Co to na svět sprejují?

What in the World are they spraying? - USA, 2010, 98 min - anglické znění s českými titulky

Dnes snad již nenaleznete nikoho, kdo by nikdy neviděl oblohu zbrázděnou stopami tryskových letadel táhnoucími se od obzoru k obzoru, které se nakonec slijí v jednotný, kalný opar. Vrozená inteligence nám říká, že to nejsou jen obyčejné kondenzační stopy, ale nikdo si příliš neklade otázky: Kdo to vlastně dělá? A proč? Tento film se to snaží změnit. Nabízí příběh o rychle se rozvíjejícím odvětví tzv. geoinženýringu řízeném vědci, korporacemi a vládami s cílem modifikace globálního klimatu a ovládání počasí. Ačkoliv představitelé trvají na tom, že jsou tyto programy teprve v diskusní fázi, existují hory důkazů, že již dávno probíhají. Do atmosféry jsou vypouštěny tuny toxických látek měnících složení půdy, vody a se zničujícími důsledky pro plodiny, zvířata i lidské zdraví. Údajně pro naše dobro.

Mohou podivné substance, které našel jeden muž v jihovýchodním Arkansasu, být součástí vládních testů? To je otázka k jádru fenoménu zvaného chemtrails, jemuž je nyní věnována široká pozornost. No, nyní říkají, že vláda na nás sype chemikálie, aby řídila a manipulovala počasí… A říkají, že neobvykle vypadající stopy za tryskáči na obloze jsou ve skutečnosti chemií nacpané chemtrails. Lidé říkají, že vláda tam nahoře letadly rozprašuje různé chemikálie, aby měnila nebo manipulovala počasí. Letadla za sebou nechávají stopu, kterou nazývají chemtrail. A tak když se podívnám nahoru, vidím to, co si myslím, že jsou contrails, vy mi říkáte, že to jsou chemtrails. Ano! Contrail by se touto dobou už rozplynul. To je zajímavé Dale a Christino, nezajímají se o to lidé jen v této zemi, ale i v evropských zemích a vlastně po celém světě. Zajímá se o to spousta lidí. Dobře, Dave, zmínil ses, že klimatologové a další lidé, kteří studují atmosféru, věří, že by byli jistě schopni vystopovat jakékoli známky nekalého spiknutí. Naše cesta začala v San Diegu v Kalifornii,kde se sešly tisíce vědců, inženýrů, politiků a novinářů na výroční konferenci Amerického sdružení pro pokrok vědy. Jedním témat byla umělá manipulace zemského klimatu, také nazývaná jako geoinženýrství. Během konference vědci hovořili o přijatelnosti realizace geoinženýrských projektů po celém světě pod záminkou prevence globálního oteplení. Jednou z široce přijímaných teorií bylo blokovat slunce rozprašováním jistých látek do ovzduší. Když byli tázáni na existenci aerosolových programů, jednoznačně prohlašovali, že žádný takový program dosud realizován nebyl. Ale podivné je, že tyto návrhy odpovídají přesně tomu, o čem lidé po celém světě tvrdí, že již probíhá. Když jsem zjistil, že konference Amerického sdružení pro pokrok vědy (AAAS) se koná tady a že většina témat se týká geoinženýrství, musel jsem přijít. Nemohl jsem si to nechat ujít. Musel jsem slyšet, co tito špičkoví vědci v oboru změny klimatu budou říkat. Pokud jde o další otázku o chemtrails, a zda geoinženýrství bylo spuštěno již nyní s naším nebo bez našeho vědomí, si myslím, je to můj osobní názor, bez ohledu na to, že pracuji pro vládu na pěkně vysoké úrovni, v Bílém domě a ve vládě státu, jsem osobně vůči tomu skeptický. Ale na mou čest, u vlády nikdy nevíte. Chemtrails. Na internetu jsou uváděny jako důkaz , že vláda vytváří mraky proto, aby bojovala proti globálnímu oteplování. Tvrdí, že americká vláda s tajným souhlasem národní vlády tajně používá trysková letadla ke sprejování populačních center hliníkem, bariem a stronciem, aby zajistila lidskou pokoru a redukovala světovou populaci. Ano, jsem vždy trochu podezíravý, protože se zdá, že vláda není schopna udělat něco v tak velkém měřítku, víte? Není to déšť, není to sníh. Věřte tomu nebo ne, vojenské letadlo létající nad oblastí rozprašuje smetí. Malé kousky hliníku, někdy je to z plastu nebo dokonce metalizované papírové produkty. Ale používá to proti radarům a určitě to dělají. Oni to budou popírat, ale já byl mnoho let u námořnictva a vím to bezpečně. Tak to je. Co se zde nyní děje, je, že vojenské tryskáče startují z letecké základny Key West, odlétají a vypouštějí do ovzduší proužky mylaru (polyetylén). Některé mohou být trochu širší, někdy jsou to malá skleněná vlákna, potažená hliníkem. Vojenské letectvo dělá to, že vezme svá vojenská letadla, ta pak vypouštějí tyto věci z letadla a pak to padá do ovzduší a trvá někdy celý den, než to spadne na zem. Toto je nepochybně armáda nebo se něco děje. Vláda, vojenské letectvo. Když vidíte takové vzory, můžete si být jist, že se něco děje. Jsou to skutečně velmi tenké magnetické pásky, velmi tenké pásky hliníku… Je to nepříjemné pro vás a pro mě, ale určit, co to ve skutečnosti je a co to není je problém, ale vypadá to jako nějaká záchranná operace armády. Zjevný motiv za touto konspirační teorií je jediná celosvětová vláda. Řád, řád, neslyším. Pane Mluvčí, chtěl bych ujistit Dům, že můj kolega a ministr Zdravotnictví, který obdržel korespondenci o tomto sporném bodu, říká, že na této konspirační teorii není zrnko pravdy a že stopy za letadly jednoduše pocházejí z tryskových motorů. A já si myslím, jaký to otřesný příklad nového hlavního mluvčího Labor Party, když rozšiřuje konspirační teorie o vládě Spojených států. Myslím si, že to Dům slyšel dostatečně zřetelně. Nazývá se to geoinženýrství, boj proti globálnímu oteplování vypouštěním chemického prachu do atmosféry a odrážením škodlivého záření zpět do vesmíru. Považujeme geoinženýrství za prostředek záměrného zasahování do ekosystému Země ve velkém měřítku. Existují rozmanité návrhy, které byly v oblasti geoinženýrství diskutovány. Klasickým příkladem je vypouštět na zemský orbit částice odrážející světlo. Nicméně může být dobrý důvod uvažovat o hliníku. Ukazuje se, že je třeba vykonat ještě spoustu práce na zjištění dopadů přítomnosti hliníku ve stratosféře na životní prostředí. Velkou výhodou skutečně je, že hliník má čtyřikrát větší objemový poměr, když je vypuzován v malých částicích, než síra. A to znamená, že máte čtyřikrát větší plochu pro odrážení slunečních paprsků. A ještě větší sranda je, že máte zhruba šestnáckrát menší rychlost usazování. To je věc, která vlastně řídí odstraňování (z atmosféry), takže stačí rozprášit mnohem menší množství materiálu. To je tedy důvod, proč se díváme na věci jako je patent Hughes Aircraft z roku 1989, kde semluví o hliníku, proto vidíme na povrchu vody vzorky hliníku a tady David Keith říká, že hliník má čtyřikrát větší odraznou plochu. A tak by si rádi mysleli, že mluvíme o síře, a zde se zmýlili a přehlédli, že hliník je čtyřikrát lepší pro dosažení jejich cílů a to zní tak, jako by se jednalo o věc, o jejíchž účincích nechtějí abychom věděli. Tento malý obrázek je ze studie o výrobě nanočástic, která ukazuje, že můžete docílit velmi vysoké kvality, udělat to velmi jednoduchým způsobem pomocí trysky, vytovřit částice rozprašováním par hliníku ven (z trysky), který oxiduje, takže je v principu možné to udělat a existuje o tom hodně literatury, která to již vyřešila. A můžete to udělat buď postavením nových verzí těchto letadel, nebo dokonce přestavbou existujících letadel. Takže existují okolo toho nějaké nápady, půjdete do strojírenské firmy a budete chtít, aby to udělali, a oni neřeknou, že je to těžké nebo neobvyklé, ale řeknou OK, ano, můžeme to udělat. Aerosolové geoinženýrství vypadá tak levně, že cena v zásadě není problém. To znamená, že realizace rozhodnutí bude rozhodnutím riziko proti riziku. Riziko toho, že to udělám, proti riziku, když to neudělám. To vytváří problém, který dokážeme zvládnout podstatně hůř. Řekl jsem vám, že je levné dopravit do stratosféry materiál, a jsem přesvědčen, že je to pravda. Nemyslím si, že se to změní. Ale domnívám se, že čím víc uděláme výzkumu, tím nesnadněji to bude vypadat, tím složitěji budou vypadat účinky na životní prostředí. A to je dobře. Protože právě teď se to zdá být příliš snadné. Takže si myslím, že když uděláme víc výzkumů, pravděpodobně zjistíme, že je to obtížnější a složitější než jsme mysleli a vedlejší účinky je těžší zvládnout. A že dopady na zdraví učiní rozhodnutí snazším. Opačná reakce reakce je ovšem možná. Je empirickou otázkou, jak lidé budou reagovat, až se o tom dozvědí. A pokud jejich reakce bude, dejme tomu, tito blázniví vědci jsou tak posedlí vypouštěním CO2 do atmosféry, budou chtít přemýšlet o těchto věcech. Což může skutečně znamenat, že bychom měli vážněji přemýšlet o rizicích CO2 v atmosféře. A mimochodem, to není skutečně morální hazard, je to jako volná jízda na naše vnoučata. Nedávné studie kvality ovzduší, včetně California Air Quality Resource Board (CARB), jmenovaly částice submikronové velikosti jako zvláště nebezpečné pro lidské dýchání. Během celé dnešní diskuse jsem neslyšel ani zmínku o tomto spadu a že to bylo studováno a také o účincích velmi reaktivního kovu jako je hliník, který otravuje půdu a vodu. Otázkou je, jaké účinky by tyto materiály měly na lidské zdraví, kdyby se dostaly do atmosféry, zejména malé částice hliníku. Takže mí spolupracovníci na aerosolovém návrhu jsou skutečně lidé od Carnegie Mellona, který se soustředil na dopady na lidské zdraví a ačkoli jsme to nepublikovali, první věc, kterou jsme udělali, bylo to, že jsme provedli kalkulaci velikosti problému ne s tužkou a papírem, ale s odborníkem na lidské zdraví, zda může být problémem pro lidské zdraví hliník a spousta dalších částic; existuje spousta toxikologických věcí, jimiž je třeba se seriózně zabývat. Ale když přemýšlíte právě o pouhém počtu částic, jejich dopadu na lidské zdraví, odpovědí je, ačkoli nebyla publikována, byla to první věc, na kterou jsme se dívali s předními odborníky, kteří provádějí epidemiologický výzkum o dopadech na lidské zdraví, že se to se ani neblíží k problému. Abych si to ujasnil, takže deset megatun hliníku vypuštěných do atmosféry nemá žádné dopady na zdraví? Zde bych byl opatrnější. Oddělme toxikologickou otázku. Zatím jsme s výzkumem hliníku na začátku a dosud nic nebylo publikováno. Zatím jsme s výzkumem hliníku na začátku a dosud nic nebylo publikováno! Dane se na něho podíval a řekl, takže mi říkáte, že rozprášení deseti až dvaceti megatun hliníku, jak říkáte, by na lidské zdraví nemělo žádný vliv? Ten se nadechl, polkl a řekl: „Zde bych byl opatrnější.“ Dosud jsme neprovedli žádný seriózní výzkum hliníku, a tak by se mohlo stát, že zítra najdeme něco hrozného, co jsme přehlédli. A to pro mě byl hlavní bod toho, co se objevovalo na veřejnosti. Jsou to škodlivé účinky hliníku, které se začaly nacházet po celém světě v masivním množství, a zde je David Keith konfrontován s celým tímto problémem a v tomto bodě se díval, jako když kočku pustí z pytle ven. Dosud jsme neprovedli žádný seriózní výzkum hliníku, a tak by se mohlo stát, že zítra najdeme něco hrozného, co jsme přehlédli. Oni v tom pokračují, protože mají program, který je oddělený od snahy překonat tuto krizi globálního oteplování. Víte, je zde zřejmě několik dalších cílů, ať je to depopulace, kontrola, aspekt zbraní, aspekt komunikace, všechny tyto věci, divoké karty, o nichž nevíme nic. Skutečně nevíme nic a nebudu spekulovat, jaký je přesně program, ale vidíme jasně, že program není ve prospěch lidstva. Program je ve prospěch elity. A tak si myslím, že otázkou je, jak nakreslíte čáru mezi některé aktivity, které jsou povoleny a nevyžadují globální vládnutí a aktivitami, které globální vládnutí vyžadují. Dr. John Holdren souhlasil, že bude sloužit jako asistent prezidenta pro vědu a techniku a jako ředitel kanceláře Bílého domu pro politiku vědy a techniky. Těším se na jeho moudré rady v následujících letech. Můj osobní názor je, že musíme geoinženýrství nechat na stole. Musíme se na to dívat velmi pozorně, protože se můžeme dostat do situace natolik zoufalé, že jej budeme chtít použít. Co tedy budeme dělat, když v roce 2040 nebo 2060 bude několik vážných klimatických krizí, řekněme obecně rozšířené hladomory nebo náhlé posuny ledovců do oceánu v Grónsku, kdy jedinou přijatelnou cestou, jak ochladit Zemi v tomto století, je přímo zasahovat do jejího klimatického systému, dejme tomu vržením částic do stratosféry? Dáváme ovšem látky do stratosféry po celou dobu, a tak stratosféra není absolutně nedotčená. Ale vy nechcete, aby lidé vyhynuli a děláte věci, které zahrnují velké zesílení záření nebo pokračuje po dlouhá období nebo proto, že ta věc, když poskytuje mnoho reaktivních povrchů, které mohou vyústit ve významné ničení ozonu. Víte, možná vrhám částice do atmosféry proto, že se pokouším vydělat peníze nebo vrhám částice do atmosféry proto, že jsem zapojen do vědeckého výzkumu, pokoušeje se pochopit fyziku mraků nebo možná vrhám částice do atmosféry proto, že se pokouším lokálně vyvolat déšť, zasít mraky a dostat víc sněhu na lyžařských svazích. A to samozřejmě vyvolává všemožné otázky. Je to obvykle riskantní. Bude to mít pravděpodobně negativní dopad na některé lidi, ale můžeme se nacházet v situaci, kdy se zdá, že se vyplatí tato rizika podstoupit. Jednou z věcí, které mě skutečně šokovaly, bylo zjištění, jaký mají z těchto programů prospěch a potom ta rizika. Jedním z deklarovaných přínosů je právě ochlazování planety. Mezi rizika patří zeslabení ozonové vrstvy, sucha v Africe a Asii. Řeknu vám, že od této zkušenosti, po vyslechnutí těchto vědců během čtyř dnů sympozia, jsem odešel skutečně znepokojený, protože nyní je jasné, že ospravedlňují, racionalizují a snaží se ospravedlnit některé skutečně, skutečně hrozné dopady, pozdější dopady na naše životní prostředí a v podstatě formulují prodejní strategii a realizační strategii a strategii dohledu a strategii financování. Po San Diegu jsem byl šokován programy, které byly navrženy, a tak jsem se rozhodl o tom napsat a ten večer, kdy jsem skončil, jsem ten článek poslal do jedné online publikace s připojenou mojí emailovou adresou. Když jsem se druhý den ráno probudil, moje schránka příchozí pošty byla přeplněná reakcemi na článek z celého světa. Proč? Protože jsem právě prolomil mlčení o hliníku v geoinženýrských modelech a nepředpokládal jsem, že o tom ví mnoho lidí. Nyní je tento kov – hliník nacházen v masivních množstvích, hodně nad normálními úrovněmi, všude v dešti, v půdě a ve sněhu. Potom přišla záplava telefonních volání od lidí, kteří zoufale chtěli něco vyšetřit. To bylo palivo, které nastartovalo natáčení filmu. Před zahájením filmování jsme měli příležitost si sednout s jedním z našich oblíbených autorů a dokumentaristů, G. Edwardem Griffinem, abychom zjistili, co této věci ví. Chtěl bych pár minut pohovořit o věci, která přitahuje více a více pozornosti, a tou je problém, který se vědecky nazývá „stratosferické aeroslové geoinženýrství“ nebo obecně také chemtrails. Jsem si velmi dobře vědom kontroverze chemtrail versus contrail. Pokud se mě týče, je to otevřený i uzavřený případ. Sledoval jsem vývoj tryskových dopravních letadel od samého počátku. Žil jsem blízko letiště v Los Angeles a pamatuji se, když vzlétl a přistál první tryskáč. Ta letadla dělala velký hluk. Nikdy předtím jsme takový rámus neslyšeli. A chodívali jsme si sednout na konec ranveje a sledovali, jak tyto tryskáče vzlétají a přistávají, protože to pro nás byla nová zkušenost. Tryskáče jsem sledoval po celý svůj život a vím o stopách za tryskovými letadly, zvaných contrail. Díval jsem se na ně. Jsou tvořeny vypařenou vodou, krystaly ledu a přicházejí do atmosféry, kypí, vypařují se a potom mizí, což je všechno vidět. Letadlo letí a za ním následuje malá bílá stopa, obvykle v délce kolem deseti až dvaceti délek letadla nebo tak nějak a potom mizí. A dosud je můžete takto vidět, mimochodem na chvilku, a to jsou skutečné contrails. Ty druhé věci, o nichž mluvíme, vůbec nejsou stejným fenoménem. Tato letadla přelétají a vypouštějí tento bílý kouř, pokrývající oblohu od horizontu k horizontu, který se vůbec se nevypaří. A navzájem se křižují a vidíte, jak tato věc pokrývá oblohu a rozptyluje se v mléčný opar a lidé začínají mít problémy s dýcháním a pak slyšíte příběhy o stopách hliníku a baria, které se nacházejí na zemi a dáte si všechno dohromady a nechápu, jak někdo, kdo má oči otevřené a mysl otevřenou, může dojít k jinému závěru než je ten, že někdo vynakládá spoustu peněz a úsilí NA POSTŘIK PLANETY! A moje otázka zní, proč? Mám své vlastní teorie, ale doufám, že se najdou dobří investigativní novináři a vypátrají pro nás odpověď. Vím, že ať bude nakonec objeveno cokoli, a ono to objeveno bude, lidé, kteří to dělají, nepochybně řeknou: „Ó, my to dělali pro vás lidi, pro větší dobro více lidí. Je to pro společnost.“ Má to pravděpodobně zabránit globálnímu oteplování nebo možná naočkovat lidi proti děsivému biologickému útoku. „My nemůžeme jít a dát každému injekci do paže, ale můžeme lidi sprejovat a zachránit jejich životy. Vidíte, jak jsme dobří? Děláme to pro blaho společnosti.“ Vím, že řeknou, ať je to cokoli, že řeknou, že je to pro dobro vaše a moje. Přemýšlejte o tom, kdybychom měli schopnost řídit hurikány a hurikán přišel udeřit do New Orleans. A řekněme, že je můžete řídit, takže by místo toho zasáhl Mississippi, kde je sto lidí, to znamená, že bych byl ochoten víceméně zabít osmnáct obyvatel Mississippi, abych zachránil osmnáct tisíc obyvatel New Orleans. A pokud to uděláte záměrně, potom jste zavraždil těchto sto lidí a to je úplně stejný problém. Také se ve svém řízení můžeme zmýlit a kdybychom neprovedli správně výzkum, naše řízení by mohlo Katrinu ještě zesílit a zabít v New Orleans leště víc lidí, a tak tato otázka, jak získáte důvěru, že váš zásah zmírní všechny škody a jak se vypořádáte s pochopením, že jste poškodil víc lidí, kteří by nebyli poškozeni, kdybyste nepodnikli žádnou akci na záchranu lidí? Zdá se, že sprejování se objevuje většinou v zemích NATO. Viděl jsem ho zde ve Spojených státech, viděl jsem ho v Anglii, viděl jsem ho ve Skotsku, viděl jsem ho v Kanadě a mám zprávy od lidí, kteří žijí ve Francii. Tam je seskupení. Zde je jistý druh politického seskupení a má mezinárodní rozsah. Není to jen domácí fenomén a každý, kdo ho chce vyšetřovat, domnívám se, by měl tento fakt vzít v úvahu. Najdeme zde politické seskupení a politické motivy. Ale podle mého skromného názoru to vůbec není pro dobro vaše nebo moje. Ale ať je to cokoli, brzy to zjistíme. Jsem si jist, že když se budete řídit starou radou, která je „sleduj tok peněz“, odpověď dřív nebo později najdete. Později jsme si uvědomili, že všichni sdílíme stejnou potřebu dostat tuto informaci ven, sdílet ji s veřejností, zpravit lidi, co se děje. Ed byl tak zanícený pro řešení toho problému, že nám nabídl svou pomoc. Dobrá, hlavní věcí nyní, protože to vypadá, že to bude stát dost peněz, je udělat to dobře. Nepůjdeme s kůží na trh, dokud nebudeme znát odpovědi na všechny otázky. Jo, my nejsme vědci. My jen klademe otázky. Přesně. A jsme velmi skeptičtí k odpovědím. To je zcela přesné, zcela poctivé. Proč by lidi o tom neměli vědět? Nikdy o tom neslyšeli. Nevědí nic. Nebyla jim předložena žádná fakta. Máme velké štěstí, víte to? Podívejte se na tuto příležitost, která k nám přišla. Příležitost. – Bude to boj, vím to. – Výzva a boj, já vím. A proč jsme zde, když ne pro ně? Viděl jsem oblohu křižovanou chemtrails a nepamatuji se, jestli to bylo v LA nebo na silnici, ale jednoho dne jsem se podíval nahoru a přemýšlel, podívej se na to! To není letová stopa, člověče! Byla to mřížka, mřížka, pravidelná mřížka nad městem a já nemohl uvěřit svým očím! Mléčně bílá oblaka. A víte, všechno se zdá tak zřejmé a důkazy které máme na zemi s hliníkem, bariem a stronciem a s tím, co vidíme v patentech a to, co říkají geoinženýři se děje každý den, Joe, to je trefa do černého. Toto je pro mocenskou elitu velmi choulostivý moment. protože provádějí velmi utajované operace jako troposferický aerosoový program nebo chemtrails, Projekt Icharius, nebo kolik jmen měl během let a oni zjevně vytvářejí pomocí geoinženýrství vědecký štít, aby odráželi sluneční světlo, protože globální oteplování se vymklo z ruky. A tak v tomto okamžiku je břicho bestie nad námi bez pancíře. Ať lidé věří v chemtrails nebo ne, geoinženýrství by mělo být dostatečně děsivé a když se lidé o geoinženýrství dozvědí, chemtrails se stanou zřejmými, protože je to to samé. Vy zde tedy mluvíte o globálním spiknutí? Geoinženýři to navrhují dělat na globální úrovni. Jsme v blízkosti Reddingu v Kalifornii. Toto je náš druhý krok po sympóziu AAAS a uvidíme, co najdeme. Jsme zde v severní Kalifornii u domu Dane Wigingtona, který vlastní více než 2000 akrů půdy, prozkoumal jezero Shasta a řekl mi o několika problémech, které zde mají. Pojďme si promluvit s Danem a uvidíme, co se na jeho pozemku děje. Podívejme se, na co přišel a také co podnikl na základě výsledků testů, které má k dispozici. Víte, já mám průpravu na poli energetiky. Postavil jsem první solární elektrárnu v kontinentálních USA na začátku 80. let. Můj dům byl na obálce největšího časopisu o obnovitelných zdrojích energie na světě, takže to je moje průprava. Mým cílem bylo varovat veřejnost. Padá na nás spousta toxického materiálu. Před čtyřmi nebo pěti lety byla naše obloha typicky modrá, ale nyní vidíte, že je pokryta čarami a oparem a na obzoru doslova nevidíte nic, na obloze nejsou žádné přírodní mraky. Tím chci říct, že to jsou všechno zbytky těchto čar za letadly, které vidíte vypouštět, rozšiřují se v oblaka, umělé mraky a obloha vypadá velmi špinavě. Nejsou to bílá oblaka na modré obloze, která byla viditelná ještě před několika lety, ale vypadá to jako kdyby zde probíhal nějaký druh masivní průmyslové činnosti nebo zde propukly lesní požáry a my to vidíme typicky každý večer. Vidíte jasně dokonce dole na úrovni země, jak významně klesají a my nevidíme, že s výjimkou dní, kdy tyto dlouhé setrvalé pruhy, které se rozšiřují a pokrývají oblohu a v některých dnech můžete vidět, jak tyto pruhy vertikálně klesají jako závoj. Předpokládáme, že tyto jemné částice klesají a my máme testy, které dokazují, že jsme zasypáváni částicemi hliníku, jehož koncentrace jsou doslova v desetitisícových násobcích úrovní, které jsou již považovány za vysolké. Takže zde nemluvíme o expozici těmto toxickým materiálům o několik procent vyšší. Mluvíme zde o množstvích například na úbočí hory Mt. Shasta. Jestli můžete zabrat kamerou zpět. To je krajina severní Kalifornie, považovaná za pradávný vodní zdroj. Testovaný vzorek sněhu z úbočí Mt. Shasta měl 61 tisíc částic v miliardě. Toto je obyčejná voda ze sněhu a lidé ji pijí, když podnikají výstup na horu. A nezapomeňte, že vládní norma vyžaduje maximálně 1000 částic. To znamená, že vládní limit byl překročen 61 krát a naši turisté tuto vodu pijí, když dělají túry na horu Mt. Shasta. Barium 83, stroncium 383. Takže lidé, kteří toto léto vyšplhali na horu, pili otrávenou vodu. V podstatě ano. Určitě bych nechtěl pít vodu s 61.000 mikrogramy hliníku v litru. A opět, viděli jsme, že během pěti let pH půdy v této oblasti eskalovalo deset až dvanactkrát a můžeme jednoznačně dokázat. To není spekulace. Můžeme nezvratně dokázat, že tyto kovy byly v dešťové vodě. Můžeme duplikovat vzorky. Bakalář věd na Mezinárodní lesnické škole v Missoule, profesor zoologie, specializovaný na vodní živočichy a 35 let u Lesní služby jako biolog divoké zvěře a před tím několik let u USDA Ochranné služby půdy jako ochránce půdy. Také jsem řídil botanické programy, oblastní a pastvinové programy a pokračuji v tom. Dnes dělám spoustu konzultací jako mistr zahradník. Když jsem zakládal tuto zahradu v roce 2005 nebo tak nějak, pH půdy bylo kolem 5,5 až 5,6. Toto je starý průzkum půdy v zemi. Můžete se podívat na tuto stránku zde, toto je moje půda zde. Toto je v dokumentech 125, 126 a to je přímo zde v mém domě a zde půdní reakce by měla být mezi 4,5 až 6,0 a támhle v čistém bahně je dokonce trochu tmavší. Tam je 6.8. A co to může udělat rostlinám a ekosystémům? No, vydloubnete jednu z těchto věcí a začnete se dívat na ty malé věci, které se plazí kolem v půdě a mnohokrát zjistíte, že už tam nejsou. Malí půdní členovci, které sotva můžete vidět mikroskopem, můžete skutečně vidět pohybovat se v půdě. Vypadají jako částice prachu. Ty začínají mizet. Nezmizí úplně, ale začínají se ztrácet. Toto jsou žaludy černého dubu. Toto je kousek cedrového dřeva. Toto by mělo být velmi kyselé a dostávám desetkrát vyšší hodnoty než očekávám. Je zde něco opravdu špatného. – Můžete vidět všechny tyto správy, mnoho zpráv. – Máte zde víc než dvacet zpráv. – No minimálně dvacet, řekl bych blíž ke třiceti. Všechny odhalují nebezpečná množství hliníku a baria. No, víte, věda k tomu říká, že se děje něco podivného a odpůrci k tomu řeknou „O co jde? Není neutrální dobré?“ Skutečně ne, neutrální není dobré. Neutrální není dobré. Jestliže je pH vaší půdy 5,6, potom by 5,6 mělo zůstat, pokud chcete, aby les zůstal zdravý a jestli chcete mít dobrou zahradu, měli byste pH udržovat kolem 6,0 a 6,5. Myslím si, že bychom se měli probudit a podívat se, co se děje, protože to nemůžeme ignorovat, protože se to neustále bude zhoršovat, pokud to budeme stále ignorovat a odsouvat jako kdyby to nic nebylo. Tam byly Masonovy sklenice a byly zbrusu nové, sterilizované, a do nich jsme nachytali déšť potom tam byl filtr HEPA, pomocí něhož jsme testovali vzduch. OK, takže jste zachytávali déšť a v podstatě jste filtrovali vzduch. Co jste našli? Hliník a barium. Zde je další test, který odhalil 375 tisíc částic hliníku v miliardě. Baria 3090 částic, stroncia 345. Jo, to je z vodní nádrže. Fólie EPDM, která posloužila pro vytvoření vodní nádrže, je materiál, z něhož se neuvolňují žádné chemikálie, který je vhodný pro vodní živočichy. Pro tento účel je navržený. Pramen, který napájí tuto nádrž, byl testován a znovu testován a skutečně neobsahoval žádný hliník, nulu. Jediný další zdroj vody pro tuto nádrž je déšť a my jsme situováni na filtrovaném, zalesněném kopci míle a míle daleko od průmyslu, dálnice a tak dále. Po několika dneh težkého sprejování se na vodní hladině objevil film, tak jsme tento škraloup testovali a našli jsme hliník a barium. Ale po roce a půl akumulace jsme měli 375 tisíc částic hliníku v miliardě. To je doslova jedovaté. Můžeme s konečnou platností říct, že to, co vidíme na obloze, odpovídá výslovně tomu, co je navrhováno v četných patentech a materiály nacházené na zemi odpovídají těmto patentům a tento materiál zde před pěti lety nebyl. Je to fenomén nedávné doby. V některých případech eskaloval o 50 tisíc procent během pěti let, v případě hliníku. Z původních 7 částic v miliardě, který již byl vysoký, vzrostl o 50.000% během pěti let. V tomto období jsme zaznamenali pronikavé změny. Dr. Leonard Thyme, PhD v chemii a já jsme přezkoumali výsledky a on řekl, že oxidy hliníku, baria a stroncia změní vaše pH z kyselého na neutrální. O tom není žádného sporu. A přesně to, jak vidíme, se děje. Mám doktorát z anorganické chemie z Oregonské státní univerzity, kde jsem pracoval s různými kovy a oxidačními stavy a po doktorátu jsem dělal práci v Brandeis, kde jsem pracoval na stabilizaci neoxidačních stavů různých kovů. Cílem je uspořádat obraz tak, aby vše zapadalo do dynamické rovnováhy života. Pracoval jsem s Francisem v Mt. Shasta a on mi ukázal nějaké analýzy vzorků dešťové vody, která měla co dočinění s úrovněmi hliníku, stroncia a baria v atmosféře, a tak mám pocit, že hlavním toxinem v těchto chemtrails je hliník. Podle úrovní, které jsme pozorovali v Mt. Shasta je to totálně, totálně nepřípustné. Když se dostanete ke kovům a biologickým systémům, už nemluvíte o množství hliníku, na který většina lidí myslí, když pije sodovku z plechovky nebo podobně. Takže jakmile dostanete oxid hliníku, ten vytvoří plak na tepnách a ukončí život. Když vezmete prvky, které normálně nejsou v životním prostředí a dáte je tam, nastanou vážné problémy. Hliník je velmi nebezpečný pro biologické systémy. Zaujme místo a už ho nikdy neopustí a to místo uzavře a je to. A tak když během času hliník akumulujete, způsobí vážné neurologické poškození, protože končí jako oxid hliníku, který se v podstatě přilepí na místo a nemůže být vypláchnut normálními systémy. V jádru kondice každého jedince je vždy nějaká úroveň toxinů a hliník je znám tím, že má karcinogenní účinky. Polovina života je v desetiletích. Myslím, že bychom měli pracovat na tom, abychom většinu těchto toxinů dostali z životního prostředí místo abychom je tam přidávali. Je velmi znepokojivé, že když přidáme víc toxinů do našeho prostředí, zvýšíme četnost a rizika rakoviny. I kdyby to byl jediný pacient, nelze to ospravedlnit. Je to tak smutné, že uvažují rozprašovat hliník do našeho životního prostředí, aby něco ovlivnili, když mohou způsobit mnohem větší škody. Ať ten materiál pochází odkudkoli, je zde. Množství kovu, který na nás padá, nemůže být popřeno. O tom absolutně není možné spekulovat. Množství kovu, jak jsem řekl, se během posledních čtyř let zvýšilo o tisícinásobky a California Air Quality Resources Board studoval aerosoly z Číny, tyto kovy mezi nimi nejsou. Miku, důvod, proč jsem se soustředil v prvé řadě na tento problém, je ten, že mám pocit, že všechny ostatní problémy jsou druhořadé. Co může být větší prioritou než nebýt schopen jít ven na procházkou a dýchat vzduch bez vdechování těžkých kovů? Jestliže je naše krajina otravována, jestliže se naše vody stávají toxickými, co nám zbyde? Na čem budeme moci pracovat? Ať svoji energii soustředíme na cokoli, ať je naše politické přesvědčení jakékoli, je to společný základ pro nás všechny. Musíme mít vzduch, který můžeme dýchat, jenž není plný jedovatých chemikálií a kovů. Musíme mít vodu, která není naplněna látkami, vypouštěnými těmito letadly, ať je těmito látkami cokoli, a lidé by neměli zapomínat na to, že atmosféra je tak tenká jako vrstva barvy na basketbalovém míči. Je to neobyčejně tenká vrstva, jež životu umožňuje existovat na této planetě. Nemělo by s ní být zacházeno jako s fyzikální laboratoří a experimentováno s ní, dokud se nerozbije. Je to pošetilost neuvěřitelných rozměrů a kéž by lidé pochopili, že tento druh experimentování probíhá nejen v současnosti, ale probíhá již velmi dlouhou dobu, během posledních padesát let probíhalo nesčíslně mnoho programů modifikace klimatu, čehož si většina veřejnosti není vůbec vědoma. Pokud si myslí, že jednoduše není pravda, že se něco takového v minulosti dělo, ať si vzpomene na věci jako Agent Orange a další věci, které vlády dělají proto, že mohou, protože není nikdo, kdo by je zastavil, protože mají tyto obrovské vojenské mašinerie, protože chtějí všechno ovládat. Možná jste věděli, že vláda vlastní dokument, dostupný online, který se jmenuje „Vlastnit počasí“, kde je vyjádřen cíl naší vlády a nejen naší vlády. Bylo nám řečeno agenturou Associated Press, že americká vláda vytvořila techniky fušování do počasí, aby Nový světový řád mohl vyhladovět miliony Američanů a zbytek ovládat. Existují techniky řízení počasí, zaprvé existují patenty na taková zařízení a zadruhé senátor Claiborne ve svém příběhu říká, že nejen existují, ale že byly použity ve válce ve Vietnamu. – My jsme Američané, my uděláme vše, co můžeme. – Uděláme, co bude vnašich silách, získali jste vědce na svou stranu. Vědci jsou s vámi. Přinejmenším tento vědec je s vámi. Sice nemám na účtě milion dolarů, ale mám dost, abych ukázal, že něco je strašně špatně. Toto pondělí 21. budeme v Arizoně se senátorkou Johnsonovou v Show Low, takže budeme sedět v autě dost dlouho. Jmenuji se Karen Johnsonová. Sloužila jsem v zákonodárném sboru státu Arizona 12 let a z toho čtyři roky v Senátu. Když vidíte nad hlavou letět letadlo a vidíte stopu, kterou zanechává konec letadla, tato stopa se táhme od jednoho horizontu k druhému, jak letadlo letí napříč a začíná tvořit filtr, který pokrývá větší a větší plochu oblohy a potom se jaksi vlní. Rozšiřuje se a vyplňuje celou oblohu. To si myslím. Jak si někdo může myslet, že je to normální? A potom tu žít, být pod tím, když vím, že ať je v tom cokoli, padá to dolů na vás a na zvířata a na Zemi. Pro mě je to děsivé! A pokud se lidé nezačnou opravdu probouzet a čelit faktu, že máme mezi sebou lidi, kteří nám dělají příšerné věci… a měli bychom se raději probudit a bránit se. Chci tím říct, že jsem matkou 11 dětí. Mám 35 vnoučat. Chci tím říct, že jsem je zaopatřila. Zajímám se o to, co tady bude pro má vnoučata. Zajímám se o to a mám nesmírné obavy, co jim tady zanecháme. Hliník je toxický a víme, že má kumulační efekt. Víme, že ho dostáváme víc. Vdechujeme ho se vzduchem, pijeme ho s vodou, takže ho akumulujeme víc. Takže představa, že je do našeho životního prostředí rozptylováno více hliníku způsobem, o němž se zmiňujete, je pro nás velmi děsivá, je pro nás velmi znepokojivá. A ti z nás, kteří v tomto směru provádějí jakýkoli výzkum, jsou skutečně znepokojeni tím, jak jsme špatně informováni o tomto problému a tím, co se provádí. Hliník je toxický. Víme, že je to tak, a můžeme vést debaty o tom, jak velké množství již začíná narušovat tělo, ale pokud přijmeme fakt, že je kumulativní, že je synergický, potom musíme dojít k závěru, že to není zrovna dobrý nápad vypouštět ho do atmosféry, zvláště když víme, že již nyní dostáváme zvýšené množství a zvláště když víme, že vědecké komunity po celém světě ukazují prstem na toxicitu těžkých kovů, které denně absorbujeme v potravě, kterou jíme, a ve vzduchu, který dýcháme. Takže proč se to děje? Proč je dovoleno být neustále sprejován po celých Spojených státech, po celém světě? Kdo to platí? Třeba výskyt Alzheimera neskutečně vzrostl, což má jistě co do činění s usazováním hliníku v mozkových buňkách. Téměř každá rodina byla dotčena členem, který jak stárne, má Alzheimera. Je to hrozná nemoc jen tak říct, že za to může pití sodovky z hliníkových plechovek, víte můj otec zemřel na Alzheimera a nikdy nepil sodovku z plechovek, víte, a tohle vysvětlení se mi prostě nezdá správné a tak by mě zajímalo jak moc mu uškodily tyhle chemtrails? Hasič z Pine, Arizona tvrdí, že požáry, které nyní hasí, jsou co do intenzity někde jinde než dříve. A když se podíváte na vzorky vzduchu a vidíte jemné hliníkové částice, které jsou velmi hořlavé, a vidíte hořčík jak se usazuje na stromech, to způsobuje nebývale divoké lesní požáry. Ale když se podíváte na tohle, uvidíte, že je to počet částic na miliardu. Právě mi to poslali a já zjistila, že to je extrémně zajímavé protože by ve vzduchu měly být dvě částice hliníku na miliardu a tohle nám říká, že v tom je 39 000 částic hliníku na miliardu? To je astronomické. Barium je vysoké. Tohle je hodně mimo tabulky, co lidé dýchají, co na ně padá. A víte, lidé se diví proč jejich zdraví zhoršuje, proč musí chodit do nouzových místností, proč nemohou dýchat, proč mají Alzheimera. Tohle bylo naplánováno! Máme tady pijavici. Nevím, jak jim chcete říkat, „one-worlders“, „Ilumináti“, nevím jak jim chcete říkat. Tito lidé se nezajímají o průměrného člověka. Starají se jenom o sebe, o svoji chamtivost, svoji moc a když eliminují dvě třetiny či tři čtvrtiny z nás na planetě, tím lépe pro ně. Pak nemusí tolik lidí nahnat do stáda a starat se o ně. Takže tohle je mnohé z toho o čem to celé je, což je velmi velmi znepokojivé a strašidelné. Odkud tyhle látky pochází? A proč? Proč jsou některé tyto látky takto šířeny? Slyšela jsem různá vysvětlení jako “Oh, potřebujeme ochladit planetu” a tamto a tohle ale když chcete ochladit planetu, proč v tom potřebujeme všechny tyhle látky? Žádné vysvětlení mi nikdy neznělo pravdivě. A jak nastavuji přístroj, podívá se na mě a řekne “Oh, tyhle stromy umírají.” A já říkám: CO? Ona říká: „Všechny tyhle stromy tady umírají!“ A tak si říkám, dobrá tedy, otestuji přítomnost hliníku, protože to je klíčová záležitost v těchto programech o kterých mluvíme, a titan. Tak jsem vzala vzorek kůry a podrobila jej testu a našel hliník a titan. Tak jsem začala cestovat po Kalifornii a nacházela to samé. U jezera Tahoe bylo mnoho stejného typu kůry a kolem Sacramenta a Davisu, prostě všude, kam jsem jela. Všímala jsem si téhle stříbrnobílé kůry. Myslím, že tyhle chemikálie padají dolů a ničí kořeny a pak jak jdou nahoru, objeví se v kůře. A teď tihle dva tady. Tak moc to bolí dívat se na ně, podívejte jak jsou staří. Přišli jsme o čtyřicet stromů na deseti akrech. Každý víkend vidíme další strom, který začíná umírat a je to tak smutné, a z myšlenky, že by to mohlo mít něco společného s těmi všemi vysvětleními, mě mrazí. Pokaždé, když přijdeme o strom, to není dobré, je to prostě smutné. Víte, máme tady ještě další, tady v té skupině stromů. Necítíte se lépe, když povstanete a bojujete než když si zalezete do malé díry a jdete spát? Kruci, lidi! Máte tam venku rodiny. Děti jsou venku, vaše vnoučata! Musíte něco udělat a pomoci! Má největší naděje je dostat lidi k otázce a hej, když se neproberou zatímco jsme tam, doufám, že zasadím nějaká semínka. Jedeme na nejkrásnější místo na planetě, Hawai, omrknout, co se děje a sesbírat nějaká data. – Mrkej na to, čéče! – Jo, mysl ani nemůže pojmout takový sen, jako tohle tady. Jo, už když sem přijíždíte, tak byste ani nepomysleli, že takový ráj může být ničen. A dělají to v ostrovním stylu. Dělají to mimo ostrov, takže nevidíte chemická letadla. Teorie je taková, že oni sprejují nad mořem a přichází to sem. Tyhle přichází ze západu. Dneska také sprejují z obou stran. Spousta tohoto materiálu jsou vlastně chemtrails přicházející tímto směrem. Materiál je blokující. Měli bychom vidět horizont, zakulacení Země. Jsme dostatečně vysoko a máme oceán, správně? Takže bychom měli vidět Velký ostrov, je pouze 30 mil daleko. A v pozadí není vidět modrá obloha. To je ten klíč. Je to všechno, víte, je to taková divná modrá, jako stříbrnomodrá, jak říkám já. A to je dnes pěkně. Víte, už neexistuje modrá obloha. Budeme se dnes v noci dívat na hvězdy a je to jako… však uvidíte. Dokážete je spočítat! Vidíme v noci pouze pár hvězd. Měly by jich být stovky tisíc a já je dokáži spočítat. Jedna je tady a jedna tady, tady je planeta. Některé noci jich vidíte sto a některé deset. Tohle mě znepokojuje, tady tohle. Je to prostě měkké. Jde to snadno odlomit. To není přirozené. Viděl jsem stovky tisíc kokosových ořechů a nikdy jsem to neviděl takto odpadávat. Podívejte na to lidi. Nikdy jsem nic takového neviděl. Staral jsem se o stromy celou dobu na Velkém ostrově. Nikdy jsem nic takového neviděl. Proto jsem znepokojený. Není to jednoduchý úkol, který máte zde na ostrově. Vidím skepticismus protože je to mimo jakoukoliv realitu. Je to úžasné. Je to úžasné, nepokusit se podívat se na to očima někoho jiného. Mýma očima je to jako den a noc. A pro některé lidi je to jen hluboká iluze. Co myslíte, že by se stalo, kdyby si všichni uvědomili, co se děje a jaké plány mají geoinženýři? Myslím … myslím, že by chtěli na Havaji revoluci, pokud by lidé opravdu pochopili, co se děje. Jaký je váš zájem o … vím, že milujete tuto zemi , co si … jaký je váš zájem o chemtrails? No, že bychom nebyli schopni tady žít a pěstovat vlastní jídlo a že naše zdraví by bylo oslabeno. – Myslíte si, že už k tomu došlo? – Ano. Ono se to tady děje každý den. Ubíjí nás to a ubíjí, ubíjí, ubíjí, mikrodávky každý den a samozřejmě se to dostává do prostředí a samozřejmě to oslabuje rostliny A to trvá několik let, skutečné oslabení rostliny takže budeme shánět geneticky modifikovanou kolokázii a geneticky modifikovanou papáju, protože nebudeme schopní pěstovat z vlastních semen. Nedokážeme být soběstační. Nedokážeme doopravdy být takoví, jaké nás stvořil bůh. A tak mě můj kamarád přesvědčil, abych udělala analýzu vlasů mé dcery. Tak jsem do toho šla a uzmula právě vyrostlý vlas a odeslala jej na test. Byla jsem si prostě jistá, že vlas mé dcery bude čistý, díky našemu životnímu stylu. Pak vzorek přišel zpátky a byl tam vysoký výskyt hliníku. Tady je tabulka. Tohle je referenční rozsah a tady jsou výsledky mé dcery. 23,1 hliníku a obloha je pokryta bílou mlhou. V noci se dívám na nebe a už nevidím neproniknutelné hvězdy jako kdysi a nemůžu si pomoct ale myslím si, že to má něco společného se zdravím mé dcery. Nevím, odkud jinud by ty těžké kovy mohly pocházet. Podívejte se kolik jí je, a to tu byla izolovaná. A ona je … Kdokoli, kdo to tu vidí, myslí si, že tu žijeme jako v ráji. Tohle dítě by mělo být jako super člověk, organická farma. A tady vidíte všechny ty těžké kovy. Ona má podle tabulky nejvyšší úroveň hliníku a to nikdy ani nebyla očkovaná. Přátelé, tihle lidé si hrají na boha. Hrají si na boha; manipulují počasí a rozprašují látky po obloze. Snaží se ovlivnit všechno včetně vašich rostlin a stromů a dokonce oceánu. Dnes večer opravdu doufáme, že místo, abyste to ignorovali, se opravdu do toho ponoříte. Protože já opravdu věřím, z hloubi svého srdce, že jsme ve skutečné krizi. Opravdu tomu věřím. Plánují vysypat deset až dvacet milion tun hliníku do horní atmosféry. Co dělá hliník? Mění pH půdy, což je toxické pro rostliny. Také je to velmi toxické pro lidské zdraví. Opravdu to dělají? Dobře, povím vám, co jsme našli. Máme mnoho důkazů, že to nejen navrhují, ale, jak věřím, již se to děje. Dobrá, jak jsem slíbil, spojili jsme se s velmi speciálním hostem, Michaelem J. Murphym, který momentálně pobývá na Hawaii a točí dokumentární film s názvem “Co to na svět sprejují?”. Michaeli, vítej v programu. To je skvělé mluvit dnes s tebou. Mám přítele, který nedávno… on se vždy dívá na věci jiné perspektivy. Víte, on je tak trochu konspirační teoretik, a on říká, že kdykoli jede do L.A. prezident, v tom týdnu vůbec nesprejují. Můžete mít lepší místo pro interview? Podívejte. Tohle se děje nad našimi farmami a nad našimi věcmi, takže v podstatě chtějí eliminovat naši schopnost jíst organické potraviny, čisté potraviny, mít čistou vodu, a tak mi to opět zní jako, i když je to jen můj dojem, kdyby to dělali proto, aby nás mohli kontrolovat. Jak můžeme ovládat masy? Jak pro vás může být dobrý hliník? A který je ten druhý kov, o němž jste se zmiňoval? – Je to barium. – Barium a hliník. Samozřejmě jsou toxické … pro všechno. Pro lidské zdraví. Pro lidské zdraví, pro farmy, pro zvířata, pro všechno! 61 tisíc částic v miliardě. A neměla by vláda bít na poplach při jednom tisíci? Při tisíci. Lidé to pijí když šplhají na horu. Pijí vodu ze sněhu. Je to jed. Ó můj Bože, je to tak odporné! – Je to 60 krát nad limit. – Přesně, 60 krát nad limit. Mluvil jsem s přáteli v L.A. a ti mi řekli: „no, to jsou jen kondenzační stopy.“ No to můžete vykládat svému psovi, že na nás nic nerozprašují, víte? Vy nejste odborník, ale jste znepokojený občan, který řekne: „Počkejte chvilku. Vy děláte výzkum a to je právě to, co my Američané potřebujeme.“ Takže řeknete: „Víte co? Já chci vědět, co se děje.“ „Chci vědět, co FDA dělá s mým jídlem. Chci vědět, co vláda dělá s mým vzduchem, s mou vodou a půdou.“ A je skvělé, že se snažíte dostat na světlo tuhle záležitost. Dejme stranou všechny teorie a co právě geoinženýři navrhují, protože to, co se nachází je dostatečně děsivé, – takže stačí, když se budeme zabývat jenom tímto. – Víte, já povzbuzuji hodně lidí, aby se vzchopili a ptali se, co se děje. Takže díky vám, Michaeli, díky moc. Aerosolové rozprašování hliníku působí všude a my máme překrásné tropické klima, které, věřím, může být v ohrožení, takže jsme to nechtěli jen komentovat a přinést zprávu o tom, co lidé nacházeli po celém světě, ale povzbudit lidi, aby prováděli testy na hliník, stroncioum a barium. Myslím, že to byl v zásadě velmi úspěšný výlet. Viděl jsem mnoho probuzených lidí zde na Havaji, v Maui a nejen zvědavé, ale ochotné podívat se na to důkladněji a v tom vidím naději. Toto je jeden z nejsmělejších činů Eda Griffina. Existuje tabu, o němž nikdo nechce mluvit, a je jím rozprašování aerosolů. Nyní máme tuny zdokumentovaných důkazů rutinního rozprašování aerosolů. Vždycky mě vzrušovalo, že podstatná část lidstva se vždy dívala na oblohu a ptala se „proč? Ne, nejsou žádná omezení. Existuje nekonečný prostor a nekonečný vesmír a nyní v 21. století to nesmíme dělat. Kdokoli, kdo se dívá nahoru a vidí obrovské křižující se linie ve tvaru X na obloze, které tam ještě před deseti až dvaceti lety nebyly, je nyní najednou nazýván pošukem a lidé, kteří jsou nejlepšími a největšími obhájci revoluce za svobodu, nechtějí abyste o tom mluvili, protože byste je mohli zdiskreditovat. Zdá se, že je to nějaký průmysl, který to vytvořil, aby využil peněz daňových poplatníků k provádění sprejování obrovských rozměrů, programu globálního sprejování, aby na tomto projektu vydělal peníze a zdá se, že se vůbec nestará, jaké to má dopady. Nepokouší se provádět experimenty, aby zjistil, jestli to mohou přežít lidé nebo cokoli živého. Oni jenom chtějí ten sajrajt dostat nahoru. Potom objevíme, jak jdeme stále dál po stopě, že existují firmy, které generují geneticky modifikované organismy, osiva, modifikovaná osiva, která jsou odolná vůči hliníku v půdě. Mnoho úrody z takové půdy nesklidí a tak nyní, když zaneřádili půdu, farmáři se musí vrátit na začátek a kupovat semena, která byla geneticky modifikovaná, aby odolávala hliníku, jenž byl vložen do půdy, a najednou je lidstvo zcela závislé na těchto společnostech jako Monsanto a další obří zemědělské firmy. Už nejste schopen nic vypěstovat z přírodních semen. Dívali jsme se na to a je to šokující věc. Doufám, že se nepotvrdí, že je to pravda, ale vše zatím nasvědčuje tomu, že taková je skutečnost. Jdeme tady taky do analýzy náklady/užitek, neboť do toho geoinženýrství může být zapojen také HAARP, jak jste se pánové již zmiňovali, což je těžce zdokumentováno v návrhu Zákona o ochraně prostoru, který předložil Dennis Kucinich. Tento zákon, mimochodem, nebyl Kongresem schválen. A potom „Kay Bailout“ (bailout = pomoc v nouzi), jak mu tady říkáme, Kay Bailey Hutchinson také sestavil nějakou legislativu, která měla podchytit geoinženýrství, které nás má údajně ochránit před globálním oteplováním. Ale je to analýza náklady/užitek, protože to může být prospěšné na mnoha úrovních. – Ede, chci tím říct, takhle dělají všechno, že? – To je pravda. A existuje staré přísloví, že když sleduješ dolar, sleduješ prachy, obvykle dojdeš ke zdroji problému a mě se zdá, že byl vybudován strašně ziskový průmysl kolem konceptu geoinženýrství, nebo modifikace počasí, nebo zmírňování globálního oteplování a okolo všech ostatních podobných věcí, které by bylo možné snadno prodat nic netušící veřejnosti. „Ó, to je dobře, my nechceme globální oteplování,“ a tak vyrukují s tímhle a lidé nekladou otázky a nekritizují. Ale za scénou vidíte, že byl vybudován celý průmysl, který je, jak říkám, obrovsky ziskový a peníze na to všechno jdou od daňových poplatníků. A to je podfuk, jinak se to nazvat nedá. My se právě zaměřujeme na jednu oblast, kterou lze snadno prokázat. O oblasti, kam jdeme, nejsou žádné spekulace. Oni určitě provádějí toto geoinženýrství. Oni o něm samozřejmě také hovoří. Vytvářejí pro ně vzorce. Mají pro ně vypracované strategie. Získali na ně finance. Už je zrealizováno. Dokonce ani nemusíme chodit do dalších oblastí, abychom z toho udělali případ. Okay, předpokládejme, že tomu věří, když o tom mluví a plánují to udělat, a tak neměli by být stejně polekaní z toho, co chtějí udělat, kdyby se ukázalo, že barium a hliník a některé další toxické kovy jsou velmi zhoubné pro planetu a pro lidské zdraví? Copak to nestačí? Chcit tím říct, kolik problémů si vytvoříte, když do toho půjdete? A tak když se chystáte zabít planetu a zabít populaci, potřebujeme další důvod být znepokojeni? „Co na svět rozprašují?“ Díky Bohu lidé kladou tuto otázku. To je vše, co chceme. Chceme mít právo klást tyto otázky. Náš dobrý přítel G. Edward Griffin. Všichni zde přítomní, Michael J. Murphy a Paul Wittenberg dělají dobrou práci. S vaší pomocí to bude veřejné úsilí získat pro lidi skutečné informace. „Co na svět rozprašují?“ A nakonec krátké komentáře než vyprší náš čas? Moje poslední myšlenka je, že se ptáme „Co na svět rozprašují?“ A již víme, co to je a to se vám, lidi, líbit nebude. Jsem Peter Vereeke, jsem z Belgie, je mi 54 let, sám tomu nemůžu uvěřit. Jsem velmi šťastný člověk. Děláme práci policie, mělo by to dělat Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo životního prostředí. – A je skutečně podstatné, že se z toho stává lidová revoluce. -Také si to myslím. Protože my nebojujeme proti něčemu, ale za něco. Byl jsem v radě asi 25 let a jedno období taky starostou. Takže zhruba před deseti lety se všechno začalo měnit. Začal jsem získávat obrázek, co se skutečně děje a začalo mi být nad slunce jasné, že my, lidstvo, jsme byli manipulováni a ovládáni a vykořisťováni po celá staletí. A tento fenomén chemtrails mě dopálil, protože jsem si připadal tak bezmocný. Můžete se rozhodnout, jaké jídlo budete jíst, co budete kouřit, co budete pít, jaký život povedete, ale ne s tímto fenoménem. Jste pouhou obětí. Je to jenom hra. Na světě jsou hodní chlapci a špatní chlapci. A my naštěstí jsme v takové pozici, že můžeme hrát roli hodných chlapců, kteří mají příležitost a šanci zvítězit. Za ty tři dny, které jsme s nimi strávili, moje srdce pookřálo, protože to byl tak nádherný způsob života. A tak klidný způsob života. Rád bych věděl, co se s tímto místem stane za deset let. Bude všechno zahubeno kvůli bohatství? A pokud k tomu dojde, odkud budou získávat zdroj potravy? Budou (potraviny) muset mít jakostní třídu a dostat certifikát od firmy XYZ? A jaké na ně budou kladeny požadavky? A to je konec svobody. Jsem tím skutečně znepokojen. Skutečně jsem. Naučil jsem se říkat, že všechno je jak má být a všechno bude okay. – Bude to v pořádku. – Bude to okay. – Ano. Mám takový hluboký pocit, že nakonec vyhrajeme, protože máme právo na své straně. Vesmír nám pomůže. A mám silný pocit, že jsme podporováni entitami a silami, které si ani neumíme představit. Nyní poprvé máme tento vědecký důkaz, že jsme sprejováni. Jsme sprejováni a je to neuvěřitelné, je těžké tomu uvěřit a myslím si, že v tuto chvíli se nesmíme zastavit. Jakmile o tom víte a jakmile máte tento nástroj a tuto příležitost, že problém chemtrails nebo trvalých contrails nebo jak to budete nazývat je rozpoznán jako skutečný. může být veřejně diskutován v kontextu geoinženýrství. Myslím, že je nejvyšší čas tento problém předložit veřejnosti. Toto je, jak obloha údajně vypadala, to staré malby, na něž jsme, obávám se, zapomněli. V letech, kdy jsem byla novinářkou v oblasti medicínského výzkumu, dívala jsem se na mnoho věcí a našla jsem tři stejné problémy, ať jsem se dívala na cokoli. A to, že se staneme hloupějšími, že se staneme nemocnějšími, a že se staneme neplodnými. Občané z celého světa se sjeli do Belgie na toto první mezinárodní symposium o chemtrails. Tato událost přilákala přední profesionály, politiky a aktivisty, aby diskutovali o zdravotních, ekologických a společenských důsledcích těchto programů. Dnes to bude pouze o dokumentech, patentech, koncesích a všem, co nás přivede k pravdě. Proti tomuto rozsáhlému celku nemáme v rukou jiné zbraně, než je odhalování a vnášení světla do těchto špinavých praktik. Musíme doufat, že naše úsilí přivede stále více a více lidí k uvědomění, že jsme klámani našimi vůdci. Takže dnes, jako rodina, spojujeme síly s lidmi, kteří vnesli do světového podvědomí, že chemtrails nejsou konspirační teorie, ale konspirační fakt. Z Technické Univerzity v nizozemském Delftu, dámy a pánové, přivítejte prosím Coena Vermeerena. Jmenuji se Coen Vermeeren a jsem profesorem na delftské technické univerzitě. Obvykle mají lidé své hlavy svěšené k zemi ve svých dvou-dimenzionálních prostorech a nedívají se nahoru. Jestli se ale díváte, vidíte stále více a více podobných míst jako zde. A to mně začalo dělat starosti. Pro naše studenty nemám o tomto fenoménu žádná vysvětlení. Začal jsem to zkoumat a zjistil, že jim neumím odpovědět na jejich otázky vyjma toho, že tento fenomén není přirozený. Není to přirozené. A vysvětlení, jež jsou nám předkládána mi nestačí. Když se na to podíváme z vědeckého hlediska, tak první věc, kterou vědec dělá je, že se pokouší věci vysvětlit. Protože moji studenti ještě nejsou tak chytří jako já, takže jsem to já, kdo jim musí dát odpovědi na jejich otázky. Pokud se však zeptáte většiny vědců, upřímně, nedokážou zodpovědět všechny vaše otázky. Jestliže lidé používají řízení klimatu nad hlavami nás všech, chci znát ty důsledky. Dopady na lidské zdraví, chci vědět vše. Potřebuji, jako učitel na univerzitě, dát studentům jejich odpovědi. A oni mají dobré otázky, já však nemám odpovědi – a chci je znát. – Skvělé. A toto bychom měli prodiskutovat. Dámy a pánové, pro ty z vás v publiku i pro vás na celém světě, zde je Michael Murphy. Mnohokrát děkuji. Je to velká čest, být zde v Belgii. Lidé, kteří jsou u moci, řídí vše. Ovládají trhy, ovládají nás, dokonce už ovládají i počasí a to vše mohou použít k válečným účelům. Jedna věc, kterou však kontrolovat nemohou, je to, co Bůh kdysi stvořil a tím jsou přirozeně se vyskytující semena. Říká se tomu hegeliánský dialekt. Je to ‚problém – odezva – řešení‘. Problém zde jsou masivní množství hliníku, vše začíná odumírat. Ono řešení je společnost XYZ, která řekne: „Člověče dívej! Tvá úroda nemá žádné výnosy. Všechno odumírá. Ale já mám řešení. Mám semeno, které v tomto prostředí poroste. Jediné, co musíš, je nakupovat teď ode mě.“ Jsme trochu znepokojeni tím, že by část této agendy mohla chtít vyhubit vše, co je původní a přírodní a nahradit to gen.mod. semeny, jež budou odolná vůči hliníku. Mnozí možná ví, že jsme se právě vrátili z týdenního natáčení na Hawaii, byla to neuvěřitelná cesta. Jsou zde obavy o tamní obyvatelstvo, které začíná pozorovat měknutí kokosových palem, což by mohlo být opět způsobeno širším programem s cílem zničit vše, co je původní a přírodní tak, aby korporátně upravené gen.mod. potraviny mohly být jedinou věcí, jediným zdrojem potravin pro lidi. Neměl jsem tušení, že je tolik lidí, mladých a starých, jež se zajímají o tento fenomén, který se jich týká a obzvláště se mi líbil dnešní projev té mladé slečny. Teprve sedmnáctiletá a již dávající projev obecenstvu, to je, páni, neuvěřitelné. Jmenuji se Sofia Xenedis a je mi 17 let. Je vcelku děsivé vědět, že vzduch, který dýcháme, není takový, jaký by měl být; že potraviny, jež jíme a vodu, kterou pijeme může obsahovat stopy těch látek, co jsou na nás rozprašovány jako bychom byli hubený hmyz. Pocity, že mi toto způsobují, jsou pocity hlubokého vzteku a zlosti. Nechci být otrávena. Nechci být infikována rakovinou. a jsem prostě naštvaná, že toto globální trávení může být prováděno v tak velkém měřítku a jen málo je děláno k zastavení tohoto zločinu. Dovolte mi položit vám jednu otázku. Jsme postřikováni? Byli jsme postřikováni? A je jejich záměrem postřikovat nás znovu a znovu? Co s tím hodláme udělat? Jak se s tím hodláme vypořádat? Jak to hodláme zastavit? Znám odpověď. Je zde pouze jeden člověk, který to může zastavit a vy ho znáte. Jste to vy. JSTE TO VY! Vy jste ta osoba, na kterou jste čekali. Jsme velkolepá, nádherná, božská lidská stvoření. Dámy a pánové, sestry a bratři v tomto publiku a na celém světě, velmi vám děkuji za to, že jste s námi a nyní si vychutnejte tuto píseň. No, jsem rád, že počasí je zatím s vámi, přátelé. Jen si představte, kdybychom toto dělali v zimním čase. Jestli pojedete do Washingtonu DC, možná narazíte na sníh. – Ať díky Bohu či ne. – To je pravda Víte, je zajímavé, že jen v kontinentálních Spojených státech je samo o sobě něco okolo 32 různých programů sloužících k úpravě (přizpůsobování) počasí a teorie je taková, že geoinženýrství je z části o úpravě počasí. Víte, Miku, to je dobrá zmínka. S touto spornou otázkou geoinženýrství je spojeno mnoho podskupin. Lidé nám stále píší informace o tom, co je spojeno s globálním oteplováním a změnami počasí. Někteří si myslí, že je zde spojení s nemocí Morgellons a další si zase myslí, že je to prostřednictvím elektrických impulsů z HAARP anténního systému na Aljašce a Sibiři. Z toho se člověku zatočí hlava a myslím si, že každá oblast stojí za prozkoumání, ale máme málo času a je moudré zůstat zaměřen pouze na postřikování ovzduší a na jedovatost těchto chemikálií, jež způsobují ničení této planety a našeho zdraví. Co více potřebujete než přesvědčit lidi, že tomu musí být dána přítrž? Myslím si, že náš úkol je zůstat zaměřený. Měli jsme takový nápad. Víme, že politický systém znáte opravdu dobře a mysleli jsme si toto: Máme velkou spoustu dat a informací posbíraných na našich cestách a říkáme si, že by bylo dobré zakončit film tím, jak tyto materiály předáváme zvoleným úředníkům, některým senátorům. A mysleli jsme si: Kdybyste přišel a pomohl nám s tím a ukázal nám, jak se dostat dovnitř – jak to zařídit politicky. Zní to jako opravdu dobrý nápad a také vím, koho musíme získat ve smyslu dozvědět se, komu bychom opravdu měli o tomto říci. Úplně přinejmenším to chce udělat tak, aby pro ně bylo nemožné tvrdit, že o tom nic neví, sloupnout jejich hodnověrné popírání o tom, že neslyšeli o datech, které poukazují na operace dějící se se stratosférickou mlhovinou. A přinejmenším by to také mělo být velmi zajímavé pro kriminalistickou oblast, dostat pár lidí do střehu. Ano, ve Washingtonu máte mnoho nepřátel. Je to místo, kde se schází všechna ta moc a peníze. Takže jsem si jistý, že tam jsou lidé, kteří prostě nechtějí, abychom dělali to, co děláme, ale těší mě, že půjdete a uvidíte. Vzali jsme data do Washington DC. Tam byla předložena našim zvoleným zástupcům s následujícím dopisem: Podle pátého článku Listiny práv a svobod, dodatku Ústavy Spojených států amerických, žádná osoba nesmí být připravena o život, svobodu nebo majetek bez soudního procesu. Ale každodenní rozprašování chemikálií připravuje všechny osoby Spojených států o život, zdraví, svobodu a integritu našeho společného a soukromého majetku bez rozhodnutí soudu. Obracíme se na Vás jako na zástupce lidu Spojených států amerických a žádáme, abyste udělal vše, co je ve Vaší moci, k naší ochraně a zajistil, aby okamžitě přestalo geoinženýrské rozprašování. Neexistuje žádné ospravedlnění, zákonné ani jiné, pro otravování planety a jejích obyvatel. Nyní předpokládejme, že přiletěli mimozemšťané, možná přistáli na pozemku sídla OSN nebo si našli ještě vhodnější místo. Ale předpokládejme, že přiletěli a dali vám krabičku a ta krabička měla na sobě dva knoflíky. Jeden je pro řízení globální teploty. Ten druhý knoflík je možná pro řízení koncentrací CO2. Můžete si představit, že bychom o tu krabičku vedli války, protože se neshodneme, jak ty knoflíky nastavit. Žádná globální vláda a různí lidé chtějí knoflíky nastavit různě. Solární inženýrství je jako chemoterapie. Nikdo ji nechce, ale všichni chceme mít schopnost chemoterapii dělat a pochopit její rizika, pokud sami rakovinu dostaneme. – Jak dlouho už to trvá? – Doby životů nebo roky? – V rocích. – Pár roků už to trvá. – A pak, co padá dolů? – Jo, to je správně. – Žádné toxické vedlejší účinky, o nichž víte? Věc, na kterou jsme vždy zvědaví, nevíme. A tak když přemýšlíte o ochraně před okyselením, několik studií jasně ukázalo, že to není problém. Ovšem jde o to, že při tak krátkém výzkumu se může objevit něco neznámého, co přijde z neprozkoumaného pole a kousne nás. Jmenuji se Mike Murphy, jsem filmař z Los Angeles, zabýváme se problémem zvaným geoinženýrství. Máme velmi přímou otázku o problému geoinženýrství. Obávám se, že nevím, o čem mluvíte. Rádi bychom věděli, jestli podporujete geoinženýrské návrhy rozprášit 10 až 20 milionů tun hliníku do ovzduší? – Skutečně bych rád dostal souhrn základních informací než vyslovím názor. – Není problém. Jste si vědom této sporné otázky? – Vůbec ne. – Vůbec? – Ne. – Okay, máme dopis od voličů a lidí, kterých se to dotýká. – Co jste zač? – Děláme dokumentární film o jednání (kongresu). – Já nevím. Máte chlapci pověření být tady? – Ano máme. Taky jsme prošli bezpečnostní kontrolou. – Jsme dotováni naším zřizovatelem… – Prosím ne. – Prosím, nedokýkejte se toho. To je naše vlastnictví. – Lžete. – Ne, nelžu. O čem jsem lhal? O čem jsme vám lhali? – Ne, … – O čem jsme vám lhali? Pane, o čem vám lžeme? To je trochu neobvyklé, ne? – Ne, neslyšel jsem o tom. – Okay A zdá se, že tyto programy již byly spuštěny… Víte, já se na ty návrhy také nedíval, proč mě nenecháte, abych se na to podíval ještě jednou? – Můžu to udělat, pane. Opravdu jste si vědom…? – Skutečně, musím už…. – Můžeme s vámi mluvit? – Jo. Dovolte, abych se toho ujal a získal to. Podívám se na to, podívám se na to a podle toho budu jednat. Generále! Tento vyloženě utajený program aerosolového postřiku, stratosferického aerosolového postřiku, geoinženýrství používá tuny hliníku, který rozprašují po obloze. Nemám tušení, o čem mluvíte. Běžně se tomu říká chemtrails, pane. Když jste byl šéfem NIMA, viděl jste ty aerosolové stopy? – Mike Murphy, pane, jsem zde z Los Angeles. – Ahoj. – Pane, my zde točíme o problému zvaném geoinženýrství a chtěli bychom vědět, zda podporujete geoinženýrské návrhy. – Poslanče? – Podporujete geoinženýrské návrhy rozprášit 10 až 20 milionů tun hliníku do atmosféry? – Nejsem s tím obeznámen. – Co? – Nevím, o čem mluvíte. Nejsem seznámen s tím, o čem mluvíte. Můžeme se sejít v mé kanceláři? Nepodporuji to, nedíval jsem se na to, tak ne… Slyšel jste o tomto problému? Stává se součástí mainstreamu a veřejnosti a opravdu existují parlamentní komise, které byly vytvořeny proto, aby mluvily o těchto programech. Jo, dobře, myslím si, že než něco vypustíte do atmosféry, měl byste vědět, co to způsobí, nemám pravdu? – Ano. – A když nevíme, jaké by to mělo účinky, neměli bychom to dělat. Myslím, že jsou čtyři různé možnosti, když uvažujeme o spuštění geoinženýratví. První by byla, že bychom ho jednoduše zakázali. Já bych řekl, že nikdo nechce mít příliš velká omezení, pokud jde o studie v malém měřítku, protože to vědcům sváže ruce. Myslím si, že to, co by se vědecká komunita měla pokoušet dělat, je řekněme věci v malém měřítku uvnitř tohoto prostoru a je vědeckou otázkou, co by tím prostorem mělo být. A nemělo by zde být mnoho dohledu a omezení. Poslanče… Ahoj, jsem Mike Murphy z Los Angeles a zabývám se problémem zvaným geoinženýrství. Tito chlápkové utíkají před problémem geoinženýrství, rád bych věděl, proč? – Musím mluvit se svým personálem. Nevím, jaké jsou podrobnosti. – Informoval vás někdo o tom problému? Nebo … pane? Poslanci, mluvil s vámi někdo o otázce geoinženýrství minulý listopad? Podporujete tyto návrhy? Rádi bychom vám dali jistý dokument. – Jaký? – Geoinženýrství? Víte něco o problému geoinženýrství? Nikdy jsem o tom neslyšel. Není to nic, o čem bych někdy slyšel. Když jsme se dnes podívali nahoru na oblohu, viděli jsme, že ty věci probíhají. – Slyšels jste o geoinženýrství? – Ne. Navrhuje se vysypat 10 milionů tun kovů do vzduchu. Toto pokryl Výbor pro vědu a techniku, a proto jsme zde… Ne, nikdy jsem o tom neslyšela. – A tak nás to velmi zajímá. – Hej! Jak se máš? Já se mám dobře. – Tak co? – Mluvili jsme s tiskovou mluvčí kanceláře poslankyně Watsonové slečnou Whiteovou, která je obeznámená se Zákonem o ochraně prostoru poslance Kucinicha, který zmiňuje chemtrails a umisťování zbraní do atmosféry a kosmu a potom byl na něho vyvíjen nátlak, aby byly staženy z tohoto návrhu zákona. Pozoroval jste rozprašování aerosolu, které probíhá denně nad Kapitolem? – Poslanec? – Já vás dostanu … Geoinženýrství přináší obrovskou řadu nejistot, týkajících se etiky a politiky a mají potenciál pro katastrofické vedlejší účinky na životní prostředí. Není jedním z těch, kdo poskytují interview velmi často, ho k tomu nedotlačíte, tak buďte v klidu. Jako předseda Výboru pro soudnictví cítím zodpovědnost začít dialog s veřejností a pořizovat záznamy o geoinženýrství. Chceme vědět, jestli podporujete rozprašování 10 až 20 milionů tun hliníku do atmosféry. Ne. Ne, potřebujeme více výzkumu. OK. A co problém současného rozprašování, existuje doslova hora důkazů, že mnoho lidí tomu věří, což dokazuje rozvinutí těchto programů. – Víte o tom něco? – Ne. Ne, žádná hora důkazů neexistuje. Ale podporuji výzkum geoinženýrství a také podporuji podívat se na problém mezinárodního dohledu nad tím. Doufám, že každý, kdo to studoval, ví, že to pokládám za radikální návrh a doufám, že to nebudeme muset použít, ale může se stát, že se časem dostaneme do bodu, kdy to budeme muset udělat. A nyní, když vám poskytneme důkazy, že tyto programy jsou v běhu, budete ochoten se k tomu vyjádřit veřejně? Měli jsme o tom tři nebo čtyři slyšení. A vyjádřili jsme se k tomu veřejně. Neměl jsem na mysli vaše návrhy, ale ono rozestavění současně běžících programů. Obyvatelé… Já ony současné programy nepodporuji. Musíme to více prozkoumat a následky, jež z toho mohou vyplynout, sahají dále než k jednomu národu a kromě toho je třeba prověřit, jak jsou ty programy ovládány. Vládnutí jednoduše není otázkou rozmístění, ale vládnutí před rozmístěním programů ve smyslu mimořádně rozsáhlého měřítka v oblasti provedených vědeckých výzkumů Připouštím, že k tomuto tématu i obecně není zrovna populární hovořit o globálních pravidlech. A když ti lidé začali hovořit o nutnosti dozoru Rady Bezpečnosti Spojených Národů, nadnárodně enviromentální vynucování bezpečí se silným mandátem Spojených Národů, víte… Je nadmíru jasné, že manipulací s životním prostředím hledají cestu ke globální moci. Myslím si, že je potřeba, aby to byl mezinárodní pakt, který setmelí všechny národy jako společný osud (úděl). Je to společný osud. A bohužel, nejsou to pouze velké vlády, jež by toto mohli udělat. Jsou to malé vlády. Jsou to multimilionáři, kteří si nejspíš řeknou: „Jen já sám hodlám zachránit celý svět a nebudu se obtěžovat zmiňováním se o tom.“ Jak se rozhodneme, že zrovna nastal planetární stav nouze? Čí ruce třímají termostat? Jak se rozhodneme, kdy to spustit? Nemá smysl to dělat teď. A co když to tedy spustíme a poté nastane nějaký problém s technologií nebo nebude vůle to dále dělat? A během jednoho dvou roků tak sestoupí aerosol z atmosféry a teploty vystřelí nahoru mnohem rychleji a v míře větší, než doposud. A je to právě míra té změny, na kterou je pro nás obtížné si zvyknout. Takže jakmile to spustíme, budeme jaksi spoutáni k tomu dělat to dále po dlouhou, dlouhou dobu. S žádným koncem v dohledu. Boeing by o toto usiloval, pokud jde o zisk, že? A má finanční motivaci udělat to. Ale tak, nebudu mluvit za Boeing. – Je to dovolené? – Je to takové, jaké to je. Pokud se ale jednoho dne hodlají Spojené Státy rozhodnout toto udělat, budou hledat společnost, jež je schopná to provést a vy byste chtěli být umístění … Boeing by to získal raději než Lockheed Martin. Zajisté máme kořeny v průmyslu, který pomáhá zemi brát na sebe technologie a výzvy velkého rozsahu jako je národní obrana a my toto děláme jak z motivace po zisku tak i, myslím si, jako národní službu. Myslím, že by bylo skutečně katastrofické se dozvědět, kdybychom objevili nějaký utajený program, za který se určitá vláda postavila, aby se jaksi v tichosti dozvěděla, jak to udělat. Je zřejmé, že můžete ochlazovat planetu, ale nemůžete ji přivést zpět do stejného klimatického stavu, v jakém byla. Takže se obávám, že možná budete – možná ne, chodit sem a tam okolo toho, jak užitečné je měnit klima a zvyšovat tak rizika. Domnívám se, že je zde pravděpodobně dobrá evidence užitečnosti, ale nevím. Každopádně vás to ale nemůže dostat zpět ke klimatu, se kterým jste začínali. S tímto souhlasí všichni. – Myslíte, že zažijeme ono nasazení? – Dovolte mi říci – doufám, že ne. – Ale? – Souhlasím – doufám, že ne. – Doufám, že ne. Vidím toto jako evakuační plán, víte, jako když postavíte velké hráze a snížíte emise, abyste zabránili povodním smést vás, ale kdyby ta povodeň nakonec přeci jen přišla, rádi byste měli nějaký záložní plán co dělat v případě oné katastrofy, a tak vidím tyto možnosti spíše jako odpověď na možnost katastrofy a ne jako způsob vedoucí ke zmírnění každodenních změn klimatu. Vy byste obhajoval snižování spotřeby hovězího jako prostředek k dosažení svého cíle? – Mm, ano. – Jak byste navrhoval se tím zabývat? Nemůžete … hmm, nemůžu … hmm … Je to vaše práce rozhodnout se, co zdanit a co nezdanit. Očividně, když chcete, lidé se chovají různě, stačí jim dát stimuly a překážky k jejich chování. – Jsem si jistý, že je to odpověď, kterou jste chtěl slyšet, pane Smithy. – Kdyby jen můj čas neskončil. Děkuji pane … Protože napříč světem jsou očividně nalézány stopy hliníku a barya … – Stejně jako dnes to vypadá, že je nad hlavním městem rozséván jakýsi aerosol, viděl jste to? – Ne, neviděl … Ve scénáři Jamese Bonda, jakýsi bohatý ničema vypouští do vzduchu letadla a nechává je rozsévat mraky. Čemu to má zabránit? – Bude mi potěšením s vámi hovořit, zavolejte mi do kanceláře. – Jste si vědom tohoto problému? Jak jsem řekl, budu se tím zabývat z kanceláře. – Podporujete tyto návrhy? Co je váš záměr? – Nic o tom nevím a mám spoždění. – Musím předsedat slyšení. – Dobrá, předáme vám dopis k tomuto tématu. – Ok, toto je dopis od voličů … – Chci si ho vzít. – Výborně. … a mnoho lidí si myslí, že tyto programy již byly nastartovány, protože bylo zjištěno masivní zamoření. – Nemám tušení, co myslíte oním „tyto programy“. – Geoinženýrské programy. – Geoengineering. Už rozumím. Dobře, že jste to nadhodil. Ano, postřikování z letadel, takže se děje to, že lidé na celém světě teď nacházejí důkazy kontaminace. – Nechte mne se o to postarat, promluvíme si, až se vrátím. – Velmi vám děkuji! Vidíme, že i když nastavíme průměrnou teplotu planety na správnou, tak se změní srážková schémata a některá místa se trochu oteplí, jiná ochladí, takže jestli se rozhodneme to udělat, budou zde vítězové a poražení. Nicméně ale, jak řekl David, jsou zde důvody, díky kterým to možná zvážíme. Mnoho lidí je touto otázkou hluboce znepokojeno, už jen kvůli jedovatosti hliníku, což bylo zasláno do Kongresu k různým výborům. Chtěla byste se podívat na dopis od některých vašich voličů, jež ukazují své obavy? – Omluvte mě, prosím, půjdu … – Mohu vám předat dopis od vašich voličů? Jste si vědom jejich nabídky k záležitosti vypouštění … – Jdu trochu pozdě. – Máte to. Díky. Nejsem s tím obeznámen, takže nevím, co udělat. Jednoduše, geoinženýři zamýšlejí právě toto, vypouštění hliníku a barya do atmosféry. Proč by to dělali? Hliník je vzácný kov, který bychom mohli použít. Oznámený cíl je momentálně ochlazení planety. – To zní divně. – Přesně tak. Mají v úmyslu vypouštět tyto kovy do vdzuchu doslova za účelem blokování slunečního svitu. Takže jsme zde proto, abychom zjistili, co členové Kongresu … – Já doufám, že budeme mít řádné slyšení na toto téma předtím, než cokoliv udělají. – Také v to doufám. Jsou zde důkazy, jež ukazují, že tyto programy byly nasazeny, protože nacházíme hliníkem a baryem kontaminovou půdu, déšť, sníh. – Ok, děkuji vám. – Díky. Los Angel. kraj zaznamenal v posledních deseti letech 200% nárůst Alzheimerovi choroby a velké množství testovaných vzorků podzemní vody ukazuje vysoké hodnoty hliníku kolem našeho státu. Dejte mi všechny informace, které máte. Mám několik velmi dobrých lidí, které k této práci přidělím. – A ještě to předejte panu Lavellemu. – Okay Má moji vizitku a pošle mi e-mail. A my … Budeme ve spojení, prozkoumáváme tu doslova horu důkazů, jež poukazují na to, že tyto programy běží. Ok, přesuňte tu horu k nám a my se na to podíváme. – A dívejte se nahoru na oblohu, uvidíte sama … – Okay … Můžete vidět jak je aerosol rozprašovan z letadel docela často. Takže děkuji. Budoucnost lidstva je na tom definitivně závislá a my se spoléháme na lidi jako jste vy, jež podniknou některé proaktivní kroky, takže vám velice děkuji. – Výborně, děkuji. – Vážím si toho! Děkuji vám! Mnoho lidí z Kongresu utíkalo chodbami, hledajíc dveře, aby se vyhnuli odpovědím na jakékoliv otázky, takže je zřejmé, že válka je nasměrována proti nám všem. A my všichni jsme v roli rukojmích. Lidé, kteří přísahali udržovat a bránit Ústavu, tak nejen že ví, že se toto děje, ale oni se toho i účastní, takže je naše povinnost se jim postavit a mluvit nahlas. Proč je voda kontaminována? Proč je půda kontaminována? Proč počty onemocnění, a to se týká nás všech, jež mají souvislost s hliníkem, stoupají? A tak máme tu povinnost postavit se tomu, mluvit nahlas, vzdělávat se a zastavit to v našem vlastním zájmu, v zájmu našich dětí. Je to historicky rozhodující chvíle. Jako lidské bytosti se musíme rozhodnout, zda žít na kolenou, zatímco nás budou denně postřikovat a trávit nebo zda se zvedneme a budeme tak žít jako svobodná lidská stvoření hledající pravdu, spravedlnost, mír a svobodu pro všechny Boží děti. Takže jak můžete vidět, končíme náš film zde ve Washingtonu DC. Bylo uvědoměno mnoho veřejných činitelů. Většina z nich buď popírala jakoukoliv znalost problému a nebo jednoduše nebyla ochotná se touto situací s námi zabývat. A jak můžete vidět právě teď za námi, postřikování pokračuje. Takže jaké je řešení? Je to řešení právě tady ve Washingtonu DC? Je to jedno z řešení, ale ne jenom zde, to řešení je ve vás samých. Tento problém se hluboce dotýká nás všech, takže se musíte rozhodnout. Buďte činní a zapojte se. Začněte šířit slovo se zvyšujícím se povědomím. Okolo 90% populace si není vědomo tohoto problému, což znamená, že 90% lidí, kteří by normálně něco udělali, nedělají nic, protože si tohoto problému nejsou vědomi. Takže vás prosím, vhlédněte do sebe, zeptejte se svého srdce, využijte své dovednosti a šiřte slova dále. Závisí na tom budoucnost lidstva!

Co to na svět sprejují?