Proč to na svět sprejují?

Why in the World are They Spraying? - USA, 2012, 73min - anglické znění s českými titulky

Geoinženýrství je definováno jako umělá modifikace klimatu planety. Geoinženýři navrhují rozprášit 10 až 20 milionů tun toxického hliníku a dalších substancí do atmosféry s deklarovaným cílem ochladit naši planetu. Od té doby, co bylo vydáno video „Co to na svět sprejují“, stovky lidí z celého světa začaly provádět testy dešťové vody. To, co našli, mnozí nazývají chemtrails stopy po geoinženýrství: aluminum, barium a stroncium. Našli tyto stopy v mezinárodním měřítku po celém světě, kdekoli vzali vzorky a provedli chemické analýzy deště a vody ze sněhu. Tento film se snaží poodhalit, jaká je motivace vlád a korporací, které tyto atmosférické programy provádějí, vyhledává a dokumentuje lokální důsledky takového počínání a zamýšlí se nad těmi globálními, ať již zamýšlenými či nezamýšlenými.

Tedy řekněme, že děláme geoinženýring proto, že jsme chtěli trochu vylepšit počasí. Během této doby budou monzunové poruchy. Budou obrovské hurikány. Globální studie naznačují, že bude jistý dopad na vzorce srážek. Může to zahrnovat regionální narušení zemědělství ve velkém měřítku, trvající řadu let. Potenciálně dvě miliardy lidí mohou mít narušeny dodávky potravin vlivem takových zásahů. Tyto aerosoly mohou – alespoň v těchto modelech, simulacích nebo tyto simulace naznačují – způsobit velké klimatické změny na mnoha místech v jakoukoli dobu v podobě srážek a odtoku. To pravděpodobně povede na některých místech ke škodám. Až vyrostu, chtěla bych být umělkyní nebo učitelkou. Chtěla bych žít ve světě, kde je hodně přírody. Miluji přírodu. Jak bych se mohl svým dětem podívat do očí, kdybych se nepokusil vnést světlo do tohoto problému a přitom věděl, že s každým nadechnutím vdechují tyto kovy? Byl jsem nucen dojít k závěru, že není větší nebo bezprostřednější hrozby všemu, co žije a dýchá, než globální programy geoinženýrství, s výjimkou jaderné katastrofy. Geoinženýrství je definováno jako umělá modifikace klimatu planety. Geoinženýři navrhují rozprášit 10 až 20 milionů tun toxického hliníku a dalších substancí do atmosféry s deklarovaným cílem ochladit naši planetu. Pokusím se odlišit tyto dva různé druhy geoinženýrství – pokud možno – co nejjasněji. První z nich nazýváme řízení slunečního svitu a základní myšlenka je, že můžete do atmosféry vložit silně odrazivé částice nebo jinými prostředky udělat Zemi bělejší, čímž účinně zvýšíte odrazivost Země, a tak snížíte množství tepla, které Země absorbuje a dosáhnete celkové tendence k ochlazení na Zemi. Myslím si tedy, a první výsledky klimatických modelů to naznačují, že odraz slunečního světla pryč ze Země může odvrátit klimatické změny na většině míst na Zemi. Ale některá místa to poškodí. Většinou jsme uvažovali o síře. Nicméně, existují dobré důvody uvažovat o hliníku. Především se ukazuje, že musí být vykonáno mnoho práce na výzkumu dopadů hliníku na životní prostředí, který bude rozptýlen ve stratosféře. Existuje hromada prací, jdoucí zpět do 70. let, které zkoumají radioaktivitu a ozon – vlastnosti hliníku ničící ozon ve stratosféře, a tyto práce se pak zdají být užitečné. Uděláte to velmi jednoduchým způsobem v trysce. Vytvoříte vysoce kvalitní částice hliníku rozprášením par hliníku z trysky a vytvoří se oxidy. Je tedy jisté, že to v principu udělat lze. Od té doby, co jsme vydali video „What in the World Are They Spraying“, stovky lidí z celého světa začaly provádět testy dešťové vody. To, co našli, mnozí nazývají chemtrails stopy po geoinženýrství aluminum, barium a stroncium. Našli jsme tedy tyto Welsbachovy stopy v mezinárodním měřítku po celém světě, kdekoli vzali vzorky a získali chemické analýzy deště a vody ze sněhu. To je zcela běžné. Kdekoli vidíte nad hlavou chemtrails, dostanete alumunium, barium a stroncium, které spadne na zem. Proč bychom neměli věřit, že se to děje, když to, co vidíme na obloze, se přesně shoduje se 160 nebo více geoinženýrskými patenty? Proč bychom neměli věřit, že se to děje, když každý prvek, který se objeví v testech deště, patří k prvkům jmenovaným v těchto geoinženýrských patentech? Proč bychom neměli věřit, že se to děje, když máme zvyšující se úrovně během velmi krátké doby úroveň hliníku v dešti se zvedla o 50 tisíc procent? Studie kvality ovzduší v Kalifornii neukazují, že tyto kovy migrují z Číny a dalších nedávných zemí původu. Takže vidíte, že toto bombardování těžkými kovy, které na nás dopadá s deštěm, odněkud přichází. Proč bychom neměli věřit, že je prováděno geoinženýrství, když vzorce počasí se zde tak změnily přesně podle geoinženýrů a podle zpráv o důsledcích geoinženýrské činnosti, jako je úbytek dešťových srážek nebo zničení ozonové vrstvy. Nyní máme na Severní polokouli masivní ozonovou díru. Měl by být hliník v dešti? A měl by být v půdě? Přirozeně tam je. Vždy tam byl. A měl by být v dešti? Absolutně ne. Ale standardní odpověď byla, „Vaše vzorky jsou kontaminovány.“ Ale nyní dostáváme vzorky, které vykazují nulový obsah hliníku, ale obsahují hodně baria a stroncia. A nulový obsah hliníku. Dokazuje to, že kdyby v našich vzorcích byly nečistoty, které pocházejí z prachu ze země, měli bychom dostat hliník v detekovatelném množství. Primárními ingrediencemi v geoinženýrství jsou výslovně oxidy kovů, včetně hliníku. To devastuje rostliny, totálně devastuje. Stromy umírají. Proč? Přibližně před dvěma lety jsem jela na svá místa – a můžete tam jet mnoho mil. Můžete jít celou cestu lesem, potoky a vším a bylo to – říkám bylo – nádherné. A předevčírem jsem tam jela a to, co jsem našla, byla totální devastace. Jak jsem upozornil předtím, Michaeli, vidíme, jako v tomto případě zde, velmi těžko přirozené rostliny, ale úplně mrtvé. Vypadají jako kdyby byly zasaženy nějakou chemikálií. A toto vidíme jen několik let zpátky. A tady je další, tam a támhle. Vidíme dospělé stromy planiky, které jsou 70, 80 stop vysoké, jsou uschlé stejně jako tohle. USDA to odmítá zkoumat. pH by zde typicky mělo být kolem 5,6. No, od té doby, co contrails obsahují těžké kovy, viděl jsem v těchto lesích, že pH šlo hodně nahoru z hodnoty 5,6: stalo se zhruba dvacetkrát alkaličtější. Velmi velkým varováním před těmito materiály jsou změny pH lesní půdy. Máme velmi rozsáhlé studie z  Ministerstva zemědělství USA o půdě v našem regionu, a tyto půdy se během pěti až šesti let změnily. V této oblasti se pH změnilo 10 až 12 krát směrem k alkalickým hodnotám během pěti až šesti let. Osobně jsem byl přitomen testování lesa s půdními vědci z Ministerstva zemědělství USA, kteří si drbali hlavy a zdálo se, že nemají žádné vysvětlení pro neuvěřitelně pronikavé změny pH, které zde nesmírně ovlivňují ekosystém. Pokud jde o sloučeniny kovů, domníváme se, že používají oxid hlinitý plus „barium carbonate“, „strontium titanate“, oxidy stroncia a baria. 1 A toto zřejmě způsobuje, že naše kyselá půda je nyní dvacetkrát alkaličtější, kolem 6,8. Je zde jednoduše příliš mnoho bodů, které se dají spojit. Naše obloha již není téměř nikdy modrá. Toto je jmenovitě důsledek geoinženýrství. Úbytek slunečního svitu, který nyní zasáhl planetu, je nade všechny pochybnosti. Pokud lidé vyhledají heslo „globální stmívání“, uvidí, že plných 20% slunečních paprsků, které dopadaly na planetu ještě před několika dekádami, již na planetu nedopadá. Chci tím říct, že dochází k hlubokým změnám, o nichž lidé nemají tušení. A máte velmi viditelné jevy na obloze způsobené letadly, velmi viditelné blokování slunce, rozšiřující se špinavé linie, které jsou přesně popsány v geoinženýrských patentech. Mluvím-li o hliníku, od 40 a 50, až do 3000, 4000, 5000 – to je ještě běžné. barium, stroncium, někde 40 nebo 50 opět zhruba do 2000 nebo 3000. To platí jak pro barium, tak pro stroncium. Odkud tato hora kovu pochází? Proč je astma, ADD, Alzheimer, autismus – všechny související prvky v mnoha studiích o hliníku nebo vdechování částic – proč všechny tyto nemoci nemají žádné jasné vysvětlení? Proč úmrtnost na respirační choroby ve kontinentálních Spojených státech stoupla z osmého místa na třetí během posledních šesti let? A zdá se, že nikdo se na nic neptá. Proč má nyní každý druhý astma? Proč se každá druhá reklama v TV týká léků proti alergii? A zase, když David Keith, světově nejuznávanější geoinženýr, byl tázán na záznam, zda byly provedeny nějaké studie, týkající se důsledků vypuštění 20 milionů tun hliníku do atmosféry, jeho odpověď byla jasné „Ne“. Zatímco geoinženýři tvrdí, že jejich modely mají ochlazovat planetu, objevuje se nyní řada studií, které naznačují, ano, dočasně dojde regionálně k ochlazení, protože tyto částice odrážejí sluneční paprsky. Avšak ve skutečnosti v noci fungují jako deka a budou ohřívat planetu. Zůstává nyní otázka: „Proč k čertu sprejují?“ Jednou z věcí, o nichž je geoinženýrství, když něco děláte s atmosférou, je, že můžete být zapojeni do modifikace počasí. Historicky, o modifikaci počasí ve Spojených státech se začalo uvažovat po roce 1940, kdy to lidé chtěli dělat. A tak začali hledat způsoby, jak přivolat sníh, jak přivolat déšť. Začali se pokoušet řídit hurikány. Ve 40. letech byla kupa projektů, které byly započaty. Jedním z nich byl Projekt Stormfury, který se změnil v katastrofu, když se pokusili modifikovat hurikán. Jsem Mark McCandlish. A větší část z třiceti let jsem pracoval v letecko-kosmickém a obranném průmyslu. Dvakrát během mé kariéry jsem měl přístup k tajným informacím. Některé technologie, které jsem viděl nebo se podílel na jejich vytváření, hrály roli ve věcech, které byly použity pro řízení počasí. Byly použity velmi distribuované procesy v aerosolových kampaních – manipulujících počasí, úrodu, ovlivňující produkci potravin nebo řídící jejich dostupnost. Vojenské aplikace – proces se vyvinul, když si uvědomili v 19. století, že můžete do životního prostředí dát věci, které ovlivní absorbování vlhkosti a kde se opět vyloučí z atmosféry ve formě vodních srážek. Jmenuji se Scott Stevens. 20 let jsem pracoval v televizi jako meteorolog. počasí, události v počasí které projektují. A tyto chemické stopy jsou absolutně nutnou ingrediencí pro dosažení jejich cílů modifikace počasí. Takže nacházíme aerosoly, kovové částice, které mohou být použity a zneužity pro vytváření událostí v počasí, které se několikanásobně odchyylují od toho, co považujeme za normální. Když geoinženýrství začalo skutečně probíhat s Rusy v polovině 70. let, skončili jsme se sněhem v Miami. Skončili jsme dokonce s mrazem hluboko v Mexiku. Víte, podivnosti počasí skutečně explodovaly na scéně, když začalo být prováděno inženýrství počasí v polovině 70. let. Dakoty v zimě zaznamenaly teploty téměř 100 stupňů, 94 stupně. To prolomilo předchozí rekord o 32 stupňů. Existují velmi vážné věci, kterých si lidé nevšímají. Téměř nikdy není modrá obloha. Téměř nikdy nemáme na zemi rosu. To jsou známé důsledky geoinženýrství, které jsou viditelné. Vysává to vlhkost z atmosféry. Vlhkost neklesá dolů, nevytváří rosu. Máme obrovské výkyvy teplot. Lidé se začínají divit „Proč je jeden den 80 stupňů a druhý den sněží při teplotě 50 nebo 45 stupňů.“ A další den je třeba zase 80 stupňů. Když tlačíme a táhneme klima s těmito – těmito manipulačními programy, o nichž existují hromady dat, potvrzující jejich existenci, potom začnete mít masivní fluktuace systému. A viděli jsme to v březnu v kontinentálních USA, kde bylo překonáno 15.232 teplotních rekordů. To je vážné. V některých denních maximech byly bývalé rekordy překonány až o 32 stupňů. Nediví se lidé, co se na světě děje? Nyní je sníh při 45, 46, 47 stupních. Pamatuji se, když 38, 39 byla velká událost. Tento druh sněžení při horních třicítkách. A nyní byl zvednut na čtyřicítky. Existuje patent nazvaný „Ice nucleation for Weather Modification“ Toto je patent NASA. Můžete ho najít online v úplné formě. Tento patent je pro vytváření umělých sněhových bouří, které se vytvářejí z dešťových bouřek. Ať to lidem zní sebenesmyslněji, když se podívají na „Čínské vytváření sněhových bouří“, najdou dlouhý seznam článků, kde Čínské byro pro modifikaci počasí otevřeně přiznává, že vytvářeli sněhové bouře, dokud nezpůsobili škody v ceně miliardy dolarů v Beijingu. Moje otázka tedy zní, když to mohou dělat Číňani, a NASA má pro stejný účel patent, proč bychom měli věřit, že sněhové události zde jsou přirozené, když nyní sněží pravidelně při 45 stupních někdy při 50 stupních – těžký, mokrý, hutný sníh, který je plný hliníku, plný baria, plný stroncia? Vezměte si ledový obklad v balíčku první pomoci, který může odpočívat za pokojové teploty po dekády, dokud chemikálie, z nichž vytvoříme led, nejsou smíchány dohromady. Jako televizní meteorolog jsem měl zodpovědnost vůči svému publiku. Byly bouře, které se nechovaly tak, jak byly namodelovány nebo by historicky měly zareagovat. Pokud můžete řídit, kde je sbírána vlhkost a kde je vypuštěna, tak říkajíc, ve formě deště nebo jiného druhu srážek, potom skutečně můžete dělat všechno. Můžete kormidlovat systém počasí. Když chcete být schopen manipulovat počasí, jednou z věcí, které víme o materiálech, které jsou používány v aerosolech – viděli jsme všechno od oxidu hliníku, solí baria, stroncia, sírany mědi, jodid drasaselný, řadu různých druhů věcí, které měly různé stupně reaktivity se vzdušnou vlhkostí. Některé z nich, jako oxid hlinitý, mají tendenci pohlcovat vlhkost. Nanočástice oxidu hliníku, které jsou mikroskopicky jemné a mají stejnou velikost, přitahují vlhkost ze vzduchu a mohou v podstatě vytvářet proces nukleace, kde vlhkost kondenzuje na těchto částicích. Zaséváním mraků může být dosaženo ochlazení tak, že vytvořené mraky odrazí trochu víc slunečních paprsků zpátky do kosmu než kdyby se mraky nevytvořily. A méně slunečního světla, které dosáhne povrchu, má tendenci ochlazovat planetu. Tyto částice aerosolů fungují jako něco, čemu se říká kondenzační jádra mraků, a toto je – existují místa, kde – tyto částice fungují jako místa, kde se z mraku mohou vytvořit kapky. No, to je jedna z věcí, o nichž víme, že se dějí, protože toto jsou nanočástice a ty létají jako šílené s trochou vlhkosti, kterou získají. Jdou nad kontinentální rozvodí. Shodí všechen kalifornský déšť do údolí Mississippi, což je důvod, proč tam mají záplavy, tornáda a prudké bouře a podivné počasí na východě. Důsledkem zde v Kalifornii je sucho. Nyní když tuto oblast na obloze zasáhnete paprskem radiace jistého druhu, můžete tyto částice zahřát, víte, stejně jako váš šálek kávy v mikrovlnné troubě, tyto částice začnou vibrovat a rezonovat, pokud použijete správnou frekvenci, RF energii, která potom ohřeje okolní vzduch a přenese všechen tento vzduch a vlhkost v něm obsaženou do větší výšky, kde je mnohem chladněji, a ten zkondenzuje a stane se nízkotlakým systémem. No, existuje pár míst, o něž se velmi zajímají, pokud jde o zanechávání stop na obloze. Velkými a překvapivými pro mě jsou oblasti s vysokým tlakem, kde byste očekávali modrou oblohu, suché podmínky. To jsou primární cíle pro sprejování. Pár důvodů: Vysoký tlak je stabilní. Je poměrně klidný. Víte, dostali jsme kolem toho proud ve směru hodinových ručiček. A když kladete důraz na výšku, je velmi snadné dostat nahoru tyto částice hliníku, baria a čehokoli dalšího. A když k tomu dodáte teplo, tyto částice potom vyzařují teplo do atmosféry a zahřívají ji. A co zahřívání atmosféry dělá? Rozpíná se. To je tedy jedna cesta. Je to velmi jednoduchý způsob, ale je velmi očividný, protože za vysokého tlaku se předpokládá, že bude ticho. Předpokládá se, že bude klid. Předpokládá se, že bude modro. A my to nevidíme. Potom, když přichází bouřka, výška se začíná ztrácet. A potom létají sem a tam, sem a tam, sem a tam, A doslova zasévají přední strany cirrusů. Takže pokrývka z cirrusů je vytvořena. Tato deka z cirrusů, která může být 200, 300 mil dlouhá na čele studené fronty je nyní dlouhá 400, 450 mil. Na základě geoinženýrských dat se zdá, že pacifický severozápad dostává značné množství srážek z těchto programů, protože mnoho srážek zřejmě pochází ze stop po tryskových letadlech, které se nám pohybují nad hlavami. Takže, jak tvrdí globálně uznávaní geoinženýři, jako je David Keith, v těchto typech oblastí by chtěli zasévat tyto částice, když přicházející fronta začíná pokrývat zemi, a to je přesně ono, co zde vidíme. Když je tady nějaký druh přicházející fronty, vidíme tyto tryskáče všude. Globální studie naznačují, že to bude mít určitý dopad na vzorce srážek, a samozřejmě je zde mnohem víc příležitostí pro práci v takové oblasti. Po delší době sledování stop na obloze Jsem zjistil, že některé se poruší. Změní tvar nebo se deformují a další letadla letí kolem a přesně označí tyto oblasti deformací. A tohle se nestane u pravidelných letů, takže to musí být jedním z primárních účelů pro chemtrails, podle mého názoru jejich cílem je zjistit, kde k těmto nespojitostem v atmosféře dochází. A během provádění těchto akcí a objevování těchto zón, kde jsou různé energie v atmosféře, myslím, že to velmi úzce souvisí s jejich programy klimatického inženýrství označování, dohledu a potom jdou tato data do modelu počasí, který mohou potom použít pro předpověď nebo opět pro inženýrství počasí. Ale můžete také ovlivnit, co se stane lokálně s atmosférou pomocí nanášení těchto materiálů, z nichž jsou tyto aerosoly tvořeny, s různými druhy radiových frekvencí, nebo RF energií – radar, mikrovlny, systém HAARP. Víte, HAARP je pole antén pro vysílání radiových frekvencí. Jsou vysoké 72 stop, dále mají pražec umístěný nahoře, který měří 60 stop na každou stranu. Dnes toto pole čítá 180 antén, Takže si toto pole antén dokážete představit. Když každá z nich vysílá, děje se to, že produkuje elektromagnetickou energii, která se normálně poměrně rychle šíří od antény. Stejný princip… fyzikální princip je podobný jako by byl světelný záblesk dopadající na zeď. Víte, začnete úzkým paprskem, a v době, kdy dopadne na zeď, dostanete široký paprsek. Základní myšlenka HAARPu je dostat to do ohniska nebo koncentrovat RF energii, aby se nerozprostřela, takže ji můžete držet těsněji pohromadě a pak s ní manipulovat velmi specifickými způsoby. Řízení počasí je široké téma. Tedy existuje mnoho způsobů, jak řídit nebo manipulovat počasí. HAARP je jedním z nich. Protože máte také sektor soukromých společností, které jdou do tohoto byznysu modifikace počasí. V případě HAARPu potřebujete – Víte, lidé se mě vždycky ptají, „Potřebujete částice rozptýlené v atmosféře, aby to bylo účinnější?“ Skutečně ne. Učiní to věci uskutečnitelnějšími? Můžete posílit jisté účinky? Pravděpodobně ano. Můžete účinněji řídit distribuci energie? Pravděpodobně ano, protože tam vkládáte vodiče nebo tam vkládáte reflektory. Vkládáte tam materiální částice. Pokud jste někdy zažili krupobití a jednu z těch krup jste sebrali a rozřezali pomocí žiletky, viděli jste jednu vrstvu ledu za druhou. Kroupy se obvykle vytvoří tam, kde máte nízkotlaký systém, v němž je obrovský tah vzduchu nahoru. Vzduch se zahřeje slunečními paprsky před bouří. Vzduch stoupá vzhůru. Bere s sebou vlhkost, která je ve vzduchu, do větších výšek, kde je vzduch mnohem chladnější. Vlhkost začíná kondenzovat do kapek vody, ale tah vzhůru je tak silný, že voda je vynesena do extrémních výšek, kde zmrzne a začíná padat. 4 proudem vzduchu, směřujícím vzhůru, takže ve vzduchu cirkuluje. A tak je pokaždé vyzdviženo do atmosféry více vhkosti, která kondenzuje na povrchu tohoto ledového jádra a začíná tvořit další vrstvu a na ní zase další. A pokaždé, když je stržena stoupajícím proudem vzduchu, dostane další vrstvu ledu. A tak, když máte systém jako HAARP, pracující v kombinaci s aerosoly, chemtrails, které jsou rozprašovány do vzduchu, můžete vytvořit proud vzduchu, který je tak silný, že můžete mít tyto cirkulující kroupy, které neustále obíhají, takže nakonec dostanete kroupy o velikosti míčků na baseball nebo softball. Počasí mělo vždycky strategický význam… Generálové měli vždy touhu řídit, ať to byl Napoleon, pochodující na Moskvu, nebo Hitler ve svém ruském tažení, nebo naše Tichomořská flotila, pokoušející se pochopit tajfuny a využit je pro naši strategickou výhodu. Válka a počasí jsou úzce spojeny. A je tomu tak již od roku 1812 nebo tak nějak, Možná ještě dříve. Hannibal musel čelit sněhu v Alpách. Takže je to dlouhá historie vzájemného působení válčení a počasí. Manipulace s životním prostředím je krajní metoda skrytého válčení, protože můžete doslova zastavit produkci potravin. Můžete vytvořit situaci, kde lidé v některé zemi rebelují proti vlastní vládě a vy jste vítáni s těmito nepokoji skoncovat. Existuje vojenská příručka, která se jmenuje „Vlastnit počasí do roku 2025“. Citovali jsme z ní, myslím, v roce 1994 nebo 1995. Když tyto rané zprávy procházíte, jaké jsou jejich cíle? A cíl je přesně takový: řídit prostředí bojiště. Faktory prostředí vám dávají absolutní výhodu. Pokud můžete oslabit svého protivníka před výstřelem první kulky, můžete dokonce vyhrát válku. Ať to jsou neuvěřitelné historické písečné bouře, když jsme napadli Irák, nebo chcete nechat žíznit nebo vyplavit nějakého diktátora, z něhož jste nešťastní, nebo ukrýt pláž, když se vyloďujete, nebo když jenom chcete vydělat peníze na termínovém trhu. Vlastnit počasí do roku 2025, s použitím počasí jako multiplikátoru síly. A toto se vrací k tomu, co jsem říkal před chvílí. Pokud můžete – pokud můžete řídit, kam systém počasí jde a jak nepříznivý tento systém počasí je, pak můžete dělat jiné věci. Jak jste mohl nedávno slyšet, existuje mnoho letadel, které byly vyvinuty a které nazývají „All-weather capable,“ což znamená, že mohou létat za každého počasí. Mohou napadnout nepřítele za opravdu ošklivého počasí. A všechny tyto věci můžete použít ke své výhodě, pokud dokážete řídit počasí, protože můžete mít strašnou bouřkovou frontu a ztížit, pokud ne znemožnit nepříteli operovat na zemi, nebo létat se svými letadly, pokud nemají letadla, která jsou tak sofistikovaná, jako ta vaše. A tak, vytvořením nebo použitím počasí jako multiplikátoru síly, jak vyplývá z názvu, můžete dosáhnout výhody nad silami nepřítele, která vám zajistí převahu. Jedním z ideálů vojenského letectva je mít letectvo do každého počasí, nebo mít zajištěno, že se piloti bezpečně vrátí a použít počasí jako zbraň proti nepříteli a vyčistit jejich letiště od, řekněme, ledu, mlhy nebo od špatného počasí. A tak myšlenka je taková, že když my můžeme létat a oni nemohou, je to velká vojenská výhoda. Byly zde také výzkumné studie o hurikánech. Vědci byli opravdu zvědaví na chování hurikánů, ale jejich vojenští patroni se velmi zajímali o to, jak je řídit nebo navést určitým směrem, téměř jako řízenou střelu. Toto tryskové proudění se pohybuje napříč a pak proudí 50 mil severně, potom 75 mil na východ A pak se stáčí zpět k jihu a dál jde svou cestou. A říkají tomu malá psí noha v tryskovém proudění na Aljašce vychýlit bouřkový systém ze středního Texasu doprostřed Floridy, kam uložili pár tornád uprostřed Orlanda, kde je skutečně můžeme vidět velmi zřídka v této oblasti. A lidé si tuto událost pamatují a pamatují si onu situaci. Toto je dobrý příklad malé změny na Aljašce pokud jde o tryskové proudění a velkého účinku, jaký to mělo. A je to opět příklad modifikace počasí, kde malý vstup na jednom místě může vyvolat obrovskou změnu a neočekávaný výsledek na jiném místě. Můžete vytvořit systémy počasí, které jsou tak nepříznivé, že mohou vyvrcholit opuštěním bojiště, kde nepřítel není schopen používat silnice nebo mosty nebo pohybovat se v terénu, protože počasí je tak drsné. A můžete použít počasí ke zničení jeho úrody, odepřít mu zdroje potravy, destabilizovat jeho populaci, protože lidé mají hlad, když lidé mají hlad, tak se rozzlobí a jsou agresivní a nelíbí se jim, co se děje. Je tedy mnoho různých věcí, které můžete dělat s těmito materiály. Je to všechno o tom, jak je použijete v prostředí, jak je aplikujete. Jeden z největších zájmů o zasévání mraků a aktivity řízení počasí prováděné korporací General Electric vzešel od jejich právníků, kteří se domnívali, že tato korporace byla zcela bezbranná proti soudním sporům, protože kdyby začali dělat pěkné nebo ošklivé počasí, lidé, žijící pod Massachusetts nebo po větru od Schenectady, by mohli hromadně podávat žaloby, které by mohly G.E. přivést k bankrotu. Takže první odezva na řízení počasí od jejich vlastních právníků byla zastavit to, dát tento projekt armádě a požádat je, aby to udělali, přičemž právníci G.E. měli být pouhými konzultanty projektu. A tak jim bylo dovoleno navrhnout a vyprojektovat jisté aktivity, ale nebylo jim dovoleno, něčeho se dotýkat nebo shazovat cokoli z letadla. Vláda Spojených států, během Vietnamské války, zdokonalila techniky modifikace počasí a také zdokonalila vypouštění toxických chemikálií jako Agent Orange nad mnoha oblastmi zbavenými listí, stromů, pastvin a dalšími oblastmi. Ale tato technologie, která se vynořuje, když vidíte, že tato technologie je natolik pokročilá, aby mohla být prakticky použitelná na bitevním poli a pokušení vlád – Chci tím říct, že nejlepší tajná válka je ta, která proti nepříteli používá jeho vlastní životní prostředí. Byla to vojenská akce a odehrála se v nedávné minulosti, a bylo to americké vojenské myšlení, že mohou být schopni řídit monzun nad Vietnamem během tohoto konfliktu. A tak jen několik – hrstka špičkových vojenských poradců a prezident byli informováni o tom, že se pokoušejí udělat déšť nad Ho Či Minovou cestou a pokoušejí se mít jistou vojenskou výhodu z tohoto druhu intervence. Když začnete mluvit o manipulaci s životním prostředím, je třeba připomenout, že máme smlouvy z poloviny 70. let, které zakazují tuto válečnou zbraň číslo jedna. Takže se konalo zdokonalení technik modifikace počasí, ale ukázalo se, že použití modifikace počasí pro účely války nebylo přijatelné pro vládu Spojených států a další národy světa. Proto vznikla smlouva ENMOD a byla podepsána vládou Spojených států poté, co byla schválena Kongresem. Účelem podepsání a realizace této smlouvy bylo zamezit používání technik modifikace počasí během válečných konfliktů. Podepsali jsme téměř všechny smlouvy, včetně smlouvy o nešíření chemických zbraní – víte, které byly podepsány nedávno, před několika lety, možná před deseti lety, domnívám se. Čas letí. Ale oni měli domácí výjimky, a tak dohoda o životním prostředí umožňuje dělat si, co chcete uvnitř hranic vlastního teritoria. Chci tím říct, začnete manipulovat počasí v jedné části planety, nedívá se na zem a řekne, „No jo, počkej. Toto jsou politické hranice.“ Počasí nezná hranice. Tak začnete mluvit o geofyzice a manipulaci samotné planety. Potom je otázka, zda by takové výjimky měly být vůbec povoleny. Meteorologie a armáda mají velmi dlouhou historii, jak jsem řekl. A jde o tuto strategickou výhodu, která násobí vaši tradiční sílu – to jest, využít sil přírody jako zbraně a k vaší výhodě. Chtějí například vytvořit bouři na jihovýchodě, potom začnou dělat zásahy v Severním Pacifiku. To je místo, kde se objeví trvalé stopy na obloze, protože chcete to mít připravené několik dní dopředu, abyste mohli mít menší vstup. A znásobíte to za pár dní, můžete mít velký výsledek během pěti dnů. Takže málo energie na vstupu, hodně energie na výstupu. A jedním z pravidel je, vždy pracovat s tím, co přichází. Nepokoušejte se pracovat proti tomu. Můžete zničit bouři na místě. Lze to snadno udělat HAARPem. Jenom změníte polarizaci. Změníte ionizaci atmosféry, a potom se bouře rozpadne. Ovlivní to nastavení dráhy bouře, tryskové proudění, místo působení bouře, a tak skončíte intervencí ze strany slunce, které pěkně přímo začne ovlivňovat vzorce počasí. A tak řízení klimatu, nebo pokusy o řízení klimatu a počasí závisí na velmi širokém spektru intervencí. Je také pravda, že když můžete předpovídat klima, můžete řídit mnoho budoucích trhů a mohli byste vědět – pokud máte nejlepší informace, nebo pokud jste měli nějaký vliv na to, do jakého stavu se klimatický systém dostane, budete schopni investovat dopředu a vlastnit vaše budoucí obchody s plodinami a řídit vaše zemědělské aktivity a – A netýká se to jen zemědělství, ale počasí působí – Myslím si, že kolem 80% ekonomiky USA je citlivých na počasí. A tak všechny druhy byznysu by chtěly vědět, kde jsou nějaké zlomy počasí nebo získat nějaké informace, jak se počasí bude vyvíjet. Je absolutně, zcela možné profitovat z počasí. Ahoj, jmenuji se Michael Agne. Jsem nezávislý obchodník… obchodující s komoditami u C.M.E. Group, jsem člen Chicagské obchodní rady, obchodoval jsem s deriváty a prováděl termínové obchody s hotovostí po dobu více než 15 let. Deriváty počasí jsou finanční nástroje, které firmy používají pro omezení rizika spojeného s nepřiznivým počasím. Jako první s deriváty počasí obchodoval Enron v roce 1997. C.M.E. Group začala s deriváty počasí v roce 1999. Velký užitek přinášejí pojištění rizik spojených s hurikány, tornády nebo povodněmi a dalšími katastrofami. Pojištění proti chladnějšímu létu nebo teplejší zimě. Řekněme, že jsem si pojistil nějaký produkt na 5 milionů, bez ohledu na to, co to bylo. Řekněme, že to byla užitková společnost, nějaký farmář, zabývající se čímkoli. Řekněme, že jsem měl 5 milionů dolarů v úrodě, ale já můžu udělat deriváty, které mají dvojnásobnou cenu, a já potom můžu řídit kde budu inkasovat za pojištění, které má cenu 10 milionů, v protikladu k prodeji úrody za pět milionů. Ano můžu z toho určitě profitovat. 2010, 2011, jižní Illinois, Missouri, tam jsme měli velmi mnoho tornád, a tyto druhy nepříznivých povětrnostních podmínek zcela určitě zvýšily ceny komodit, stejně jako zvyšovaly nestabilitu, která také zvyšuje ceny komodit. Vyděláte víc peněz, když je neúroda. Vytvoříte pojištění, které má, řekněme, cenu úrody. Co když můžete řídit počasí? Řídíte, jak tyto produkty rostou. A když víte, jak byly tyto produkty skutečně zasety a jaké produkty jste použili k pěstování těchto plodin – obilí, sojových bobů – a můžete řídit trh, Když chcete poslat chlad na Středozápad, koupíte kapacitu potrubí, skoupíte vybavení pro vytápění. Zbavíte se derivátů na déšť. Exustují mechanismy, pomocí nichž můžete vydělat stovky miliard dolarů ročně, vydělat pořádný balík peněz jen na Chicagské komoditní burze, hraním s deriváty na trhu s počasím. Deriváty počasí jsou v podstatě – sázíte na příchod klimatické katastrofy, a sázíte na to, že přijde v určitém časovém rámci do určité oblasti, a potom peníze, které jste vložili, jsou v podstatě jako sázka. Je to jako když sázkař řekne, že se tady stane nějaký incident. A potom, když se to stane, je vyplacena velká výhra. A toto vyplácení výher je něco, co lidi motivuje pokračovat v účasti na těchto věcech a možná dokonce živit samotný proces který způsobuje, že je špatné počasí, zvláště když je zde spojení mezi lidmi, kteří zasévají mraky a lidmi, kteří dělají investice. Toto je nová příležitost. Je to nový nástroj pro investory. Dokonce i tehdy, když někdo nemá zájem jít na útočnou stranu a kupovat věci, jim určitě stojí za to vědět, co se tam děje. Extrémní počasí je zde. A všechno je obráceně. Počasí se stává drsným. Ohřívání ionosféry, vlastně, tyto nástroje, když byly poprvé použity, což bylo v bývalém Sovětském svazu v 70. letech začali to tehdy nazývat a stále ještě nazývají ionosferické ohřívače, protože v jednom režimu činnosti můžete doslova vytvořit tam nahoře tento nástroj ze země, můžete zahřát oblast až 30 mil v průměru v ionosféře. Takže ji zahřejete, a tím se doslova zvedne. Můžete si potom představit tento sloupec, pohybující se vzhůru několik set kilometrů a pak nižší atmosféra začne proudit dovnitř a zaplňovat tento prázdný prostor. A potom, jako výsledek, měníte systémy tlaku do velké vzdálenosti, které ovšem mění počasí. Jste také schopni, pokut do této oblasti přichází tryskové proudění, můžete je samozřejmě měnit. A když změníte i jen malé množství tryskového proudění, potom kyvadlovým efektem na druhém konci s ním můžete pohybovat, můžete hýbat s bouřemi, řekněme, ze Středozápadu na výchdní pobřeží, a další podobné věci pouhým vyvoláním pohybu vzduchu vzhůru a jeho přesměrováním. Dobrá, když se nyní podíváme na srážky, mnoho bylo vykonáno s tímto problémem škod způsobených srážkami. Které částice, jež tvoří tyto stopy na obloze, byly rozprášeny do vzduchu? Řekněme, že bouře se mohou vyvinout prudčeji, rychleji na místech, kde byste to nečekali. A tak vidíme více záplav. Vidíme intenzivnější sucha. vidíme zvýšení intenzity deště z hodnoty jednoho na dva a čtvrt palce za hodinu, což je bizarní. A někdy dokonce naprší jeden a čtvrt palce za minutu. To je prostě neslýchané. A tak máte oblast, která již byla zahřáta slunečními paprsky. A pak tu máte aerosol, rozprášený nad touto oblastí. A ten odráží dvěma způsoby. Odráží teplo ze slunce zpátky do vesmíru, ale také zachycuje teplo, které již bylo vytvořeno slunečními paprsky. Takže ve skutečnosti se vytvoří více tepla a toto teplo se uvězní v atmosféře. Může to ve skutečnosti problémy s globálním oteplováním zhoršit. A když si budete více vědomi, co se děje, kde jsou globální komodity, zjistíte, před jakými extrémními klimatickými událostmi stojíme. Povaha rizika a naše schopnost na toto riziko reagovat je mnohem větší v případě znalosti scénáře, který může zahrnovat regionální rozvrat zemědělství ve velkém měřítku, trvající řadu let. Takže agendou bylo sucho. Agendou bylo zničit bouři minimálně v té konkrétní oblasti. Vidíte obrovské a významné ztráty majetku a produkce potravin. Mnohokrát to způsobí, že farmy zkrachují, obvykle musí prodat. A pak, když je zde někdo, kdo čeká na příležitost koupit jeho půdu a začne na ní pěstovat geneticky modifikované plodiny, vidíte o jakou se jedná strategickou výhodu. Na Středozápadě se něco stalo a jsem si jista, že každý slyšel o záplavách na Středozápadě. A stalo se to, že George Soros a jeho velký korporační monolit začal skupovávat farmářskou půdu. Takže to vypadá, že nejen že vytvářejí všechny tyto tlaky, ale zdá se, že to je uchvácení půdy korporacemi. Jinými slovy, když farmáři, malí farmáři zkrachují, jsou poraženi pomocí sucha a dalších pohrom, potom přijdou velcí hoši a půdu skoupí. A když se zamyslíte nad historií Západu, zjistíte, že se to hodně točilo kolem práv na vodu a dokonce se o vodu válčilo. Oni po sobě stříleli, aby získali přístup k vodě, aby mohli napojit svůj dobytek. A nyní lidé přemýšlejí, nebo alespoň ti, kdo jsou zapojeni do řízení počasí, někdy přemýšlejí o řece vláhy nad našemi hlavami a „Pane na nebi, kdybych ji tak mohl čerpat!“ Ale to je také právo na vodu, které zahrnuje přístup k ní. Někteří lidé však mají pocit, že na ni mají přednostní právo. A vy redukujete potravinovou bezpečnost lidí pomocí rozvinutí těchto druhů přístupů, které… Potenciálně 2 miliardy lidí mohou mít přerušeny dodávky potravin pomocí takových zásahů. Byla jsem celý život organickou farmářkou… a posledních osm let jsem organickou farmářkou s certifikátem. A tak jsem pěstovala plodiny způsobem, který vypadá zdravě, kde mám většinu energie, a nyní to již tak zdravé není. Chci mít opravdu pěknou, zdravou půdu, bohatou půdu pro děti a aby byla úrodná. Jmenuji se Joel Gilcoca. Na této půdě farmařím asi pět let… od roku 2007 a od roku 2001 jsem certifikovaným organickým… Před deseti lety, kdy jsem začal pracovat pro sebe, jsme mohli pěstovat koriandr, žádný problém. Můžeme pěstovat bazalku, žádný problém. Můžeme pěstovat čínské zelí bez problémů nebo jakoukoli zeleninu. Ale po deseti letech – chci říct po pěti letech všechno začalo upadat. Můžete přidat něco do životního prostředí, co postihne velkou populaci? Odpověď je určitě ano. Začala jsem vídat na obloze chemtrails stále častěji a všimla si změny ve velikosti úrody. Co vidíme v naší oblasti neustále, jsou konvekční mraky, neustále se tvoří velká kupovitá oblaka a začínají se zvětšovat, v blízkosti slyšíme letadla. Vidíme je vlastně létat nad těmito konvekčními mraky, a potom za velmi krátkou dobu, předtím než z těchto mraků spadnou nějaké srážky, vidíme, že se celý mrak víceméně rozpustí v něco, co vypadá jako masivní hradba kouře. Pokud můžete řídit počasí, potom můžete řídit, kam déšť spadne nebo kam nespadne. A když to můžete dělat, můžete řidit, čí úroda přežije a čí úroda bude vzkvétat. A pokud to budete dělat ve prospěch nějaké korporace nebo skupiny korporací, které zaplaví trh geneticky modifikovanými plodinami, uvidíte, jak manipulace s počasím může skutečně změnit podíly na trhu, které jedna nebo více korporací má. A víte, existuje mnoho různých způsobů, jak to můžete udělat. Můžete to udělat odepřením vláhy nebo když jí dodáte přiliš mnoho. Můžete způsobit, že z oblohy budou padat neobvykle velké kroupy a úplně zničí úrodu obilí. Existuje mnoho různých věcí, které můžete udělat. Například tornáda, která zdevastují celé město, jako Jospin v Missouri. Když se podíváte zpátky na záznamy těchto systémů počasí, a podíváte se pět dní před onu událost, uvidíte, že v těch dnech předtím byly rozprašovány všechny druhy aerosolů podél celého pobřeží Kalifornie, odkud vláha pro tyto bouře pochází, kde tyto bouřkové systémy měly původ. Víte, já myslím, že je to zákeřné, když se nad tím zamyslíte. Ó, můj Bože, od té doby, co přišly chemtrails, jsou různé korelace se zdravotním stavem – Plodiny nevypadají tak zdravé a plné energie, a je jich méně. A to mě znepokojuje. A samozřejmě, všechny ztráty úrody se týkají problémů modifikace počasí. buď klimatu, celosvětového počasí, nebo místního počasí, které se nazývá mikroklima. A toto mikroklima rozhodně určuje jaké plodiny kde rostou a v jaké komunitě. A tak bez stabilního mikroklimatu nemůžeme vyprodukovat tolik potravin pro zbytek světa a nás samotné, jako když máme stabilnější mikroklima nejen ve Spojených státech, ale i v ostatních zemích. Hnojíme to opravdu dobře, a přesto máme mnoho problémů něco vypěstovat. A myslím si, že to není legrace, protože ztrácíme mnoho peněz a vkládáme je do této produkce. V letech 2008, 2009 jsem třikrát ztratil celou úrodu čínského zelí. Počasí je jednou z klíčových komponent většiny komodit, s nimiž se obchoduje. Řekněme, že vaše zemědělská skupina – kukuřice, sója, pšenice, něco podle těchto linií, počasí je zdaleka největší ovlivňující faktor cen těchto komodit. Když se farmáři jedna z plodin neurodí, máme významný výpadek produkce, řekněme, kukuřice nyní to zasáhne každou další společnost, která kukuřici využívá ve svém výrobním procesu. Bude toho míň. A pokaždé, když je něčeho míň, způsobí to růst ceny. Vzroste poptávka Jasné? Protože to není. Je jen jedna věc. Budete mít pět lidí, kteří ji chtějí. Takže za ni zaplatí víc peněz. Společnosti to vědí. A tak zvednou ceny. Spotřebitel ve skutečnosti vidí velký nárůst ceny komodity díky nepřízni počasí. Samozřejmě to zaplatí spotřebitel. Všimla jsem si, déšť je méně předvídatelný, a potom, když prší, prší po dobu, která je mnohem delší. Takže máme nejen znečištění, máme nejen zakrslý vzrůst, ale máme také změny počasí. A bylo několik prudkých změn počasí po celé zeměkouli. Nemám tušení, jak špatné jsou, ale vím, že ovlivňují jisté rostliny jako bazalka, koriandr a někdy brokolice má hodně plísně. Může to být z těchto věcí, protože ať děláme cokoli, rostliny neprospívají. Nefunguje to správně. Vypadá to jako nemoc související s plísní. A když se podíváte na rychlost vymírání druhů, která je dnes odhadovaná na tisícinásobek přirozené variability, to jest tisíckrát víc než je normál, toto číslo by mělo znepokojit většinu rozumných lidí, což je sto tisíc procent normálu, a 70% až 80% těchto vyhynutí rostlin a zvířat má vztah k této plísňovité infekci. Je známo, že geoinženýrství podporuje reprodukci plísní. Abiotické stresy jsou sucho, chladno, těžké kovy, nadbytek vláhy v půdě, a Monsanto má patent, který se vlastně zaměřuje na všechny tyto abiotické stresy. A rostliny, na něž se zaměřuje, jsou všechno od jablek po cukety. Rok 2011 byl jedním z nejhorších let pro věci, které vytvářejí abiotický stres. V tomto roce bylo 12 celosvětových krutých anomálií počasí. Toto zničilo velkou část zásob potravin. Nyní mám těžkosti s vypěstováním rajčat cherry venku za těchto podmínek, a tak jsem si musela nechat postavit skleník, kde nyní pěstuji velká rajčata, heirlooms. A zde vyrostou opravdu pěkná velká rajčata. Vidím, že rajčata, která jsem nyní vypěstovala, jsou opravdu zdravá a ta, co jsou pěstovaná venku, umírají. Na Středozápadě vyroste 40% světové produkce kukuřice. A jsou zde tendence k povodním. takže můžeme očekávat stále více záplav, podle statistik. Statistika E.P.A. říká, že bude více a více záplav. Monsanto je jednou z největších chemických společností na světě. Také vlastní 90% společností produkujících osivo na celém světě a je největší společností, která vyrábí geneticky modifikovaná semena. Co Monsanto dělá? Kukuřice je hlavní produkt, protože kukuřice je zkrátka o všem. Kukuřice je hlavní plodina, a Monsanto je první v produkci kukuřice, před vším ostatním. Monsanto je první v produkci kukuřice odolné proti suchu a kukuřice odolné proti abiotickému stresu. Sucho a záplavy, všechno v tom samém patentu. Monsanto má patent na abiotický stres. Abiotický stres je sucho. Jsou to záplavy. Je to nadbytek humusu. Je to cokoli, co rostlině způsobuje stres. G.M.O. je geneticky modifikovaný organismus, A také se tomu říká G.E., genetické inženýrství. No, historie farmářství byla… farmář zasadí semeno do země a v zemi jsou živiny, které této rostlině umožní růst a pak v období sklizně některá semena vezme a uschová je na příští rok a z nich pak vyroste příští úroda. můžeme je nazvat jako semena terminátor. Semena terminátor neprodukují další semena. S těmito terminátorskými semeny tito farmáři musí jít každý rok zpátky k Monsantu a koupit si tato extrémně drahá semena. Mimo Spojené státy byly vytvořeny studie, ukazující, že tato geneticky modifikovaná semena, respektive rostliny, které z nich vzejdou, jsou neobyčejně škodliové pro lidi a další život na této planetě. Když jsem začal farmařit, produkoval jsem 100% úrody. Ale v posledních čtyřech letech úroda klesla na 50%, 75% předchozích sklizní, protože jsem ztratil všechno. A to je důvod, proč jsem přešel na jiné plodiny, abych pokryl ztráty. No, moje produkce potravin klesla nejméně o 60% v posledních, dejme tomu, deseti letech. Všimla jsem si, že stonky banánů jsou menší a stejně tak rajčata – ztěží nějaká dostanu. Dostávala jsem hromady rajčat A nyní dostanu sotva mísu. Víte, to mě znepokojuje. Je možné, když půjdou… My zkrachujeme, když v tom budou pokračovat. Je skutečně potřeba, aby to přestali dělat. To je jediné, čemu věřím, protože my nemůžeme změnit systém Matky Přírody. Musíme jít stále touto cestou. To není možné. Na druhou stranu tepelný stres se stává jednou z věcí, nebo se domníváme, že je jednou z věcí, které mohou omezit produkci potravin ve všech tropických oblastech. A tak jsou zde některé otázky kompromisů, když si myslíte, že prospějete mnoha lidem a některé lidi poškodíte, jak si poradíte s tímto problémem rovnosti a co – chci tím říct, jaké jsou volby pro vypořádání se s tím? Skutečně zajímavá věc, kterou jsem zjistila, je, že E.P.A. došla k závěru, že případy tepelného stresu, sucha, záplav, chladu, různé typy abiotického stresu jsou na vzestupu. A jím způsobené ztráty se do roku 2030 zdvojnásobí. Řešením je potom vzchopit se. Takže když všechno to počasí přijde a zničí vás, nebo máte problém se suchem, „Ó, sucho? Máme pro vás semena. „Zde je naše suchu odolná kukuřice, právě pro vás, „a ta vyřeší vaše problémy. „Ó, mimochodem, musíte podepsat tuto smlouvu, „tuto 40-stránkovou smlouvu, „takže když do toho půjdete a tato semena zasadíte, budete od nynějška patřit Monsantu.“ Zdá se, že katastrofy způsobené počasím přímo korelují se zvýšením prodejů Monsanta. Takže zde bude mají a nemají. A jednou z věcí, které jsou diskutovány, pokud jde o globální geoinženýrství, je, které země budou ty, co mají a které země budou ty, co nemají, když bude podniknut tento typ léčby klimatu mnoha lidmi na jisté úrovni, převážně ze soukromých korporací financovaných vládou USA, jak doufají. Fakt, že je to levné, není nutně vůbec dobrá věc. Když přejdu k druhému faktu, že je to levné, je to část velkého problému vládnutí. Fakt, že je to levné, znamená, že jakýkoli malý stát nebo dokonce je myslitelné, že jednotlivci to mohou dělat. A to je velmi nebezpečná věc. A stojí to pravděpodobně pod 10 milionů dolarů ročně a možná ještě mnohem méně je vynakládáno na geoinženýrský výzkum. Je to směs hrstky vládních grantů a nějakých soukromých peněz, včetně podpory od Billa Gatese. Bill Gates investuje do geoinženýrství. Geoinženýrství ničí úrodu. Monsanto dodává semena, která tuto úrodu nahrazují. Bill Gates investuje do Monsanta, takže Bill Gates vydělá tuny peněz, Monsanto vydělá tuny peněz, a malý farmář je zničen. Ceny kukuřice stoupají, protože v této zemi je hrozné sucho, víte, odkud pochází 41% světové produkce kukuřice. Takže ceny kukuřice jsou vyšší. Farmář má víc peněz. Co tedy udělá? Koupí umělé hnojivo, které vysuší půdu a může si koupit geneticky modifikovaná semena od Monsanta. Máte strašná sucha v Africe. V roce 2011 tam bylo hrozné sucho. To nezpůsobuje nic jiného než smrt. To způsobuje hladovění. To způsobuje podvýživu. To způsobuje obrovský nedostatek vody. Jak můžete něco vypěstovat bez vody? Bez vody nevypěstujete nic. Co tedy Monsanto dělá? Oni řeknou, „Máme pro vás kukuřici odolnou proti suchu.“ Byl vyvíjen značný tlak, dostat GMO plodiny do Afriky. Viděli tvrdé podmínky jako příležitost. Jsou to katastrofičtí kapitalisté. Takže tady máte farmáře, kteří dostanou záplavy, kteří dostanou sucho, kteří dostanou všechno, co je totálně zničí. Co se tedy stane? Dobrá, když zasejí dostatečně brzy na jaře, mohou se pokusit zasít podruhé. Takže koupí víc osiva. Jasné? Koupí osivo od Monsanta. Takže se zařadí na konec. Rozumíte? Když tedy můžete dostatečně manipulovat s počasím, můžete zkrátit vegetační období, můžete vytvořit dostatečně velkou katastrofu, a máte zásobu semen, pro kterou si k vám přijdou. Geoinženýři prohlásili na záznam, že když bylo započato globální geoinženýrství, mohlo způsobit sucha v Asii a Africe. A tvrdili to americké veřejnosti pravděpodobně z jistých důvodů. Proč by říkali americké veřejnosti, že to může vyvolat sucho také zde? Proč by to tady nemělo vyvolat sucho? Amerika není ničím odlišná a geografie zde by působila stejně jako v Asii a Africe. Pokud je atmosféra naplněna částicemi, tyto částice omezují a rozptylují dešťové období. Je zde mnoho kondenzačních jader, takže se nevytvoří vodní kapky a nespadnou jako déšť. Ty jednoduše přilnou k těmto nepatrným částicím a dále migrují. A to je přesně to, co vidíme. Jedním z návrhů ohledně geoinženýrství bylo, že geneticky zmodifikujeme stromy a rostliny, geneticky zmodifikujeme plodiny, aby byly odolné vůči hliníku, a to se děje v dnešní době. A součástí tohoto geoinženýrského plánu je, že řekneme, „My vypustíme všechny tyto chemické částice do naší atmosféry, což způsobí znečištění vzduchu, vody, změní pH půdy, a do velké míry může zničit zemědělskou produkci.“ Takže místo toho, abychom řekli, že to možná není dobrý nápad, znečistit náš vzduch, vodu a půdu chemikáliemi, vypustíme je do atmosféry, a ony spadnou zpátky dolů, to je plán, který je právě nyní realizován, aby zmodifikovali některé plodiny, aby byly odolné vůči hliníku a dalším druhům chemikálií a částic, které jsou vypouštěny do atmosféry. Bude se to zhoršovat až do bodu, kde nebudeme schopni nic vypěstovat, pokud nebudeme mít geneticky modifikovaná semena od Monsanta, odolná proti abiotickému stresu. Chemické a biotechnologické společnosti, jako Monsanto a všechny tyto společnosti pracují společně, aby nás udělali totálně závislými na jejich produktech pro pěstování kukuřice nebo jakéhokoli jiného zemědělského produktu nebo stromu, čehokoliv. Oni určují nejen, kde spadne déšť a kdo ho dostane, pomocí geoinženýrství a modifikací počasí, ale také řeknou, že toto jsou jediné plodiny, které vyrostou v oblastech, kde sypou jedovaté chemikálie, které padají dolů a mění půdu. Jednou z nejzákladnějších věcí lidské společnosti je, že potřebuje potravu a vodu. A toto jsou dvě věci, které jsou silně závislé na dobrém počasí – dešti ve správný čas v roce, slunečním svitu, aby rostliny mohly růst. Když není dostatek slunečního svitu, rostliny nevyrostou. Když je vody mnoho, rostliny zahynou. Když je vody málo, rostliny také zahynou. Všechno toto se vrací k množství dostupné potravy. Když lidi necháte hladovět, budou zranitelní. Budou mnohem snadněji manipulovaatelní a donuceni dělat to, co chce vláda. Takže když řídíte, kolik je dostupných potravin, pomocí věcí, jako je počasí, nebo použijete počasí jako strategický nástroj, vojensky, můžete dramaticky ovlivnit co se v zemi děje. A když to děláte stále znovu, sekvenčně v celém regionu, je možné, že můžete změnit politické spektrum celého regionu, když to děláte stále dokola. Možná to dokonce děláte v mnohem větším regionu. Vytváříte tolik nestability, kolik jste schopni, přijdete a řeknete, „Ó, my máme tyto báječné rychle rostoucí rostliny, geneticky modifikované. A budete je mít, budete mít co jíst, za méně než tři týdny.“ A já si představuji, že když můžete řídit dodávky potravy, můžete potom konsolidovat finanční a politické zájmy země. Může předpovídání počasí umožnit nějaké skupině nebo určité entitě profitovat z takové znalosti, jaký druh počasí bude? Zcela určitě. To je to, čím jsou řízeny všechny komodity. Ty jsou poháněny předpovědí počasí, jaké počasí bude v určité lokalitě, a to přímo koreluje s cenou té komodity. Absolutně. O tom není pochyb. Zatímco existuje několik agend, spojovaných s těmito škodlivými programy, jedna věc je jistá: Mohou být použity pro řízení našeho počasí, a tím zprivatizování každého přírodního systému na planetě. To umožňuje jistým jednotlivcům soustředit obrovské množství jak finanční, tak politické moci do rukou několika jednotlivců na úkor každé živé byytosti na planetě. Už z definice jsou geoinženýrské programy přímým útokem na nejelementárnější aspekty přírody. Když modifikujeme počasí, měníme světové klima, a měníme také mikroklima. A právě to se děje. Jsou věci, které můžeme říct s jistotou. Prší na nás hromady těžkých kovů. Zcela určitě tyto kovy vdechujeme. Pomocí počítačového modelování jsme zdokumentovali některé nezamýšlené důsledky. Pokud taková kontaminace je přítomna, neměli bychom to prozkoumat? Neměly by místní orgány vyšetřovat, což zjevně odmítaly dělat? Nejsou žádné pochybnosti o tom, že klimatické inženýrství, prováděné ve velkém měřítku, je neotestované a nebezpečné. Silně bych nesouhlasil s tím, že to neexistuje. Myslím si, že kapacita to dělat, pokud jde o geoinženýrství, zajisté existuje a to je část důvodu, proč vážně přemýšlíme o tom, jak se s tím vypořádat. Dýcháme hory kovů, a to nemůže být popřeno. Pokud geoinženýrství bude pokračovat, a pokud manipulace s počasím budou pokračovat, a pokud vedle toho budou pokračovat genetické manipulace, ztratíme schopnost vypěstovat dobré, výživné potraviny. Ztratíme naši schopnost rozvíjet se. Osobně považuji toto pokračující vypouštění toxických látek do naší atmosféry, spolu s jadernou radiací, za nejnebezpečnější hrozbu pro naše zdraví a naše životní prostředí. Viděli jsme, jak zvyšující se intenzita UV záření, což je známý důsledek geoinženýrství, ukazuje na zničení ozonové vrstvy. Viděli jsme vzorce dešťových srážek, porušené způsoby, které meteorologové nejsou schopni vysvětlit nebo předvídat. Výzva spočívá v tom, že všichni tito TV meteorologové, ať si jsou toho vědomi nebo ne – dříve nebo později si to uvědomí. A až dojde k jejich prozření, budou se ptát sami sebe, „Proč jsem to nevěděl dřív? Proč? „chci tím říct, vážně, „pokládal jsem to za normální. Jak to, že jsem to neviděl?“ Zdá se, že jsme ztratili morální nit a náš etický kompas, když mluvíme o tom, že všichni žijeme uvnitř experimentu který s námi dělá někdo jiný. Pokud znáte nebo dokážete předvídat počasí v jakémkoli daném čase v kterékoli dané oblasti, potom můžete řídit osud lidstva a to, čím za všechno zaplatí. Washington není zodpovědný průměrnému občanovi. Je zodpovědný komerčním zájmům, které nyní mohou utratit miliony za kampaň, bez omezení, kdo doslova řídí politická rozhodnutí ve Washington, D.C. Myslím si, jsem přesvědčen o tom, že není možné řídit počasí. Víte, doufám, že jednoho dne řídit počasí bude možné. Moc se stala návykovou drogou. Bereme to, co stvořil Stvořitel, usurpujeme jeho autoritu a odevzdáváme ji pod pravomoc korporací. Obávám se, že jedna osoba nebo jedna skupina se pokusí mít moc nad celou planetou. Nevěřím, že kdokoli má právo hrát si na Boha, zvláště, když vypouští částice a chemtrails do atmosféry, což má nezamýšlené – nechtěné důsledky. Vůbec nic nevíme. Nemůžeme převzít roli Stvořitele bez strašlivých následků. To není dobrý nápad. A není to důvod k tomu, provádět testy. Atmosféra a Země patří nám všem. Poskytuje potravu, kterou jíme, vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, a nikdo nemá právo ji vlastnit. Biosféra je ohrožena od shora až dolů. Ačkoli máte klimatické vědce, volající po geoinženýrství, kvůli událostem jako hromadné vylučování metanu, k němuž, zdá se, dochází v Arktidě… To by mělo významný dopad na to, jak fungujeme. Všimněte si také, že to má také obrovské politické, sociální a ekonomické důsledky. A tak nechceme mít nějaké gigantické planetární ouha! Mám na mysli obrovský průšvih, při němž můžete přijít o život. Je mnohem, mnohem těžší doopravdy spočítat rizika pro životní prostředí a účinnost těchto nových metod, než to provádět. Oni vytvářejí umělé životní prostředí, kterým nahradí prostředí přirozené. Roztrhaná ozonová vrstva, globální sucha, toxická půda, otrávená populace. To nikomu nevadí? Ovlivnění ekosystémů způsoby, které dříve nebyly možné. Celý koncept doslova hraní si na Boha s technologií, kterou dnes máme pod palcem. A ovšem klimatické změny, nebylo by lepší nechat reagovat samotnou planetu, místo zkoušení hrát si na Boha? Nemá to vůbec žádný užitek pro společnost. Neprospívá to rostlinám. Neprospívá to farmářům. Neprospívá to životnímu prostředí. Všechno je to o penězích, a počasí je forma zboží, způsob, jak centrální vládnoucí skupina může udělat zboží z další formy našeho života. Zatímco E.P.A. tvrdila, že bude méně stabilní počasí, přičítala to klimatické změně. Dobře, souhlasím. Mění se to. Počasí se mění. Otázkou nyní je, zda je to přirozené nebo umělé. A pokud je to umělé, kdo to dělá? Jsou to chlapci geoinženýři? Věřím tomu, pokud geoinženýrství pokračuje, že ať dochází k jakýmkoli změnám na planetě, jde o exponenciální změny k horšímu a vše bude otráveno v tomto procesu, a skutečně, s množstvím kovů, které na nás padají, se zdá, že toto otravování probíhá již nějakou dobu. Proč rozprašují ty věci na naši oblohu? Je to způsobeno akumulací obrovského bohatství do rukou pár jedinců. A to je to, co se pokoušejí dělat ve všech aspektech těchto ekonomik. Ty peníze za to nestojí. Jde o moji budopucnost. Povzbuzuji lidi, aby se zapojili do projektů, které je zajímají, ať je to ten nebo onen. Abychom přežili, musíme se zorganizovat lokálně, národně a globálně, abychom tyto praktiky co nejdříve odhalili a zastavili. Prosím, přestaňte být černými pasažéry do naší budoucnosti. Ale udělejte všechno, co je ve vaší moci. A myslím si, že to je opravdu odpověď pro všechny z nás, rozpoznat, že existuje síť mocnější než Internet. Je to lidská rasa. Jsme propojeni způsobem, který je velmi silný. Opravdu dělat to, co je správné a pravdivé, dělat něco, na čem nám záleží, a co můžeme udělat. Prosím, řekněte každému, koho znáte, o tomto videu. Přineste tuto zprávu na setkání vaší komunity, demonstrace a další veřejné události. Práce, kterou děláme, poskytne oporu pro další, kteří přijdou. A já se velmi zajímám o informátory. Pošlete tento film skupinám ekologických zemědělců, médiím, A.D.D., nemocným Alzheimerem, astmatikům, a dalším organizacím, které by mohly něco udělat, jen kdyby byli informováni. Protože si zasloužíme – zasloužíme budoucnost. A když řídíte počasí, řídíte celou planetu. Tak je to jednoduché. U některých lidí tento problém vyvolává strach. U některých vyvolá zlost. U mě to probouzí víru. Víru, že my, kolektivně, jako lidské bytosti, jako lidstvo, máme moc a schopnost zastavit tyto zhoubné programy. [Skull’s „Cry Die“] Dobře, teď jdeme. Dobře, teď jdeme. [zpěv] Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět plakat Chci tě vidět smát se, baby Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět umírat Chci tě vidět smát se, baby Dívám se na oblohu a vidím, že není jasná Modrá obloha je pryč a objevují se bílé čáry Říkají, že je to přirozené Já jim nevěřím Oni říkají, že je to normální Já je neposlouchám Děje se něco divného Cítím to v srdci Cítím něco silného Dobře, pojďme na to Musím zachránit budoucnost, pověsti nechám v klidu Musím pomoct dětem, dát jim to nejlepší Nemůžu snést, že okolí je slepé k faktům Už to déle nevydržím, jak můžeme být v klidu? Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět plakat Chci tě vidět smát se, baby Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět umírat Chci tě vidět smát se, baby Žijíce na Zemi, musíme Zemi respektovat Člověk je živočich, všichni si zasloužíme Právo na mír a příležitost Ale v dnešní době jsme slepí Nevidíme skryté agendy Ale nesmíme se vzdát Děti jsou naše budoucnost Musíme si pamatovat Oh, oh Nevíme, co se děje Yeah Musíme povstat pro Zemi Oh, oh Nevíme, co se děje Říkám ti Musíme povstat pro Zemi Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět plakat Chci tě vidět smát se, baby Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět umírat Chci tě vidět smát se, baby Chceme pravdu Dejte nám pravdu Chceme pravdu, musíme zachránit naše mládí Chceme pravdu Dejte nám pravdu Sjednoťte se jako jeden, přineste důkaz Žijíce na Zemi, musíme Zemi respektovat Člověk a zvíře, my všichni si zasloužíme Právo na mír a příležitost Ale v dnešní době jsme slepí Nevidíme Skryté agendy Nesmíme se vzdát, děti jsou naše budoucnost Musíme si pamatovat Dobře Ay, ay, ay, ay Dobře, tak jdeme na to Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět plakat Chci tě vidět smát se, baby Dívám se na oblohu Můžeš mi říct, proč? Můžeš mi říct, proč? Nechci tě vidět umírat Chci tě vidět smát se, baby.

Proč to na svět sprejují?