Dokumentární.TV » filmové dokumenty o záhadách a mystériích

Den před odhalením

Den před odhalením

Co když nejsme sami? Co když stovky tisíc lidí tvrdících, že viděli neidentifikovatelné létající objekty, byly skutečně svědky mimozemských lodí? Co když tisíce lidí z celého světa, kteří mluví o svých setkáních s mimozemskými bytostmi, přátelským kontaktem, nebo dokonce o násilných únosech, opravdu říkají pravdu? Co když naše vlády vědí o přítomnosti ET už více než půl století? Co když vlastní mimozemskou technologii která by mohla změnit to, jak je náš svět řízen a rozhodli se nechat veřejnost v temnotě pomocí tajné kampaně potlačovaných informací? Co když ta kampaň pracuje jako řetěz kolem kotníků lidstva zabraňující povstání k nové úrovni vědomí a chápání nás samých, naší planety a vesmíru kolem? A co kdyby ta kampaň skončila zítra?

The Day Before Disclosure - Norsko, 2010, 106 min - anglické znění s českými titulky
Sirius

Sirius

Dr. Steven Greer ve svém dokumentu představuje práci v rámci projektu Odhalení a své hypotézy ohledně mimozemského života. Věnuje se vládnímu zatajování a blízkým setkáním pátého druhu. Přináší řadu rozhovorů s bývalými členy vlády a s vojenskými činiteli, audiovizuální důkazy mimozemské přítomnosti a archivní dokumenty. Film Sirius také představuje nález 15 cm vysoké humanoidní kostry z jihoamerické pouště Atacama, nejsuššího místa na zemi. Genetické rozbory tří nezávislých laboratoří ukazují na člověka, který se však i přes svůj patnácticentimetrový vzrůst dožil věku 6 až 8 let. Jak velký musel být v době narození? Nadále úspěšně vzdoruje vědeckému vysvětlení. Velkou pozornost autor věnuje množství patentů utajených na příkaz US vlády, zejména z oblasti energetiky a pohonných systémů.

Sirius - USA, 2013, 116 min - Steven M. Greer - anglické znění s českými titulky
UFO: Největší příběh všech dob popřen

UFO: Největší příběh všech dob popřen

Dokument chronologicky představuje nejmedializovanější a nejdoložitelnější případy z historie neidentifikovatelných létajících objektů v USA. Zabývá se případy pozorování a filmovými záběry ze Země i z vesmíru od 40. let 20. století až po současnost. Vedle natočených materiálů předkládá nespočet výpovědí a rozhovorů se svědky a postavami s neotřesitelnou důvěryhodností, jako jsou vojenští funkcionáři, piloti, astronauti či zaměstnanci organizací CIA a NASA. Ti se svými výpověďmi pokusí poodkrýt roušku tajemství nejen o existenci mimozemských civilizací, ale i o utajovaných vládních programech, pohonných systémech a zdrojích energie, které by navždy změnily situaci na naší planetě. Co do přesvědčivosti by tak dokument mohl být pro mnoho diváků zásadním dílem.

UFO: The Greatest Story Ever Denied - USA, 2006, 94 min - anglické znění s českými titulky
Vzpomínky na budoucnost

Vzpomínky na budoucnost

Filmový dokument Vzpomínky na budoucnost vznikl podle stejnojmenného bestselleru Ericha von Dänikena. Hledá důkazy o mimozemských bytostech napříč všemi kontinenty, snaží se hledat stopy jiných forem života. Opírá se především o různé tajemné a záhadné nálezy dávno zaniklých civilizací a božstev. Zkoumá staré architektury a srovnává texty z Bible či jiné starověké textové odkazy místních legend. Podle Dänikenovy teorie na naší planetě v minulosti přistáli vyslanci z cizích světů. Děj se prolíná křížem krážem celým světem a pátrá po dosud nevysvětlených jevech a záhadách lidstva. Podíváme se tak do nitra egyptských pyramid, na Velikonoční ostrovy, do hlubin mexické džungle, na Saharu či do biblických krajin. Navštívíme planinu Nazca, Machu Picchu a mnoho dalších záhad.

Erinnerungen an die Zukunft - Západní Německo, 1970, 90 min - české znění
Kruhy v obilí: Brány z jiné dimenze?

Kruhy v obilí: Brány z jiné dimenze?

Poodhalte skrytá tajemství obestírající záhadu největších a nejúžasnějších kruhů v obilí, které se kdy objevily. Tvůrci těchto fascinujících, paranormálních útvarů zůstávají nadále záhadou. Po mnoha letech intenzivního vědeckého výzkumu důkazy stále nasvědčují, že by v pozadí tohoto fenoménu mohly být nepozemské vlivy. Dokument přináší řadu leteckých záběrů kruhů v obilí odhalujících jejich velkolepou geometrii a dokonalou krásu. Dále také fascinující sérii strhujících rozhovorů s vědci, svědky i nejznámějšími a nejdůvěryhodnějšími autoritami na kruhy v obilí současnosti. Zjistíte, že kruhy v obilí se s oblibou objevují v blízkosti megalitických památek na starých, posvátných místech a že o nich existují písemné záznamy již od středověku. Kde se berou?

Crop Circles: Crossovers from Another Dimension - USA, 2006, 75 min - české znění
UFO: Vím, co jsem viděl

UFO: Vím, co jsem viděl

Na mimořádném setkání v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu D.C. se podělili o své výpovědi nejvěrohodnější svědci ze sedmi zemí. Mezi nimi i generálové letectva USA, astronauti, piloti či vládní představitelé. Jejich svědectví přinášejí šokující důkazy o zákulisní vládní operaci, jejímž cílem je konfiskovat a hromadit hmotné důkazy blízkých setkání s mimozemskými bytostmi a plavidly. Ti, kdo jsou do operace zapojeni na nejvyšší úrovni, prozrazují důvody, proč vláda dosud vše zatajovala a zametala stopy. Tento dokument, který vás naprosto pohltí, obsahuje unikátní obrazové záznamy a fotografie doplněné o překvapující výpovědi očitých svědků. Jeho záměrem je poodhalit mýty, teorie i zastírací pokusy nejvyšších míst, aby se pokusil zjistit, co skutečně je „tam venku“…

I Know What I Saw - USA, 2009, 91 min - české znění
Tajné spisy KGB o UFO

Tajné spisy KGB o UFO

Vlády západního světa shromažďovaly informace o UFO v režimu nejvyššího utajení déle než půl století. Totéž dělali i jejich kolegové za železnou oponou. Studená válka však skončila a pravda se pomalu začíná dostávat na povrch. Mnoho materiálů hodných pozornosti uniklo na veřejnost během mocenského vakua při přechodu Sovětského svazu na SNS. Za peníze bylo tou dobou k mání cokoliv a moskevské podsvětí mělo přístup kamkoliv. V té době se podařilo získat zde představované, kvalitní záběry zásahu sovětské armády u havárie létajícího talíře. Zdají se velmi věrohodné. Záběry pitvy mimozemšťana si jistě též zaslouží pozornost. Vše je díky podstatně lepší sdílnosti současných ruských orgánů doprovázeno výpověďmi vědců, žurnalistů i bývalých pracovníků KGB.

The Secret KGB UFO Files - USA, 1998, 90 min - slovenské znění
Z čista jasna: Konečné vyšetřování fenoménu UFO

Z čista jasna: Konečné vyšetřování fenoménu UFO

Dokument Out of the Blue odhaluje prostřednictvím množství rozhovorů s členy vědecké komunity, očitými svědky, astronauty a skutečně vysoce postavenými vojenskými a vládními zaměstnanci fakt, že řada neidentifikovaných létajících objektů je s největší pravděpodobností mimozemského původu a že k zakrytí fenoménu UFO široké veřejnosti jsou velmi často používány praktiky utajování a zesměšňování. Tento dokument, který vás naprosto pohltí, obsahuje unikátní obrazové záznamy a fotografie doplněné o překvapující výpovědi očitých svědků. Jeho záměrem není jen dále přiživovat celosvětovou fascinaci fenoménem UFO, nýbrž i poodhalit mýty, teorie i zastírací pokusy nejvyšších míst, aby se pokusil zjistit, co skutečně je „tam venku“.

Out of the Blue: The Definitive Investigation of the UFO Phenomenon - 2002, 89 min - české titulky
Nostradamus: 2012

Nostradamus: 2012

Život na naší planetě byl už 5x téměř vyhuben. Čeká nás v blízké budoucnosti podobná hrozba? Michel de Nostre-Dame zvaný NOSTRADAMUS byl francouzský lékař a zkušený astrolog, který proslul jako prorok. Přestože zemřel již 2. července 1566, jeho proroctví se ukazují ještě v i dnešní době jako velice přesná. Tento dokumentární snímek se zabývá datem 21.12.2012, kdy má nastat výjimečný astrologický jev a podle předpovědi má nastat konec světa. Minimálně takového, jaký jej dnes známe. Celá řada světových kultur, náboženství i historických proroctví se i přes značné ideologické rozdílnosti na tomto konkrétním datu vzácně shodují. Existují vědecké či jakékoliv přesvědčivé důkazy, že se temná proroctví ukrytá do tajemných Nostradamových čtyřverší vyplní?

Nostradamus: 2012 - USA, 2009, 91 min - české znění
Dešifrování minulosti: Soudný den 2012 – konec všech dnů

Dešifrování minulosti: Soudný den 2012 – konec všech dnů

Soudný den 2012 je dokumentární film, který zkoumá, proroctví věštců z celého světa. Zdá se, že všechna proroctví poukazují na rok 2012. Datum se objevuje znovu a znovu – ve starobylém mayském kalendáři, ve středověké předpovědi čaroděje Merlina, v čínské I-ťing, ale i v nové technologii s názvem „Web-Bot projekt“, který prohledáváním internetu předvídá budoucnost…, a všude se objevuje obávané datum: 2012. Kromě těchto odkazů se objevují i odkazy na starověké Egypťany, proroctví Matky Shiptonové, indiány kmene Hopi, indické Védy, Bibli a její část Zjevení Janovo či proroka Nostradama, kteří údajně ve svých vizích shodně očekávají v době kolem roku 2012 určitý druh světového přelomu nebo apokalypsu.

Decoding the Past: Doomsday 2012 - End of Days - USA, 2007, 45 m - angl. znění s českými titulky
Kruhy v obilí

Kruhy v obilí

Vědecky mnohokrát podložené fyzikální anomálie dokazují, že kruhy v obilí jsou reálně existujícím fenoménem a ani zdaleka ne vždy dílem vytvořeným člověkem (přestože vtipálci se samozřejmě najdou, vždy jsou takové podvrhy okamžitě a nesporně odhaleny). Ale co jsou tyto fascinující obrazce vlastně zač? Mohou to být projevy vícerozměrné inteligence v naší trojrozměrné realitě? Nebo snad dokonce zprávy z vesmíru? Nesnaží se nás tyto zprávy připravit na proměnu světa při případných událostech v roce 2012? Dokumentární film „Die neue Feldordnung“ se snaží tuto otázku zodpovědět za pomoci nejuznávanějších odborníků na agrosymboly včetně Michaela Glickmana, Andrease Müllera, Berta Janssena a Jaimeho Maussana.

Die neue Feldordnung - Německo, 2009, 50 min - německé znění s českými titulky