Příběh věcí / Story of Stuff
Příběh věcí / Story of Stuff

Film Story of Stuff vypráví "příběh věcí" od okamžiku získávání území pro těžbu nerostných surovin, přes těžbu samotnou, mísení přírodní suroviny s toxickou chemií a výrobu spotřebního zboží, až po jeho velmi efektivní prodej, kraťoučkou dobu používání a následnou likvidaci jakožto nebezpečného odpadu. Všechny ty věcičky, bez nichž se neobejdeme, přímo ovlivňují životy obrovských komunit lidí u nás i v zahraničí, většina tohoto dění je však dobře skryta našemu pohledu. Příběh věcí je dvacetiminutový krátký pohled na rub naší produkce a spotřeby. Věděli jste například, že z celkového objemu zboží na trhu se po šesti měsících od prodeje používá již pouhé 1%? Rozhodně všem vřele doporučuji tomuto snímku oněch 20 minut času věnovat.

Story of Stuff - USA, 2007, 20 min - české znění


 

Také máte takový? Trošku jsem byla uchvácena mým, vlastně jsem trochu uchvácena všemi mými věcmi. Napadlo vás někdy, kde se všechny ty věci, co nakupujeme, berou a co se s nimi stane když je odhodíme? Stále jsem o tom přemýšlela. A tak jsem začala hledat. A chytrá knížka mi řekla toto: Naše věci jednoduše procházejí těmito stavy:

- TĚŽBA
- PRODUKCE
- DISTRIBUCE
- SPOTŘEBA
- LIKVIDACE

Všechno dohromady se to jmenuje "materiální ekonomie". Dobře, podívala jsem se na to trochu podrobněji. Vlastně jsem strávila 10 let cestováním kolem světa zjišťovala jsem odkud naše věci pochází a kam jdou. A víte na co jsem přišla? Že to není úplně celý příběh. V přechozím výkladu toho spousta chybí. Například: Tento systém vypadá dobře. Bez problémů. Ale ve skutečnosti je to systém v krizi. A důvodem je to, že je to přímočarý systém a my zároveň žijeme na omezené planetě. Nemůžete aplikovat přímočarý systém na planetě s omezenými zdroji nekonečně. Ve svém každém kroku tento systém vzájemně reaguje s reálným světem. V realném světě se nic neuskutečňuje na bílém papíře. Systém reaguje se společenstvími, kulturami, ekonomikami, životním prostředím. A v celém průběhu naráží na různá omezení. Omezení, která tady nevidíme, protože nákres není kompletní. Takže pojďme ještě jednou zpět, doplňme některá bílá místa a podívejme se co chybí. Dobrá, jedna z nejdůležitějších věcí, která tu chybí, jsou lidé. Ano, lidé. Lidé žijí a pracují napříč celým tímto systémem. A někteří lidé v tomto systému mají trochu větší význam než jiní. Řekněme, že někteří mají také menší význam. Kteří to jsou? Dobře, začněme s vládou. Mí přátelé mi řekli, že bych měla použít tank jako symbol vlády, což je pravdou v mnoha zemích a stále více i v naší vlastní (USA). Koneckonců, více než 50% našich státních poplatků jde v současnosti do zbrojení. Ale já jako symbol použiju človíčka, protože věřím v lepší vize a hodnoty, že vláda by měla být lidská, z lidí a pro lidi. Posláním vlády je dávat na nás pozor, dbát o nás. To je její práce. Dále pak přicházejí soukromé společnosti - korporace. No, důvodem, proč korporace vypadají větší než vláda, je to, že korporace jsou větší než vláda :). Ze sta největších ekonomik světa je 51 korporací. Jak korporace rostou na síle a velikosti, můžeme si všimnout drobné změny v chování vlády. Vláda se trochu více zabývá ujišťováním, že dělá vše pro tyto chlapíky, spíše než pro nás. OK, teď se podívejme co dalšího na tomto obrázku chybí. Začneme s těžbou, což je módní slovo pro využívání přírodních zdrojů, což je módní sousloví pro drancování planety. Vypadá to tak, že kácíme stromy, odstřelujeme hory abychom se dostali ke kovům, využíváme všechnu vodu a vystřílíme všechna zvířata. Takže tady se blížíme k našemu prvnímu limitu. Docházejí nám zdroje. Používáme velké množství věcí. Vím, že teď může být těžké tohle poslouchat, ale je to pravda a měli bychom podle toho jednat. V minulých třech desetiletích byla zkonzumována jedna třetina přírodních zdrojů na naší planetě. Je pryč. Sekáme, dolujeme, těžíme a drancujeme tak rychle, že si sami pod sebou podkopáváme schopnost přežít. Tam kde já žiji, v USA, máme méně než 4% původních lesních porostů. Čtyřicet procent vodních zdrojů se stalo nepitelnými. A naším problémem není jen to, že používáme příliš mnoho věcí - ale užíváme více, než je nám přiděleno. My (Američané) představujeme 5% světové populace, ale konzumujeme 30% světových zdrojů a vytváříme 30% světového odpadu. Kdyby každý konzumoval podle amerického poměru, potřebovali bychom 3 až 5 planet. A že nevíte co? Máme jenom jednu. Takže odpověď mé země na toto omezení je jednoduchá. Vzít zdroje někoho jiného. A to je třetí svět, který, jak by někdo řekl, je jiné slovo pro naše věci, které nějakým způsobem máme v zemi někoho jiného. Takže jak to vypadá? Stejný případ: Drancujeme to místo. 75% globálních rybářských oblastí je v současné době loveno nad jejich kapacitu 80% původních lesů planety je pryč Jenom v samotné Amazonii ztrácíme každou minutu 2000 stromů. To je sedm fotbalových hřišť za minutu. A co lidé, kteří tam žijí? Dobrá, podle těchto chlapíků ti lidé nevlastní žádné zdroje, i přestože tam třeba žijí po celé generace. Nevlastní výrobní prostředky a nekupují si spousty věcí. A v tomto systému pokud nevlastníte, nebo si nekupujete spousty věcí, nemáte žádnou cenu. Takže, dále se materiály přesunují do VÝROBY, kde se za použití energie mixují toxické chemikálie s přírodními zdroji, aby se vyrobily toxicky kontaminované produkty. V dnešním době se běžně obchoduje se 100 000 druhy umělých chemikálií. Jenom hrstka z nich byla testována vůči případným zdravotním dopadům a ŽÁDNÁ z nich nebyla testována na součinné zdravotní dopady, což znamená interakci s jinými chemikáliemi, se kterými běžně přicházíme do styku. Takže vlastně neznáme plný dopad těchto toxických látek na naše zdraví a životní prostředí. Ale víme jednu věc: toxiny dovnitř - toxiny ven. Tak dlouho, dokud budeme toxiny dávat do našeho výrobního systému, do té doby budeme mít toxiny ve věcech, které si přinášime do našich domovů, našich pracovišť a škol A ... našich těl. Jako třeba BFRka, (Brominated Flame Retardants - Bromované zpomalovače hoření). Jsou to chemikálie, které činí věci více odolnější vůči ohni, ale jsou supertoxické. Jsou to neurotoxiny - to znamená toxické vúči mozku, nervům. Co vlastně děláme, když používáme takové věci? Dáváme je přece do našich počítačů, spotřebičů, gaučů, matrací a dokonce některých polštářů. Opravdu, vezneme polštář, smočíme ho v neurotoxinu, pak si jej vezneme domů a 8 hodin na něm máme položenou hlavu a spíme. Teď teda opravdu nevím, ale zdá se mi, že v zemi jako je tato, s takovými možnostmi, bychom mohli najít lepší cestu jak v noci zabránit vzplanutí hlavy. Tyto toxiny se dostávají i do potravního řetězce a koncentrují se v našich tělech. Víte která potravina je na vrcholu potravního řetězce a obsahuje největší množství toxických nečistot? Lidské mateřské mléko. Znamená to, že jsme dosáhli bodu, kdy nejmenší členové našich společenstev - naše děti - dostávají nejvyšší dávky toxických chemikálií od vlastních matek při kojení. Není to neuvěřitelná křivda? Kojení musí zůstat nejzákladnějším lidským činem péče o rodinu. Mělo by být posvátné a bezpečné. V současnoti je kojení stále nenahraditelné a matky by určitě stále měly kojit, ale měli bychom chránit přístup toxických látek do jejich těl. Oni (vláda) by to měli chránit. Myslela jsem, že by na nás měli dávat pozor. A samozřejmě, lidé, kteří čelí největšímu náporu těchto toxických chemikálií, jsou pracovníci v továrnách. Mnoho z nich jsou ženy v reprodukčním věku. Pracují s toxiny, karcinogeny a jinými nebezpečnými látkami. Teď se vás ptám: Která žena v reprodukčním věku by chtěla pracovat na pozici, kde by byla vystavena toxinům, kromě té ženy, která nemá žádnou jinou volbu? A to je přesně jedna z "krás" tohoto systému. Narušení místních prostředí a ekonomik zajišťuje stálý dostatek lidí, kteří nemají jinou volbu. Globálně, 200 000 lidí denně se stěhuje z prostředí, které je udržovalo po generace, do měst, mnoho z nich žije ve slumech, hledají práci, bez ohledu na to jak moc může být toxická. Tak vidíte, nejsou to jen přírodní zdroje, které jsou v tomto systému drancovány, jsou to i lidé. Celé komunity jsou ničeny. Jojo, toxiny dovnitř, toxiny ven. Spousta toxinů opustí továrnu ve formě výrobků, ale mnohem více je jich vypuštěno jako vedlejší produkty nebo znečištění. A je to velké znečištění. Ve Spojených státech, průmysl přiznává vypouštění přes 200 000 tun toxických chemikálií ročne. A jestliže přiznávají jen tuto sumu, je to pravděpodobně mnohem více. Takže to je další limit, protože kdo by se chtěl dívat a čichat 200 000 tun toxických chemikálií ročně? Takže co udělají? Přesunou špinavé továrny přes moře jinam. Znečišťujme zemi někoho jiného! Ale jaké překvapení! Většina emisí se stejně vrací zpátky k nám, unášena větrem. Takže co se stane poté, co jsou všechny tyto zdroje předělány v produkty? Dobrá, přesunou se sem, kvůli distribuci. Distribuce teď znamená "prodat všechen to toxické haraburdí tak rychle jak je to jen možné". Cílem je přitom udržet ceny dole, přinutit lidi nakupovat a udržovat katalog zboží v pohybu. Jak to dělají, že jsou ceny tak nízké? No, neplatí pracovníkům moc dobře a skrblí na zdravotním pojištění jak to jen jde. Všechno záleží na externalizovaných nákladech. Znamená to, že opravdové náklady na vyrobení věci nejsou zachyceny v ceně. Jinými slovy: neplatíme opravdu za věc, kterou si kupujeme. Jednoho dne jsem o tom přemýšlela. Šla jsem do práce a chtěla jsem si poslechnout zprávy, tak jsem přišla do obchodu s elektronikou, abych si koupila rádio. Našla jsem tam tohle fešné malé zelené rádio za 4 dolary a 99 centů. Stála jsem tam v řadě, abych si to rádio koupila a dumala jsem nad tím, jak je to možné, že za 4,99$ se dá vyrobit rádio a ještě ho dostanu přímo do rukou. Kov byl pravděpodobně vytěžen v Jižní Africe, ropa byla asi vytěžena v Iráku, plasty byly vyrobeny v Číně, a možná to celé bylo sestaveno dohromady nějakým patnáctiletým hochem v Mexické maquiladoře. 4,99$ by ani nezaplatilo nájem za polici, ve které to leželo, dokud jsem si pro to nepřišla, snad ani část platu chlápka v obchodě, který mi pomohl jej vybrat, nebo několik záoceánských letů a jízd kamionem, který kousky rádia převážel. Takhle jsem přemýšlela. Já jsem za to rádio nezaplatila. Tak kdo za něj zaplatil? Hmm, tito lidé zaplatili ztrátou svých přírodních bohatství. Tito lidé zaplatili, ztrátou svého čistého vzduchu, zvýšením výskytu astma a rakoviny. Děti v Kongu zaplatili svou budoucností - 30% dětí v různých částech Konga teď musí vystoupit ze školy, aby těžily koltan, kov, který potřebujeme pro naši spotřební elektroniku. Tito lidé dokonce zaplatili, aby pokryli své vlastní zdravotní pojištění. Skrz naskrz tímto systémem se lidé moří, abych si já mohla koupit tento radio přijímač za 4,99 dolaru. A žádný z těchto příspěvků není zapsán v žádné účetní knize. Takto jsem myslela větu, že vlastníci společností externalizují náklady výrobků. A tak se dostáváme ke zlaté šipce spotřeby. Toto je srdce systému, motor, který vše pohání. Tato šipka je velmi důležitá (aby podpírala tento vadný systém), takže její ochrana je význačnou prioritou pro oba tyto chlapíky. A proto, po 11. září 2001, když byla naše země v šoku, prezident Bush mohl navrhnout jakoukoliv vhodnou věc: truchlit, modlit se, doufat. NE Řekl "nakupovat". NAKUPOVAT? Stali jsme se národem spotřebitelů, konzumentů. Naše prvořadá totožnost se identifikuje podle spotřebitele. Ne podle matky, učitele, farmáře, ale podle spotřebitele. Prvořadý způsob, jak se měří a projevuje naše hodnota, je množství jaké věnujeme této šipce, jak moc konzumujeme. A to my teda děláme! Nakupujeme, nakupujeme a nakupujeme. Jen ať materiály proudí. A taky že proudí! Hádejte, kolik procent z celkového toku materiálů v našem systému je stále v produkci nebo se používá za 6 měsíců poté, co se prodají v Severní Americe. Padesát procent? Dvacet? NE. Jedno procento. Jedno! Jinými slovy, 99 procent věcí, které sklidíme, vytěžíme, zpracujeme, převezeme - 99 procent věcí, které projdou tímto systémem, je vyhozeno během šesti měsíců. Jak můžeme s takovýmto poměrem znovupoužití materiálů na naší planetě přežít? Vždycky to tak nebylo. Průměrná americká osoba dnes konzumuje dvakrát tolik, co před 50ti lety. Zeptejte se babičky. Za jejího mládí byly pozornost, vynalézavost a spořivost velmi ceněny. Tak jak se tohle mohlo stát? No, ono se to samo nestalo. Bylo to navrženo. Krátce po Druhé světové válce, tito chlapíci přemýšleli nad tím, jak oživit ekonomiku Spojených států. Obchodní analytik Victor Lebow navrhl řešení, které se stalo normou pro celý systém. Řekl: "Naše enormně produktivní ekonomika ... požaduje, abychom učinili spotřebu naší životní cestou, abychom předělali nakupování a užívání zboží v rituál, ve kterém najdeme své duchovní uspokojení, své osobnostní uspokojení, ve spotřebě ... potřebujeme věci konzumovat, pálit, nahrazovat a vyřazovat s neustále se zvyšujícím tempem". Koncil pro ekonomické poradenství prezidenta Eisenhowera oznámil: "Hlavní smysl americké ekonomiky je produkovat více spotřebního zboží". VÍCE SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ??? Hlavní důvod (naší) ekonomiky? Ne poskytovat zdravotní péči, vzdělání, bezpečnou dopravu, udržitelnost nebo spravedlnost? Spotřební zboží? Jak se jim to jen povedlo, že jsme tak nadšeně přijali tento program? Takže, dvě z jejich hlavních strategií jsou plánované zastarávání a uvědomělé zastarávání. Plánované zastarávání je jiné slovo pro "navrženo pro vyhození". Znamená to, že se vyrábí věci, které jsou navržené tak, aby byly co nejdříve nepoužitelné. Takže je zahodíme a jdeme si koupit nové. To je obvyklé s věcmi jako jsou igelitové tašky a plastové kelímky na kávu, ale dnes už jsou to i velké věci, mopy DVDčka foťáky grily všechno! Dokonce i počítače. Všimli jste si někdy, že když si dnes koupíte nový počítač, technologie se mění tak rychle, že v průběhu několika let je to překážka v komunikaci? Nedalo mi to a nedávno jsem otevřela svůj stolní počítač, abych se podívala, co je uvnitř. A zjistila jsem, že kousek, který se mění každých pár let, je jen maličký kousíček tam v rohu. Ale vy nemůžete jen jednoduše vyměnit ten jeden kousek, protože každá nová verze má jiný tvar, takže musíte vyhodit celou tu věc a koupit novou. Tak jsem si četla citace ze sborníků průmyslových návrhů po roce 1950, kdy se plánované zastarávání začínalo zavádět. Ti designéři o tom otevřeně mluvili. Diskutovali o tom, jak rychle mohou zajistit, aby se věc pokazila a přitom nechali spotřebitele dostatečně naivního, aby šel a koupil si jinou. Bylo to tak úmyslné. Ale věci nelze pokazit dostatečně rychle, abychom zajistili této šipce stálé proudění. Proto existuje také "uvědomělé zastarávání". Uvědomělé zastarávání nás přesvědčuje, abychom odhodili i věci, které jsou stále skvěle použitelné. Jak toho dosáhli? No, jednoduše změní vzhled věcí, takže jestli jste si koupili věc před pár lety, každý vám může říct, že jste v poslední době nepřispěli této šipce. A od té doby, co ukazujeme svoji hodnotu pomocí příspívání této šipce, můžeme se kvůli tomu cítit trapně. Já vím, měla jsem ten stejný tlustý bílý monitor na stole asi 5 let. Moje spolupracovnice právě dostala nový počítač. Má plochý zářivý úhledný monitor. Sedí k jejímu počítači, sedí k jejímu telefonu, dokonce k jejímu stojanu na pera (je cool). Kolegyně vypadá jakoby řídila vesmírnou loď. A já, já vypadám jako bych měla na stole pračku na prádlo. Móda je dalším z dobrých příkladů. Napadlo vás někdy proč se ženské podpatky jeden rok nosí jako jehly, druhý rok zase tlusté, pak zase jako jehly? Je to proto, že nošení tlustých podpatků v roce, kdy se nosí tenké podpatky, každému ukazuje, že nepřispíváte dostatečně té šipce, takže nejste tak cenná jako ta osoba s tenkými podpatky vedle vás, nebo ta, která se ukazuje v reklamě. Je to kvůli nakupování nových bot. Reklamy a hlavně média v tomto hrají velkou roli. Každý z nás ve Spojených státech je cílem více než 3000 reklam denně. Každý z nás vidí ročně více reklam, než lidé před 50ti lety za celý jejich život. A pokud o tom taky přemýšlíte, co je cílem reklamy, kromě toho, že nás má učinit nešťastným s tím co máme? Takže 3000 krát denně je nám vnucováno, že naše vlasy jsou špatné, naše kůže je špatná, šaty jsou špatné, náš nábytek je špatný, naše auta jsou špatná, my jsme celí špatní. Ale to se všechno může obrátit v dobré, jen pokud půjdeme nakupovat. Média také pomáhají tím, že zakrývají všechno tohle a všechno tohle, takže jedinou částí, kterou z ekonomie materiálů vidíme, je nakupování. Těžba, produkce a likvidace se odehrávají mimo náš zorný úhel. Takže ve Spojených státech máme více věcí než dříve, ale průzkumy ukazují, že míra národního štěstí stále upadá. Naše národní blaho dosáhlo vrcholu někdy kolem roku 1950. Ve stejnou dobu kdy vypuklo spotřebitelská mánie. Hmmm. Zajímavá shoda. Myslím, že vím proč. Máme více nepotřebných krámů, ale máme méně času na věci, které nás opravdu činí šťastnými: rodinu přátele volný čas. Pracujeme více než kdy jindy. Někteří analytikové uvádějí, že v dnešní době máme dokonce méně volného času než za feudalismu. A jestlipak tušíte, které dvě hlavní aktivity jsou ty, kterými stravujeme drahocenný volný čas? Sledování televize a nakupování. Ve Spojených státech strávíme 3krát až 4krát více času nakupováním než naši přátele v Evropě. Takže se nacházíme ve směšné situaci, kdy jdeme do práce, někdy dokonce i do dvou, přijdeme domů, jsme vyčerpaní, tak se svalíme na náš nový gauč a sledujeme televizi. A reklamy nám řeknou "JSI NICKA", takže se zvedneme a jdeme do hypermarketu, abychom si koupili něco pro dobrý pocit, pak jdeme zase více pracovat, abychom zaplatili věc, kterou jsme si museli koupit, takže přijdeme domů a jsme více unaveni, takže si sedneme na gauč a víc se díváme na televizi a ta nám řekne, abychom zase šli do obchoďáku a my jsme chyceni v této pracovně-sledovně-nakupující pasti a my nemůžeme přestat. A nakonec, co se stane se všemi těmi věcmi, které si mimochodem koupíme? V dnešní spotřební době se všechny nevejdou do našich domovů, i přestože je máme dvakrát větší větší než v roce 1970. Všechny jsou určeny k vyhození. A tak jsme se dostali k LIKVIDACI. Toto je ta část materiálové ekonomie, kterou známe nejlépe, protože musíme všechno to smetí sami dostat do popelnice. Každý z nás v USA denně vytvoří 2kg odpadků. To je dvakrát tolik, kolik jsme vytvořili před třiceti lety. Všechno tohle smetí (věci, které jsme koupili) se buď zakope na skládce, což je jen velká díra v zemi, nebo pokud opravdu nemáte štěstí, tak se nejdříve spálí ve spalovně odpadů a pak se na skládce zakope. V obou případech je znečištěn vzduch, země, voda. A nezapomeňte, také měníme klima. Spalovny jsou vážně špatné. Vzpomínáte si na ty toxické látky ve výrobní fázi? Spalováním odpadu uvolňujeme toxiny zpět do ovzduší. A dokonce ještě hůř, někdy se vytvoří nové supertoxiny. Jako dioxin. Dioxin je nejtoxičtější vědcům známá uměle vyrobená látka. Spalovny jsou jedničky ve výrobě dioxinů. Znamená to, že bychom mohli zastavit největší zdroj umělých toxických látek pouze tím, že bychom přestali pálit odpady. Mohli bychom to zastavit už dnes. Některé společnosti se dnes nechtějí zabývat s budováním skládek a spaloven u nás, tak radši vyvážejí odpady také pryč. A co recyklace? Pomáhá recyklace? Ano, recyklace pomáhá. Recyklace snižuje množství odpadů a redukuje tím také tlak na těžbu nových surovin. Ano, ano, ano, všichni bychom měli recyklovat. Ale recyklace sama o sobě nestačí. Recyklace nikdy nebude stačit. Z mnoha důvodů. Za prvé, odpad přicházející z domů je jenom špička ledovce. Na každou jednu popelnici plnou odpadu, kterou dáme k odvozu, připadá 70 naplněných popelnic, které se na skládku vůbec nedostanou. Takže i přestože jsme schopní recyklovat 100 procent odpadu z našich domovů, nedostaneme se k jádru problému. Spousta vyvezeného smetí také nemůže být recyklována. Buď protože obsahuje příliš mnoho toxinů, nebo protože je navrženo tak, aby jej NEBYLO MOŽNO recyklovat. Například obaly od džusů a mléka s vrstvami kovu, papíru a plastu - vše slepeno dohromady. Tohle bohužel nikdy nebude možno oddělit pro opravdovou recyklaci. Takže vidíte, je to systém v krizi. Od začátku až na konec narážíme na spoustu různých limitů. Od změn klimatu až po úpadek lidského štěstí. Prostě to nefunguje. Ale dobrou věcí na tom všeprostupujícím problému je to, že je stále spousta míst, kde se dá zasáhnout. Existuje spousta lidí, kteří pracují na záchraně lesů, nebo na bezpečné čisté výrobě. Lidé pracují na pracovních právech a spravedlivém obchodu, uvědomělém spotřebovávání, blokování spaloven a skládek. A také velmi důležité přebírání vlády, takže opravdu znamená, že lidé jsou tu pro lidi. Všechna tato práce je velmi důležitá, ale věci se opravdu začnou hýbat tehdy, když uvidíme jejich propojení, když spatříme celý velký obrázek. Pokud se lidé napříč tímto systémem sjednotí, můžeme napravit a transformovat tento linární systém v něco nového v systém, který neplýtvá zdroji a lidmi. Protože co opravdu potřebujeme zahodit, je náš zastaralý způsob myšlení. Existuje nová škola přemýšlení o věcech, která je založena na udržitelnosti a rovnosti: Zelená chemie Nulové odpady Produkce s uzavřeným cyklem Obnovitelná energie Místní živoucí ekonomiky Už se to děje. Někteří lidé říkají, že je to nereálné, idealistické, že se to nemůže stát. Ale já říkám, že ti, kdo chtějí pokračovat po staré cestě jsou ti nerealističtí. To je snění. Vzpomeňte si, že stará cesta se tu nevzala jen tak sama od sebe. Není to jako gravitace, se kterou tu prostě žijeme. Lidé ji vytvořili. A my jsme také lidé. Tak pojďme vytvořit něco nového.

 

Komentáře  

 
0 #109 Pepe 2012-10-12 09:49
Zdravím všechny diskutující. Předem si věimněme na nárůst inteligence pisatelů, zpočátku to bylo jen super video apod.. Za to všem díky.
Chtěl bych jen zopakovat že dnešní systém, založený na penězích a ekonomickém růstu, je sebedestruktivn í. Nejhorší je, že se toho dočkám, první náznaky jsou už nyní vidět, ale přeroste to v rebelii a bojím se, že ve válku. Nic jiného totiž člověku nezbyde, když spadne na dno do hnijícího bahna. Takže myšlenky máme sice super, ale hovoří činy, kterých nejsme schopni dnes, kdy by se to možná dalo zachránit méně bolestně. Musíme spadnout na dno, vymlátit se ve válce a pak zase bude na pár desítek let klid. Vypadá to, že jakobych psal o něčem jiném, ale v globále se to vše propojuje.
Abych přešel do konkrétnější hladiny, osobně si myslím, že nejde až tak o třídění odpadů a recyklaci, ale spíše o lepším využití vyrobených věcí. Na co mít nový mobil každý rok s lepšími funkcemi, nový laptop, tablet apod.? Zde je veliká rezerva právě s dopadem na životní prosředí a to že třídíte odpad, to je malinký vliv oproti tomuto. S tím ale jdou ruku v ruce další dopady, jako větší nezaměstnanost, protože by klesla produkce, jak zde už bylo psáno. Je vidět, že ten systém by se musel změnit a i naše morálka současně, jinak nejde sjednat nápravu.
Jo a změnu tohoto systému neuděláte bez použití síly - je to jako vychýlit plněnaložený rozjetý vlak na jinou kolej z vnějšku - bez obrovské síly to nejde, tedy v praxi to vede opět na válku, i když z dobrých úmyslů. Z toho mám strach.
Takže sílu žít, přeji.
 
 
0 #108 Slava07 2012-10-11 21:55
To je moc hezké a povzbuzující, že s tím chcete něco udělat. Štve to většinu lidí, ale asi nebude jeětě zase tak špatně, když se nic neděe. Já si také myslim, že je to už do nebe volající. Nejhorší je, že do politiky nikdo slušný nejde. Bylo by třeba změnit plno zákonů, oni je teda mění, ale tak aby bylo možné ještě lépe naplnit vlastní kapsy.
V zahraničí nás mají většinou za rozvojovou zemi, nebo tak něco a to mě hluboce uráží a je mi z toho smutno. Zvláště pak když máte možnost srovnání a vidíte, že sto let za opicema jsou oni a né my. Politika byla vždycky špína. Jen pro silné žaludky.
 
 
0 #107 Pepe 2012-08-08 05:55
To je sice pravda, že začít jinde, v jiném státě je velmi těžké, chce to tam mít nejprve zaměstnání (myslím tím na úrovni - ne uklízet kina,či dělat hlídačku dětí boháčům) a to je velmi těžké získat. Nechci ale být přívěškem svých potomků, protože, i když bych jim platil to školné, tak, protože se důchodu nedožijeme, musíme mít něco naspořeno, ale z čeho to chcete naspořit?
Vezmu to jen z mého pohledu elektrotechnika /IT - u nás v oboru je takový rozmach (mimochodem, který táhne i ostatní obory), že člověk, který není u toho běhu a nejde řečeno s dobou = nevzdělává se razantně, končí a je nepoužitelný jako zaměstnanec už cca kolem 45 let. Do 65 (alespoň) je to 20 let. Abyste živořila jako dnešní skuhrající důchodci, kteří to mají od státu, musíte mít naspořeno min. 1,5 až 2 millióny Kč. Ne ze státu, ale ze svého! Chci vidět, jak to zvládnete platit školné dětem a zároveň jim nebýt pak finanční přítěží a spořit si na "svůj zasloužený důchod"!
Nemluvě o tom, že pak, budeme-li finanční přítěží, budou si nás naši potomci méně vážit, nebudou mít tolik dětí a budou je mít ještě později a vymírání našeho národa se urychlí geometrickou řadou!
Takhle to přece nejde, ten KRACH je zde vidět už evidentně! Pojďme s tím něco udělat! Ale jedinně masy lidí to dokážou, jednotlivec či malá skupinka nikoliv. Jsme vůbec schopni se nějak domluvit a skoncovat s těmi rozkrádači a udělat nějaké opět Národní obrození?

PS: Je třeba se na věci dívat i v globále!
 
 
0 #106 Slava07 2012-08-01 22:31
Zjišťuji, že málo kdo ví, že obce za žáky v základních školách platí. Když jsem před pár lety viděla první fakturu kde to bylo vypočteno od kusu, myslela jsem, že to je omyl, že takový zákon nemůže nikdo ani navrhnout, natož schválit. Spletla jsem se!
Na základních školách budiž, ale na středních a dál to je průšvih.
V podstate kdo do té školy trochu chodí, tak tu maturitu dostane.
Co se týče toho vystěhování, tak to by mne opravdu zajímalo, kde myslítě, že to je lepší? Všude je něco.
Německy jsem se učila 5 let, ale k tomu se mi moc vracet nechce. Na angličtinu mám alergii. Vzhledem k tomu, že mám ráda teplo, tak bych se asi učila arabsky. Ale pokud dají to školné, 10tis. za semestr, nebo tak něco, tak nebudu mít na nic čas a budu živit děti a doufat, že mi to jednou vrátí, protože o důchodu si my můžeme nechat jenom zdát.
 
 
+1 #105 Pepe 2012-07-31 08:29
No jo, ale to je vlastně vývrtka do pekel, ti že nám inteligence klesá. To bylo jedinné, čím se mohli češi ještě nějak chlubit a to pomalu a jistě zaniká. Těm prodavačkám se ani nedivím, protože např, na základních školách a středních je nejlepší známka z písemek 3, za nás byla samo 1. Školy si drží studenty už jen z ekonomických důvodů, ne kvalitu a plevel vyhazovat. Na výškách to samé = titulovaní budou paka, jak svět neviděl a jestli se zavede nějaké vysoké školné, tak to půjde do prken úplně, protože, jestli bych měl platit např. 10000Kč/semestr, tak se nebudu už ani učit a příjdu na zkoušku přímo s otevřeným indexem a řeknu Napiš za 3!
To si ti pitomečci ve vládě, kteří mají tituly za prachy vůbec neuvědomují!
Já ho mám vydřený studiem 5 let a snažím se držet se svého oboru, je to čím dál tím těžší. Už se připravuji na to, že ing., mgr. apod. budou i zametat chodníky. Judr a Mudr to mají zatím jisté. Navíc klesá tím i úroveň pohledu na náš titul v zahraničí.
Už teď je to v pr...li! a bude asi ještě hůř!
Chce to revoluci, ale krvavou, jen ta zvedne morálku, protože bude zde STRAŠÁK v tom, že lidi to tak nenechají a dokáží se domluvit a udělat něco razantně pro zlepšení - to je ale idealismus co?
Nejsme schopni se domluvit ani v baráku o 20-ti lidech, takže KRACH je nevyhnutelný! Zanikne i náš jazyk, učte se německy! Nebo anglicky.
Mírně uvažuji o vystěhování se do jiného státu, tady se to už pomalu nedá.
 
 
0 #104 Slava07 2012-07-30 21:16
To že inteligence klesá, o tom žádná :-(.
Po deseti letech jsem přijímala novou prodavačku. Byl to tenkrát mazec, co se hlásilo, ale to co přišlo teď, děs! Ze 120ti 70 hrůza, jedna skoro neuměla psát, jedna přišla o holi a několik jich nemělo zuby. Co je vedlo k tomu, že si myslely, že je příjmu do poměrně luxusní prodejny? Vybrala jsem 7, na zkoušku a dvě vůbec nepřišly, nezavolaly, neomluvili se! To se mi nikdy nestalo. Nechápu! Nechápu! Nechápu!
Co je to za chování? Nikdy to nepochopím, stejně jako nikdy nepochopím jak může někdo vyhodit petku z okna, nebo vysypat odpadky do lesa.
 
 
+1 #103 Pepe 2012-07-12 05:24
Zdravím Davide.
Mám jedno vysvětlení, bohužel trochu depresivní.
Protože lidé leniví a současně s tím přestávají přemýšlet (což je možná i následek té lenivosti). Nechávají se z lenosti přemýšlet raději strhnout "davem" (v uvozovkách, protože většinou je to jen módní trend a to je v podstatě jen úspěšná marketingová strategie na kupujícího, který podlehnul skvěle vymyšlené reklamě, nic víc).
Takže tím je to depresivní, protože klesáme jako národ inteligenčně, tím i skutky které konáme budou čím dále tím více horší = MORÁLKA KLLESÁ.
Shrnutím jedeme ještě do větší pr..e, než jsme a ten rozjetý vlak nic tak jenom nezastaví, to by chtělo sílu a moc obyčejného lidu, který by ovšem musel uvažovat a zvažovat, což nedělá - opět utopistická smyčka, jak tomu říkám.
Potkáme se všichni v pekle, jízdě do něj 3x ZDAR!
PS: Peklo nemusí být s čerty, stačí být v područí jiného státu např. Německa a jen manuálně makat za málo peněz, k tomu to spěje, protože bez inteligentních lidí se stakovým materiálem nic jiného nedá dělat a inteligenti budou makat za polovinu - tož pro mne jako majitele firmy skvělé ne? A to se už teď i děje, všimněte si. Takže peklíčko je dle mne tady funkční zánik české země.
 
 
+6 #102 Slava07 2011-12-03 22:39
Není vymyšlenej, je to realita.
 
 
-7 #101 Tereza Koláčková 2011-10-30 17:47
Zdá se mi že ten příběh je až moc dlouhej nezdá se vám? Ale jinak je hezky vymyšlenej.
 
 
+1 #100 jozef 2011-08-29 12:25
Super urobené. Jednoduché, zrozumitelné, ale stále je tam dosť informácií.
Je to taká facka s pečiatkou, ktorá nechá v mojom uvažovaní výrazný vplyv.
 
 
-1 #99 alena angelova 2011-08-21 20:46
příběh věcí
 
 
+1 #98 slava07 2011-08-09 22:20
reakce na pepe:
Nečetla jsem všechny komentáře, ale ty Vaše patří k těm se kterými vesměs souhladím. Je třeba se na věc koukat s hodně velkým nadhledem. Řešit tu, kam vyhodim petku, je o ničem. Změnit by se musel celý systém a to by se muselo změnit smýšlení lidí a to se hned tak nestane, nejspíš se tak nestane nikdy. Síla bohužel výtězí nad rozumem, bylo to tak vždycky a je to pořád. Píšete, že v malých skupinách to funguje. Ale i v malých skupinách, ať lidí či zvířat, je vždycky, ale úplně vždycky, určitá hierarchie. Takže nemájí všichni úplně stejně. A tady se musím opravit, není to samozdřejmě jen síla, která je zapotřebí k vítězství, nebo k udržení se na určitém místě v tom žebříčku, ale i trochu té chytrosti, vypočítavosti, ale hlavně drzost. A teď mám zase problém, jestli ona to není spíš zdravá dravost a sebevědomí - to co nazývám drzostí, tak se tomu teď říká. Takže je velmi těžké to správně pojmenovat.
Chtěla jsem jen říct, že si myslím, že by o všech věcech měli rozhodovat ti co tomu opravdu rozumí a né ti co se tam prostě nějak nacpali a dělají špatná rozhodnutí.
Zaslechla jsem, že je v Praze nějaké jednání o tom jak najít a jak rozvíjet a využít potenciál nadprůměrně inteligentních dětí. No konečně!
V naší zemi se dávájí neskutečné peníze na - nechci teď nijak snížit potřebu těchto investic - děti ve zvlášních školách, děckých domovech a podobně.
Na druhé straně tu jsou děti nadpůměrně nadané, které se v normálních školách nudí, tudíž zlobí a pro ty se nedělá skoro vůbec nic. A není jich málo. A to je velká škoda pro všechny.
Teď ještě k té závisti. Jesli bych o sobě mohla něco říct, tak rozhodně nejsem závistivá. Nedokážu pochopit co to je někomu něco závidět. Myslím, že mi v těle chybí nějaká chemikálie, která to způsobuje. Myslím, že by se to mělo léčit :-). Závistivý lidé to nemají lehlé, musí je to strašně užírat a trápit a s tím se musí špatně žít.
Já tyto rozdíly vnímám nanejvýš jako nespravedlnost, pokud tedy nespravedlné jsou a je mi z toho smutno, to je asi tak všechno.
Slýšela jsem zajímavé povídání o povahách národů a bohužel se tam závist uváděla jako jedna z českých vlastností a ten pán to popsal asi takto: Němec má souseda a ten si pořídí kozu. Němec přemýšlí co by měl udělat, aby si taky mohl pořídit kozu. Pokud se to samé stane v Čechách, tak čech přemýšlí co by měl udělat, aby sousedovi ta koza chcípla.
Je to trochu k smíchu, ale když si uvědomím, že to je u nás bohužel dost často pravda, tak to je spíš k pláči.
Co s tím? :-)
 
 
+2 #97 pepe 2011-07-25 07:46
reakce na Slava07:
Mám úplně stejný názor a tím, jak píšeš/píšete, že za to nemůžou ty PENÍZE, tak přesně tak jsem to myslel (psal jsem o těch PENĚZÍCH asi jen já zde). Nejde přímo o ty cynkáče v kapse, ale o ten celý systém. To je mašinérie, se kterou nejde militantně hnout a nemilitantně to znamená téměř jistou záhubu. Ten systém se právě snažili utopisticky zahubit teoretici vymýšlející komunismus = systém bez nějakého oceňování za něco, kde by každý člověk musel něco pro společenství udělat a dostal by za to jen to, co nejnutněji potřebuje = jídlo a oblečení a basta. Je to utopie, ale žilo by se jako v pohádce = nebyly by majetkové rozdíly apod. Je to vidět např. že to v malém uskupení lidí funguje např. na kmenech lidí v pralesích, nebo buších. Jsou prostě pravidla, co každý člen tlupy musí dodržovat a za to má jistotu přežití, nic víc.
Naše společnost ale předělat už nepůjde, protože lidé našeho typu jsou závistiví. I to, jak píšete, že není správné, aby měl někdo více cinkáčů jen proto, že má lepší lokty namísto zkušeností je trochu skrytá závist, protože se už ohlížíte kolik má ten a kolik onen a proč. Já se chovám ale stejně, takže tím to je vše potvrzeno.
 
 
0 #96 slava07 2011-07-14 11:21
Asi jo.
 
 
0 #95 Merlin 2011-07-11 23:33
Slava07 > Problémy se zrakem??? To je mi líto.
 
 
0 #94 slava07 2011-07-11 19:23
Proč mi zmizlo hodnocení?
Ona je tu nějaká cenzura? Nebo co?
 
 
+2 #93 Betth 2011-05-12 08:36
Muze mi nekdo poradit prosim, jak se to stahuje? Diky moc!
 
 
+1 #92 květoš 2011-04-08 05:41
stačí to říci jen takto:
".. a zítra zemřeš .."
ta myšlenka je víc hlubší než si tu respondenti myslí
 
 
+2 #91 Slava07 2011-03-28 21:16
Video není nic moc, celkově se mi americké dokumenty nelíbí, protože ten kdo tam účinkuje spíš prodává sám sebe. To co tam ta paní povídá přeci všichni víme a ti co to nevědí si tohle video nejspíš stejně nepustí. Taky mám pocit, že by se mělo něco změnit, ale jinak souhlasím s názorem, že záhuba je stejně neodvratná, prostě to tak ve vesmíru chodí, jednou nás pohltí naše slunce, takže vlastně jde jen o to, jak si zpříjemnit ten náš momentální pobyt tady. Kritizujete peníze, že za to můžou. Nějaké ohodnocení našich výkonů tady přeci být musí a je jedno jak tomu budeme řikat. Jak by se Vám líbilo, kdyby Váš kolega v práci nedělal nic a bral to co Vy? Určitě nelíbilo. Takže problém nejsou peníze samotné, ale to jakým způsobem jsou přerozdělované. Kdo, za co a kolik jich dostává. Dostává je ten kdo je schopný, kdo má nápad, kdo je pracovitý - tak s tím budeme jistě všichni souhlasit, ale pak je dostává ten kdo má hubu a lokty - stručně řečeno. Je to bohužel velmi často o drzosti a tak dobrou práci s dobrým platem dostane kolikrát né moc chytrý, ale dravý člověk a ten pak vymýšlí třeba ty holicí strojky (jak tu uvádíte) co nic nevydrží. Protože účelem bohužel zatím není vyrábět kvalitní věci, ale nekvalitní, aby jste museli zase a zase sáhnout do peněženky.
Ale myslím, že se to časem změní, teda doufám :-). Ani já nemám ráda věci na jedno použití, přesnějc je nesnáším, pro mléko chodím k mlékomatu se skleněnou lahví nebo s bandaskou a do masny s plastovou nádobkou, igelitky odmítám, nosím si látkovou tašku.
Tak a co ted s tím...abych nevypadala jako socka. ??? Někdo z Vás tu psal, že za všechno můžou ženy, zkuste vysvětlit manželce, že to či ono memůže mít, nebo tak nějak to bylo napsáno. No v podsatě souhlasím. Můj tatínek říkal, že kolem ženských a peněz se točí svět. A je to pravda. Na prvním místě je náš nejzákladnější pud a to zachování rodu. Každý muž by chtěl tu nejatraktivnějš í ženu, ale na co jí nalákat? No na věci a ty si koupí za prachy. Každá žena by chtěla toho nejlepšícho muže a na co ho nalákat? No na věci a zase tu jsou ty "prachy". Teď si říkáte, že je to povrchní, že tu jsou přeci jiné podstatnější vlastnosti lidské bytosti, ale ty jsou bohužel často utlačované těmi věcmi. Tak co s tím, aby jsme nebyli povrchní a aby jsme nebyli socky, když budeme trochu za ekology (ale jen trochu, jinak s těma cvokama co propagují solární panely apod. a vážou se ke stromům nechci mít nic společného).
To hlavní co tu hýbe s prachama je "MÓDA". Nejspíš si řikáte co sem tahám nějakou módu? Ale to není jen oblečení, ale i auta i domy i dovolené a i samotný způsob života. Musí se změnit myšlení lidí, myšlení těch starších už nezměníme a tak by jsme se měli zaměřit na ty malé a vychovat je v tom, že výlet s tátou a mámou je víc než nové šaty.
Školství by se mělo podstatně zlepšit a "zprůhlednit" a hodně, hodně zvýšit platy pedagogů, měli by to být nejlépe placení lidé v naší společnosti, aby tam byli ti nejlepší. Špatný a hloupý pedagog totiž vychová špatné a hloupé doktory, novináře, vedoucí, řidiče,....
Tak to je můj názor.
 
 
+3 #90 Marty 2011-03-16 14:31
zabí člověka zachráníš planetu
 
 
-2 #89 JS 2011-03-12 00:15
hlavně, že green je cool.
zabij bobra, zachráníš strom

hawk
 
 
+1 #88 JS 2011-03-12 00:13
Je to taková klasická vymejvárna. Neříkám, že to je celý žvást, ale je potřeba to brát s rezervou.
Zrovna třeba obnovitelný zdroje ... to, že při výrobě solárních panelů se vyprodukuje tolik škodlivin, kolik by nevyprudovala klasická výroba po dobu jejich životnosti, to, že větrný elektrárny sou taky neefektivní ... to vám nikdo neřekne, protože de zase o prachy.
 
 
+1 #87 Pepe 2011-02-03 06:42
Zdravím.
Nejdříve zareaguji na projev HABI.
Právě to čtení reakcí různých lidí a tedy různých názorů ti právě může otevřít oči, mílý/á zlatý/á. Nebo chceš tu mít propagandu a věřit jen jednomu názoru? To totiž dělali i komanči, chtěli, aby lidi věřili jen jejich názoru a ostatní potlačovali. Je lepší být otevřený, prostě a na vše si dělat svůj názor a ten konzultovat s okolím, tak totiž v tom daném problému intelektuálně rosteme (dozvídáme se i jiné úhly pohledu a nové skutečnosti díky zkušenostem ostatních) a je tu šance vymyslet společně něco skvělého. Jo, prostě víc hlav, víc ví, to už znali naši předkové a dnes se na to trošku pozapomíná, že to funguje už staletí. Dnes se svět spíše individualizuje , což je zlé. Je to vidět i na kolektivních sportech, nejvíce slavní jsou útočníci, kteří většinou (ve fotbale obzvlášť) mrskají ty góly, ale kdo jim na to nahraje, už se moc neřeší. To vede pak k destrukci týmu a pak ten fotbal či hokej vypadá, jak vypadá.
Jo a ještě, abych dodal, k vyslovení názoru přece nepotřebuješ video, je to sice velice silný (psychologicky) nástroj, jak ovlivnit názorově ostatní lidi, ale není úplně nutný, stačí jej jen říci, či napsat.
Reakce Der Tscheche se mi líbí, protože také se snaží být objektivní a vyslovuje zde svůj názor, který se mi líbí. Takké si myslím, že člověk by neměl, v globálu, být do ničeho tlačen. Tedy nemělo by se mu nic vnucovat, ať si sám zvolí svoji vlastní cestu. Také se přikláním k tomu, že i kritický názor je neocenitelný, protože např. pro konstruktéra aut, soustřeďující se na vzhled je přeci názor kolegy typu: "... ten design je super, ale asi to bude více žrát, protože to není moc aerodynamické..", je veliký přínos a injekce do dalšího vylepšení a vývoje.
Dokonce i vědecká obec, když někdo přichází s novou vědeckou teorií se nejprve chová nedůvěřivě a snaží se najít jen mouchy, a až pokud se žádné zásadní nenajdou, tak tu teorii obec přijme jako platnou. Tak to musí fungovat i zde. Zde je jen problém, že lze zde najít ty mouchy zásadního ražení, což už je skoro na shození ze stolu.
Takže tvrdím, že každý, kdo něco zde (a všude) prohlásí, napíše, řekne, budiž tak i natočí, tak může být přínosné.
Mimochodem mne napadá i otázka, proč to ta američanka a následně ti spravovatelé webu "dokumentarni.tv" tady tak vhodili do pléna? Možná, že jsme zde všichni součástí nějakého průzkumu, ale to nevadí, váš názor je přínos, pokud to není ovšem ten lamovský, typu: " . . video je skvělé, něco musíme udělat . .", nebo " . . proč tady všichni to kritizujete, vždyť je to pravda!", apod. Je dobré a přínosné se na věc podívat vlastníma očima (které řídí váš/náš mozek, doufám a ne mozek nějaké američanky přece).
 
 
-1 #86 Der Tscheche 2011-02-02 22:25
ad Habi: Tohle neslyším poprvé. Řekněte mi, posteskl/a jste si někdy nebo dokonce zanadával/a, jak krátkozrace je něco vyrobené (třeba holící strojek, co se rozbije po roce používání a náhradní lamely stojí stejně, jako nový strojek), jak pitomě je něco navržené (třeba diody na laptopu, které při sledování filmu v noci vypalují naprosto zbytečně díry do očí), jak je něco zcela zcestné a evidentně mimo mísu (např. zaplatit za dvouterabajtový SSD na poplatcích OSA přes šedesát tisíc oproti zlomku za klasický pevný disk stejné velikosti), řekl/a jste si někdy „to je ale blbost a křivárna!“ přemýšleje nad těmihle věcmi? A řekl/a jste to nahlas? Třeba partnerovi, kamarádům v hospodě/ve fitku?
Já se přiznám, že já ano, a posledně i tady v diskuzi. A pokud vy si také někdy takhle postesknete nad tím, jak špatně něco funguje... nemyslím si o vás, že tímto jste zároveň neinovativní a nepřizpůsobivý/á. Fakt, že někdo nedokáže vyrobit automobil nebo si nechce ušít džíny ještě přeci neimplikuje, že by se do jakékoli - i převážně kritické - diskuze o ideálním autě nebo kalhotách neměl jakkoli zapojovat. Samozřejmě je možné, že jsem to, z čeho jste kritiky v této diskuzi pod videem (včetně mě) nařkl/a, pochopil zcela jinak, než bylo vaším úmyslem. Stejně bych ale rád vyslovil svůj názor, že poukázat na špatné stránky věci/myšlenky/čehokoli je stejně přínosné, ne-li přínosnější, než vyzdvihovat ty dobré aspekty.

Rád bych ještě alespoň krátce obhájil své tvrzení z minulého příspěvku, a mou obhajobou by bylo přímé srovnání tohoto videa s videem původu německého, o myšlence základního příjmu, jmenuje se to kulturimpuls: grundeinkommen. Z každého oči-otvírajícího videa z dílny za oceánem mám jeden společný pocit - že nějaký guru se mi snaží vštípit jeho názor - vždy je tam nějaká figura ať už je to alex jones, jason bermas, nebo tenhle devadesátiletý jacques fresco (omlouvám se, jestli je špatně jméno, nevím ho z hlavy, je to ten tvůrce Venus project), nebo už ta samotná postava vypravěče v zeitgeistu. Ta intenzita, s jakou to sdělení říká. Ta konečnost a definitiva myšlenky, kterou sděluje. To, s jakou jistotou jsou jeho vize předhazovány jako fakta, ta totální absence sebereflexe a pochybování o sobě, o své myšlence, o svém názoru. Absence vznášení otázek, zato spousta konstatovaných odpovědí na otázky, na které se třeba vůbec neptáte, ale film vás tlačí, abyste se při tom sledování ptali na jednoduché, vstřebatelné otázky, které kopírují linii a vývoj toho dokumentu. Nechce, abyste odbočili a přemýšleli, co vám na tom nesedí. Alespoň takový je můj zcela subjektivní pocit z většiny zaoceánské produkce. Naopak německý dokument se ptá, a to neustále, graduje samotným kladením otázek, ne čím dál dramatičtějšími odpověďmi. Jde na to pomalu, nabízí názory napříč celým spektrem, pro i proti, a informace, na kterých dále staví, vždy rozvíjí a podkládá je navíc fakty, která okamžik předtím prezentuje. Namísto „pojďme udělat tohle a tohle“ nebo „musíme změnit tohle a tohle“ nebo „pokud se nestane tohle, čeká nás záhuba do xx generací, let atp.“ nebo „tohle řešení, které překládáme, tahle vize, je jediná správná a může fungovat, copak jste s námi poslední dvě hodiny nesouhlasili?“ takovéto jsou většinou koncovky, vyvrcholení, dokumentů US provenience. Něco ve smyslu „Sledujte jak já prozřel, copak to taky nevidíte?“ zase podotýkám, je to jen můj a zcela subjektivní názor. Tak takhle úplně stejně na mě působil i tenhle dokument o kterém se tu bavíme a chtěl jsem nastínit tuhle mojí myšlenku, že je nebezpečné všechny tyhle iniciativy jen slepě nekriticky hltat. Toť vše.

Když vezmu naprosté gró toho, co ta ženská říká, tak to je „zamyslete se nad tím, jestli ten plast skutečně potřebujete, jestli když vám tady popisuji, co ten plast způsobuje, jestli se bez něj třeba neobejdete“ a se vznesením téhle otázky souhlasím, takovéhle poslání videa je podle mě nejlepší možné. Jenže nemůžu přehlídnout, že to bylo podle mě špatně udělané, a vytknout/poukázat na ty chyby, kterých se podle mě dopouští, a díky nim je efekt toho videa - alespoň na mě - mizivý. Je to stejné, jako kdyby Toyota vyrobila nové auto, nazvěme jej třeba Safetis, kde by základní vizí byla maximální bezpečnost posádky. Samotné poslání je tedy zřejmě každým z nás hodnoceno stejně – perfektní, život a zdraví je pro mě nejdůležitější, myšlenka Toyoty se mi líbí a ztotožňuji se s ní. Jenže pokud se k tomu finálnímu produktu automobilka dopracuje tak, že (tohle berte s nadsázkou samozřejmě) bude nárazy pro větší přesnost testovat na živých lidech (stejně jako ta ženská ve filmu určitě těch deset let, kdy k tomu sbírala podklady, necestovala pěšky a nepila vodu z jedný skleněný lahve, kterou si pořád nosila sebou) a nebo že při tom vývoji Safetisu rozmlátí tisíc naprosto použitelných aut a ztratí tak logicky prvotní nadšení potenciálních zákazníků (stejně jako ty nedostatky v argumentaci a absence pochybování atd. odradí některé diváky od sledování) tak já si stojím za tím, že je na místě dívat se na proces i na finální produkt kriticky. Připomíná mi to ten „vtip“ fighting for peace is like fucking for virginity. Jenom fakt, že se shodneme na té ideji, nebo na výstupu, neznamená, že se cestou nemůže něco děsivě podělat a že se na to pak nemůžeme dívat kriticky, i přes jednoznačně pozitivní úmysl.

Rád si poslechnu, jak ostatní vnímají tyhle oči-otvírající dokumenty, jestli jde jen o tu hlavní myšlenku, a dílo shledáváme „dobrým“ pokud je ta hlavní myšlenka „dobrá“, nebo jestli se ptáme, více či méně, jestli se bráníme, když nám cestou něco nesedí... dík za každý názor a přeju dobrou noc!
 
 
0 #85 Habi 2011-02-02 20:52
Je nesmírně zajímavé číst a sledovat neustálé pomluvy a průpovídky ostatních.
Je tu někdo natolik vysoce inovativní a přizpůsobivý, že by dokázal natočit takovéto video ? Není.
 
 
+2 #84 Pepe 2011-01-11 13:24
Promiň, ale nejsem (zatím) otrok zblblý nějakými médii. Vždy se snažím zamyslet nad všemi zprávami a nenechat se ovlivňovat mediálními názory, tudíž jak se říká mediálním tlakem. Chci si zachovat prostě svou subjektivní objektivitu a nebýt jen tupá lama tlumočící názory někoho jiného. Píšu zde reakce jen proto, aby lidi otevřeli oči a začali přemýšlet tou svojí línou palicí a nepřebírali názory druhých (médií). Proto jsem třeba tvrdil a tvrdím že recyklace je jen propaganda, nic víc, protože když se nad tím člověk zamyslí, tak na to příjde, nebo minimálně najde nějaké divné nelogičnosti v té ideální představě o té recyklaci a bude mít mnoho nezodpovězených otázek a tím i určitou nedůvěru k fungování tohoto ideologismu. Nota bene, když i recyklát nejde donekonečna znovu recyklovat a těch cyklů recyklace nebude asi moc (např. 3, 5, víc ne, protože plasty degradují přetavováním) - a hele že by první argument proti? Takže ten problém se vlastně jen poposunul do případně možné menší produkce odpadů, ale furt ta produkce tady je a bude. Takže se neshoduji s názorem, že takhle ne, ale tvrdím, že i to ani nejde udělat to "takhle ne", takže stejně to půjde vše svou cestou směrem do globální záhuby. Vymřem, za pár miliónů let tu bude opět něco jiného živého. Je to asi z pohledu člověka téměř věčný cyklus, z pohledu vesmíru už ani tak ne. Takže záleží na tom, jak se člověk na celou věc dívá. My jen ten cyklus náš, ve kterém teď jsme, malililinkatě až skoro neznatelně v globálu urychlíme, nic víc.
Takže se nebojte záhuby, která je neodvratná, jako je smrt, což je jedinný mechanismus, který tomu všemu na Zemi dává nějaký řád.
 
 
0 #83 Der Tscheche 2011-01-10 20:21
V komentářích se tu pěkně rozebralo dopodrobna všechno možné, ale já se na to video měl velký obtíže dívat už jen kvůli tý ženský a kvůli tomu textu.

Infantilita textu je jasná, "určitě má naše země s TAKOVÝM potenciálem nějaký lepší způsob" když tam máčí ty polštáře v neurotoxinech, "2000 stromů za minutu - to je sedm stadionů!" každej normální člověk ví, že už pět stromů co má na zahradě je sakra prostor, tohle je teda asi pro lidi z města? Jako že jsme nikdy strom neviděli? Tohle video už předpokládá, že se na něj bude dívat někdo stejně a nebo ještě daleko víc omezenej než ta ženská. Divím se, že neřekla "a pak jdeme domů a 8 hodin na něm spíme. Osm hodin, to je třetina našeho dne. A třetina našeho dne, to je třetina našeho života!" Kdyby tohle dodala a možná nakonec jako třešničku ještě "no věřili byste tomu?" tak bych naprosto ztratil víru v těch 350 milionů lidí nebo kolik jich tam je. Kdyby ji někdo řekl, že v Indii děcka co vyrobili její hadry spěj jen čtyři hodiny, udělala by další dvacetiminutove j díl aby uctila jejich památku? Tahle ženská teda to moc nezachraňuje... Oni amíci maj plnou hubu toho jejich "raise awareness" ale kdyby nekdo z nich (statisticky tam proste nekdo s vyssim IQ a rozumnej bejt musi, to zas ne ze ne) propagoval nejakou reakci, ne jen pozornost...

A to jak má pořád tu hlavu na stranu a každou věc opakuje různými slovy, vždy tu samou informaci, nemluvě o tom, že aby na tohle "kvantum" informací přišla, cestovala deset let? Kdyby deset let jenom pila z jedný skleněný flašky tak by udělala světu líp, než tim kolik prolítala na vnitrostátních letech po Státech a teda nedejbože pokud se do číny podívala, tak ještě dlouhej let přes oceán...

Koukám na propagaci a reklamy tohohle fláku. Na titulce NY Times je tohle uvedený v malym sloupku "It's a cartoon, but she's serious" co na to říct. snad jen "Everybody knows it, she just had to travel ten years to find it herself."

Je mi jasný, že mě tu teď někdo spere za to, že je přece dobře, že si to aspoň uvědomila a šíří to dál, už je fuk jakou formou. Tuhle solidaritu s její omezeností a nevzdělaností bohužel nesdílím, tohle rozumnýho člověka na nic novýho neupozorní ani mu to novou cestu neukáže, a pro její bratry a sestry za velkou louží to bude znamenat, že si na plochu svýho MacBooku dají tapetu s názvem toho filmu nebo v nejlepším případě si na tričko (lodí dovezený z číny samozřejmě) nechaj udělat polep (plast samozřejmě) s nějakou srdceryvnou scénkou z tohohle "dokumentu" třeba právě z toho jak si nějaký blbci máčí polštář v neurotoxinech. A druhej den si na ebayi objedná iPhone, že.

Ten systém tam by se měl zhroutit do sebe, čím dřív tím líp pro nás - protože my to přejímáme, naštěstí jsme Evropani takový staromódní a těžkopádný v některých aspektech, tak mám v nás naději, že naše pomalost v tomhle bude přínos a my přežijem. Ale to bychom se museli skutečně ohradit, když na nás tady bude někdo zkoušet vyloženě fašounský a otrokářský manýry z těch nejvyšších míst, z těch míst, odkud si s náma tahaj jako s loutkama. Jediný jak lidi přesvědčit o změně, je že jim to bude dávat víc, víc potěšení, víc uspokojení. Až se naučíme čerpat víc uspokojení třeba z toho, že jsme si dneska do práce zašli pěšky místo toho, že mě dneska vidělo v mý supr nablejskaný káře během pětiminutový cesty do práce dvacet sexy bab...

A Američani jsou pro mě prostě profíci akorát v jedný věci a to je honění sebevědomí do nebeskejch výšin čistě z ničeho, stejně jako si v jejich Federal Reserve dělaj peníze a jejich ekonomové maj hezky nahoněný sebevědomí jak to jejich je nejlepší.

PS: diskuze tady je přínosná, ale "nota bene" se píše jedině takhle, ne "no ta bene" nebo jiný zkomoleniny, který tu diskutující už zblblý tím monetárním otroctvím vyplodili.
 
 
+3 #82 Pepe 2011-01-07 09:14
Právě já si poslední dobou myslím, že za to můžou jen PENÍZE, protože jste teď arogantní, mylsím že se snažíte nebýt, ale jakmile by se vám vaše konto otáčelo denně do plusu např. o 100 000Kč, najednou začnete být a ostatní budete brát jako plevel, nebo ne?
Jen vyjímeční lidé se silnou osobností si zanechají stejnou tvář před i po zisku peněz, tím i moci a tím v podstatě jakési svobody (můžou si dělat co se jim zlíbí), ale těch je šíleně málo.
Takže opět jsme u peněz. A je jasné, že na čem ti bohatí vydělávají takové balíky peněz, na těch chudých přece a dokonce platí, že dokonce ta střední vrstva=průměr společnosti je obírána nejvíce. Je to logické, člověku se sociální podporou už není moc co vzít a bohatý je přece kámoš, takže kdo jim ty prachy solí na konta? Ale to je na jinou diskuzi.
Takže zde je vidět, jakou sílu mají ty peníze a jak drží ten systém v imunitě proti jakékoliv změně, to je i např. zde proti jakékoliv ekologické snaze. To se jen tak nezboří, bez taktéž destruktivního boje-války.
Mějte se námořníci na tom našem Titanicu!
 
 
+2 #81 Joša 2011-01-06 11:02
Za všetkým sú PENIAZE, MOC a AROGANCIA .
Mocným tohto sveta je to celkom voľné.
Tárajú, mudrujú mi im to zaplatíme a všetko ide ďalej.
 
 
+1 #80 Pepe 2010-10-01 05:46
Je to pravda, můžeme se na věci dívat pozitivně nebo negativně, ale vždy je zde REALITA = SKUTEČNOST !
Potom ty náhledy na věc už patří spíše do otázky víry, protože optimista VĚŘÍ že bude líp a pesimista VĚŘÍ že je vše už ztraceno a nedá se s tím nic dělat.
Můj názor není tak extrémně vyhraněný, ale jsem při posuzování té reality spíše ten pesimista, protože změna asi nenastane a jestli ano, tak to nebude bez boje, což je destrukce v obou případech. V jednom postupná "mírumilovná", ve druhém radikální a rychlá. Stačí si jen vybrat.
 
 
+1 #79 Tyrkys 2010-09-30 16:06
Pro Jirku (9.2.2010:9.20)...máš pravdu,kouknout se na to ze všech možnejch stran,pozitivně nebo negativně,zálež í na každém jednotlivci,jak ý postoj k tomu zaujme...máš tu moc pěkný barvy....modrozelená planeta... :-))
 
 
+1 #78 Pepe 2010-09-13 06:16
To je pravda, populace se zvyšuje a navíc rostou nároky lidí samotných, to taky za našich babiček nebylo. Byli o mnoho skromnější než my. Nemuseli mít 3D kino, stačilo jim venku plátno atd.
Potom díky těmto 2 vlivům, že člověk je svině nenažraná a tomu zyšujícímu se počtu lidí na Zemi se i malinké věcičky stávají problémem. Myslím tím že někdo vymyslí třeba že jsou levné a lepší ty mikroténové sáčky a začnou je pak používat miliardy lidí, tak to v celku urobí maras veliký. Tedy nikdo dnes neřeší rizika svých činů do budoucna a jde se jen za prachama, proto to nebude lepší, dokud tady budou PENÍZE (nebo jim podobný systém bohatství a moci)!
 
 
+1 #77 cunas 2010-09-11 09:48
Myslím,že nejvíc problémů vzniká hlavně z toho,že se lidstvo přemnožilo a demografická křivka v globálu se neustále zvyšuje a to násobkem,takže nemůže být divu,že se planeta stává vydrancovaným holobitem....
 
 
+1 #76 Pepe 2010-09-10 13:41
CRZ, není to až zase tak ideální, jak líčíš, protože v paneláku (bez zahrádky) to moje hovno musí skončit jinde, to je sice otázka pro firmy, kterým platíme za toto penízky, ale hlavně hodně věcí se nedá jen tak nekupovat. Už jen ty mikrotenové sáčky v supermarketech, kdo by chodil jak naše babičky s plátěnou taškou na pečivo a ovoce a zeleninu? Není to přece cool !
Nacvakáme to do mikrotenů a je to pro nás jednodušší. Tedy tímto příkladem jen sděluji, že už jsme společností do toho konzumenství tlačeni a bez obrátky celé společnosti to nepůjde a to je veliký kolos!
Navíc ekonomika je postavena na našem konzumenství a při té změně by se muselo změnit i hodně dalších věcí, to za babiček nebylo.
A v neposlední řadě to, že si budem kupovat jen to co plně využijeme má v globálu jen malilinkatý vliv na to naše životní prostředí.
Tož vivat řvěte při cestě do sebezáhuby ni?
 
 
+1 #75 CRZ 2010-09-10 09:21
jen k těm komentářům, určitě něco dělat jde, stačí když si každý koupí jen to co opravdu potřebuje a bude šířit tuto myšlenku, nebude to změna ze dne na den ale k tomuto stavu jsme taky nedospěli hned, prostě nám dlouhodobě někdo vnucuje, že tohle je věc bez které se neobejdu, důležité je také to, že se vrátíme zpět, protože babička mojí babičky neměla žádnou popelnici kam by něco vyhazovala prostě 99% se použilo nebo vrátilo přírodě a my ve víře, že to co děláme je lepší, teď složitě zjišťujeme to, co už bylo dávno zjištěno, třeba to, že hovno může pohnojit mou zahrádku a já z ní můžu sklízet lepší plody, ještě se vrátím k tomu slovu zpět, je to cesta zpět ale pomáhá nám chápat naši podstatu, to správné slovo je "uvědomovat" si, stejně jako když si koupím cigarety, tak si také mohu přečíst, co mě čeká a to rozhodnutí je na mě, každopádně u koupě nového "rádia" si dopady uvědomuje jen málo kdo a v tom vidím největší podstatu tohoto filmu uvědomit si co za tím vším je a podle toho se rozhodnout...
 
 
+7 #74 Pepe 2010-09-08 07:32
Jsem rád, že se tu našlo i nějaké to souznění, to většinou je předzvěst, že si lidi začínají rozumnět.
Jen bych měl malou poznámku k tomu, že o něco se lidi zajímají a pak už ne. Lidi jsou vždy vyburcováni nějakou informací a pak ta jejich aktivita s časem klesá až k nule, to je úplně normální jev. Nelíbí se mi to taky, protože jsme potom jakoby manipulovatelní médii, což dneska jde vidět a nechováme se jako rozumné samouvažující bytosti, ale jako tupé stádo ovcí, které ženou psi, což dnes jsou u lidí média.
Např. mluví se o dluhu státu a přitom ještě za dob klause se rozkradlo na daňových únicích za lehké topné oleje několik desítek miliard, které by ten dluh snížilo radikálně a místo toho někde vzkvétají na osobních účtech nejspíše i toho hajzla Klause. Byla to tehdy kauza dnes a denně omílána v televizi a novinách a teď? Nikdo o ničem už nic !
Takže jsme v podstatě bečící stádo s IQ konvergující čím dále tím více k nule a to mne štve a taky s tím nejde nic udělat jako jednotlivec, proto je důležité si navzájem rozumět.
Mějte se.
 
 
+1 #73 Marcel 2010-09-07 18:18
odpoved pro kerrubeen: Uz jsem se v podstate nechtel k nicemu na tomto serveru vyjadrovat, ale mile jsi mne prekvapil.Myslel jsem, ze ted uz se tu spusti pouze vlna urazek (z tve strany), o coz mi ale vubec neslo. Chtel jsem jen provokovat - prvni prispevek jsem psal pred shlednutim dokumentu jen proto, ze nemam rad, kdyz se lidi jednou za cas na neco podivaji, chvili je to sebere (ohromi), pak to opadne, pak zas vidi film o holocaustu, take je to na chvili sebere, pak to opadne, atd. (my jsme se k tomu filmu ve druhem prispevku vyjadrovali kriticky, protoze jsme jich uz videli vice a tenhle se nam zdal dost vytrzeny z kontextu (nemam rad jednostranny pohled, bez sirsich souvislosti). Vubec jsem nemel zamer se pripojit k diskusi o ekologii, coz se asi na takovych forech nedela - zadna nenavstevuji. Monitor jsem zvolil jako priklad pouze proto, ze ve filmu figuruje - ja mel taky porad stejny, dokud se skoro nevysvitil (15"). Televizni prijimac nevlastnim. Je mi 32 a mam dva male syny - zatim jim to nevadi - na PC se pohadky, ktere jim vybereme, daji take promitat (jinak PC nemenim kvuli novym hram, ale kdyz se pokazi). Nejsem vubec zadny ekologicky "aktivni aktivista". To, ze jsi uplne mimo a potrefena husa (to jsem ostatne i ja-myslim si ze v "zapadnim svete jsme to skoro my vsichni")jsem myslel prave timto - chtel jsem svymi prispevky jen provokovat, nechtel jsem rikat co je a co neni spravne, proto mi tvuj "vypad" pripadl zcestny a puvodne jsem dalsi pokracovani zavrhl - pouze tva pozitivni reakce mne presvedcila se timto omluvit (nebo spise alespon trochu ozrejmit, proc jsem te osocil).
Pokud takto staci, preji hezky zbytek dne.

Marcel
 
 
0 #72 kerrubeen 2010-09-07 17:37
Pro Marcel : odpoved kerrubeen: v pripade kerrubeen "potrefena husa hyka" - jsi uplne mimo Vysvětlit prosím co tím myslíš.Nejdůležitější na sebepoznání je určitá zpětná vazba a budu rád když mě to natřeš a dokážeš mi že jsem potrefená husa.
Jinak pak jsem si přečetl i jiné tvé příspěvky a vůbec mi knim neseděl te poslední na kterej jsem reagoval.Ostatní mi přišli celkem rozumné.
P.S : Abych řekl pravdu tak to co tu píši je takový ideál, k kterýmu se chci přiblížit.Nicméně mám samozřejmě hafo much.Ovšem s tím monitorem jsi mě trefil přímo na hlavičku protože mám doma už aspon 5 - 6 let 17" velkej monitor.Svítí dobře a funguje dobře ale strašně mě se.e že my zabírá půl pracovního stolu :-) už kolikrát jsm si řikal koupim si novej placatej a uplne to vidím jak by to bylo supr.Ale i přez to tlakum ze svý hlavy odolávám a pořád tu stojí a bude stát dokud nezkolabuje.Každopádně určitě budu mít tu smůůlu že bude zrovna jeden z té serie kterej vydrží a bude mi tu stát ještě 10 let. :-)
 
 
+2 #71 Pepe 2010-09-07 12:23
Musím se přiklonit k názoru pana nebo dámy (?) se jménem kerrubeen, protože opravdu toxicita obecně elektroniky je ze všech odpadových komunálních látek ta největší. Při výrobě polovodičů se opravdu používá kadmium, stroncium, křemík, koblat dnes omezeně olovo a podobně, což jsou velice toxické jedy a mobily vesele vyhazujeme a kupujeme každé 2 roky nové za korunu, že ano?
Navíc jak psal kerrubeen, musí se to někde vyrobit = chemický průmysl opět chrlící svinstva do okolí (i ty vedlejší produkty, npř. těžká toxická voda se někde musí odpouštět, zadarmo do řeky ne? přece!). A pak přeprava = mraky svinstva z paliva (benzín, nafta) do ovzduší (mimochodem prý je daleko více toxické palivo natural, než kdysi starý speciál nebo super s olovem i spaliny prý jsou toxičtější).
Takže my moc tomu rozjetému vlaku nemůžeme moc pomoci změnit zásadně směr a myslím si ani když se bude třídit odpad, tak to bude mít nepoznatelný vliv v globálu naší zatím modré Země.
 
 
-3 #70 Marcel 2010-09-07 09:23
odpoved kerrubeen: v pripade kerrubeen "potrefena husa hyka" - jsi uplne mimo
 
 
0 #69 kerrubeen 2010-09-07 08:10
http://ruza.unas.cz/ZP/Odvracena_strana_PC.html
http://www.greenpeace.org/czech/kampane2/toxicke-zne-i-t-n3/hi-tech-vysoce-toxicke-2/kde-konci-elektronicky-odpad
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010029
 
 
+1 #68 kerrubeen 2010-09-07 08:02
Pro Marcel : Použiji vasi tetrminologii a musim tedy rict ze o potrebnosti usporu energie diky novemu vyrobku jsem byl presvedcen jenb tak do 15 let kdyz jsem mel na praci jine veci, nez premyslet o dopadech svých cinu na eko system.Nejvetsi spotreba energie totiz neni pri proozování veci ale pri jejich výrobe.To je evidentne vec která vám uniká a to bud z duvodu vaseho nizkeho vzdelání, nebo z duvodu ze si skrtáka neumíte spocitat 2+2 a nebo protze media která dokola v reklamach omílají že NOVÉ = ÚSPORNé vám dobře vymyla mozek.Ono opak je pravdou NOVÉ = znovu zapnutý koloběh, který je popsán ve snímku a který jste evidentně bud nesledval nebo jste ho absolutně nepochopil.NOVÉ (např monitor) = vytěžit spousta kovů a polokovů většinou zapomoci toxických činidel, při těžbě je znehodnoceno obrovské množství vody, dále doprava těchto surovin po moři (velké nákladní lodě prý udělají stejný přísun výfukových plynů do atmosfery jako vsechny auta na světě), tato lodě také díky uniku maziv a ropy oceány znečištují.Tyto surociny dorazí do spracovatelské fabriky a zde zase za přisunu hektolitru vody vyrobí patřičnou čistou látku.Dále se prvky a úpolotovary, musí dopravy do továrny kde s ekomletuje.To je dalsí doprava, dalsí unikající toxický odpad, další na zdravý ohrození lide, vystaveni výparum toxických látek v montážních halách.Dalsí velice negativní prvek je odpad který vznikne kdyz si vase milost myslí ze tim ze si koupí nový výrobek pomuze ekologii diky "uspore energiie" :-DDD och jak jsou ti lide snadno zmanipulovateln ii u tach trivialnich zalezitosti.Odpad zrovna z monitorů, televizi atp, je jeden z tich nebezpecnejsich jelikoz obsahuje mnozstvi nebezpecných kovů jako olovo, rtut, kadmium a dalsi.
Kazdopadne podobné masy zbl.lích lidí typu vás to nomohou a hlavne nechtejí pochoppit a radeji si vzdy najdou alibi proc je jejich chování zodpovedné a proc ti kteri zvedaji vystražne prst jsou pomatenci a hlupaci.No budiz, je to na kazdem z nas jak to tu vsechno dopadne.Ovšem vzhledem k tomu ze evidentne ani v zemich, kde je velký pristup k informacim, vzdelání na dobré urovni a lidé jsou pomerne hodne informováni o dusledcich jejich cinu, jako tady u nas v CR a vetsine EU, lidé jako treba Marcelové nechápou že konzum je cesta do pekel a ze obrazovku si maji koupit az kdyz jim ta stará nefunguje, pak je celkem zjevne jak to asi dopadne.Takze papa marcelové ale vase myslení je presným obrazem reklamních spotů na nove.:DDDD A s vasi manzelkou zacnete trochu premejslet!:-)
 
 
+1 #67 Pepe 2010-09-07 05:37
Čtěte i starší příspěvky a nevymýšlejte to, co už bylo vymyšleno či napsáno, plýtváte totiž časem a to je také mrhání !
Protože co?
Čas jsou peníze !
A jsme opět v tom začarovaném kruhu, ze kterého není úniku !
 
 
+1 #66 Marcel 2010-09-06 13:50
Film jsem zhledl. Take jste se dozvedeli neco noveho? Pak asi zijete na jine planete nezli ja nebo sledujete jen "telenovely" (nebo je vam tak do 15 let, kdy se jeste "clovek" vetsinou zajima o jine starosti). Komentare k jednotlivostem jsou navic v dokumentu vytrhavane z kontextu (nektere priklady uplne smesne - kupr. ten monitor - nove jsou preci mnohem uspornejsi, nici mene oci a navic jej bylo potreba stejne jednou vymenit, protoze se vysvitil).
Nemohli jsme se na to s manzelkou divat, aniz bychom temer kazdy proslov neokomentovali (z 98% negativne).
Esli ovsem neni tohle ta prava cesta pro masy. Kdyz nezabral Kristus, Dvorak ani Dostojevskij, treba zabere tenhle dokument.

Jestli mohu pridat take jednu hezkou knihu na toto tema W. M. Bauer - Tyranie blahobytu.

Marcel
 
 
+1 #65 agatka 2010-09-06 11:37
Přečti si knihu "Poslední světový diktátor" od Dwight L. Kinmana (dá se ještě sehnat na internetu). Možná Ti to napoví něco víc.
Člověk dělá zlé věci proto, že dostal svobodnou vůli se rozhodnout, co bude dělat. Bůh nabízí dobré věci a ďábel zlehčuje desatero a nabádá člověka, aby si dělal, co chce, co cítí bez ohledu, jestli je to dobré a nebo zlé. Pak za to člověk platí krutou daň!
 
 
0 #64 Marcel 2010-09-06 10:45
Je to k hovnu se jednou za cas na neco podobneho podivat a zatruchlit si nad rozlitym mlekem. Neco se sebou lidi udelejte, kdybyste se vice zajimali a mene konzumovali, co vam kdo serviruje nebylo by takovych dokumentu snad ani potreba. Presto se na nej rad podivam. Mne uz pred patnacti lety lide z okoli nazyvali setrilkem (nijak mne to nepoznamenalo). Preji vsem hodne osobnich uspechu. Nezapomente pritom prosim na jine veci, je jich opravdu hodne - hlad, valky, nedostatek pitne vody. Nebo kdo chce tak si nezapomente zajit do biografu, cestou se stavte treba u Mc Donalda a popovidejte si treba i o tom, jak je svet vlastne zkurvenej. Hodne stesti stredoevropani.

Marcel
 
 
+5 #63 Mejdzr 2010-09-04 15:17
Milá Agáto - tvůj článek se mi smrskl do jedné věty "Člověk nevymyslí bez Boha nic pozitivního." AMEN. A proč dostal možnost vymyslet tolik negativních věcí? Klidně věřte čemu chcete, ale důležitější bude když se budete chovat slušně, tolerantně a ohleduplně k těm co žijí okolo nás a těm co příjdou po nás...
 
 
-3 #62 agatka 2010-09-04 08:21
Není jiná cesta než "Vrať se ke Kristu lide český", jak říkal už J.A. Komenský. Kde jsou ty hodnoty dnes? Návrat k důvěře v Boha (ne k víře, to je něco jiného, protože spousta lidí věří v Boha a nic to neznamená..)je to jediné, co může pomoci tomuto světu. Není podstatné, jestli si to člověk uvědomuje a nebo ne, ale Ježíš je ten jediný, co vyvádí lidi ze zmatku a lhostejnosti. On je Božím Synem, co musel zemřít na kříži, abychom se mohli vrátit k Bohu. Bůh stvořil tuhle planetu, stvořil člověka, On je autorem stvoření a jen On umí opravit to, co jsme jako lidi zničili. My jsme stvoření a nemáme právo diktovat Stvořiteli, ale když se mu s důvěrou svěříme do péče, svět bude jiný. Bůh dává moudrost člověku, když neví, jak dál. Člověk nevymyslí bez Boha nic pozitivního. Třeba napočátku se naše vynálezy budou znát fascinující, ale časem přispějou k našemu sebezničení. Bůh nenechává člověka v beznaději. On říká "Volej ke mně a já ti odpovím". Jsem přesvědčena, že On všechny své sliby dodržuje. Tak zkuste volat v modlitbě v Bohu ve jménu Jeho Syna Ježíše a On vám odpoví. Myslím, že za zkoušku to rozhodně stojí! To je totiž to jediné, co teď můžeme dělat a věřtem že je to nejúčinnější, i když to vypadá bláznivě!
 
 
+1 #61 Mejdzr 2010-09-04 08:00
"Stačí uvolnit malý kamínek a spustíš lavinu" - proto podporuji malé projekty s nápadem jako "www.e-change.cz", - podporuji získávání energie z Atomu "http://proatom.luksoft.cz/" a obdivuji lidé, kteří žijí v přírodě s minimálními nároky na budoucnost. Přeji krásný den
 
 
+1 #60 Pavla 2010-09-03 21:52
Souhlasim s Aloisem, je zde právě to B - omezení spotřeby znamená nárůst nezaměstnanosti . Omezme spotřebu, ano. Ale co pak budou dělat ty miliony lidí, kteří ztratí práci? Všichni nejsou schopni se uživit tím, co si sami vypěstují, nebo vyrobí na koleně. Bez peněz už to bohužel nejde. Je schopna pak např. 1/5 ekonomicky produktivní světové populace (nebo kolik by to bylo, co já vím) vydělat tolik, aby uživila zbytek světa? Obávám se, že ne. Už teď to nefunguje.
 
 
+7 #59 R 2010-09-03 20:01
Ahoj,
nebudu rozebirat, co se mi na videu libi a nelibi, prejdu rovnou k tomu, co s tim udelame ? Uprime receno myslim, ze tenhle problem si vetsina z nas uvedomuje (i kdyz treba v ruzne podobe).
Jsem denne cca 9h - 9.5h v narocne praci. Vytvarim nesmyslne hodnoty, presne ty hodnoty, ktere tenhle konzumni system podporuji v chodu. Domu dorazim unaveny. Zajima me spousta veci z ruznych oblasti, ale muj volny cas z 90% vyplnuji zase povinnosti a nejsem schopny jit do potrebne hloubky. Nemam zajem o znackove hadry, super chytre telfony, draha auta apod... nejsem ale schopny si vydelat tolik, abych si zajistil aspon vlastni bydleni, bez nemyslistelneho uvazu, nemluve o nejakem uniku z tohohle kola.
Nedavno vznikla dohoda 40ti usa nejvetsich milionaru o tom, ze vyuziji tusim min. polovinu sveho majetku na podporu ruznych charitativnich aktivit. Mejte me za burana, ale myslim, ze lepsi by bylo mit projekt, ktery by se zameril na vyzkum redefinovani spolecnosti od zakladu - legislativne, ekonomicky, vzdelavaci, socialni system, atd. Zadna totalita: Zkoupit nekde pozemky a udelat z toho otevreny projekt, kde by bylo mozne participovat ideologicky, fyzicky. Alespon neco z toho vyvoje by se urcite ujalo a mohlo se rozsirit.
V ideologicke rovine jsme schopni neco maleho rozvinout (udelat web stranky, nastartovat diskusi, ... ), ale obavam se, ze aby se neco skutecne pohlo, museli by reseni toho problemu podporit nejake horni elity.
 
 
+3 #58 Jirka 2010-09-02 08:20
Pepe : nepotřebujeme růžový svět, růžovou ani nemám rád, stačil by víc modrý a zelený!?
Baví se optimista s pesimistou "kolego, víte já si myslím, že se máme tak dobře, že se ani lépe mít nemůžeme" a pesimista "obávám se, že máte pravdu".
Prodlužte aktivní život věcí pomocí aplikace na www.vymeny.cz
 
 
0 #57 PePa 2010-09-02 08:07
>Pepe
Zažil jsem dobu, kdy jsem se cítil velice dobře a život mi připadal nádherný...
Dnes pociťuji moc peněz na každém kroku a pokud by ty peníze tady "nebyly", nastoupí jiná síla, která to "dá do lajny". Z mého pohledu vyhlídky na lepší svět nejsou růžové, spíše naopak.
 
 
0 #56 Jirka 2010-09-02 08:03
Bohužel musím s mnoha věcmi souhlasit... Ale otázka je co s tím? Kdysi někdo řekl "Bohatství se nedá vyjádřit tím co máme - ale jen tím co nám chybí" - znám lidi, kteří mají málo, málo konzumují a přesto jsou velice bohatí - nepotřebují být in, nepotřebují mít vše nové - jim k pocitu bohatství nic nechybí.
Každý systém vymyšlený lidmi mohou lidi změnit - je jen na nás, jestli se o to pokusíme.
Já jsem pro!
 
 
-2 #55 Pepe 2010-09-01 05:14
LOjzo!
Od včerejška jsem neřekl ani jedno hanlivé slovo, cítíš tu změnu?
Že už je tu lépe?
Cha cha cha.
Takže pánové, já se odpojuji od debaty, stejně to nemá smysl a nikdo s tím nehne ani když začneme u sebe, protože ten náš systém už nás totiž přerostl a bere lidi už jen jako inventář platící a vracející obježivo do koloběhu.
Mějte se fajn.
 
 
-1 #54 kerrubeen 2010-08-31 21:12
Jsem ted koukal na : http://dokumentarni.tv/zivotni-prostredi/pozemstane-earthlings jsem to skoro nedoukoukal.Spousta veci prehnanejch ale zasada je pravda, vsichni jsme si rovni.Este ze se snazim bejt vegos a omezil jsem spotrebu masa u sebe asi o 10 000% ale je to tezký, nedat si řízeček kua.

Pro lojzu : ZA jakej film?Za tenhle story of stuff, nebo s eti podarilo najit vodovodu celou?Rád bych na ni mel link.
 
 
0 #53 LOjza 2010-08-31 20:33
Dík za video! Vše je třeba brát s mírou. Je spoustu přísloví a rčení, která mají dost moudra! Např. Žádná kaše se nejí tak horká jako se vaří! Vše špatné může být pro něco dobré / a naopak/! Je jisté, že na světe došlo k přemnožení Homo sapiens! Slyšel jsem to nedávno v radiožurnálu a souhlasím s tím! Co se s tím dá udělat rozhodne nespíše příroda! Ale mám ještě jedno hezké přísloví, možná to je citát nějaké moudrého člověka: Chceš-li aby byl svět poctivější, staň se poctivcem!
ps. Ten Pepe by měl být slušnější, jestli to umí, ať to zkusí a možná nám bude na světě o malinko lépe!
 
 
-1 #52 Pepe 2010-08-31 13:32
Trošku jsi pozměnil význam toho, co jsem psal, protože jsem nikde nepsal, že by z PET lahví se opět vyráběly PET láhve, to není smyslem recyklace obecně. Jde jen o opětovné použití, nebo spíše využití. Jen jsem nastínil, že asi technologicky, když například chceš využít ty PET láhve na ty plotky, a zahradní komponenty, jak jsi uváděl v tom linku, tak bohužel musíš s těmi plasty udělat několik operací, než se dají použít a to určitě bude stát PENÍZE (např. čištění, bo po kole to asi nepůjde ihned tak nějak použít bez oplachu) a to je právě ta překážka, že ti výrobci raději budou kupovat prášek z chemičky (nějaký zasraný ropný derivát) a budou to vyrábět raději z toho, než se drbkat s odpadovým materiálem ne?
Já, být šéfem takové firmy, taky bych to dělal, protože by mne nic nenutilo mít díky nějaké zadrbané recyklaci menší zisk!
A vo tom to je!
To znamená, že proto to tvoje třídění vidím, zatím jako ne až tak důležité, protože ten náš systém nikoho nenutí toho využívat a používat.
Jsou to sice moje spekulace, ale síla peněz je vidět všude okolo, proto tomu efektivnímu třídění nevěřím. Neexistují přímé důkazy. Výrobci ti výrobní postupy nezveřejní = know-how a ceny už vůbec ne!
Ropný průmysl stále jede a nekrachuje, takže vyrábí ty deriváty, které firmy kupují v čím dále tím větším objemu.
To jsou takové externí, ale jasné signály, že s tou recyklací je něco v nepořádku.
Navíc třeba jsou známé případy, kdy výrobci ač nevyráběli BIO potraviny, měli tam značku, proč asi? Proč by to nedělaly i firmy s plasty? Vyrobím to ze základního materiálu, vrazím tam značku recykl se šipečkama dokola a reklama je na světě, pokud mne někdo chytí, pokuty jsou směšné a vyplatí se to. Opět PENÍZE!
V Ostravě např. chrlí železárny a hutě do vzduchu rakovinný popílek a nikdo s tím nemůže hnout, zastavit ten provoz ani nejde, mnoho lidí by přišlo o práci, tak si to tam dýchají a umírají na raka dříve, než průměrný věk, opět PENÍZE!
Těch obecných příkladů by bylo více, proto mám přirozenou nedůvěru k i tomuto systému třídění odpadu a recyklace.
A logicky si myslím, že to opravdu nebude levné vyrobit něco z plastu (např. ten plastový nárazník auta) s pomocí vytříděných odpadových surovin. Protože je to prostě dražší! Cena to dnes určuje = PENÍZE!
Proto říkám, že třídit sice můžeme, ale jestli to skončí v tom nárazníku nebo v těch zahradnických fitinkách a ne na skládce či spalovně, tak tomu už moc nevěřím.
Nemáme informace a ani je nemůžeme mít, nikdo nám je nedá a média dnes a jsou penězy tak zkorumpovaná, že se jim nedá věřit vůbec.
Takže tobě zůstává víra v dobro recyklace a mi nedůvěry v celý systém, nic víc.
 
 
-1 #51 kerrubeen 2010-08-31 11:28
Já přece netvrdím že se z recyklovaných plastů vyrábí znova láhve.To se asi nevyrábí, respektive spíš na 100%.Láhve budou čistě nové obaly, možná nějaký igelitový tašky nevím.Ale co s evyrábí jsou právě ty věci který jsem včera ukazoval.A jde o kšeft ne nejakou ekologii.Z tech vytridených plastu s eskratka dá jeste vyrobitneco co se ziskem prodás.Každopádně máme vlastě podobnej názor a já osobně s estotožňuji s věčinou věcí které píšeš.To že voda v PETbude dost možná obsahovat něco z obalu jedost možné no ta bene to je celkem slušně rozebrané v tom filmu vodovoda.S čím se ale nemůžu stotožnit jsou tvojke spekulace o cene vyrobených produktů z recyklovaných věcí.Prostě je to tvoje holá konstrukce kterou jsi ničím nepodložil.Klidně to může být pravda a klidně nemusí.Najdi data ať jsme oba chytřejší.Myslím to naprosto konstruktivně sám budu rád když zjistíme skutečnost at bude jakákoliv.Dle mě se z recyklovaného plastu vyrábí věci které se z něho vyrábí snadno a protose to tak dělá, jako součásti do aut (natazníky a jiný pič.oviny)klidně je možný že to bude i dotovaný kdo ví.Ale zase opakuji a na tom se schodnem recyklace nezabrání vstupu nových obalů zejmena láhví.Nemluvím o tom že s etomu dá vyhnnout bohužel by člověk musel striktně kupovat jen to co by splnovalo urcité "normy" a spoustu veci by musel ze svého zivota vyradit, ono by to slo a kazdy kdo to doáze má u me poklonu.Kazdopádne kdyz nemuzes být dokonalý nebrání to tomu se alespon snazit spotrebu snízit co nejvic s eti povede.Celej svet formuje kazdy z nás a svým chováním ovlivnís siroké okoli ac si to ani neuvedomujes.Takze pokud treba prestanes nakupovat nápoje v PET, tak si toho nekdo vsimne zalibi se mu to a bude s eopicit, a ten dalůsi a dalsi.Skratka zoodpovednost je na kazdem jedinci z nas.Ale to jsem uhnul trochu mimo mísu.
Takez a jestli spolu budem jeste chvíli menit nazory tak to soupnu vzdycky nakonec, jako stezejni myslenku : TŘiDIT JE SICE HEZKÝ A MÁ TO OMEZENˇY VˇYZNAM ALE JEDINÝ JAK SE PLASTU ZBAVIT A NEHROMADIT JE, NEPÁLIT A NEZVETSOVAT JEJICH MNOZSTVI VE VODNICH TOCICH A OCEANECH KDE PUSOBÍ VELKE SKODY, JE SNAŽIT SE NEKONZUMVAT PET OBALY!!!!No a pokud už je teda konzumujem tak je vytridit aby s ez nich aspon jeste neco vyrobilo ez je rovnou hodit na skladku do kotle nebo nekam do lesa.
P.S. : Vyštoourej nekde ty čísla kolik a ceho se vyrábi z vytridenych plast obalu.A jsem si celkem jistej ze se láhve nevyyrábí z recyklovaných plastu.
 
 
-2 #50 Pepe 2010-08-31 05:34
Ahoj kerrubeene!
Píšeš pěkné slohovky, to je pravda, ale dle mého názoru jsou to jen kecy.
K těm recyklovaným plastům, tak těm bych (a i to tak dělám) se vyhýbal jako čert kříži, protože jak jsou levné, tak asi i budou zdravotně závadné, jak se o tom i sem tam píše. Tomu se dá věřit, protože je takový čína princip = např. levné hračky z číny velká šance, že jsou závadné. Proč? Protože je všechno na nich ojebané = materiál i práce, jednoduché, ne?
Recyklovat to jde, ovšem v tom jsi mne nepochopil, že tomu ani nevěřím, že se tak děje, protože už jen očištění např. PET lahví se sběrných kontejnerů před tím roztavením, nebo rozemletím bude hýbat cenou tak, že výsledně se výrobce asi upne k tomu, že to bude vyrábět dále ze základního materiálu z chemičky (z ropných derivátů) a jen malou část recykluje kvůli tlaku médií a reklamě. Kdo by dneska vyráběl úmyslně z dražších surovin?
A to je další věc o které jsme nikdo nepsali je, že nikdo neuvážil, kolik energie stojí to recyklování, jestli je to vůbec výhodné - ty stroje na to roztavení a nebo rozemletí žerou elektriku, na to bacha! Proto si myslím, že to je dražší a málokdo se toho ujme, dnes, kdy se šetří kde může!
Zeptej se, kdo by stavěl barák tak, že by ekologicky šetřil místo a zakoupil si zbořeninu, tu dobořil a na jejím místě postavil nový? Nikdo, jen pitomec! Dal by za to o melounek navíc a to už si každý rozmyslí! Takže postaví na nové parcele na louce a je to!
To je stejný princip, který mne odrazuje od toho věřit těm zasraným propagandistick ým kecům, že se vyrábí z recyklátů. Navíc dle norem recyklované obaly by měly mít cejch, podívej se v obchoďáku, kolik procent jich tam najdeš? Nic moc, další eso pro mne!
Proto nevěřím, co se píše a myslím, že je to propaganda.
Takže ty čísla a nabádání zdejších lidí aby kupovali recyklovatené věci a třídili odpad je taky propaganda. Ať si každý udělá názor sám, nikoho nenutím!
Ale za mně malé shrnutí: Třiďme odpad pro svůj dobrý pocit, ale příroda to moc myslím si nepozná !
PS: Jedinný neškodný recyklát, který může skončit i na skládce je papír, ovšem bez barev! A co se dnes balí do obyč papíru? Téměř nic! I ten salám nakrájený končí v papíru pokrytým plastem! Mimochodem kam to hodíš, borče? Do papíru nebo do plastu? A vyrábí se to, proč když už se to asi nedá ani recyklovat?
Prostě náš systém s PRACHAMA není moc dobrý a ten nás také i zahubí! Jestli dříve nebo tříděním mysli (omlouvám se tříbením) trošičku později, na tom už zase z pohledu vesmíru tolik nezáleží!
 
 
0 #49 kerrubeen 2010-08-30 14:40
Další věci jak potpořit recklaci je nakupovat věci z recyklovaných plastů.Takže pokud se budeš snažit a budeš spotřebovávat co nejmín "krátkodobých"plastu tedy obaly které hned zahodís a misto toho nakupovat výrobky z rec. plastu pomuzes tomu aby se nezvetsoval objem novych vyrobených plastu a zmensil objem starych vyhozených plastu.CO si muzes koupit : http://www.recyklace.cz/cs/cenik/
http://www.puruplast.cz/produkty/
a kdyz koukne na net najdes toho víc kazdopadne primarni je je NEKONZUMOVAT!!! , trideni je pak uz celkem na dve veci, nikdy se nebude dat zrecyklovat vsechno a beztak i ten recklát se pak stane odpadem.Mozna jsem optimista s tema 80% zrcyklovaných vytříděných plastových odpadů, kdo ví rád s enechám presvedcit o opaku.Kazdopádne celkove je prý v evrope zrecykovano 20% pastu a celosvetove 4%.
 
 
+2 #48 kerrubeen 2010-08-30 13:45
Dělej jak myslíš, je to tvůj život.Buďto běduj nebo dělej alespoň to co můžeš.Znám jedno pořekadlo kterého se snažím držet : "Když nemůžeš zářit jako hvězda na nebi, snaž se být alespoň svíčkou v malé místnosti".Měj se dobře a nevěš hlavu, to je zbytečnější než třídit.Drž se.
 
 
+1 #47 Pepe 2010-08-30 10:08
Já jen vybízím, věřte faktům, taky nečteš borče vševědoucí, co píšu. Nakupovat bez obalů dnes jde jen omezeně, je fakt, že trochu to tu situaci vylepšuje a je to lepší postup, než následně ty odpadky třídit. Takže to je pravda,že výběrem obalů to trošičku jde zmírnit ten dopad, ale v mnoha případech není na výběr a musíme si to koupit i v tom zasraném plastu.
Dále, jedno procento tě nezachrání a nijak moc nezmírní dopad celkový, to každý ví a není to třeba rozebírat.
Taky nemáš fakta, jen nedůvěryhodné informace, nebo dokonce jen odkazy na ně, takže vitaj brácho v klubu spekulantů.
Moje spekulace ovšem jsou racionálnější, myslím, než ty tvoje, protože mají větší logiku.
Takže třiď si klidně dále, já budu jen občas, dle nálady, protože s tím kolosem nikdo jen tak nehne ať třídíš, nebo ne.
A tomu, že se recykluje více než 80% nejde věřit, protože si protiřečíš, to by ty skládky moc nerostly a průmysl pracující na ropných derivátech by jen tak tak přežíval nebo dokonce krachoval a to není vidět.
Takže nekecej a zamysli se.
Ještě jednou píšu u nás ve městě se zrušila třídička odpadu, kde se ještě z nevytříděného odpadu vytřídilo vše co jde zrecyklovat, proč? Protože je to drahé, vole !
 
 
0 #46 kerrubeen 2010-08-30 09:52
Faktům ano tak mi nějaký ukaž zatím jenom chrlíš tvoji propagandu bez jakéhokoliv faktu.POkud budeš málo konzumovat bemusíš třídit.Nekupuj obaly které ti jsou nesympatické a nemusíš třídit.Asi nečteš co píšu, děláti evidentně problém pochopit zakladní věci : "budto se budem bavit věcně nebio to nemá smysl." tvů příspěvek není věcný je to jenom snůška tvých spekulací.ČSU se věřt dá.Zrovna tak se snažim ověřit kolik nápojových pet obalu s erecykluje, neboj najdu si to.Ty tady meleš o tom že je levnějsí vyrobit než recykovat.Ja to nepopíram ani to neberu vážně.Dej mi tady nějaký důkaz, fakt link kde s eto dočtu.Zrovna tak tvé třídění "Pro dobrý pocit" je pouze žvást.i kdyby s ez vytříděného recyklovalo 1% tak je to lepší než to rovnou cpat na skládku.Každopádně skutečnost budejiná z vytříděného se podle mě recykluje více než 80%, nwemůžu to podložit je to hypotéza ale zkusim to ověřit a ty mi zjisti a sam sobe dokaz ze co rikas je pravda a ukaz ze s z vytrideného neracykluje ani 0.5%.Zjistis ze o tak není.A co to znamená?6e trídit má smysl.ZNOVU SE BUDU OPAKOVAT JEDINÝ JAK SE Z TOHO KOLOBEHU DOSTAT JE NEKONZUMVAT NÁPOJE V PET OBALECH!!!!Jina k s evzdycky musi do systemu dolit nové pet výrobky to je samozrejmý a nikde jsem to tu nepořel.VCHODISKO = NEKONZUMOVAT PLASTOVÉ OBALY TEČKA jednoduchý jak facka ale je zcestný tvrdit že třídění je jen pro dobrý pocit.
 
 
+2 #45 Pepe 2010-08-30 09:40
Hned v úvodu, médiím se nedá věřit. Pokud máš nějakou studii vypracovanou fyzicky a ještě ne pro média, uvěřím ti, jinak nic nepiš o filmech, těch už tu bylo . . . . (aj za komančů se točily filmy s agitací, nebo ne?).
Já se jen dívám okolo a vidím důsledky = skládky rostou v okolí rychleji a rychleji, ruší se třídičky odpadů, jak to, když vidím, že i lidi odpad třídí?
Asi to nebude, jak v těch reklamách a filmech. Prostě nejde o to že budu třídit odpad a budu mít dobrý pocit a tím to pro mne končí, ale o to, co se s ním pak děje - šup do spalovny nebo na skládku !
Takže to třídění pro dobrý pocit je pak naprd, ne?
Já mám v rukou i fak, že u nás ve městě se třídička zrušila, proč?
Protože !
A pokud výrobní ceny např. plastů budou levnější ze základních surovin než z recyklátů, nic se nezmění a výrobci budou tu solit své obaly dále nové a nové a vy si po vytřídění odpadů jen budete myslet že je to dobře, ale zrada, jsou tu ty prachy!
Takže z toho, prosím, nedělejme propagandu, protože bycho se měli už poučit, že nesmíme věřit kecům, ale jen a jen faktům !
Faktům, rozumíte, co chci říct ? !
 
 
0 #44 kerrubeen 2010-08-30 09:27
Podívej ja moc dobře vím že se to vyrábí kvůli zisku, těch nebo onich.Taky je mozna levnejsi vyrobit nové plasty nez je recyklovat, ovšem to je pouhá spekulace kterou jsi tady nepodložil žádným argumentem.Mé čísla jsou z několika zdrojů, jeden je z předloženého filmu vodovoda a další které jsem zmínil byli vysloveny v médiích a nemám důvod jim nevěřit no ta bene na ČSU : http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/tab/41002FD7E1 je uvedeno ze témer 1/3 ze vsech odpadu se znovu využívá.To je podle mě celkem opovzbudivá zpráva.Bohužel na grafu je taky znát že produkujeme stále větší množství odpadu.Kolik z toho je plast zejména z potravinových obalů biohužel nemohu najít (ještě s epokusím), ale zase nemám důvod nevěřit tomu že se u nás vytřídí 70%, poud je to pravda tak mě to těší.Každopádně na Magory nejsem zvědavej, budto se budem bavit věcně nebio to nemá smysl.Takže my dokažte že se u nás nevytřídí 70% a pak mi dojažte že ve filmu vodavoda lžou když tvrdí že v USA se pruměrně vytřídí max 30%.Jak jsem řekl v německu se vytřídí až 90% PEt láhví, neříkám že to je samospásné jeliko se do systému musí dodávat nové, ale alespon por výchovu a uvědomění si že odpad existuje a je problémem je to výborné školení.Jediné jak se to dá změnit je že člověk zkrátka plasty a zejména ty které podrží v ruce několik minut, než vypije obsah nebo vybalí sýr, bude bojkotovat.A není na tom až tak nic těžkého, předešlém příspěvku jsem nastínil jak se to dá udělat.Ovšem jde jen o to to udělat a ne se ohánět alibistickými názory.Netvrdím že se dá zvítězit ovšem to samé se dalo dříve těžko tvrdit třeba o freonech, DDT, nakládání s toxickým a radioaktivním odpadem, lovem verlyb atd atd.skrátka radši se budu snažit než pasivně alibisticky nadávat u pivka.
 
 
+1 #43 Pepe 2010-08-30 05:20
Odpověď pro Kerrubeen a Hanu.
Jste oba magoři, protože samozřejmě mne to taky štve, že si tady na Zemi ubíráme tzv. dobu životnosti, ale jen jsem tím chtěl poukázat na to, že ty vaše ideje jsou jen výsledek propagandy médií a ta čísla, co uváděl Kerrubeen jsou vytažená někde od těch, kdo ty zprávy vytváří.
Zkuste se jen zamyslet logicky. Proč asi to tak stále je a vyrábí se nové a nové plasty, když všichni stejně chceme recyklovat? Je to jasné, cena vyrobeného výrobku z recyklovaných odpodů je vyšší, než to vyrobit ze základních surovin, to si zkuste vy macandi zjístit a pochopíte to. Druhá strana je lobismus firem točících se kolem ropných derivátů = chemičky apod. těm by přeci jste vzali práci nebo určitě velký kus toho krajíce!
Jste magoři a vidíte všechno úzkoprse !
Je to marná snaha prostě ať třídíte, nebo ne.
 
 
-1 #42 hana 2010-08-29 07:24
Otázka pro Pepeho:
Pepe,že peníze vládnou světem, tak budeš kašlat na přírodu?
 
 
0 #41 Kerrubeen 2010-08-28 11:32
A další supr film ohldně tohot problému, tentokrát ovšem ne malovanej ale realnej.Kdyz cloveku nestaci aby mu nekdo nco sdělil jednoducse polopaticky snad to pochopí trochu víc "akčně a zábavně" a ještě polopatičtěji.
http://media.bloguje.cz/825022-plovouci-odpadky.php
 
 
+1 #40 kerrubeen 2010-08-28 10:37
To je jenom dobře že to učí už i děti ve školkách, aspon je nauci si uvědomit ze veci nekde konci a že jejich život nezačíná jenom u nich vruce a končí okamžike vyhození.Ono u nás se vytřídí cca 70% plastů a jestli se z ních spálí maximálně 30% tak to máte pořád 50% recyklovaného materiálu.Narozdíl třba od USA kde se nevytřídí ve většině států vice než 30%!!!A váš krátkozrakej bez argumentní názorpoukazuje spíše na to že namísto pochopení jádra problému, si hledáte alibi jak si omluvit svou lenost.Například v německu kde jsou všechny PET za popletek se vytřídí až 85% ze všech PET láhví.Jinak ekonomický zbytek vašeho příspěvku nemá ani cenu komentovat, jelikož pole vás má větší cenu kus papíru na který někdo namaloval pár obrázků než prostor a životnéí prostředí.Ovšem pokud by se zavedlo tzv. skládkovné jako je na elektrospotřebi če, například 2kč za láhev které by šli na provoz "recykláren" či jak to nazvat, hned by jste jistě brblal zase něco jiného.Kdyby jste jen trochu chápal rozsah průseru jmenem plast pak by jste raději zaplatil 10x tolik za jeho recyklaci než aby končil na skládkách, v potocích, řekách a mořích, jelikož množství mikroplastového odpadu v potravinovém řetězci rapidně a katastroficky narůstá!!! No tabene já osobně pití v PET nekupuji, piji vodu z kohoutku, nebo ve skleněných láhvích.Ovšem zbytku umělích obalů se nedá téměř vyhnout.Naštěstí se daří alespon v Evrope jít estou třídění a to až na neuvěřitelnou hranici.Co se ale plastový obalů týče jediná správná volba je se jim snažit úplně vyhýbat.Pít vodu z kohoutku, čepované pivo, čepovanou limonádu, používat domácí "sodovkárnu" sifon, Nakupuvat přímo v masně a nechávat si balit do papíru a vybírat skrátka produkty které nejsou v plastových obalehc!!!
Skvěle je problém zdokumentován ve filmu : Tapped (vodovoda) http://www.ceskatelevize.cz/specialy/jedensvet/cs/ukazky-filmu/vodovoda/hlasovani/odeslano/

Bohužel nevím kde ho zhlédnout celý ale pokud budete hledat jistě najdete.a chci zdůraznit že problém s plastem není sporný jako příčiny globálního oteplování ani není tak neřešitelný a hlavě je naprosto reálný a narůstá do obludných rozměrů.

Proto snažte se vyhýbat plastům!!!
 
 
-2 #39 Pepe 2010-08-28 07:50
A k čemu ti to třídění je, když pak většina skončí stejně ve spalovnách?
Určuje to výkupní cena a dnes je furt výhodnější a asi to tak i bude, že levnější je to vyrobit, než recyklovat. Logicky tu plastovou láhev např. musíte vytřídit, očistit a kdo ví co ještě a to všechno stojí peníze. Lepší je to znovu vyrobit, kde se cena (výrobní) pohybuje kolem 1Kč za láhev, to tříděním nikdy nedosáhnete bez toho, aby hodně operací s tříděným odpadem nebylo zadarmo !
Je to propaganda a sere mě, že to tlačí už i dětem ve školkách a školách do hlavy. Komunisté to taky dělali, že?
 
 
+2 #38 Smucyk 2010-08-27 18:46
Když načítám zběžně ty komentáře.. Je to hrozně americké, nevydržela jsem se dívat. Proč nemůžou takové thema natočit nějak normálně. Jinak my moc věcí nevyhazujeme a třídíme i to, na co před domem nemáme popelnice..
 
 
-1 #37 jarek 2010-08-22 07:38
http://www.youtube.com/watch?v=3spRsSVPYzU
odpověď na vaše otázky
 
 
+4 #36 Anita 2010-08-20 00:46
Pěkné podívání i povídání. Zajisté každého alespoň na chvilku přiměje k zamyšlení, ale opravdu jen na chvilku. Člověk je tvor pohodlný a rád se obklopuje pěknými věci, když jsou v jeho pohledu i užitečné je jeho radost o to lepší. Od nepaměti člověk neustále něco vymýšlí a vylepšuje. Někdo by se chtěl vrátit a žít v době první republiky, jak to však korensponduje s námi co užíváme a využíváme počítač? Pravděpodobně všichni máme automatickou pračku nebo by jste chtěli prát na valše? Potraviny ukládáte do lednice, díváte se na televizi, jezdíte autem nebo jiným dopravním prostředkem a mohla bych pokračovat. Pokud jsme začli používat všechny vynálezy těžko se jich vzdáváme.Tím, že se neustále vylepšují jejich parametry z důvodů úspory elektřiny, vody atd. původní jsou tedy morálně opotřebované. Budu-li používat elektrické spotřebiče z 60 let minulého století nedoplatím se elektřiny.Peníze jsou oběživo, není-li spotřeba sníží se výroba a potažmo pracovní síla. Nejsem pro jakékoliv plýtvání, ale základní standard dnešní doby bych si dovolila ponechat na strom opravdu nechci.
 
 
+3 #35 kerrubeen 2010-08-19 16:43
Pro Woody : Pro změnu můžeš udělat už jenom top že si místo pití v plastu koupíš občas limošku v Lahvy a nebo ještě lépe místo Limonád budeš pít vodu z vodovodu.Namísto umytí jednou za čas veškerý nádobí s jarem umít ho hned jak dojíš pouze horkou vodou.Namísto Jízdy autem nebo MHD občas když je to v rozumném rádiusu jet na kole.Namísto nových Hadrů hadry ze sekáče nebo alespon cást.Namísto 20stupnu celsia v zime doma 17.A tohle jsou vsechno věci který jdou udelat azas tak moc cloveka nestojí, jde o to jenom chtít.A kdyby to takhle udelala vetsina hned to bude znat na celkový spotrebe.Zkrátka trochu si nasadit uzdu a sám sebe kontrolovat.
 
 
-16 #34 Woody 2010-08-19 14:34
Oh, otevřela mi oči :)
Až jsem si z toho řekl, juchuuu jede se nakupovat! :D
Dost nepovedené video, moc dlouhe, dalo se obsáhnout tak v 5minutách. To co řiká se vším nesouhlasím, a možná je to jen můj názor, ale příde mi že se kouká pořád jen z jednoho úhlu pohledu...
Stejně tady každej píše, jak ho to zasáhlo atd.. a stejně nic pro změnu neudělá...
No co bych mohl čekat, když to dělá pyšná Američanka...
 
 
+3 #33 Pepe 2010-08-18 05:28
Při tom psaní jsi nepřemýšlel, protože i kdyby HDP zůstávalo na stejné výši, nebo klesalo, pořád jsme v tom samém systému peněz a nic se nemění.
Tady by to chtělo nastolit systém, kde nebudou peníze, nebo nebudou mít alespoň takovou váhu a za prvé bude svobodněji a za druhé bude to i tolerantnější ke všemu na Zemi = komunismus. To ale nejde nastolit, protože nebere v úvahu¨, že lidi chcou mít více než soused, bratr apod. a chovají se jako zlatokopové na Klondjaku (počeštěný název), takže to jde jen zmírnit tím, že nám nebude vadit, že jsme průměrní a nebudemem podléhat módním trendů a budeme si kupovat jen věci, které využijemem co nejvíce (ideálně na 100%). Nic víc nejde dělat.
 
 
+5 #32 Jirka 2010-08-17 21:48
Dokud bude všeobecně uznávaným měřítkem úspěchu ekonomiky růst HDP, nic se nezmění. Je potřeba geniálního ekonoma, který prosadí nové kritérium založené na kvalitě života. To se ale nestane, protože nejlepší školy jsou v Americe a učí co? Ekonomiku založenou na spotřebě!
 
 
+4 #31 marvliska 2010-08-17 11:05
....a neničíme jen planetu, ale sami sebe. viz. povodně v posledních letech....globální změny klimatu....
ale lidi to stejně nepochopí......na lepší se dobře zvyká...
a když jednou člověk přičichne k vyšší úrovni, už nechce slevit ze svého pohodlí....
zatim a zamyslete se všichni nad sebou, nad svými prioritami
 
 
+4 #30 Pavlína 2010-08-17 09:43
video je velmi dobře udělané, teď jen aby se lid...konečně vzpamatoval a uvědomil si, že přesně jako ve videu....máme jen jednu planetu.A tu si sami dobrovolně ničíme.....
 
 
+8 #29 Pepe 2010-08-17 09:22
Pánové a dámy, přečtěte si i historii komentářů a hodně věcí se vám vyjasní.
Za prvé to nezávisí na vládách tento stav, řídí to PRACHY! Pokud něco bude levné aněkdo na tom může lehce zbohatnout, protlačí se to i kdyby to nebylo dobré, znáte to všichni - viz. výrobky z Číny (i ten váš x-phone co máte v kapse je vyrobený v Číně). A třídění odpadu je jen propaganda, která zatím dnes je opravdu jen propagandou, protože většina toho vašeho tříděného odpadu skončí na skládkách nebo teď ve spalovnách. Proč? Protože vyrobit tuto rakovinotvornou umělou hmotu je levnější proces,než z recyklovaného odpadu,proto! Proto se furt vyrábí dál z ropných derivátů a jen malilinkatá část z recyklů,aby se neřeklo. Takže věřte faktům a ne propagandám, nebuďte pitomí! Je to něco jako stavět barák stylem,že si koupíte starý,zbouráte ho a na tom místě si postavíte nový,zaplatíte min.cca o jeden melounek více,než postavit to na novém místě (na louce), nebo ne? Je to stejný princip a peníze to řídí tu morálku!
Navíc po válce je každý generál, kdo mohl vědět, že např.DDT bude takové nezničitelné svinstvo, když jej naši předci používali a nevěděli a ani nemohli vědět (neměli měřáky a výzkum nebyl na takové úrovni) jak to bude. Teď je to cyklon v přírodě navěky asi. Myslíte si, že se chováme lépe? Víte, kolik je např. v mobilu jedovatých a nebezpečných látek skryto v elektronických součástkách? Koblat, nikl, kadmium, křemík, stroncium . . . apod. Co když za pár let zjístíme, že to byla chyba jako prase, jako s tím DDT. A každý máme mobil, že? A nevíme, co to udělá! Takže uvažujte a nenechte se manipulovat propagandistick ými kecy a věřte faktům a uvažujte u toho ! Prostě to nejde změnit, dokud tu bodou peníze ať chceme, nebo ne!
 
 
0 #28 marek 2010-08-16 22:10
hmmm hmmm ta zenska ma pravdu a nelze zmenit svet nadavkama atd... ale poukazuje na to, ze by jsme meli zacit u sebe :-)

podobne, jako reklama na trideni odpadu, jak nejaky vozralec tam povida v hospode, ze to je hrozne moc tezke to trideni a jan proto, aby naaaahodou nemusel neco delat.
 
 
+4 #27 Mirka 2010-08-16 15:58
Dnes jsem obdržela meil od Tomáše, kterého bohužel neznám, ale jsem mu vděčná, za tent mail i za to, že jsem mohla zhlédnout toto video. Je to perfektně udělané, poučné a ihned to pošlu všem svým známým. Je to pravda, měly by se takovéto dobré věci použít ve školách, protože budoucnost je v rukou mladých lidí a je strašné, jaké děditství jim zanechají, rodiče a prarodiče, tedy lidé, kteří žili a pracovali a hlavně vládli po II.světové válce. Je dost pozě, napravovat zlo, které bylo páchané na naší planetě, ale všechno jde jen chtít. Jenže jaké budou vlády dalších genercí...???
 
 
+2 #26 Hanka Ze 2010-08-15 10:39
Pravda.... Jen posilejme dal at si ji stale vice lidi uvedomi
 
 
-10 #25 Anton 2010-08-12 18:08
No co na to říct. Ať někdo zkusí svým tělem zastavit suuuuuuuuper veeeeeeeeelmoci aby neprodukovali takové svinstvo. Už při pouhe myšlence že se jim někdo postaví už teď vydím ty lidí jako mrtvoly. Peníze vladli vladnou a budou vladnout světem. A ti ubožaci v Africe jsou vděčni i za hrst ryže za tu těžkou práci co vykonavají ať už to jsou děcka ženy nebo chlapi. Tak kurva člověk kerej šíří takové sračky po netu ať se de bodnout.
 
 
-4 #24 Pepe 2010-08-12 06:15
To je dobrý přístup, taky nepodléhám módním trendům a o kupované věci přemýšlím, jak a jestli ji co nejvíce využji před tím, než ji koupím. To je tak vše co můžeme asi udělat. Taky tím nejsem ve svém okolí výstřední (cool) a zapadám do průměru, ale to mne nebolí.
Na třídění odpadu mám jiný názor, protože to řídí opět prachy, pokud cena za recyklovatelný odpad (např. za pet láhve, papír, apod.) nebude vysoká, stejně se většina odpadu objeví ve spalovnách a to vaše třídění je téměř na nic. Proto odpad netřídím do doby, než uvidím jasné důkazy o tom, že opravdu se recykluje např. 90% a těm propagandistick ým kecům z médií a dokonce už to tlačí do hlav malých dětí ve školkách a školách moc nevěřím. Věřím a vy také věřte jen faktům.
Např. u nás ve městě zrušili třídičku odpadu a myslím si, že to vozí do spalovny všechno, kdo by se tím zaobíral, když cena např. za papír je směšná.
 
 
+21 #23 hana 2010-08-11 21:20
Já začla před pár lety u sebe,uvědomuju si ten problém a snažím se aby i mé děti nemyslely SPOTŘEBYTELSKY, zatím to funguje.Snažím se kupovat věci, co opravu vydrží,co se pak dají i jinak využít,snažím se třídit odpad,méně nakupovat a víc si užívám volného času. Jsem v naší společnosti jen průměrný človíček,to neznamená, že s tím nic nebudu dělat a jen prásknu rukama a vyseru se na to!Něco dělám, sice málo,ale snaha je.
 
 
-2 #22 Pepe 2010-08-11 12:42
I o tom už jsem se zmínil, jádro problému je sice jinde, protože jsou tu ty PRACHY a bez toho nelze vymyslet nic a udělat už vůbec nic. Změna chování lidí akorád dopady zmírní, ale neodstraní = pořád se budou vyrábět mobily, počítače (mimochodem vysoce nebezpečné pro životní prostředí díky prvkům v součáskách - kobalt zinek,měď, křemík, stroncium apod.), auta, plastový průmysl a papírenský pojede = ropa a stromy jsou potřeba. Vývhovou a umravněním lidí akorát se zmenší objem, nic víc.
A zavést zde něco jako komunismus bez PENĚZ nelze, to je utopie.
Takže jedem dále pěkně do sračkoidní záhuby udušením vlastními odpady a že to bude postupná a potupná smrt, o tom žádná.
 
 
+11 #21 Maja 2010-08-11 11:46
Video podle mne shrnuje a rozšiřuje problematiku, kterou každý z nás cítí a někteří jsou dokonce i ochotni si ji "připustit" . ale něco mi tam chybí.Jak můžu jako úplně průměrný spotřebitel, co nevlastni krbová kamna,ba dokonce ani auto, do obchodu chodí spíš z nutnosti -tuhle situaci změnit??Rozvádí se tu příčiny, ale na řešení je věnovaný pouze konec..ať si každý sáhne do svědomí sám a pokud je největší spotřeba v Americe, změna chování lidí "u nás " by byla skvělá, ale jádro problému začíná někde jinde..
 
 
+1 #20 Pepe 2010-08-11 10:12
Ano, to je to jádro pudla, o kterém jsem psal o 3 blogy níže. PRACHY dělají tu sviňárnu a v podstatě veškerou sviňárnu na téhle planetě a to už od dob před Kristem, takže za prvé to nepůjde jen tak změnit a za druhé ti co rýžují na naší blbosti chudých se budou bránit zuby nechty a jinak než krutou válkou by to nešlo otočit, což by byl asi zánik planety ještě dříve, než když to tak necháme běžet do záhuby samo.
 
 
+4 #19 Habu 2010-08-11 08:10
Heh, hezké. Jenže ona ta změna přirozenou cestou nebude možná. To stádo tupé zvěře se jen tak nezmění. A ti, co mají peníze, ti mají naopak to stádo velice rádi a rozhodně se nebudou snažit o to, aby stádo dostalo rozum. Paní v klipu zakončuje video velice optimisticky, já ale dávám "moderní" společnosti 50, možná 40 let, než přijde kolaps. Je to lidská hloupost, co nás zahubí. A protože lidská hloupost je ohromně výdělečná, tak jen tak nezmizí.
 
 
-3 #18 Robert Dalimil 2010-08-06 22:15
Prapříčinou problémů je za prvé přelidněnost, lidé v Africe 3x denně vaří na ohni jídlo, ale stromy mizí jak letní sníh, pouště se rychle roztahují a není voda. Když jim přivezou žoky s rýží-- nemají šest, ale 14 dětí. Z druhé strany útočí nemilosrdný islám, který je radikální a slibuje nevěrcům jen jedno řešení:: useknutí hlavy a myslí to smrtelně vážně---USA-Anglie-Francie-Německo jsou zaplaveny muslimy, brzy povedou vlády,,už v Německu je jedna muslimka ministryní. Vaše pojetí je tudíž dětinsky naivní a mimo mísu.
 
 
+15 #17 Pepe 2010-08-04 05:59
Ahojte všichni.
Taky jsem nad tím dnešním světem mnohokrát přemýšlel a je mi z toho na blití a vrátil bych se do doby někde mezi první a druhou světovou válkou, protože tehdy bylo asi na světě nejkrásněji. Náš systém nepůjde, dle mého názoru, změnit, protože tu jsou PENÍZE ! Ty to svinstvo vytvářejí a blokují jakoukoliv změnu. Takže si myslím, že každý systém, kde budou PRACHY nebude tolerantní k životnímu prostředí a dokonce ani k nám lidem, kteří ty prachy pořebujeme mít co nejvíce a bezohledně co nejvíce, abychom získali nějakou pofiderní svobodu či vypadali lépe než náš soused či rodinný příslušník.
Proto se dnes jen chovám tak, že si nekupuji módní trendy a vždy uvažuji, zda kupovanou věc dostatečně využiji, jestli ne, nekupuji ji, to je jedinná cesta, která to trošičku zmírní, ale nevyléčí.
 
 
+4 #16 kerrubeen 2010-08-02 22:48
No ja myslím že je to hezky polopaticky vysvětleno.Prostě aby jsi byl něčím musíš skákat jak pískají.Kup si supr káru, bezva hadry, velkou bednu, novej komp a budes nejlepsí.No ale to jen do tý doby nez prijde "lepsí kára", vetsí bedna" náročnejsí hry.Myslím že mediální mašinírie to tady dobre vychovácá k obrazu svému.Kdyby umeli komunisti takhle zacházet s propagandou, jiste by s elidi chovaly tak jak potrebovaly.Oni naproti vymakanýmu marketingu pouzivaly rudý hadry se zlutejma nápisama :-DDDD to s eneni cemu divit ze se jim nepodarilo vymejt lidem mozky.Ovsem pokud cpes do lidí dene cca 60 a víc minut reklam hned je jasný ze ztoho pravdepodobne zblbnes hned ti chybá tu tohle tu támhle to.Hned más v hlave gulas a jediný co je cílem zivot ajsou CHLEB a Hry.Respektive bedna, adrenalin sporty, diskoteky, tráva a jiný COOL zabavy.Protoze jdiny co je dulezity je vypadat porád ze má clovek usmev od ucha k uchu asehnat si dost zrádla a chlastu pro tu sdvou hubu nevymáchanou.Jinak co se dá udělat pro svet je napriklad být vegetarián, vsak Albert Einstin který jiste mel vsech pet pohromade a dokázal si spočítat jak se co na světě má říkal : "Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva."
Strucne shrnuty fakta o vegetariánství : http://www.vegetarian.cz/ostatni/eko.html
 
 
+8 #15 Martin 2010-07-31 11:28
Chtěl bych vědět o nějaké reálné možnosti nápravy, změny celého systému, ale jsem v téhle otázce poněkud skeptický. Životní úroveň lidí se zvyšuje, nejsou neobvyklá 2 auta v rodině... Ve městech, kde ještě před 5 lety parkování nebyl problém, se musí přistavovat další parkoviště. Auta---ropa---a ropa hýbe světovou ekonomikou. Lidi než aby sedli na tramvaj, raději si vozí p***l v autě.
zkuste vzít dítěti hračku---taky se rozbrečí
 
 
+2 #14 Ugo 2010-07-29 15:42
zkouska vlozeni z IE :-) ->

video je pekny, nektery animace i dost srandovni, ale samozrejme ma jen 20 minut a na skutecnej popis sveta by bylo treba tak 20dni :) a do toho je tu jeste spousta blbosti jako klima, zachrante klima.... . Vsechno co tu navrhujete a navrhuje ho i video je ale komunismus a v tom je extremni problem protoze tohle slovo nahani husi kuzi, aji vy co to tu opevujete (Zeme je nase dedictvi, je vsech .. nedovolme bohatym vydelavat jeste vic) si sami nepriznate o cem vlastne mluvite. A proc je to problem ? To snad neni treba rikat, protoze proti tomuhle slovu bojuje druha nejvlivnejsi zeme sveta, protoze je s tim spjato spousta opravdu spatnych zkusenosti a protoze to nemuze fungovat bez te krasne idey, ze se vsichni zmenime. Pokud budeme vsichni zacinat u sebe, tak jediny co se stane je to, ze par lidi prijde o praci a misto spatne se budou mit jeste hur.Vy to samozrjeme nebudete, protoze takhle etremne prece zasady dodrzovat nebudete kdyz se to najednou bude tykat vas. Ale jednu vec tu opomijite a tou je prelidnenost a predevsim produktivita prace a podnikatele kteri vkuse delaji veci ktere vedou k jejich konecnemu zaniku. Protoze at je lidstvo jakkoliv vyspely myslenkove i technologicky, at je vlada jakakoliv a hodnoty lidstva taky jakykoliv, jedno zustava nemeny, nejvetsi silu ma armada a presne to se stane z lidi v momente kdy mira zotrocovani presahne urcitou mez a to se stane ze 2 duvodu jak uz sem psal .. lidstvo se mnozi porad zavratnejsim tempem a produktivita prace taky tak, takze nezamestnanost bude rust a rust. A to je sebedestruktivn i proces tohohle systemu, na jedny strane chce kazdej mit spoustu otroku, na druhy strane s ejich ale zbavuje. Takovej otrok bez prace ma pak 3 dulezity vlastnosti - je nastvanej, ma cas na premejsleni a nema co ztratit. Takze casem dospeje k tomu, ze je stejne tak clovek jako pan megareditel a proste mu pude rozbit hubu, tim uvolni jedno pracovni misto,poradnik se posune a on bude moct jit zase otrocit. (pockat ted sem se dostal k tomu ze system ma i samonapravnou metodu :D .. nicmene uz me nebavi psat, je to na dlouho) Takze v podstate jde o to, ze se hodne lidi musi dostat do krize aby se mohli dostat nahoru - aneb jak rikam ja tvrdou pravici ke komunismu :). Problemem je ze nikdo ani ja si nechce nechat uprit spoustu prav a predevsim, lidi se chtej lisit a chtej s emit lip nez ten vedle.Navic jsou tu ti co byli u zrodu ve spravnem case na spravnem miste a ti se nechteji nechat porazit, bojuji tedy proti sve porazce vsemi prostredky a vsemi otroky ktere maji k dispozici (a ze oni si jich muzou dovolit hodne). Takze tento system je v podstate neporazitelny, navic je tu preci jenom jeste jeden velikej faktor :-) (jeste aby ne...) a tim jdou valky. Uz me ale nebavi to dal rozebirat, za chvili bych se dostal k chroustovi a to uplne zbytecne, protoze to stejne nikdo nebude cist, kdo to precte to nepochopi a kdo si bude myslet ze to pochopil tak me sjede jakej sem debil :D takze dobrou noc (doporucuju shlednou dalsi dokumenty o svete chcete-li si dat nuz na krk - trebas zeitgast zvasty :D )
 
 
0 #13 Petr 2010-07-29 15:36
Super, ale nevím proč tady brečet....
tato planeta je také konečná a stejně jednou to tady všechno vyhoří.....všechny toxiny jsou stejně jenom součástí základu této planety a tudíž i našeho života. Čím dříve si to tady "poděláme", tím dříve dostanou jiné formy života šanci. Kdo ví jakou civilizaci tady budou prezentovat dnešní krysy, nebo mravenci za 40 000 let !!! Nic se nezmění, protže jsme jako bakterie které sami sebe zahubí po spotřebování zdrojů svého hostitele. Toto platilo, platí a platit bude (např. Indiánské kultury ve stř. Americe po vyčerpání lokálních zdrojů zanikaly a na jejich hrobech vznikaly jiné, nebo Egypt, který spotřeboval svoje zásoby dřeva na stavbu pyramid, jenž dnes tak přiblble obdivujeme, a tím ovlivnil klima nejen severní Afriky).
Nevím proč se tady někdo diví na tím jak a co funguje a proč nutí lidi o tom přemýšlet, když to je právě něco co by měl vědět každý z nás pokud má jen trochu inteligence a zájmu. Pokud inteligenci vlastní nemá je jako ta bakterie....a jsme tam kde jsme začali.

Představte si že Evropa přestane odebírat zboží z Číny....co myslíte že se stane? Začnou zbrojit (jak jinak) a půjdou se na nás podívat proč nekupujeme jejich zboží. Těmto lidem nevysvětlíte, že všechno toto plýtvání je zbytečné. Oni Přece taky chtějí mít televizi, auto, kolu v plechovce a další.....

Navrhuji otázku: Kdo za to všechno může?
Žena !!!! Motorem celosvětové kultury jsou přece ženy, ať se nám to libí nebo ne.....zkuste vysvětlit manželce, že to co koupila nebo to co chce je přece zbytečné.....to je naprosto nemožné!!!! Stejně dříve nebo později dosáhne svého (a to platí i pro islám ). Kdyby nebylo žen (a výchovy našich matek) tak muži smrdí, válčí, souloží a je jim jedno co snimi bude....říká se, že muž je hlavou rodiny, ale žena je krkem, který s ní otáčí. To myslím mluví za vše.
 
 
+37 #12 Merlin 2010-07-27 18:04
Aloisi, musím na Tvá slova reagovat.

Hned v počátku Tvého příspěvku mě poněkud zarazilo, jak uvažuješ sám o sobě primárně jako o spotřebiteli. Potom mě nepřekvapuje, že práci a peníze spojuješ automaticky s tím "se mít stále trochu lépe". Z mého úhlu pohledu je to pouze velmi inteligentně udržovaná kolektivní iluze, virtuální otrokář disponující cukrem i bičem. Ty osobně znáš někoho, kdo by na základě vlastnictví spotřebního zboží žil lepším, hodnotnějším životem, cítil se lépe? Nevím, možná to tak mnozí opravdu cítí. Ptáš se po řešení a to mé nevlévá moc optimismu. Z osobní zkušenosti vím, že člověk velmi rychle a zcela automaticky přehodnotí svůj žebříček hodnot až ve chvíli, kdy je opravdu průser. A že se svých povrchních hodnot bude křečovitě držet co možná nejdéle. Nicméně ten okamžik, kdy se jich vzdá, je jako osvícení. Najednou do sebe všechno zapadá a staré hodnoty se stanou nepochopitelným i.

Nekáži zde nějaký návrat zpátky na stromy. Důstojné bydlení, ošacení a kvalitní stravu pro všechny považuji za základ, ze kterého by jsme měli v tom novém, globalizovaném světě vycházet. Od zemědělství i od průmyslu bych očekával náhradu kvantitativního (čínského) modelu kvalitativním (řekněme prvorepublikový m). Při úrovni dnešního poznání není nejmenší problém dělat věci "nerozbitné" a snadno upgradeovatelné . Hlavní je však posun v myšlení (vím, že je to přesně to, co jsi nechtěl slyšet). V každé věci či zařízení máme uloženo množství materiálu, energie a vlastní práce. To jsou skutečné hodnoty. Je třeba si uvědomit, že naprostou většinu svého bdělého života strávíme prací pro věci, které pro nás vlastně ani tolik neznamenají. Svoji nejcennější hodnotu, čas, tak vyměňujeme za hodnoty bezcenné a více-méně virtuální. Opravdu musíme trávit většinu svého života prací? Posledních cca. 150 let lidé usilovně pracovali na co možná nejvyšší automatizaci svoji vlastní činnosti a mnohé se jim v tomto odvětví podařilo. Pro koho to dělali? A kdo z toho profituje? Proč musí ekonomika stále růst, aby lidé měli práci (= co jíst)? Dává to z hlediska logiky nějaký smysl? Pouze do té doby, dokud necháme bohaté neúměrně bohatnout z naší práce současné i již vykonané, bohatnout z přírodních zdrojů, které jsou našim dědictvím a měli by tu být pro všechny. Dokud se necháme svazovat privátně ovládaným světem peněz virtuální hodnoty, tvořených automaticky s naším dluhem vůči jejich vydavateli. Pouze do té doby budeme potřebovat stále růst a stále více kmitat, abychom třebaže jen přežili.
 
 
+12 #11 Alois 2010-07-27 08:39
Výborné, skvělé a pochopitelné !!!
ALE teď by mělo následovat ono "B"!
Ve hře je totiž ještě jeden subjekt, a to jsme my - spotřebitelé, obyvatelé "moderního" světa, kteří to všechno vlastně podporují.
Chceme mít práci, chceme mít peníze a chceme se mít stále trochu lépe.
Uvádí se, že ekonomika MUSÍ mít růst cca 3-5% ročně, aby nebyla nezaměstanost. A současný, moderní člověk potřebuje, aby se jeho situace stále trochu zlepšovala, tedy, aby se měl dnes trochu lépe, než včera.
Dopad v článku jen naznačeného řešení si můžeme lehce ověřit v praxi již nyní. Spotřeba (a proto i produkce) lehce poklesla a co je náplní hlavnich zporáv? KRIZE, KRIZE, KRIZE !!!
Zkusme domyslet dopad naznačených řešení, jak omezit spotřebu (platit SKUTEČNOU cenu všem, kupovat jen SKUTEČNĚ potřebné věci a až po jejich FYZICKÉ amortizaci, ...). Vždy bude důsledkem pokles spotřeby=> vyřazení části výrobních kapacit (nebude třeba tolik vyrábět) a propuštění části/všech jejich zaměstnanců.
Moje otázka zní: jsme připraveni se DOBROVOLNĚ vzdát velké části výdobytků moderní civilizace a začít žít úsporněji? A jsme ochotni za to zaplatit?
P.S.
Zkuste si najít heslo "Ekononomické teorie (část Thomas Robert Malthus (1766-1834))" a aplikujte jeho myšlenky na "omezené možnosti" zdrojů (např. Země) na straně jedné a exponenciální růst (např. počet obyvatel nebo každoroční růst HDP) na straně druhé.
Jaké z toho vyplývá řešení?
P.P.S.
Až budete odpovídat, vynechejte, prosím, věty se "SE" nebo "SI" (např. "chování lidí SE musí změnit"). Takové obraty mají smysl snad jen ve filosofii.
 
 
+15 #10 Pavel 2010-07-27 07:36
Při termické likvidaci komunálních odpadů (spalování KO) je množství vznikajících dioxinů (díky účinným metodám jejich eliminace a pokročilým technologiím spalování) velice malé a v tak nízké koncentraci, že nepředstavuje žádné zdravotní riziko.
Velké spalovací zdroje tak produkují mnohonásobně méně toxických látek, než lokalní topeniště, kterým můžou být např. vaše krbová kamna. Problém je vtom, že spalovny KO jsou díky své velikosti všem na očích a stávají se tak snadnějším terčem ekologických aktivistů než malá lokální topeniště.
Velice pozitivním faktem spaloven KO je ten fakt, že díky termické likvidaci odpadů dochází k výrobě elektrické a tepelné energie, čímž šetříme naše přírodní zdroje (fosilní paliva, biomasa), jejichž plýtvání paradoxně dokument kritizuje.
Spalování KO je tudíž ekologicky velice přínosné. Jako ukázkový příklad ať slouží spalovna odpadů Spittelau přímo v centru Vídně, která nevadí ani jinak až fanaticky ekologickým Rakušanům.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit