Sirius

Sirius - USA, 2013, 116 min - Steven M. Greer - anglické znění s českými titulky

Dr. Steven Greer ve svém dokumentu představuje práci v rámci projektu Odhalení a své hypotézy ohledně mimozemského života. Věnuje se vládnímu zatajování a blízkým setkáním pátého druhu. Přináší řadu rozhovorů s bývalými členy vlády a s vojenskými činiteli, audiovizuální důkazy mimozemské přítomnosti a archivní dokumenty. Film Sirius také představuje nález 15 cm vysoké humanoidní kostry z jihoamerické pouště Atacama, nejsuššího místa na zemi. Genetické rozbory tří nezávislých laboratoří ukazují na člověka, který se však i přes svůj patnácticentimetrový vzrůst dožil věku 6 až 8 let. Jak velký musel být v době narození? Nadále úspěšně vzdoruje vědeckému vysvětlení. Velkou pozornost autor věnuje množství patentů utajených na příkaz US vlády, zejména z oblasti energetiky a pohonných systémů.

16. září 2012 Přednáška Sirius Většina lidí neví, co je to „dead man’s trigger“ („spoušť mrtvého muže“). A ještě méně ji potřebuje. „Dead man’s trigger“ je pojistný ventil. Z bezpečnostních důvodů osoba připravuje východisko z tak závažného jednání, že pokud budete poškozeni, zveřejní ukrývané množství kompromitujících důkazů proti těmto nepřátelům. Vzhledem ke své situaci je Dr. Steven Greer jedním z těchto vzácných jedinců. Proč by ho měl potřebovat? Není první osobou, která naléhala k odhalení korupčního jednání vojenského průmyslu. „Ve vládních radách musíme chránit před tím, aby nedošlo k nabytí neoprávněného vlivu, ať už záměrně či bezděčně, vojensko-průmyslovým komplexem.“ Ve svém posledním veřejném projevu zaměřeném na rozloučenou, v době, kdy každá sekunda v televizi byla neocenitelná, se prezident Spojených států Dwight D. Eisenhower rozhodl nechlubit o svém vítězství v Korejské válce. Místo toho těžil ze všech útržků svých znalostí, aby varoval národ před skrytým nepřítelem. „Byli jsme nuceni vytvořit trvalý zbrojní průmysl obrovských rozměrů. Celkový vliv – ekonomický, politický, dokonce i duchovní – je cítit v každém městě, každém státním domě, každém úřadu Federální vlády. Uznáváme nezbytnou potřebu tohoto vývoje. Přesto nesmíme selhat v pochopení jeho vážných důsledků.“ Když jsem byl roku 1993 s Laurancem Rockefellerem na jeho ranči, otočil se ke mně a řekl: „Důsledky jsou tak obrovské a tak hluboké, že žádný aspekt života na Zemi nezůstane nezměněný tímto odhalením.“ Já jsem řekl: „Ano Laurenci, proto to bylo drženo v tajnosti. Ne proto, že je to triviální, ale proto, že důsledky jsou tak hluboké.“ Více než 60 let tu byly pokusy vynést tuto informaci ven. A teď tu sedíme, v roce 2012, a svět pořád spaluje ropu, zemní plyn a uhlí, i když máme technologie, přírodní vědy a všechny informace, které jsou třeba, abychom měli zcela novou civilizaci. To, před čím nás Eisenhower varoval před více než 60 lety, se podle Steva Greera dávno stalo pravdou ve Washingtonu D. C. Proč Washington D. C. vzkvétá? Protože zbytek země sem posílá své peníze! Jmenuji se Ted Loder. Pracuji s programem CSETI a Dr. Greerem už 15 let. (CSETI = Centru pro studium mimozemské inteligence) Vždycky přemýšlím, jestli veřejnost opravdu věděla, co se dělo s vládními skrytými programy a kolik peněz do toho bylo vloženo – víte, stovky miliard dolarů – myslím, že veřejnost bude trochu naštvaná. Thomas Jefferson věřil, že všichni lidé mají právo na život, svobodu a honbu za štěstím. Vláda, kterou vytvořili, měla sloužit k zajištění těchto práv. Ale když se korporace nebo jiné specializované skupiny lidí stanou mocnější než ti, co vládnou, naše bezpečnost je v sázce. Thomas Jefferson psal o nekontrolované moci korporace představující hrozbu pro demokracii a banky. Vidíte, Federální rezervní banka Spojených států vydává každou dolarovou bankovku. Přesto není provozována vládou Spojených státu ani ničím oficiálně zvoleným. Je vlastněna soukromým bankovním kartelem. RON PAUL (Sněmovna reprezentantů USA): „Ale tady najdu předsedu Federálního rezervního systému, který má na starosti dolar, má na starosti peníze, má na starosti to, co z peněz bude. Střední třída je srovnávána se zemí a nikdo nechápe, (1% z Ameriky má 40% národního bohatství, spodních 80% má 7% národního bohatství) že to má co do činění s hodnotou peněz, ceny jdou nahoru. (1% z Ameriky má 40% národního bohatství, spodních 80% má 7% národního bohatství) Tak jak jste schopni bránit tuto politiku úmyslného znehodnocování našich peněz?“ BEN BERNANKE (předseda FeD): „Hodně to závisí na tom, co se děje c senou ropy.“ „Čtyři jezdci“ nebo bankovní rodiny, které vlastní a provozují Federální rezervní systém, rovněž provozují čtyři největší ropné společnosti. Ropa je také používána k výrobě a provozu strojů v současné mechanické technologii. Samozřejmě je tu jeden průmysl, který to potřebuje víc, než kterýkoliv jiný – vojensko-průmyslový komplex. Začínáte se dostávat do tohoto velmi děsivého scénáře, který má co dělat s lidským sklonem hromadit obrovské množství moci kolem hrstky lidí. DICK CHENEY (46. viceprezident USA): „Dobře, posaďte se a zmlkněte.“ DIVÁK: „Válečný zločinec!!“ A právě teď tito misantropičtí sociopaté přivádějí planetu k zániku. Když Kongres nebo cokoliv jiného, třeba ředitel rozpočtu říká: „Přišli jsme o sto miliard dolarů v černém programu“, Co veřejnost dělá? Co může veřejnost dělat? Můžeme si stěžovat členu Kongresu, ale Kongres nemůže dostat žádné informace. S lobbisty, zájmovými skupinami, financováním kampaní se ekonomické síly naučily ovládat politickou sféru. Tito politici se stali skoro jako zástupnými symboly a neuvědomí si to, dokud se nedostanou do Bílého domu nebo do Senátního výboru pro zpravodajskou činnost. Nezáleží na tom, kdo je prezident. Budou dělat to, co chtějí dělat. A potom, co je dobré pro ně, není vždy dobré pro všechny ostatní. Mezi lety 1945 a 1998 explodovalo na této planetě 2053 atomových bomb. Spojené státy odpálily více než polovinu z nich. ROBERT OPPENHEIMER (otec atomové bomby): „Stal jsem se smrtí, ničitelem světů.“ Když byla během testu Trinity odpálena první atomová bomba, Robert Oppenheimer, jeden z otců jaderného věku, řekl: „Už jsme to udělali předtím.“ Je možné, že Oppenheimer mluvil o zbraních popsaných ve starověkých sanskrtských spisech, jako např. Mahabharata. Ty se vztahují k železnému blesku naplněným světlem tisíce sluncí. Tento železný blesk byl vymrštěn v hněvu a vedl k výbušné události, která je velmi názorně popsána v tomto náboženském písmu. Konkrétně zobrazuje všechny klíčové náznaky nemoci z ozáření a různé problémy jaderných zbraní, které bychom očekávali. Když jsme začali odpalovat termonukleární zbraně, jaderné zbraně, a rozvíjet tento druh destruktivních technologií, civilizace, které sledovaly tuto planetu po tisíciletí, řekly: „O můj bože. Tito lidé se vymykají kontrole, nyní jsou existenční hrozbou pro sebe samotné, ale potenciálně také pro jiné planety.“ Na celém světě vídáme velmi přesvědčiví důkazy, že starověcí lidé byli v kontaktu s mimozemským životem. Japonci říkají, že jejich civilizace jim byla dána lidmi, které nazvali Dogu a kteří přišli z toho, co popisují jako „Ama No Tori Bune“, to se překládá jako „pták-loď-vesmír“ a znamená to „létající lodě z vesmíru“. Starověké sanskrtské indické spisy obsahují důkladné popisy „Vimán“ nebo „létajících plavidel“. Tyto texty jsou tisíce let staré. Předcházejí jakoukoliv představu, kterou máme o kosmických lodích nebo letadlech. Ale důkaz nebyl nalezen jenom ve starověkých textech, je také zachycen v umění našich předků, jako by bylo očividně jasné, že se mimozemská plavidla objevila na starověkých nebích. Je to předem učiněný závěr většiny liberálních lidí, že nejsme ve vesmíru sami. Otázka zní: Jak jsou blízko? A všichni jsme se najednou podívali nahoru. Bylo to skoro jako by nám nějaká inteligence řekla: „Hej, podívejte se sem, jsme tady!“ Viděl jsem několik červených světel v trojúhelníku skoro nad hlavou. Viděl jsem tyto věci a běžel jsem dovnitř pro své bratry a sestry. Skutečně se to zvedlo a skutečně se to mohlo otočit. Nebyl jsem ten, co věří, že by UFO mohlo existovat. Byl jsem spokojený, že existuje. Odhadovali, že 100 yardů (92 m) od mého levého křídla byl třicetimetrový disk. Hodně astronautům je řečeno, aby lidem lhali. A to jsou také dobří Američané. Oni vytvořili film z Měsíce. Všechno to dělá NASA. Budou tam jiní, kteří jsou oproti nám nohem lepší. Tam venku existuje tolik důkazů, a i když jen méně než jedno procento je pravda, mělo by to stačit ke zhroucení stávajícího modelu a změně celé planety. Tohle je náš podpis. Tóny, které vysíláme přes malou krátkovlnnou vysílačku. Byly nahrány v kruhu v obilí. Co se stane je to, že mimozemšťané přijdou do oblasti do níž je navedeme pomocí podpisových tónů, které vysíláme, a to jim umožní zaměřit se a získat opravdu přesnou lokalizaci místa, odkud vysíláme. Centrum pro výzkum mimozemské inteligence (CSETI) vedené Dr. Greerem podniká výlety na „horká místa“ za účelem spojení s galaktickými civilizacemi. Celá podstata přechodu světla, fyziky vědomí a mezihvězdné komunikace, všechny byly vyvinuty na druhu hledání vize, kterou jsme udělali roku 1995 nebo 1996. Astronom J. Allen Hynek vyvinul stupnici pro identifikaci typů lidských setkání s mimozemšťany. K jeho původním třem kategoriím byla přidána čtvrtá, více kontroverzní: CE-4 (CE=close encounter=blízké setkání). A ještě kontroverzněji, Steven Greer přidal pátý druh setkáni: CE-5 – lidmi zahájený kontakt. Takže jak to bylo provedeno? Vzhledem k Schroedingerově myšlence, že počet všech myslí ve vesmíru je jedna, za účelem navázání tohoto typu kontaktu by člověk potenciálně mohl získat přístup k jedinému vnitřnímu vědomí prostřednictvím intenzivní meditace a pak si představit své umístění dolů přes Mléčnou dráhu, k planetě Zemi, kdekoliv sedí pod hvězdami. Teoreticky by pak jakýkoliv mimozemský kolemjdoucí byl schopen slyšet vysílání a přesně by věděl, kam jít, pokud by se k tomu rozhodl. Je zajímavé, kolik lidí nikdy nebylo na místě, jako je tohle, kde mohou vidět celou Mléčnou dráhu. Většině lidí, kteří přišli na týden, to pozměnilo život. Jsou tu meditační techniky. Jsou tu techniky vzdáleného zobrazení. A jakmile se začnete učit tyto procesy a vylepšovat je, pak můžete navázat kontakt rychleji, snadněji a být větším přínosem pro skupinu. Kontroluji to, abych se ujistil, že tu není žádný zdroj od někoho jiného, takže až začneme přijímat elektromagnetické signály, budeme vědět, že je to legitimní zdroj. Jmenuji se Emery Smith. Pracuji s CSETI přibližně 3 roky. Získává od nás základní linie čtení. Moje povinnosti se skládají z pár věcí: Jsem vedoucí ochrany Dr. Greera. Také jsem jejich fotograf. Obsluhuji dva až šest foťáků najednou. Mnoho ze vstupujících plavidel je transdimenzionálních a – jak to já chápu – nejsou viditelná lidským okem. A to je místo, kde tato nová technologie – noční vidění – přichází do hry. S příchodem nové technologie, která je tam venku, je pro nás stále snadnější zachytit tyto bytosti a nebeské objekty na film. Poté, co použijete noční vidění, to má samozřejmě zelený nádech a po chvíli, až se vrátíte do reálného života, si myslíte: „Proč není všechno zelené? To nemůže být skutečnost.“ Chystám se ukázat jeden dřívější obrázek z Gulf Breeze z roku 1992. Šli jsme tam dolů a jedna ze zábavných věcí, které se staly, je, že jsem měl kolem 40-50 lidí říkajících „Pojďme ven na pláž.“ Neměli jsme tam dobré foťáky, ale dostanete pocit jak vzrušující bylo mít všechny ty lidi a jedno, pak dvě, tři, čtyři mimozemská plavidla se materializovala přímo na obloze. „Tam to jede: jeden, dva tři.“ „Ano! Čtyři!“ „Čtyři! Jsou tam čtyři! Jsou tam čtyři!“ „Máme tu potvrzené CE-5.“ „Holy damn hot shit!“ – Hot Dog! – Hallelujah! Takže jde o to.. jde o to.. je to zábava.. Během posledních dvaceti let CSETI natočilo více než 200 setkání. Je vaší povinností jít do stavu meditace, najít si trochu času – deset, patnáct minut – a vzdáleně nahlédnout, kdo je tam nahoře a kolik jich je. Mohu dosvědčit fakt, že se tu děje opravdový fenomén. Opravdu cítím, že jeho protokoly o CE-5 jsou založeny na duchovním druhu pozitivního kontaktu a myslím si, že to je vynikající model pro jakýkoliv druh komunikace ať už na Zemi, ve Spojených národech nebo kdekoliv jinde, ale v tomhle konkrétním poli je to s kosmickými kulturami. A my používáme vědomí, meditaci, vizualizaci, vzdálené prohlížení, určité tóny, a když můžeme, děláme to ve skupině, nebo dokonce jako jednotlivci. Byl to právě tento sled neuvěřitelných událostí, které jsou zesíleny naší meditací. Prosadí to tuto komunikaci mezi námi a mimozemšťany a je to tak interaktivní. – Mohu cítit všechno. Mohu slyšet všechny zvuky. Přímo tady. – (Dr. Greer) Perfektní. – A pak tato bytost – jedna trochu větší – přichází a já jsem tak trochu…. objímáme se a já sdílím radost a já jsem…jí jenom poděkoval za tento zážitek. – Jdeme na to, co můžeme udělat, abychom cítili jakoby to bylo- že je to naprosto normální a přirozené. – (Dr. Greer) Oh, jistě. – A pak, víte, je to klidné. – (Dr. Greer) Uvolňující, v tomto proudu vědomí. Přesně. – Rozčilovalo mě, jak naše skupina začínala „ulítávat“ a jaksi… byla jsem vyplašená některými způsoby, jak se naše skupina chovala a šla jsem… a byly tu chvíle, kdy jsem si říkala: „Wow! Můžu si jenom představit, jak se návštěvník může cítit!“ Mimozemšťané zachytí vaše úmysly a pokud jste opravdu tam venku jen abyste se učili a opravdu chcete komunikovat s těmito mimozemšťany, dobře, stane se to. Žádáme tyto mimozemské civilizace, aby se k nám připojily a začali se o nás učit, pomáhat nám a rozumět nám, i když se snažíme porozumět my jim a přivítat je tady na této krásné planetě. Amen. „Můj Bože. Další nádherný.“ „Fantastické. Absolutně fantastické.“ „To není letadlo.“ „Tady přilétá vojenské letadlo. Přímo tady.“ „Jo, je to velmi rychlé vojenské….“ „Otočil se přímo k němu, jo.“ Doslova, mé srdce se doslova sevřelo když se tryskáč, víte, dostal tam, kde se to plavidlo muselo stáhnout. Líbilo se mi cítit všechnu tu rostoucí lásku, a pak cítit jak se ten tryskáč blíží a bylo to.. jako.. srdeční záležitost. Mé srdce se doslova sevřelo, když ten tryskáč překročil cestu, kde to mělo zmizet. UFO – LETADLO – DRUŽICE „Takže to na foťáku.. to je to co máš?? Máš, jakoby, tohle cestující světlo, protože můžeš vidět že to není jako družice, která má jakoby dráhu. Má to jakoby, víte, jakoby pohyb. Jo, a pak je to pryč.“ Když mi bylo 17, zranil jsem se. Dostal jsem infekci a protože jsem byl v té době velmi chudý, neměl jsem žádnou zdravotní péči, jenom jsem tam tak ležel a bylo mi pořád hůř a hůř a měl jsem prožitek blízké smrti. Ocitl jsem se v hlubokém vesmíru a to byl ten zážitek kompletní jednoty s kosmem. Ne jenom se Zemí a životem na ní, ale s hvězdami a nekonečností stvoření. Určitě to změnilo směr, kterým bych se nakonec vydal, protože pak jsem se naučil meditovat. Vlastně jsem si začal být vědom síly mysli. Tato zkušenost pomohla řídit směr jeho života. Ačkoliv Greer šel dál a získal lékařský diplom a založil rodinu, pokračoval ve studiu vědomí a kontaktu. A o desítky let později to vypadá, že bude prvním doktorem vyzývajícím k prozkoumání velmi neobvyklého těla. Tohle k nám přišlo v posledních pár letech a existuje člověk, který provozuje institut v jedné zemi, o kterém nemohu mluvit. Ale on dostal do vlastnictví malé stvoření. Je to humanoid. Nevypadá lidsky. Získali jsme EBE – An Extraterrestrial Biological Entity (Mimozemská biologická entita) Brzy poletíme do Evropy abychom vzali vzorky tkáně a udělali nějaké testy DNA. Bylo to nalezeno v poušti Atacama. Nevíme jak se to stalo. Tady je krásně vidět obličej a lícní kost – je velmi složitá. Nyní je tu zlomenina, tady, a za tímto pravým uchem je propadlina a to je to jak byla tato mimozemská bytost zabita. Máme nejlepší vědce ve Spojených státech, ze Stanfordu, kteří budou provádět vlastní testy, aby zjistili, co to doopravdy je a také aby vyloučili, co to není. Stanfordova univerzita Kalifornie, USA Moje počáteční reakce – stejná reakce, jakou mělo mnoho z mých kolegů tady na Stanfordu i jinde, když jsem jim to ukázal – byla: „Wow! Co je to?“ Ta otázka je dost důležitá alespoň ze dvou důvodů. Hlavním důvodem je to, že existuje mnoho tvrzení o exemplářích a tvrzení o mimozemšťanech. A samozřejmě je s tím spojena spousta posměchu, takže jedna z nejlepších věcí, kterou bychom měli udělat, samozřejmě pak, je přivést nejlepší vědecké technologie k odhalení. Technologie jsou dostupné. Technologie jsou levné. Odpovědi jsou skoro úplné, takže jdeme na to. Při vytváření budu Stevovi dávat nejenom zkumavky, které by měly jít dovnitř, ale také budu posílat přes mikroskop, o kterém mám pocit že by měl být používán k dělání těchto analýz. Předtím, než začneme s některou z analýz, myslím že bude důležité vyloučit některé ze zřejmých kritik, který by se mohly vynořit. A jedna z těchto kritik je, že to je syndrom nebo mutace. Je to kostní dysplazie. A naštěstí tady na Stanfordu máme předního světového experta – muže, který napsal knihu o kostní dysplazii a syndromech – pána jménem Dr. Ralph Lanchman, který laskavě souhlasil, že se na tento exemplář podívá, na oba obrázky a také na tomografické a rentgenové snímky, které pomohou určit, jestli je to něco, co už předtím viděl. Myslím, že před dvanácti nebo dokonce patnácti lety by opravdu nebylo možné zodpovědět otázku, co to je, protože tyto typy technologií nebyly dostupné tak, jak jsou dostupné dnes. Ale DNA opravdu vypráví příběh, a protože máme výpočetní techniku, která nám umožňuje velmi přesně určit, zda je to ve skutečnosti člověk. Takže tohle bude v podstatě konečná úroveň důkazu toho, co to vlastně je. Problém není dokázat, že UFO existuje. To je to, když začnete odhalovat energii a pohonné systémy za sebou jak se sem dostaly. Mluvíte o odhalení zcela nové vědy, která by nahradila ropu, zemní plyn, uhlí, nukleární energii, komunální služby. A to je šestiset bilionový problém. Potom, co mě patentový úřad vyhodil, jsem musel čekat 6 let než jsem byl znovu najat. Na úřadě se tomuto případu všichni vyhýbali, ale když se mu konečně věnovali, rozhodce napsal tuto 85ti stránkovou zprávu o tom, jak média způsobila mou výpověď, takže jsem jen dostal třicetidenní suspendaci z celé věci, která byla vzata z malého kousku šestileté zpětné platby. – Takže to bylo skvělé, jo. – To je báječné, jo. Celé to pak mělo cenu, abych tak řekl, protože díky tomu jsme schopni otevřít kanceláře a tak. Bylo to velmi příjemné. Žádný pocit být šokován nebo cokoliv jiného. Prostě, víte, dobrý pocit, příjemný. To, co vědci a normální lidé potřebují udělat je, že se potřebují podívat na skalní důkaz, dojít k názoru, že: „Můj bože, mimozemšťané jsou opravdoví!“ a pak se přes to přenést. A pokud je to tento případ, pak můžete začít vyvozovat závěry, protože oni se sem dostali, což znamená, že vyřešili problém fyziky, chcete-li. Tohle je skutečná fotografie, kterou pořídil můj přítel Mark Whitford. V pozadí můžete vidět hvězdy, což znamená, že je to upevněný foťák. To plavidlo bylo trojúhelníkové, vzdalovalo se od něj, a najednou udělalo pravoúhlou otočku. Zdá se, že to má něco, co bych popsal jako setrvačné stínění. To je jediný způsob, jak něco může udělat pravoúhlou otočku, aniž by tím zabilo všechny uvnitř plavidla. Ačkoliv pociťujeme setrvačné síly každý den, jejich původ zůstává záhadou. Nicméně existují teorie, které poukazují na vzájemné působení hmotných objektů a kvantového energetického pole. Setrvačnost nastává v důsledku působení energie nulového pole. Pracujete s nabitou maticí, která je pole nulového bodu. Pokud se budete snažit to změnit, dostanete reakční sílu. Musí tam být rušící štít elektromagnetické povahy, který by zastavil tu interakci s polem nulového bodu. A můžete tušit, že UFO už na to přišlo, protože jinak by tu nelétalo kolem a ještě mělo obyvatele. Noví energetičtí vědci se dnes pokouší najít nové způsoby, jak definovat vztah mezi elektřinou, gravitací, magnetismem a pohonem, ale jak ukázala historie, změna není vždycky snadná. Je to jak s Newtonem. „Proč to jablko padá?“ Nikdo se na tuto otázku předtím neptal a ani se nesnažil přijít s odpovědí. A Newton přišel s něčím, co se nazývá Newtonův „kbelík“ nebo Newtonův problém. Jediný muž, který to vyřešil, byl o 300 let později Einstein, takže, víte, jak chytří můžeme být? Když se podíváte na všechno normální v rámci konvenční moudrosti, nenaučíte se nic nového. Jmenuji se Morgan Boardman. Jsem finanční ředitel Morningstar Applied Physics. Moji obchodní partneři jsou Paul Murad a Dr. John Brandenburg. Co děláme, jak už jsem řekl, je to, že používáme magnetické pole, které se otáčí kolem osy s nadějí, že vytvoří magnetický vír. V podstatě se snažíme zahájit civilní „Advanced Research Projects Agency“ (Agentura pro výzkum pokročilých projektů). Zařízení Morningstar pokračuje v selhávání experimentu pro naše kamery. OK, v pořádku. Takže v podstatě máme 4 možnosti. (Morgan mluví k Paulovi přes mobil, aby řešili problémy) – První možnost je opožděný potenciál. – Ano. – Druhá možnost je prodlévající obraz, správně? – Ano. – Třetí možnost je „Poyntingův vektor“ jako motiv pro pohon nebo jak to může být to co se děje, správně? – Ano. – A to vlastně bere moment hybnosti a mění ho na hybnost, pokud to pracuje tak, jak chceme, správně? – Ano. – OK. A ta čtvrtá je že buď nějak vyrábíme a nebo absorbujeme gravitační vlny? – Máš to. Akceptujeme Einsteinův názor, že nic nepojede rychleji než rychlostí světla? Když se podíváte na černou díru, poznámkou je, že její gravitace je tak silná, že nic neunikne. Ale je tu něco, co opustí černou díru, a to je gravitace. Takže to naznačuje, že se gravitace pohybuje rychleji, než rychlostí světla? Mohlo by. Gravitace je další z těchto zdánlivě samozřejmých síl, které zvyšují počet otázek: Jak to doopravdy funguje? Jak ji můžeme využít pro náš prospěch? V polovině 20. let T. Townsend Brown zjistil, že elektrický náboj a gravitační hmotnost jsou spojeny a že sestrojením zařízení využívajících tyto interaktivní síly bychom mohli vytvořit vyspělý pohon. Zhruba ve stejné době vyhráli Nicola Tesla a Thomas Edison Nobelovu cenu za fyziku, ale oba ji odmítli. Tesla byl na konci dlouhé kariéry vynalézání. Měl vyspělou technologii v oblasti rentgenového záření, radiových vln, spalování a samozřejmě atmosférické elektřiny. Když bylo vše řečeno a dokonáno, obdržel 112 patentů Spojených států, dokázal, že elektřina se může bezdrátově přenášet vzduchem, a nakonec zemřel bez peněz. Nicméně jeho práce ovlivnila mnoho dalších, zejména Lestera Hendershota a Dr. T. Henryho Moraye. Hendershot vynalezl magnetronický generátor, aby dodal energii nemožnému letu – pokud by byl poháněn plynem – který podnikl Charles Lindbergh v Spirit of St. Louis z New Yorku do Paříže. Dr. T. Henry Moray vyvinul „Morayův ventil“, zařízení ke získání zářivé energie z pole nulového bodu, a stokrát toto zařízení předvedl a měl desítky podepsaných přísežných prohlášení podporujících jeho vědu. Ale nakonec byli i tito dva pozoruhodní vědci ignorováni a šikanováni. Vynález Dr. Moraye byl konkurentem roztlučen a rozbit na kousky a než mohl dokončit jeho rekonstrukci, zemřel přirozenou smrtí Hendershot uprchl do Mexika, aby pokračoval v práci, ale byl nalezen mrtev v 61 letech. Jeho smrt je přisuzována sebevraždě. Děly se tam všechny druhy machinací. Nemyslím si, že T. Henry Moray měl někdy slušnou šanci s tím něco dělat. Není absolutně žádných pochyb, že T. Henry Moray měl systém, který vyráběl kolem padesáti kilowattů z 25ti kilové krabice. Konvenční elektrodynamický model nedovoluje, aby se tohle stalo. Jinými slovy nedovoluje získat přebytečnou energie z vakua a použít ji k pohánění nákladu. Obnovit to stojí stejně jako to, co je potřebné ke zničení, takže do toho musíme dát víc, než kdy můžeme dostat v zátěži s tak potrhlým obvodem a tohle je jediný druh obvodu, který jsme od prvního dne použili v energetických systémech. Pořád je sestavujeme. Pořád děláme energetické systémy, které je záměrně zabíjí, takže platíme energetickou společnost, abychom měli obrovské zápasnické utkání uvnitř tohoto generátoru a prohráváme. V 50. letech se objevily některé velmi provokativní články říkající, že „Ó, elektrogravitace je nejlepší věc od krájeného chleba!“ a že všechny letecké společnosti teď podporují elektrogravitaci. Všechny s ní experimentovaly. No, během pár let už nebyly vůbec žádné zprávy. Poté, co přišli na to, že by opravdu mohli ovládat gravitaci, se to v roce 1954 všechno pokazilo. Myslíte si, že pánové v černých projektech vyřešili tento problém? Protože to určitě zní jako něco z toho, co mi řekli svědci. To já nevím. To já nevím. Promiňte, ale nemůžu o tom ani přemýšlet. (Paul je bývalý inženýr Vojenské zpravodajské služby) Za svůj život jsem viděl tolik věcí, to je jen těžko říct. (Paul je bývalý inženýr Vojenské zpravodajské služby) „Místní vynálezce objevil způsob, poslechněte si to, jak použít vodu, aby poháněla vaše auto!“ To, s čím se mi Stan svěřil, bylo velmi zajímavé. Za účelem pohánění tohoto motoru vodou jsme se také museli naučit schopnost pozměnit rychlost hoření vodíku, aby odpovídala fosilním palivům. Takže požádal o patent, a pak obdržel telefonát od.. vlastně byl navštíven dvěma chlapíky z Pentagonu. „Pentagon minulý týden poslal podplukovníka, aby se podíval na Meyerův vynález. Mluví se o jeho možném použití v obranném programu „hvězdné války“ a o pohánění armádních tanků.“ Zeptal se, jestli se tento patent stane veřejným, aby z toho mohli mít prospěch i civilisté, a naznačil, že pokud to neuděláme my, tak lidé v zámoří ano. V roce 1996 byl Meyer zažalován svými investory, kteří tvrdili, že toto zařízení není revoluční i přes ověření unikátního napěťového zesilovacího obvodu patentovým úřadem Spojených států. Meyer byl postaven před soud, ale klíčový důkaz nebyl povolen. Jeho ústní svědectví nebylo ani zaznamenáno kvůli selhání audio rekordéru a soudce si dal brzo přestávku kvůli dovolené. Později podal Meyer odvolání, které bylo zamítnuto. Byl shledán vinným z podvodu a bylo mu nařízeno vše investorům splatit, což okamžitě srazilo myšlenku financování nové technologie k zemi. 20. března 1998 se Stanley připojil k večeři se svým bratrem a dvěma úředníky z NATO. Stan si lokl brusinkového džusu. Chytil se za krk, vyběhl z restaurace a sesypal se k zemi říkajíc: „Oni mě otrávili!“ Spadl k zemi poté, co jedl v restauraci v blízkosti místa, kde žil. Spadl na parkovišti a řekl: „Byl jsem otráven!“ a zhroutil se. – A to je v policejní zprávě? – Jo. Policejní zpráva potvrzuje jeho slova. Příčina smrti byla zapsána jako aneurysma. I když za sebou zanechal dostatek materiálů pro ostatní, aby dali dohromady jeho postup, úplná tajemství jeho zařízení zemřela s ním. V roce 2008 se Dr. Steven Greer a projekt Orion pokoušeli v tiché aukci zakoupit vědeckou pozůstalost Stanleyho Meyera. Nicméně anonymní zdroj nabídl víc, než oni. Takže od té doby jsem si začal dávat více práce s administrativou – různí lidé, přátelé prezidenta, Rockefellerova rodina. Laurance byl bílý klobouk v tom davu, který chtěl, abychom tuto informaci dostali ven. Vlastně nás pohostil na Rockefellerově ranči v Tetonu. A jedné noci mě vytáhl na balkon a řekl: „No, víš, opravdu potřebujeme, abys to udělal.“ Řekl jsem: „Lauranci, ty jsi starý, jsi bohatý a jsi Rockefeller. Co chceš, abych udělal? Jsem jenom venkovský lékař potloukající se na pohotovosti v Severní Karolíně.“ On řekl: „Ne, ne. Chceme, abys to udělal ty.“ Odvětil jsem: „Dobře.“ Takže já jsem chlap na jedno použití. Jsem ten, koho můžete zahodit, protože na mém životě nezáleží. „Jsme zpět v Rachel v Nevadě s našimi dvěma prvními význačnými hosty. Steven Greer je lékař ze Severní Karolíny. Dělá mnohem víc, než jen pozoruje oblohu. Vypaluje ven zprávy a říká, že někdo nebo něco na ně reaguje. Dr. Greer hledá blízké setkání pátého druhu. Čemu v této chvíli věříte?“ „Naše vyhodnocení je v tuto chvíli zaprvé, že existuje nejméně jedna mimozemská civilizace, které se podařilo najít cestu do naší části vesmíru, za druhé, že neexistuje vůbec žádný důkaz, že mají s naší planetou nepřátelské úmysly, a za třetí, že v tuto chvíli musí být prioritou snaha o navázání nějakého druhu spojení s nimi, nějakého druhu diplomatického styku s nimi, a to je to, na čem pracujeme.“ – Je zde pokračující utajení? – Ano. – Ví ti na nejvyšších místech vládních agentur, že je tu utajení? – Ne nezbytně. Důstojník „X“, vysoce postavený vojenský veterán, spojil síly s Dr. Greerem proto, aby využil svůj vojenský a vládní vliv ke získání přístupu k vysoce postaveným úředníkům. Byl jsem schopen zařídit pro CSETI brífink s tehdejším zástupcem ředitele zpravodajské služby sboru štábů. Admirál Tom Wilson, stejná osoba, která se mnou byla na Atlantickém velitelství. Na této schůzce byl Steve, astronaut Apolla 14 Ed Mitchell, brigádní generál ve výslužbě Steve Lovekin a Shari Adamiak, Steveova pravá ruka. Dr. Greer opravdu uspořádal iniciativu a jel do Washingtonu. Mluvil s vysoce postavenými lidmi ve vládě. Zúčastnil jsem se a pomohl mu s tím. Stručně jsme informovali určité členy Kongresu, některé z jejich zaměstnanců, některé lidi z Bílého domu. Mluvili jsme s lidmi z Pentagonu. To mě vedlo k přesvědčení, že vysoce postavení lidé ve vládě mají velmi málo – pokud vůbec – informací, pravdivých informací. Jedno z nejdůležitějších setkání bylo s ředitelem CIA R. Jamesem Woolsym. To jsem letěl do Washingtonu. Krycí příběh byl večírek. Jedna z věcí, které jsem zjistil, bylo, že tento ředitel CIA nelhal, když nám sdělil, že neměl přístup k těmto projektům. Byl úplně otřesen. Sešli jsme se ne na dvacet minut, ale skoro na tři hodiny, a ke konci schůzky jsem mu podal – třásly se mi ruce – podal jsem mu tento dokument, bylo to písemné stanovisko doporučující vládní nařízení ve věci Clintonovy administrativy a on potřeboval získat kontrolu nad tímto nepořádkem. A on se na to podíval, podíval se na mě a řekl: „Ano.“ Řekl: „Ale jak zveřejníme něco, k čemu nemáme přístup?“ Málem jsem rozplakal. Odvětil jsem: „Cože?!“ R. James Woolsey popírá, že by se brífink někdy konal. Tvrdí, že to byl přátelský večírek vytržený z kontextu. Dr. Greer se obrátil na mnoho Washingtonských úředníků ve snaze získat audienci. Jeden z lidí, kteří ho brali vážně, byl bývalý ředitel CIA Bill Colby. V případě, že je to pravda, může v této situaci existovat nebezpečí. (Hlas Williama Colbyho) Viděli jsme, že se to stalo v jiných případech. (Hlas Williama Colbyho) Řekl jsem: „Musíte zvážit možnost určitého ohrožení nejen vaší pověsti, ale i vaší osoby. Myslím, že jsou… lidí reagují na některé druhy obvinění spíše prudce, zvláště pokud jsou pravdivá.“ 27. dubna 1996 zemřel bývalý ředitel CIA William Colby utonutím v řece Potomac. Jeho tělo bylo nalezeno o 9 dní později. Oficiální zpráva tvrdí, že to byla sebevražda. Jeho smrt obklopuje mnoho záhad. Včetně jeho výstrahy investorům na Wall Street v časopise Strategic Investment. Takže víte, že jsem třicet-něco let starý doktor se čtyřmi dětmi, zlatým retrívrem a domem v Severní Karolíně, takže to přejdu rychle. Ale tohle je ta situace, přátelé, kdy máte co do činění s tajemstvím, které je trestné a nelegální. Roku 1997, ve snaze zasadit své sdělení hlouběji do Kongresu a Bílého domu, zamířil Greer do Phoenixu připravit video se svým nejlepším důkazem, aby je ukázal ve Washingtonu, DC. Zatímco byl v střižně, měla se stát největší událost svědectví UFO v historii. 13. března 1997, když byla kometa Hale-Bopp na severozápadní obloze velmi jasná, byly tisíce lidí venku a pokoušely se ji zahlédnout, když v tom také zahlédli tyto koule. Obrovské koule rovnoměrně rozmístěné ve formaci ve tvaru V široké 1 – 2 míle, jak se uvádí v některých velmi věrohodných hlášeních. A tohle je konkrétní oblast, kde se, z mého úhlu pohledu, tyto jevy stále nečekaně objevují . Indiáni žijící v povodí mezi Jižními horami a horami Estrella mi řekli, že se nedívali na „světla z Pheonixu“ jen během hromadného pozorování, ale že k nim vzhlížejí po staletí. Žiju v komunitě zvané Lupe, severovýchodně od Flagstaffu, v indiánské rezervaci Navaho. Budeme se muset vrátit v čase o jeden den. Viděli jsme šest až sedm světel, která kroužila podél obzoru. Celá ulice vyšla ven. Bylo to skoro jako venkovní večírek. Všichni zhasli svá světla. Všichni seděli na svých předních dvorech a všichni sledovali tuto neobvyklou světelnou show. Shrnula jsem to nejlepší, co jsem našla, a roku 2004 jsem se přihlásila s „Světla z Phoenixu: Skeptikův objev, že nejsme sami“. „Přibližně 10 000 lidí tomu bylo svědky – jednomu z největších zážitků tohoto druhu, který byl kdy zaznamenán.“ „Nezdá se, že by byl fenomén „světel z Phoenixu“ nějak zfalšován. Bylo to potvrzeno většinou z těch, co to viděli.“ „Poslední řekněme urážkou bylo, když guvernér státu Arizona, Fife Symington, nakonec svolal tiskovou konferenci, řekl, že konečně dostal odpověď na „světla z Phoenixu“ a uvedl některé zaměstnance převlečené za cizince z vesmíru.“ „Lidé byli velice naštvaní, protože si tu nejvyšší zvolený úředník státu dělá srandu z toho, co, jak jsem tak odhadla, vidělo přibližně 10 000 lidí.“ Pod bedlivým dohledem veřejnosti odvolal Symington své prohlášení. Pokud byste tu před deseti lety byli, stáli přímo tady a pozorovali jste ta světla a výhled, byli byste udiveni. Byli byste ohromeni. Takzvaná „světla z Phoenixu“ byla roku 1997 viděna mnoha lidmi. Skeptici říkají, že to byla vojenská letadla nebo světlice, ale ne bývalá guvernér ne. Pravděpodobně to byla nějaká forma cizí kosmické lodi. Stále je záhadou, proč se guvernér nejprve vysmíval a později pak přijal a uznal „světla z Phoenixu“ jako kosmické lodě. – Na naší cestě do Barcelony! – Barcelona! – Abychom získali důkazy. – Bravo, doktore. – Ahoj. – Jsi připravená na výlet? – Jsem připravená na výlet. Jsem tak nadšená. Chystáme se dělat velmi úžasnou práci a já se nemůžu dočkat, až budou výsledky! Po příjezdu do Španělska, kam jsme se přijeli na tu bytost podívat úplně poprvé, jsem byl tak trochu skeptický. Můj myšlenkový proces určitě změnilo, když jsem to skutečně viděl osobně, než když jsem to viděl na filmu. První věcí, kterou jsme museli udělat, bylo jít do radiologické laboratoře, protože jsme potřebovali rentgenové a tomografické snímky předtím, než budeme cokoliv dělat. Je trochu těžké udělat… To nejlepší, co můžeme dostat. Chápeme… Protože zjevně nejsme celkově schopni s bytostí manipulovat. Ne. Hlavní radioložka centra uviděla tu bytost a byla docela ohromena. A první věc co řekla bylo: „Wow! Vypadá to jako mimozemšťan.“ Když se tomografické snímky začaly objevovat v počítači, bylo to tak hluboké. Viděl jsem dovnitř kostí. Viděl jsem orgány, kostní hmotu, mozkovou hmotu. Věděl jsem, že to není podvod, že to není padělek. Že to byl vlastně nějaký typ živého tvora. Dobře, pokud by to někdo vyrobil, měl by budoucnost v mikrochirurgii, protože byl dost chytrý na to, aby tam vložil tyto milimetr široké kostní otvory, kterými tepny pronikají do kostní dřeně. Takže teď je výzvou dokázat, co to je, že? Mým zájmem je, upřímně řečeno, vyvrátit, že je to něco neobvyklého nebo nadpřirozeného. Rád bych dokázal, že je to člověk. Rád bych dokázal, že je to jenom zajímavá mutace, ale očividně, pokud necháte svou mysl otevřenou – nebo bych měl říct pokud svou mysl necháte uzavřenou alternativám, nebudete nikdy vědět, co by ty alternativy mohly ve skutečnosti být. V každé situaci s vědci je vaše pověst v sázce. Víte, mám všechna očekávání, že jen to, že to dělám, bude vést k nějakému škádlení od některých mých kolegů. Ale myslím si, že je to naprosto přijatelné, protože kdo bude na konci dne tyto věci ověřovat? Pokud někdo není ochoten udělat krok v před a udělat ho správně, pak vám to tam bude ležet navždy, upadlé v zapomnění. Tím myslím, že pokud necháte ostatní lidi a jejich názory, aby vám zabránili ve věření něčemu, o čem ví, že je to pravda, pak je všechno, co děláte, zastavení možnosti pokroku. Kdykoliv se někdo pokusí studovat toto téma vážně, jsme vystaveni posměchu. Jsem řádný profesor na relativně významné univerzitě a jsem si jistý, že se mi mí kolegové na univerzitě vysmívají a nesouhlasně hučí a křičí za mými zády když slyší, že se zajímám o studium neidentifikovatelných létajících objektů. Ve hře je tu opravdu rafinovaný druh potlačení. Nestaráte se o to, co si generální ředitel Enronu myslí o tom, co říkáte. Staráte se o to, co si myslí vaši přátelé. Staráte se o to, co by si mohli myslet vaši rodiče, pokud byste zveřejnili cokoliv co vás zajímá na Facebooku nebo něčem takovém. Riskujeme, že se budeme jevit jako blázni. Mohou tu být lidé, kteří se tím z řady důvodů budou cítit ohroženi. Můj pocit byl, že jsem byl zapojen do spousty podivných aktivit, takže jsem se pokusil říct sám sobě: „Nezkoumejme to s tak velkou publicitou“ a zmínil jsem to, protože je tu otázka důvěryhodnosti. Mělo by to být předmětem přísného vědeckého vyšetřování a ne předmětem znevažování bulvárními plátky. MUFON je Mutual UFO Network (Společná síť pro výzkum UFO) a byla založena Waltem Andersem roku 1969. A naše poslání je: Vědecká studie UFO ve prospěch lidstva. MUFON je největší světová organizace vyšetřující UFO. Máme přibližně 3000 členů po celém světě. Přibližně 500 z nich má doktorát. Jsou to lidí, kteří se opravdu chtějí ponořit hluboko do fenoménu UFO a pokusit se přijít nejen na to, co to je, ale i jak se to děje. Vyzbrojen tím, o čem si myslel, že jsou jedny z nejlepších dostupných důkazů, zahrnujících i „světla z Phoenixu“, zorganizoval Steve brífink Projektu Starlight před některými členy Kongresu, Pentagonu a zaměstnanci Bílého domu. Věci se zdály být na dobré cestě ke zveřejnění. – Máme aktuální schéma zařízení i jeho vnitřku se spoustou detailů. A to je jen část. To bylo uděláno a uniklo to vládní kontrole. Zatímco v Anglii trval případ Bentwaters dvacet-něco let, tak tohle je naše vlastnictví a nikoliv Ministerstva obrany – kde by to nikdy nebylo nalezeno. – kde by to zmizelo v „černé díře“. Správně. Ale pak přišly špatné zprávy. Shari Adamiakové, Stevově partnerce a dlouholetá přítelkyni, byla spolu se Stevem a dalšími členy týmu diagnostikována zhoubná rakovina. Mám tyto zkušenosti od té doby, co jsem byl dítě nebo mladý muž, ale abych je formuloval tak, aby jim rozuměli ostatní lidé, potřebuji někoho se schopností je vyslechnout. Ona byla ta osoba. – Tím myslím, že pro mě bylo.. – Nemůžeš ty věci vstřebat. – ..velmi těžké každý den vstávat. – Jo, to vím. Já vím, že bylo. – Víš, ale… 20. ledna 1998 v 9:50 MST-7h odešla Shari Adamiak do říše Světla. Jedno z posledních míst, kam chtěla jít, bylo tady. Takže nás požádala, aby byl její popel uložen na pevnině, a tak jsme její popel rozprášili kolem tohoto stromu. Upřímně řečeno, nic neberu za samozřejmé, a tak pokaždé, když dělám prezentaci nebo vedu skupinu, říkám si: „Tohle může být naposledy.“ Věc, která mě nejvíce udržovala v chodu, není žádná vnější věc, ale zkušenost s prožitkem blízké smrti, díky kterému vím, že v nás je aspekt, který neumírá. To je důvod, proč mohu jít ruku v ruce s těmito prvky a nebát se. Neměl bych říkat ‚bát se‘ -ne rezignovat. Každý má strach. Já mám určitě svoje obavy. Ale to vám dává kotvu, takže pak můžete jít vpřed. Ze třech členů týmu, kterým byla diagnostikována rakovina, přežil jenom Dr. Steve Greer. Dr. Greer rozuměl tomu, co vždy pociťoval, víc než kdy jindy . Nebyla to síla kosmického pole ani kvantového vakua, co by nás pohánělo do nového světa. Byla to mysl. Tohle je skutečně úvod do zcela nové vědy o vědomí. Možná můžete uvažovat o vědomí jako o televizoru. Na televizní obrazovce vidíte obrázky a zvuky a tak dále. A pokud se snažíte zjistit, odkud to přichází, a podíváte se dovnitř televizoru, nenajdete to. Není to tam. Signál je v radiových vlnách kolem ní, pro nás neviditelných, které jsou televizí interpretovány jako obrázky a zvuky. Takže je to velmi podobné stavu, jak chápeme mysl a vědomí. Dr. John z Princetonu prokázal, že nasazením vašeho povědomí na zařízení, které je generátor náhodných čísel, ho ovlivníte. Takže máte tento generátor náhodných čísel a ten produkuje 50 na 50 jedničky a nuly. A pak seznámíte osoby s obrázkem a řeknete jim, aby se ho pokusili ovlivnit pomocí své mysli – aby si mysleli víc nul nebo víc jedniček. Změříte to, a opravdu to, co zjistili, bylo, že je produkováno víc jedniček a víc nul, které jsou ve vzájemném vztahu se záměrem té osoby. Můžete vidět efekty, které vznikají dopředu a dozadu v čase, což je velmi divné. Nezdá se, že by na vzdálenosti tolik záleželo, můžete dostat stejně silné efekty ať už stojíte přímo před generátorem, nebo jste na druhé straně planety. Vědomí je nelokální pole a není omezeno na mozkové vlny a tělo. Dr. John měl jednou příležitost zeptat se Dalajlámy, jestli si myslí, že samy generátory náhodných čísel mají vědomí. A Dalajláma se nad tím zamyslel a jeho odpověď byla, že pokud si myslíte, že mají vědomí, pak mají vědomí. Stejně jak vědomí může mít pozitivní vliv na ducha času nebo éter, může také fungovat opačným směrem. Bohužel, když začnete jednat s vynálezci, kteří mají anomální výsledky, které se zdají být OverUnity (perpetuum mobile), zdá se, že tento proces bude doprovázet paranoia. A John Searl je slavný díky svému kruhovému magnetickému zařízení, které má jak energii tak pohon zabudované do jedné jednotky. Energetická společnost cítila, že ji tento pán okrádal o peníze, poslala ho k soudu, on šel do vězení, jeho dům začal hořet a všechen jeho majetek a jeho projekty shořely. Pojetí svobody, tento druh myšlenky, že lidé mají svobodu usilovat o štěstí a usilovat o hojnost, to bylo, v jistém smyslu, naprosto obráceno vzhůru nohama. Vlastně jsme dotiskli zprávu o vojenském zapojení ministerstva energetiky a je tak rozsáhlá. Jedná se o hlavní operaci, která se tam děje. Existuje přes 5000 patentů, které byly zabaveny Národní bezpečností státu a vyřazeny z veřejné sféry. Mnoho z nich se zabývá energetickými technologiemi. Je to taktika, že armáda, zdá se, pociťuje, že je to nezbytné pro národní bezpečnost. Nicméně v tuto chvíli často přemýšlíme, jestli je padesát let po druhé světové válce a studené válce takové zabavení nutné. Potlačení nových technologií by byla jasná pohroma pro myšlenku a sílu systému volného trhu. Přesto se zdá, že se to děje přímo před našima očima. A to je obrovská kontroverze, jedna z nerozsáhlejších a možná nejintenzivnějších kontroverzí v historii vědy. Zjistil jsem, že není nic horšího, než naznačování zejména akademickým fyzikům a akademikům obecně, nejen že se mýlí, ale že se katastroficky mýlí. V roce 2000 šel Dr. Eugene Mallove po opakovaných prosbách na natáčení za Dr. Stevenem Greerem. Patenty na studenou fúzi nebyly schváleny. Neprojdou. Americkým občanům jsou odepírána jejich ústavní práva. Neúmyslně jsem procházel některé hromady papírů, které jsem dostal neformálním způsobem od všech těchto fyziků horké fúze, když se snažili kalorimetricky zopakovat Pons-Fleischmannův experiment. A byl jsem ohromen. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl. V té době to pro mě vypadalo jako lumpárna a ukázalo se, že je to přesně tak. Výsledek byl reprezentován jako negativní, i když byl pozitivní. A tato data jsou vědecký podvod, co se týče mně. Bylo to předáno právním orgánům ve vládě. Požádal jsem o přezkoumání na MIT, nikam to nevedlo. Pokud by k tomuto typu manipulace došlo v nějaké „legitimní“ výzkumné oblasti jako je výzkum rakoviny, výzkum AIDS, výzkum globálního oteplování – cokoliv, co je přijímáno jako rozumné pro zkoumání – lidé by přišli o zaměstnání. Nebyli by ve vědě. A přesto tito lidí.. jejich data jsou dnes – v roce 2000 – používána, všechna předtím, než zamítnou patenty. 14. května 2004 byl Dr. Eugene Mallove ubit k smrti v domě v Connecticutu, kde vyrůstal. Ano, děje se tu závažná trestná činnost, která nakonec musí být vymýcena. V roce 2012, po osmi letech vyšetřování, byl muž prohlášen vinným z neúmyslného zabití. Byl odsouzen k pouhým šestnácti letům vězení. Začalo mi být jasné, že, víte, že tu někdo jaksi tahá tygra za ocas a že je to vážné. Dr. Greer na chvíli uvažoval, že ukončí veškerou činnost. Byl ohrožen a podved až příliš mnohokrát. Shari byla pryč. Neměl žádnou kancelář, žádný personál, žádné peníze. Roku 1998 mi přítel dál informaci, že Dr. Greer pořádal konferenci. Doslova ten měsíc, kdy Shari Adamiak zemřela, do třiceti dnů jsem měl tuto naplánovanou událost. Takže jsem šla na konferenci, poslouchala a naučila se některé věci. Takže přišla se zájmem.. a stejně jako já je doktorka na pohotovosti. A to, co opravdu upoutalo moji pozornost, bylo, že dostal všechny tyto informace od svědků z armády. To bylo v roce 1998. Do roku 2000, kdy jsme plánovali, dělali scénář, vypracovávali celou akci Projektu odhalení a dávali dohromady tyto stovky svědků, jsme opravdu neměli finance k dokončení. Ale ona byla tak nápomocná a angažovaná, že žila velmi skromně a vzala všechen svůj přebytečný příjem a darovala nám ho. Chtěl bych ocenit některé úžasné lidi, kteří zde jsou: Dr. Jana Bravo, bez kterého bychom neměli Projekt odhalení. Ale nejsou to jenom finance, co nám poskytla, je to také morální podpora, povzbuzení a přátelství. A tak se stala velmi klíčovou osobou. A, víte, je to poněkud metafyzické a divné, že doslova měsíc po smrti Shari Adamiak, do třiceti dní, jsem pořádal tuto naplánovanou událost. S podporou věrného týmu, už ne sám, vzrostl seznam svědků Dr. Greera z pár desítek až na více než 200. – Vidíš tu malou.. – (Dr. Greer) Jo. – ..tu malou tečku, přímo tady. Ta tečka tam nepatří. Řekl jsem: Jsem jeden z těch, které byste nazvali „vysoký vládní úředník z FAA“. (FAA = Federální letecké velení) Byl jsem šéf divize. Byl jsem jenom tři nebo čtyři hodnosti dolů od admirála. Získal jsem odznak letectva naváděných střel. Byl jsem první fotografický důstojník letectva, abych dostal – říkali tomu „raketový odznak“. Už jsem zapomněl, kdo to říkal.. Ale říkal: „Máme tu problém.“ „Jaký problém?“ Řekl: „No, je to to UFO.“ Neodpalovali jsme opravdové jaderné zbraně. Odpalovali jsme atrapy hlavic. Měly stejnou velikost, tvar, rozměry i hmotnost. Dívali jsme se dolů na jihozápad a ta střela se vynořila z mlhy. Bylo to prostě nádherné. Pak jsem zařval: „Tady je!“ Pak to naši kluci na sledovací hoře M-45 s pomocí 180ti palcových objektivů zachytili. Poslali jsme film zpátky na základnu do Vandenbergu. Japonská aerolinka 747 přicházela ze severozápadu a letěla přes území Aljašky. Zavolal dispečerovi a ptal se ho, jestli má v jeho nadmořské výšce hlášený nějaký provoz. JAL1628: Máte před námi nějaký provoz? ROCC: Ok, není tam žádný, máme potvrzeno, že tam nahoře nemáme žádná pracující vojenská letadla. Jeho radar zaznamenává cíl. Vidí ten cíl na vlastní oči a způsob, jakým cíl popsal… JAL1628: Uh, Nemůžeme identifikovat typ. JAL1628: Je to, uh, docela velké. Obrovská koule se světly obíhajícími kolem ní, a myslím, že říkal, že to bylo čtyřikrát tak velké jako 747. Byl jsem zavolán do kanceláře majora Mansmanna na velitelství První strategické divize vzdušného a kosmického prostoru a major Mansmann řekl: „Podívejte se na tohle.“ Byl tam start rakety v Big Sur, jeden nebo dva dny starý. Dívali jsme se, jak vyhořel stupeň. Dívali jsme se, jak vyhořel druhý stupeň. Dívali jsme se, jak vyhořel třetí stupeň. A letí to nějak takhle.. a do záběru přišlo něco jiného. Vletělo to do záběru nějak takhle. Vystřelilo to na hlavici paprsek světla. Střílí další paprsek světla. Letí kolem nějak takhle. My letíme nějak takhle. Střílí další paprsek světla. Letí dolů nějak takhle. Střílí další paprsek světla. A pak odletí stejně, jak to přiletělo. Hlavice padá z vesmíru. Přizvali tři lidi z FBI, tři lidi z CIA a tři lidi z Reaganova vědeckého výzkumného týmu, a nevím, co byl zbytek těch lidí zač. Když byli hotovi, všichni ostatní muži museli přísahat, že k tomu nikdy nedošlo. – (Dr. Greer) Kdo to řekl, kdo to byl? – Byl to jeden z chlápků z CIA. Viděl jsem to. Je mi zatraceně jedno, co o tom říká kdokoliv jiný. Já jsem to viděl na filmu. Phil Klass mi může políbit p*del. On tam nebyl. Já ano. Řekl, že tohle je poprvé, co mají třicetiminutový radarový záznam s UFO. Řekl: „Nikdy už o tom nebudete mluvit. Co se týče vás, tohle se nikdy nestalo.“ Tak jsem řekl: „Ano, pane.“, odešel jsem a to bylo naposled, co jsem o tom za 18 let mluvil. Měl jsem původní video, které jsem pořídil, měl jsem hlášení pilota a měl jsem první hlášení FAA. To všechno bylo dole na mém stole. Nepožádali o to, tak jsem jim to nedal. Jsou věci, o kterých vím, které jsem dělal ve službě a o kterých s vámi teď nebudu mluvit, protože jsou přísně tajné a mohl bych svůj zadek dostat do maléru, kdybych o nich mluvil. Pokud rozeberete to, co řekl major Mansmann, řekl: „Musíte říct, že se to nikdy nestalo.“ No, není to klasifikováno jako přísně tajné, nebo snad je? Byl jsem součástí utajování letectva Spojených států osmnáct let. Ale komu můžete říct, že jste byli zapojeni do incidentu UFO, aniž by se na vás dívali, jako byste spadli z višně? To, co jsme tam nahoře vyfotili, mě ovlivnilo na zbytek mého života a mělo to obrovský dopad na mé chápání vesmíru a vládní manipulace našich myslí. Teď se svědky na své straně má Dr. Greer palebnou sílu, aby znovu zaútočil na Washington. „Nejsme sami. To je zpráva, kterou skupina pilotních vědců a bývalí vládní úředníci chtějí, aby slyšel Kongres.“ „Už 21 členů té skupiny svědčilo Washingtonu pro to, co je známo jako Projekt odhalení.“ Všichni, kdo organizovali celou akci, byli dobrovolníci, neměli jsme žádný placený personál. Takže když se lidé dívají na celé to období, neměli jsme kancelář, sekretářku a ani jednoho placeného zaměstnance. Ale dokázali jsme to. „Dr. Steven Greer stojí v čele Projektu odhalení, skupiny, která shromažďuje informace od lidí, kteří říkají, že se setkali s mimozemskými formami života.“ „Před dvaceti lety, roku 1980, jsem pracoval jako bezpečnostní specialista přidělený na základnu Královského letectva Bentwaters. Objekty provedly nájezd na naše WSA (Skladovací prostory zbraní), vypálili do nich paprsky světla tenké jako tužka a možná nepříznivě ovlivnily vyhlášku.“ „Existovala těla, která byla spojena s některými z těchto nehod. I když některá byla naživu.“ „Co plánují členové udělat se svými informacemi? Doufají, že tomu budou Kongres a prezident Bush věnovat pozornost.“ „Žádáme Kongres Spojených státu a prezidenta Bushe, aby se přesunuli k oficiálnímu vyšetřování a zveřejnění tohoto tématu.“ „Ti, kteří vám věřit nechtějí, vám stejně nikdy věřit nebudou, takže na tom nezáleží. Pravdu to nezmění.“ Mluvčí Senátního výboru pro vědu, technologie a vesmír říká, že teď nejsou v plánu žádná jednání Kongresu. Elaine Quijano, stručný přehled zpráv CNN.“ „Dnes tu stojím před vámi a všemohoucím Bohem a říkám vám tohle: pokud mě Kongres zavolá a řekne: „Budete detailně vypovídat o čem víte?“ Dnes tu stojím, připraven a nachystán udělat přesně to. Vlády nikdy nesmí lidem lhát. Děkuji vám.“ Počet lidí, které se Dr. Greerovi podařilo získat, aby stáli za ním, byl monumentální. V dokonalém světě by událost takových rozměrů s takovým podílem pokrytí (o čtyři měsíce později) stačila k zahájení legitimního hnutí. (o čtyři měsíce později) Ale my ovšem jen s těží žijeme v dokonalém světě. 11. září se stalo matkou všech novinových článků a pro všechny zcela změnilo hru. Strach, panika a svár se vtiskly do veřejného vědomí, ale k čemu? Ne aby šli po Al-Kajdě, ale raději vtrhli do suverénní země Irák. Vzhledem k tak zjevně drasticky chybnému kroku ze strany vlády Spojených států vedené ropnou rodinou, se některým lidem honí hlavou otázka, zda bylo nebo nebylo této katastrofy zneužito, nebo hůř, zda nebyla zosnována. Tonkinský záliv a válka ve Vietnamu. Čankajšek a Korejská válka. Operace pod falešnou vlajkou nejsou ničím novým. Nicméně podle některých by konečná příležitost mohla teprve přijít. Jak přeroste bilion-dolarový vojensko-průmyslový komplex, před kterým nás Eisenhower varoval, ve dvou nebo tří bilion-dolarový program? Musíte mít většího nepřítele. Tam někde. Von Braunovým smyslem života během posledních let jeho života, umírajících let, bylo vzdělávat veřejnost a ty, co mají pravomoc rozhodovat, o vesmírných zbraních. Prvně byli Rusové nepřítelem, proti kterému jsme se chystali stavět vesmírné zbraně. Pak by byli identifikováni teroristé a to mělo brzy následovat. V roce 1977 jsem byla na setkání v Fairchild Industries a na zdech té místnosti bylo hodně tabulek s nepřáteli, identifikovanými nepřáteli, se jmény lidí, o kterých jsem nikdy neslyšela, jmény jako Saddám Husajn a Kaddáfí. Ale potom jsme mluvili o teroristech, potenciálních teroristech. Nikdo o tom nikdy předtím nemluvil. A oni pokračovali v rozhovoru o tom, jak se chystají znepřátelit si tyto nepřátele a že v určitém okamžiku bude válka v Perském zálivu. Podle těchto teoretiků potom, co vojensko-průmyslový komplex bude mít svou válku proti terorismu, dalším nepřítelem, kterého Dr. Von Braun na Zemi identifikoval, by byli fanatikové zemí třetího světa. Ale když nezbudou žádní další nepřátelé, lidé budou brzy učeni, aby se dívali do vesmíru. Dalším nepřítelem byly asteroidy. V tomto okamžiku jsem se tak trochu zasmála, když to poprvé řekl. Asteroidy proti asteroidům, budeme stavět vesmírné zbraně. Takže to tehdy bylo zábavné. A nejzábavnější ze všeho bylo, že půjdeme proti tomu, co nazval cizinci, mimozemšťany. To bude poslední karta. a znovu a znovu během těch čtyř let, co jsem ho znala a chystala mu jeho projevy, nadhazoval téma poslední karty a říkal: „A pamatuj Carol, všechno je to lež.“ 99% ze všech veřejných informací na toto téma jsou dobře vytvořené dezinformace navržené tak, aby děsily lidi a tím podporovaly další fázi globální války. Tento tyk korupce je důvodem, proč jsou jediné věci pojednávající o tomto tématu věci, které vedou k paranoii, strachu a vojensko-průmyslovému komplexu. „Občas přemýšlím, jak rychle by rozdíly mezi námi po celém světě zmizely, pokud bychom čelili cizí hrozbě z jiného světa.“ Nemyslím si, že se hýbeme dopředu, pokud měníme, víte, frakční a ideologickou válku z jednoho etnického, náboženského nebo ekonomického systému za meziplanetární konflikt, protože to za a) nemůže přežít, a za b) by to bylo ještě horší, pokud jde o vyburcování světa kolem vojenské struktury. Tohle byl vlastně hlavní organizační princip naší společnosti po dobu několika tisíc let. Je těžké konkrétně dokázat, že 11. září byl útok pod falešnou vlajkou, protože lidé, kteří za tím stojí, jsou velmi dobří v zahlazování svých stop, obzvláště s pomocí mainstreamových médií. Pokud byste měli biliony dolarů, taky byste v tom byli docela dobří. DEN PŘED 11. ZÁŘÍM „Protivníci se blíží k domovu. Je to byrokracie Pentagonu. Podle některých odhadů nemůžeme vystopovat 2.3 bilionů dolarů v transakcích.“ 2.3 bilionů dolarů v transakcích. „Podle generálního kontrolora Spojených států v řízení Pentagonu existují vážné finanční problémy. Fiskální rok 1999: chybí 2.3 bilionů dolarů. Fiskální rok 2000: chybí 1.1 bilionů dolarů, a ministerstvo obrany je důvodem číslo jedna, proč vláda nemůže vyvážit svou šekovou knížku. Byla bych ráda, kdybyste mi odpověděl na otázky, které jsem vám dnes položila.“ Zapomněl jsem, co byla ta druhá otázka.“ Jak si člověk bez povšimnutí urve miliardu nebo deset miliard dolarů daňových poplatníků? V mnoha případech na konci fiskálního roku když tam jsou tzv. „zbylé“ peníze, mohou nebo nemusí vědět, že peníze můžou ve skutečnosti jít na Program se zvláštním přístupem. Existují dva hlavní druhy Programu se zvláštním přístupem: uznaný a neuznaný, neboli USAPS. Tyto programy jsou v podstatě úplně mimo účetní knihy a jsou schopny skutečně vysát peníze, aby si samy zachovávaly systém financování. Určité USAPS jsou sestaveny a také plně řízeny a kontrolovány soukromými podnikateli, takže si užívají ochrany mlčenlivosti poskytnuté pouze soukromým společnostem. Neexistuje prakticky žádný vládní dohled na vysoké úrovni nad těmito typy USAPS. V mnoha případech žádný zvolený úředník, dokonce ani prezident, neví, že konkrétní USAP vůbec existuje. Mezi lety 1947 a 1949, vláda schválila Národní bezpečnostní akt a Akt CIA. Tyto zákony povolovaly zpravodajské společnosti vybírat peníze z jakéhokoliv úřadu bez prozrazení. Peníze mohly být v podstatě ukradeny z jakéhokoliv programu a žádný zvolený úředník by se o tom nikdy nedozvěděl. Tady jde dobře vidět oční důlek. Velmi odlišný oční důlek. A to je další věc, ke které se vědci, kteří to tady na Stanfordu zkoumali, vyjádřili. Když se podíváte na tohoto tvora a podíváte se na klenbu lební – jak je velká – zjistíte, že její velikost od očí nahoru je nejméně třikrát větší, než u člověka. Jedna z prvních věcí, které si Dr. Lachman okamžitě povšimnul, byl tvar hlavy a lebky. Nebylo to něco, co je zvyklý vídat, bylo to docela zajímavé a v některých ohledech vzrušující, že nebyly nalezeny související rysy, které byste očekávali u syndromu této povahy. Dr. Lachman srdečně odmítnul rozhovor před kamerou. Nicméně splnil svůj slib, že napíše podrobnou zprávu zaleženou na rentgenových a tomografických snímcích a 3D zobrazení. Tento exemplář nespadá do žádné mně známé třídy, onemocnění nebo syndromy. V mnoha ohledech jsou rozměry páteře a končetin v normálu. Hlavními abnormalitami se zdají být za prvé velikost exempláře, hypoplazie poloviny tváře a nedostatečná vyvinutost čelisti a že vzorek má pouze deset žeber. Lidí jich normálně mají dvanáct, výjimečně jedenáct. Na jeden z nejvíce pozoruhodných aspektů narazíme, když se vydáme studovat aktuální hustotu kostí. Jednou z vlastností plodů, na kterou se odborníci dívají, jsou tzv. „růstové ploténky“ nebo epifyzární kloubní jamky kolen. Myslím, že šokem a překvapením byla absolutní jistota Dr. Lachmana, že tento exemplář se dožil věku mezi šesti a osmi lety. Šokem bylo, že tento exemplář zjevně nebyl plod. Jak vysvětlíte, jak něco 15 cm dlouhé přežilo do jakékoliv doby, která by mu umožnila přežít před 100 nebo 1000 lety? Navzdory opakovaným pokusům, aby celostátní i místní média informovala o příběhu tohoto exempláře, nikdo nepřišel doručit zprávu. A co mě udivuje jsou média. Zatímco jsou tím tak ohrožena, neodváží se dělat nic jiného, než sledovat firemní linii, že? Firemní linie je série lží. Tohle je dokument hovořící o aktuální programu CIA a říká, že PAO – Kancelář veřejných záležitostí – má vztahy s novináři z každé základní hlavní kabelové služby, novin, časopisů a televizních sítí v zemi. V mnoha případech jsme přesvědčili novináře, aby odložili změnili, zdrželi nebo dokonce vyhodili články, které by měly nepříznivý vliv na „národní bezpečnost“. Jaký to má účel? CIA nemá žádný mandát na cokoliv vnitrostátního. FBI je vnitrostátní. Co to sakra je? Kde jsme teď? Jsme v „chlebu a hrách“. To je fráze používaní k popsání tvorby veřejného uznání, ne díky vynikajícím veřejným službám, ale spíš díky rozptýlení a odvedení pozornosti. „Ne, to neudělám. Omlouvám se. Já se z tebe zblázním.“ „To je směšné.“ Udržet lidi tlusté. Udržet je šťastné. Udržet je rozptýlené. A zabavit je pomocí žvástů, šoků a nesmyslů. To je bohužel ten druh věcí, který nahradil zprávy a informace. Takže to, co dnes vidíme, je svět, ve kterém je vnímání řízeno pouhými pěti hlavními mediálními korporacemi, které společně ovládají časopisy, noviny, firemní zpravodajské weby, televizní stanice, filmy, dokumentární filmy. Kdo jsou tito lidé? Kdo by mohl být za oponou? Kdo by nás jen mohl tak efektivně ovládat? „Stínová vláda s vlastním letectvem, vlastním námořnictvem, vlastním mechanismem na zvyšování fondů a schopností sledovat své vlastní představy o zájmu národa, bez veškerých kontrol a rovnovah a bez zákonů samotných.“ Majestic 12 je skutečná – nechvalně proslulá MJ-12, která se už nenazývá MJ-12. Snažím se zjistit nový název. Je to v podstatě dohlížející skupina promíšená s Radou pro národní bezpečnost a s Národní bezpečnostní plánovací skupinou. Mají plnou kontrolu. Nemají žádný dohled Kongresu vůbec. Nezodpovídají se nikomu. Jakákoliv činnost se děje do té míry, že – tajná skupina, pseudo-vládní skupina, pseudo-soukromá skupina – je to bez jakéhokoliv druhu, pokud vím, vládního dohledu na vysoké úrovni, a to je velký problém. „Dámy a pánové, samotné slovo ‚utajení‘ je ve svobodné a otevřené společnosti odporné, a je tu velmi vážné nebezpečí, neboť po celém světě stojíme proti jednolitému a nemilosrdnému spiknutí, které se spoléhá především na infiltraci místo invaze, na podvratnou činnost namísto voleb. Jeho přípravy jsou utajeny, ne zveřejněny. Jeho chyby jsou pohřbeny, neobjeví se na titulních stránkách. Jeho odpůrci jsou umlčeni, nikoli velebeni. Je to systém, který odvádí ohromné lidské a materiální zdroje na postavení semknuté a vysoce účinné mašinérie, která spojuje vojenské, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké, a politické operace, a my, jakožto lidé, se zákonitě a historicky stavíme proti tajným spolkům, tajným přísahám a tajným jednáním“ Je na tom příliš mnoho tkáně. Oni vlastně chtějí kousek kosti z alespoň.. hloubky 0.5 milimetrů. Vzali jsme materiál z vnitřku lebky. Také jsme vzali dva ústřižky z předních spodních žeber této bytosti. A pod stereoskopickým mikroskopem jsme měli možnost vidět, že v nich vlastně má kostní dřeň, to znamená, že by tam měl být nějaký dobrý genetický materiál. Bylo to opravdu nervy drásající. Představte si, víte, jak se dva velcí chlapi pokoušejí operovat tuto třinácticentimetrovou bytost. Ale zvládli jsme to. Analýzu DNA provádějí někteří ze světové špičky, ale i světová špička potřebuje křížovou kontrolu, a to je důvod, proč analýzu dělám ve třech různých zařízeních. Takže jsem vlastně testoval čtyři vzorky. Testoval jsem vzorek mé vlastní krve – velmi malé množství, jenom 100 mikrolitrů. Testoval jsem dva čisté vzorky – vzorky, které obsahovaly pouze vodu, protože to v podstatě byla kontrola kontaminace. A pak samozřejmě vzorek samotný. Opravdu důležitým prvním výsledkem bylo, jestli bude nebo nebude opravdu izolována nějaká DNA, a skutečným šokem pro mě bylo, když jsem z toho vzorku dostal množství DNA. Bylo mnohem vyšší, než jsem původně očekával. Tady na levé straně máte tzv. „žebřík DNA“. Je to velikostní standart. Toto na konci je vlastně moje DNA. Má očekávané velikostní rozdělení stejně jako nějaké pruhování. Ověření původního měření představuje tahle analýza, která v podstatě ukazuje, že máme pěkné rozdělení pro DNA vzorku. „Když my fyzikové hledáme cizí civilizace, nehledáme zelené mužíčky. Hledáme spotřebu energie. Hledáme civilizace typu jedna, typu dva a typu tři. Co jsme my? My jsme typ nula. Naši energii získáváme z mrtvých rostlin, ropy a uhlí. Kolem roku 2100 se staneme civilizací typu jedna a začátky můžeme vidět už teď. Co je to internet? Internet je telefonní systém typu jedna.“ „Představte si, chcete-li, že sedíte nad svou ranní kávou a zapínáte svůj počítač, abyste si přečetli denní noviny. No, není to tak přitažené za vlasy, jak se může zdát.“ Informace byly do značné míry kontrolovány cestou shora dolů. To, co vidíme dnes, je šíření objevů přicházející od obyčejných lidí a ne od shora dolů centralizované autority, která má schopnost říct: „Není to dostačující, protože bychom nevěřili, že je to pravda. Je to dostačující, protože to sedí mainstreamu.“ Pokud chceme vytvořit nový tým v nové zemi, pak vše, co musíme udělat, je kontaktovat tam někoho prostřednictvím internetu a najednou jsou členem uzlu. Vypadá to, že od tohoto online kolektivu přijde opravdové sdílení. Lidé z celého světa se shromažďují do skupin, aby vyšetřovali UFO, s bezpečnostní přesilou proti posměchu a dezinformacím. V minulosti jsme přišli na to, že máme hodně smyšlených příběhů, ale chybí nám celá spousta dat. S příchodem počítačů, osobních počítačů a internetu jsme byli schopni shromáždit data a analyzovat je prostřednictvím některých 200+ datových bodů, což nám umožňuje mít schopnost porovnat případy a přesně vidět, co se děje a jaké jsou trendy. „Naším hostem je Nick Pope. To on učinil tyto informace veřejnými. Je také bývalým šéfem UFO projektů ministerstva obrany, takže pokud někdo něco ví, myslíme, že jsi to ty, Nicku.“ „Ministerstvo obrany je v procesu odtajnění a zveřejnění celého archivu o případech UFO, sahajících zpět po desetiletí.“ „Je zajímavé a stojí za to zdůraznit, že mezitím, co Britská vláda zveřejňuje své případy a dokumenty, prezident Obama, který během kampaně slíbil, že udělá to samé, to stále ještě neudělal.“ – Už je to patnáct let. – Patnáct let tohle jaro. – Můj bože! Předpokládal jsem, víte, že po Projektu odhalení bychom dostali tyto informace ven a mohli bychom pokračovat ve svých životech. Jak udržíme narážet beranidlo na tyto dveře? Kde najdeme sílu jít dál kupředu? Pokud si myslíte, že jste jediná osoba, která má tyto znalosti, stanete se přehlíženým. Steve byl nápomocen, když byla dávána dohromady velká skupina, která byla zapojena do tématu a vůbec poprvé si uvědomila, že nejsou sami ve snaze přihlásit se k tomuto tématu. Zjistili jsme, že vlády nedošly moc daleko, takže jsme se rozhodli, že jak lidé používají protokoly o CE-5, aby vytvořili naše vlastní hnutí a udělali to, co vlády neudělaly. Bereme to jako lidské hnutí za odhalení. A tak cítíme, že je důležité vytvořit úsilí, globální úsilí, kterým se tohle stalo. Jmenuji se Marc Benz a tohle je Rex. Nacházíme se v Bodeze v Kalifornii a provádíme CE-5. Jmenuji se Jeff Bird a tady ve Winchesterru ve Virginii v USA provádíme CE-5. Jmenuji se Peggy Brewster, a tady v Middletonu ve Spojených státech Amerických provádíme CE-5. Máme 1150 týmů vyslanců CE-5, které jsou rozloženy po dvaapadesáti zemích. Jmenuji se Andre a tady ve Švédsku provádíme CE-5. Tady v Burlingtonu v Ontariu. Brisbane, Austrálie. Z Chesteru ve Virginii. Hamilton, Ohio. Provádíme CE-5. A důvod, proč si myslím, že je to tak důležité, je, že to nejen buduje základnu znalostí, ale také to umocňuje tuto představu průkopnictví nového vzoru mírového kontaktu. A to je něco, co žádná jiná skupina – velká skupina – na Zemi nedělá. Rozhodně to nedělá ministerstvo zahraničí ani Senátní výbor zahraničních vztahů. Vypadá to, že k navázání kontaktu je potřeba pouze jedna osoba, ale stovky hlasů po celém světě představují hovor, který nemůže být zmeškán. A podobně je to s inovací, čím víc hlav je ve hře, tím větší je šance, že najdeme řešení. Existuje mnoho, mnoho technologií, o kterých lidé mluvili. Mnoho cest na vrchol hory. Máme tolik způsobů, jak převést energii kvantového vakua nebo energii nulového bodu. Někteří lidé si myslí, že ví, jak na to. Ok, fajn. Ale když to uděláte teoreticky, to je jedna věc. Ale pak to musíte provést experimentálně a to je ta těžká část. Ti, co se stavějí proti novým technologiím, mohou svázat ruce stovkám vynálezců, ale jak by kdy mohli jít proti desítkám tisíc? Výstupní intenzita proudu je větší, než vstupní intenzita proudu (v miliampérech). Je to jasný důkaz perpetuum mobile. – Když magnetická pole oscilují nebo se chvějí, bude to mít vliv na gravitační pole. A to, čeho se snažíte dosáhnout, je zjistit, jak udělat tuto vazbu, jak jsem tak pochopil. – Maxwellovy rovnice jsou v tomto období přímo támhle, a co se děje je to, že budete mít gravitační účinek, to se stane tamhle. Druhý pokus Morningstar s antigravitačním zařízením. Tady tento kanál představuje otáčky za minutu. Tyto představují hmotnost, kterou měříme na silových článcích. Plnou parou vpřed. Když se podíváte na naše data, zjistíte, že jsme ztratili sedm procent hmotnosti. Hýbeme s touto věcí a ona ztrácí hmotnost. Musí to vytvářet gravitační vlny. Ačkoliv si přístroj zachovává svůj tvar a velikost, co se týče rozměrů, ztrácí hmotnost, pokud je to možné. Pokud ztrácí hmotnost, pak to určitě bude také velmi lokálním způsobem ovlivňovat čas. Při pohledu na novou technologii můžete prorazit s novými obchodními aspekty za účelem zlepšení naší společnosti. Měli bychom hledat rušivý průlom v této technologii během příštích deseti let. Jsme na pokraji vyvinutí libovolného množství potenciálních pohonných systémů, které by nás dostaly ven ze sluneční soustavy. Myslím, že porazíme NASA. V roce 1976 jsem absolvoval na UCLA Škole inženýrství. (UCLA=Kalifornská univerzita v Los Angeles) Dostal jsem leták od Školy inženýrství, který mě zval na přednášku Bena Riche. Ben Rich byl šestnáct let ředitelem Lockheed Skunk Works. Dohlížel na řadu USAPS, které byly tajně řízeny Skunk Works, především včetně vývoje stíhačky F117 Stealth. Ben se podělil o sadu asi čtyřiceti obrázků různých věcí, počínaje špionážním letadlem U2 a konče až stíhačkou stealth. V té době se zmiňoval, že nemůže mluvit o jiných tajných věcech, ale když skončil, měl proslov o tom, že má snímek černého disku uhánějícího pryč do vesmíru. A tento proslov zakončil slovy: „Nyní máme technologii, abychom vzali ETho domů.“ Takže musíte mít představu a musíte mít odvahu a kuráž projít tyto kroky a udělat něco jakékoliv hodnoty a my musíme jít kolem našeho porozumění. Kladli jsme mu o tom otázky, víte, „Co jste myslel tím ‚máme technologii, abychom vzali ETho domů‘?“ Ben se podělil o tři hlavní věci, o kterých si myslím, že si zaslouží být zkoumány v tomto okamžiku vědci po celém světě. První věcí bylo, že už jsme nějak přišli na to, jak provádět mezihvězdné lety. To je známo. Druhým bodem bylo, že v rovnicích byla chyba. Mám podezření, že to jsou asi Maxvellovy rovnice pro elektromagnetickou teorii. Třetí věc, kterou řekl, byla: „Jak funguje mimosmyslové vnímání?“ Byl jsem opravdu trochu vyděšený, protože jsem nevěděl, co říct, ale nakonec jsem ze sebe vyhrknul: „To nevím. Všechny body v čase a prostoru jsou spojeny.“ A on se mi podíval do očí a řekl: „Takhle to funguje.“ Historie nás naučila, že jednoduše inovovat nové technologie nemusí stačit. Musíme najít způsob, jak se dostat kolem potlačování. Již před pár měsíci jsme měli průlom s tritiovou baterií. Nakonec společnost přišla s se skutečnou obchodně využitelnou jednotkou, ale ta je velmi malá. Je navržena pro integrovaný obvod nebo nějakou menší součást obvodu, což je dobré znamení, protože to ukazuje, že způsob, jak zavést zařízení na volnou energii, je představit jeho malou verzi. Pokud máte revoluční energetické zařízení, musí být zavedeno způsobem, který nevypadá, že je revoluční. Věda se pořád mění. Dokonce i v 60. letech si mysleli, že například biofeedback (biologická zpětná vazba) je nemožný. Ale dnes samozřejmě víme, že toto tvrzení je samo o sobě absurdní, jelikož na trhu jsou dokonce hračky, které lidem umožňují, víte, hrát si s biofeedbackem. Tyto vědy byly nablízku po celá desetiletí. Byly bezohledně drženy v tajnosti kvůli kleptokracii někoho, komu říkám petrofašisté, lidí, kteří jsou pevně odhodláni udržet moc centralizovaného systému petrodolaru, ropy, plynu a uhlí. Takže to vytváří nedostatek, protože je to hra s nulovým součtem. Ale když nás odvedete z tamtoho systému do tohoto nového systému, vznikne zcela nový makroekonomický řád a nedostatek se stává neexistujícím. Po letech zklamání se teď Dr. Greer a jeho tým pokouší ve Virginii vybudovat výzkumnou laboratoř energie, kde budou vědci a vynálezci funkčních prototypů mít bezpečné útočiště pro jejich rozvíjení. Jeden měsíc po našem úvodním rozhovoru s Dr. Garry Nolanem je sekvenování DNA připraveno k analýze. Takže tohle je příklad, jak se dělá analýza pomocí tzv. prohlížeče genomů a to je více či méně schematické znázornění chromozomů na velmi vysoké úrovni rozlišení. Takže sekvence, kterou jsme dostali z mitochondrií, nám s extrémně vysokou jistotou říká, že matkou byla původní indiánka z chilské oblasti a haplotyp se nazývá B2A. Druhá věc, která okamžitě vyplynula z analýzy, je, že se jedná o samce. Má tzv. Y chromozomový materiál. Vlastně má úplný chromozom Y. Kdybych mohl hádat, pravděpodobně zemřel v minulém století. S naprostou jistotou mohu říct, že to není opice. Správně. Je to člověk, nebo blízké člověku, bližší, než by jen šimpanzi mohli být. Ale když spočítáte počet mutací, které pozorujeme, vidíme víc, než bychom očekávali, že je způsobeno jednoduchým dělením buněk. Když sekvencer vytváří nebo vyrábí tyto úseky, dělá to více či méně náhodně. Co tedy dělá počítačový program, který napsali a navrhli lidé? Bere každou z malých sekvencí a snaží se je přiřadit k těm známým, a pak cokoliv, co se neshoduje, vloží do malého postranního souboru a řekne: „tohle je neznámé.“ V určitém okamžiku, když je přiřazeno dost známých, mohu pohodlně říct „Ah,tohle je člověk.“ Ale když nejsem opatrný a nedám si pozor na to, co je v koši – na to, co počítačový program vyhazuje – mohl bych doslova vylít s vaničkou i dítětem. Udělali jsme to, že jsme to omezili, a vidíme několik chromozomů a kousky chromozomů, což nás v podstatě ponechává s velmi podivnou hádankou. Tady máte to patnácticentimetrové.. nazývejme to člověkem, protože DNA zatím říká, že je to člověk, aspoň způsobem, jakým se na to díváme. Tento PCNT gen, o kterém je známo, že je spojen s prvotním trpasličím vzrůstem, nemáme zde žádné mutace. Žilo to do věku šesti až osmi let. Samozřejmě to dýchalo, jedlo to, metabolizovalo to a nežilo to v prostředí, kde bylo hodně vyspělé lékařské péče, která by mu umožnila dožít se tohoto věku. Vyvolává to otázku, jak velké to mohlo být, když se to narodilo. Takže geneticky to můžete vysvětlit tím, že tu je nějaká pokročilá stárnoucí mutace, něco, co způsobilo, že kosti stárly abnormálně rychle. U genu, který je znám svým spojením s progerií, také nejsou žádné změny. Tak, dalším problémem jsou samozřejmě žebra a jejich počet v exempláři: je jich pouze deset, zatímco jich mělo být dvanáct. Takže tu nejsou žádné mutace, které jsou konkrétně spojené s tímto druhem jevu, protože je viděn jen zřídka, pokud vůbec. Všechny prsty jsou v pořádku. Ruce jsou v pořádku. Vyskytují se tu problémy s obličejem. Takže tu máme hypoplazii poloviny tváře a potom větší lebku. Takže znovu, zkrátka si myslím, že existují geny spojené s jednou nebo dvěma z anomálií, které můžeme u exempláře pozorovat, ale není tu žádná známá mutace, která by vyžadovala nebo by odpovídala všem mutacím. Dokonce ani věci, o kterých víme, že by mohly být přiděleny jedné nebo více anomáliím, nenajdeme v genetice tohoto exempláře. To ponechává otevřenou otázku: Jaká genetika způsobuje anomálie, které pozorujeme? Takže ačkoliv jsem ji zodpověděl tím, že jsem myslel, že odpověď je DNA, uvědomil jsem si, že v souvislosti s většími biologickými otázkami existují další úrovně kontroly, které potřebují být pochopeny a zodpovězeny: nekódovaná RNA, epigenetika a tak dále, a věci, na které jsem pravděpodobně ještě ani nepomysleli. Tak když jsem se zrovna podíval na tento pár bází 19 800 000 nebo tak na okraji této otevřené oblasti, mohu jít až někam sem a teď jsem na 21000 nebo 22000. Takže odpovědi nejsou úplné, není to tak lehké, jak jsem si vlastně upřímně myslel, že to bude na začátku. Takže to jsou v podstatě 2 000 000 párů bází DNA, kde zdánlivě nic nesedí. Je to přesně jak to, co dělá společnost – snaží se věci zaškatulkovat. My jsme doslova napsali počítačový program, který dělá přesně tohle – snaží se to zaškatulkovat. Nezdá se moc efektivní, aby tomu lidé na tomto základě říkali odpad, ale myslím si, že dnes už víme, že je tu některý z mnoha dalších rysů toho, co tam DNA dělá. To je vyjádřeno. A tak musíme být samozřejmě opatrní, abychom nenechali naše instinkty nebo programy, jejichž cílem je vyrovnat se našim instinktům, aby za nás dělaly rozhodnutí. Nehledě na to, pro mě to bylo víc fascinující, než cvičení. Jakmile uspořádám tyto informace do podoby, ve které ji mohou využívat další lidé a bude přijatelná k publikaci, prostě ji zveřejním na internetu. Víte, nemám prostředky, abych studoval a sledoval úplně každé hledisko, které to otevírá, ale, víte, možná tam venku existují posluchači, kteří tím budou dostatečně zaujatí, aby analýzy udělali sami. A možná oni najdou něco, co jsem já přehlédl. Skvěle. Pokud se objeví další vzorky nebo příklady, budu první v řade, kdo je bude chtít sekvenovat, protože pak jsou všechny sázky u konce. Chtěl bych tady říct jiné věci, ale zároveň nechci vystavit sám sebe, víte, útoku. Toto pátrání možná odhalilo významné zjištění o životě ve vesmíru a jeho původu. Co je to za bytost? Mohl by to být chybějící článek evoluce? Mohl by to být zcela nový druh, nebo prostě jen nemoc, kterou jsme nikdy předtím neviděli? Nebo by to mohla být mimozemská bytost z jiného světa? Cokoliv tento případ může být, zpochybňuje to hranice vědeckých znalostí lidí. Dr. Garry Nolan stanovil nový precedent pro vědecký výzkum a přísnost v říši zdánlivě nemožného. Nyní máme přes 4000 případů mimozemských vozidel, které přistály, 3500 případů pilotů, přes 5000 dokumentů od vlády Spojených států a stovky tisíc stran dokumentů ze čtrnácti zemí, které zveřejnily své případy od té doby, co byl před jedenácti lety zahájen Projekt odhalení. A přesto, a přesto.. to není každou noc na CNN. A to je asi nejdůležitější věc, která se dnes na této planetě děje, a přesto o ní nikdo nemluví. – Pokud nebudeme zkoumat, co máme dělat.. – Jo. – ..zmeškáme loď. A to by mohl být důvod, proč Eisenhowerova poslední zpráva nebyla jenom zkáza a beznaděj. odtrhli se od cirkusu a převzali nějakou zodpovědnost. „Jenom pozorní a dobře informovaní občané mohou tlačit na pořádné sevření obrovského průmyslového a vojenského aparátu obrany s našimi mírovými metodami a cíly.“ Hráz se vskutku prolamuje a my začínáme vidět, jak se země po celém světě začínají přihlašovat s tím, o čem vědí, že je naprostá skutečnost. Od roku 2001 zpřístupnilo veřejnosti své případy o UFO 24 zemí včetně Austrálie, Spojeného království, Vatikánu, Německa, Ruska a Kanady. Spojené státy mezi nimi zatím nejsou. To, co musíme udělat, je vyšlapat těmto vůdcům cestu, protože pokud lidé budou v čele, vůdci je budou následovat. Budou muset. Není to o svržení Pentagonu. Je to o tom nechat ho za sebou. Mým cílem, když jsem s tím začal, bylo udělat to tak, abych v tom nebyl vůbec důležitý – bylo by tam dost lidí, takže by mohli pokračovat beze mně, takhle by pak nezáleželo na tom, kdybych náhle zemřel. Budoucnost už je tady. Technologie jsou tady. Kontakt je uskutečňován, a pokud spojíme síly jako lidé, to, co zjistíme je, že my všichni pracující společně budeme schopni vytvořit úžasný svět. Kdyby každý z nás řekl všem, které zná, že jsme navštěvováni inteligentním životem a že vědy jsou zde, aby nám daly novou civilizaci, tak bychom byli osvobozeni od tohoto makroekonomického otroctví. Ale to je osud lidstva. Velice vám děkuji, Bůh vám všem žehnej. To co jsme se dozvěděli, je toto: Stojíme nad propastí nového věku. V množství je síla, ale jenom když se chová jako jeden celek. To je, když dojde k rezonanci – zda se spojit dohromady jako zodpovědní občané proti silám připravených nás rozdělit, nebo spojit vědomí do jednoty s bytostmi, které jsou připraveny s námi komunikovat. Abychom uspěli v tomto úsilí zvaném život, musíme jít společně jako jeden. Dr. Garry Nolan pokračuje v rozboru a analýze nepřiřazené DNA humanoida z Atacamy. Své úsilí směřuje na vydání souhrnných výsledků svých zjištění. Chcete-li sledovat výzkum, přejděte na www.SiriusDisclosure.com Dr. Steven Greer pokračuje ve vedení svých CSETI týmů. Jeho technologická a výzkumná iniciativa Sirius, která je otevřenou expertní skupinou pro vědce, byla založena ve Virginii. Více najdete na www.siriusdisclosure.com

Sirius