, abyste je viděli. Terorismus: 2) Technicky používán vládou k manipulaci s veřejným míněním k nastolení denního pořádku. Podívejte se, co tady CIA udělala. Co nám udělali je neuvěřitelné. Podívejte se co se tu událo teroristických činů. CIA stála za většinou, jestli ne za všemi z nich. To máme Marine Barracks, potom ambasáda v Keňi. Dále Pan Am 103, taky USS Cole, Oklahoma City, World Trade Center v roce 1993. …pomáhali teroristům, když chtěli poprvé vyhodit do vzduchu WTC. Sestavili bombu, tím to všechno začalo. Informátor Emad A.Salem, 43 letý bývalý egyptský vojenský důstojník, dostal pověření, aby složil bombu, šel za inspektorem, inspektorem FBI, a řekl, „můžeme položit falešnou bombu“, ale inspektor FBI řekl „ne, dáme tam pravou bombu.“ FBI skutečně provedla útok na WTC v roce 1993. Ve skutečnosti najali Emada Salema a zaplatili mu 1 milión dolarů, dali mu pravé výbušniny, rozbušku a řekli mu, ať sestaví bombu a dá ji hloupým lidem, kterým velel, aby mohli zaútočit na WTC. Naneštěstí pro ně, bylo zabito jen 6 lidí, ne dost, aby se schválila (protiteroristická) legislativa Ale to co se stalo o dva roky později, 19. dubna 1995 v Oklahoma City, budova Murrah 168 lidí bylo zabito…protiteroristická legoslativa, která s sebou bere mnoho základních práv a občanských svobod, byla přijata. 7.7. 2005, Londýn Tři vlaky a jeden autobus byly odpáleny, zabito 56 lidí. Toho rána, se dělalo „protiteroristické cvičení“ Včetně… naprosto stejného bombového scénáře na úplně stejných vlakových stanicích v naprosto stejný čas Bylo půl desáté ráno. Právě jsme dělali cvičení pro firmu s tisíce lidmi v Londýně založené na současném vybouchnutí bomb přesně na těch stanicích, kde se to dnes ráno stalo, takže mi pořád ještě stály vlasy hrůzou. Abysme si to trochu ujasnili, dělali jste cvičení, abyste viděli, jak dokážete tuhle situaci zvládnout, když se to zrovna stalo? Přesně tak. Jo…je to tak. naprosto stejný bombový scénář úplně stejné vlakové stanice v naprosto stejný čas Věřili jsme, že to byla nějaká náhoda. Taky jsme měli protiteroristický nácvik 7.7. A znova, přesně jako 11. září. mluvili o útocích na stejné cíle, stejné stanice metra v naprosto stejnou dobu kdy se skutečný útok stal za předpokladu nějakého typu utajení, kvůli kterému musí být operace řízeny státy Pravda o 11. září: Kriminální živly vně Americké vlády nahrály „falešný útok“, teroristickýý útok na vlastní spoluobčany, aby zmanipulovali veřejné mínění k podporování jejich agend. Dělají to už celé roky. 11. září byla práce zevnitř. Děsím se toho, kolik lidí v této zemi nepřemýšlí. Bylo nám řečeno, že arabský chlápek kdesi v horách zfinancoval nejpromyšlenější útok na tuto zemi. Myslíte si, že by nějací lidé v jeskyních byli schopni přelstít NORAD? Myslíte si, že by nějací lidé v jeskyních dokázali tohle uskutečnit? A když se zamyslím, kolik američanů bylo zabito v New Yorku a jakože já věřím, že tohle bylo nastražené, toto je učebnicový příklad, který používali nacisti, a oni ho teď používají zas a znova. Amerika byla v jednom okamžiku vysáta. Nemusím vám říkat, že věci se mají špatně. Všichni ví, že je to špatné. Dolar má hodnotu nikláku. Banky začnou krachovat. Majitelé obchodů mají schované pistole za pultem. Výtržníci si volně pobíhají po ulicích. Nikde není nikoho, kdo by věděl co dělat a nikam to nesměřuje. Víme, že vzduch je zkažený a naše jídlo taktéž. Sedíme a sledujeme televizi, zatímco moderátor oznamuje, že dnes bylo spácháno 15 vražd a 63 násilných činů a tohle je to kam všechno směřuje! Víme, že věci jsou špatné. Horší než špatné. Jsou šílené. Je to jako kdyby se všude a všechno zbláznilo a není kam dál jít. Sedíme v domě a jako by se pomalu zmenšoval svět ve kterém žijeme. A vše co řekneme je, „Prosím, naposledy nás nechejte samotné v našich obývacích pokojích. Nechte mi můj toast a televizi a já už nic neřeknu. Jen nás nechte napokoji“ No, já vás nenechám napokoji, chci abyste bláznili. Nechci, abyste protestovali, nechci, abyste se bouřili. Nechci, abyste psali svému poslanci, protože já nevím co byste měli napsat. Nevím co udělat s depresí nebo inflací a s Rusama a se zločinem v ulicích. Vše co vím je, že první musíte začít bláznit. Musíte si říct, „Jsem človek, zatraceně! Můj život má váhu!“ Je tady kouř – je to vážné – 105 Dvojčata. Je to vážně špatné, je černý a suchý. Moje žena si myslí, že jsem v pořádku. Volal jsem í a řekl jsem, že odcházím z budovy, když v tom BUM. Tři z nás – dvě rozbitá okna. „Přerušujeme tento pořad, kvůli zprávě od Prezidenta.“ Dámy a pánové, Slovíčko „utajení“ se nelíbí nikomu ve společnosti. A my jako lidé jsme neodmyslitelně a historicky postaveni před utajené společnosti, utajené přísahy a utajená řízení. Celosvětově před námi stojí jednotné a nelítostné spiknutí, které v první řadě spoléhá na skryté prostředky, při rozšířování svého vlivu, na infiltraci místo invaze, na převrat místo voleb, na zastrašování místo svobodné volby. Je to systém, který odved hodně lidských a materiálních zdrojů na vybudování silného spojenectví, vysoce účinnou mašinérii fungující pomocí vojenských, diplomatických, výzvědných, ekonomických vědeckých a politických operací. Jejich přípravy jsou ukryté, nebudou zveřejněny. Jejich chyby budou pohřbeny, ne vystrkovány dopopředí. Odpůrci budou v tichosti umlčeni, nebudou oceněni. Na náklady se nebude nikdo ptát, žádné tajemství nebude odhaleno. To je důvod proč aténský zákonodárce Solon prohlásil za zločin pro jakéhokoli občana, když podlehne kontroverzi. Žádám vás o pomoc při velkém úkolu informovat a alarmovat americkou veřejnost, a jsem předvědčený, že dopomůžete být lidem takovými, jakými se narodili být: svobodnými a nezávislými.

Část III.:

Nestarejte se o muže za oponou

Za královským trůnem stojí něco většího, než je král sám. Světu vládne někdo úplně jiný, než si myslí lidé, kteří nevidí za oponu. Skutečná pravda je taková, že velké finanční elementy měly vládu pod palcem již od dob Andrewa Jacksona. Rok 1775, v USA začíná Válka za nezávislost. Americké kolonie se snažily osamostatnit se od represivní anglické monarchie. Přestože se za příčinu této revoluce uvádějí různé důvody, jeden vyčnívá nad ostatními jako primární příčina: Anglický král George III. postavil mimo zákon nezávislou měnu, kterou americké kolonie produkovaly a používaly pro sebe. Místo ní je nutil půjčit si peníze od centrální anglické banky – za úrok. Tím se kolonie okamžitě začaly dostávat do dluhu. Jak později napsal Benjamin Franklin: „To, že král George III. odebral koloniím možnost používat čestný peněžní systém,který osvobodil běžné lidi ze sevření finančními manipulátory,bylo pravděpodobně primární příčinou revoluce.“ V roce 1783 Amerika získala nezávislost na Anglii. Její boj proti konceptu centrální banky a skorumpovaných, nenasytných mužů s ním spojených však teprve začal. Co je centrální banka? Centrální banka je instituce, která produkuje peníze pro celý národ. Na základě historického precedensu jsou pro centrální banku neodmyslitelná dvě specifická privilegia: Ovládání úrokových sazeb a množství peněz v oběhu nebo-li inflace. Centrální banka však nezásobuje vládní ekonomiku penězi, ale půjčuje jí je za úrok. Potom pomocí zvyšování a snižování množství peněz v oběhu, reguluje centrální banka jejich hodnotu. Je důležité pochopit, že celý tento systém může dlouhodobě vytvořit jen jedinou věc: dluh. Pro pochopení tohoto podvodu nemusíte být žádný chytrák. Každý dolar vydaný do oběhu centrální bankou je od ní vypůjčený za nějaký úrok. To znamená, že každý dolar je vlastně dolar plus určité procento dluhu. A protože centrální banka má monopol na tvorbu peněz pro celou zemi, a každý dolar dá do oběhu okamžitě s dluhem, kde se vezmou peníze na splacení tohoto dluhu? Může je vydat opět jen centrální banka. To znamená, že centrální banka musí neustále zvyšovat množství peněz, aby dočasně pokryla nesplacený dluh, který sama vytvořila. A protože jsou nové peníze dávány do oběhu opět za úrok, vytváří se ještě větší dluh! Výsledkem takového systému je otroctví, protože pro vládu a tým jejích lidí je nemožné vysvobodit se z tohoto sebe-generujícího se dluhu. Zakladatelé USA si toho byli velmi dobře vědomi. „“Domnívám se, že bankovní instituce jsou nebezpečnější než armády… Pokud americký lid někdy dovolí soukromým bankám ovládat jeho měnu…banky a korporace, které okolo nich vyrostou, připraví lidi o všechen majetek, až se jednou jejich děti probudí bez domova na kontinentě, který dobili jejich otcové.“ „Pokud chcete zůstat otroky bankéřů a ještě si platit za své vlastní zotročení, nechte je dále vytvářet peníze a ovládat kredit národa.“ Na začátku 20 století bylo v USA nasazených a odstraněných několik centrálních bankovních systémů, které byly podsunuty bezohlednými zájmy bankéřů. V této době byly ve finanční a obchodní sféře dominantní rodiny: Rockefellorové, Morganové, Warburgové, Rothschildové. Po roce 1900 se opět snažili prosadit legislativu na vytvoření další centrální banky. Věděli však, že vláda ani veřejnost nejsou příznivě nakloněny takovéto instituci. Potřebovali tedy vytvořit incident, který by ovlivnil veřejné mínění. A tak J.P. Morgan, veřejně považovaný za finančního velikána té doby využil svého masivního vlivu a zveřejnil fámy, že prominentní banka v New Yorku není schopná platit nebo že zbankrotovala. Morgan dobře věděl, že tím způsobí velkou hysterii, která se dotkne i jiných bank. Tak se i stalo. Veřejnost ve strachu, že přijde o své úspory, začala ve velkém vybírat peníze z bank. Následkem toho musely banky stáhnout svoje půjčky a lidé, kteří tyto půjčky měli, museli prodat svůj majetek, aby bance půjčku splatili. Následovala spirála bankrotů, opětovných přivlastnění a zmatku. O tomto incidentu o několik let později Fredrik Allen z LIFE Magazine napsal: „Morgan využil možnosti, aby vyvolal paniku a chytře ji vedl v jejím vývoji.“ Neuvědomujíc si tento podvod, kongres nařídil vyšetření této paniky. Vyšetřování vedl senátor Nelson Aldrich, který měl důvěrné spojení s bankovními kartely a později se přiženil do rodiny Rockefellerů. Komise pod Aldrichovým vedením doporučila vytvoření centrální banky. To mělo zaručit aby se panika z roku 1907 už nikdy neopakovala. Toto byl ten podnět, který mezinárodní bankéři potřebovali ke spuštění svého plánu. Roku 1910 se uskutečnilo tajné setkání na půdě J.P. Morgana na ostrově Jekyll Island u pobřeží státu Georgia. Bylo to právě zde, kde byl sepsán zákon umožňující vznik centrální banky – Federal Reserve Act. Tato legislativa pocházela od bankéřů, nikoli od zákonodárců. Toto setkání bylo úplně utajené před zraky vlády i veřejnosti. Přibližně 10 osob, které se ho účastnily, dokonce ani nepoužívaly při komunikaci vlastní jména. Po sepsání zákona byl odevzdán jejich politickému zástupci – senátoru Nelsonu Aldrichovi, aby ho protlačil kongresem. A v roce 1913 se díky vydatnému sponzoringu ze strany bankéřů stal prezidentem Woodrow Wilson. Wilson už tehdy souhlasil, že zákon Federal Reserve Act podepíše – jako protislužbu za podporu jeho kampaně bankéři. Dva dny před Vánoci, v době, kdy byla většina kongresu doma se svými rodinami, byl tento zákon odhlasován, a Wilson ho následně podepsal. O rok později Woodrow Wilson s lítostí napsal: „(Náš) skvělý industriální národ je ovládán jejich systémem kreditu. Tento systém je koncentrovaný v soukromých rukách. Růst našeho národa, stejně jako všechny naše aktivity jsou v rukou hrstky lidí…. Jen kdyby jejich kroky mohly být čestné a v zájmu veřejnosti, jsou přímo zaměřené na podnikání ve kterém jsou zahrnuty jejich vlastní peníze. Jsou omezováni jen svými vlastními limity. Potlačují, ovládají a ničí pravou ekonomickou svobodu. Stali jsme se nejkontrolovanější vládou v celém civilizovaném světě. Už nejsme vláda s možností svobodného rozhodování, nejsme vládou volenou většinou, ale vládou ovládanou malými skupinami dominantních lidí.“ Poslanec Louis McFadden taktéž řekl pravdu po přijetí tohoto zákona: „Buduje se tu celosvětový bankovní systém, super-stát, řízený mezinárodními bankéři, kteří spolupracují na zotročení světa pro svoje vlastní potěšení. Fed (centrální banka) převzala moc nad vládou.“ Veřejnosti bylo řečeno, že centrální banka bude ekonomickým stabilizátorem, a inflace a ekonomické krize jsou věcí minulosti. Jak však historie ukázala, pravdou byl přesný opak. Mezinárodní bankéři nyní měli elegantní mašinérii na rozšiřování a dosahování svých osobních ambicí. , následkem toho byly rozsáhlé půjčky malým bankám a veřejnosti. Potom v roce 1920 centrální banka stáhla zpět velkou část peněz v oběhu, což způsobilo, že banky které měly od ní půjčeno, musely svým klientům vypovědět velké množství půjček, a stejně jako v roce 1907, nastal masový výběr bankovních vkladů, bankroty a kolapsy. Zbankrotovalo více než 5400 bank stojících mimo Federální Rezervní Systém. Tím se ještě více upevnil monopol malé skupiny mezinárodních bankéřů. Vědom si tohoto zločinu, poslanec Lindbergh předstoupil a v roce 1921 prohlásil: „Pod rouškou zákona o centrální bance je panika vytvářena vědeckým způsobem. Momentální panika je první vědecky vytvořenou panikou a funguje stejně dokonale, jako když řešíme matematickou rovnici.“ Avšak panika v roce 1920 byla jenom zahřátím. V letech 1921 až 1929 centrální banka opět zvýšila množstí peněz v oběhu. To opět mělo za následek hodně půjček pro veřejnost a komerční banky. Na trhu cenných papírů se též objevil nový typ půjčky – tzv. Marginální půjčka. ceny cenného papíru, bylo poskytnuto prostřednictvím burzovního makléře. Jinak řečeno: Někdo mohl vlastnit cenné papíry o hodnotě 1000 $, ale k jejich získání mu stačilo pouze 100 $. Tato metoda byla kolem roku velmi populární. Zdálo se, že každý na trhu vydělával. Tento typ půjčky měl však jeden háček: O její splacení mohlo být požádáno kdykoli a musela být splacena do 24 hodin. Tento krok se nazývá „výzva na dodatkovou úhradu“. Jeho typickým následkem je, že majitel musí prodat cenné papíry, které za tuto půjčku pořídil. Několik měsíců před říjnem 1929 J.D.Rockefeller, Bernard Baruch a jiní zasvěcení hráči v tichosti odešli z trhu. 24. října 1929 začali New Yorští finančníci požadovat splacení těchto marginálních půjček ve velkém. To okamžitě na trhu spustilo rozsáhlý výprodej, jelikož každý musel získat peníze na splacení marginální půjčky. Opět nastává masový výběr bankovních vkladů. Zbankrotovalo více než 16 tisíc bank. To bankéřům umožnilo nejen koupit konkurenční banky s výraznou slevou, ale taktéž koupit celé korporace doslova za pakatel. Byla to největší krádež v americké historii. To však ještě nebyl konec… Místo toho, aby centrální banka zvýšila množství peněz v oběhu a uzdravila tak trh z kolapsu, stáhla z něho peněz ještě více a tak způsobila jednu z největších depresí v historii. Znovu rozhněvaný poslanec Louis McFadden, dlouhodobý odpůrce bankovních kartelů, začal prosazovat trestní odpovědnost vůči vedení centrální banky. O kolapsu a depresi prohlásil: „Byla to precizně naplánovaná událost. Mezinárodní bankéři chtěli do společnosti přinést zoufalství, aby se mohli stát vládci nás všech.“ Po dvou neúspěšných pokusech o jeho zavraždění byl třetí pokus úspěšný… McFaddena otrávili na banketu před tím, než mohl prosadit trestní odpovědnost vůči vedení Fed. Po tom, co bankéři zubožili společnost, rozhodli se odstranit krytí bankovek zlatem. Aby to mohli udělat, potřebovali získat zbývající zlato v systému. A tak pod záminkou „pomoci ukončit ekonomickou depresi“ prišel v roce 1933 Zákon o povinnosti odevzdat zlato. Pod hrozbou 10-ti letého trestu byl každý Američan povinen odevzdat všechny zlaté předměty do státní pokladnice. Tím byla veřejnost obrána i o poslední málo bohatství, které jí zůstalo. Koncem roku 1933 bylo krytí bankovek zlatem zrušeno. Když se podíváte na dolarovou bankovku z doby před r. 1933, je na ní napsáno, že je směnitelná za zlato. Když se podíváte na dolar dnes, stojí tam, že je to legální prostředek k platbě – to znamená, že není krytý absolutně ničím. Je to bezcenný papír. Jediné, co penězům dává hodnotu je to, kolik se jich nachází v oběhu. Proto moc regulovat množství peněz, je totéž, co regulovat jejich hodnotu a rovněž moc, kterou je možno celou ekonomiku a společnost srazit na kolena. „Dejte mi moc nad penězi celého národa a potom mi bude jedno, kdo tvoří zákony.“ – M.A. Rothschild, zakladatel bankovní dynastie Rothschildů Je důležité jasně pochopit, že centrální banka je soukromá společnost. Třeba „federal“ (centrální) jako Federal Express. Sleduje vlastní zájmy a vláda USA nemá v podstatě žádný prostředek na její regulaci. Je to soukromá banka, která vládě půjčuje peníze pro celou zemi – za úrok. To je úplně stejný model, jako podvodnický centrální bankovní model, ze kterého se země snažila utéci, když při Velké revoluci vyhlásila nezávislost. V roce 1913 však nebyl zákon o centrální bance jediným protiústavním zákonem, který prošel kongresem. Prošel i zákon o federální dani z příjmu. Je důležité dodat, že nepozornost a ignorance americké veřejnosti vůči federální dani z příjmu je důkazem toho, jak je americká populace nedbalá a málo inteligentní. Za prvé: federální daň z příjmu je naprosto protiústavní. Je to totiž přímá daň a zároveň není poměrná. Všechny přímé daně musí být poměrné – to říká ústava USA. Za druhé: zákon o federální dani nikdy neschválil požadovaný počet států. Tato skutečnost byla dokonce citována i v případech moderního soudnictví. „Když prozkoumáte 16. dodatek Ústavy, zjistíte, že ho nikdy neschválil dostatečný počet států.“ – soudce U.S. soudu James C. Fox, 2003 (ne 35, to je chyba) svého celkového příjmu. To znamená, že tři měsíce v roce pracujete jen na to, aby jste zaplatili tuto daň. A hádejte kam jdou tyto peníze? Jdou na splacení úroku na peníze, které vyprodukovala zločinná centrální banka a půjčila je státu. Tato instituce přitom nemusí vůbec existovat. Peníze, které vyděláte za 3 měsíce, jdou každoročně do kapes mezinárodních bankéřů, kteří vlastní centrální banku. A za čtvrté: i když vláda lživě tvrdí, že federální daň z příjmu je legální, v USA neexistuje žádný zákon, který by vám ukládal povinnost platit tuto daň. Tečka. Opravdu jsem si myslel, že samozřejmě musí být takový zákon, na který můžete ukázat prstem ve sbírce zákonů. Samozřejmě, že musí existovat! A dostal jsem se do bodu, kdy jsem takový zákon nemohl nikde najít, já, ani lidé, které jsem znal. Osobně jsem neviděl jinou možnost, než z daňového úřadu odstoupit. Na základě zkoumání, které jsem udělala během roku 2000 a na kterém stále pracuji, jsem žádný takový zákon nenašla. Ptala jsem se spousty lidí z kongresu i komisařů daňového úřadu (IRS). Nemůžou odpovědět, protože kdyby odpověděli, Američané se dozví, že celá věc s federální daní z příjmu je podvod. Tuto daň jsem nezaplatil, co jsem odešel z IRS. Tuto daň neplatím od roku 1999. Federální daň z příjmu není nic jiného, než zotročení celé země. Řízení ekonomiky a permanentní loupež majetku je jen jeden nástroj, který drží bankéři v rukou. Dalším způsobem jak ovládat a profitovat je válka. Od vzniku centrální banky v roce 1913 proběhlo několik velkých i menších válek. Tři největší byly: první a druhá světová a válka ve Vietnamu. První světová válka. V roce 1914 vypukly v Evropě boje, v jejichž středu byly Anglie a Německo. Americká veřejnost nechtěla mít s válkou nic společného, proto prezident Wilson veřejně vyhlásil neutralitu. Vláda USA však neveřejně hledala jakoukoli záminku, na základě které by USA mohly vstoupit do války. Z poznámek ministra zahraničí Williama Jenningse: „Velké bankovní zájmové skupiny vstup do války velmi zajímal, protože to pro ně byla rozsáhlá příležitost k velkým ziskům.“ Je důležité pochopit, že nejlukrativnější věc, která může potkat mezinárodní bankéře je právě válka. Válka totiž nutí zemi půjčit si od centrální banky více peněz – za úrok. Jeden z nejbližších poradců prezidenta Woodrowa Wilsona – plukovník Edward House, muž s velmi úzkými konexemi na mezinárodní bankéře, kteří chtěli vstoupit do války. Z dokumentované konverzace mezi Housem – prezidentovým poradcem, a Edwardem Greyem – ministrem zahraničí Anglie, ohledně toho, jak dostat Ameriku do války, Grey se zeptal: „Co udělají Američani, když jim Němci potopí loď s americkými občany na palubě?“ House odpověděl: „Myslím, že by to v USA způsobilo zápal rozhořčení, a samo o sobě by to stačilo na zatáhnutí USA do války.“ A tak 7. května 1915, v podstatě na návrh Edwarda Greye – loď s názvem Lusitania byla úmyslně poslána do vod, které kontrolovalo Německo, a kde se nacházela německá bojová plavidla. A přesně podle očekávání, německé ponorky loď torpédovaly. Na Lusitanii následkem toho vybuchla i skladovaná munice. Zemřelo 1200 lidí. Pro ještě lepší pochopení úmyslnosti tohoto činu: Německá ambasáda dala oznámení do New York Times, varujíc lidi, že pokud na Lusitanii nastoupí, učiní tak na vlastní riziko, protože loď plavící se z Ameriky do Anglie přes válečnou zónu bude vystavena značnému riziku zničení. A přesně podle předpokladu, potopení Lusitanie vyvolalo u Američanů velkou vlnu hněvu, a Amerika za krátko vstoupila do války. Během první světové války zahynulo 323 tisíc Američanů. J.D. Rockefeller na této válce vydělal asi 200 milionů dolarů. To je podle dnešních standardů asi 1.9 miliardy. A nemluvě o tom, že válka stála Ameriku 30 miliard dolarů, ze kterých byla většina půjčená od centrální banky – za úrok, dále tak zvyšujíc zisky mezinárodních bankéřů. Druhá světová válka. 7. prosince 1941 zaútočilo Japonsko na americkou flotilu v zátoce Pearl Harbor. Tento incident zatáhl Ameriku do války. Prezident Franklin D. Roosevelt prohlásil, že tento útok si bude historie pamatovat jako hanebnost. To je nepochybně pravda, ale ne kvůli údajnému nečekanému útoku na Pearl Harbor. Po 60-ti letech od této události je jasné, že nejen tento útok byl znám týdny dopředu, ale byl i mimořádně žádaný a též vyprovokovaný. Rooseveltova rodina patřila mezi New York-ské bankéře od 18. století, a jeho strýc Fredrik byl dokonce v původním vedení centrální banky. Roosevelt velmi sympatizoval se zájmy mezinárodních bankéřů a jejich eminentní zájem byl: vstoupit do války. A jak jsme viděli, pro mezinárodní bankéře není nic výnosnějšího než právě válka. V zápisníku Rooseveltova ministra války Henryho Stimsona z 25. listopadu 1941 si Stimson poznamenal rozhovor s Rooseveltem: „Otázka byla, jak je nasměrovat, aby vystřelili první. Bylo žádoucí, aby se zabezpečilo, že Japonci budou ti, kteří zaútočí první, aby nezůstala žádná pochybnost o tom, kdo byl agresor.“ V měsících před útokem na Pearl Harbor udělal Roosevelt všechno, co bylo v jeho moci, aby Japonce naštval. Zastavil všechen prodej americké ropy Japonsku. Zmrazil všechny japonské účty v USA. Dal veřejné půjčky Číně a též poslal vojenskou pomoc Británii, oba tyto státy byly ve válce nepřátely Japonska. To je mimochodem v úplném rozporu s mezinárodními válečnými pravidly. 4. prosince, 3 dny před útokem, dostal Roosevelt od australské tajné služby informaci o japonských jednotkách směřujících k Pearl Harboru. Roosevelt ji ignoroval. A jak se očekávalo a dovolilo, 7. prosince 1941 zaútočily japonské jednotky na Pearl Harbor. Zemřelo 2400 vojáků. americké veřejnosti Po útoku se do války dobrovolně přihlásil milion dobrovolníků. Je též důležité poznamenat, že válečnou mašinérii nacistického Německa výrazně podporovaly dvě organizace. německých výbušnin a dokonce i otravný plyn Zyklon B, používaný v koncentračních táborech k usmrcení milionů lidí. Jedním z tichých parterů I.G. Farben byla americká společnost J.D. Rockefellera s názvem Standard Oil Company. Faktem bylo, že německé vzdušné síly nemohly létat bez speciální přísady do paliva patentované společností Standard Oil. Drastické zbombardování Londýna nacistickým Německem, bylo možné díky tomu, že Standard Oil prodala I.G. Farben tuto přísadu v hodnotě 20 milionů. Toto je jen jeden malý příklad, jak americký byznys financoval obě strany II. světové války. Další zrádcovskou organizací stojící za zmínku byla korporace Union Banking New York City. Nejen že financovala početné stránky vzestupu Hilerovy moci, stejně jako materiál během války, ale byla to i banka na praní nacistických špinavých peněz. Tato banka byla odhalena, že ve svých valutách měla miliony dolarů nacistických prostředků. Majetek korporace Union Banking byl později zabaven pro obchodování s nepřítelem. A hádejte, kdo byl viceprezidentem Union Banking? Prescott Bush, děd našeho současného prezidenta, a samozřejmě otec našeho bývalého prezidenta. Mějte to na paměti při hodnocení morálních dispozic rodinného klanu Bushových. Vietnam. USA oficiálně deklarovaly Severnímu Vietnamu válku v roce 1964. Stalo se tak po incidentu, při kterém na americké bojové lodě v Tonkinském zálivu údajně zaútočily vietnamské torpédovací čluny. Tato událost se stala známou jako incident v Tonkinském zálivu. Incident se stal katalyzující záminkou pro masivní nasazení jednotek a spuštění války. Je tu však jeden problém. Útok na bojové lodě ze strany vietnamských člunů se nikdy nestal. Byla to kompletně zinscenovaná událost, která měla posloužit jako záminka pro vstup do války. Bývalý ministr obrany Robert McNamara po letech prohlásil, že incident v Tokinském zálivu byla „chyba“. Taktéž promluvilo mnoho dalších důstojníků, přiznávajíc, že tento incident byl uměle vytvořená fraška, úplná lež. Ve válce už to byl byznys jako obvykle. V říjnu 1966 prezident Lyndon Johnson zpřísnil omezení pro obchod se sovětským blokem. vojenského materiálu pro severní Vietnam. Na druhé straně, Rockefeller financoval továrny v tehdejším Sovětském svazu, které vyráběly vojenský materiál pro severní Vietnam. Financování obou stran konfliktu byla však jen jedna strana mince. V roce 1985 byla odtajněna pravidla vojenských operací ve Vietnamu. Tato pravidla definovala, co americké jednotky mohly nebo nemohly ve válce dělat. Obsahovaly absurdity jako: Protiletadlové systémy Vietnamu nemohly být bombardovány, dokud nebylo jasné, že jsou plně funkční a bojeschopné. Žádného nepřítele nesměly pronásledovat potom, co překročil hranice s Laosem nebo Kambodžou. A ještě jasnější příklad: cíle kritické důležitosti nesměly být atakovány, dokud to neinicializovalo vrchní armádní velení. Kromě těchto absurdních omezení bylo též zarážející, že Severní Vietnam byl o těchto omezeních informován. A tak celou bojovou strategii založil na omezeních amerických vojsk. To je důvod, proč válka trvala tak dlouho. A podstatné je toto: Cílem nikdy nebylo válku ve Vietnamu vyhrát, ale to, aby trvala co nejdéle. Tato válka pro zisky stála život 58 tisíc Američanů a 3 miliony Vietnamců. A kde jsme dnes? 11. září byla událost, která nastartovala agendu bezohledné elity. Byla to zinscenovaná událost použitá jako záminka k válce, stejně jako potopení Lusitanie, vyprovokování Pearl Harboru a lež o incidentu v Tokinském zálivu. Byla by to výjimka z pravidla, kdyby tomu tak teoreticky nebylo. 11. září bylo použito ke spuštění dvou nelegálních válek. Jedné proti Iráku a druhé proti Afganistánu. 9/11 bylo však záminkou ještě pro další válku. Válku proti vám. Vlastenecký zákon, vnitřní bezpečnost, zákon o vojenských soudech a další zákony jsou úplně a totálně vykonstruované na vymazání vašich občanských svobod. Mají limitovat vaši schopnost bojovat proti tomu, co se chystá. Dnes jsou v USA možné věci, o kterých médii oblblá a neinformovaná veřejnost ani netuší. Váš dům může být prohledán bez povolení a dokonce bez toho, aby jste byli doma. Na základě této prohlídky vás mohou zatknout bez toho, aby vám bylo řečeno za co. Mohou vás držet ve vazbě na neurčitou dobu bez přístupu k právníkovi a legálně mučit. A to všechno jen na základě podezření, že by jste mohli být teroristé. Pokud potřebujete obrázek toho, co se v této zemi děje, pojďme se podívat, jak se opakuje historie. V únoru 1933 zinscenoval Hitler útok pod cizí vlajkou – podpálil vlastní budovu Německého parlamentu (Reichstag) a útok hodil na teroristické komunisty. Za několik týdnů prosadil zákon, který úplně zrušil německou ústavu a tím eliminoval práva a svobody občanů. Potom Hitler vedl sérii preventivních válek, které němečtí občané odsouhlasili pod záminkou udržení bezpečnosti v zemi. „Existuje zlo, které ohrožuje každého muže, ženu i dítě v této skvělé zemi. Musíme podniknout určitá opatření, abychom zajistili domácí bezpečnost a ochránili naši zem.“ George Bush? Ne, to řekl Adolf Hitler, když lidem představoval Gestapo. Co se týče komunizmu a jeho organizací, ty nám nesmí stát v cestě. Naším nepřítelem je radikální síť teroristů, stejně jako každá vláda, která je podporuje. JE NA ČASE SE PROBUDIT ! Lidé u moci dělají všechno, co je v jejich silách aby jste byli nepretržitě klamáni a manipulováni. Vnímání reality laické veřejnosti, hlavně v oblasti politiky, nepochází od samotných lidí. Je jim velmi inteligentně podstrkovanáno, bez toho, aby o tom vůbec věděli. Například, veřejnost si většinou myslí, že invaze do Iráku se moc nedaří, protože sektářské násilí stále neutichá. Co ale veřejnost nevidí je to, že destabilizace Iráku je přesně to, co lidé stojící za vládou chtějí. Tato válka má trvat co nejdéle, aby se region rozbil na kusy, byly zajištěny zásoby ropy, aby dodavatelé zbrojních materiálů neustále žali zisky, a co je nejdůležitější – vybudování trvalých vojenských základen, které by se mohly použít jako odrazový můstek proti jiným nekonformním zemím s velkými zásobami ropy, jako Írán a Sýrie. Pro další pochopení faktu, že podněcování občanské války a destabilizace je cílené a úmyslné – jeden příklad: V roce 2005 Irácká policie zatkla dva elitní členy britských speciálních jednotek. Zatkli je za to, že během jízdy autem stříleli po civilistech, a byli prevlečeni za Araby. Okamžitě po jejich zatčení a uvěznění v Irácké provincii Basra žádala britská armáda jejich propuštění. Když vláda této provincie odmítla, britská armáda poslala tanky, a fyzicky tyto muže z vězení vysvobodila. Když chcete zničit nějaké území, jak to uděláte? Jsou dvě možnosti: Buď tam půjdete a zbombardujete je, atd.. Ale to není moc účinné. O co se pokusíte je, aby lidé v té oblasti zabili jeden druhého, and to destroy their own territory, their own farms, A to je to, co se v této zemi stalo. Způsob, jakým porazíte protivníka je ten, že ho přinutíte, aby zničil sám sebe. A to uděláte tak, že poštvete jeho lidi proti sobě. A potom přiléváte olej do ohně na obou stranách pomocí agentů. A oni se mezi sebou pozabíjejí. Je čas, aby se někteří z nás probudili do této reality, abychom pochopili, že lidé, kteří se snaží vytvářet a udržovat impéria to dělají manipulací lidí, které se snaží porazit. Možná se ptáte, proč je celá kultura ze všech stran tak prosáklá zábavou z masmédií, zatím co americký vzdělávací systém pokračuje ve svém rapidním otupujícím úpadku. Děje se tak od doby, kdy se americká vláda rozhodla finančně dotovat veřejné vzdělávání a převzít na ním kontrolu. Za co vaše vláda platí, přesně to také dostává. Když to pochopíme a potom se podíváme na vládou financované vzdělávací instituce a uvidíme studenty a způsob vzdělávání, který je vytvořený státními penězi, logika nám poví, že pokud by situace na školách nebyla v souladu s tím, co stát a vláda chtějí, tak by to vláda změnila. Podstatné je tedy to, že vláda dostává přesně to, co si objednala. Oni nechtějí, aby vaše děti byly vzdělané. Nechtějí, aby jste příliš přemýšleli. To je důvod, proč je naše země a celý svět tak prosáklý zábavou, masmédii, televizními programy, zábavními parky, drogami, alkoholem a všemožnými druhy zábavy,určené k tomu, aby byla lidská mysl permanentně zabavená. Aby jste se náhodou nedostali do cesty důležitým lidem jen díky tomu, že budete příliš myslet. Měli by jste se probudit a pochopit, že někde tam venku jsou lidé, kteří ovládají vaše životy a vy o tom ani nevíte. Máme velký problém! Protože vy, lidé, a 62 milionů dalších Američanů mě právě poslouchá. z vás čte knihy. z vás čte noviny. Neboť jediná pravda, kterou znáte je ta, kterou vidíte v televizi. Je tu celá generace, která nikdy nepoznala nic jiného, než to, co vyšlo z této bedny! Tato televize je váš gospel, největší objev v historii lidstva. Tato televize dokáže vyrobit nebo svrhnout prezidenty, papeže, ministry. Televize, to je ta největší moc na celém světě, a běda, když padne do rukou nesprávných lidí! A když největší společnost na světě ovládá největší prostředek propagandy na celém světě… kdo ví, jaký bordel vám budou strkat pod nos namísto pravdy! Tak mě tedy dobře poslouchejte: V televizi není pravda! Televize je jen sprostý zábavní park! Televize je cirkus, karneval, cestující zástup akrobatů, vypravěčů, tanečníků, zpěváků, žonglérů, podřadných bavičů, krotitelů lvů a fotbalistů. Je to byznys na zabíjení nudy. A vy tam sedíte, den co den, noc za nocí. Bez ohledu na věk, barvu pleti nebo vyznání… My jsme to jediné, co znáte. Začínáte věřit iluzím, kterými vás krmíme. Začínáte si myslet, že televize je realita a vaše vlastní životy nejsou skutečné. Děláte cokoli, co vám v té bedně řeknou! Oblékáte se jako v telce, stravujete se jako v telce, vychováváte svoje děti jako to dělají v telce, dokonce i přemýšlíte jako telka. Toto je davové šílenství, vy maniaci! Bože můj, lidi, myslete. Vy jste ti skuteční !!! My jsme jen iluze ! Poslední věc, kterou si lidé za oponou přejí je uvědomělá, informovaná veřejnost, schopná kritického myšlení. To je důvod proč je neustále produkovaný falešný duch doby, prostřednictvím náboženství, masmédií a vzdělávacího systému. Jde jim o to, aby vás udrželi ve zmateném, poblázněném, naivním stavu. A daří se jim to proklatě dobře. V roce 2005 byla uzavřena dohoda mezi Kanadou, Mexikem a USA. Tato dohoda, neohlášená veřejnosti, neodsouhlasená kongresem, spojuje USA, Kanadu a Mexiko do jednoho společenstva, odstraňujíce všechny hranice. Toto společenství se nazývá Severo-americká Unie. Asi se ptáte, proč jste o tom nikdy neslyšeli. Ve skutečnosti je jen jeden mainstreamový reportér, který o tom slyšel, a měl odvahu o tom informovat. Politika Bushovy administrativy ohledně otevřených hranic a její rozhodnutí ignorovat imigrační zákony této země je část širší agendy. Prezident Bush podepsal formální dohodu, která ukončí Spojené státy, jak je známe. A učinil tak bez souhlasu kongresu, a nebo souhlasu obyvatel USA. Je to dohoda, o které slyšelo jen velmi málo lidí. Opět je to práce malé hrstky lidí z úplného vrchu, ve prospěch investiční třídy. Ale pracující lid, političtí úředníci z celé země, z komunit a měst oni o tom neví vůbec nic. Tohle není jen tak nějaká obchodní dohoda. Je to úplné odstranění suverenity těchto zemí, které vyústí i v novou měnu nazvanou „Amero“. Myslím že věc, o které by měli „dolaroví“ lidé hovořit, je právě Amero. A tom nikdo nemluví. A bude to mít velký dopad na život každého člověka v Kanadě, USA a Mexiku. Amero je navrhovaná nová měna pro Severo-americkou komunitu, která se právě mezi těmito třemi zeměmi vytváří. Jde o vytvoření bezhraničního území, v podstatě jako Evropská Unie. A Kanadský Dolar, US Dolar a Mexické Peso budou nahrazeny měnou Amero. Podle této dohody americká ústava v podstatě ztratí platnost. Asi si myslíte, že něco takového by bylo na první straně každých novin. Ale myslíte si to jen do doby, než si uvědomíte, že lidé, kteří jsou za tím vším, jsou přesně ti samí lidé, kteří stojí za mainstream médii. To, co nemáte vědět, vám jednuše není sděleno. Severní Americká Unie je založená na stejném principu jako Evropská Unie, Africká Unie a za nedlouho i Asijská Unie. A ti samí lidé stojí za všemi těmito uniemi. A až přijde ten správný čas, Severo-americká Unie, Evropská Unie, Africká Unie a Asijská Unie budou spojeny dohromady, bude dosaženo poslední fáze plánu, na kterém tito muži pracovali více než 60 let. Jedna světová vláda. „Měli by jsme mít jednu světovou vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou zůstává, zdali jí bude dosaženo bojem nebo dohodou.“ – Paul Warburg, Výbor zahraničních vztahů / Architekt Federálního rezervního systému (centrální banky) „Jsme vděčni Washington Postu, novinám New York Times, Time Magazine a jiným výborným tiskovinám, jejichž ředitelé chodili na naše setkání a zachovali diskrétnost déle než 40 let. Bylo by to nemožné, abychom vyvinuli náš plán pro svět, kdybychom po tuto dobu byli pod dohledem médií. Svět je však dnes sofistikovanější, a lépe připraven na světovládu. Celosvětová vláda elity a světových bankéřů je určitě lepší, než samostatné rozhodování každého národa, praktikované v minulých staletích.“ – David Rockefeller, Výbor zahraničních vztahů Jedna banka, jedna armáda, jedno centrum moci. A pokud jsme se z historie něco naučili, tak je to fakt, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Toto je Aaron Russo, filmař a bývalý politik. Na levo od něho je Nicholas Rockefeller z neslavné Rockefellerovské bankéřské a podnikatelské dynastie. Aaron Russo byl s Nicholasem Rockefellerem velmi dobrý přítel, ale Aaron nakonec toto přátelství přerušil po tom, co se něco dozvěděl o Rockefellerovcích a jejich ambicích. Jednoho dne mi zavolala moje známá, právnička a povídá: „Chtěl by jsi se setkat s jedním z Rockefellerovců?“ A já jsem řekl: „Samozřejmě, velmi rád!“ Spřátelil jsme se s ním a on mi začal prozrazovat různé věci. Jedné noci mi řekl: „Něco se stane Aarone.., a na základě toho půjdeme do Afganistánu, aby jsme mohli natáhnout ropovod z Kaspického moře. Půjdeme do Iráku vzít ropu a založit vojenské základny na středním východě, a půjdeme do Venezuely a zbavíme se Chavéze.“ První dva úkoly se jim podařily, Chavéz však ne. Pověděl mi: „Uvidíš chlapíky prohledávající jeskyně, hledající… …hledající lidi, které nikdy nenajdou.“ Smál se tomu, že máme tuto válku proti terorizmu, a přitom nemáme žádného skutečného nepřítele. Hovořil o tom, že válku proti terorizmu není možno nikdy vyhrát, jelikož to je nekonečná válka, a tak můžete stále lidem brát jejich svobody. Já mu na to povídám: „Jak chcete přesvědčit lidi, že je tato válka skutečná? On odpověděl: „Přes média. Média dokážou presvědčit každého, že je skutečná. Jednoduše se o tom dokola mluví. Znova a znova… …a lidi tomu nakonec uvěří.“ Oni vytvořili v roce 1913 centrální banku pomocí lží. Též 11. září, to byla zase jen další lež. Po 11. září bojují ve válce proti terorizmu a jen tak z ničeho nic vtrhnou do Iráku, což byla další lež a teď jdou pokračovat s Íránem. Celé je to jedna věc za druhou, vedoucí k dalším a dalším… Řekl jsem mu: „Proč to všechno děláte? Jaký to má smysl? Máte všechny peníze světa – máte veškerou moc. Vždyť ubližujete lidem. To není dobrá věc.“ On odpověděl: „A proč tě zajímají lidi? Starej se o sebe a o svojí rodinu.“ A tak jsem se zeptal: „Jaký je primární cíl toho všeho?“ On mi řekl: „Naším cílem je označkovat každého člověka na tomto světě RFID mikročipem.“ Na těch čipech budou peníze, identifikace a všechno ostatní a kdyby chtěl někdo protestovat proti tomu co děláme nebo nedělat to co po něm chceme, můžeme jednoduše vypnout jeho čip.“ Přesně tak – očipováni.. V roce 2005, kongres pod záminkou kontroly imigrantů a tzv. války proti terorizmu schválil zákon o „Real ID“ kartách, podle kterého od května 2008 bude každý povinen nosit u sebe Federální identifikační kartu, která bude obsahovat skenovatelný čárový kód s vašimi osobními údaji. Tento čárový kód je však jen mezistupeň před tím, než bude karta vybavena sledovacím RFID mikročipem VeriChip, který bude využívat rádiové vlny na sledování každého vašeho kroku na této planetě. Jestli jste o tom ještě nikdy neslyšeli, věřte, že RFID sledovací čip je už v každém novém americkém (i evropském) pase. A posledním krokem je implantovaný čip, který díky manipulaci a pod různými záminkami přijalo už mnoho lidí. Na Floridě máme rodinu, která je skutečným průkopníkem ve společnosti. Jsou prvními dobrovolníky, kteří budou mít identifikační mikročip implantovaný do jejich těl. Po 11. září jsem se obávala o bezpečnost mojí rodiny… Nevadilo by mi, když bych měl do své ruky voperovaného něco, co by mě identifikovalo. Nakonec bude každý uzamknutý do jedné monitorované kontrolní sítě kde každý krok, který uděláte, bude zaznamenán. A jakmile vybočíte z řady, můžou vám jednoduše váš čip vypnout a přestanete existovat. V této době bude každý aspekt společnosti souviset s používáním těchto čipů. Toto je obraz budoucnosti, který uvidíte, když otevřete oči. Centralizovaná světová ekonomika, kde každý pohyb a každá transakce jsou sledovány, monitorovány, a lidé nemají žádná práva. Nejneuvěřitelnejší aspekt toho celého je, že tyto totalitní prvky nebudou lidem vnuceny. Lidé je budou sami chtít. A to díky manipulaci společnosti, vytváření strachu, nejednotnosti… Tyto věci úplně oddělily lidi od vědomí jejich síly a vnímání reality. Proces, který trvá už celá staletí, možná tisíciletí. Náboženství, vlastenectví, rasa, bohatství, styl a každá jiná forma oddělování se od jiných, slouží k vytvoření populace totálně ovládnuté rukama několika lidí. „Rozděl a panuj“ je model. A dokud lidé uvidí sami sebe oddělené od všeho ostatního, povedou sami sebe do úplného otroctví. Muži za oponou to ví. A též ví, že jakmile si lidé někdy uvědomí pravdu o svém spojení s přírodou a pravdu o své osobní síle, celý uměle vytvářený duch doby, ke kterému se modlí, se zhroutí jak domeček z karet. Celý systém, ve kterém žijeme do nás hučí, jak jsme bezmocní, slabí, že celá naše společnost je zlo, a tak dále… Je to všechno velká hnusná lež! Jsme silní, krásní, výjimeční. Neexistuje důvod, proč bychom neměli pochopit, kdo skutečně jsme a kam směřujeme. Neexistuje důvod, proč by si průměrný člověk nemohl být vědom své síly. Všichni jsme neskutečně silné bytosti. Prožil jsem 30 let mého života. Prvních 30 ve snaze stát se někým. Chtěl jsem být dobrý v různých věcech. V tenise, ve škole, ve známkách… A ve všem, co jsem tehdy viděl z toho úhlu pohledu: Nebyl jsem spokojený s tím, čím jsem. Ale když jsem se stal v těch věcech dobrým, uvědomil jsem si, že jsem celou tuto hru chápal špatně. Protože v této hře šlo o nalezení toho, čím jsem už byl. Naše kultura nás učí, aby jsme navenek ukazovali naše individuální rozdíly od jiných. Podíváte se na někoho a první, co vás napadne je: zdali je bystrý, hloupý, starší, mladší, bohatší, chudší… Vidíme tyto rozdíly a lidi podle nich zařazujeme do kategorií, a podle toho se k nim chováme. A vidíme jen rozdíly jiných v porovnání s námi, díváme se jen na jejich odlišnost od nás. A jeden z dramatických zážitků v životě je, když jste s jiným člověkem a najednou vidíte, v čem je stejný jako vy, nikoli odlišný od vás. A uvědomíte si, že to, co je podstatné v tobě, je i mojí podstatou. A je to ve skutečnosti jedno a totéž. Pochopíte, že není nic jiného. Podstata je jen jedna. Nenarodil jsem se jako Richard Albert, narodil jsem se jako člověk a potom jsem se naučil všechny ty věci, kdo jsem, jestli jsem dobrý nebo zlý… Toto všechno se člověk učí až během života. Až moc lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír. – Jimi Hendrix Stará přitažlivost k rasovému, sexuálnímu či náboženskému šovinizmu, nebo zuřivé nacionalistické horečce, začíná selhávat. Vytváří se nové vědomí, které vidí Zemi jako jeden organizmus a poznání, že organizmus ve válce sám se sebou je určen k záhubě. Bill Hicks byl zvyklý končit svá vystoupení takto: Život je jako jízda v zábavním parku. Když jezdíte, máte pocit, že je skutečná. Tak silná je naše mysl. Jezdíte nahoru, dolu a dokola, znova a znova, cítíte napětí, vzrušení a celý tento zážitek je velmi pestrý. Je velmi hlučná a na chvíli je to velká zábava. Někteří jsou na této jízdě už dlouho a začali si klást otázku: Je to skutečné? A nebo je to jenom jízda? A jiní lidé si vzpomněli, otočí se k vám a říkají: Hej, žádný strach, není se čeho bát. Protože toto je jen jízda. A takové lidi zabíjíme. Ať drží zobák, vždyť jsem do této jízdy tolik investoval! Ať drží hubu! Podívejte se, jak jsem ustaraný. Podívejte se na můj tučný účet v bance, na moji rodinu. Vždyť to musí být skutečné! Je to jen jízda. Vždy zabíjíme ty dobré lidi, kteří se nám to snaží povědět, všimli jste si ? A necháváme démony, aby se starali o všechnu tu špínu. Ale na tom nezáleží, protože je to jen jízda a my ji můžeme změnit kdykoli se nám zachce. Je to jen volba. Žádná snaha, žádná práce, žádné úkoly, žádné šetření peněz. Jen volba, právě teď. Mezi strachem a láskou.

REVOLUCE JE NYNÍ

Duch doby