Globální oteplování, nebo globální kontrola?

Global warming or global governance? - USA, 2007, 81 min - anglické znění s českými titulky

Pokud se zeptáte na ulici deseti lidí, jestli člověk způsobuje globální oteplování, nejméně 8 vám řekne, že ano. Toto téma je již prakticky uzavřené a vyjma prezidenta Klause o této doméně nikdo nepochybuje. Proč by také měl, každý rok je méně sněhu, teplejší zimy, záplavy a jiné katastrofy napříč celým světem. Otázka ale nezněla, jestli nastává globální oteplování, ale jestli je skutečně způsobené člověkem. Proti tomuto konsenzu se vyjadřují vědci z celého světa a toto video vám nabídne zajímavé důkazy z druhé strany, které jste nikdy neslyšeli. Jako třeba že teploty byly ještě před 800 lety vyšší než jsou dnes, v Grónsku Vikingové rozvíjeli zemědělství a v dobách dinosaurů byly hodnoty CO2 desetinásobně vyšší než jsou dnes při hodně podobné teplotě.

Toto není obyčejná doba Čelíme planetární pohotovosti Vztah mezi lidstvem a zemí se radikálně změnil ve velmi krátké době A co nás přesvědčuje o tom, že projdeme těmito změnami bez újmy? Náš dopad na planetu byl dramaticky změněn Jsme schopni zkázy, o které si vždy nejsme jistí že jí děláme Deset nejteplejších let historie od roku 1990 20 z 21 nejteplejších let bylo v posledních 25 letech Nejteplejší rok vůbec byl rok 2005 Nejteplejší rok v USA byl rok 2006 Nejteplejší zima celosvětově byla tato zima Prosinec a následující leden a únor tohoto roku nejteplejší měsíc. Toto se právě děje A stále se to zhoršuje Dokument od Národní Oceánské a Podnebné kanceláře Ustavili nové rekordy napříč Amerikou v lednu 183 ‚studených‘ rekordů 183 to je nový rekord napříč celou zemí Dobrý den všichni, začínáme jarním mrazíkem šířícím se od severovýchodu k Texasu Děsí mnoho vyhlížečů prázdnin ledem Po mírné a časné zimě možná bude na velikonoce chladněji než o vánocích Toto je Ron Alan z NBC V mnoha městech nebyla taková zima v tuto roční dobu po 20 let říkají statistiky A předtím v některých místech nebylo tak chladno dalších 100 let Vypadá to jako vánoční počasí, spíše než velikonoční, zejména na východě Washingtonské višňové stromy byly celé v bílém Chlapci z Cleevelandu házejí sněhové koule místo baseballových míčků Poté co byl páteční otevírací zápas zrušen kvůli sněhu Bohužel počasí je neobvykle chladné 40 – 50° Fahrenheita pod normálem Napříč středozápadem až jihem Texasu východní dvě třetiny země také pod velmi pod normálem Hodně věcí, které jsme si mysleli že víme o klimatickém systému před lety se nyní ukazují jako velmi nejisté nebo zcela chybné Z nějakého důvodu začalo být zajímavé pro média říkat lidem, že jsme na pokraji apokalyptických změn A jakmile vydáte toto prohlášení je snadné cestovat po světě a ukazovat příklady, které to dokazují ale co když to vždy bylo tak snadné Nebyla doba v historii, kdy by jste nemohli jet kolem světa a nalézt ničivé hurikány tornáda a cokoli dalšího Nejsou spojeny se skleníkovými plyny Když lidé řeknou, že nevěříme v globální oteplování Já říkám, že věřím v globální oteplování, ale nevěřím že jej způsobuje Lidmi uvolňovaný oxid uhličitý Říkají že CO2 řídí klimatické změny, ale nikdy dříve tomu tak nebylo IPCC = mezinárodní fórum pro klimatické změny Neřekl jsem, že skleníkové plyny oteplují zemi Vždy jsem slyšel, že je tu shoda tisíců vědců na problém globálního oteplování že lidé způsobují katastrofické změny klimatického systému Já jsem jeden vědec a je nás hodně kdo si myslí, že to prostě není pravda IPCC je politická organizace ustanovená OSN aby dodávala důkazy podporující konvenční názory na změny klimatu které byly podepsány vládami je to naprosto zpolitizované Aby dostali číslo až k 2500 museli započítat pozorovatele, lidi z vlády a tak dále kohokoli kdo se k nim jen přiblížil a nikdo se nikoho neptal jestli souhlasí Mnoho z nich nesouhlasilo Protože žádný vědec není proti, vy by jste neměli být také proti Ale kdykoli toto slyšíte ve vědě je to čistá propaganda Toto zasahuje hluboko do národní suverenity USA V podstatě se tím říká, že bychom dovolili mezinárodní organizaci vstoupit sem a diktovat našemu průmyslu, obchodu a lidem co smí a co nesmí dělat jakou smí používat energii z jakých zdrojů, za jakou cenu ji prodávat toto je varovný signál že stojíme v bitvě proti těm, kdo chtějí zničit skvělé USA Všechny tyto dohody jsou nebezpečné útoky na americkou svobodu národní bezpečnost vlastnictví půdy a soukromý majetek Každá z těchto dohod obsahuje ustavení nové byrokracie Která bude nějak ovládat americké občany nebo naše rodiny, naše školy obchod, použití nerostných surovin a energií nebo naší země a dohromady dělají to, co nazýváme světovládou Ano senátore, toto je globální problém a musíme jej řešit globální strategií toto je vzácný, ale důležitý globální strategický problém aspekty jsou v globálním měřítku a každý národ by se měl účastnit řešení Dříve jsem souhlasil s těmito alarmujícími varováními před klimatickou katastrofou Většina mých studentů myslí, že tyto nárůsty teplot v minulém století jsou způsobeny lidmi produkovanému CO2 To spojení vypadá tak jednoduše a samozřejmě zvýšení skleníkových plynů nás žene ke klimatické katastrofě Nicméně před několika lety jsem se rozhodl věnovat se více vědě a užasl jsem Ve skutečnosti tu není žádný důkaz, že by to člověk způsoboval Je tu ale drtivé množství důkazů přírodních příčin jako zvýšení svitu slunce To naprosto převrátilo můj pohled na Kjótský protokol Vlastně spousta jiných známých klimatologů mají také pochybnosti ohledně Kjótského protokolu Podívejme se tedy co vám nebylo řečeno o změnách klimatu Hlavní předpoklad ‚nezvratné pravdy‘ je, že CO2 je hlavní skleníkový plyn který řídí teplotu Země Mohou simulovat 650 000 let zpátky tady máme graf naší teploty Nyní věc, která na vás vyskočí je, že… Vysvětlil bych to takhle: když můj spolužák ze šesté třídy mluvil o Africe a jižní Americe, říkal … nezapadají náhodou do sebe? Nejabsurdnější věc, kterou jsem kdy slyšel Ale samozřejmě že zapadají a závislost je vlastně velmi komplikovaná Ale je tu jeden vztah, který je o hodně silnější než všechny ostatní a to je toto: Když je více CO2, teplota se zvýší Protože uvězní více tepla ze slunce uvnitř Data pochází z ledovcových vrtů hlubokých přes 12 000 stop, to je 3,5km ve Vostocké stanici v Arktidě Stejně jako pak Gore, OSN používá tyto informace jako důkaz že atmosférický CO2 a teplota vysoce odpovídají A mají pravdu. Ale tato podobnost nic nedokazuje, pojďme si to ukázat na extrémním příkladě Je tu 100% podobnost, že každý člověk, který dýchá vzduch, zemře Ale toto není důkaz, že dýchání vzduchu zabíjí lidi Co víc, všichni bychom zemřeli, kdybychom nedýchali vzduch Ale i podobnost používaná panem Gorem a OSN je zavádějící Všimněte si, že drží tyto grafy odděleně tím je způsobeno že lidské oko vnímá, že CO2 způsobuje zvýšení teploty Ale pokud je graf teploty položen přes graf CO2 Začne být zřejmé, že CO2 následuje teplotu, a ne naopak To naopak ukazuje, že CO2 nezpůsobuje změnu teploty Ale teplota způsobuje změnu CO2 Tento bod byl výborně zpracován kanálem 4 v pořadu Velký podvod Globálního oteplování Nyní se díváme na záznam z ledovce z Vostocku A červeně vidíme teplotu rostoucí v čase v tomto klíčovém intervalu zamrzávání vidíme rostoucí teplotu a následně vidíme růst CO2 CO2 se opožďuje za tímto vzestupem má asi 800 let zpoždění Takže teplota vede před CO2 o 800 let Takže evidentně CO2 není příčina tohoto oteplování Můžeme spíš říct, že oteplení způsobuje vzestup CO2 Záznam z ledovce jde přímo do středu tohoto problému Říkají že je to vzestup CO2 v atmosféře jako skleníkového plynu a následně roste teplota ale záznam z ledovce ukazuje víceméně opak Takže základní předpoklad, TEN hlavní předpoklad na kterém je postavena celá teorie klimatických změn vinou lidí Se ukazuje jako mylný Lidé produkují malé zlomky v jednotkách procent z celkového množství CO2 které je v atmosféře Z celkového množství 210 miliardy tun CO2 uvolněného do atmosféry každý rok Lidé vypouštějí jenom 6,3 miliard tun což dělá něco okolo 3 procent Jiné zdroje jako je vegetace, půda a oceány zastiňují množství vypouštěné člověkem Důležitost CO2 je navíc podlomena nezmiňovaným faktem, že naprostá většina skleníkového plynu je vodní pára v mracích Vodní pára zaujímá skoro 97% všech skleníkových plynů CO2 zaujímá něco kolem 2% Zbytek zabírá metanu, fluoro-uhličitanů, chloro-uhličitanů a oxidu dusičitého Mnoho zastánců člověkem způsobeného globálního oteplování tvrdí, že Že množství vodní páry se velmi mění napříč oblastí a ročními obdobími A proto je nedůležitá Navíc tvrdí že CO2 má daleko větší potenciál jako skleníkový plyn i při menším množství Na těchto tvrzeních je něco pravdy vodní pára zůstává dominantní skleníkový plyn efektivita a potenciál skleníkových plynů se velmi mění podle spousty vlivů V každém okamžiku vodní pára zatupuje 36 – 70% efektu skleníkových plynů Pokud je zataženo, vyskočí na 66 – 86% CO2 dosahuje sotva třetiny s 9 – 27% A nezapomeňte, lidské aktivity ovlivňují asi 3% CO2 Takže člověk je zodpovědný maximálně za 1% skleníkových plynů v atmosféře Každý den vidíme sílu skleníkového efektu vodní páry Teplota v poušti v létě přes den snadno dosahuje 45°C V noci snadno spadne na 18°C, rozdíl 27°C Změna je tak veliká kvůli malému množství vodní páry v poušti Naopak vlhké tropy mají velké množství páry denní teploty málokdy přesáhnou 38°C a spadnou na 27°C v noci To dělá rozdíl jen 11°C To způsobuje rozdíl 16°C mezi rozptyly teplot u suchého a vlhkého prostředí Všechno díky vlivu vodní páry Také vidíme efekt skleníkový efekt mraků na skutečném příkladu Teplota může spadnout k 10°C pokud je jasno Ale zůstává okolo 18°C pokud je zataženo Rozdíl 8°C a víc mezi oblačným a jasným počasím skleníkový efekt vodních par zastiňuje CO2 A pamatujte že jen velmi malý zlomek skleníkového efektu CO2 je způsobeno člověkem Ve skutečnosti pokud chcete kategorizovat skleníkové plyny Stejně jako moji kolegové a já, dojdete k závěru, že skleníkový plyn číslo 1, 2, 3 a 4 je vodní pára CO2 by byl daleko na 5. místě CO2 má vliv, ale zdaleka není takový, abychom ze toho museli obávat daleko spíše oteplování je součástí přírodního cyklu který pokračuje po tisíciletí Klimatická data kteří jsme sesbírali já i ostatní jasně ukazují, že klima je a vždy bylo proměnné ve skutečnosti jediná stálá vlastnost klimatu je změna Stále se mění Meteorologové potvrdili že mezi roky 1400 a někde až 1900 Bylo chladnější období než je obvyklé po celém světě označované jako malá doba ledová A předtím bylo období neobvyklého tepla zvaného jako doba meziledová Takže oteplování a ochlazování je běžné 20. století není mimo rovnováhu s přirovnáním k minulosti Takže toto vytvořilo velmi známou křivku zmíněnou v prvních IPCC zprávách A pak z ničeho nic v 1998 vyšla studie která je nyní známá jako MBH98 podle třech autorů, o tom prvním se mluví nejvíce – Mann Zveřejnili zprávu, která naprosto popřeli tento široce přijímaný graf MBH98 graf začal být známý jako hokejová křivka Kde rukojeť hokejky symbolizovala relativně konstantní a nízké teploty pro prvních 900 let minulého století A čepel hokejky symbolizovala prudký nárůst teplot v minulém století Přestože Mannův výzkum nebyl nikdy přezkoumán OSN a ekologové z něj udělali hlavní zbraň že nedávné oteplení bylo nezvyklé Analytik Stephen MacIntyre ve spolupráci s Rossem McKitrick z univerzity v Gulfu se rozhodli blíže se podívat na data Udělali jsme analýzu, abychom viděli, co se stane když dekódujeme data a dostali jsme docela různé odpovědi Místo toho, abychom získali neobyčejné teplé 20. století Dostali jsme hodnoty za 15 století prakticky stejně tak vysoké jako u 20. století Takže tvar hokejové křivky zmizel Je to naprogramovaná chyba která vytvořila tuto hokejovou křivku Tento kousek skládanky musí být odstraněn, než věda odhalí správné chápání klimatických změn minulého tisíciletí Máme tu studii, která se objevila v největších světových časopisech a přesto uplynuly roky a nepřišlo se na to, že popis dat byl špatný že tam byly velmi důležité metodické problémy, které nebyly zahrnuty v této studii MacIntyre a McKitrick poznamenali, že i stejný postup naplněný správnými daty by pořád dával špatné výsledky protože metodika použitá v MBH98 byla naprosto nesprávná Napsali geofyzikální výzkumný dopis ve kterém tvrdí efekt transformace je tak silný, že hokejová křivka se objevuje téměř pokaždé při použití náhodného šumu s přetrvávajícími vlastnostmi třech kruhů Severní Ameriky Jinými slovy to, co MacIntyre a McKitrick udělali že náhodná data při použití MBH98 metodiky dávají výsledek hokejové křivky téměř pokaždé zpráva MacIntyre a McKitrick poukázala na tolik protiřečících si věcí že kongres pověřil národní akademii věd aby prozkoumala a verifikovala problém Národní akademie v podstatě podpořila zprávu MacIntyre a McKitricka Varováním, že metodika a metodologie použitá v MBH98 By neměla být použitá pro tento typ výzkumu Protože: „má tendenci se cíleně tvarovat“ Zpráva také kritizovala další aspekty MBH98, ale v omluvném smyslu vedouc média k tomu, že národní akademie vlastně podporuje MBH98 Nezávisle na národní akademii komise pro energii a obchod společnosti reprezentantů Komise měla 3 výsadní křesla předsedajícím byl profesor statistiky Edward Wegmann Předseda národní akademie věd pro teoretické aplikace statistiky k prozkoumání obou MBH98 a MacInteryha a McKittrickovy kritiky Wegmannova zpráva obsahovala toto Přesto, že práce Michaela Manna a kolektivu přináší něco, co vypadá jako závažný důkaz změny světových teplot kritika McIntyreho a McKitricka stejně jako dále zmíněných autorů je oprávněná shledáváme MBH98 nejasnou a neúplnou zatímco kritiku McIntyreho a McKitricka jako oprávněnou a působivou přesto Al Gore stále ukazuje hokejovou křivku ve své ‚nezvratné pravdě‘ stejně jako podklady pro klimatické zdanění z roku 2004 toto činí oba vysoce podezřelými Doktor Vison Grey, expertní kontrolor pro IPCC Vyjádřil obavy proč se diskreditovaná hokejová křivka stále používá vymysleli si, co udělají a následně si vybírají jakékoli příznaky najdou A které myslí že by to podpořily toto je můj názor Před lety tu byl jiný strašák protože jeden člověk z IPCC jel do Arktidy Byl ohromený tím, že tam je otevřené moře a udělal článek do New York Times Podívejte, toto dokazuje globální oteplování Ale zapomněl zmínit, že severozápadní cesta byla poprvé objevena Amundsenem v roce 1906 Poslední výzkumy ukazují, že před 8 000 lety byly teploty o 3 – 4°C vyšší než jsou v Arktidě dnes přesto, že se se tyto změny uskutečnily v několika desetiletích lední medvědi a jiná polární zvířata se evidentně přizpůsobila a přežila A právě proto nejsou ohroženy dnes Asi před 5 000 lety byl svět o hodně teplejší než je dnes a byl dokonce teplejší než jsou nejpesimističtější předpovědi pro globální oteplování běžná mylná představa v běžné populaci je, že teploty rapidně rostou toto se ale děje jen s některými povrchovými daty Vybranými povrchovými daty ve skutečnosti většina povrchových dat je sbírána z okolí obydlených oblastí Nebo z oblastí, kde se velmi změnil horizont A tyto data jsou ‚znečištěná‘ Na druhou stranu satelity poskytují úplné pokrytí Země nonstop posledních 20 let a to co demonstrují, je tu byl téměř neznatelný vzestup teplot za tuto dobu Ale je tu opravdu takový rozdíl mezi teplotami ve městě A těmi ze zbytku světa Ve Winipegu se před 25 lety dělaly studie A měřila se teplota města ve Winipegu A zjistili jsme téměř 10°C rozdíl mezi nejchladnější částí Winipegu a letištěm které je 8 kilometrů daleko Většina měst světa má vyšší teploty než okolní venkov To nemá nic společného s CO2 ale všechno společné s využitím země Moderní města mají betonové budovy a asfaltové silnice, které tvoří teplo tvoří se tak umělé teplo, které zvyšuje teplotu, ale nevztahuje se ke klimatu Používají se balóny, které se vypouští do atmosféry Dvakrát denně z různých míst na světě a jsou v téměř přesné shodě s daty ze satelitů A co relativně teplý rok 1998 bylo to globální oteplování, nebo přírodní úkaz? Jako je El Nino V roce 1997 – 1998 se vytvořilo velké El Nino v nízkých vrstvách a to vytvořilo ohromné množství páry, která se uvolnila do atmosféry A měli jsme špičku +1°C celosvětově která zmizela během několika měsíců Není to ani před 25 lety kdy velká hrozba bylo globální ochlazování Podíváte-li se zpátky do 70. let nebo roku 76 lidé publikovali knihy s názvem ochlazování A vědecká shoda byla že se blíží ochlazení Cituji z Newsweek magazime poslouchejte, tohle je citace Jsou tu zjevné úkazy, že teplotní modely Země se dramaticky mění A tyto změny mohou naznačovat drastický pokles v zemědělství spolu s politickými dopady na téměř všechny národy na Zemi Dále nadpis v New York Times zní Měnící se klima ohrožuje světovou produkci potravin Další citace z Time magazine Když hodnotíme nepředvídatelné vzorce počasí za minulá léta rostoucí počet vědců začíná vnímat, že mnoho zdánlivě protichůdných meteorologických kolísání je ve skutečnosti globální klimatický převrat Všechny tyto zní velmi povědomě ale jen do té doby, než si uvědomíte že tyto tři citáty z článků z roku 1975 z Newsweek magazine a z New York Times A Time magazine z roku 1974 neodkazovaly na globální oteplování ale varovali před nastávající dobou ledovou Tito stejní lidé, kteří byli tehdy hysteričtí používají stejná slova aby popsali co se dnes děje Ještě jednou zopakuji, všechny citáty byly ze 70.let a varovaly před nadcházející dobou ledovou Přijde další doba ledová všichni zemřeme Senátor Inhote také odsoudil jednostranný pohled a zápal médií, která prezentují lidmi způsobené globální oteplování během senátorských proslovů 6.12. 2006 Většina mainstreamových médií se mění ze zdroje objektivních informací do stylu strašáků Vidíme příklady tohoto jednostranného zpravodajství během 16minut Scotta Peleyeho Billa Blayghtmora z ABC nebo Milese O’Briana z CNN který je tu doufám přítomný, nebo bude Time magazine a příbuzné tiskoviny Reuters … a to jsem vyjmenoval jen některé Zpráva z dubna 2006 z anglického institutu pro výzkum veřejného mínění také hodnotí média ve smyslu klimatu a vědy jako Budu citovat, to je to, co říkají oni to jsou lidé, kteří jsou na straně lidmi způsobeného globálního oteplování je to náboženství zkázy, smrti soudného dne, nebe a pekla používající slova jako katastrofa chaos a zmatek Zpráva také přirovnává působení médií u globálního oteplování jako – cituji „nereálné jako z Holywoodského filmu“ Nyní se bavíme o zastáncích teorie Senátor Inhote má pravdu média neslouží lidem dobře v problému globálního oteplování Jak jsme už mohli vidět, v teorii globálního oteplování je mnoho trhlin Není to ale chyba jen médií je jim to opakováno prostřednictvím OSN-IPCC že člověk způsobuje globální oteplování IPCC se v prohlášení odvolává na některé politiky během konference v Paříži v únoru 2007 Oznamuje, že věda pokročila natolik, že nyní můžeme říct, že globální oteplování je jisté na 90% A přední vědečtí pracovníci nám dali čtvrtou prakticky stejnou zprávu v méně než 15 letech Tentokrát se setkali v Paříži, před 6 týdny a usnesli se, že důkazy podporující tento konsensus je – a teď je cituji Nepochybný, nepochybný Neustále slýcháme z médií ve všech různých formátech ve zprávách stejně jako v pořadech Al Gore vydal svoje video Nezpochybnitelná pravda ve kterém stále dokola opakuje že už o tom není pochyb, je to daná věda tak přátelé, to není daná věda ani náhodou ve skutečnosti byla vydaná studie z 2003 Všech klimatologů světa, bylo jich přes 500 a vyšlo najevo že jenom 55% si myslí, že to způsobuje člověk pokud se ptáme, zda to stačí k politickým opatřením, číslo spadne na 45% většina vědců je skeptických v tomto bodě, že bychom měli formovat politiku na základě toho, co věda ukazuje nebo toho, co si vědci myslí že ukazuje téměř 45% věří, že člověk nezpůsobuje globální oteplování a od toho je dlouhá cesta ke konsensu většina vlád a médií získávají mylný dojem tím, že se zabývají jen souhrnem pro politiky alarmující a zavádějící závěry vědeckých zpráv IPCC tato zpráva pro politiky není vlastně zpráva pro politiky je to zpráva OD politiků jinými slovy je to zpráva která je odsouhlasená řádek po řádku zástupci vlády IPCC je politická organizace ustavená OSN aby poskytovala důkazy pro rámcové názory ohledně globálního oteplování a je to podepsáno vládou je to naprosto zpolitizované jak moc je to zpolitizované, vysvětlí Chris Horner ze CNN vědci obyčejné píšou od 1 do 1,5 stránky spolu s dalším autorem nikdy nejsou žádáni o nic víc, nechce se od nich žádná kapitola ani nadpisy sama o sobě tato zpráva pro politiky je sepsána byrokraty, politiky a lobbyisty kteří jsou v jedné místnosti s autory kapitol což jsou výtahy těchto 1 – 1,5 stránek a poslíček běhá od jednoho k druhému a říká vedoucím autorům – vědcům lobbyisté chtějí změnit tohle, aby to bylo v harmonii se souhrnem vezměte v úvahu, že je to dokument, jehož souhrn je vyřešen měsíce předtím, než jsou důležité věci vůbec sepsány to by vám mělo něco naznačit a tento systém řízený poslíčky.. víte .. diplomovaní vědci z nich mnozí odešli jsou vystaveni ponížení měnit svůj text na základě přání politiků byl jsem u stolu se třemi Evropany na obědě a mluvili o sobě v rolích jako vedoucí autoři a mluvili o tom, jak se snaží udělat zprávu takovou že USA prostě budou muset podepsat Kjótský protokol stejně jako vláda vložila svou důvěru v IPCC IPCC vložila svou důvěru v počítačové modely General Circulation Models (GCM) jak se na ně odkazuje se snaží simulovat klima Země při povrchu stejně jako ve vrchních vrstvách atmosféry klima zahrnuje teplotu, srážky a pokrytí mraky ale také vítr, změny a pohyb v těchto systémech v čase od jednoho měsíce k dalšímu vypařování z oceánů a ze země srážky padající na zem pokrytí moří ledem všechny aspekty Země ve vztahu s atmosférou a oceány je velmi obtížné vytvořit realistický počítačový model protože atmosféra a povrch Země, oceány a rostliny jsou také velmi komplexní a způsoby, jak spolu tyto systémy interagují jsou velmi složité interagují nelineárně, což opravdu nemůžeme předvídat jedna věc se změní, což změní něco jiného, což změní něco jiného… je tu úplný řetěz procesů Lidé musí pochopit, že celá hysterie kolem změny světového klimatu je řízená počítačovými modely není řízená realitou realita se neohřívá tak, jako tyto modely říkají že bude na světě není počítač s možnostmi zvládnout data ale daleko spíše zvládnout všechny výpočty interakcí a komplexnost klimatu často slýcháme že počet výkyvů, jako jsou hurikány, vichřice, sucha a povodně se zvyšuje a globální oteplování je příčina argument je tento, že bude více sucha a toto je další část taktiky strašení – více výkyvů počasí, více sucha a tak dále když se podíváte na dlouhodobé statistiky, zjistíte že i sucha mají výkyvy ale také uvidíte, že jsou známy o hodně horší sucha v minulosti, než je současný rekord historie ukazuje, že frekvence bouřek a intenzita je větší v chladnějších dobách extrémní počasí malé doby ledové nabízí dobrý příklad bouře byly daleko silnější, ničily vesnice a zabily statisíce lidí a byly to bouře jaké od té doby nikdo neviděl Temže v Londýně tehdy zamrzala každý rok a konaly se na ní lední zábavy neúroda plodin způsobila hladomor a mor byl tehdy běžný bylo to velmi těžké období pro život a co hurikány dnes? nedokazuje sezóna z 2005 že máme více hurikánů díky globálnímu oteplování? data z národního centra pro hurikány ukazují přesný opak během 100 let od 1851 do 1950 byl průměrný počet hurikánů od 15 do 22 s 5 – 8 velkými hurikány 1940 – 1950 vyskočilo na 24 celkem a 10 velkých hurikánů od 1951 do 2000 průměrný počet hurikánů klesá k počtu 12 – 15 s 5 – 6 velkými za desetiletí toto je v období, kdy úrovně CO2 eskalovaly přesto, že poslední desetiletí ještě není uzavřené, vypadá to, že úroveň hurikánů dosáhne jen úrovně před 1950 přestože sezóna 2005 byla neobyčejně ničivá v roce 2006 zase nebyly hurikány v USA vůbec odborníci na hurikány téměř jednohlasně říkají, že není pravděpodobné aby globální oteplování způsobovalo vyšší frekvenci nebo intenzitu hurikánů z našeho pohledu je to jenom přírodní nerovnováha nedávný výzkum národní klimatické a oceánické laboratoře zveřejnil že globální oteplování způsobuje zesílení střihových větrů nad tropickými moři Atlantiku a zabraňuje vzniku tropických zón Podobně jako co nastalo v roce 2006 kdy bylo El – Nino kdy USA nezasáhl žádný hurikán střihové větry zabraňují tvorbě nebo zesilování hurikánů, někdy způsobují jejich zánik tato animace ukazuje, jak střihové větry fungují Hurikán se začíná tvořit nad centrálním Atlantikem následně se přesouvá do tropické oblasti kde teplá voda způsobuje jeho zesílení na druhou stranu, pokud se přesune do oblasti se střihovými větry tak jako předpovídají modely pro globální oteplování vrchol hurikánu je „odstřižen“ tím je snížena intenzita ke kategorii tropické bouře je tu ale ještě jeden zásadní problém s modelem skleníkového CO2 efektu Stejně jako vyzdvihla v této NASA animaci tvorba hurikánů vyžaduje velmi teplou vodu a studenou troposféru teplá pára stoupá a kondenzuje v mracích kondenzace způsobuje více teplého vzduchu, který způsobuje rychlejší vzestup vzduchu a tvorbu větru Coriolisova síla způsobuje pohyb větru proti směru hodinových ručiček a tím se vítr stává silnější a silnější až změní tropickou bouři v hurikán Tyto podmínky existovaly během divoké sezóny 2005 umožňovaly vznik hurikánů, jako Katrina, Rita a mnoho dalších Hodně lidí si myslí, že jakmile teplota oceánu a vzduchu vzroste globálním oteplováním Tím více tropických bouří a hurikánů to způsobí stejně jako v roce 2005 ale to není, jak CO2 funguje Al Gore má správně tuto část své teorie Víte dobře, že sluneční záření přichází ve formě světla a zahřívá zemi a poté část tohoto záření, které je absorbováno zemí je vyzářeno zpátky do vesmíru ve formě infračerveného záření a část tohoto infračerveného záření je zachycena touto částí atmosféry a vrácena zpátky a to je dobře, protože to drží teplotu země v rozumných mezích drží jí relativně konstantní a příhodnou pro život ale problém je, že tato tenká vrstva atmosféry je zesilována vším znečištěním globálního oteplování, které vypouštíme a co toto způsobuje je, že to zesiluje tuto vrstvu atmosféry a více odraženého infračerveného záření je zachyceno a atmosféra se zahřívá po celém světě, toto je globální oteplování to je to, co by se dělo, kdyby CO2 opravdu způsoboval globální oteplování problémem je, že to se ve skutečném světě neděje Vědec přítomný v pořadu Stanice 4 v Londýně vysvětluje proč pokud by bylo skleníkové oteplování, měli bychom více oteplení ve středu troposféry v prvních 10 – 20km atmosféry než máme na povrchu jsou pro to dobré teoretické důvody vycházející z toho, jak skleníkový efekt funguje všechny modely znázorňují, že oteplení by mělo být rychlejší jak stoupáme od povrchu do atmosféry ve skutečnosti nejvyšší oteplení na rovníku by mělo být ve výšce okolo 10km takže místo zvýšení teplotního rozdílu který by způsobil více a větší hurikány teorie globálního oteplení zastává názor, že by se teplotní rozdíl měl vyrovnávat tím by bylo dosažení snížení – ne zvýšení frekvence a intenzity hurikánů co neustále nacházíme, je, že na velké většině planety a ve většině atmosféry nerostou teploty tak, jako na povrchu v tom regionu a to je pro nás opravdový oříšek protože teorie je celkem přímá v tom že když se zahřeje povrch o to více by se měly zahřát vrchní části atmosféry vzestup teplot v této části atmosféry není nijak dramatický a opravdu nekoreluje s teorií kterou představují klimatické modely to co pozorování neukazuje je vzestup teplot ve větší výšce ve skutečnosti většina pozorování ukazuje spíš pokles teplot ve výšce takže můžeme říct, že teorie globálního oteplování je falšována pomocí důkazů Zastánci globálního oteplování také tvrdí že z důvodu tání severního pólu, hrozí ledním medvědům zánik přesto spousta výzkumů ukazuje, že kromě jedné ze všech medvědích populací je zaznamenán setrvalý stav, nebo růst Polárním medvědům se podařilo přežít předchozí období více než 10 000 let, kdy bylo o hodě tepleji než jsou nejpesimističtější předpovědi nyní Ale co například Antarktida a Grónsko způsobuje tání vydatné záplavy u pobřeží? Přesto se považuje za více stabilní než jiný ledový masiv stejné velikosti Grónsko by také zvedlo hladinu moře o více než 20 stop (6 metrů) pokud by roztálo Pokud by se grónský ledovec rozpadl a roztál Nebo pokud půl Grónska a půlka západní Antarktidy roztály toto je, co by se stalo s hladinou moře ve Floridě Toto by se stalo se zálivem San Francisco Spousta lidí žije v těchto oblastech Dokonce i velmi politické OSN-IPCC cituje ve 2007 souhrnu pro politiky že maximum toho, co se stane ve 21.století je 51 centimetrů / 23 palců Jediný důvod, proč by Al Gore použil tak obrovské překrucování pravdy může být zasetí panického strachu mezi diváky jeho videa bohužel „Nezvratná pravda“ je opakované pouštěna tisícům naivních studentům základních a středních škol Kteří nemají podklady aby posoudili věrohodnost toho co sledují Nejen že Al Gore přehání, ale jsou zde přesvědčivé důkazy že velké části Antarktidy chladnou a výška Grónského ledovce v jeho středu roste, netaje Důkazy pro Grónsko jsou vcelku jasné 15.7.1942 dva letouny B17 flying fortress letící z USA do Anglie musely provést nouzové přistání na Grónském ledovci Posádka byla zachráněna, ale letadla zůstala na ledě V roce 1988 Richard Taylor vedl tým který měl najít tato ztracená letadla Čekali, že je naleznou maximálně 12metrů pod povrchem, ale nenašli je Po několika letech neúspěchů, byla letadla konečně nalezena v roce 1992 míli od místa přistání v hloubce 81 metrů tým použil vařicí vodu k vykopání tunelu k jednomu z letadel, aby jej vyzvedl I přes pobyt v ledovci bylo letadlo restaurováno a znovu létá Letadla se ani neponořila do hloubky 81 metrů, ani tam nebyla zatlačena ledovcem pokud by se tak stalo, byla by letadla roztrhána na kusy Daleko spíše 81 metrů ledu se nahromadilo od 1941 do 1992 přesto, že výsledky jsou nejednoznačné výzkumy ukazují že síla Grónského ledovce roste a taje jen na krajích V součtu je tu jenom nízký pokles množství ledu pro celý ostrov Al Gore toto ignoruje a soustředí se jen na tání, u břehů Grónska za 10 let to bude vypadat takhle a toto je tání z roku 2005 Mělo by nás znepokojovat toho tání? Před 800 lety byla země podstatně teplejší, než je dnes Vikingové se usadili v jižním Grónsku a měli prosperující zemědělskou kulturu Toto období je známé jako středověké optimum nebo středověké teplé období A Vikingové pěstovali plodiny na více plochách, než je dnes zaznamenáno tání okolo roku 1400 kdy teploty dosahovaly dnešních hodnot klima začalo být tak chladné, že Vikingové museli opustit mnoho svých sídel Pokud by zde byli tito samí Vikingové Zajisté by nám řekli, že toto oteplení není zase tak špatná věc Když Vikingové osídlovali Arktické vody a když farmařili v Grónsku na půdě, která je nyní trvale zmrzlá otázka je, co způsobilo toto oteplení určitě to nebylo lidmi vypouštěné CO2 Odpověď by mohla být ve slunci Po staletí je známo, že je vztah mezi počtem slunečních skvrn a teplotou na Zemi Čím více slunečních skvrn, tím tepleji je na Zemi Bylo totiž zjištěno, že čím více slunečních skvrn, tím více energie slunce vyzáří Na druhou stranu zvýšení energie by nestačilo na významné oteplení země Tento objev povzbuzuje teorii, kdy slunce nemůže oteplit zemi a CO2 musí být řídící síla Přesto, že přímé změny ve sluneční energii nejsou dostatečné, aby způsobily oteplení Vypadá to, že zde působí jiné faktory které to způsobují Po nějakou dobu je známo, že je silný vztah mezi cyklem slunečního svitu a teplotou na Zemi Společná teorie vypadá, že slučuje tato data a nabízí lepší vysvětlení pro současné oteplení než skleníkové plyny Od 20. století je známo, že je vztah mezi kosmickým zářením a nízkou oblačností Čím více záření, tím více se tvoří mraky Skupina vědců pod vedením Henryka Setelsmarka tento vztah potvrdila v 90. letech a označili tento vztah jako velmi významný Poté vymysleli smysluplnou hypotézu Když vybuchne supernova, vyzáří výboj kosmického záření Když poté tento výboj zasáhne zemi o tisíce let později Reaguje s atomy v atmosféře a excituje elektrony což přitahuje molekuly vodní páry dohromady což v důsledku způsobuje tvorbu kapiček v nízkých hladinách, které tvoří mraky Nízko položené mraky jsou vysoce odrazné a odráží energii slunce zpátky do vesmíru Čím více mraků, tím více energie je odraženo a tím méně sluneční energie se dostane k Zemi, aby jí ohřálo a teplota Země klesá Dokud kosmické záření přichází k Zemi ve velkém množství bude na Zemi více mraků, více odraženého světla a nižší teploty Jakmile se však Slunce stane aktivnější, sluneční paprsky spolu s plazmou vyzáří vysoce nabité částice, hlavně protony a elektrony označované jako sluneční vítr proudí od Slunce Toto má velké následky pro Zemi a zabrání části kosmického záření dosáhnout Země a jiných planet Tím se snižuje tvorba mraků s úbytkem nízké oblačnosti více sluneční energie dojde na povrch kde způsobí zahřívání a oteplování Země efekt je obrovský Během pěti let může způsobit 2% úbytek mraků Což v důsledku znamená vzestup teploty o hodnotě 85% toho, co je přisouzeno CO2 oteplení od průmyslové revoluce Navíc Mars a další planety ve sluneční soustavě také vypadají, že zažívají globální oteplení, přesně jako Země Přesto, že se o této teorii diskutuje ve vědeckých kruzích Tento důkaz podporuje teorii sluncem způsobeného globální oteplení a další oslabení teorie CO2 a skleníkového efektu zvýšené hladiny CO2 nemusí být tak škodlivé, jako Al Gore a další zastánci globálního oteplování chtějí abychom věřili Dokonce je tu silný důkaz že vypouštěný CO2 může být velmi prospěšný To je něco o čem jsme nikdy neslyšeli CO2 je součástí atmosféry od prvního dne kdy se země začala vyvíjet Rostliny a vlastně všechno co vidíme se vyvinulo v době kdy byly hladiny CO2 o hodně vyšší, než jsou nyní CO2 je něco, co rostliny milují Vezmou si CO2, použijí jej, vrátí kyslík my si vezmeme kyslík a vrátíme CO2 takže je to těžko znečištění, je to obyčejný plyn který se vyskytuje v atmosféře a je důležitý pro udržení života na Zemi Z velmi dlouhodobého pohledu koncentrace CO2 v atmosféře je nízká Téměř všechny rostliny se kterými žijeme a na kterých závisí naše obživa se vyvinuly v atmosféře, kdy hodnoty CO2 byly vyšší O hodně vyšší než jsou dnes a vyšší než můžeme dosáhnout i kdybychom se o to snažili V dobách kdy život na Zemi vzkvétal v časech, kdy hladina CO2 byla asi tak 10x vyšší než je dnes to bylo v dobách, kdy zde byli dinosauři Pokud byla hladina CO2 10 nebo vícekrát vyšší než je dnes Kam se všechen uložil? Pohledem, jak je uhlík dnes uložen dostaneme jasnou odpověď atmosféra dnes obsahuje 800mld tun uhlíku půda a rostliny přes 2000mld tun fosilní paliva 4000mld a oceány téměř 40 000 Přesto největší úložiště uhlíku je v usazeninách jako je vápenec který obsahuje asi 80 bilionů tun uhlíku který byl vyjmut z atmosféry to je stonásobek, který je dnes přítomný v atmosféře Někteří vědci si myslí, že před asi 9000 lety zemědělství bujelo po celém světě máme záznamy o pěstování rostlin v jihovýchodní Asii, v jižná Americe v Evropě a v severní Americe všude zhruba ve stejnou dobu A to také odpovídá s tím, že hodnota CO2 vzrostla z 200ppm na 250ppm to dalo zemědělským plodinám výhodu oproti travám Mohl to být CO2 jako důvod, že si lidé osvojili zemědělství Pokud se podíváme na pokusy se zvýšenými hladinami CO2 to co většinou najdeme je, že většina rostlin reaguje stejně více CO2 dává více biomasy takže podíváme-li se na les, pastviny, močál, bažiny nebo pole děje se to, že čím více CO2 tím více materiálu produkují Vzestup CO2 celosvětově znamená až na pár výjimek znamená: rostliny rostou lépe, tečka pěstujeme zeleninu ve dvounásobku až čtyřnásobku normálních CO2 hodnot což znamená 700 – 1400ppm pěstujeme veškerou zeleninu, která se pěstuje komerčně ale hlavními produkty jsou okurky, rajčata, pepř, lilek, dýně, salát a celer tyto také rostou ve zvýšených hladinách CO2 rostou rychleji, rychleji dozrávají dávají větší plody o větší váze a větším počtem živin o 25% zvýšení výnosů zaznamenávají všechny druhy rostlin při zvýšeném CO2 Výzkum ukazuje, že zdvojnásobením CO2 roste výrazně produkce jídla Například dvojnásobek CO2 způsobí nárůst obilnin o téměř 50% luskoviny jako hrách a fazole o 44%, kořenová zelenina o 40% a zelenina o 33% Jako by to nestačilo, CO2 pomáhá rostlinám překonávat těžké období jako jsou sucha a znečištění Množství vody, která je využita rostlinami ke stejnému růstu ve skutečnosti klesá s rostoucím CO2 Takže vyšší účinnost vody znamená využít efektivněji CO2 ve smyslu lepšího růstu úrody To by změnilo některé ekosystémy podpořilo by to růst některých rostlin v místech, které jsou nyní neobyvatelné pro tyto rostliny Takže bychom měli větší produkci biomasy rostliny v trochu jiných místech a mohli bychom v důsledku farmařit v místech, které se zdají jako pouště Daleko spíše než nebezpečné znečištění by mohl být CO2 označen jako zázračný plyn který se chová jako hnojivo zdarma pomáhající hladovějícím regionům překonávat sucha a hladomor toto vše bez způsobení škod na přírodě nebo lidech Výzkumy ukazují, že růst koncentrací CO2 2x, 3x,4x, 5x vyšší by nemělo devastující účinky pro biosféru Máme atmosféru s 1500ppm která nemá negativní účinky na lidské zdraví to by jste museli jít o hodně výš, nejméně k 5 – 10 000ppm při pohledu na zvyšující se úrodu našich plodin to nevypadá jako problém měli bychom bohatší zdroje Důkazy, že zvyšování CO2 způsobí katastrofy jsou někde mezi chatrné a žádné Na druhou stranu důkazy, že to přinese dobrou věc skrz lepší růst rostlin jsou někde mezi závažné až drtivé Tito vědci vám ukázali druhou stranu problému globálního oteplování Když debatují na veřejné platformě kde jsou ukázány obě strany problému Hodně lidí, kteří chtějí věřit lidmi způsobenému globálnímu oteplování jsou najednou skeptičtí Je pro to důvod toto se stalo teprve minulý týden byla tu vyvážená debata nyní si prosím ujasněme, že mluvím-li o skepticích, mluvím o vědcích, kteří si myslí že tento problém není uzavřen Mluvím-li o alarmistech, jsou to ti, kteří si myslí, že je uzavřen Když je debata vyvážená, skeptici vyhrají alarmisté prohrají minulý týden se v New Yorku uskutečnila velká debata která měla za úkol zjistit, zda je globální oteplování skutečně krize Před debatou alarmisté v publiku převyšovali skeptiky v poměru 2 ku 1 Po této debatě to bylo přesně naopak Výsledky naší debaty, poté co debatující udělali vše proto, aby vás získali Názory se změnili od 30% pro hnutí „Globální oteplení není krize“ od 30% ke 46% Proti hnutí bylo nejprve 57%, následně 42% Takže na základě změny názorů vítězí ti pro toto hnutí Gratuluji teamu pro hnutí Když jsou lidé zpraveni o informacích v tomto videu stávají se často skeptičtí k zuřivému troubení na poplach o zkáze a temnu které můžeme slyšet od Ala Gorea a jiných alarmistů jediný závažný důkaz, který mají alarmisté jsou nepřesné modely a hokejová křivka A také už nemají hokejovou křivku, protože byla zdiskreditovaná zbytek důkazů je podřadných podobně jako když slepí popisují slona prostě nic neví, nikdo nic neví Zkoušet pochopit příčiny změny klimatu je jako skládat obrovskou skládanku ve kterém nám stále chybí mnoho klíčových kostiček Nemáme ani všechny krajové kousky a nemáme ani některé rohy Například oceány naše vědomosti o hlubokomořských proudech kde může být obrovské množství tepelné energie uložené až po deset tisíc let Co by nemělo nastat je, že lidé vytrhnou stránku z knihy bez jakékoli analýzy nebo ověření a řeknou: Z těchto důvodů bude utrácet miliardy dolarů to je prostě návod na katastrofu Tak proč tolik vědců obhajuje teorii že lidé způsobují globální oteplování, Když jsou důkazy tak slabé? V 90. letech jsem vedl výzkum za miliony dolarů ohledně vlivů globálního oteplení na lokální ekosystémy A co zjistíte, že zhruba v této době začala vláda financovat Ohromný výzkum globálního oteplování 2mld dolarů tehdy a 4mld dolarů dnes Máme tu celou armádu vědců kteří jdou po „měkkých penězích“ Pokud neprokážou vztah s globálním oteplováním, nedostanou další grant Ukazuje se to znovu a znovu, Když vědec řekne tohle už nemůžu vydržet tohle se prostě neděje Už nedostane grant od federální vlády a rázem jsou bez práce Vědci, kteří jsou skeptičtí vůči lidmi způsobenému globálnímu oteplování jsou opakovaně nařčeni, že jsou sponzorováni ropnými koncerny a průmyslem ale opak je pravdou Pokud by se zkoumalo, koho průmysl podplácí byli by to alarmisté, kdo by měli co vysvětlovat Dostávají neuvěřitelně víc z průmyslu a příbuzných zdrojů každý rok Veřejný záznam je celkem jasný, nedostáváme peníze od olejářů A to vypadá jako tvrzení, na které chtějí alarmisté přesunout debatu Přesto že sami vědí pravdu Spousta těchto společností ve skutečnosti hraje tvrdou hru, aby přinutila kongres dávat více peněz na výzkum globálního oteplování A ekonomiku zničující legislativu Ale proč? Cena za globální oteplování je ohromná. Měli jsme slyšení, kde bylo přítomno hodně zástupců těchto společností a ti zastávali že lidé vypouští plyny, které způsobují změnu klimatu Následně jsme však zjistili, že každá z těchto pěti společností, která vypovídala Utrácela miliardy dolarů jenom proto aby se uplatnily redukce na znečištění, nebo CO2 Je tedy otázka proč? Proč Al Gore ukazuje prezentuje tohoto strašáka a snaží se vás přesvědčit že svět skončí, pokud neratifikujeme Kjótský protokol a rozjet celosvětové řešení pro globální oteplování Jaký důvod pro to může být? Kongresman Don Young z Aljašky nabízí jeden pohled Životní prostředí je používáno pro boj o moc Je používáno pro vytvoření centrální vlády pro vytvoření jediné světové vlády A pokud myslíte že se to neděje podívejte se co se děje s USA toto je signál k probuzení že vedeme boj proti těm, kdo chtějí zničit USA Co mě na tom zneklidňuje je to, že je tu tendence části vlády že se potřebujeme zapomenout cíle a suverenitu USA vůči cílům OSN Myslím že je tu opravdová otázka ohledně suverenity USA Bill Clinton v roce 1993 jmenoval svého školního spolubydlícího jako svého soukromého poradce pro zahraniční politiku Strobe Talbott pracoval 22 let jako autor pro Time magazine Kde se jeho články odkrývaly jeho sklony k vlastenectví, suverenitě USA a nezávislosti 20.června 1992 Time otiskl jeho článek základ globálního národa zaníceně předvídal, jak v následujícím století národnost jak jí známe bude zastaralá Všechny státy budou uznávat jedinou světovou autoritu dále psal, že národní suverenita není zase tak skvělá věc Také psal jak je nám naše suverenita a nezávislost oslabila pomocí MMF nebo mezinárodních smluv o pravidlech obchodu dále psal, že vnitřní záležitosti národa nejsou mimo pravomoc světové vlády Za svůj článek dostal Talbott cenu od světové spolkové organizace skupině oddané světovým vládám a gratulující dopis od Billa Clintona Později Bill Clinton jmenoval Talbotta mužem číslo 2 v ministerstvu vnitra Strobe Talbott a ti kteří snili o podřízení USA jediné světové autoritě vědí, že by Američané nikdy nebyli pro světovou vládu Takže místo toho mluví o světových vládách o světové vesnici, světovém sousedství o světové ekonomice, o světoobčanech kteří žijí v jednom vzduchu pod nebem Mluví o reformách OSN a rozšiřování NATO Řešení problémů, které přinášení je vždy více mezinárodních agentur Více a více kontroly nad americkou zemí soukromým majetkem, přírodním bohatstvím ekonomikou, obchodem, armádou a dokonce nad našimi osobními vztahy Samozřejmě že tyto dohody přichází od OSN Starají se o prosperitu někoho jiného ne o prosperitu a práva Američanů Během 6. konference stran OSN systému pro klimatické změny V Haagu 2000 měl projev bývalý francouzský prezident Jacques Chirac Řekl: „Poprvé lidstvo ustavuje opravdový nástroj světovlády. takový, který by měl najít místo mezi světovou klimatickou organizací kterou by chtěla Francie a EU Společným postupem, tvorbou tohoto nebývalého nástroje první části pravé světové vlády, můžeme dosáhnout dialogu a míru“ Světová vláda zasahuje mimo klimatické změny jak upozornil Phill Slaphely zakladatel Eagle Forum rozšíření v každém ohledu naší společnosti skrze smlouvy a dohody s OSN a dalšími mezinárodními organizacemi Všechny tyto dohody jsou nebezpečným útokem na americké svobody Národní obranu, vlastnictví majetku a soukromý majetek Každá z těchto dohod má za následek ustavení nové světové byrokracie která bude mít nějakou škodlivou kontrolu nad obyvateli Ameriky nebo nad našimi rodinami, školami, obchody, využití přírodního bohatství a energií nebo nad naší zemí a dohromady znamenají to, co nazýváme světovládou dohody jsou jednou z cest ke světovládě konference OSN jsou další tyto globální konference mají sklon k demokratickým shromážděním zástupců více než 100 zemí kteří volí pro plány, se kterými všichni souhlasí Nic nemůže být vzdálenější od pravdy Plány jsou sepsány dopředu a takzvaní delegáti jsou manipulováni aby vznikl takzvaný konsensus Konsensus nikdy není předkládán kongresu Proces konsensu byl naočkován tak dopředu než setkání vůbec začalo že zahajovací den konference už bylo fórum pro konsensus To mi naznačuje, že OSN není místo pro otevřenou diskusi Není to místo pro lidi aby sdíleli různé názory a prostředí pro svobodu místo toho je to prostředek, kde OSN má svůj program A nastaví tento program a lidé přijdou a ptají se jaké jsou pracovní příkazy, co mají dělat a pak odjedou domů a prosazují to, co je v agendě OSN Konsensus v Kjótu nás svazuje ke snížení spotřeby energií o čtvrtinu a to by mělo zničující efekt na americký způsob života a na pracující, kteří musí živit své rodiny Máme tu 5 velkých problémů s dohodami o globálním oteplování jak je nyní koncipována a nejspíše i tak prezentována 1; není tu žádná jasná věda v nejlepším případě si věda protiřečí, nemá závěr atd. 2; ekonomické důsledky které by byly zničující pro tuto zemi ničily by průmysl v této zemi ztratili bychom miliony pracovních míst ceny energií by vzrostly, produktivita by šla vzhůru životní standard by šel dolů 3; pokud by jste chtěl omezit produkci CO2 neuděláte to svázáním rozvinutých zemí ale naopak všech rozvojových zemí 130 takzvaných rozvojových zemí včetně Číny, Indie, Mexika, Severní Koreje a dalších 4; národní suverenita toto zasahuje přímo do srdce národní suverenity USA jakmile bychom podepsali tuto dohodu dovolili bychom mezinárodní instituci přijít a rozkazovat průmyslu, obchodu a lidem co můžou a nemůžou dělat jaké energie smí použít, z jakých zdrojů ceny energií 5; důsledky národní bezpečnosti pokud by byla tato dohoda podepsána mělo by to katastrofální následky pro bezpečnost Museli bychom létat méně, museli bychom zavřít mnoho tréninkových programů pro tanky, obrněné vozidla, lodě a kvůli čemu, jenom kvůli této smlouvě Kjótský protokol například by měl řešit problém globálního oteplování Neřeší globální oteplování vlastně vůbec neřeší redukce CO2 Pokud víte, co se tam píše, rozvojové země jako Čína, Rusko atd. nejsou svázány touto dohodou mohou pokračovat v expanzi svého průmyslu zvyšování znečištění, navždy Navíc Čína je připravená převzít vedoucí roli ve vypouštění CO2 během 2 let takže tu nejsou žádné sankce na další jednotlivé státy mohou pokračovat jen ve zvyšování Jenom rozvinuté národy jsou tlačeny ke snižování Máme záležitost, že si musíme kupovat CO2 povolenky od národů 3. světa takže je to přerozdělující plán jak zajistit peníze pro třetí svět a rozhodně nepomůže globálnímu oteplování Dokonce i OSN toto připouští Základy světové vlády jdou zpět o více než 100 let v 1966 jeden ze čtyřech nezpochybnitelných historiků 20. století Karroll Quigley zveřejnil knihu nazvanou Tragedy and hope – historie světa naší doby Strávil 20let tvorbou této knihy a zjistil že byla snaha vytvořit světovou vládu s malou skupinou lidí, kontrolující tuto vládu Protože souhlasil s cíli této snahy bylo mu umožněno nahlížet do záznamů po dobu 2 let Na straně 324 z jeho 1300 stránkové knihy je psáno toto Moc peněžního kapitálu má další cíl Nic menšího než světový systém finanční kontroly v soukromých rukou schopný ovládnout politickým systémům v každé zemi a ekonomiku světa jako celek Tento systém měl být ovládán feudualistickým systémem národních bank jednajících v souladu, pomocí tajných ujednání během častých schůzek a konferencí Jednání těchto tajných skupin se stále dějí ve formě spiknutí Jedná se o kulatý stůl, což je základní kámen pro tvorbu zákonů v USA Římský klub, „Trilateral Commission“, skupina Bilderberg a mnoho dalších Podívejme se na příklad v pořadu CNN o světovém obchodu konspirace, nebo plkání o ničem skupina Bilderberg se setkává v jižním Německu tento týden podle financial Times kteří tvrdí že skupina mocných lidí se baví o budoucnosti světa Dokument říká, že skupina Bilderberg hostí prezidenta Deutche Bank Josepha Ackermanna Ředitele Nokie, Jogena Schrempa a odcházejícího prezidenta světové banky Jamese Wolfensona Johne Ronsone, který psal o Bilderbergu kdo doopravdy jsou? Bilderberg je setkání mocných průmyslníků a politiků Vždy se setkávají tajně v pětihvězdičkovém hotelu s golfovým hřištěm a dávají na zřetel image pro konspirační teoretiky kteří si vymýšlí báje o tom, že řeší budoucnost světa a řeší? Ano i ne Mám na mysli že to je skupina mocných lidí, kteří se sejdou v tajnosti místo aby řekli že se sejdou v soukromí to přeci není ta samá věc není to ta samá věc, myslím že spousta lidí z Bilderbergu o sobě smýšlí jako o těch samých lidech, jak je vidí konspirační teoretici Pokud zrovna nechtějí vládnout světu, chtějí mít vliv na dění v něm Jaký si oni myslí že má účel? Jako že je dobré aby se setkali mocní lidé nemají moc možností setkat se mimo pozornost tisku Docela bych chápal že si chtějí soukromě promluvit Ano to s tím určitě souvisí vidí sami sebe jako moudré světové ikony Zformovali se během 2 světové války, lidé jako Denis Hailey, David Rockefeller Přece nechtějí jít znova do války ne je to tedy pesimistické spolčení? Záleží z jakého pohledu se na to koukáte hodně antiBilderberg konspiračních teoretiků sebe vidí jako bojovníky proti globalizaci vidí se jako vlastenci A myslí že nápad světové vlády což je mimochodem to, o co Bilderberu jde Jedna světová společnost, Nový světový pořádek Vidí se jako zástupci vlády proti mocným lidem na mezinárodní úrovni kteří řeší mezinárodní problémy vidí se jako lovci lebek předcházet si lidi o kterých si myslí že se stanou premiéry nebo prezidenty a světové průmyslové magnáty kteří si myslí že politiku by neměli dělat politici Globalisté mají zájem na vytvoření kontroly kterou odevždy nazývají Nový světový pořádek už od začátku 20. století Prezident George H. Bush To pojmenoval veřejně, během první války v zálivu v těchto těžkých časech mám další úkol může se o objevit Nový světový pořádek Nyní můžeme vidět nový svět který se ukazuje Svět, ve kterém je velmi reálný výhled Nového světového pořádku Název Nový světový pořádek vyvolal tolik negativ že byl stažen téměř okamžitě poté co jej George H Bush pojmenoval během 1. války v zálivu Komise pro světovou vládu byla ihned ustavena s plnou podporou OSN Její zpráva byla uvedena v roce 1994 A otištěna jako Naše světové sousedství v roce 1995 Zpráva poskytovala sadu opatření a cílů, potřebných pro ustavení světové vlády Zpráva potvrdila že životní prostředí je klíčové pro světovou vládu Stojí tam, že významné kroky byly učiněny ustavením mezinárodní klimatické vlády aby bylo dosaženo světového udržitelného vývoje skrz řízení mezinárodních sporů a ochrany společného životního prostředí lidmi způsobené globální oteplování je perfektně v souladu s nadnárodní vládou Zpráva doporučuje Uhlíková daň by byla bezpochyby krok kupředu směrem k úplně jinému systému takovému, kdy by se daně vybíraly skrz něj, spíše než z daní zaměstnanců a úspor To by znamenalo potřebu odradit nadměrnou spotřebu s podpořilo by to zaměstnanost jako cíl strategie udržitelného rozvoje To je přesně to, co říká Al Gore a jiní alarmisté Z nějakého důvodu tvrdí, více daní pomůže naší ekonomice Ano, vím že CO2 daně zní teď dost nereálně ale víte, náš model financování sociálních programů a zaměstnaneckých programů přežil svoje zdůvodnění a užitečnost A co daň z příjmu? Ano, to by snížilo výdaje a nahradit je daní na pro znečištění v zásadě na CO2 Plně chápu, jak nedosažitelně to zní v tomto kontextu Já opravdu věřím, že by to pomohlo naší ekonomice naší konkurenceschopnosti a navíc bychom udělali správnou věc Bez ohledu na ujištění Ala Gorea zdražení všeho díky uhlíkové dani nemůže pomoci ekonomice nebo jednotlivým domácnostem Ani tak schéma kapitálu a obchodu který je také podporován Gorem a alarmisty rozpočtový výbor kongresu varuje že taková snaha by mohla chudí majitelé domů by platili na daních více peněz relativně ke svým platům než bohatí Takový plán by byl katastrofou pro americký lid To je přesně to, co historik Caroll Quibbley myslel když napsal V této skupině globalistů byli lidé kteří by způsobily zánik našemu způsobu života Jak toto funguje? Viceprezident Al Gore to nazval znovuvynalezení vlády pomocí soukromě veřejných vztahů Určitě jste to slyšeli mnohokrát ve zprávách ale zřejmě jste netušili, co to znamená Jsou tu doslova tisíce těchto soukromě veřejných vztahů v USA i ve světě Problém se soukromě veřejným vztahy je, že přesouvají rozhodování od zvolených lidí k nevládním organizacím vládním úředníkům a mezinárodním organizacím na mezinárodní, národní i místní úrovni Protože žádná z těchto organizací není volena a vládní úředníci nejsou odpovědní voličům Partnerství nabízejí možnost ošidit lidi Nevolený feudální systém přesně jak psal Caroll Quibbley v jeho knize „Tragedy and Hope“ To vše je řízeno úmyslně vymyšlenou potřebou udržitelného rozvoje což zahrnuje růst a ochranu životního prostředí plán zahrnuje Kjótský protokol aby se předešlo globálnímu oteplování Ale ve skutečnosti kontrolu naší ekonomiku mezinárodní úředníci pomocí uhlíkových daní a kapitálově obchodních šablon Přesně jako komise pro světovou vládu kterou podporuje Al Gore Soukromě veřejné vztahy tvoří neo-fašistické vztahy mezi vládou a korporacemi, což tvoří monopoly efektivně ničící mnohé malé podniky které nemohou splnit náročné regulace Jakmile je tento proces nastartován přestává existovat volný trh ale úplná ekonomická kontrola To je opět to, co tvrdí Caroll Quibbley v „Tragedy and Hope“ To je to, co se zamýšlí světovou vládou a novým světovým pořádkem Lou Dobbs z CNN nabízí skvělý náhled jak se toto uplatňuje spolu s devastujícími účinky na střední vrstvu Návrh pro expanzi takzvané zóny volného obchodu z Aljašky až do severu Jižní Ameriky To je plán špičkových businessmanů a politiků bude to stát americká pracovní místa, americkou suverenitu Ale naplní to cíl prezidentova otce hlásí se Bill Tucker Není to nový nápad, prezident Bush o tom mluvil v roce 1991 Je to velký nápad, nový světový pořádek kdy různé národy jsou slučovány tím, co mají společné Nyní obchod a investice v USA jak o tom mluví Rober Zoellick Tentokrát nový světový pořádek na základě obchodu a ekonomické taktiky Vystupují pod tím co nazývá asociace smluv volného obchodu nevládní celek, který bude zahrnovat severní, střední a jižní Ameriku O čem mluví Zoellick je tajný obchodní program Není to národní program, je to vlastně soukromá organizace které se snaží dosáhnou toho co on nemohl když byl ministr obchodu a toto je obchodní program je to program, který půjde ruku v ruce s USA Mexikem a Kanadou Fungujíc tajně a v ústraní aby podpořil společný trh a deregulaci se zvýhodněním nadnárodních společností Je to program, který zatím vyústil v nárůst profitu USA korporací 45% Zatímco platy zaměstnanců rostly pouze o 3% za minulých 5 let Největší nebezpečí pramenící ze Zollacova návrhu Je, že budoucnost amerických mezinárodních ekonomických plánů které ovlivňuje nejen národní prosperitu ale i národní bezpečnost nebude ustaveno americkým lidem a volenými zástupci ale malou skupinou průmyslníků která se zodpovídá jen sama sobě Efektivní vzdání se svobody USA Jako ospravedlnění důvěry těch, kteří mají pravomoc je argument: Volný trh podporuje demokracii a bohatství lidí Ale Lou se musí zaměřit dál než na Čínu Aby mohl vidět jestli je to pravda Mluvíme o Zollacově návrhu, to není Zollacův návrh je to tatínkův návrh (Bush starší) A lidé by měli pochopit, že to znamená přesně jak to zní je to nový světový pořádek který se snaží vytvořit A snaží se to udělat nejen bez schválení nebo souhlasu vlády této země Ale pohrdají názorem lidí je to přímý útok od vládců této země Robert Zoellick, architekt asociace smluv volného obchodu je jen jeden z tvůrců zapletených do tvorby nového světového pořádku a světové vlády V květnu 2007 ho prezident Bush nominoval jako dalšího prezidenta světové banky takže bude mít možnost uplatnit své nápady Včetně nového návrhu prezidenta Bushe při setkání G8 v roce 2007 Můj návrh je tento Koncem příštího roku, Amerika a další národy ustaví dlouhodobý, globální cíl pro redukci skleníkových plynů Přijetím tohoto cíle povedou USA sérii setkání se státy, které produkují nejvíce skleníkových plynů včetně národů s rychle rostoucí ekonomikou jako Indie a Čína Přesto, že Bushův plán je lepší než Kjótský protokol stále vyvolává otázku Pokud je šance, že zvyšující se CO2 způsobí ve velké výhody pro lidstvo a přírodu proč vůbec hlídat vypouštění CO2? Mohlo by to být z důvodu že to ustaví velkou mezinárodní kancelář která se nezodpovídá obyvatelům USA ani obyvatelům světa? Je velmi jasné z dokumentů OSN že chtějí ustavit regulační orgán který by ovlivnil každou ženu, muže i dítě na zemi A tato kontrola by byla pod OSN a pokud bychom vzali Poslední dokumenty OSN z posledního setkání přestavba OSN se děje právě teď Zatímco se tyto plány dějí pro všechny mimo Ti, kteří chtějí abychom dělali podobné oběti nemají v úmyslu dělat ty samé oběti také Rád bych tu představil takový slib rád bych aby jste tu dnes potvrdili Jistě víte, kolik stovek tisíců fanoušků máte kteří by vás rádi následovali A v tomto slibu se říká, jak si můžete přečíst že nebudete spotřebovávat více energie ve své domácnosti než obyčejný vlastník domu Za jeden rok ode dneška, ne hned teď máte celý rok, aby jste se o to pokusil Co bych ale nerad slyšel jako odpověď na tuto otázku, která je ano/ne je, různá rétorika, o efektech, kompenzacích zásluhách bohatých aby nemuseli měnit způsob života A mám tu článek z minulé neděle Anglické Times který bych rád ukázal Můžete Získání větrné energie a dalších obnovitelných zdrojů které neprodukují CO2 Stojí nyní o něco více a to je důvod proč stojí více. Ve skutečnosti Al Gore používá 17x více elektřiny než průměrný Američan Průměrný Američan použije 11 256Kwh/ rok Zatímco Gore používá neuvěřitelných 191 000Kwh Přesto, že to Al Gore ospravedlňuje tím, že používá obnovitelnou energii kterou si mohou dovolit jen bohatí Takové pokrytectví příslušné Goreům John Travolta také tvrdí, že bychom se měli všichni omezit, abychom omezili emise CO2 Ale sám vlastní 5 letadel aby mohl létat po světě To vše kromě spotřeby jeho domu na Floridě Poslechněte si, Michaela Crichtona autora knihy „Stát strachu“ co říká o tomto pokrytectví během března 2007 Vlastně o tom všichni jenom mluví doopravdy nic nedělají A důkaz pro to je, že hodně vůdců ohledně klimatu Kteří zřejmě nemají v úmyslu měnit svůj způsob života snižovat vlastní spotřebu nebo nepoužívat soukromá letadla Pokud se oni neodhodlají nic udělat, proč by měl kdokoli jiný? Pojďme říct Sierra klubu a Greenpeace pravidlo, že všichni jejich členové nemohou létat v soukromých letadlech musí žít v řadových domech musí žít tak, jak říkají všem ostatním aby žili a pokud to neudělají, proč bychom měli my proč bychom je měli brát vážně ať se pohneme z leva doprava nebo do středu směřování naší země by mělo být určováno Američany a vidět naše vůdce vydávat tuto suverenitu globálním institucím Zdá se mi to jako zrada zakladatelů USA a ideálů za kterými Amerika stála To, co jste viděli v tomto videu je jen malá část toho, že oteplování Země je přirozené Doufáme, že toto vám pomůže pochopit obě strany této závažné problematiky Doufáme, že se zamyslíte, proč se vás alarmisté snaží přesvědčit že ledovcová data ukazují, že CO2 určovalo teplotu v minulosti zatímco většinou teplota přecházela hodnoty CO2 nebo proč se troposféra neohřívá tak jak by podle teorií oteplování musela Pak se sami sebe zeptejte, proč není dobrý vztah mezi úrovněmi CO2 a teplotou Zatímco je velmi dobrý vztah mezi slunečním, kosmickým zářením a teplotou Nakonec se sami sebe zeptejte, proč jste nikdy neslyšeli že o hodně vyšší úrovně CO2 můžou poskytnout velký prospěch lidem a životnímu prostředí Na druhé straně je tu silný důkaz že elita používá globální oteplování jako jeden z nástrojů pro nastolení světové vlády v USA a v celém světě Pokud bude úspěšný, přinese tento program slibuje bohatství a moc globální elitě a mezinárodním korporacím při strašných důsledcích pro obyčejné lidi jakými jste vy Rádi bychom aby jste se zamysleli nad volbami jaké bude tento národ (USA) vybírat v blízké budoucnosti a kontaktujte svého senátora nebo kongresmana O čem si myslíte že je správné

Globální oteplování, nebo globální kontrola?