Konzum

Surplus: Terrorized Into Being Consumers - Švédsko, 2003, 51 m - původní znění s českými titulky

Film začíná reakcí na protesty proti summitu G8 v italském Janově v roce 2001, brzy se ale přesouvá k popisu dnešního světa v širší perspektivě. Navštíví i Kubu, jakožto extrémní protipól konzumu. Metodou často neuvěřitelně rychlého střídání jednotlivých záběrů a témat je demonstrována absurdita a iracionálnost stávajícího systému mnohem lépe a názorněji, než ve většině textů, kterých bylo na toto téma už napsáno bezpočet. Autoři pátrají po kořenech černého bloku – a dávají značný prostor Johnu Zerzanovi, anarcho-primitivistovi, který velmi inteligentně kritizuje průmyslovou civilizaci a konzum, obhajuje násilné protesty jako jediné, které upoutají pozornost… a také tvrdí, že ideální by bylo vrátit se do doby před zemědělstvím a vznikem dělby práce.

Konzumní společnost zničila životní prostředí. Vyhubila milióny druhů rostlin a živočichů. Otrávila moře, řeky a jezera. Znečistila vzduch. Naplnila atmosféru oxidem uhelnatým a jinými škodlivými plyny. Zničila ozonovou vrstvu. Vyčerpala zásoby ropy a zemního plynu a bohaté zdroje minerálů. Odstranila naše lesy a zničila svoje vlastní. Tak co nám zůstalo? Nerozvinutost. Chudoba. Závislost. Dluhy. Nejistota. Pro nejvíce rozvinuté společnosti problém nespočívá v růstu, ale v distribuci. Ne v distribuci ve vlastních oblastech, ale v distribuci mezi všechny. Trvale udržený rozvoj je nemožný bez spravedlivého rozdělování mezi všechny národy. Vždyť nakonec lidstvo je jedna velká rodina a sdílí společný osud. Pokuď nevyřešíme současné krize budeme čelit ještě horší budoucnosti, která nám neumožní vyřešit ekonomické, sociální a ekologické katastrofy světa, které se vymknou kontrole. Něco musí být vykonáno na záchranu lidstva. Lepší svět není nemožný. Materiální škody, destrukce majetku. Ti, kteří sem přišli demonstrovat mírumilovně to nakonec nemohli udělat, protože někteří lidé se skoro profesionální oddaností násilí. Škoda na majetku není násilí. Nemůžete zbít budovu nebo okno. Otázka násilí je pro nás velmi důležitá. Toto není násilí, dokud to není útok na lidi a to my neděláme. Vrazi! Elita společnosti zpanikařila, hlavně po událostech v Seattlu. Našli se mezi nimi tací, kteří hledali důvody. A jediné jméno, na které se dalo ukázat, byl John Zerzan. Pokud byste hledali mozek pohánějící hnutí, je to rozhodně John Zerzan. Napsal knihu, ve které píše, že pro spasení světa se musíme vrátit zpět do doby kamenné. A způsob jak se tam vrátit je destrukce průmyslu a podobne. Připadalo mi to zvláštní nebo divné, že mne tak nazývají, architektem taktiky ničení majetku nebo činnosti Černého Bloku. Určitě to není pravda. Zerzan žil skromným životem, a po dlouhou dobu byly jeho jediným příjmem peníze z dárcovství vlastní krve. Zkoušíme je povzbuzovat k vyslovení názoru a ptát se. Proč lidi vyjdou do ulic a protestují, anebo zkoušejí něco rozbít? To není bezmyšlenkovité násilí. Být bez myšlenek znamená sedět, na zadku, fetovat, dívat se na MTV a potom získat práci a zařadit se do řady. Pro mě je tohle násilí. Je stále více a více znamení všude okolo… že život spotřebitele není životem, který by naplňoval. Nemůžeme nechat teroristy, aby vystrašili náš národ… …až do bodu, kdy přestane nakupovat. Do bodu, kdy už lidé nebudou nakupovat Touha konzumovat tě zotročuje. Jsme terorizování, abychom se stali spotřebiteli. Máme svobodnou volbu, abychom si vybrali mezi značkou A a značkou B… Tolik k naší svobodě. Nemůžeme nechat teroristy, aby vystrašili náš národ až do bodu… až do bodu kdy náš národ… přestane obchodovat. Do bodu kdy lidé přestanou obchodovat. Ano, také si myslím, že je příliš mnoho věcí. Pro které se neustále pracuje a neustále se spotřebovávají. To je šílené. Tento cyklus zničí všechno a stále musí pokračovat. Vidím tak málo věcí, jejichž hodnota se zachovává Nevidím žádný význam v udržování tohoto systému. Abysme získali všechny tyto věci, je záležitostí nátlaku. Lidé jsou donuceni, aby byli v dolech a za běžícími pásy. Bez těchto činností bychom neměli všecky tyto věci. Svět je plný věcí, o kterých se předpokládá, že se jich dosáhnout budeme snažit celý život. Myslím si, že že toto nikdo nepřijme, ale nečinnost jenom tento cyklus podporuje. Musí to být zastaveno. Musí to být zničeno. Kráčejí ulicemi vystavení neustálému jedu reklam… …zasévají semena představ a iluzí… a touze po nemožné spotřebě. Budeme mít nový svět. Svět, kde lidé nebudou nakupovat. Touha po spotřebě tě zotročuje. Myslím si, že dnešní mladí lidé… nemají žádnou budoucnost. Myslím si, že každý na světě teď může cítit sílu… …obrovských nadnárodních společností… …které začínají skutečně ovládat celý svět. Tyto velké nadnárodní společnosti… …vydávají ročně 400 miliard $, aby nám prodali… …rychlé občerstvení, auta, a to má na nás obrovský vliv. 30 sekundový televizní šot je nejsilnější… …formou komunikace, kterou kdy lidstvo vymyslelo. Vy sedíte ve svém křesle. Jste pasivní, nemáte co říct. A tam venku moudří lidé vyrábějí fantastické TV programy a reklamy… Jsou to velmi silní výrobci informací a tvůrci významů. Vy jen sedíte a pasivně přijímáte a konzumujete jejich názory. A jejich názory nejsou dobré. Jsou pouze propagandou spotřebitelské kultury. Myslíte si, že štěstí znamená možnost koupit si stále víc a víc, hlavně o Vánocích. Vstupme do nákupních center… …a víš, že skutečně nakoupíme nové věci? Zákazník si může vybrat typ postavy a typ hlavy. Potom si může zvolit barvu pleti… …druh mejkapu, včetně barvy rtů… …kolik očních stínů a jakou linku očí. Vyberou si také barvu očí. Barvu vlasů, účes, barvu nechtů, všechno velmi pěkné. Můžou si vybrat přesně to po čem touží. Rozdíl mezi obyčejnými fugurínami a těmito nejoblíbenějšími je zřejmý. Při výrobě používáme speciální techniky jako v Hollywoodu. Když půjdeme sem, můžu vám pět z nich ukázat. Toto je typ hlavy č. 3. Může být nasazená na různá těla. Spojit se dají rozdílné hlavy a těla. Toto je typ hlavy č. 2. Toto je typ hlavy č. 6. Momentálně nemá žádné vlasy. Toto je další typ hlavy. Hlava 7…. Toto je hlava 4… a hlava 8. Přecházíme do sekce s mužskými figurínami. A tady je jedna z mužských figurín. Ještě mu chybí jeho „kousek“, ale… Pokud se podíváte támhle, v rohu je jeden. Měl by mít holou hlavu. Toto je typ těla č. 5. Malé tělo s velkými prsy. Toto je jedno z našich nejnovějších těl. Toto je typ těla č. 2, které je také malé, ale s menšími prsy. Ale i tak mají stále pěkný objem. Toto je tělo č. 4, které je malé, se skutečně malými prsy. A toto je další tělo č. 2… Toto je číslo 1, které je vyšší než ostatní. Jako tělo supermodelky, velmi vysoké a hubené… …pro lidi s tímto vkusem. Nejsou laciné. S každým tělem byla fůra práce, používali jsme drahé materiály. …takže každé z nich stojí něco mezi 6 až 7 tisíci dolarů… …závisí to na tělu a zda se jedná o mužskou či ženskou figurínu. Podívejte se, prsa jsou jemná a naplněná silikonem, takže na dotek jsou mnohem jemnější než zbytek těla. Je to jedna z vlastností, která kupující nejvíce zajímá. …HDP, HDP, HDP… …jedno procento… …jedno procento… …jedno procento… Lidem bylo řečeno, že moderní technologie je posilní… …spojí je, umožní jim přístup k… …rozmanitosti… Jednou nám bylo řečeno, že technologie může osvobodit lidi… a už nebudou muset pracovat.. Cestoval jsem a všude lidé říkali to samé: „Mám svůj pager, mám svůj mobil, mám…“ Nemůžu se dostat ze zaměstnání. Lidé jsou vodění na elektrickém vodítku… …všemi těmito novými zařízeními. V soukromí jsou stále méně a méně oddělení… …od své práce a technologie. Jakou máme podporu pro bluetooth, jakou máme podporu pro 3G… V budoucnosti bude možné zůstat doma a pracovat odtamtud… …pomocí videokonferencí se svými spolupracovníky. Počítač se stane nejlepším nástrojem pro lidskou socializaci. Toto je určitě nástroj, který může lidi sblížit. …více než… …je může izolovat. Moderní technologie podporuje vzdalování se před přibližováním se… …efektivitu před hravostí… Rozmanitost… Rád bych viděl tu obrovskou mašinérii rozebranou. Proces zbavení se všech těch věcí. Proces roztrhání dálnic a cest. Proces zbavení se všech těch věcí, které vznikly destrukcí přírody. Které nás oddělily od přírody, které odtrhly lidi od práce na kolovrátku… … k nepřetržité práci a k nepřetržitélnému konzumu. Je to šílené. Tento proces ničí všechno a proto musí zmizet. Průměrný Severoameričan spotřebuje pětkrát víc zdrojů než Mexičan. Desetkrát víc než Číňan. A 30krát víc než obyvatel Indie. Deset… Vývojáři, vývojáři, vývojáři… Devět… Myslím si, že každý na světě cítí… Osm… …sílu těchto obrovských nadnárodních korporací. Mnohé z těchto společností jsou vlivnější než místní vlády. Sedm… Země prvního světa… Šest… …my představujeme 20 % obyvatel celé planety. Ale spotřebováváme 80 % celosvětových zdrojů. Takováto úroveň spotřeby je jednoduše neudržitelná. Pokud budeme ve spotřebě pokračovat takovýmto tempem… …pravděpodobně narazíme přímo do stěny. Pět… Pokud jsme příliš hloupí, abychom poslouchali… Čtyři… …první přicházející znamení, které nám posílá naše planeta… Tři… …nastane hrozná doba a bude trvat století než se planeta vylečí. Dva… Nastane obrovský globální ekonomický kolaps. Jedna… Nastane obrovský globální ekonomický kolaps. Nula. Zážeh. Start! To je nepořádek! Chování mnoha vůdců, kteří sledují kolaps svých ekonomik,… …které padají jako domečky z karet je skutečně odporné! Kuba nepodporuje konzumní společnost! Ať žije socializmus! Domovina nebo smrt! Zvítězíme! ZACHRANA: SPOTŘEBUJ JEN TO CO POTŘEBUJEŠ! Máte přídělový lístek, na kterém jsou napsané všechny věci, které obdržíte ve skladu. Tady je rýže, tady fazole tady olej, olej na vaření samozřejmě… cukr, mýdlo a také tu může být zubní pasta. Můžeš dostat všechno. Tady je maso, tady je chléb… Jak vidíte máme chléb každý den. Každý den v měsíci. Leden, únor, březen… Takže takhle to tu funguje. Máte tuto kartu, půjdete do skladu… …a každý měsíc obdržíte dávku věcí podle přídělového systému. Myslím, že je to velmi dobrý systém, aby každý obdržel… alespoň základní životní potřeby. A teď náš nejvyšší vůdce: vrchní velitel Fidel Castro Ruz! Fidel by mohl vyhodit Yankeeje do vzduchu! Fidel by mohl vyhodit Yankeeje do vzduchu! Fidel by mohl vyhodit Yankeeje do vzduchu! Význační hosté. Krajané… – Rýže. – Fazole. – Rýže a fazole. – Rýže, fazole. Při cestování po Kubě, jsou to skutečně důležité věci. Byla jsem pozvána do Evropy přítelem. Poprvé když jsem vstoupila do supermarketu jsem byla šokována. Byl to pro mě velký šok. Bylo tam všeho hodně. Jablka, hruška, parfémy, dobré parfémy… šampóny, boty. Takové to tam bylo. Měla jsem se tam skutečně dobře! Říkáme tomu pasta de dientes. Jmenuje se Perla. Každý ji zná. Nemusíme už na obal nic tisknout. Kuba nepodporuje konzumní způsob života. Na Kubě nejsou žádné reklamy. Kuba, naše vlast, je zdaleka… nejdemokratičtější země světa. V Anglii jsem nikdy nejedla fazole. Nechtěla jsem tam jíst fazole. Řekla jsem: „Nechci žádné fazole, chci něco jiného.“ První věc, kterou jsem udělala byla, že jsem šla do McDonald’s. Ctěla jsem vidět McDonald’s Chtěla jsem… Ay, Dios mío! …SuperMac, velký, velký Mac! A chtěla jsem sledovat televizi, přepínat kanály a jíst… Přišla jsem domů a vážila jsem 82 kilo, 82 kilo! Tak moc jídla! Jíst stále a stále znovu! Pořád jsem byla hladová… …moje tělo si žádalo stále víc! Jíst a přitom se dívat na TV. Na hudební programy… McDonald’s, Burger King… Odporné! Dnešní globální ekonomika je jedno obrovské kasíno! Tento rok přišly vánoce nejprve na Wall Street. Včera dosáhly nesmyslně rostoucí internetové akcie nového vrcholu. Oslavovat mohlo 50 zaměstnanců z Nintendo generace… kteří věděli všechno o internetu a ktěří pracovali jen pro zábavu. Svante je typický představitel informační společnosti. V devatenácti letech ho firma posílá často do San Franciska. Zhruba 1 až 2 milióny. – 3 a půl miliónu. – 5 milión. – Okolo 10 miliónů. – 14 miliónů. 18 miliónů… Hluboko uvnitř nenávidím peníze, už na ně nemusím nikdy myslet. Dost směšné, strávit půlku svého času hledáním způsobu jak se zbavit peněz. Je to příliš snadné. Vždy jsem měl co jsem chtěl… …měl jsem všechny peníze co jsem chtěl. Neměl jsem žádné problémy. Někdy mi strašně chybí obyčejný laciný život. Nemyslel jsem, že bude tak těžké utratit peníze. Mohu jet do zahraničí… Je tam mnoho jednoduchých způsobů jak utratit peníze. Například: „Žádný problém, poď se mnou zlato…“ Ale uvědomil jsem si, že to není lehké, celou svojí energii jsem obrátil do sebe Která mě přinutila vstoupit hluboko do sebe, sedl jsem si a… Jsem úplně prázdný. Chci najít smysl toho všeho. Naplnit něčím sám sebe. Dost směšné, strávit půlku svého času hledáním způsobu jak se zbavit peněz. Moje máma mi včera říkala: „Přála bych si, aby jsi nikdy nedostal ty peníze.“ – „Co to říkáš?“ – „Přeji si, aby jsi nikdy nedostal ty peníze.“ 1 milión. 2 milióny. 3 půl miliónu. 5 miliónů. Okolo 10 miliónů. 14 miliónů. 18 miliónů… Byl to neustálý nadbytek a vy jste ho museli využít. Peníze se točí dokola, to je to co se vymyká kontrole… …a při pohledu zpět se to všechno zdá idiotské. Kdo po tom touží? Nikdo. Můžu si koupit pěkný byt, usadit se tam a mít se v pohodě. Potom můžu potkat dívku, kterou můžu zaujmout svým bytem. Můžu říct: „Drahoušku, vezměme se a kupme si dům.“ A potom budeme mít děti a potom…, je všechno pryč. Oops, je konec. Někdy mi chybý jednoduchý laciný život jako blázen. 18 miliónů. 14 miliónů. 10 miliónů. 5 miliónů. 3 a půl miliónu. 2 milióny. 1 milión. 1 milión. 1… Pohodlný život, kariéra, všechny přísliby… …materiálního blahobytu jsou vlastně úplně prázdné. Docela dost lidí dobře rozumí této prázdnotě. Je těžké naplnit takto uspokojení a svobodu. Jinak by to všechno nedělali, říkajíc: „Najdu si práci a budu šťastný.“ V pořádku, kdo je šťastný? Dámy a pánové, Steve Ballmer! Pojďme! Pojďme! Pojďme! Mám pro vás několik slov: Já… miluji… Tuto… Firmu! Áno! Ještě jednou… Chci aby vznikla nová morálka. Rozvinuté národy mají povinnost nejen sdílet naše bohatství… …ale také podporovat zdroje, které produkují bohatství. Proč lidé vycházejí do ulic a zkoušejí protestovat… …nebo dělat něco To není nesmyslné násilí. Nesmyslná činnost je sedět, brát drogy, sledovat MTV… …a potom dostaneš dobrou práci a zapadneš do řady. To vnímám jako násilné. Cílené hmotné škody, anebo destrukce majetku jsou nevyhnutelné. Tato činnost je výsledkem politiků dělajících „normální politiku“. Čeho dosáhneme tím, že protestujeme s transparentem nad hlavou? Viděl jsem celé desítky těchto demonstrací Nic se nimi nezměnilo. Lidé jim nevěnují žádnou pozornost. Proč by měli? Nejsou hodny jejich zájmu. Ale když lidé bojují, to je důležité. Přitáhne to pozornost, a mělo by ji přitáhnout, protože to je skutečné. Není to jen symbolická hra: „Mám se dobře. Mám svůj transparent.“ To mě nezajímá. Když to bylo oprávněné tak to nebylo efektivní… Měl jsem radši pokojné demonstrace… Nikdo nebyl v nebezpečí… Nikdo nebyl zraněn nebo zatčen. Nikdo neudeřil policajta do hlavy. Žádné okno nebylo rozbité. Ideální. S vyjímkou toho, že takto to nefunguje. Škody na hmotném majetku… Destrukce hmotného majetku… Chci, aby vznikla nová morálka. Majetek nadnárodních společností je pro mě zřejmě legitimním cílem z mého pohledu. Banky, drahé obchody, řetězce jako Starbucks atd. Lidé rozumí, že jsou součástí globálního systému, že jsou součástí této… …chybné, standardizované, destruktivní formy bytí… …která stírá všechny rozdíly, ničí všechnu svobodu. Lidé během 2 miliónů let nezničili svůj přírodní svět. Neměli globální válku. Měli volný čas, atd. To je to na co se odkazuje primitivizmus. A pro mě je velmi inspirujícím. V tomto novém světě… V tomto novém světě… V tomto novém světě by měli lidé získat svoji vlastní kulturu zpět. Budeme mít nový soubor hodnot. Zažijeme vývoj vzorů. Velký posun myšlení lidí, kde lidé najednou řeknou: „Nechci nóbl auto.“ Kde lidé znenadála řeknou: „Už nechci další Big Mac.“ Kde lidé znenadála řeknou: „Už si nikdy víc neobleču… …žádné Diesel džíny.“ Kde lidé znenadála řeknou: „Chci mít jednoduchý, naplňující život.“ Kde lidé znenadála řeknou: „Chci mít jednoduchý, naplňující život.“ Chci něco jiného. …jednoduchý naplňující život.“

Konzum