Kruhy v obilí

Die neue Feldordnung - Německo, 2009, 50 min - německé znění s českými titulky

Vědecky mnohokrát podložené fyzikální anomálie dokazují, že kruhy v obilí jsou reálně existujícím fenoménem a ani zdaleka ne vždy dílem vytvořeným člověkem (přestože vtipálci se samozřejmě najdou, vždy jsou takové podvrhy okamžitě a nesporně odhaleny). Ale co jsou tyto fascinující obrazce vlastně zač? Mohou to být projevy vícerozměrné inteligence v naší trojrozměrné realitě? Nebo snad dokonce zprávy z vesmíru? Nesnaží se nás tyto zprávy připravit na proměnu světa při případných událostech v roce 2012? Dokumentární film „Die neue Feldordnung“ se snaží tuto otázku zodpovědět za pomoci nejuznávanějších odborníků na agrosymboly včetně Michaela Glickmana, Andrease Müllera, Berta Janssena a Jaimeho Maussana.

Kdykoli jedu ráno autobusem, vždycky se podívám, jestli tam něco není. Dnes by tam něco mělo být, tak se pojďme podívat. Toto se objevilo dnes v noci. Zrovna jsme se o tom dozvěděli, bylo to objevené dnes. A protože pole je dobře viditelné ze silnice, hodně lidí to mohlo vidět. Někdy je obtížné to vidět, pokud není země vyloženě rovná. Jezdila jsem sem se stanem a kempovala v kempu Barge Inns, kde se potkávali „polaři“ jak si říkáme. Už to vidím, hodně lidí, tady se musíme otočit. To je něco, to je krásné, to je neuvěřitelné. Je to jako stěna, opravdu tuhé. Jako řeka, jako kdyby tu plynula voda. Dnes ráno mi zavolal Charles, který mi řekl že to tu je. Zavolal jsem dalším lidem, ti zavolali dalším lidem, takže o tom víme všichni. Takže váš první dojem? Vypadá to dobře, líbí se mi to, hodně se mi to líbí. Ale musíte to vidět ze vzduchu. Tohle je jeden z těch, přes které musíte letět. A musíte to vnímat ze vzduchu a koukat zeshora. Takže váš další krok…? Sehnat letadlo a letět. Vzrušující věc na kruzích v obilí je, že mají speciální vlastnost mezi paranormálními jevy. Protože nejsou vnímány subjektivně. Není to něco, co vidí jenom několik lidí, nebo něco co může vidět jenom několik lidí. Není to nějaký krátkodobý fenomén, který odletí nebo zmizí. Kruhy v obilí se objeví na poli a jsou tam. Nikdo nemůže říct: Já nic nevidím, tam nic není. Každý je může navštívit a prozkoumat. Každý může prozkoumat kruhy sám, je to součást našeho světa. Viděl jsem už asi 600 – 700 kruhů v obilí na vlastní oči. Není to už jako poprvé, ale dá se to přirovnat k vyšetřování na místě trestného činu. Vyšetřovatelům nepomůže, když to pošlapaly stovky zvědavců. Tyto kruhy jsou široko daleko, a tady jsme uprostřed pole, obilí leží a tráva je naprosto neporušená. Myslím, že kdyby to dělal někdo uprostřed noci, těžko by rozlišili mezi obilím a obyčejnou trávou. Také máme jiné případy, kdy jsou zavlečené rostliny na poli netknuté. Ukazuje to, že cokoli zasáhlo toto obilí, bylo neúčinné vůči těmto rostlinám. Co děláte s těma fotkama? Jsou archivované a některé jsou geometricky vyhodnocovány. Diagramy se také dělají na základě leteckých fotografií. Dělají se z toho knihy a kalendáře, ale to je vedlejší produkt, je to v zásadě hlavně o dokumentaci. Fascinace je hlavně přítomná u leteckých fotografií Pokud se podíváte kolem sebe, moc toho nevidíte Většina fotografií které lidé mají jsou pořízené z letadel Nejdůležitější otázka ohledně kruhů v obilí je, jestli je to fenomén Znamená to, jestli jsou způsobeny někým jiným než člověkem A došli jsme k závěru že ano, že je to opravdu fenomén a může to být dokázáno Je tu celá řada indikátorů a důkazů, která vyhoví i nejpřísnějším vědeckým měřítkům Začali jsme testovat kruhy v obilí po celém světě Teď budu hádat, bylo to asi 350, možná už 400 udělali jsme vzorky Odebrali jsme vzorky, bylo to v 8 nebo 9 státech Včetně Austrálie, Izraele, Kanady, USA, Německa, Holandska Můžeme dokázat, že je tu evidentně rotační síla Tato rotační síla obsahuje složky energie, které fungují jako mikrovlny Můžeme uměle vytvořit změny, které to udělá s rostlinami a s půdou pomocí mikrovlnného záření Mikrovlny ohřívají vodu a mění jí v páru a ta musí někudy uniknout Pokud jsou rostliny mladé a pružné, pára unikne tak, že se nafouknou kolínka Tak získáte prohnutá kolínka Pokud je energie extrémně intenzivní, nebo pokud je rostlina stará a vlákna ztvrdlá Pak se pára nedostane ven prohnutím kolínka, vlákna se nenatáhnou, nebo pokud je tam moc energie Pak se kolínko roztrhne Pokud se podíváme na kruh, tak poškození rostlin klesá od středu k okraji To je zajímavé, protože můžeme dokázat, že se jedná o elektromagnetické záření El-Ma-Mat princip, efekt působení elektromagnetického záření na hmotu V tomto případě je to reprezentováno působením na rostliny A můžeme vidět, že změny ve středu jsou nejsilnější a klesají směrem k obvodu A to je v každém vědeckém výzkumu důkaz, že elektromagnetické záření působilo na látku Přišli jsme na to, že v každém kruhu jsou tyto malé kruhové částice Ale fakt, že jsou dokonale kulaté ukazuje, že byly v tekutém stavu, protože tak dostanete kouli Nejenom že jsme je objevili, ale objevili jsme je uložené na různých místech Někdy jsou umístěné jen v krajích kruhu Někdy jsou umístěné jenom ve středu A někdy je tam lineární uložení To znamená že máte nejméně v centru, trochu víc 5 stop od středu, ještě víc 10 stop od středu A pak dostanete nejvyšší koncentraci na okraji Ale je to lineární vzestup Také jsme objevili změny v půdě, kterou jsme zkoumali V půdě na místě kruhu je vyšší koncentrace magnetických částic ve srovnání s kontrolním vzorkem A tento materiál je také rozložen centricky od středu ven Také jsme analyzovali krystalickou strukturu oxidu hlinitého v některých kruzích Je známo že se krystaly za některých okolností zvětšují A přesto, že jsme odebírali vzorky jenom u povrchu kruhů Nalezli jsme krystalické struktury změněné tak, Že by jsme je normálně vysvětlili jenom pomocí extrémních tlaků Ale tak to být nemůže, protože takový tlak na rostliny není možné prokázat Nebyly poškozené a teploty jakým by musely být vystavené je tak vysoká Že dlouhodobé působení by samovznítilo celé pole Je tu úžasná skutečnost Tato změna minerálních krystalů je obyčejně svázána s usazenou horninou Když máte obrovské tlaky působící stovky let na usazenou horninu Tohle je ale povrchová hornina, nemůžu si být jistá Ale myslím, že tohle ještě nebylo objeveno v povrchové hornině Když to vyšlo s pravděpodobností 95%, uplně mi to vyrazilo dech. Nemohla jsem tomu uvěřit Takže jsem to udělala znova, znova udělala všechny statistiky, nemohla jsem tomu věřit Ale tak to prostě je Můžu jenom říct, že jsou tam mikrovlny, nebo něco co se chová jako mikrovlny Jsou tam elektrické náboje, což je jisté a pak je tam silné magnetické pole Přinejmenším, přinejmenším je tam jenom tohle To znamená, že můžeme popsat části štětce nebo tužky, Ale nevíme, kdo nebo co tento štětec používá aby vytvořil tyto formace Při studiu tohoto jevu máme jasnou geometrickou rozličnost Od jednoduchých kruhů k systematickému řazení, spousta násobných kruhů Kružnicové systémy, až k piktogramům jako vzorce, které jsou větší a komplexnější Můžeme udělat stejné vzory když necháme působit tóny na misku s vodou Jak to udělal Alexander Lauterwasser se svými vodními zvukovými obrazci Dokonalé vzory, přestože byly vytvořeny uměle, můžeme je vidět nejen v kruzích v obilí Ale také v rozmanitosti přírody Ukazuje se jasně strukturovaná geometrie Zajímavé je, že mluvíme o geometrii, která je u páva na peří a můžeme spojit jednotlivá oka Takže otázka pro mě je: Je možné, že by stejný fenomén, který vytvořil květinu Síly, které zajistily že pávovo peří tvoří ucelený obraz Také interagují s tím, co tvoří kruhy v obilí Škeble, nebo sněhová vločka, jsou tu miliony příkladů jak příroda tvoří složité vzory Příroda tvoří vzory všude a pořád Také tu jsou velmi složité kruhy které jsou postavené na přírodním jazyce tvaru a formy Z tohoto důvodu je možné vznést teorii, že se setkáváme s dosud neznámým jevem Který se projevuje pomocí jevů, kterým nerozumíme Jsou to věci, jejichž geometrický ekvivalent lze nalézt v hromadě přírodních tvarů Geometricky přenesené na pole v podobě kruhů v obilí Vidíme krystalickou strukturu ve formě květu nebo včelího hnízda Takže máme různé zdroje toho, čemu říkáme fenomén kruhů v obilí Nějakým způsobem tyto tvary zasahují naše nitro, mluví k nám a nejenom vědomou formou Nejnom že si řekneme – to je tohle, to je tamto Ale na podvědomé úrovni Otázka je, co s námi dělají a co by měly dělat Psychologové a psychiatři věnovali hodně času výzkumu, jak působí tvary na lidskou mysl Zejména pak na podvědomou mysl A vidím hodně společného s jejich prací a kruhy v obilí Takže myslím že kruhy v obilí jsou podprahové signály Které se používají špatným způsobem v reklamě, aby lidi manipulovali v rozhodování Aby si koupili věci, které vlastně nechtějí Myslím že kruhy v obilí to dělají pozitivním způsobem Podprahovým způsobem říkají a pomáhají udělat další krok v našem vývoji A další nutný krok, který musíme udělat Za poslední roky jsme měli možnost zažít, že se na poli objeví to, na co lidí myslí Například jsme se bavili o tvaru Maltézského kříže, druhý den se objevil na poli Bavili jsme se o tom, jestli to má něco společného s magnetismem Druhé ráno po snídani se objevil obrovský obrazec, který ukazuje magnetické pole Jižní a severní pól Otázka, co se nám kruhy snaží ukázat je asi stejná jako jaký je smysl života Je to složitá otázka Hodně lidí se ptá, proč jsme tady, jaký je smysl života A určitě je tu nějaký důvod, a podle mě potřebujeme pomoc aby jsme na něj přišli Všichni to chceme vědět, je to zvláštní, že máme v sobě tuto potřebu vědět Co tu děláme, kam směřujeme, jdeme nějakým směrem? A myslím že kruhy nám pomáhají toto chápat Jaký je náš hlavní úkol a pomáhají tam směřovat Znovu „Two Wilchure“ a toto byl jeden z prvních kruhů v obilí které jsem viděl Co mě na něm zaujalo je matematika, kterou studuji Když jsem tohle uviděl, řekl jsem si wow, to znám, to je Pythagorova věta Geometrie, která je v pozadí kruhů v obilí je uplně stejná, kterou použijete Pokud se je budete snažit rekonstruovat Takže při použití kompasu, pásma, ale nic neměříte, jenom konstruujete Pak uvidíte, že můžete tyto kruhy v obilí vytvořit jenom konstrukční technikou Zajímavé je, že když to uděláte, zjistíte že kruhy v obilí přeskočily některé kroky Takže svým způsobem sledují naší mysl, lidskou mysl Protože by jsme udělali stejnou věc s použitím geometrie Ale přeskočí některé malé kroky, jako by říkaly – kdyby jsme chtěli, tak tohle nepotřebujeme Je to jenom pro ukázání že je tu nějaké spojení Je tu něco společného mezi námi a vámi Proto přeskočíme tyto kroky, ale přizpůsobíme se způsobu vašeho myšlení a práce A to mě přijde velmi zajímavé Je jasné, že tohle někam směřuje Nikdo nemůže popřít, že toto je určitá forma šipky A to mě přimělo zaměřit se, kam tato šipka směřuje Směřuje na toto místo A toto se tam objevilo Toto je ilustrace z Alenky v říši divů A ukazuje to, že dveře naznačují něco o jiném světě, jiných dimenzích Co bylo zajímavé, že tyto dveře zase někam směřují, toto je Sugar hill, kde není nic Než se tam objevilo tohle Jsem přesvědčený a také jsem to studoval, že kruhy v obilí nejsou samostatné události Tady kruh támhle kruh Když se podíváte zpovzdálí na celkovou zprávu, uvidíte že jsou propojené Takže se podívejte zpovzdálí, nechoďte do detailů, neřešte hádanky, nebuďte na kolenou Ale snažte se sehnat letadlo a letět, aby jste viděli zprávu z nadhledu Aby to bylo ještě jasnější, je to přizpůsobené tvaru krajiny Dívejte se zpovzdálí, nehledejte hádanku Pak uvidíte že je jenom jedna. Jedna zpráva, jeden signál, jeden paprsek Tento kruh v obilí se objevil 1.6.2008 u Bavorského hradu Kvůli zubaté spirále má jasný vztah ke kruhu z roku 1990 Jasně se ukazuje, že je to rozdělené na 10 stejných částí V první vrstvě máme pokryty 3 pruhy, pak je 1 ve druhé vrstvě Pak máme 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 a 4 A máme tu číslo, které můžeme přečíst a je to 3, 141592654 S desetinou čárkou na správném místě A pokud to čtete tímto způsobem, jsou tam 3 kruhy na konci Které zdůrazňují nekonečnost tohoto čísla Pokud toto uvidíte, je to přesně způsob jakým by se mohly předávat inteligentní zprávy Ve formě geometrie Hodně kruhů v obilí má toto společné Poměr délky obvodu čtverce K poměru délky obvodu kruhu To je čtverec v kruhu Interpretace čísla Pí je různá, ale že obrazec říká Pí, je bezesporu Moje interpretace by byla, že Pí je převod mezi čtvercovým materiálním světem A kruhovým duševním světem Čtverec tradičně v mnoha kulturách reprezentuje zemi a pevné věci A kruh reprezentuje nebe, boha a božství A problém vždycky byl, jak dovést zemi do nebe Nebo jak přivést čtverec ke kruhu Takhle snadno Myslím, že můžeme s jistotou říct, že lidé tohle neudělali Lidé nemohou každý rok přicházet s kompletně novými náměty designu Bere mi to dech Když přišla informace o tomto obrazci, bylo větrno, tohle je oblast ve vysoké nadmořské výšce A je tu pravidelně špatné počasí Jako dva výzkumníci jsme byli první lidé kteří sem přišli Žádné stopy, žádná hlína, žádné zlámané rostliny, všechny středy byly dokonalé Žádná známka lidské aktivity nebo vstupu do pole Je téměř nemožné, že by to byla práce pár lidí, kteří by položili rostliny pomocí kusů dřeva Je to nesrovnatelně důmyslnější, daleko dokonalejší Některé designy nemůžete ani nakreslit na papír jenom tak od ruky Navíc stovky metrů v obilném poli v noci a za deště, to zní nemožně Nové kruhy se objevují od dubna a dáváme špendlíky do mapy, kde přesně jsou Na špendlíkách jsou čísla, takže lidé mohou přijít, opsat si čísla do mapy Připojit k číslu obrázek a mohou si jít sami obrazec prohlédnout Chodíme sem už přes 10 let a nemůže to být připisováno přírodnímu jevu Například světla, která se objevují nad polem, světla, která se objevují na nebi Minulý rok jsme viděli velké svítící koule, bylo jich 5 Letěly nad polem, ztratily se v zemi, později se znovu objevily a zmizely ve stromech Vyfotili jsme to a myslíme, že některé kruhy jsou vytvořené lidmi Ale zbývající část podle našeho názoru není vytvořená lidmi Jednou jsem tábořil nedaleko od tohoto místa Byla příšerná, studená, větrná, temná a deštivá noc Měl jsem náhlou potřebu vylézt ze stanu Otevřel jsem stan, vykoukl ven a viděl jsem oranžovou světelnou kouli Velké kulaté zlato-oranžové světlo, viselo na nebi, asi 10 metrů vysoko Sakra co to je? Byla to dost dlouhá doba na to, abych si uvědomil a ujistil se, že je to opravdu tam Pak zhaslo a to je všechno Jako kdyby chtělo být viděno Jako malý důkaz toho, že se něco děje, ale neukázat se plně světu Je to jenom pro udržení naší pozornosti Byl to 26.7.1990 asi 4 hodiny odpoledne Šel jsem k poli s kruhy dolů skopce Pak jsem něco postřehl koutkem oka, co to bylo? Okamžitě jsem vzal kameru a začal to točit Byl to světlý objekt, který se pohyboval nad vrcholky rostlin Vykoukl nad rostliny a zase zapadl zpátky Třpytil se a blýskal, pak se najednou dal do pohybu Mám to všechno na kameře Mohou lidé udělat takové kruhy uprostřed noci? Když máte asi 4 hodiny tmy než začne světlo? Pokud je dělají lidé, pak je ještě nutné vysvětlit světelné koule, proč mají lidé takové zkušenosti Myslím že lidé mají možnost věřit, že jsou způsobené lidmi, což je snadná volba Těžší volba je myslet si, že nejsou způsobené lidmi, ale něčím jiným čemu nerozumíme Osobně věřím, že většina těchto úkazů je skutečných Když je vidím, naprosto mě to uchvátí co si o tom myslíte? Já mám trochu jiný pohled, mám pocit že vidíme hodně lidmi vytvořených kruhů Ale to pro mě není důležité, protože myslím, že tu jsou pořád kruhy v obilí Dobré, pěkně vypadající, ty velké Takže nemůžu trávit moc času s teorií, že jsou způsobené lidmi Základní věc je, že tu je fenomén kruhů v obilí. Není pochyb, že lidé dělají kruhy v obilí a v některých případech velmi dobré kruhy v obilí Ale to nehraje roli při výzkumu kruhů v obilí Ne proto, že by vypadaly špatně, nemáte pocit něčeho výjimečného Sám jsem zkoumal fenomén kruhů v obilí, protože věřím, že je tu spojení mezi kruhy v obilí a UFO Myslím že to jsou zprávy od mimozemské inteligentní bytosti Je tu spousta obrazců, které nesou jasná poselství Například kruhy u Chilled Molten Které jsou nepochybně odpovědí na zprávu, kterou jsme vyslali do vesmíru radioteleskopem v r. 1974 Bylo to něco jako pohlednice ze Země Podali jsme o sobě detailní informace Desítková soustava, solární systém, odkud zpráva pochází Jak vypadáme, velikost naší populace Jak je složená naše DNA V roce 2001 se objevil obrazec který přesně odpovídal vzoru Byl ale transponovaný a přeložený jako odpověď Takže máme stejnou desítkovou soustavu Ale máme jinou DNA Ve zprávě je 3 šroubovice, ale u nás je to 2 šroubovice Dáváme nákres naší fyzické struktury a toto nám dávají jako odpověď Máme různou populaci a jinou sluneční soustavu Také máme jiný způsob komunikace, který jsme znázornili jako vysílač a přijímač Vypadá to jako kruh v obilí, který se objevil o rok dříve na stejném poli Toto je přímá a jasná zpráva Není to otázka interpretace, jenom otázka překladu Velmi mě to fascinovalo a o rok později v roce 2002 Se objevilo tohle s talířem, který také obsahuje binární kód Toto mi dává dojem, že chce s námi někdo komunikovat Můžeme se zeptat na pár otázek? Samozřejmě, musím se jenom upravit Co budete dnes hlásit ve zprávách? Budu hlásit pravdu, kterou mi lidé řeknou Nebudu podávat vlastní názor, řeknu že jsem jel ke kruhům v obilí, viděl jsem je Pak jsem udělal interview s několika lidmi, vyfotil jsem to Lidé se pak mohou rozhodnout sami Řekneme lidem kde jsou a oni se můžou rozhodnout přijet a vidět je Bude u toho hrát nějaká mimozemská hudba? To není na mě, ale nepřekvapilo by mě Kdyby se toho ujal team od Akt-X Ve zprávách máme hodně závažných věcí z celé země a z celého světa Tohle bude jeden z těch lehčích příběhů Co když to není jenom lehčí příběh, ale velmi důležitý příběh pro celé lidstvo Pokud je to ten případ, pak jsem hrdý že tu dnes jsem A držím si otevřenou mysl, pokud mi šéf řekne abych udělal další reportáž tak půjdu Miluju je, jsou fascinující Líbí se mi lidé které jsem potkal Prostě si myslím že to je cool a myslím že by to tak přišlo každému Co může udělat novinář jako vy, aby se to posunulo na vážnější úroveň To je těžká otázka, opravdu nevím Myslím že to těžké, protože lidé mají poslední dobou spoustu starostí Děje se spousta vážných věcí, jako kreditní krize svázaná s cenou bydlení Když jsou tu takhle závažné věci, je pro lidi obtížné myslet na jiné věci V životě se jim děje spousta dalších věcí Co chtějí lide především? Chtějí přežít Co to znamená? Prosím udělej zítřek stejný jako dnešek Je tu snaha trivializovat celý fenomén, nechat ho odeznít Lidem jde velmi dobře koukat se jiným směrem, jako děti Lidé byli vždycky blízko pole, zejména ve venkovských oblastech Vědí jak vypadá když jelen proběhne polem, nebo když vítr položí některé části pole Pak se ale ukazovaly některé jevy znovu a znovu, které neodpovídali této charakteristice A aby je pochopili a popsali, změnili je v záhady Veřejný zájem vznikl v posledních 30 letech Ale můžeme stopovat fenomén hodně let zpátky První dokumenty jsou z let 1590 Popisují kruhy v obilí v souvislosti s upalováním čarodějnic v Loraine A ještě dříve můžeme najít kruhy v obilí v pohádkách V různých kulturách po celém světě Jsou tu příklady ďábla co seče obilí Je to příběh z roku 1678 Příběh o chudém zemědělci, který žádal o vyšší plat od bohatého vlastníka půdy za sklízení obilí Boháč odpověděl, že by měl nechat sklidit pole ďábla Stejnou noc bylo něco jako oheň v mracích Další den našel vlastník svoje pole posečené tak, jako by ho posekal ďábel Byly tam kruhy položeného obilí Podle příběhu byly kruhy tak blízko u sebe, že by to člověku trvalo celý život Ďáblovi to trvalo jen jednu noc To je to samé co děláme dnes Zapojujeme nejbujnější fantazii co by mohlo kruhy způsobovat Ďábel z tehdy je dneska mimozemšťan Bratři Grimmové také popsali fenomén kruhů v obilí Nazývali je kruhy víl Hodně lidí tábořilo na poli a doufalo, že se něco stane Ale utekli, protože se blížila bouřka a objevovaly se světla Pak přišly víly a rozhodily svoje peří To znamená že mohli popisovat stejný fenomén který zažíváme dnes Odsud můžete vidět skoro všemi směry, je tam jenom pruh stromů, takže jsou vidět nějaké stromy Pak můžete vyjít na vrchol kopce a vidět na východ, na sever, a na západ Myslím že tam bude dost světla, takže si vaše oči zvyknou Uvidíte že tam nejsou žádná světla, kromě vesnice Alacousy s jedním stavením Takže tam bude opravdu velká tma Jak často něco zahlédnete během noci, nebo za celou sezónu? Hodně. Lidé kteří dělají tyto hlídky vidí opravdu hodně Ale vždycky je to otázka co vidí Vždycky tu jsou lidé, kteří vidí něco pořád Každý večer sledují armádní základu a říkají že vidí létající světla Samozřejmě se na to musíte dívat pozorně A vy jste viděl něco zajímavého během noční hlídky? Ano, v roce 1994 jsem něco viděl Problesklo to v obilném kruhu a pak všichni vzali dalekohledy a začali sledovat ten kruh Pak velmi pomalu přejel proužek světla napříč polem V tu chvíli, kdy se měl ukázat na stejném místě znovu, vystřelil na konec pole, dvakrát nebo třikrát blikl a byl pryč Jeden obrazec, který mě osobně velmi zaujal by pochopil každý Mexičan Tento obrazec se objevil 9.8.2005 Ukazuje Májský kalendář Říká se mu také Tzolkin Mimo jiné má 21 denní cyklus Který je na tomto obrazci znázorněn vně Uvnitř jsou 4 sezóny, které měly po 13 týdnech 20 x 13 dělá 260 dní to je délka lidského těhotenství Protože Máyové se neorientovali na 365 dní, to je cyklus Země Místo toho se orientovali na vlastní 260 denní cyklus Uzavřenost Májského kalendáře je neobyčejně zajímavá Nemají otevřený počítací systém, ale mají uzavřený 20 je číslo pro život jednotlivce, 13 je kosmický faktor pohybu To znamená, že definují kalendářní měření ve dvou pozicích Mají kalibrační bod pro začátek a tím pádem pro kalibrační bod konce Takže 2012 je velké téma, tehdy končí Májský kalendář Kruhy v obilí také převzaly toto téma V kruzích v obilí se také toto téma objevilo, ukazuje konstelaci planet 21.12. 2012 Zde v Manary v červenci 2008 Je to zajímavý bod, ke kterému se blížíme a který míjíme Druhá fáze je něco, o čem jsme ještě ani nepřemýšleli Že čas je nositel informace o evoluci V některých makro-ukazatelích můžeme říci, že se pohybujeme skrz 4. fázi evolučního vývoje Stejně jako každá lidská bytost projde fázemi dětství a mládí Můžeme také porozumět, proč duševní rozvoj evolucí dosáhl těchto kvalit a standardů Přesně v tomto cyklu, kde máme dnes cílovou čáru Myslím že je to fascinující, ale nic neobyčejného pro lidi co to chápou Lidé, kteří chápou, že přítomnost je stejně multidimenzionální Když se informace z jiného světa přenesou do naší reality Co jsem viděl za posledních 15 let a co se mi přihodilo v životě, Stala se velká spousta náhod Potkal jsem ty správné lidi, stanou se správné události jsou to správné věci v přesný čas A není to náhoda, jsou to významné propojené struktury A najednou koukáte správným úhlem na tento zvláštní svět Tyto obrazce vám v tom pomáhají a mluví k vám zevnitř Zaručuji každému kdo sem přijde Podívá se na několik obrazců a prohlédne si rozdíly To co tu máme jsou fakta, nejsou to nějaká tvrzení nebo přání Jsou tu určitá fakta, která by měli lidé znát Uvědomujeme si, že je tento obrazec blízko bílému koni Představte si, že by jste to dělal sám, dal by jste to blíž ke koni Je to krásné místo, ale přesto je to dál od koně, jako by mu to chtělo vzdát hold Kdybych to dělal já, dal bych to o hodně blíž ke koni takže to samo o sobě něco říká Před 24 hodinami jsem jel po téhle silnici Přemýšlel jsem o tomhle poli, jak je hezké a jak je dobře vidět od silnice A že by bylo hezké mít tu obrazec Objevil se tu včera, stalo se to přes noc Žena, která žije támhle nahoře tudy projížděla po půl šesté ráno Takže tohle muselo vzniknout dnes po půl šesté ráno To je můj první zážitek, jsem k tomu trochu skeptický Ale když to teď vidím, nemyslím že to je udělané lidmi Efekt kruhů v obilí je, že lidé změní své myšlení, otevřou se neznámému a neobvyklému Většině lidí se fenomén líbí, není to nijak nebezpečný jev A nekouká z něj nějaká hrozba, ani násilí Oproti tomu je to něco krásného, jste venku v přírodě Nezáleží co s tím uděláte, jestli tam vidíte mimozemšťany nebo zprávy přírody Není to o tomhle Ale je to pozvánka myslet jinak

Kruhy v obilí