Esoterická agenda

Esoteric Agenda - USA, 2008, 126 min - anglické znění s českými titulky

Dokumentární film Esoteric Agenda začíná fenoménem 2012, pokračuje vysvětlením z hlediska historických kalendářů a dává dobrý historický úvod do spolků Svobodných zednářů, Iluminátů a dalších, které vyvíjejí své neveřejné aktivity ještě v dnešní době. Následně ale odbočuje z tajemné atmosféry konspirací a začíná se věnovat symbolům. Symboly totiž předurčují a ovlivňují vnímání lidí, navíc dle dokumentu mají určitou moc na běh věcí. Načasování okamžiků začátku války v Iráku, které se shoduje s přesným časem jarní rovnodennosti. Je toto jen náhoda? A proč by ladil čas útoku s pohanským svátkem? Dále se zaměříme na plán redukce lidstva podložený normami OSN. Zajímavé podněty k zamyšlení pokračují až do samého konce dokumentu.

Tím jak se lidstvo více vzdaluje od svých kořenů, tím více popírá spojení s přírodou, tím dál od dokonalosti jsme se dostali. Jsme jediní tvorové na planetě, kteří používají symboly k vyjádření něčeho jiného. Používáme symboly pro absolutně všechno, co může mysl pojmout. Nejméně jedno slovo, obraz, ikona, gesto pro to, co může našich 5 smyslů zachytit. Ale současně s tímto nádherným darem přichází slabý bod. Většina lidí není ochotná hledat a vytvářet vlastní interpretace těchto symbolů. Místo toho akceptují, definici na základě předsudků dodaného z neznámých zdrojů. Díky tomu mnoho úsudků snažících se odhalit podstatu života bylo předdefinováno. Mnoho slov bylo použitých k manipulaci než k informování posluchače. Symboly mohou být použity k rozdělení lidí, než k jejich sjednocení Lidé co mají moc, odpovědní za rozesílání informací mají možnost dělat si co chtějí poslouchejte pozorně: Proroctví na 21.12.2012 Každých 26 tisíc let, projde naše sluneční soustava všemi 12 znameními zvěrokruhu Starověké civilizace jako Hopi, Egypťané, Cherokee, Apači a Májové.. dávali pozor na tento velký cyklus a vytvořili vlastní kalendáře podle něho Tento cyklus zastupuje mnoho různých jevů v přírodě, takových jako naše oběžná doba okolo Alcyonu centrální hvězdy galaxie v souhvězdí Plejády, 260 dní cyklu vývoje lidského plodu Ten cyklus je rozdělený na 5 podcyklů 5125 jeden (5×5125=25625), které tvoří vlastní epochy. Aztécký kalendář nebo středoamerický kámen slunce, ukazuje každý z cyklu, zničený jedním z pěti živlů. Cyklus ve kterém se nyní nacházíme, je věk „pátého slunce“. 3113 př.n.l. – 2012 n.l., přesněji končí tento cyklus 21. prosince 2012 Májská civilizace věděla o tomhle datu a dokonce i Nostradámus o něm prorokoval Čtvrtá země, ve které se nyní nacházíme, je též známá jako pohyb, posun, evoluce a vědomí Žijící Májští strážci času, prohlásili, že Zemi tvoří prvky oheň, země, vzduch a voda Posledním prvkem byl ETER nebo Centrum Hopiové věřili, že „čtvrtý svět destrukce“ skončí 21. prosince 2012… a začne „pátý svět míru“ Májové věřili, že velký cyklus byl rozdělen na 13 Baktůnů 13 Baktůn začal v roce 1618, známý jako triumf materialismu, nebo jako čas velkého zapomnění V předpovědi, že lidstvo ztratí povědomí o svém skutečném svazku s přírodou prostřednictvím posedlosti externími objekty Toto je kdy se EGO a NADVLÁDA stali převládajícími ambicemi civilizovaného světa Není překvapivé, že tento časový úsek, sedí s celosvětovým nastavením času, papežem Řehořem 13 nařídil světu 12 měsíční kalendář, vznikly také první mechanické hodiny Toto je známé taky jako „CHYBA V ČASE“ Před násilným zavedením těchto nástrojů Římskokatolickou církví byl každý rok rozdělen na 13 cyklů, po 28 dnech. Ale nejškodlivějším efektem těchto nástrojů je, že čas je něco externího neorganického mimo tělo, co musíme poslouchat Májský prorok ze 7 století – Pacal Votan zanechal mocné poslání pro následující generace /Pokud se lidstvo chce zachránit, před zničením biosféry, /musí se vrátit k životu v přirozeném čase“. Předpověděl také, že náš zrychlený rozvoj technologií… a škody kolektivního odklonu od zákonu přírody, výměnou za materiální hodnoty. Astrologie a studie nebe je stará jako sama civilizace Skrze minulá století, vznikala nová náboženství nahrazující původní pohanská. Lidé byli tak fascinováni těmi objekty na nebi, že z nich vytvořili konstelace a bájné příběhy. V řecké mytologii, byly tyto konstelace personifikované jako bohové Z dochovaných staveb které do dnes stojí, víme že nejstarší civilizace … vkládaly velké množství úsilí prostředků a práce do lokalizování těchto objektů, než do čehokoliv jiného Je to pokládáno za pouhou zvědavost Pravda je více jasnější, jak se blížíme k datu 21. prosince 2012. Jedná se o obecně rozšířenou představu, že pohanské náboženství není v dnešní době téměř praktikováno Pohanství ve své evoluci je nejvíce rozšířené a používané ze všech náboženství Můžete se zeptat sami sebe, jak je to možné ? Odpověď je ukrytá ve všech současných populárních náboženstvích Ale kdo by měl moc a touhu integrovat zdánlivě dávno zmizelé náboženství do tak populárních dnešních protichůdných vyznání? /PŮVOD ŘÁDU Dr Adam Weishaupt se narodil 6. února roku 1748… v bavorském městě Ingolstadt Tento zajímavý člověk byl synem rabína, po jeho smrti konvertoval ke katolické víře Po studiu francouzských filozofů, takových jako Voltaire se dostal k učení satanistů na francouzském královském dvoře Světoznámý bankéř Amschel Mayor Rothschild, z dynastie Rothschildu… si vybral Weishaupta jako tvůrce „úmluvy zlatého úsvitu“, který po dnešek je soukromou smlouvou rodu Rotschildů . Amschel Rothschild, pro ty co to neví, vyprovokoval americkou revoluci ZDÁNLIVÉ osvobození Ameriky od Velké Británie Rothschild zadal Weishauptovi vytvoření tajného bavorského společenství osvícených, toto je lépe známo jako ‚ŘÁD ILLUMINÁTŮ‘. Název v učení Luciferiánů znamená NOSITEL SVĚTLA. Iluminovaný – osvětlený – osvícený Areopagite nebo tribunál, ve vnitřním kruhu řádu, nadřazená skupina těm bylo jako jediným dovoleno účastnit se tajných setkání V knize Nesta Webstera „Světová Revoluce“, čteme: Umění Illuminismu spočívá v naverbování najivních adeptů, skrze vnesené ideje vizionářů nebo schémata fanatiků Skrze pochlebování ambiciózním egoistům, práci na nevyvážených mozcích, nebo nabízení majetků moci a síly, vytvoření člověka plně oddaného aby sloužil tajným cílům sekty Lidé s penězi, byli vítáni, drženi v nevědomosti o skutečných tajemstvích sekty Cílem bylo získat moc a bohatsví Podmiňováním vlád a církví, získání vlády nad světem. Cíl byl a do dnešního dne je, jednoho dne žít se všemi lidmi v jednom náboženství Postup skrze politickou a církevní hierarchii byl zajištěn vydíráním ve formě korumpování lidí sexem s lokálními prostitutkami V 16 a 17 století, vysocí úředníci politických a církevních organizací byli za takový čin odsouzeni k trestu smrti V roce 1780 naverbovali barona Franza Friedricha Knigge. Byl jedním z nejschopnějších lidí v sloučení řádu Iluminati a Svobodných zednářů To umožnilo rychlou expanzi použitím Zednářské Lóže 29 srpna 1781 kongres ve Wilhelmsbadu oficiálně potvrdil toto spojení Účastníci museli přísaha, že nikdy nevyzradí, co se stalo v průběhu tohoto setkaní. Comte de Virieu – zednář z lóže Martiniste z Lyonu… byl dotazován na toto setkaní po svém příjezdu domů a řekl: /Mohu Vám jenom povědět, že tohle je mnohem více vážné, než si myslíte /Spiknutí je tak dokonale promyšlené, /že bude nemožné monarchii nebo církvi uniknout později veřejně odsoudil Ilumináty Sir John Dee byl sluha královny Elizabeth Tudor, z rodu Tudorowců. Byl prvním šéfem britské tajné služby MI5 Byl také znám praktikováním černé magie a spojením s okultismem Pokud je to poprvé co slyšíte o okultismu a nejste si vědomi jeho dominantní role v současném světě dávejte bedlivý pozor: Pohanské symboly, bohové, doktríny a praktiky, jsou základy každého dnešního náboženství Křesťanský nebo katolický symbol krize, je odvozen od čar slunovratu a rovnodennosti projektovaném na kalendář zvěrokruhu Slovo NEBE odkazuje na to, co pohanské kulty nazývaly NEBEMI, nebo galaktická těla Při přechodu z věku ryb do věku vodnáře, vzhledem ke znamením nastává ve stejný čas, jako velký cyklus o kterém mluvili Májové a jiné kultury Jak už jsme řekli, panteistické (mnohobožství) rituály, jsou provozovány ve … ve všech současných monoteistických náboženstvích. Obřízka je pohanský rituál, obřadu označení muže. Zásnuby jsou podstaty pohanské, prsten symbolizuje prstenec Saturnu Pohřby sledují stejné pohanské rituály… kdy kameny geometricky náhrobek je položen na hrob… mající zapříčinit nesmrtelnost duše. Křest je rituálem ve kterém ponořené dítě do vody co symbolizuje obnovení života, tak jako déšť zavlažuje zemi Svatý grál, naplněný vínem, představuje krev vycházející z rodících kanálů při menstruaci. Žádnou krev Kristovu Tento rituál byl převzat patriarchální společností Muži nemohou dát život, ženy mohou, symbolizovat muže dávajícího život bylo možné pouze krví tekoucí ze zranění. Ve starověkém Egyptě, bohyně ISIS byla personifikací Moudrosti Faraón Akhenaton změnil tento kult na kult sebe samého, Když se sám prohlásil za Amon-Ra. Boha Slunce. Slovo „Amen“ na konci motlitby, pochází z motliteb adresovaných Amon-Ra. Když Hebrejci (Židé) opustili Egypt, dorazili na Blízký Východ, kde potkali Kanajce kteří uctívali boha Saturnu řečeného EL. Složení jmen těchto tří bohů se stalo označením pro zemi, která je známá dnes Isis- Ra-EL nebo IZRAEL 98% Judaismu je založeno na uctívání Saturna Posvátný den uctívání je SATURN DAY – den Saturna – anglicky Sathurday – sobota Uctívání praktikované v neděli (anglicky SUNDAY – sluneční den) má původ v Egyptském, uctívání slunečního boha Většina lidí se těmito zásadami řídí a nikdy nezkoumají jejich původ Tohle je jenom letmý dotek tématu vlivu pohanů na současnost Nenachází se jen v náboženstvích, ale doslova u každého doma na dvorku /NOVÁ ZEMĚ 22 ledna 1783 Kongres ratifikoval smlouvu, která říká: /Že všichni kdo emitují měnu, půjčují kapitál vytvářející dluh… /dluh by měl skrze kongres/před sjednocením Spojených Států, /neplacení dluhu bude trestné a posuzováno jako čin proti konfederaci, /USA se zavazují platit tento dluh“. Komu Spojené Státy dluží tyto peníze? Králi Jiřímu Doufám, že Vám to umožní pochopit jak Velká Británie financovala obě strany revoluce. Po současnost, vybírá Velká Británie americké daně za pomoci IRS IRS (Úřad Vnitřních Daní-Výnosu) není dokonce ani úřad vlády USA Pokud mi nevěříte, podívejte se do publikace IRS 6209. FCC, CIA, FBI i NASA nikdy nebyly součástí vlády USA Vláda USA vlastní pouze akcie v těchto různých agenturách Čísla sociálního pojištění jsou také vydávány Spojenými Národy (OSN) skrze MMF (Mezinárodní Měnový Fond) Občanská válka, která trvala od 1861-1865… byly vyprovokována Amschela Rothschilda s cílem rozdělit Spojené Státy a dostat je do dluhu k Centrální Bance Cílem bylo vrátit zemi zpátky do rukou Velké Británii, skrze velké dluhy za dodávky zbraní Aby to bylo možné, bylo potřeba dát na stůl kontroverzní záležitost jako otroctví Vědíce dokonale, co způsobí Prohlášení Nezávislosti v jižních státech, plně závislých na práci otroků byla podepsána ve Philadelphii, 35 lidmi, z nichž 33 byli zednáři John Brown byl zednářem a rozenkruciánem, který byl dosazen do vlády… díky Williamow Lloydow Garrisonovu a senátoru Charles Sumnerovi, dvěma potomkům pokrevních linií Iluminátů S pomocí New York Times byl John Brown představen jako hrdina hnutí proti otroctví Ulysses S.Grant bývalý prezident se narodil jako Hiram S.Grant. Toto jméno mu dal jeho otec, Mistr zednářské lóže Jesse Root Granta. Jesse Root Grant pracoval pro otce Johna Browna, a potom pro E.A. Collinsa jednoho z 13 Ilumináty pokrevních linií Ulysses S.Grant se pomoci Collinsa dostal rychle do vlády. Od 16. dubna 1861 r. do 18. května 1864 Grant povýšil… z hodnosti vojína, na velitele celé federální armády Když byl Grant zvolen prezidentem, jeho kabinet se skládal z 8 zednářů Včetně Alfonso Tafta, otce Williama Tafta což byl předek Billa Clintona. Jonas Mills Bundy byl z jedné z 13 pokrevních linií Iluminátů, byl také Grantovým poradcem a poradcem dalších dvou prezidentů Člen jeho kabinetu Columbus Delano, byl dědečkem Franklina D.Roosvelta. 21.listopadu 1933 napsal Franklin Roosvelt toto: /Pravdou je, jak všichni víme, že finanční elementy ve velkých centrech /vlastnili vládu od dob Andrew Jacksona. Otcem Abrahama Lincolna byl A.E.Springs který byl součástí dynastie Rotschieldů Brat Lincolna, pracoval pro Louisa Caspezer z dynastie Merowingu, která byla jednou z 13 dynastií Iliminátů Pezer byl také na Jackyll Island, což je místo, kde byla vytvořena Banka Federálních Rezerv V polovině 19 století se Abraham Lincoln a Wegs, zoufale snažili zabránit Andrew Jacksonovi před ustavením Zlatého Standardu – nezávislého státní pokladny Lincoln a jeho strana bojovali za ustavení Centrální Banky Vyjadřujíc ve veřejných prohlášeních : „Na zlatém standardu všichni prodělají a většina ztratí všechno co dělá život snesitelným“ Tato tvrzení obsahují prvky zastrašovací taktiky Žádné důkazy nebo vysvětlení proč by tomu tak mělo být, Lincolnovi projevy neobsahovaly. Na začátku 20 století, po neúspěchu Woodrow’a Willsna… ustanovení Ligy Národů po První Světové Válce, Willsonův poradce plukovník Hawles založil CFR (Institut mezinárodních vztahů) Tento institut měl dvě větve: Jeden v Anglii – Královský Institut Mezinárodních Vztahů, a druhá větev vzniknul Institut Mezinárodních Vztahu (CFR), 29. července 1921 v New Yorku K zakladatelům patřil Howles, J.P.Morgan, John D.Rockefeller a několik dalších V roce 1895 nejvyšší soud zrušil daň z příjmu jako neustavní Debata o Ústavě, byla navržená senátorem Nelson Aldrichem. Tohle dává více smysl, když si uvědomíte, že Aldrich byl také nazýván pravdivým hlasem J.P.Morgana. A později se přiženil do rodiny Rockefellerů Dnes 27-35 % Američanů platí daň z příjmu, tyto peníze jsou přímo do centrální banky s názvem (FED) Fond Federálních Rezerv. Pro ty z vás, kdo nevíte co je to FED a čeho je schopna: je to nevládní banka, která dodává spojeným státům všechny bankovky – měnu Kontroluje inflaci množstvím peněz v oběhu Nejdivnější na celé centrální bance je skutečnost je „pozastavení hotovostních plateb“, kdy FED může odmítnout platit svoje dluhopisy, ale poplatníci musí dluhy zaplatit nebo zbankrotovat Toto dává bance možnost, zrušit kdykoliv jakýkoliv kontrakt, kompletně beztrestně Ještě jednodušeji se tomu říká Krádež – Zlodějina Jak je možné že má FED dovoleno zrušit jakýkoliv kontrakt si přeje, bez postihu od vlády ? Odpověď je jednoduchá, Banka Federálních Rezerv má moc nad vládou, místo aby měla vláda moc nad bankou. Carl Quigley, mentor Billa Clintona na universitě v Georgetownu… napsal o Centrálních Bankách: /nechtějí nic jiného než vytvoření světového systému finanční kontroly… /v soukromých rukou, schopnému vládnout poltickým systémům… /každé zemi a ekonomice celého světa. /Kontrola ve feudálním stylu, skrze světové centrální banky… /díky spojení, skrze tajné smlouvy, /uzavírané počas privátních tajných konferencí. Je důležité vědět, že téměř všichni zakladatelé Banky Federálních Rezerv, byli zapojeni do vytváření konceptu (CFR) Úřadu Mezinárodních Vztahů Od 1934 roku, když byl FED vytvořen, téměř každý ministr státu všichni ministři obrany od H.A.Stimpsona, každý šéf CIA od Allana Dullese… stejně tak každý kandidát na prezidenta: Dwight D. Eisenhower, Kennedy, Nixon, Bill Clinton BYLI ČLENY CFR ! George Bush senior byl šéfem CFR od 1977 do 1979. Pochopte, že všechny tyto vysoce postavené osoby, byly nalobovány na místo… skrze organizace ustavené mezinárodním bankovním kartelem. Jejich tajná setkaní se dějí všude po světě, často za účasti těch stejných osob: Trilateral Comission, skupina Bildeberg, Club of Rome, Spojené národy… a dvou větví institutu mezinárodních vztahů. Tyto skupiny tvoří to co je známo jako KULATÝ STUL, založený Cecila Rhodesem. Další odnože tvoří skupiny jako Bohemian Grove Club a skupina Skull and Bones(lebky a kosti) z Yale university které členy byli George Bush senior, George W. Bush a John Kerry. Na každém setkání těchto skupin se objevují nejmocnější členové vlády vedoucí lídři korporací, médií a členové královských rodů Tyto setkání se odehrávají tajně a ani slovo o nich neunikne do médií Jak je možné že tolik mocných lidí se může účastnit setkaní bez zájmu hlavních médií a ani zmínka neunikne na veřejnost? Tohle začne být jasné, pokud si uvědomíte, že běžní občané nemají vědět nic o tom co se děje nahoře Není pochyb, že k získání moci je důležitější strategie a inteligence, více než hrubá síla Logika říká, že k získání vítězství v nějakém sportu nebo hře, závisí na utajení strategie před protihráčem Proč by tomu mělo být nějak jinak v globální politice? Zeptal jsem se šachového velmistra, co ho dělá mistrem hry, řekl ty věci jsou 4: Smysl pro trpělivost. Bez trpělivosti ani nezkoušejte začínat hru. Smysl pro načasování. Bez něho nezačínejte. Musíte mít znalosti o svém protivníku. A čtvrtá, kterou vám řekne, že musíte být ochotni udělat- obětovat všechno nebo nic Dámy a Pánové: Proč temná strana vyhrává hru? Protože mají nekonečnou trpělivost. Pracovali na jedné věci 50 000 let. To je trpělivost. Mají vynikající cit na časování. Vědí všechno o astrologii i poznatcích, které jsme zapomněli, které naši zemědělští předchůdci všichni znali. Máme Juliánský kalendář a nezajímají nás ty věci Jsme otroci hodinek. Ale nevíme nic o vyšším času, nevíme o času našeho života Mají o Vás obrovské znalosti Mají obrovské znalosti o nás, jejich nepřátelích. A čtvrtá je nejdůležitější, protože jsou schopni obětovat všechno a nic, kdykoliv chtějí Zvířátko si zlámalo nožičky, Ty jsi dobrý člověk Nenávidíš válku. Neporušíš svoje slovo? Děláš si srandu? Cena za odmítnutí účasti v politice, je to že Vám budou vládnout méněcenní. Platon. George W. Bush je přímým potomkem Godfroi de Bouillon. De Bouillonové sloužili papeži Řehořovi 7 a vedli evropskou aristokracii na křížové cestě vyrvaní Jeruzalému islámistům Stal se prvním králem Jeruzaléma a vévodou Lorraine, který byl hlavním regionem pokrevních linií Iluminátů Bush je blízký příbuzný každého evropského monarchy. Je 13 bratrancem královny Elizabety a prince Charlese Je také pokrevně spojen s každým potomkem královského rodu Windsorů. Rod Windsoru se zřekl svého německého jména kvůli kritice společnosti po první světové válce Méně známým faktem o rodu Windsorů je, že pomáhali hojně financovat cestu Adolfa Hitlera do vlády a explozi II světové války Svastika je symbol slunce, odkazující na okultní symbol slunce starého zákona Slovo NASI (NAZI- nacisti ) je jméno bohyně matky AnuNaku- Ninhursag ze sumerských textů Slovo holocaust, je z Jidis, nabídka hořících obětí Heinrich Himmler byl vůdce SS a jeden z nejmocnějších německých nacistů. Himmler byl okultista 7 úrovně, byl ve velké míře ovlivněn knihou „Ostara“ Jorga Lanza rakouského mystika Tato okultní kniha ho inspirovala ve velkém plátnu etnických čistek, ve vytvoření jedné, řady podle středověkých tradic Templářských rytířů. Templáři byli skupina masově vyvražděna francouzskou monarchií, Pozůstalí templáři vytvořili mnoho tajných řádů a zednářských spolků po celé Evropě, ze který se předpoklady vznikli dále Ilumináty Je důležité si uvědomit, že Bushův předek Godfroi de Bouillon byl sám Velký templář Do současnosti, každý americký prezident, je v přímé pokrevní linii s britskou monarchií. 20. prosince 1993 byl George H. W. Bush pasován anglickou královnou na rytíře… Velkého Kříže – jedno z nejcennějších vyznamenání za jeho vedení války v Perském zálivu Není to divné, že prezident spojených států klečí před .. anglickou královnou v ceremonii symbolizující poddanství? Co to všechno znamená? Znamená to, že v průběhu mnoha století všech hlavních civilizací, politická moc zůstala v rukou několika rodů a je zuřivě udržována ve stejných rukou do dnes Je to obecně známo, že hlavní světoví vůdci… patří k tajným společenstvím, setkávajících se na tajných setkáních Ale co není veřejně známé je účel těchto setkání. Takže nechte mně to vysvětlit: /Hlavní světoví vůdci jsou součástí agendy, toužící zůstat u moci nad světem NAVĚKY /Aby toho dosáhli, zavedli nad společností nekonečně se opakující dluh, který bude potřeba jednou splatit /Takže ve finále budou všechny statky zabaveny dlužníkům. Pro Vás, kdo nevíte co to je, když vláda vlastní všechny Vaše statky, říká se tomu SOCIALISMUS Toto všechno je konečným cílem tajemných náboženství Tajemné Náboženství je pohanství, o kterém jsme tady od začátku hovořili. Ale pohanská náboženství známá veřejnosti nemají nic společného s Tajemným Náboženstvím Je to mnohem méně matoucí než si myslíte Představte si tyto praktiky méně jako náboženství, ale více jako AMBICE AMBICE je dosažení osvícení. V tomto není žádná nadlidská inteligence nebo fantazie Dary od boha jsou velice jednoduché Všudypřítomnost Moc jedné bytosti nebo vědomí, být všude zároveň Vševědoucnost Moc vědět všechno co je možné vědět Všemohoucnost Mít k dispozici neomezenou sílu. Všechno toto dnes vidíme Není možné to popřít. Pokud pořád nevěříte, že Tajemné Náboženství existuje v současnosti podívejte se okolo sebe Jsou tady tisíce soch a symbolů antických náboženství… na každé politické organizaci. Dokonce i na vojenských uniformách jsou tyto symboly všude Ne jen v naši zemi (USA) Stejné symboly jsou k nalezení na uniformách všech armád světa. Proč tomu tak je? Protože život odebraný ve vybraném čase, místě a určitým způsobem se stane OBĚTOVÁNÍM Abych to ilustroval i na příkladech: 20. března 2003 začal Bush bombardovat Bagdád v 5:50 (tamního času). Trvalo do 21. března. Mainstreamové média je nazvaly ‚Šok a hrůza‘, ale v Tajemném Náboženství je tento den známý jako ‚svátek předvečer Ostary‘, více známý jako jarní rovnodennost Okultisté uctívají bohyni země – Gaju Druidové znali tento den jako den plodnosti – sváteční den Válka byla narychlo ukončena 1. května 2003 Tento den je známý v druidském kalendáři jako ‚Beltaine‘ nebo ‚Valpuržina noc‘, [pálení čarodějnic v česku] od svaté Walburgy [patronky Bavorska], převzatý kult pohanské bohyně plodnosti Od 20. března do 1. května je pohanským rituálem dát zemi krev a obnovit život skrze bohyni plodnosti. Jaký lepší čas si vybrat na krvavou válku, než počátek pohanského rituálu, a skončit přesně kdy končí i pohanský rituál Zvláštní podobnosti Tyto fakty jsou zapsané v nepřeberném množství zdrojů po světě a dosažitelné pro každého Aby Vám to došlo je na Vás, udělejte ale VLASTNÍ rozhodnutí, NEPŘEBÍREJTE vysvětlení, které JINÍ před Vás postavili Pravdivé odpovědi jsou takové o kterých rozhodnete že jsou pravdivé Možná všechno co Vám říkám je špatně. Já Vám můžu říct co si více méně myslím, ale není zde žádný důvod, proč byste tomu měli věnovat nějakou pozornost Teď víte proč se Vás chystají zničit. /OTEVŘETE OČI| K SOUČASNOSTI Dnes není žádných pochyb o tom co křesťanství je Všechno co jsem si myslel, ze křesťanství je, bylo špatně. Jestli tohle bude pokračovat, nastane převrat Ta změna i převrat je úmyslně naplánovaná. Nic se dnes v USA neděje náhodou. NIC. Nic se dnes neděje v katolické církvi náhodou Pracuji na starověkém plánu, který musí být splněn Pokud rozumíte esoterickým zákonům, co potřebujete udělat je zmást ostatní lidi, tak aby lidé jako já a vy neměli tušení co se děje Vezměte ideu, dáte ji na začátek a konec prohlášení dovnitř zamícháte nějaké věci aby jste zmátli běžné lidi, jako já a vy To všechno sahá do dávných časů k tajemným náboženstvím Okultisté mají kompletní kontrolu nad Amerikou, proto tady máme tu válku na Blízkém Východě O co tady jde o pokračování evoluce světa a další krok: 3 světová válka a NEW WORLD ORDER ( Nový řád světa),. Tato informace je potvrzena učenci, učiteli, filosofy, doktory a profesionály v mnoha oborech po celém světě Důvod proč o tom většina lidí neví je protože 80% populace získává své vědomosti přímo z mainstreamových médií A pokud budete sledovat každou hlavní stanici, řetězec řízení.. najdete ty samé lidi, kteří vlastní korporace, lobující každého vysoce postaveného politika Mediální Monopol Všechny média jsou ovládané skrze několik korporací… díky regulacím FCC. Takže Disney, Fox, WestingHouse a také starý dobrý GE [General Electric]? Vlastní síť od CBS po CNBC. Mohou si říkat cokoliv chtějí . a vyvrátit fakta každého, kdo nesouhlasí, jako fakta o PCB. A co je to PCB? Pochází z elektráren budovaných WestingHouse a GE. Způsobuje rakovinu a může Vám poškodit tělo Ale velké ryby to nezajímá sedí si dobře, díky státní podpoře korporací A to je co ? Dostávají miliardové dotace od vlády. Mají pomoci vytvářet pracovní místa, ale to není jak se utratí Používají peníze daňových poplatníků ke sponzorování kongresmanů, který bude hlasovat pro zvýšení zbrojení a ukládat toxické odpady tam kde si hrají děti. GE udělalala kulky, které zabily Kennedyho. Bráníš změně, pokaždé když kupuješ produkt, který předvádí ve svých show O tom NBC ale nechce informovat O tom se více nedozvíte … Prosím čekejte, prosím čekejte… Máme technické problémy… Pro ty z Vás, kteří si neuvědomujete co je to celosvětová vláda a nový světový řád, doporučuji vám hledat na internetu ‚NEW WORLD ORDER‘ (nový světový řád). Budete překvapení množstvím osob, kteří se snažili informovat masy, Příkladně celých 87 % lidí formuluje svoje myšlení na základě myšlení jiných. Pouze 13 % se opírá o logiku a ověřování Smutné je, že dva největší faktory, které vedou k ignoraci jsou následující: Buďte ostražití, když jdete k budově Kapitolu, myslete na ty, kteří Vám chtějí pomoct… SKUPINOVÉ MYŠLENÍ – [groupthink]. Je termín popisující skupinu, která není ochotna vidět .. za všeobecně přijaté pravdy uvnitř stáda Často je to z nedostatku ctižádosti nebo neschopnosti pokládat vhodné otázky, k získání pravdivých odpovědí. Ale co je vážnější a nebezpečnější, jest to také strach z představy vyjít ze stáda a stát před stádem /podporujte naše vojáky /vraťte je domů!/ Stejně jako náboženství tak i politika jsou formami skupinového myšlení. Slova jako patriotismus (vlastenectví) nebo Víra jsou pěkně znějící slova která označují slepou poslušnost. Jak se dá předpokládat je to pokládané za herezi-kacířství nebo nedostatek vlastenectví, pokud si dovolíte položit otázky vůdci Strach před rozzlobeným nadřízeným donutil stádo použít skupinové myšlení bez ohledu na to kam to povede. A jeden z největších příkladů skupinového myšlení, je stigma dané výrazu ‚konspirační teorie‘ [teorie spiknutí]. tato fráze dává průměrnému člověkovi jednoznačný dojem: Zabití Kennedyho, Oblast 51, Roswell, ututlání faktů vládou, podivné zmizení osob. Takovéhle tématy zní příliš fantasticky průměrné osobě. A je celkem srozumitelné, že jsou udělané tak, aby zněly příliš fantasticky Díky špatnému překladu času a nadměrného přibarvení těchto příběhů, fakta jsou dodávaná a opomíjena Některé mohou být pravdivé a některé lživé, ale jisté je jedno: Pokud má tajemství ukryto, i když se už začíná šířit mezi veřejnost nejlepším způsobem je jeho obarvení tak aby znělo neuvěřitelně, šíleně, zmateně. Co se stane, pokud je do tajemství zatažena vláda, vláda, která je navázaná na hlavní mainstreamová média a média jak bylo řečeno před chvílí, vytvářejí 80% názoru veřejnosti? Logika je nepopiratelná. Média v každé formě jsou zde proto aby se člověk cítil jako hlupák, i pokud jenom trochu naslouchá teoriím spiknutí Filmy, knihy, pohádky a folklor jsou zde proto aby se průměrný člověk cítil jako blázen, pokud podporuje nebo věří nějakému spiknutí. A proč ne? Naši vůdci nemají žádný problém nás nabádat, abychom tyto teorie neověřovali Nechť nikdy netolerujme žádné urážlivé teorie spiknutí ohledně útoku z 11. září ničemných lží, snažících se odsunout vinu od samotných teroristů. Nejzákladnější z pohanských praktik, je kontrola lidské populace, vytvořením dokonalé rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Cílem je redukce lidské populace na 500 milionů, což je 90% zredukování lidstva. Teď když jsme odhodili vše čemu jsme byli trénováni věřit můžeme se začít dívat na svět, takový jaký je a ne a ne tak jak nám jiní lidé řekli jaký svět je. Otevřete dnes oči a rozhlédněte se tak jako byste nikdy před tím neviděli a uvidíte, že cíl zredukování populace je všude okolo nás /KODEX ALIMENTARIUS – KONTROLA POTRAVIN – JÍDLO JAKO ZBRAŇ Nic co Vám řeknu není přehnané nebo smyšlené Všechno je zdokumentované Ten, kdo ovládá potraviny, ovládá svět Řekli v roce 1962, budeme pracovat… nad globální implementací Kodexu kontroly potravin k datu 31. prosince 2009 Toto byla směrnice Komise Kodexu je spravována WHO (světová zdravotní organizace) … a FAO (potravinová a zemědělská organizace). Oni stvořili Kodex a řídí jeho začlenění do OSN. Jsou to mamka a taťka Kodexu kontroly potravin V 1994 byl Kodex, bez jakéhokoliv povšimnutí v této zemi uznal – teď se prosím držte: uznal živiny jako toxiny. Jedy. Podle Kodexu, každé dojné krávě na této planetě, musí být podáván geneticky modifikovaný růstový hormon od Monsanta (Recombinant Bovine Growth Hormone) Dále, podle Kodexu, každé zvíře na této planetě, používané pro výrobu potravin, musí být léčené, neklinickými antibiotiky a musí mu být podávány růstové hormony Pokud si to spočítáte, WHO, FAO předpovědi… – epidemiologické předpovědi, oni předpokládají, ne já, že pouze vitamínová a minerálová směrnice sama o sobě, když bude globálně implementována k 31. prosinci 2009 způsobí minimálně 3 miliardy.. MILIARDY mrtvých 1 miliarda vymře hladem. Ti co umřou nejsou ekonomicky úspěšní z pohledu korporací Ale ty další dvě miliardy zemřou díky léčitelným chorobám díky podvýživě. Kdo to přežije ? Lidé, kteří jsou dostatečně bohatí a vlivní, aby měli svoje vlastní dodavatele čistých potravin a výživy Potřebujeme Vaši pomoc, protože ten, zvolením vhodné vlády USA by mohlo zachránit populaci této planety OSN vydala množství publikací, vyzývajících k redukci celosvětové populace o 80%. Na konferenci v Pekingu 1997, šéf potravinového programu OSN řekl. že začneme používat jídlo jako zbraň proti lidem… /FLUOR – FLORID 66% americké pitné vody je fluoridováno Je známo, že děsivý vliv na rakovinu kostí, má ohromný vliv na kožní problémy, na oslabení kostí, snižuje hladiny estrogenu a testosteronu, vyvolává zubní fluorozi, napadeni zubní skloviny Nemělo by více smysl vylepšit veřejnou pitnou vodu vitamíny? které jsou zde aby byli polykány a zlepšovaly zdraví, raději než dát do vody tak toxickou chemikálii s falešným vysvětlením že nám zpraví naše zuby Nyní víme, že Fluor způsobuje více dentálních problémů než jich řeší. Něco tady nesedí. Myslíte, že tyhle společnosti dbají tak o zdraví lidí, že vyhazují kupy peněz za fluoridaci vody ? Když už lidi nakupují svoje vlastní zubní pasty ? Ale tady je rozdíl mezi zubní pastou a pitnou vodou. Pastu nepolykáte. Pokud půjdete to jakékoliv drogerie a podíváte se na jakýkoliv jed na krysy, najdete v nich jednu základní přísadu : sodium floride (florid sodný) Jedná se o nejtoxičtější molekulu ze skupiny sodíkových diamidů (chem cor please) Danone a jiné společnosti začali fluoridovat balenou vodu Je čím dál tím obtížnější před tím utéct A faktem je, že fluorid je používán v antidepresivách na předpis ukazuje, že eliminuje motivaci a agresivitu lidí. Fluorid z mé vlastní znalosti doktora, nemá žádný biologický přínos. Je obecně známé, že jedním ze známých experimentů prováděných na vězních v gulazích, byla fluoridace vody. Proč ? Po fluoridaci vody jsou lide méně agresivní, než jak by byli normálně. Jaká je aktivní sloučenina Prozacu, tak široce distribuovaného antidepresiva v dnešní Americe? Fluorid Nyní zjišťujeme, že veřejná pitná voda v celé zemi je kontaminovaná arzenem, olovem, kadmiem thermoniem – radioaktivní formou olova. Rakovina, snížení sex aktivity, porodní defekty, mozkové poruchy: nezní tohle jako zázračná droga pro každého, kdo chce kontrolovat populaci? Je zarážející úroveň, v jaké ekologové nejsou vzdělaní o účincích fluoridu. Lidé podvědomě věří svým doktorům a zubařům. A pokud se Vám podaří přesvědčit doktory a zubaře, že fluorid je bezpečný a dobrý tak to dostanete k celému národu. Lidé budou věřit svému doktorovi a zubařovi A takovýmhle způsobem propagoval fluorid Bernays‘. Fluorid, který zabije krávy a ničí jim úrodu, fluorid podaný krysám jim způsoboval rakovinu kostí a jater. Tyto výsledky byly upraveny aby to vypadalo, že fluorid nezpůsoboval tolik případů rakoviny Schéma, které jsme viděli je podobně působení neurotixinu jsou známé způsobováním hyperaktivity, poruchy paměti, sníženou inteligenci. Když jsem poprvé představila výsledky těchto studií, jeden z posluchačů se zeptal, jestli mám představu o tom co říkám, že mu říkám, že záměrně snižujeme IQ našim dětem. odpověděla jsem mu, že v podstatě ANO /Po pár dnech, kdy byla její studie přijata k vydání, byla/ /Dr Mullenix vyhozena z Forsythova stomatologického centra./ /Nikdy už nedostala žádný grant na další pokračování výzkumu./ /66% pitné vody v USA je fluoridované. Průmyslovými odpady. /98% Západní Evropy odmítlo fluoridaci vody… /A přesto jsou zuby evropských dětí stejně zdravé jako zuby amerických dětí… /ASPARTAM [někdy maskován jako fenylalanin] Umělé sladidlo, které se nachází téměř ve všech produktech… nízko kalorických, označených jako bez cukru. Především Aspartam se skládá ze třech prvků: metanolu – který očividně způsobuje slepotu, kyseliny asparaginové a fenyloalaniny. Všechno to jsou toxiny. Kyselina aparginová, způsobuje rakovinu mozku, což je známé již od 70 let. Metanol oslepnutí, fenyloalanina odumírání mozkových tkání, a je známé, že může vyvolat trauma. Toto si nevymýšlíme, FDA publikovala… 92 potenciálně nebezpečných vedlejších efektů Aspartamu. Tyto vedlejší efekty jsou poměrně závažné, obsahují : průjmy, poruchy rovnováhy, epileptické záchvaty, poruchy vidění, sluchu, deprese, atd. Nervový systém je nejvíce zasažen, lidé mají potíže myslet, cítí se jako by byli v mracích nebo v mlze. Kromě těchto všech nebezpečných poškozujících účinků, Donald Rumsfeld to nacpal do 5000 různých produktů v obchodech, když byl šéfem SEARLE – firmy produkující aspartam. /Agenda 21 – Plán 21 Trvalým cílem je eliminace střední vrstvy, Svět nemůže uživit 6 miliard lidí Je to plán trvalého rozvoje, plán na kontrolu populace. Je to program kontroly na zemi, vzděláním a populací. Lídři hnutí udržitelného rozvoje, tvrdí že světová populace nesmí překročit 500 milionů lidí. To je 93% redukce současné populace. V 1992 když se v RIU konala konference George Bush jako prezident tam byl, na pobřeží na své jachtě kdy podepsal protokol Agendy 21 ve jménu USA, poté se vrátil zpátky do Washingtonu. Příští rok, prezident Clinton vydal příkaz k vytvoření ‚Prezidentského úřadu udržitelného rozvoje‘. V roce 1996 Bill Clinton vytvořil, ‚Prezidentský úřad udržitelného rozvoje‘. Byl založen na Agendě 21, každá země na světě .. by měla vytvořit vlastní úřad, který by dohlížel nad plněním Agendy 21. Poslouchala jsem Gorbačeva, který vysvětlil: „Píšeme nový seznam ne 10 ale 15 přikázání, které nahradí původních 10 přikázání“. Které z deseti se jim nepodoba ? Nezalžeš, neřekneš křivého svědectví? Nepokradeš, nezesmilníš ? A přitom nám ti lidé lžou a okrádají nás [david rockefeller] rozkrádají všechno co zbylo, všechny přírodní zdroje tohoto národa Na vysvětlenou červené, jsou oblasti, které budou nedostupné pro lidi, pokud tam teď bydlíte, tak už nebudete. Žluté jsou místa hlavní kontroly aktivity lidí, pokud tam teď bydlíte, tak už nebudete. Černé body jsou místa ‚chytrého růstu‘, kde budou lidé nacpáni do obytných jednotek, podle kolejí Program „chytrého růstu“, zajišťuje přidělení pracovního místa.. a výchovu dětí, prováděnou státem. Ve spojení s Kodexem Alimentarius (kontrola potravin), jídlo bude omezené, užívání vody bude omezené… na 35 galonů (132 litrů) vody na osobu na den. To je 90% redukce ze současné úrovně spotřeby vody. A s nedostatkem vody a potravin, potravin navíc geneticky modifikovaných s nízkou výživnou hodnotou. Geneticky modifikované potraviny způsobují komplikace v metabolismu a přeměně jídla na energii. V červnu 2003 vědci oznámili, že sekvence genu vložená do plodiny se rozpadla a změnila, geneticky modifikované plodiny nejsou stabilní, Jiné testy prokázaly, že se mění pokaždé na něco úplně jiného, než prve testované Nejen že je genetická informace nestabilní a mění se, ale navíc se mění pokaždé jinak, pokaždé v něco jiného. To je velice nebezpečné Nedostatek výživy, zákaz minerálů a vitamínů podle plánu Codexu Alimentarius, způsobí miliony dnes normálně léčitelných nemocí, které povedou k milionům úmrtí. Otázka je, jak to udělají. Jak pro svět dostanou ‚Agendu 21‘ z mezinárodní na lokální úroveň. Na to mají také plán. Je zde více různých plánů z ekologické strany, tady je organizace IUCN. Mezinárodní svaz zachování přírody. V době vzniku Spojených Národů, to nebyla část OSN, je vědeckým poradcem OSN Ale skrze IUCN takové programy jako: ‚Řízení ekosystému‘, ‚Americká ochrana povodí‘, ‚Iniciativa čisté vody‘, ‚Pomoc ohroženým druhům’… a všechny možné regulace EPA. V dokumentaci je diskutováno také vlastnické právo. Tvrdí, že vlastnické práva nejsou absolutní, nejsou trvalé a neměnné, jak tvrdí naše ústava a deklarace nezávislosti Místo toho jsou „složitým, dynamickým měnitelným vztahem mezi dvěma nebo více stranami v prostoru a čase“ V biocentristickém definuje IUCN práva přírody: potřeby zvířat, rostlin, řek, hor a ekosystémů, jsou nadřazeny nad prospěšnost lidským bytostem. Jinými slovy příroda především. Potřeby přírody musí být před potřebami lidí. V náboženském kontextu se to nazývá Panteismem Víra v to, ze příroda je Bohem. Jde to dál a říká horší věci, lidé jsou členy komunity lidí komunity lidí živých a neživých. Takže kámen je teď povznesen na status lidské bytosti, a jsou si oba rovni z pohledu tohoto systému hodnot. Není těžké si představit, že pokud věříte, že lidé jsou příčinou všech těchto problémů, že jsme přelidněni. Nabízí dvě možnosti řešení. Jenom dvě. Prvním je, že zemědělský svět, kde většina lidí jsou nevolníci, by mohl uživit 5-7 miliard lidí Teď máme 6 miliard lidí. To by znamenalo, že téměř všichni v této místnosti by se museli stát zemědělskými nevolníky Do kontrastu tvrdí, že k zachování standardu v industrializovaném světě současně životního standardu tak jak je teď v Americe by bylo potřeba 1 miliarda lidí Abychom zachovali současný standard, museli bychom snížit světovou populaci o 70%. V roce 1970, tři roky po publikaci ‚Iron Mountain‘ bylo řečeno, že po vytvoření globální světové vlády by nešlo používat války, jako mechanismu vytváření strachu, který by nám umožňoval ovládat populaci. V roce 1967 vydané zprávě ‚Iron Mountain‘ vytvořili plán pro Enviromentalni Holokaust Tři léta po vydání, v roce 1970, začaly vycházet série článků popisující ekologický holokaust, který hrozí světu. První příspěvek na téma předcházení světové ekologické katastrofě, kde George Kennan tvrdil, že ekologická krize je tak velká a tak závažná, že že ohrožuje všechen život na zemi /Hluboce Vás to otřese [ukázka z filmu algore idiota] /Jestli milujete svoji planetu, jestli máte rádi svoje děti, musíte vidět tento film. [ukázka z filmu algore idiota] Pokud se podíváte na 10 nejteplejších dní, když změřených, [ukázka z filmu algore idiota] všechny nastaly v průběhu 14 let. [ukázka z filmu algore idiota] A nejteplejší ze všech byl rok 2005. [ukázka z filmu algore idiota] To my způsobujeme globální oteplování [ukázka z filmu algore idiota] Není to politická jako spíše morální záležitost. [ukázka z filmu algore idiota] Vzrůst teploty nastává po celém světě [algore idiot] a to způsobuje silnější bouře. Je možné, že bychom se měli připravit na jiné hrozby kromě terorismu? V Arktidě se začíná zrychlovat tání ledovců. [ukázka z filmu algore idiota] Jestli to tak půjde dále, hladina moře se celosvětově zvedne o 20 stop (6 metrů) To je co se stane s Floridou, toto se Sanghaiem a domovem 40 miliony lidí, okolí Kalkaty 60 milionů. [ukázka z filmu algore idiota] Toto je Manhattan – pomník WTC [který odstřelila CIA] se nachází pod vodou. Představte si dopad pár tisíce uprchlíku a pak si představte sto milionů. Ti co popírají globální oteplování, se prostě mýlí [konec ukázky z toho algore bordel filmu] Ellen Goodman z ‚Boston Globe‘ napsala: „Řekneme, že popírači globálního oteplování jsou jako popírači holokaustu“. Vědci byli umlčeni za pokládání otázek k teorii globálního oteplování. Moji známí mi pověděli, že jestli chci zpochybňovat globální oteplování, musím to udělat soukromě jako občan. Pokud to uděláš skrze naši organizaci, vyhodíme tě z práce. Když si uvědomíte, kolik nesrovnalostí je v tom ‚jednomyslném souhlasu‘, možná vám to otevře pohled i na druhou stranu globálního oteplování. Jediným na čem se shodneme je, že bylo tepleji v minulém století Kompletně ignorují fakt, že je zde tzv. ‚Oregonská petice’… podepsána přes 19.700 vědci a specialisty, která nesouhlasí s myšlenkou, že jsme to my, kdo způsobuje změny klimatu. Nemáte ponětí, kolik telefonátů jsem dostal od rodičů, že dětem je promítaný film AlGore „Nepříjemná pravda“, bez jakéhokoliv komentáře A to ve všech předmětech, včetně od matematiky po umění. Musím říct o poznatcích co máme, jsou nehotové a nekompletní. A poznatky, prezentované IPCC, nejsou korektní. Paradoxně globální oteplování nezpůsobuje více záplav, [algore idiot film] ale také více sucha Silné hurikány, tornáda, choroby obrnu, tuberkulózu. Západonilský virus, ptačí chřipku, SARS topící se polární medvědy, komáry, tasemnice, komunismus, [algore idiot film] nevolnictví, globální oteplování, Aurelio Peccei zakladatel ‚club of rome‘ [klub říma-vatikánu] vnitřního kruhu globálních elit, v roce 1991 prohlásil: „Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, jsme přišli na to, že hrozba globálního oteplování se na to výborně hodí. A to, že je způsobena pouze lidmi to skutečným nepřítelem je potom samo lidstvo. Řeknu Vám to jednoduše: globální oteplování je kompletní podvod Al Gore dostal Grammy a Nobelovu cenu za film, který je plný polopravd a lží. Vzorky ledu získané z 2km pod povrchem, nám umožnili nahlédnout do minulých 160 tisíc let. Myslíme, že ve středověku bylo v Grónsku průměrně o 1,5 stupně tepleji než dnes. Doloženy jsou vyšší průměrné teploty tisíce let před tím než člověk začal produkovat skleníkové plyny. Když se blížíme k současnosti, můžeme vidět, že v úseku mezi 4-2 tisíci let, což je období římské říše teploty spadly o 2,5 stupně Z Al Gora byla vyrobena revoluční figurka, která se pokouší zachránit planetu – což je vlastně pravda Jenom nemluví o tom, že zachránění planety se netýká Vás. Podle jeho plánu to vyústí v masivní zabírání půdy, omezení dodávek potravin, vody a fosilních paliv normálním lidem. A mějte na paměti, že Al Gore patří k ‚Udržitelnému Rozvoji‘ Lež o globálním oteplování je dnes velmi populární, v mainstreamových mediích a má populární cíl ‚zachránit planetu‘. Ale jak je to svázané s ‚agendou 21‘ [plánem 21] ? Výsledkem ‚konference o zemi‘ v roce 1992 v Riu, byl Kjotský protokol. Nařizující každé zemi drasticky omezit používání fosilních paliv pod mandátem OSN. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je nejvyšší za posledních 200 000 let. Jestli se trend nezlepší, vědci předpokládají, že se hladina moře zvedne o půl metru v průběhu příštího století. Řady ostrovů zmizí z mapy, pokud nezvrátíme předpovědi. Děkuji. Do června 2007 ratifikovalo 172 zemí Kjotský protokol. A pokud se divíte, jak tohle postaví zemi nad přežití lidí, z pohanského náboženství: Konečný termín pro každou zemi na přijetí Agendy 21 a Kjoto protokolu je rok 2012. A aby toho nebylo málo, po útoku na Pentagon 11 září 2001 byl stanoven cíl, vytvoření nového vylepšeného odolného Pentagonu do prosince 2012 Takže Kodex Alimentarius vstoupí v platnost na konci 2009, což dává Kodexu 3 roky na vytvoření miliardy mrtvých Když obyvatelé všech národů začnou vymírat v důsledku nemocí a hladu, obávající se globálního oteplování a globálních katastrof, udělají to ,co lidi vždycky dělají při velkých krizích: Budou prosit vládu aby něco udělala. Jak vás donutí začlenit se do nových struktur ? Řeknou Vám : „my máme řešení“ Ilumináti nejdříve vytvoří problém, a potom nabízejí řešení – problém – reakce – řešení. A co asi tak bude OSN doporučovat, když je tady globální problém ? Budou požadovat globální vládu. New World Order. Nový řád světa. SVĚTOVLÁDU Přesně jak předpověděli Májové, Hopi, hinduistická Kali Juga… a mnoho jiných pohanských civilizací Do 2012 roku, ‚Kjotský protokol‘,’Agenda 21′, ‚Kodex Alimentarius’… i ‚Nový Pentagon‘ budou plně připravené k ovládnutí světa [násilně prosadit Nový Světový Řád] Nové světové náboženství je jasné. Budeme všichni uctívat Zemi – GAJU Bohyni Matku, kterou jsme zachránili globálním oteplováním Řeknou nám,že klíčem proti opakování chyb minulosti, je nutnost nadřadit zájmy Země, nad zájmy lidí, přesně jak vyžaduje pohanská tradice. To je příliš zřejmé, na to aby se to dalo přehlížet. Je to přímo před naším obličejem, ale my to pořád odmítáme vidět. Garantuji Vám že před rokem 2012, tady bude 3 světová válka ale nebude mezi národy. Bude mezi námi a nimi. Oni o tom vědí. Proč si myslíte, že se OSN, trvale snaží odzbrojit jak národy tak i občany ? Nechtějí, abychom se byli schopni bránit. Jeden z důkazů, překládá OSN film ‚Po zuby ozbrojen‘ kde je démonizované vlastnictví zbraní. Je to také ukázáno v ‚Svobodě od války’… vydaném Kennedym v roce 1961. Prezident stanul před OSN v září 1961… prezentoval program celkového odzbrojení za světový mír. Ohlásil to jako oficiální program USA Je to program, který vyzývá USA, aby převedla svoji armádu pod velení OSN. vyzívá USA, aby předala armádu pod velení OSN. Program končí tvrzením: postupné řízené odzbrojení … dojde k bodu, kde žádný stát, nebude mít vojenskou sílu, aby byl schopen vzepřít se postupně se zesilujícím mírovým silám OSN. OSN bude mít všechnu vojenskou sílu. Takováto politika vykresluje velice děsivý scénář, pokud rozumíte o čem toto vlastně mluví. Volá po odzbrojení všech národních sil a k zákazu jejich znovuvytvoření, v jakékoliv formě jiné než těch potřebných k zajištění vnitřního pořádku nebo mírových sil OSN. Toto jasně ukazuje, že OSN chce mít všechnu vojenskou sílu pod svou kontrolou. [Žádný národ nemůže mít vlastní armádu, kromě té povolené, bla bla..] Strategické zásobovací vozy budou zredukovány zbraně a ozbrojené síly budou zredukovány. ale, síly OSN zajišťující pořádek budou posíleny. Skupina pozorovatelů, bude mít právo vyšetřit … každou situaci, která by mohla vést k ohrožení míru. Ustavení trvalých mezinárodních mírových sil OSN. V závislosti na nálezech komise expertů, produkce chemických, biologických a jaderných zbraní, a redukce existujících zásob, nebo jejich přeměna na mírové použití. Mírové využití chemických, biologických nebo jaderných zbraní ?? Vidíte jak zvrhle používají slovo mír, aby tato politika byla unilaterne(pro jednu stranu) výhodná Není možné tuto publikaci číst jinak, – jasně říká, že všechny národy… odevzdají svoji armádu pod globální armádu OSN. /DALŠÍ ČÁSTI PROGRAMU Populace USA je v současnosti okolo 300 milionu osob. Národní dluh je v současnosti 10 trilionů. Pokud se vydělí počtem lidí, připadá na jednoho člověka 33.000 $ denně roste o 1,46 miliardy od roku 2006. Díky elektronickému bankovnictví, kreditním kartám, bezhotovostním převodům.. mají lidé stále menší kontrolu nad svými penězi. Množství peněz, které jsou v současnosti v oběhu není schopné zaplatit národní dluh. Toto bylo pečlivě naplánováno už v době vytváření Banky federálních rezerv (FED). A další bod z plánu elit, už dávno funguje. George Bush podepsal smlouvu k vytvoření Severoamerické Unie. Prezident Bush podepsal smlouvu, která ukončí Spojené státy, tak jak jsme je znali Provedl tento krok, bez souhlasu kongresu nebo obyvatel USA. Myslím, že hlavní věc, na kterou by se lidé platící dolarem, měli zaměřit je Amero To je jedna z věcí o které nikdo nemluví, která si myslím, bude mít velký dopad na život všech lidí v Kanadě, USA, Mexiku Amero je nová měna Severoamerické unie, která teď vzniká mezi USA, Kanadou a Mexikem… která vytvoří komunitu bez hranic, tak jako EU Kanadský, Americký dolar a Mexické peso nahradí Amero Nadvláda Vlády nad businessem, se nazývá fašismem A pozastavuji se nad tím, jak moc lidí neví co je NAFTA Severoamerická smlouva o volném obchodu [North American Free Trade Treaty] Protože podle článku 11 této smlouvy, NAFTA tribunál stojí nad zákony USA pokud to požaduje, buď za A): ‚Mezinárodní Měnový Fond ohledně mezinárodních investičních sporů‘, nebo za B) ‚Komise OSN, pro mezinárodní obchodní právo‘. Nezní to velmi děsivě, ale pokud rozumíte co to může znamenat, v případě potřeby neplatí ústava a základní lidská práva. Toto oslabí národní suverenitu a zbankrotuje dolar, který dnes používáme. Až se tohle stane, FED bude vyžadovat splacení všech dluhů. Které nemohou být lidmi splaceny, majetek bude zkonfiskován. Tímto je myšleno naprosto všechno co vlastníte, všechen váš majetek, dům, vozidlo, nábytek a oblečení, které máte na sobě. Tento plán je v současné době na cestě. Když skutečně nastane, budete vlastněni Bankou Federálních Rezerv (FED) Takto bude AGENDA 21 (Plán 21) implementován. Zkonfiskovaná země bude odevzdána zpátky přírodě lidé budou zavření v mega městech s „chytrým růstem“ Tak co budeme dělat ? Je dostupné ohromné množství informací pro každého kdo hledá, proč situace vypadá tak beznadějně a mimo naši kontrolu. Ale je zde ještě více informací o tom, jak se chránit. Problém, před kterým stojíme, je že většina lidí neví jak aplikovat tyto informace ve svém vlastním životě. Je zde mnoho velkých učitelů. Lidé, kteří zasvětili své životy aby chránili osoby, které nejvíc potřebují ochranu. Učitel má nejobtížnější úlohu v naší společnosti, protože každý nerad slyší skutečnou pravdu. Skutečná pravda obsahuje všechny aspekty existence dobré i zlé. Většina ostatních je neobsahuje. Skutečná pravda rozčiluje lidi, protože implikuje, že jsme se mýlili v určitém bodě v našem životě. Další problém je tendence požadovat absolutní pravdu na nestabilní základy v našem životě. Když tak činíme, doufáme, že budujeme strukturu, která … nás bude nejlépe podpírat až do okamžiku konce našeho života na této planetě. Všechno co si myslíme, že jsme, všechno co říkáme jiným že jsme, všechno na základě čeho vytváříme naše životní rozhodnutí, je postaveno na základech, které se mohou každou chvíli zřítit. Protože nám bylo jinými lidmi celý život vštěpováno, že musíme sledovat nějaké určité morální vodítko, kodex a hodnoty Stavíme se s odporem ke všemu co může znamenat hrozbu našim nestabilním základům. To je důvod, proč nechceme slyšet skutečné učitele. Řadíme tyto učitele do stejné kategorie jako teroristy. A metody používané k rozpoznání těchto učitelů jako teroristů, jsou stejně směšné jako metody rozpoznávání čarodějnic. – Našli jsme čarodějnici ! Můžeme ji spálit ? – Tak, spálit ! – Jak to víte že je to čarodějnice ? – Vypadá jako čarodějnice. Přiveďte ji sem blíž. – Nejsem čarodějnice – Proč jste tak oblečená ? – Oni mne tak oblékli. – Lže ! A toto není můj nos, je falešný. – No podívejme se ? – Tak jo udělali jsme jí ten nos. – A Kapuci. Ale je to čarodějnice. Upalte ji, upalte ji ! – Mohli byste přestat řvát ? – Ne Ne Trochu. Ale má bradavici. Takže je to čarodějnice. – Jak víte že je čarodějnice ? – Proměnila mne v naháče. v naháče? No už to přešlo. – A tak upalte ji ! – Spalte ji ! William Cooper, milující otec a manžel, přítel mnoha lidí, snažil se vzdělávat pro lepší svět, chránit spoluobčany okolo sebe. Stali se tajemstvím jiných. Vznikli kněží. Nikdy neexistoval žádný král bez povolení kněžích. Králové nikdy neměli moc a nemají ji dodnes. Králové existují díky povolení od skutečné moci, která je šedou eminencí kněžích stojících za trůnem. Je to metoda kódování informací skrz matematický systém čísel. Je to jedna z nejstarších nauk, které kdy lidé ovládali… je uchována v tajnosti a předávána jenom těm, kteří se osvědčili, že jsou toho hodni, v průběhu zasvěcení. Je zde metoda na jejich šílenství, nemáme moc metod na výběr Protože operujete z bodu ignorace, dokud to nezměníte, budete pobíhat, narážet jeden to druhého, říkat a dělat co není třeba nerozumíce podstaty svého nepřítele. Jestliže nerozumíte podstatě svého nepřítele, zbraním, které používá, Nemůžete s takovým nepřítelem bojovat, neměli byste ani být na bitevním poli. /Vysílání z 28 června 2001 Reportér CNN našel hledaného Osamu bin Ladena, vzal si s sebou televizní štáb, vydali se za ním do jeho tajného úkrytu, udělali s ním interview, ve kterém říká: „za 3 týdny Osama Bin Laden zaútočí na USA a Izrael“. Nemyslíte si že je to trošku podivné ? /Vysílání z 28 června 2001 Největší špionážní aparát světa s největším rozpočtem v historii světa… hledá Osamu roky a roky a roky, ….. a nemůže ho najít. Nějaký novinářský pako s kamerama naběhne přímo do jeho skrýše a udělá s ním interview ? A já vám říkám, připravte se hlavní útok. Ale nebude to Osama bin Laden, ale lidé stojící za Novým Světovým Řádem (New World Order)… Zkusím hádat, jaké cíle by „Bin Laden“ mohl mít.. Jestli se to nestane do 2-3 týdnů, tak to nastane později, protože nestihli Američanům odebrat ještě všechny práva a svobody. Jedno vím přesně, musí udělat něco strašného. aby zlomili odpor a získali sympatie stáda lidských ovcí Co je nás pro všechny nejdůležitější ? Svoboda ! Svoboda ! Bez svobody nemůžeš být křesťanem, bez ohledu k jakému vyznání patříte. Nemůžete být budhistou ! Nemůžete vlastnit obchod s koblihami … Nemůžete jet odsud do Oregonu… Nemůžete být Američanem ! Protože to je to, o co tu jde ! to jediné o co tu jde, o nic jiného … O nic jiného. Je to strašné vědět o některých věcech o kterých vím… a snažit se probudit lidi a předat jim tyto znalosti. Ukazuje se, že se obestavili zdmi. Chtějí být otroky. Proto moje vysílání pekelně vystraší socialisty. Protože když mluvíš pravdu, nasereš všechny. /Oficiální verze byla podezřelá /William Cooper byl zastřelen mimo svůj domov (žena a děti stihli emigrovat do ciziny) /zastřelen na policejní služebně okresku Eager /5 listopadu 2001 roku. /Za méně než 2 měsíce po tom, co předpověděl útoky z 11 září /FALEŠNÁ VZPOURA Skutečným vymaněním se z jakéhokoliv útlaku… je získání větší síly, vědění, vědomí. To je skutečná vzpoura. Nenech se nachytat jako 87% lidí, kteří sledují svého vůdce. Lidé, kteří si myslí, že jsou rebely, protože uctívají autoritu podle poslední módy. Nepochoduj po ulici a netvrď, že jsi osvícen… po přečtení nějaké knížky, nebo nějakého filmu dávající vhled do nepříliš obecně známé pravdy. Nekřič fráze do megafonu, které pocházejí z výzkumů od jiných osob. Nenazývej se myslitelem, když patříš do skupiny, která reprezentuje nějaký nepopulární pohled. To jsou všechno příklady druhé strany mince… skupinového myšlení které se jmenuje FALEŠNÁ VZPOURA Falešná vzpoura je nebezpečná, protože dává iluzi, že jsi volný a myslíš sám za sebe. Skutečná vzpoura, skutečná revoluce, začíná tehdy, když přestaneš sledovat, ale začneš vést A ti kteří půjdou za tebou, bys měl naučit aby se … přestali nechat vést a začali sami vést jiné. Jediným způsobem, jakým je možné vést, je plné pochopení tvých práv jako lidské bytosti na této planetě. Máme(my Američani) na své straně mnoho mocných zbraní ( Listina práv a Ústava). V těchto dokumentech je napsáno, že žádná vláda, nám nemůže vzít naše práva. Jak k tomu může dojít ? Musíte pochopit, že elitní skupina, ovládající naši vládu, vzdělávací systém, zemědělství, média, ovládá také naše svobodné podnikání. Svobodné podnikání představuje náš ekonomicky produktivní systém. Soukromé vlastnění a provozování pro osobní zisk. Volné podnikání nemůže být daněno, pokud se dobrovolně nepodvolí placení daní. Důvod, proč se placení daně z příjmu stává nevyhnutelným, je, že každý druh práce po vás vyžaduje podepsání množství dokumentů s pěknými slovy, ve kterém se stáváte zástupcem korporace nebo subjektu. Co tohle všechno znamená, že když podepíšete tyto dokumenty které jsou požadované od téměř všech zaměstnavatelů, – vzdáváte se svých práv, jako „přirozená osoba“ chráněna ústavou… a souhlasíte, že budete reprezentovat „umělou osobu“, která není chráněna ústavou. Je těžké to obejít, protože pokud nepodepíšete, že se vzdáváte svých práv, nedostanete práci. Tak proč každý zaměstnavatel dobrovolně platí daně které vyžadují tyto dokumenty ? Bez toho by podnikání ztratilo komerční výhody poskytované federální vládou, Co víc, lidi prostě akceptují lež, o dani z příjmu že je daná zákonem, a nepátrají po tom, jak to ve skutečnosti je. Pokud je tvoje jméno napsáno s prvními písmeny velkým písmem… představuje ‚Capitis Deminutio Minima‘ které znamená že vztahy člověka byly změněny. Jedná se o minimální ztrátu práv. Pokud je vaše příjmení velkým písmem, představuje to ‚Capitis Deminutio Media’… což označuje člověka, který ztratil práva občana, ale neztratil svobodu To znamená, že můžete být pokutován a penalizován, ale ne zotročen nebo uvězněn. Ale pokud je vaše jméno velkými písmeny, na jakémkoliv dokumentu. představuje ‚Capitis Deminutio Maxima‘ což znamená ztrátu svobody. Nastává když se svoboda změní v poddanství. Všechny práva občana a rodiny jsou pryč. Znamená to, že můžeš být pokutován, uvězněn, zotročen, jakkoliv a kdykoli, jak dlouho stát uzná za vhodné. Důležité je vědět, že pokud se legálně nezavážeš… podepsáním těchto dokumentů, že se zbavuješ svých práv a představuješ korporaci, nemusíš se zúčastnit žádného soudu. Na Zemi jsou dva druhy práva: Jedno je právo civilní, právo země, a druhé je mořské právo admirálské, právo vody. Mořské právo je bankovní právo. Takže korporace a vláda a lidé, kteří tě chtějí ovládat.. vytvořili tohoto druhého TEBE, kterého ovládají… psaného všemi velkými písmeny. Zkontroluj si to sám. Na jakémkoliv účtu, na dokladu na řidičáku, na pojištění, úředním dokumentu. Cokoliv co má něco společného s obchodem, tvoje jméno bude vždycky napsané velkými písmeny, protože jenom velká písmena mohou být ovládány bankami a vládou. Musíš se probudit a zjistit, jak tyhle věci skutečně fungují. Pokud pochopíš, že jako Američan, nemusíš podléhat britskému komerčnímu právu zvanému Course Jsi Američan, nemusíš chodit k soudu. Jdeš k soudu, jenom proto že jsi souhlasil že k tomu soudu půjdeš. Pokud dostaneš předvolání k soudu, můžeš říct : to není pro mě, tady jsou samá velké písmena. Všechny velká písmena označují korporaci. Lidé, kteří byli souzeni podle těchto soudů mořského práva, nechápou, že byli dobrovolně potrestáni a uvězněni. Pokud tě soudce zavolá a zeptá se, jestli jsi to ty s tímto jménem, ti co odpoví ano, verbálně souhlasí, že budou reprezentovat UMĚLOU OSOBU, kterou to jméno reprezentuje. Pokud tak uděláte, dobrovolně se vzdáváte svých práv garantovaných ústavou. Tvoje absolutní práva jako přirozené osoby, to jsou právo na život, bezpečnost a majetek. Každé z nich je nesmírně důležité. Pamatuj si, že nikdy nemůžeš být připraven o tyto jednoduchá práva pokud se jich vědomě nevzdáš. Musíš se naučit rozumět svým právům, pokud jimi chceš být chráněn. Až bude ‚udržitelný rozvoj‘ klepat u tebe na dveře, aby ti sebral právo na majetek, musíš pochopit, že právo na majetek se vztahuje na pozemek od viditelného povrchu až do středu země. Ale mějte na paměti, že tyto kroky jsou jenom začátkem. Lečí symptomy, místo aby zaútočili na zdroj problémů. Abys plně pochopil, jak se můžeš bránit, musíš pochopit svůj původ. /DNEŠNÍ AGENDA Pravdivá historie této planety byla převrácená vzhůru nohama Od doby zavedení monoteizmu (jedno božství) a zákazu určitých kultur… náboženských pohanských praktik, lež byla rozprostřena nad celou civilizací. Můžete se divit, proč mocné impéria byli ohroženy pohanstvím tak moc, že tyto praktiky trestaly smrtí. Toto ohrožení neskončilo za času Římské říše. Podívejte se jak zakladatelé Ameriky pod mandátem Velké Británie… masově vyvraždili americké indiánské kmeny. Velká Británie ukázala jedny z nejbrutálnějších genocid… v Africe, v Indii, Novém Zélandu, Nové Guineji a mnoha dalších místech, ve kterých pohanské kmeny stále existovaly. Východní Timor trpěl jednou z nebrutálnějších genocid… v celé historii, byli sponzorovány OSN a USA v průběhu Carterovi vlády Ford a Kissinger navštívili Jakartu 5. prosince. Víme, že poprosili aby Indonésané odložili invazi až když odjedou. Několik hodin po tom co odjeli, 7. prosince nastala invaze. Co se stalo 7. prosince 1975 je jedno z nejhorších krveprolití v historii. Brzy ráno začaly na Dílí padat bomby. Množství invazních vojáků, převýšilo celou populaci města. Během 2-3 týdnů prostě jenom zabíjeli lidi. Tisíce Timořanů uteklo do džungle. Na přelomu let 1977/78 Indonésie vytvořila přijímací centra.. pro ty Timuřany, kteří vyšli z džungle s bílou vlajkou. Ty, které Indonésané pokládaly za více vzdělané, nebo podezřelé z kolaborace s ‚Fretilin‘, nebo jiných opozičních stran, byli okamžitě zavražděni. Ženy naházeli do helikoptéry a odvezli do Dílí… jako sexuální otrokyně pro indonéské vojáky. Vraždili děti a novorozeňata. Ale v těch dnech jejich hlavní braná strategie bylo hladovění. Do roku 1978 se to blížilo rozměru genocidy. Odhady mluvili o zabití 200 000 osob. Spojené Státy to celé podporovaly, dodaly 90% zbraní. Hned po invazi byli zvýšeny dodávky zbraní. Když začaly Indonésanům docházet zbraně v roce 1978… Carterova administrativa zasáhla a zvýšila dodávky zbraní jiné západní státy dělaly to stejné Kanada, Anglie, Holansko Každý kdo mohl něco vydělat tam byl, aby bylo možné zabít víc Timuřanů Poslední věc, co lidi u moci chtějí je suverénní skupina nebo kmen, dávající pozitivní příklad ostatním. Je důležité podotknout, že není třeba vinit, věřící z monoteistických náboženství nebo zednáře, tajné služby, politické organizace, protože jsou jenom součástí ESOTERICKÉ AGENDY prováděné v mnoha vrstvách celé společnosti. Je nutné podotknout, že pohanství není víc nebezpečné než porozumění chirurgickým technikám lékaře Tyto znalosti mohou být velice užitečné pokud jsou správně aplikované. Ale může mít velmi škodlivý efekt, pokud je zneužito nebo nadužito. Pochop, že většina těchto problémů nenastává chybou, ale záměrně. Většina lidí neví jak barvy, tvary, symboly, biologická synchronizace… jsou používané jako talismany k ovlivnění lidí na emocionální nebo duševní úrovni. Barvy jsou hypnoticky používané v každých zprávách nebo reklamě. Sítě Fast Foodu typicky používají červenou, žlutou a bílou ve svých restauracích, aby způsobili, že se zákazníci cítí ve spěchu a v nepokoji. Toto pomáhá rychlejšímu pohybu zákazníků, kterých je pak více. Vybrané restaurace používají zemské přírodní barvy, jako světle zelenou, modrou, hnědou aby uklidnily smysly… pro uvolněnou a pokojnější atmosféru To stejné platí pro hudbu, která se hraje v těchto zařízeních. Určité sekvence tónů a hudby můžou stimulovat uvolnění nebo nabuzení našeho těla bez našeho vědomí. Hudební průmysl jde ještě dál a používá přirozený rytmus našeho srdce jako tempo pro popovou hudbu. Proto je 72 úderů za minutu tak často používáno v popové hudbě. Hudba není produktem kultury. V roce 1986 Národní Akademie Věd zjistila, že nemluvňata preferují harmonické zvuky, jako dlouhý písk, spíše než disharmonické. Toto je pouze malý příklad z naší přirozené schopnosti chápat zvuk. Buďte velice opatrní když dáte dítě před televizi nebo rádio Ti kteří věří, že děti nemůžou chápat násilí v televizi… agresivní hudbu, ti lidé myslí striktně jen levou částí mozku. Dítě nemusí racionálně rozumět slovům nebo akcím na obrazovce, ale pravá část mozku i u novorozeňat, pojme všechno co se děje okolo, díky přenosu frekvencí, které nás ovlivňují na sub atomární úrovni. Vědci dokonce zjistili, že správné zvukové vibrace jsou důležité pro zdraví rostlin. Studie provedené na mnoha ekosystémech ukázaly, že když je jeden druh vyhuben nebo se odstěhuje z dané oblasti. jiný druh nahradí chybějící vibrace aby zajistil vyváženou harmonii, potřebnou ke správné funkci systému. Všechno tohle je známo jako talismany a je to velice obezřetně používáno korporacemi a médii. Slogany jsou rovněž používány k vytváření určitých emocí Když průměrný člověk slyší slova: teror, bombardování, střelba, vražda, válka, zabití atd. tělo reaguje zvýšeným pozorem a ostražitostí. A pokud se události jako vražda vůdce, teroristický útok nebo válka… stanou na celém světě, tělo reaguje jinak v jiném čase… z hlediska biologie i astrologie. Tragické události ve Waco a bombový útok v Oklahoma City. způsobili smrt V PLAMENECH mnoha mužům, ženám a dětem, 19. května Tento den je pohanským svátkem, kdy se lidské oběti obětují v ohni. Tragédie z 11. září 2001 se stala na 6 Imix podle májského kalendáře, což reprezentuje velkou změnu. A když USA zaútočili na Afganistan 7. října 2001… bylo podle májského kalendáře 6K reprezentující rovnováhu Pochopte, že toto nebyly žádné proroctví nebo předpovědi, Májové pouze rozuměli přírodním cyklům těla Tyto nešťastné události se nestaly náhodou. Stačí se podívat na hlavní politická rozhodnutí USA od založení OSN… sledující jeden konečný cíl. Každá velká válka, zabití, teroristický útok… odhalení bezpečnostní slabosti, mají dvě společné věci: 1: Nešťastná událost zaplní světové zprávy a vystraší nebo rozzuří veřejnost. 2: Důsledkem je vždy rozšíření moci vlády a destrukce ústavních práv Není důležité jaká výmluva těchto událostí je prezentována, výsledek vždycky odhalí pravdu. Dítě se může nakrásně tisíckrát vymlouvat že je moc nemocné aby šlo do školy, ale pokud se to stane vždycky na den zkoušení, pravda je odhalena výsledkem. Hlavně média mohou vymýšlet jakoukoliv výmluvu, proč jsou vyhlášeny války, nastanou atentáty nebo teroristické útoky. Ale pokud vždycky skončí expanzí vlády a destrukcí ústavních práv a svobod, pravda je odhalena výsledkem. A protože velká část veřejnosti je kompletně ignorantní … neví nic o přirozených biologických rytmech člověka, je pro ně nesmírně těžké akceptovat, že tyto události v žádném případě nenastávají náhodou /WACO TEXAS, /19. května 1993 plazil jsem se po podlaze a snažil jsem se chránit před žárem nebylo nic vidět, za mnou se ozýval křik… …poznával jsem lidi co křičeli „jestli přijdete a zabijete mně ?“ – „ne nikdo nepřijde“. /V červenci 1995 dvě komise senátu a kongresu… /vyšetřovali tragédii ve WACO. /Komise zjistily, že 19. dubna sekta… /Davidianů založila oheň a zabila se. /Zpráva byla vydána, žádná další akce nebyla provedena Janet Reno v poradu „60 Minut“ vypověděla: „Člen sekty je takový člověk, který věří Bibli, v příchod Krista, často navštěvuje studium Bible, daruje velké částky křesťanským spolkům, vyučuje děti doma, má připravené jídlo pro přežití, má silnou víru v druhý dodatek ústavy a kdo NEVĚŘÍ VLÁDĚ “ /Každý kdo trvá na své svobodě vyznání, / svobodných právech občana, je definovaný jako „sektář“… /a představuje hrozbu pro americký způsob života. /Je také známý jako Terorista. /Bombový útok v Oklahoma City 19. května 1995. Federální představitelé oznámili, že FBI v budově v Oklahoma City… nalezla druhou bombu. Výbuch, který nastal dnes v 9 ráno… Díval jsem se přes ulici na budovu, viděl jsem další auto pyrotechniků, asi se budou snažit dostat pryč tu třetí bombu o které se teď mluví Teamy záchranářů se momentálně nemohou dostat na pomoc raněným… z důvodu přítomnosti jiných bomb Policie oznámila, že jakmile budou ty bomby zneškodněny, pustí tam teamy záchranářů. Slyšeli jsme od požárníků, že je možné, že tam byly další bomby, kromě té bomby v tom náklaďáku před budovou… Právě se dovídáme, že sem prezident Clinton vyslal protiteroristické jednotky… aby zjistily co se stalo a odhalili další možná nebezpečí. Protože další dvě nálože byly nalezeny nebyly odpáleny. Jedna bomba byla deaktivována, ale je tady ještě ta druhá. Cokoliv co způsobilo poškození budovy byla obrovská sofistikovaná bomba. President Clinton právě zavolal guvernéra Franka Keatinga pověděl mu, že FBI protiteroristické jednotky jsou na cestě do Oklahoma City Tvrdí, že je to práce zkušené skupiny, velice sofistikované výbušné zařízení… a muselo to být provedeno expertem na výbušniny Ministerstvo Spravedlnosti hlásí, že druhé výbušné zařízení bylo nalezeno… v budově AP Murrah v centru Oklahoma City. Až ty bomby rozděláme, zjistíme kdo za tím stojí. Máme štěstí, těžko mluvit o štěstí při takové tragédii, máme štěstí, že jsme našli nevybuchlé bomby, analýzou materiálů zjistíme kdo za tím stojí. První bomba, která byla v budově vybuchla a udělala poškození, které vidíte druhá bomba byla nalezena a zneškodněna. na třetí bombě, která byla nalezena právě pracují Druhá a třetí bomba, byly větší než ta první. První bomba, která byla v budově vybuchla a udělala poškození, které vidíte Je zde jiný problém, podle těchto skupin se chystá vláda dát policii více pravomocí. Některé vysoce diskutabilní, jako důsledek bombového útoku v Oklahoma City. Američani by měli vědět o tom, že jim někdo odposlouchává telefon. Do jejich bankovních záznamů může nahlížet FBI… i když nikdy nebyli zapojeni do žádné kriminální aktivity. První návrh protiteroristického zákona byl tak uvolněný, že dával možnost úředníkům definovat jako terorismus… všechno od ohrožení zbraní, po blokování potratových klinik. Protiteroristický zákon dává více pravomocí vládě, ACLU (ochrana práv občanů) a jiní tvrdí, varuje před množstvím nařízení, o kterých společnost nic neví. Tyto nařízení mohou dát prezidentovi, federálním agentům a armádě téměř diktátorská práva. /PŘESTŘELKA V SEVERNÍM HOLYWOODU – únor 1997 Promluvte si s jakýmkoliv policistou a brzo dojde řeč na „přestřelku“. Únor 1997. Dva bankovní lupiči, v celotělových neprůstřelných oblecích, střílející z Kalašnikovu AK-47… bojovali s policií na ulicích v Severním Holywoodu v Kalifornii. Byla to nejhorší noční můra každého policisty. Policisté překonáni výzbrojí „zlých hochů“. Jedna ze zbraní, kterou jsme identifikovali prostřelí neprůstřelnou vestu na 200 metrů, Po „přestřelce v LA“ dramaticky vzrostly požadavky po automatických střelných zbraních. Samotné oddělení LA policie, dostalo 600 zbraní M-16 z přebytku V celé zemi se zvýšilo více než dvojnásobně toto číslo Mnoho oddělení se rozhodlo vybavit těmito zbraněmi normální jednotky. Všechno kvůli jedné přestřelce v jednom městě. /VÁLKA V ZÁLIVU A SANKCE OSN /1,5 milionů mrtvých. Stanovená diagnóza tohoto dítěte podvýživa a infekce Slyšeli jsme, že zemřelo více než půl miliónu dětí, to je více než v Hirošimě. Stojí to za tu cenu ? Myslím, že je to velice těžká volba, ale my si myslíme, že to za tu cenu stojí. Stojí to tu cenu ? Protože ona si myslí, že sankce fungují. V listopadu roku 1997 bývalý americký ministr spravedlnosti Ramsey Clark… vedl delegaci „International Action Centre“ do Iráku… aby ověřil jak fungují sankce OSN na Irácké populaci. Byli jsme šokováni tím co jsme viděli. Totální nedostatek léků, lékařského vybavení, lékařských náhradních dílů přes heroické výkony lékařského personálu, děti a chronicky nemocní umírali v obrovských počtech. Vláda USA obviňuje Husajna z krize. Jaký je skutečný důvod utrpení? Sankce, které jsou důsledkem války z roku 1991 proti Iráku. Cílem bylo zničení Irácké infrastruktury a zničení civilního života neudržitelného. Ramsey Clark: Demonstrovali jsme kapacitu našich technologií… zničení země bez toho, aby na ni někdy vstoupila noha vojáka. Je důležité to rozlišit, protože to jde ruku v ruce se sankcemi. Přiznali jsme, že jsme zabili 210 tisíc iráckých vojáků v průběhu 42 dní, což je jeden člověk každých 30 sekund 24 hodin denně. Ignorovali jsme, co jsme skutečně udělali. /Al-Ameriyach – Civilní bunker – Bagdad 15. února 1991. Oficiální zprávy hovoří o 288 zabitých. Těla byla zohavena, jejich příbuzní je nebudou moci identifikovat. Společnost Al-Ameriyach uspořádala jeden z prvních pohřbů… s výstřely a výbuchy hněvu… hněvu, mířil na zahraniční novináře. „Moje matka umřela“ křičel tento mladý muž. „To Vám ta Vaše celá moderní technologie nemohla říct, že tam byli ženy a děti?“ Bill Blakemore ABC NEWS, okres Al-Ameriyach – Bagdad. Zničili jsme každé silo pro obilí nebo cokoliv na skladovaní potravin v celé zemi. Zničili jsme všechny výrobní a zpracovatelské podniky v celé zemi. Dokonce i datle, největšího exportéra datlí na světě. Slavné balící a produkční závody v Bagdádu. Nechtěli jsme aby byli schopni se nakrmit po dlouhý, dlouhý čas. Zničili známou největší továrnu na výrobu sušeného mléka. Vláda USA tvrdí, že se v této továrně vyráběli chemické zbraně, je to pravda? Ne to je lež, vyráběli jsme mléko v prášku pro děti. Nic víc se tady nedělalo? Ne a můžete se podívat sami. Jediná továrna na blízkém východě vyrábějící sušené mléko, vyráběla 17% celkové spotřeby. Zničili jsme to. Odstřihli jsme jim dodávky mléka. Podvýživa matek okamžitě poškodí nově narozené děti Více než 70% novorozenců trpí chudokrevností. /Úmrtnost dětí do 5 let věku : 1989 ok. 593, /září 1997 – 4578 nárůst o 672%. Hlavní příčinou úmrtí dětí v Iráku je průjem a úplavice způsobené neupravenou pitnou vodou. Irácké vodárny byly těžce bombardovány v průběhu války, OSN zakázala dovoz náhradních dílů a chlóru pro vodárny Viděli jsme efekt této politiky na vlastní oči v nemocnicích. Toto je druhý útok krvavého průjmu amebové úplavice Většina tohoto je způsobena kontaminovanou vodou. On je podvyživený, chudokrevný a s podváhou. průjmy a zvracení. Neměli bychom dovolit, aby děti v takovýchto podmínkách trpěli kdekoliv na světě. způsobených sankcemi na kterých trvá vláda USA /Ve zdánlivé beznadějné válce řešení těchto problémů je prosté /Jediná zbraň, kterou proti nám mají je ukrytí poznání naší vlastní podstaty… /ILUZE A REALITA Denní život, který vnímáme našimi 5 smysly není skutečný Kvantová fyzika dokázala, že prostor a čas jsou iluzí pozorovatele, Proto naše těla nemůžou být skutečná, pokud zaujímají nějaký prostor. V roce 1909 na universitě v Manchasteru Ernest Rutherford… provedl experiment, který mu ukázal vnitřní uspořádání atomu. Vědci byli šokováni zjištěním, že atom je téměř celý prázdný prostor Vznikla otázka: Jak může ten prázdný atom vytvářet ten pevný svět okolo nás. Naše skutečné vědomí neexistuje v našich mozcích nebo našich tělech. Ale tato iluze našich individuálních těl spolu s dezinformací… o naší skutečné podstatě, vytvořila koncept, že každý myslíme nezávisle na jiném člověku. Bez porozumění tomuto není možné vědecky vysvětlit: telepatii, přenos myšlenek, médium a jiné jevy… přenos informací mezi zdroji bez fyzické komunikace. Ale pokud pochopíte, že je zde společné duchovní spojení mezi všemi věcmi ve vesmíru a že jsme všichni součástí jedné velké mysli. Toto jednoduché vysvětlení vyplní všechny díry v současných náboženstvích… vysvětlí reinkarnace, deja-vu, předvídání budoucnosti… a každou nenormální zkušenost, která se kdy stala. Viditelná pustá, prázdná hmota, která nás obklopuje je vytvářena a modelována záměrem. To znamená, že vědomí tvaruje naši realitu. Je to srozumitelné, ale většina lidí to odmítá přijmout. V moderní době jsme učeni od mala jak myslet… jak myslet záměrně a racionálně. Je to metoda myšlení levé části mozku, která vytváří více škody než užitku. Levá polovina odpovídá za logiku, detaily, fakta, vzory… praktické dovednosti, vědu a matematiku. Pravá polovina odpovídá za: strach, intuici, symboly, obrazy, riskování, filosofii a náboženství. Díky neustálému se vměšování vlády do věkového programu… generaci za generací mladých lidí je vštěpováno aby se soustředili … pouze na fakta, dobu a čísla. Opakování je používáno, aby podvědomě programovalo.. děti k přijetí jako pravdy toho co se učí. Děti nejsou odměňovány za dotazování se na pravdivost toho co se učí. Jsou za to vysmívané. Dítě, které slepě akceptuje tyto informace jako pravdu… a na příkaz opakuje tuto informaci jako pravdu v čase zkoušení, ty děti se stanou rozhodovateli v naší vládě, justici, v medicíně, v obchodu… a každém jiném zaměstnání s mocí a prestiží. Nejškodlivějším efektem odvedení ke striktnímu myšlení… levou částí mozku. Je známé jako potlačení ženského aspektu. Každý muž i žena mají obě jak ženské tak mužské aspekty. Nemá to nic společného s mužem a ženou. To aspekty představují levá a pravá polokoule. Yin a Yang, černá a bílá, světlá a tmavá a většina jiné dualit. Oba jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví. Ve starém Egyptě, to byla žena, Muž, kterého si vybrala se stal faraónem. Toto zobrazuje tradici Bohyně, která byla zničena… aby vytvořila patriarchální společenství, ovládané muži, které vidíme ve všech hlavních náboženstvích. Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levo mozkovému myšlení.. odstavilo lidi od cítění přírodních, kosmických a osobních energií Tradice, které byly předávány šamany, čaroději, léčiteli se staly nelegální .. vysmívané a stigmatizované v holywoodských filmech. Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část boha sami v sobě. Pokud vymažete antropomorfizovaného [člověku se podobajícího] Boha a uvědomíte si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny věci, všechny náboženské texty začnou dávat více smysl. Naše těla jsou jen lodě, které obsahuje naše duše. sbírající dovednosti pro Božskou mysl. Díky tomuto je možná evoluce. Je vědecky dokázáno, že všechny druhy… se vyvíjejí ve více složitější bytosti. Druhová paměť poskytuje nově narozeným… automatickou znalost určitých znalostí, které je jejich matka nemusí učit. Tak tato znalost umožňuje všem druhům rozvoj ke složitějším organismům Lyall Watson potvrdil japonský experiment s makaky tzv ‚efekt sté opice‘ v roce 1952 [100th monkey effect] zjistil, že se makakové naučili umývat sladkou bramboru, ostatní to odpozorovali a rozšířilo se to v druhu na jednom ostrově… jakmile to přesáhlo 100 opici, záhadným způsobem se tato vlastnost přenesla i na opice na dalším vzdáleném ostrově Toto je jedno svědectví o kolektivním vědomí mezi druhy. Všechno co existuje produkuje vibraci. Od atomu po rozlehlosti vesmíru Abychom ukázali jednoduché spojení mezi Zemí a našimi těly, podívejme se na naše harmonická centra – lépe známá jako ČAKRY Stejně jako existují harmonická místa na strunách kytary, stejně existují místa, kde se soustředí naše vibrace. Ve východních náboženstvích jsou tyto body používány… k vytvoření rovnováhy v našich fyzických i duševních tělech. Naše Země má také 7 čakra bodů, různoměrně rozmístěných. Na každém kontinentu je jeden čakra bod. Kořenová čakra je v hoře Shasta v Kalifornii, Sex čakra je v jezeře Titicaca v Jižní Americe. Solarplexis čakra je v Uluru-Katatjuta v Austrálii. Čakra srdce je v Glastonbury-Shaftesbury v Anglii, Čakra krku je v Egyptě v Gíze, tam kde jsou pyramidy, Čakra hlavy (3 oka) je v Kuh-e Malek Siah v Iránu, Čakra koruny je na hoře Kailash v Tibetu. že v jádře Země je roztavené železo, jehož atom rezonuje na frekvenci okolo 7 Hz. skrze zemi procházejí různé energetické víry, které vedou magnetické pole. je zde také několik vírů okolo rovníku, kde se stávají anomálie, jako poruchy rádia, kompasu, mizení lodí a letadel. Možná jste o některých slyšeli. Tak věc jako emoce je také součástí našeho vědomí a skutečné reality našeho vědomí Pokud jsou emoce částí sféry kterou nemůžeme zažít našimi smysli, tak jak to, že jsme si vědomi našich emocí? To co většina lidí považuje za emoce, nejsou skutečné emoce. To co prožívám je fyzická manifestace oněch emocí. Zlost vytváří poruchu v psychice, která se projevuje jako EGO. Tyto projevy způsobí zvýšení srdečního tepu, zvýšení teploty, a mnoho jiných projevů, které vyjadřují hněv. Tak, jako hudba z rádia, je projevem nemateriálního signálu, tak náš projev emocí je také projevem nemateriálního signálu. Bylo dokázáno, že k různým emocím patří různé vibrační frekvence. Co více, jsou toliko pouze dvě emoce, které lidé prožívají: Strach a Láska Všechny ostatní emoce jsou od nich odvozeny buď přímo nebo nepřímo. Strach má dlouhou pomalou vibrační frekvenci, Láska má velmi krátkou a rychlou frekvenci. Abychom demonstrovali jak jsou vibrace základem naší základní podstaty, Hanz Jenny ve 40 letech vyvinul zařízení zvané Cymatic, zvuk vyslaný do média vytvoří obrazec Když se zvýší frekvence, médium vytváří daleko složitější obrazce To je přesně to, co se děje naší Zemi a lidstvu Existuje 64 potenciálních kódů amino kyseliny v naší DNA složeným ze 4 prvků: uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku. Z pohledu logiky bychom měli mít všech 64 kódů aktivních v naší DNA Máme ale aktivních pouze 20 kódů. A ze všech těchto 64 možností to vypadá, že pouze 20 je aktivních. 20 amino kyselin. Existuje vypínač, který zapíná a vypíná Tím přepínačem je to co známe jako emoce. Je to poprvé, kdy vidíme bezprostřední spojení mezi.. emocemi a lidským genetickým materiálem. Strach jest dlouhá, pomalá emoční vlna. Tato vlna strachu je dlouhá pozvolná vlna, která se dotýká relativně málo bodu na DNA. Osoba žijící ve strachu má omezené množství… antén, na které se může naladit. Osoba prožívající lásku – jak můžete vidět vlna je … kratší, má více potenciálních míst… na kódování po délce genetického vzoru Toto je poprvé, kdy máme důkazy o spojení… mezi emocemi a genetickým kódem. Toto je důležité pochopit, protože v jiném výzkumu Wladimír Poponin pozoroval částice světla (fotony) uvnitř vakuové trubice. Fotony byly rozprostřené rovnoměrně. Vzorek DNA byl vložen do vakuové trubice a znovu změřeno rozmístění fotonů. Zjistil, že se části světla uspořádaly okolo osy DNA Potom po odstranění DNA, fotony zůstaly srovnané v původním místě kde byla DNA i když už byla dávno pryč. Toto je známo jako FANTOM DNA EFEKT Věda vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním (spirituálním) světem. Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, které přímo tvaruje fyzický svět, který vnímáme každodenně. Odkazy zachované starověkými civilizacemi, které jsme zde vysvětlovali… jsou více než proroctví o celosvětové vládě nebo Novém Světovém Řádu (New World Order) Teď chápeme proč studium nebeských těles bylo tak důležité, Rotace a oběžné dráhy slouží jako hodiny našeho vesmíru které mapují přechody našeho vesmíru. Toto pomáhalo starověkým civilizacím pochopit, že změna nebeských těles byla odrazem změn jejich těl a mysli. 21. prosinec 2012 je prostě přirozený přechod z jedné formy energie do druhé. Transcendentální evoluce člověka. Toto datum je známé jako bod nula. Naše slunce, stejně jako naše Země ztrácí své magnetické pole, jak země zpomaluje svoje otáčení V tom stejném čase Schumanova rezonanční frekvence… roste předvídatelně podle Fibonacciho řádu. Na buněčné úrovni odpovídají naše těla na buněčný elektromagnetický puls. Starobylé civ. to nazývali ‚posvátným okruhem‘. Buňky získávají tento puls z mozku, který dostává svůj puls ze srdce, které získává svůj puls ze Země. Tento puls přichází z naší sluneční soustavy, do které jde z Galaxie, a ve výsledku z celého vesmíru. Doslova sdílíme puls s existencí všeho. Další příklad toho, že vše je jedním. Tak dlouho jak vědci zaznamenávali zemský puls, byl na 7.8 cyklu za sekundu. Toto bylo konstantní číslo až do roku 1986/1987. Rychle začal růst na 9 cyklů/s v roce 1996. Tak v jedné dekádě vzrostl o 2 cykly/s. Do roku 2012 bude tento cyklus okolo 13 cyklů/s, přesně jak Fibonacciho řád ukazuje. Co to bude znamenat pro lidstvo ? Tak jak Cymatic ukazuje, že vyšší frekvence vytvářejí složitější struktury. tak teď zažíváme počátek velké změny, fyzických a emočních vibrací. Je těžké pochopit to přesně, co se stane našim fyzickým tělům, ale starodávné texty, pohanské i monoteistické náboženství, mystické školy a tajné řády – dávají představu co to bude za zkušenost /“Člověk je v procesu přeměny do formy světla, které není z tohoto světa“ Smaragdové Desky Thotha [Hora] /“Nebudeme zažívat bolest smrti, když nastane moje sláva, /bude změněn v mžiku oka, ze smrtelného v nesmrtelného“. /“V našich tělech vidíme našeho stvořitele“. Kniha Mormonu. /Tibetská kniha mrtvých říká: /že různé vibrační kódy vytvářejí různé zkušenosti nutné pro vstup do buddhistického stavu. /Egyptská kniha „Nuith“ hovoří o podobné záležitosti. Bude to posun epoch. Transcendentální změna kolosálních rozměrů lidstva. Lidé, kteří nebudou připraveni, nebudou schopni… vyjít s rychlými změnami uvnitř lidské psychiky. Jediný způsob, jak se připravit na to co nás čeká, je najít to v tom co jsme viděli v živote: Pravda. Ne pravda o vládě, obchodě, náboženstvích, teroristech nebo čímkoliv externím, ale pravda o nás samých, uvnitř naší psychiky, uvnitř našeho stínového Já. Obzvlášť v západní kultůře jsme vyučováni, že být normálním… znamená být vždy šťastný a nikdy smutný. Jenom milující a nikdy nazlobený. Jenom odpouštějící a nikdy žárlivý. Toto zní hodnověrně, ale není tomu tak. Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní emoci, protože to způsobuje nerovnováhu. Abychom ovládnuli naše emoce, musíme je pochopit, ne s nimi bojovat. Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu – poučit se z nich. Stará Essenianská kultůra vytvořila nauku starou více než 6000 let. Učili jak naše vztahy jeden s druhým, s vesmírem a se sebou samotným… jsou zrcadlem naší psychiky, která musí být čištěna. Autor Gregg Braden toto nádherně vysvětluje ve svých pracích Jeho tvrdá práce a pochopení těchto témat, značně přispěly ke spojení vědy a spirituality (duševna). Je velmi důležité pochopit, že pokud se bojíte ztráty, smrti, války, terorismu nebo změn, dáváte ostatním možnost vás ovládat na základě těchto strachů. Když bojujete proti chudobě nebo rasismu, za svobodu, z venku se snažíte řešit problém, který máte ve svém nitru. Tyto situace jsou zrcadla našich strachů. Proto je důležité milovat a jenom milovat. Miluj ty co stojí proti tobě, ale obzvlášť ty co stojí proti tobě. Nedívejte se na své strachy jako na hrozbu, raději pochopte, že tento materiální svět je jenom… fyzická manifestace buď lásky nebo strachu ve vašem vědomí. Je to jednoduché. Vše co musíte ovládnout ve svém životě máte přímo před sebou.. Pokud chcete pochopit, jaké máte skutečné vnitřní strachy, analyzujte svoje schopnosti a neschopnosti. (ambice a ne-ambice) Vše co zde bylo vysvětleno o Esoterické Agendě… úzké elity nahoře, není nic čeho byste se měli bát. Pracovali po tisíce let skrytí za scénou aby manipulovali lidstvo. A fungovalo to AŽ DO TEĎ Pro každý myšlenkový systém, náboženský nebo jiný, je velice jednoduché hrát na náš pocit nebezpečí, ohrožení. ujistit nás, že se o nás postarají abychom se znovu cítili bezpečně. Máme to rádi, přikyvujeme tomu. Neobviňujte náboženství obviňte náš vlastní pocit ohrožení, který dovoluje náboženství vzkvétat… a který dovolil tolika myšlenkovým systémům, které člověka oslabují, vzkvétat v lidské historii. To je proč se z toho nemůžeme dostat. Ron Sekley vedoucí katedry Chemie na universitě Berkley Kalifornia ukázal, že DNA funguje jako anténa řídící rozvoj buněk. Primární funkce, kterou plní DNA přijímá a vysílá FOTONY světla a FONONY zvuku. Řídí vývoj buněk, což znamená, že molekuly vody, pyramidová struktura okolo spirály DNA… Odebírá duchovní pozitivní energii a vyzařuje ji, do kvantového pole fyzické hmoty těla. Toto jsou frekvence v Hertzích(Hz), kmitech za sekundu, do kterých je možné naladit hudební nástroje, hrát a experimentovat Toto je originální tónová stupnice: po 3000 let pohřbená v Bibli. Starý kněz, který uměl levitovat kameny na stavbu pyramid [turzin:pičovina, ty kvádry se odlívaly Joseph Davidovits geopolymery] zednářské znalosti dávného Egypta. Využití těchto tónů a frekvencí k tvoření a ničení … podle záměru těchto mocných lidí, kteří měli přístup k těmto znalostem. Řeknu to následující metaforou: Toto je rozdíl mezi mocí našeho stvořitele a čímkoliv jiným. Obzvlášť zlem. Můžete vejít do temné místnosti plné zla, plné temnoty… a zapálit malou svíčku a okamžitě ona temnota zanikne Ale nemůžete udělat opak. Nemůžete vejít do místnosti plné světla, pravdy, moudrosti … radosti, lásky, harmonie se silou vesmíru, nemůžete vzít žádné množství temnoty a … vejít do té místnosti a mít jakýkoliv efekt. Toto je metafora o které často přemýšlím. Když mám pocit, že nemám sílu. Je to největší lekce pro mně i pro ostatní abychom věděli, že jsme na straně vítězů, že zvítězíme. Pochopte, že není třeba vyhrát žádnou bitvu, žádnou válku Žádné zbraně není třeba použít, není potřeba hnout ani prstem. Většina lidí se diví jak může jeden člověk něco změnit. Ptají se, když tohle všechno je tak jednoduché a všechny informace jsou dostupné… proč někdo jiný neovládl naše strachy a nezmění svět pro všechny ostatní? Toto je nejsložitější a nejkrásnější hlavolam našeho života. Tvá realita ovlivňuje tebe a jenom tebe. Tvá zvědavost je dovedla k tomuto žánru filmu, k těmto informacím, k velmi specifickému účelu ve tvém životě. K pochopení, jak je vesmír skutečně hologramem, profesor matematiky z Univerzity Yale… vytvořil vzorec, který vložený do počítače nazvaný podle něho ‚Mandelbrotova množina’… vypadající na první pohled jako neorganizované vzory. Nezáleží jak dalece vzory zvětšíte, vždy najdete vzor co se podobá původnímu celku Každý fraktály rozdělený do nekonečna bude vždycky představovat obraz celku Pokud jeden fraktál změní svůj vzor, celá struktura se změní rázem s ním. To zjednodušuje tvrzení, že není potřeba vzbudit celý svět Není nutné informovat 6 miliard lidí na této planetě o této zprávě. Je pouze důležité, abys TY a jenom ty sám se naučil zvládat … svoje vnitřní strachy a naučil se milovat. Když uvidíš své strachy čím jsou a zvládneš své emoce, potom a jedině potom budeš skutečně volný. /CO BUDEŠ DĚLAT ?

Esoterická agenda