Rakovina: zakázané léky

Cancer: The Forbidden Cures - Itálie, 2010, 93 min - anglické znění s českými titulky

Za poslední století přišly stovky lékařů, vědců a výzkumníků s řadou úspěchů a potenciálních řešení v boji proti rakovině, nic z toho však nebylo oficiální medicínou ani zváženo, natož prozkoumáno. Ve skutečnosti byla většina těchto prací již dopředu odmítnuta, i přes tisíce uzdravených „nevyléčitelných“ pacientů jsou jejich autoři označováni jako šarlatáni, jsou vyobcováni z lékařských komunit, šikanováni, vyšetřováni, souzeni a nakonec donuceni opustit svoji zemi. Zároveň více než 20.000 lidí zemře na rakovinu každý den, aniž by oficiální lékařství dokázalo nabídnout pocit skutečné naděje těm, kteří jsou touto chorobou postiženi. Zavrhovaná řešení mají jednoho společného jmenovatele – jsou jednoduchá, přírodní a nemohou být proto patentována – nemají potenciál pro finanční profit.

Část první: Oficiální medicína

20 000 lidí zemře kvůli rakovině každý den to znamená 8 milionů úmrtí každý rok z čehož půl milionu jsou američané. Na začátku minulého století dostal rakovinu jeden člověk z dvaceti. V roce 1940 to byl jeden z 16 v 70-tých letech jeden z deseti a dnes dostane v průběhu svého života rakovinu každý třetí člověk. Přes milion američanů je diagnostikováno s novou rakovinou každý rok. Všichni tito lidé se náhle ocitnou v temném tunelu který na mnoho let dramaticky změní jejich život Tváří v tvář zdánlivě nekonečnému sledu lékařských testů,vyšetření, druhých názorů, léčby, nových testů, chirurgických operací podpůrných terapií a sledování zjistí že jsou vydáni na milost nemoci. V tom tunelu každý pacient krmí ohromný lékařský provoz který zaměstnává tisíce lidí a generuje miliony a miliony dolarů pro lékařský a farmaceutický průmysl Od výzkumných laboratoří až po lékařské školy Od klinik prevence až po celosvětové prodejce léků Dnes je rakovinná lékařská mašinérie tak velká a drahá, že potřebuje své pacienty aby přežila stejně jako pacienti potřebují jí. Rakovina je velký byznys, jeden z největších. Typický pacient s rakovinou utratí nejméně 50 tisíc dolarů za léčbu své nemoci Milion nových amerických pacientů s rakovinou každý rok znamená 50 miliard dolarů každoročně utracených na léčbu rakoviny v USA. Ale pro moderní onkologii rakovina zůstává záhadou. Co byly před stoletím jen dřevěná udělátka schopné se vznášet jen pár stop nad zemí, jsou dnes propracovaná letadla schopná dosáhnout neuvěřitelných výšek při trojnásobku rychlosti zvuku Co byl před stoletím vrzající zvuk telegrafu přes nějaké dráty je dnes globální síť optických vláken, kde si miliony lidí vyměňují informace ve všech možných směrech Co byla před stoletím stále relativně neznámá planeta je dnes osvětleno dnem a nocí a bylo prozkoumáno tak široce že si můžeme prohlížet jakoukoliv zeměpisnou šířku a délku z komfortu našeho domova. Jediná věc která se za posledních sto let nezměnila je schopnost a kapacita lékařské vědy chápat a porazit nemoc jako je rakovina. Proč? Oficiální teorie tvrdí, že rakovina je problém vznikající v lidských buňkách Rakovina je skupina více než stovky nemocí charakterizovaných abnormálním nekontrolovaným růstem buněk Rakovina je nemocí občasné poruchy způsobené abnormálním růstem a dělením buněk. Zatímco normální buňky mají jasně vymezené stěny a jádro, nekontrolovaný růst a rakovinné buňky způsobí vznik abnormálních nestrukturovaných mas tkáně známých jako neoplazma nebo nádor. Většina smrtí vztahujících se k rakovině je spojená s metastázemi zhoubnými buňkami které proniknou do oběžného systému a založí kolonii v jiné části těla. Jak a kde se zhoubné buňky zastaví je odlišné pro různé typy rakoviny. Když už se nádorová buňka déle nepohybuje, může začít proces formování nového nádoru tím, že opustí cévu a začne se v novém místě množit. Pokud je prostředí vhodné, nově příchozí buňka začne růst a nový nádor se bude rozvíjet. Tato oficiální teorie také zvaná molekulární teorie je prakticky stejná jako ta formulovaná před více než 50 lety. Rakovina začíná jako odchýlení se od normálního růstu buněk a je škodlivé a nepřetržité. Pokud abnormální buňky rostou pomalu v omezeném prostoru, jsou nazývané nezhoubnými nádory. Pokud se buňky šíří do dalších částí těla způsobí zhoubný nádor, který je rakovinný. Buňky zhoubného růstu se odlomí a cestují krevním řečištěm do dalších částí těla kde mohou započít nový rakovinný růst. V posledních 50 letech bylo hledání příčiny rakoviny v lidských buňkách posunuto za hranice jakékoliv představivosti. Dnes ty nejmodernější laboratoře pracují přímo na lidském genomu s cílem identifikovat geny, které mohou být podle některých vědců odpovědné za různé druhy rakoviny. To otevírá dveře k vysněnému scénáři pro farmaceutický průmysl svět, kde každý pacient bude potřebovat svůj osobní lék, ušitý na jeho osobní potřeby. Milion pacientů každý rok, milion nových léků, jeden pro každého z nich. To co chceme nyní udělat je spojit nemoc s lékem nebo mírnící léčbou ať už to je cokoliv, použitím genomických nástrojů, které opravdu fungují. A o tom vlastně bude nyní svět rakoviny na velmi dlouhou dobu. Otázka zda prolomíme bariéru léku není otázkou o tom zda, ale otázkou o tom kdy. Mezitím však nikdo nebyl schopen prokázat, že oficiální teorie je ta správná a že původ rakoviny je skutečně genetické povahy. Významné pokroky jsou činěny v detekci, prevenci a léčbě rakoviny, ale mechanismy, které spouští zhoubné bujení, nejsou stále zcela pochopeny. Mezitím to vypadá že statistiky se jen zhoršují. Prohráli jsme válku s rakovinou. Od 50-tých let zůstaly vyhlídky pro většinu pacientů s rakovinou stejné. Třetinová šance na přežití pěti let po diagnóze s použitím konvenční léčby – operace, ozařování, chemoterapie. Faktem je, že dvě třetiny amerických pacientů s rakovinou budou do pěti let mrtví. Přes tak pochmurné výsledky oficiální onkologie stále vnucuje pacientům pouhé tři léčby, které byly kdy schváleny v posledních sto letech. Operace, chemoterapie a ozařování a dvě z nich jsou ve skutečnosti karcinogenní. Operace je nejstarší technikou a nejúspěšnější z těch tří. Ale operace je účinná pouze když je rakovina lokalizovaná, což je menšina případů. Pacienti se také bojí vedlejších efektů ozařování, například toho, že ozařování může způsobit rakovinu. Použití radiace zůstává kontroverzním i v medicínských kruzích. Pracovali jsme s ní jak jsme jen mohli, například na matematickém problému. Nerozuměla tomu. Trvá to hodně dlouho než se udělá třeba pracovní list. Části mozku Elizabeth tu už prostě nebyly, kvůli ozařování, které zabilo části jejího mozku. Takže část jejího mozku odpovědná za paměť byla pryč. Chemoterapie je navržena k zabití rakovinných buněk skrz tělo avšak je velmi toxická a také zabíjí zdravé buňky. Dnes je chemoterapie obvykle podávána v kombinaci s operací a ozařováním. Váš typický prostředek chemoterapie určitě způsobí unavenost. Je tu riziko onemocnění, ale dnes existují velmi dobré léky proti nemocem, které to mohou ovládnout. Chemoterapie často způsobuje změnu chutí. Může způsobit boláky na ústech. První vedlejší efekt na který se mnoho lidí ptá je ztráta vlasů. Ve skutečnosti je mnoho chemoterapeutických léků karcinogenních. Jejich toxicita je tak velká, že personál, který s nimi nakládá, musí dodržovat velmi přísná bezpečnostní pravidla. Jejich likvidace vyžaduje kompletní zničení a zpopelnění čehokoliv co s nimi přijde do kontaktu. Některé z těchto léků zůstávají částečně toxické i po spálení při 430 stupních Celsia. Ale poslední dobou se vynořují nové věci týkající se chemoterapie. Mnoho žen, které podstoupili chemoterapii kvůli rakovině prsu, popisují náhlé změny v jejich paměti a koncentraci. Badatelé z michiganského Všeobecného rakovinového centra říkají, že tento jev je velmi reálný. Ženy si už dlouho stěžovaly na kognitivní změny, které se staly během doby kdy byly léčeny s rakovinou prsu. Byl ustanoven pojem chemobrain a je používán k popisu ztráty koncentrace, obtížného pamatování si věcí obtížného zřetelného myšlení a neschopnosti fungovat efektivně při normálních činnostech, které byla osoba před léčbou schopná perfektně zvládat. Jednoduché malé věci u kterých musím čekat než začnu myslet a to je frustrující. Výzkumníci tvrdí, že chemoterapie vytváří problémy s pamětí, které mohou trvat léta. Děti také začínají hlásit dlouhodobé následky chemoterapie. Věci jako můj domácí úkol, řekněme úkol z matematiky, u něj je to opravdu rušivé a nemůžu se soustředit, cítím se jako kdyby můj mozek byl vymazán. Ale má chemoterapie nějaký přínos? John Cairns z Harvardu publikoval studii v Scientific american ve které zjistil, že přínos z léčby chemoterapií mělo maximálně 5% – 1 ze 20 – pacientů s rakovinou, kterým byla podána. Pokud má konveční léčba omezené výsledky, proč není lékařská profese ochotná zkoumat alternativní přístupy? Odpověď na tuto otázku může být nalezena v některých historických událostech, které se stale téměř před stoletím. Když se oficiální medicíně konečně podařilo získat navrch nad takzvanými empirickými doktory kteří léčili pacienty bylinkami a přírodními prostředky. Roku 1800 společnost schvalovala oba přístupy k léčení. Pacienti si mohli vybrat buď doktory zvané alopaté nebo přírodní léčitele zvané empirici nebo homeopaté. Tyto dvě skupiny vedly zarputilou filozofickou debatu. Alopatičtí doktorové zvali svůj přístup hrdinnou medicínou, věřili, že lékař musí agresivně vyvést nemoc z těla. Svou praxi založili na tom, co považovali za vědeckou teorii. Alopaté používali tři hlavní techniky pouštěli žilou aby odsáli z těla špatné vrtochy, podávali velké dávky toxických minerálů jako je rtuť a olovo aby vyhnali původní nemoc a také používali operaci. Ale před anestezií a kontrolou infekcí to byla brutální procedura. Málo pacientů bylo ochotných podstoupit operaci. Většina pacientů se bála všech alopatických metod dohromady. Satirikové té doby poznamenali, že s alopatickou léčbou pacient zemře kvůli léku. S doktory soupeřili empiričtí léčitelé. Narozdíl od doktorů věřili ve stimulaci vlastní obrany těla které se uzdraví samo. Místo jedovatých minerálů používali rostlinné produkty a netoxické látky v malých množstvích. Obzvláště si oblíbili bylinky. S učením od původních amerických a starých evropských tradic empirikové říkali, že založili svá léčiva ne na teorii, ale na pozorování a zkušenostech. Satirikové té doby dodali, že s empirickou léčbou pacient zemře na tu nemoc a ne kvůli léku. A rovnováha lékařské síly zůstala vyrovnaná až do přelomu století. Poté se rozšířila nová lékařská léčba, která byla potencionálně velmi výnosná. AMA (americká lékařská asociace) se spojila se silnými finančními silami aby přeměnila medicínu na průmysl. Jmění Carnegieho, Morgana a Rockefellera financovala operace, radiaci a syntetické léky. Měli se stát ekonomickými základy nové lékařské ekonomiky. Převzetí zdravotnického průmyslu bylo dovršeno převzetím lékařských škol. Takže ti lidé, o kterých mluvíme, zejména Rockefeller a Carnegie přišli na scénu a řekli Vložíme do toho peníze. Nabídli ohromné množství peněz školám, které souhlasily, že s nimi budou spolupracovat. Dárce řekl školám, vy dostáváte všechny tyhle peníze bylo by moc žádat obsazení některých našich lidí do správní rady abychom viděli, zda jsou naše peníze používány moudře? Téměř přes noc všechny hlavní university obdržely velké granty z těchto zdrojů a také přijaly jednoho, dva nebo tři ze zmíněných lidí do svých správních rad a školy byly doslova převzaty finančními zájmy, které do nich vložily peníze. A co se nyní stalo jako výsledek toho, že školy obdržely ty peníze? Byly schopny postavit nové budovy byly do svých laboratoří schopny přidat drahou výbavu byly schopny najmout si vrcholné učitele. Ale současně s tím natočili celou věc ve směru farmaceutických léků. To byla ta efektivnost filantropie. Doktoři od toho okamžiku v historii budou vyučováni farmaceutickým lékům. Všechny skvělé vzdělávací instituce v Americe byly ovládnuty farmaceutickými zájmy tímto způsobem a je udivující jak málo peněz k tomu ve skutečnosti stačilo. Operace se staly uskutečnitelnými s anestezií a kontrolou infekce a doktoři prosazovali drahé radikální operace. Ty na druhou stranu vyžadovaly potřebu velkého lukrativního systému nemocnic. V medicíně se rozmohla radiová horečka. Cena radia vzrostla o 1000 procent takřka přes noc. Další nákladný technologický průmysl vstoupil do systému nemocnic. Průmysl s léky se rozšířil o vzkvétající byznys s medicínskými patenty. Doktoři změnili vzdělávací standarty a licenční normy aby vyloučili empiriky. Brzy mohli legálně praktikovat medicínu jen doktoři schválení AMA. Za krátkých 20 let AMA dominovala lékařské praxi. Organizovaná medicína spustila okamžitou kampaň ke spojení empiriků se šarlatány. Kódové slovo pro konkurenci bylo šarlatánství. Takže průměrný doktor prochází školou dostává vzdělání, musí být opravdu chytrý aby dokázal projít. Naučí se všechno o lécích, neví toho ale moc o základní výživě. Zjistil jsem, že průměrná žena těchto lékařů ví o výživě více než on sám, ale oni jistě znají své léky. A pokud dnes jdete ke svému typickému doktorovi, je jedno kterému, je zde šance že od něj odejdete s receptem. Proč? Protože to je to k čemu byl trénovaný. Společnosti, které tvoří farmaceutický průmysl jsou mezi největšími korporacemi světa. Společně jsou tyto firmy známy jako Big Pharma. V roce 2004 jejich spojené globální prodeje přesáhly půl bilionu dolarů s Pfizerem a Johnson and Johnsonem v čele. V USA jsou jádrem obrovských zisků prodeje předepsaných léků. A od té doby, kdy mohou být léky předepisovány pouze lékařskými profesionály, je většina propagačních a marketingových aktivit průmyslu směřována na doktory, lékárníky a další poskytovatele zdravotní péče. Začíná to prvním dnem na lékařské škole a na mnoha lékařských školách dokonce noví studenti, kteří začnou vídat pacienty až za dva roky, začnou dostávat dárky od farmaceutického průmyslu. A jak se tito studenti dostávají při studiu dále, interakce a dárky se stupňují, k obědům, k večeřím. Svačinky se šampaňským, šťastné hodiny, letenky, nezáleží na tom, kde utrácíte peníze, vy je vyděláváte. A můj šéf mi vždy říká – neřeš to, finance tu budou vždycky, utrať co můžeš. Vlastně když ti dám na utracení sto tisíc dolarů, tak chci abys utratil dvě stě. Před rokem 1980 byla většina klinického výzkumu financovaná národním institutem zdraví. Během 90-tých let se většina těchto výzkumů stáhla z univerzit a přesunula se k proziskovým výzkumným organizacím. Problém je, že tím dali prakticky naprostou kontrolu nad tím výzkumem farmaceutickým společnostem. Mohly navrhovat stude a měli nad nimi kontrolu. Mnoho autorům nejdůležitějších článků publikovaných v našich nejlepších žurnálech není dokonce dovoleno podívat se na své údaje. Nemají volný přístup ke svým informacím a nemají žádnou kontrolu nad publikací. Když to shrneme: Farmaceutický průmysl nejprve získal kontrolu nad vzdělávacím systémem, poté dal AMA moc k vyloučení všech doktorů z praxe, pak převzal celý testovací proces léků, zatímco intenzivně ovlivňuje lékařské publikace, které hodnotí tyto léky a nakonec big pharma rozšířila svou kontrolu nad celostátním úřadem aby nebránil potvrzování bezpečnosti a efektivnosti těchto léků. Na protější straně jsou nemocní občané a uprostřed jsou doktoři, kteří je musí léčit na základě informací, které dostanou od farmaceutického průmyslu a které už nemohou být ověřeny. Chemoterapeutické léky jsou ve skutečnosti mezi nejdražšími ze všech. Měsíční dávka léku k chemoterapii Erlotinib produkovaného společností Roche stojí 2300 dolarů Stejná dávka léku k chemoterapii Sorafenib od společnosti Bayer stojí 5500 dolarů Měsíční dávka léku k chemoterapii Sunitinib produkovaného společností Pfizer stojí téměř 7000 dolarů. Odvětví léků je nejúspěšnějším globálním oborem na světě. Oni nechtějí aby se vám dařilo lépe, protože pak by zmizel jejich trh.

Část druhá: Přírodní medicína

Strach Lidé kvůli jeho temnotě dělají hrozná rozhodnutí. Se strašlivou sílou může strach ovládat naše životy a ochromit ušlechtilé naděje a sny … okamžitě. Globální utrpení a nástroj příliš často rozmisťovaný těmi, zaměřenými na uvalení kontroly nad masami. Strach se živí na těch nejzranitelnějších z nás. Strach prodává. A nikde není strach rozšířen tak nestydatě jako v oblasti medicíny a lidské výživy. Strach nás uspává, nutí nás přesvědčuje nás, že můžeme sami udělat jen málo abychom zabránili nebo vyléčili nemoc a nutí celé národy klečet před oltářemi průmyslu s léky. A samozřejmě, šiřitelé strachu se také přiživují na strachu z nemoci. A řešení, které nám šiřitelé strachu poskytnou jsou léky. A jakoby úmyslně, zdravé volby jsou omezené, informace jsou vzácné, životy jsou zničené… a pravda je zatracena. ale stroj strachu je dobře namazaný petrochemickými dolary a prakticky celosvětovým monopolem v medicíně. Pracuje přesčas, aby zabránil pravdě o dietních doplňcích v rozšíření se k veřejnosti. Cokoliv co pochází z přírody, nemůže být patentováno. O to nemají zájem. Takže přeložme to do skutečného světa schvalování FDA, jistě tyto společnosti vyrábějící léky neutratí 20 milionů dolarů a více za testování látky z přírody, protože nemůže být patentována. Tu je, a FDA to samozřejmě říká, nelegální užívat, pokud nebyla testována na efektivnost a bezpečnost. Teď vidíte tu hlavu 22 ve které jste. Nic z přírody, bez ohledu na to, jak efektivní to může být, nebude podle FDA prokázáno jako bezpečené nebo efektivní. Nikdy nebude! Protože nikdo neutratí ty peníze aby prošel testy. Tudíž vše z přírody bude vždy odsuzováno FDA jako neprokázané. Neprokázaný lék na rakovinu. V malém městě v severním Ontariu rok 1922 Rene Caisse se poprvé dozvěděla o prostředku na rakovinu, který nazvala Essiac. V historii se této křehké kanadské sestřičce hrdinně podařilo vyléčit tisíce lidí z rakoviny s jednoduchou směsí bylin. Když ošetřovala starou pacientku, všimla si, že má na prsu jizvu. Pacientka řekla, že jí zůstala z rakoviny, ze které byla vyléčena před 30 lety s použitím směsi bylin doporučených léčitelem z místního kmene ojibway. Rene zkusila stejný recept na své tetě, které byla nedávno diagnóstikována rakovina. Sešli dolů a já se zeptala doktora R.O.Fishera z Toronta, zda by na ni dával pozor, pokud bych zkusila nějaké ty bylinky a on řekl že ano. A trvalo to celkem dlouho, ale udělalo se jí lépe a žila ještě 21 let. Po této úspěšné zkušenosti Rene odešla z nemocnice a začala léčit lidi s touto směsí bylin která se stala známá jako Essiac, což je její příjmení pozpátku. Brzy se rozšířili zvěsti a počet pacientů vyléčených z rakoviny se začal násobit. Přibližně v roce 1943 mi byl diagnostikován v Torontské všeobecné nemocnici nádor ve střevech, který byl neoperovatelný, a to bylo v lednu a můj manžel řekl, že až bude sníh pryč, já budu asi pryč s ním. Takže přes přátele jsem se obrátila na slečnu Caisse a přišla jsem k ní. Léčila jsem se prakticky tři roky, až jsem byla zdravá a od té doby jsem neměla žádný návrat nemoci. Doktor Albert Bastedo z Bracebridge mi poslal pacienta s rakovinou střev a já jsem ho vyléčila. A doktor Bastedo šel za městkou radou a přesvědčil je, aby mi dali budovu, kterou zabavili kvůli daním, jako kliniku. Že jsem učinila skvělý objev a že bych měl být v mém domovském městě podporována. Takže založili kliniku, kde jsem léčila 8,5 roku. Za pár měsíců klinika žila aktivitou s pacienty přicházejícími ze všech různých míst. Naše klinika byla plná pokaždé, když jsem tam byli a byli tu lidé, kteří přijížděli v ambulancích, kteří nebyli schopni přijít dovnitř pro léčbu. Ona musela jít ven a podat medicínu v ambulanci. A jak čas běžel, sledovali jsme tyto pacienty jak byli schopni chodit a nakonec přijížděli vlastními auty. Léčila jsem 3 až šest stovek pacientů za týden a jediná možnost, jak mi dovolili to dělat, byla zadarmo. A musela jsem mít diagnózu od lékaře pro každý případ který jsem léčila. Takže jsem měl diagnózu od Rene Caisse a každý týden jsem bral léčbu od ní asi jeden rok a dnes nemám žádnou rakovinu Byl to jeden doktor Leonardo z Buffala, který okamžitě rozpoznal potenciál léku na rakovinu od Rene a varoval ji co jí očekává. Doktor Leonardo dělal operace rakoviny a on řekl Vy myslíte, že máte lék na rakovinu? Měla jsem pět dalších doktorů na vyšetřování pacientů a on se měl zeptal, jestli může s nimi vyšetřovat pacienty a já řekla že může a potom mi řekl máte to, ale lékařská profese vás to nikdy nenechá dělat. Po chvíli se ukázala záhadná skupina dárců a nabízela Rene milion dolarů za tajný recept, ale ona rovnou odmítla, protože by negarantovali že její lék bude dostupný pro každého kdo ho bude potřebovat Rene Caisse byla předvolána před zákonodárce v roce 1938 aby se zjistil právni status Essiacu. Snažila jsem se legalizovat svou léčbu a pacienti podepisovali tuto petici je v ní 55 tisíc jmen. Šla jsem před zákonodárce a prohrála jsem hlasování o tři hlasy. Veřejné pobouření vynutilo zřízení komise pro rakovinu k vyšetřování bylinných prostředků. Naprostá většina reneiných důkazů byla zamítnuta. Víte, poslali doktory, že dělám chybné diagnózy, ale proto pacienti přestali, byli vyléčení. Pokračovala jsem s klinikou jak dlouho jsem mohla dokud nezastavili doktory dělající vyšetření a musela jsem přestat. A je to smutná věc, když někdo příjde a oni mají někoho nemocného rakovinou a lékařská profese pro ně nemůže nic udělat a oni mě prosí abych je léčila a je velmi smutné se k nim otočit zády. Poté jsem měla nervové zhroucení a musela jsem přestat A já nechápu jak mohou vybruslit z uznání, protože pokud máte důkaz, máte diagnózu od doktora, máte patologický nález a nakonec máte žijícího pacienta jehož můžete ukázat že stále žije poté co mu lékařská profese nedala nic. A oni stále odmítají připustit, že je to lék. Poté co se zotavila ze zhroucení, začala René znovu od začátku – používala svou směs bylin k léčení pacientů ve vlastním sklepě. Brzy jí úřady začaly znovu obtěžovat, několikrát ji zatkli kvůli nejabsurdnějším důvodům. Ale sláva Essiacu už překročila hranice. Jednoho dne dostala pozvánku k vědeckému testování jejího bylinného prostředku od kliniky v Massachusetts. Asi před dvaceti lety 1958 tady v té laboratoři Jejím ředitelem byl doktor Charles Brush, jenž byl také osobní lékař prezidenta Kennedyho a jeho blízký přítel. Ujali se zkoumání efektů léčiva zvaného Essiac a zjistili jsme, že je netoxický a má účinky na zdraví a při léčbě rakoviny a jako výsledek toho.. V tomto bodě doktor Brush doporučil testování Essiacu na toxicitu s cílem jeho schválení FDA jako možného léku na rakovinu. Ale jakmile bylinky dorazily do Sloan Ketteringu, jednoho z nejdůležitějších výzkumných center rakoviny v zemi, proces se jaksi zpomalil nevysvětlitelnými průtahy a nakonec nikdy nedošel k závěru. Výsledky, které jsem oznámil Rene Caisse byly studie, ve kterých jsme hledali nejen možné vyléčení nádoru, které neproběhlo ale také regrese. A bylo tam malé procento v malé skupině regresí, ale nikdy jsme neměli možnost to potvrdit a zjistit zda můžeme dosáhnout lepších výsledků. Přesto Essiac nebyl schválen FDA, přesně jak předpověděl doktor Leonardo 30 let před tím. Další pokusy legalizovat lék byly provedeny různými skupinami pacientů a šly tak daleko, že autority brzy popíraly možný lék na rakovinu. ..žádají o to mít právo na používání Essiacu, jelikož ortodoxní medicína pro ně už nemá žádné odpovědi. Neumíme vypálit rakovinu z těla radiací, nemůžete jí dostat z těla jeden aniž byste to tělo neotrávili a já cítím, že jen příroda má odpověď pro pacienty s rakovinou a tu bychom měli mít. Naše ústavní práva jsou nám nyní odpírána a toto vůbec nemělo dojít ke slyšení u soudu, mělo by být jasné že užíváme to co potřebujeme pro tělo. Mám rakovinu od hlavy k patě. V kostech. vy se mi snažíte říct, že pokud existuje něco co by mi mohlo dát trochu života, že to nemůžu zkusit? Ale odpověď lékařských autorit byla vždy stejná i za cenu toho, že vypadali hloupě kvůli směšným výmluvám, které často museli použít při bránění schválení pokud vezmeme Laetril , Essiac, — a tak dále můžu vám dát velmi dlouhý seznam máte toho hodně na výběr. Potom pokud je něco účinného, jak budete vědět, který si vybrat? Ve skutečnosti někdo přemýšlel lépe, by zabránil budoucímu použití Essiacu doktory, kteří by případně reagovali na volání svého svědomí. V Kalifornii je dobře známo, že státní zákonodárce určil jako těžký zločin pokud doktor použije jinou než očekávanou metodu léčby rakoviny a jmenují je v zákoně operace, chemoterapie, ozařování A když je s doktory takhle zacházeno, velmi pravděpodobně budou zneklidněni a nebudou se znervózňovat vystoupením z řady. Vyčerpaná a frustrovaná nekončícím bojem se Rene jednoduše vrátila domů a pokračovala v léčení pacientů na domácí bázi dokud nezemřela v roce 1978. Rok před tím mnoho jejích vyléčených pacientů dorazilo na její devadesáte narozeniny aby jí poděkovali za to co pro ně udělala. Podporovatelé a bývalí pacienti přijeli do Bracebridge. Přišli pomoct Rene oslavit její 90. narozeniny. Mají zkušenost s přínosem Essiacu. Mnoho z těchto lidí zde vděčí za svůj starší život Rene. Dala jsem tomu svůj život už tomu nemůžu dát více Bůh byl dobrý že mě nechal žít tak dlouho abych viděla jak se uplatňuje a je užívaný lidmi. Harry Hoxsey šarlatán, který vyléčil rakovinu Příběh velmi podobný tomu Reneninému je příběh Harryho Hoxseyho, texaského podnikatele jemuž otec odkázal bylinný recept, který se ukázal vysoce účinný proti rakovině. Narozdíl od Rene byl Hoxsey velmi bohatý, byl od přírody bojovníkem, který se nebál nikoho. To určilo předpoklad pro jeden z nejdéle trvajících a nepřátelských bojů mezi americkým občanem a lékařskými autoritami v historii USA. Potíže začaly s tím co vypadalo jako dobré zprávy. A teď máme ve svých souborech a záznamech mnoho tisíc historií případů, záznamů, patologických důkazů, rentgenových snímků, že jsme jasně vyléčili rakovinu a to jak vnější tak vnitřní. Dám vám jména, časy, datumy, jména doktorů, jména institucí. Doktoři označili Hoxseyho nejhorším rakovinným šarlatánem století, ale příznivci Hoxseyho ho označovali jako úspěšného léčitele pronásledovaného lékařským kartelem. ..ale doposud neprokázali, že by tato léčba neléčila rakovinu. Bývalý zlatokop se základním vzděláním se ve svém čase stal legendou. Podle Hoxseyho pověsti bylo léčivo objeveno jeho pradědečkem, který experimentoval s nemocným koněm. John Hoxsey byl zvěrolékař, jehož kůň dostal rakovinu Vyčlenil ho z pastviny pryč aby umřel. Ale po třech týdnech se nádor stabilizoval. Všiml si že kůň jedl neobvyklé rostliny, které nebyly součástí jeho normální stravy. Během roku byl kůň v pořádku. Takže Hoxsey začal experimentovat s bylinami na zvířatech a přidal další domácí oblíbená léčiva. Potvrdil úspěch a předal recept rodině jenž ho nakonec používala na lidi. Hoxsey říká, že jeho otec byl první kdo vyzkoušel lék na lidech. Dal mladému Harrymu recept s přáním na smrtelné posteli aby léčba byla dostupná lidem ať už mohou zaplatit či ne. Prorocky ho varoval před kněžími medicíny, kteří proti němu budou závistivě bojovat. Netrvalo to dlouho. Hoxsey otevřel svou první kliniku v Illinoa v roce 1924 a okamžitě čelil akcím organizované medicíny. Byl zatčen vícekrát než kdokoliv jiný v historii medicíny. Přesto v padesátých letech byla hoxseyho klinika v Dallasu největší soukromé rakovinové centrum na světě. Hoxseyho klinika dosáhla do 17 států. K léčbě se hlásili senátoři, soudci a dokonce někteří lékaři. Dva federální soudy podpořili její terapeutickou hodnotu. Pokud byla léčba bezcenná, jak získala takovou podporu? K vyhlášení léku na rakovinu je třeba pozvat hodnotící. Zatímco lékařská profese na Hoxseyho otočila záda, početní jednotlivci prováděli osobní zkoumání. Tyto zkušenosti opakovaně měnili skeptiky na věřící. Mezi nimi byl pisatel magazínu Esquire, James Wakefield Burke, který v roce 1939 pokrýval Huxseyho příběh. Můj šéf jednoho dne řekl Proč nezajedeš tam dolů do Texasu a tak nechráněný jako on, řekl ,že se to příliš rozrůstá a AMA-americká lékařská asociace by ho ráda dostala z byznysu a řekl, ty pojedeš dolů a to bude na několik kousků s ním a ty to ukončí. Přijel jsem do Texasu a plánoval jsem zůstat asi den, abych dostal své informace. Byl jsem uchvácen a zůstal jsem na šest týdnů. Každý den mě Harry vyzvedával, vzal mě na kliniku přišli jsme tam ráno a on dal svou ruku kolem toho starého muže a ženy a řekl Tyhle doktoři vás rozřezávají, nenechám ty zlosyny aby vás zabili, budete žít. A on je léčil a já ho při tom sledoval dařilo se jim lépe a začalo jim být dobře Takže jsem napsal článek, který jsem nazval Šarlatán, který vyléčil rakovinu a poslal jsem ho zpátky editorům, ale nikdy nevyšel. Zástupce místního prokurátora Al Tempeltlon byl víc než skeptikem. Zatkl Hoxseyho více než stokrát během dvou let. Poté jeho bratr Mike dostal smrtelnou rakovinu a tajně šel k Hoxseymu. Když se Mike Tempelton uzdravil, Al Tempelton Hoxseyho ocenil. Hoxseyho žalobce se stal jeho zástupcem. Více a více lidí podporovalo Hoxseyho tvrzení ohledně léku. Jeho nejvýraznější podporovatel byl křesťanský kazatel Gerald Winred. Jeho rádiové vysílání mělo dosah na miliony posluchačů s úžasnými zprávami o hromadě Hoxseyho úspěchů. Přál bych si začít toto vysílání přečtením toho, co považuji za velmi důležité prohlášení a cituji soudce Toto je druhé jednání procesu a zjistil jsem při mém soudu, že Hoxseyho léčba léčí rakovinu. Deset doktorů zjistilo, že počet vyléčených dosahuje tisíců Bývalý senátor USA Thomas studoval velké množství vyléčení Provedl jsem své vlastní šetření, které mě uspokojilo, že rakovina je opravdu léčena Hoxseyho metodou Tato pokorná zpráva může jen říci, bůh žehnej těmto šarlatánům, dnes léčí rakovinu jen šarlatáni. Ale nová léčba rakoviny potřebuje více než osobní šetření k získaní licence. Potřebuje formální vědecký posudek. a říkám vám, vše co chci je aby sem přišli, AMA, FDA, federální vláda, kdokoliv přijďte sem a vyšetřujte. A pokud neprokáži nade vší pochybnost, že naše léčba je lepší než ozařování a operace pak zavřu dveře této instituce navždy. Ale lékařská profese neodpověděla na toto volání. Doktoři tvrdili, že už ví ze svého lékařského vzdělání, že jeho prostředky nemají žádnou účinnost a neléčí. Měli své způsoby a byli neústupní ve svých přesvědčeních Podle Hoxseyho tu byl více pochmurný důvod proč lékařská profese nevyšetřovala. Hoxsey tvrdí, že doktoři z AMA ho pozvali na demonstraci léčby. Mezi nimi byl doktor Fishbein, editor vlivného žurnálu AMA. Podle Hoxseyho den po úspěšné prezentaci ho vysoký činitel AMA požádal o koupi práv k receptu. Zákonná nabídka by dala všechna práva skupině doktorů včetně doktora Fishbeina. Stejně jako Rene, Hoxsey nabídku odmítl, protože nemohl garantovat, že recept bude dostupný zadarmo pro všechny, kdo ho budou potřebovat. Ale jedna věc byla jistá, Hoxsey si udělal velmi mocného nepřítele. Tím, že překřížil meče s doktorem Fishbeinem si znepřátelil nejvlivnější postavu v medicíně. Doktor Fishbein zaujímal unikátní pozici jako editor žurnálu kontroloval hlavní orgán AMA který produkoval příjem a tím pádem celou organizaci. Také publikoval akceptované standarty lékařské praxe. Po incidentu v Chichagu dr. Fishbein šel proti Hoxseymu tím že ho v žurnálu označil jako šarlatána a že jeho nejzanícenější podporovatel je místní funebrák. Útok AMA byl neúnavný. Doktor Fishbein a Hoxsey spolu budou bojovat ještě dalších 25 let v dramatu národních rozměrů. Ale raději než si domluvit debatu skrz vědecké prostředky, vyjadřovali se v médiích. Na ředitelství asociace v Chicagu je na stráži proti šarlatánství doktor Morris Fishbein. Neexistuje žádné sérum, lék nebo kombinace léků, které známe, schopné definitivně vyléčit rakovinu. Když se Hoxsey obrátil na Národní institut rakoviny kvůli vyšetřování, agentura odmítla. NCI řekl, že jeho lékařské záznamy byly nekompletní, Hoxsey řekl, že doktoři odmítly dodat nezbytné záznamy kvůli vlivu dr. Fishbeina. Vláda se rozhodla, že vyšetřování by bylo plýtváním veřejných fondů. Jelikož těžil ropu v Texasu, Hoxsey nabídl, že za testy sám zaplatí. Jeho výzvy dostávaly doktora Fishbeina pod tlak veřejnosti a doktor tvrdě útočil zpět. Ale když napsal Blood Money pro nedělní noviny, zašel příliš daleko. Hoxsey zažaloval dr. Fishbeina a Hearstovo novinové impérium za lež a urážku. Vypadalo to že nemá šanci. Nejznámější šarlatán v zemi čelil těm nejvýznamnějším z americké medicíny. Překvapivě se stal Hoxsey prvním kdo vyhrál proti dr. Fishbeinovi a AMA. Doktor Fishbein musel rezignovat ze svého postu v AMA. Ale soud mezi Fishbeinem a Hoxseyem měl ještě více šokující odhalení, Dr. Fishbein před soudem přiznal, že Hoxseyho údajně brutální pasta ve skutečnosti léčí zevní rakovinu. Nejnebezpečnější vnější rakovinou je melanoma. Může se šířit rychle skrz tělo. Doktoři doporučují extrémně radikální operaci, dokonce u samostatných melanom se často nezdaří. Máme mnoho pozitivně prokázaných případů melanomy a naše záznamy a soubory a pacienti se kterými můžete mluvit byli vyléčeni touto institucí nebo jakoukoliv institucí ve světě a je to nebojácné prohlášení, které máme podpořené fakty. Hoxsey dokonce vytvořil svůj vlastní film, aby byl jeho hlas slyšet u lékařské profese. Bylo by užitečné pro muže lékařské profese, kdyby místo zabíráním spousty času a peněz soudními spory, sniperskou taktikou a očerňovací kampaní přišli do kliniky udělat nějaké šetření, zkontrolovat naše metody, promluvit s pacienty. Potom by pochopili proč je naše léčba účinná a ve většině případů mnohem úspěšnější než cokoliv co oni nabídli jako řešení problému rakoviny. Ale místo toho aby přijali pozvánku, lékařská organizace vystupňovala válku. Mildred Nelson řídila Hoxseyho kliniky od počátku. Ale nikdy nebyl vyšetřován, kromě kriminálního způsobu, aby bylo vidět co může dělat špatně. FDA byla pověstná svým obtěžováním Hoxseyho pacientů Chodí k lidem domů a berou jim jejich lék když jim byl doručen. Mluví s nimi, říkají jim, že to dělají špatně. Ale když vláda nemohla zastavit Hoxseyho soudem, FDA se rozhodla podniknout nevídanou akci. Trpící rakovinou, jejich rodiny, lékaři a všichni zúčastnění, ohledně léku na rakovinu jsou pacienti tímto informováni a varováni, že takzvaná Hoxseyho léčba pro vnitřní rakovinu byla na základě důkazu přednesených FDA shledána jako bezcenná léčba. Rakovina může být vyléčena pouze operací nebo ozařováním. Úmrtí kvůli rakovině je nevyhnutelné pokud pacient neuspěje při obdržení správné lékařské léčby kvůli přivábení nesmyslným lékem. A bylo to tak úspěšné, že to FDA vydala ve formě plakátu, který byl vyvěšen na poštách v celé zemi. Teď plavu v krvi, udělali vše co mohli aby mě pokořili. Mnohokrát mě měli u soudu, starám se o to? Nemyslím na to, co se mi snaží udělat. Myslím na těch asi 12000 pacientů, kteří jsou na léčbě a pozorování na této klinice. Myslím jen na jednu věc trpící lidstvo. Ale vláda udělala více než jen varovala veřejnost. Ačkoliv federální žalobci nemohli prokázat že léčba je bezcenná, postavili mimo zákon neodbornosti, jako falešné označování ve vnitrostátním obchodě. V jedné době jsme měli po zemi otevřených 17 klinik, FDA nakráčela ve stejný den do každé a z nich a zavřela je. a on nemohl mít peníze na to aby se bránil u soudu, stát po státu. Poté co ztratil všechny své kliniky, Harry Hoxsey nakonec vzdal svůj 25 let dlouhý boj proti lékařskému zřízení. Postavil novou kliniku v Mexiku do vedení dal Mildred Nelson a odešel zpátky do Texasu, kde zemřel v roce 1974. Mexická klinika v průběhu roků léčila tisíce pacientů a dnes je stále aktivní, pod jinými doktory, poté co Mildred Nelson zesnula. Ale hoxseyho léčba nebyla nikdy učiněna dostupnou pro americké pacienty, a dokonce nemůže být legálně dodávána do země. Ti, kteří si přejí užívat hoxseyho léčbu, musí pokaždé cestovat do Mexika a je jim dovoleno si vzít zpět pouze množství pro jejich osobní potřebu. Max Gerson je jeden z nejvýznačnějších géniů v historii medicíny Albert Schweitzer Všechny diety, principy zdravé stravy a nutriční koncepty, které dnes sdílíme, mají jednoho otce Maximiliana Gersona. Doktor Gerson byl první, který kdy navrhl že dobré zdraví záleží v první řadě na zdravé výživě. Narozen v Německu roku 1881, Max Gerson byl inspirován postavou Ignaze Semilvajse, maďarského doktora, který objevil, že aby se vyhnulo infekcím u těhotné ženy stačí, aby si lékaři jednoduše umyli ruce v roztoku chlóru. Předtím, než obdržel doktorát, jako student medicíny Max Gerson trpěl prudkými opakovanými migrénami, které ho zanechaly v podstatě nefunkčním na několik dní. Po dvou letech experimentování byl dr. Gerson schopný odstranit své migrény kompletně konzumací pouze určitých druhů čerstvých potravina a rostlin. Okolo roku 1918 se do světa šířila gersonova dieta na migrénu, ale náhodou se pacient vrátil na pozorování a neulehčilo se mu jen od migrény, ale kožní tuberkulóza zmizela také. Úžasná zpráva se šířila jako oheň. V dubnu roku 1924 slavný londýnský doktor specialista Ferdinand Sauerbruch nabídl provedení klinické studie pro 450 pacientů s nevyléčitelnou tuberkulózou V komentáři ke studii řekl Zarbrook soukromě Gersonovi, že i kdyby jen u jednoho pacienta došlo ke zlepšení, věřil by každému slovu gersonovy léčby. V roce 1946 měl uzdravených 450 pacientů, přes 99 procent. Doktor Gerson a jeho žena Gretchen měli tři dcery, Joannu, Gertrudu a nejmladší Charlotte. Z těch tří projevila neobyčejný zájem o otcovu práci právě Charlotta. Ke konci 20-tých let se začala gersonova sláva šířit Evropou, obzvláště poté, co vyléčil manželku doktora Schweitzera Helenu z plicní tuberkulózy a kožní nemoc u jeho dcery. Když bylo doktorovi Schweitzerovi 75 let, přišel k dr. Gersonovi s cukrovkou a také byl vyléčen. Gersonova léčba se zaměřuje na celkovou detoxifikaci těla skrze řadu výplachů střeva organickou kávou a striktní dietou z čerstvé zeleniny a ovoce vypěstovaných v optimálním terénu. Maso je zcela vynecháno. Jak vysvětluje Charlotte, 82 let stará gersonova dcera, protože maso v těle při trávicím procesu způsobuje kyselost – kyselinu fosforečnou a v takovém druhu kyselosti, není tělo schopné fungovat. Tělo musí udržovat homeostázi, musí udržovat velmi přesnou úroveň zásaditosti versus kyselosti Když je detoxikován, člověk potvrzuje, že je skvělým strojem, schopným uzdravit se z jakékoliv dané nemoci. Mezi rokem 1933 a druhou světovou válkou gersonova rodina čelila pronásledování nacisty, a nakonec se usadila v New Yorku Sedm sourozenců doktora Gersona zahynulo při holokaustu. Během 40-tých let úspěch doktora Gersona na jeho klinice v New Yorku ohromoval lékařskou komunitu, ale také vyvolával temné síly uvnitř. Doktor Gerson léčil pacienty s rakovinou, jako následek svědčil před senátem USA 1.,2. a 3. července 1946 spolu s pěti jeho pacienty vyléčenými z rakoviny, s lékařskými záznamy pěti dalších. Jeho svědectví bylo ohromující, a navečer 3. července 1946 korespondent ABC news Raymond Gram Swing vyhlásil v jeho rádiovém vstupu k celým USA, že poprvé v historii zde byl objeven lék na rakovinu. Reakce veřejnosti byla ohromující, dámy v ústředně ABC se nezastavily neovladatelné, neuvěřitelné. Ale to co se stalo poté to ještě předčilo. O dva týdny později byl Raymond Gram Swing propuštěn ze svého místa v ABC, kde pracoval přes 30 let. a pepperův zákon proti rakovině z roku 1946, dokument číslo 8947, nyní zapadá prachem v archivech tiskového úřadu USA. Nebylo těžké za tím vším vidět ruku Morrise Fishbeina a AMA. Fishbein už byl v dlouhém sporu s Gersonem, od té doby, co německý doktor jako první odhalil nebezpečí kouření. V té době kdy největší inzerující přispěvatel u organizace AMA byl Phillip Morris. V opakovaném národním průzkumu doktoři a všechny obory medicíny, doktoři ve všech částech země byli dotázáni: jaké cigarety kouříte doktore? Znovu byla nejvíce jmenovanou značkou Camel. Ano podle tohoto opakovaného celonárodního průzkumu doktoři kouří Camelky více než ostatní cigarety. Max Gerson byl vyobcován z celé lékařské komunity, označili ho jako šarlatána a neustále na něj útočili a obtěžovali ho. -Byl jsem vyšetřován … -Co myslíte tím být vyšetřován? – AMA -Oni vás vyšetřovali? Ano, pokaždé když přišli, ukázal jsem jim pacienta, kterého poslali domů umřít – vyléčeného jiný pacient, kterého poslali domů umřít – vyléčený další pacient, kterého poslali domů umřít – vyléčený. -Co budete dělat? Nevypadáte jako muž, který by se hodlal vzdát v tomto bodě. -Ne, jak bych se mohl vzdát když vidím ty úžasné výsledky, to je nemožné, zaprvé musím připravit knihu a do toho konceptu knihy dám tolik případu kolik bude možno, těch smrtelných, takže každý lékař v zemi si to bude moci přečíst a nechám to přeložit do mnoha jazyků. Gersonovi trvalo deset let než napsal tuto knihu, která přinesla 50 plně zdokumentovaných smrtelných případů, které vyléčil se svou terapií. Leč nenašel žádného většího vydavatele, ochotného vydat knihu v USA, V tom bodě byl zcela a navždy odtržen od publikování v USA. Proč se Americká lékařská asociace tolik bránila gersonově léčbě? Myslím, že všechny lékařské asociace byly proti gersonově léčbě. Přichází nový směr, vyživovací směr a účinný směr. Lékařský farmaceutický průmysl, pokud vůbec chce lék na rakovinu, když je na této nemoci tolik zisku, určitě nechce výživový lék. Doktor Gerson strávil zbytek svého života odloučený ve svém newyorském oddělení, kde pokračoval v léčení pacientů stejnou terapií, které byla mezitím zakázána po celých Spojených státech. Toto je místo, kde dr. Gerson byl až do své smrti, měl tu kliniku, kde vídal své pacienty, kde se pacienti léčili z rakoviny, kde zdokumentoval mnoho uzdravení, ačkoliv tato uzdravení nejsou dostupná veřejnosti, tyto články byly publikované v Evropě, ale nebylo dovoleno jejich publikování v amerických žurnálech. Proč? Důvodem je fakt, že to není patentovaná medicína, není to drahá medicína. tohle je vada na podstatě, je to přírodní léčba, která dovoluje lidem převzít kontrolu nad svým vlastním zdravím a nevyžadovat zásah léky. Kdyby byla gersonova léčba povolena v USA, a věřím že by měla být, viděli bychom dramatický pokles počtu úmrtí z rakoviny. Odhaduji, že úmrtnost by klesla minimálně o 50 procent a pravděpodobně o více. Přesně jako Mildred Nelson, Charlotte Gerson musela až dolů do Mexika, aby otevřela kliniku k léčení lidí po otcově smrti. Za ty roky gersonova klinika zažívá neustálý rok pacientů z celého světa. Lékařské záznamy 1500 pacientů jsou dostupné komukoliv kdo si přeje je zkoumat. Jakýkoliv doktor je srdečně pozván aby přišel do mexické nemocnice a navštívil a viděl pacienty a s jejich povolením pak může mít přístup k jejich osobním lékařským záznamům. Ale lékařské zřízení stále ignorovalo toto volání, zatímco oficiálně pokračovalo v popírání platnosti gersonovy léčby. Doktor Dean Edell byl populární v televizních a rádiových programech, tváří americké televize, doktor Edell reprezentoval hlas oficiální medicíny v televizích mnoho let. Nemyslím že gerosonova terapie kdy vyléčila smrtelně nemocného pacienta, lidi to velmi mate, pokud se zamyslíte nad tím, co je v podstatě gerosonova léčba, opravdu byste nečekal, že bude léčit rakovinu, ale lidi ehh, občas se rakovina vyléčí sama, jsou případy rakoviny kdy odejde pryč sama, někteří lidé ve skutečnosti neměli rakovinu, nesprávná diagnóza V roce 1986 mi byla diagnostikována rakovina slinivky, která se rozšířila do jater, žlučníku a sleziny. Doktoři mi řekli, že mám tři měsíce života, abych šla domů, dala si do pořádku finance a připravila se na smrt. Můj manžel to nechtěl přijmout. Měla jsem jen 46 let, docela mladá, takže jsme přišli domů a prováděli léčbu dva roky, po třech měsících se můj doktor divil, proč jsem stále naživu, zeptal jsem zda bych souhlasila s vyšetřením a já řekla ano a to ukázalo, že rakovina je pryč. On řekl, nevím co děláte, nechci vědět co děláte, ale pokračujte v tom Doktoři řekli, že nebudu naživu, abych viděla své druhé vnouče, kterému je nyní 19 let, takže jsme ukázali, že se mýlili. Po léčbě jsem šli zpět do Utahu ke specialistce na krev a ona řekla, že má krev je tak čistá a jasná, že by neřekla, že jsem kdy měla rakovinu, a řekla že jsem první pacient, kterému se to stalo. Ano a když sem šel zpátky k onkologovi, poté co jsem prováděl gersonovu léčbu několik měsíců v té době kdy zjistili, že jsem byl vyléčen z rakoviny podle tomografie mého břicha, tomu doktor nemohl uvěřit, myslel si že je to zázrak. Během deseti let následujících po gerosnově léčbě, která trvala rok a půl jsem začala docházet na mayo kliniku a navštěvovala doktora Scotta, který zde byl onkologem, jen pro kontrolu k ujištění se, že jsem čistá. A on řekl že všechno bylo jako u osmnáctiletého, krevní obraz byl perfektní, a nemohl věřit tomu jak vypadám, kolik energie mám a zeptal se mě jak jsem to udělala. Tak jsem mu objasnila gerosnovu terapii a dr. Scott řekl, že to je skvělé, ale že to nemůžeme prodávat. Dr. Wallace Sampson je editorem Vědeckých přezkoumání alternativní medicíny a vyšinutých lékařských praktik, která tvrdí že přináší objektivní pohled. Vyléčila někdy gersonova léčba pacienta s rakovinou? Samozřejmě ne a oni ani neuvolní záznamy. Čím bych vás přesvědčil, že tato léčba je věrohodná? Zaprvé byste mi musel ukázat nějaký důvod proč by to mělo fungovat, my víme proč a jak se rakovina chová a známe druhy věcí, které ji způsobují, takže bychom museli přijít s nějakým důvěryhodnou teorií proč by jejich dieta měla fungovat a zadruhé by nás museli přesvědčit, že všechno co o tom víme v minulých 50 letech je špatně. A jak by asi přišli s takovým materiálem, je to nemožné, nemají ho. Doktor Gerson zdokumentoval tolik vyléčení, ale tyto vyléčení nejsou dostupná veřejnosti, tyto články byly publikované v Evropě ale nebyla dovolena jejich publikace v amerických žurnálech. Doktor Stephan Barrett může být považován za dnešní ekvivalent Morrise Fishbeina, udržuje směřování své publikace, Quackwatch Doktor Barrett kritizuje každou formu léčby, kterou oficiální medicína považuje za klamavou nebo podvodnou. Například vezměme gerosnovu léčbu, Gerson byl lékař, který tvrdil, že může vyléčit rakovinu stravou a dalšími metodami, neexistuje vůbec žádný vědecký důkaz, že by kohokoliv vyléčil. -Byl jsem vyšetřován AMA -Ano, pokaždé když přišli, ukázal jsem jim pacienta, kterého poslali domů umřít – vyléčeného jiný pacient, kterého poslali domů umřít – vyléčený další pacient, kterého poslali domů umřít – vyléčený. Gersonova léčba je známá už 75 let. Pokud doktoři vědí, že je tu lék a pošlou pacienta domů zemřít, je to krutost horší než u holokaustu. Dr. Gerd Hamer je zakladatelem tzv. Nové germánské medicíny Doktor Hamer věří, že každá rakovina je následkem psychologického traumatu, které nebylo jedincem zcela ukončeno, a projevilo se v určitém druhu nádoru, pro určitý druh traumatu. Přes velké populární hnutí v jeho věci, přes podporu mnoha doktorů z celém světa, a přes vědecké důkazy prezentované doktorem Hamerem, lékařské instituce nikdy nepodnikly vážné zhodnocení jeho práce a místo toho mu odebrali licenci. Od té doby evropské úřady neustále obtěžovaly doktora Hamera, až ho jednoho dne zatkly ve Španělsku, jednoduše proto, že poradil jinému občanovi léčebnou metodu, kterou by měl provádět. Dr. Hamer skončil na 19 měsíců ve francouzském vězení. Dnes je dr. Hamer znovu svobodným občanem, ale nemůže praktikovat medicínu, ani propagovat jakýmkoliv způsobem svou teorii, která má potencionál pomoci tisícům lidí po celém světě. Laetrile Vitamín B-17 V 70-tých letech doktor Ernst T Krebs zdokonalil tzv. trofoblastickou teorii rakoviny, která byla původně navržena dr. Johnem Beardem před stoletím. Stejná teorie byla rozvíjena a publikována jeho otcem, doktorem Ernstem Krebsem. Podle Krebse vitamín B 17, který se nachází v jádrech meruněk a dalších podobných plodů je efektivním lékem proti mnoha druhům rakoviny a obzvláště rakovině prsu plic střeva a prostaty. Vitamín B 17, také známý jako Laetrile, byl jedním z nejznámějších prostředků proti rakovině od 40-tých let a v posledním desetiletí shromáždil podporu mnoha vědců a onkologů z celého světa. V Itálii provedl doktor Guidetti na turínské univerzitě vědeckou studii k Laetrilu, která ukázala velmi slibné výsledky. Doktor Dean Burk, vedoucí sekce cytochemie v národním institutu rakoviny oznámil, že v sérii testů na zvířecích tkáních, neměl B-17 žádný účinek na zdravé buňky, ale uvolnil mnoho kyanidu a benzaldehydu které přišly do kontaktu s rakovinnými buňkami a žádná nepřežila. Řekl, že pokud přidáme pod mikroskopem Laetrile k rakovinné kultuře, můžeme vidět, jak rakovinné buňky umírají jako mouchy. Také Sloan Kettering, newyorkská instituce zkoumající rakovinu, věděla o léčebném účinku Laetrilu po dlouhou dobu. Bylo to potvrzeno jedním z předních výzkumníků rakoviny té doby, doktorem Kanematsu Sugiura v interview s magazínem publikovaném roku 1977. *Laetrile byl účinný v regulaci rakoviny více než jakákoliv jiná látka kterou jsme kdy testovali.* Jakmile se zpráva začala šířit, *Laetrile byl účinný v regulaci rakoviny více než jakákoliv jiná látka kterou jsme kdy testovali.* Sloan Kettering tlačil na Sugiuru aby popřel svá tvrzení, ale on odmítl. Čímž přinutil Sloan Kettering oficiálně popřít protirakovinné kvality Laetrilu. ani zmenšující nádor ani anti-metastatické, ani léčebné protirakovinné působení. * Sloan Kettering byl později obviněn z falšování výzkumu, na kterém založili své negativní stanovisko ohledně Laetrilu. Toto nebyl jediný případ ve vážné válce vedené lékařským průmyslem v 70-tých letech proti Laetrilu. Doktor John Richardson MD, který je nyní nemocný měl rakovinnou kliniku, velmi působivou kliniku, nahoře v oblasti San Francisca. V 70-tých letech potkal dr. Ernsta T. Krebse juniora, měl s ním mnoho konferencí, seznámil se s teorií a vědeckými podklady, a následně ji začal užívat v jeho praxi. Ztrácel většinu pacientů, které léčil od rakoviny. Téměř přes noc však postoupil k vysoké úspěšnosti používáním této látky. Takže z toho byl velmi nadšený, začalo se to šířit, jeho pacienti byli samozřejmě velmi šťastní a řekli to svým přátelům. Zanedlouho lidé přicházeli z celých USA a v některých případech i z Evropy, aby byli léčeni na Richardsonově klinice. Pak se dostal do problémů s lékařskými autoritami. Nemocniční správa ho kontaktovala a řekla mu vy musíte přestat užívat tu látku, protože není schválena FDA a on řekl: ano já vím, že není schválená, ale funguje oni mu řekli že se nestarají jestli funguje nebo ne, ale je to neschválená látka a porušujete tím zákon. Lékařské autority nikdy neuznaly léčebný účinek Laetrilu, a FDA ho zahrnula do seznamu toxických látek, čímž učinila jeho prodej v USA ilegální. V roce 1992 dr. William Lane publikoval knihu Žraloci nemají rakovinu ve které tvrdí, že žraločí chrupavky mají schopnost zpomalení růstu nádorů. Aby nádor mohl růst nad určitou velikost, musí si vybudovat vlastní systém kapilár. Tvoření nových krevních cév je nazváno Angiogenesis. Žraločí chrupavka má specifickou anti-angiogenickou vlastnost, a to že obalí rostoucí nádor a doslova ho udusí, tím že nedovolí novým cévám růst. Anti-angiogeniká vlastnost žraločích chrupavek je oficiální medicíně dobře známá a byla potvrzena několika různými vědeckými studiemi, ale žraločí chrupavky nejsou z nějakého důvodu doporučovány jako lék na rakovinu. Zatímco farmaceutické společnosti tajně soupeří v produkci podobné látky v laboratoři, nebo extrakci speciální sloučeniny z chrupavky, která by se dala patentovat a využívat komerčně. Co je zajímá je najít něco, pravděpodobně uvnitř něčeho v přírodě, pokud by mohli najít nějakou subsložku, kterou by mohli extrahovat a potom z ní vytvořit chemikálii stvořenou lidmi, která funguje stejným způsobem, a kterou by mohli patentovat, tak potom je to zajímá. Ale ne když to pochází z přírody. Mistletoe (jmelí bílé) Dalším velmi známým prostředkem proti rakovině, obzvláště známý v Evropě je jmelí, částečně cizopasná rostlina nacházející se na dubech a podobných stromech. Jmelí je užíváno k produkci různých léků jako Iscador, jejichž účinnost proti rakovině je známá po mnoho let. Myslím že si zaslouží pozornost, protože to není nic nového, není to výstřelek je tu už po dlouhou dobu a používá se přes 70,80 let. Rakouský vědec a filozof, Rudolf Steiner, zakladatel antropologické medicíny, navrhnul užívání jmelí proti rakovině téměř před sto lety. Tato rostlina byla považována za posvátnou už od dob keltů, kteří ji uctívali a používali jako univerzální léčidlo. Uvnitř pacienta s rakovinou jmelí způsobuje okamžitý nárůst makrofágů, který je běžně následován ústupem nemoci. Víme že má vlastnosti stimulující imunitu jako když měříte — je vidět jak se s použitím jmelí zvyšují. Ve jmelí jsou složky, které jsou ve skutečnosti jedovaté povahy a které zabíjí rakovinné buňky, nebo je uspí. Na steinerově klinice je Iskador užíván jako součást většího programu proti rakovině, který zahrnuje všechny emoční, psychologické a duševní aspekty jednotlivce. V USA je jmelí téměř neznámé, a tak úkolu popírání jeho léčebnách kvalit se v tomto případě ujal britský zdravotnický systém, což vyústilo v dobře známou výmluvu absence důkazů. PCT zkoumal důkazy spojené s jmelím ve věci zvládnutí rakoviny prsu a zjistili jsme, a já jsem jeden z lidí, kteří viděli ty důkazy, že tu není žádný přesvědčující podpůrný důkaz. Nedávno americká autorka a herečka Suzanne Somers oznámila, že porazila rakovinu s užitím jmelí. Zmínila jste rakovinu v roce 2001. Na tomto programu jste oznámila, že bojujete s rakovinou, většina lidí by prostě šla k doktorovi a dostala chemo, vy jste šla jinou cestou. Jak jste na tom teď? Právě jsem měla testovány buňky zabíječe ty přirozené, haha jsou v imunitním systému. Zavádím si Iscador nyní už osm let, takže nemám rýmu nemám nic.. -Nemáte rakovinu? -Rakovinu už určitě nemám. Seznam historických případů, ve kterých potenciální lék na rakovinu upadl do zapomění by mohl doslova pokračovat hodiny. Od vitamínu C jako léku od laureáta nobelovy ceny Linuse Paulinga, k nechvalně známým krebiozenům doktora Ivyho. Od molekulárních léků přes mikroskop doktora Rifeho k toxinům doktora Coleyeho. Dynamika byla vždy stejná. Doktoři byli vyloučeni, vysmíváni či pronásledováni, a jejich léčby nikdy nebyly vážně vědecky zhodnoceny. Poslední osobou, která propaguje přírodní lék proti rakovině je Tullio Simoncini, italský onkolog, který se ocitl uprostřed bouře poté, co oznámil, že původ rakoviny není genetický, ale původem je útok houby – Candida Albicans. Na základě této hypotézy léčí doktor Simoncini rakovinu se sodou bicarbonou (jedlá soda), což je jeden z nejsilnějších nepřátel hub v přírodě. Jak se houba dostane do těla? Kde myslíte, že to všechno začíná? Z let výzkumu. Je tu endemie, velké epidemické znečištění, protože houba je podceňovaná, je podceňovaná, protože jí nerozumíme. Od začátku svých studií dr. Simoncini sítil potřebu zvážit paradigma rakoviny znovu od začátku a začal hledat různé původy nemoci. Co ho nejvíce mátlo, bylo že se všechny nádory chovají podobně i když vypadají naprosto rozdílně. Pak začal hledat společného jmenovatele a nakonec jednoho našel. Většina rakovin se zdá být bílá. Tyto vzorky nádorů ukazují ničivý dopad, který může mít nemoc na tělo. Tohle jsou játra proseta rakovinou, bílé bublinky jsou všechno nádory. Když vstoupíte do těla a dosáhnete orgánu ovlivněného rakovinou, můžete vidět, že boule jsou vždy bílé. Někdy jsou zakryté krví, kvůli obranné reakci, ale při každém posmrtném zkoumání vědci našli bílé boule , bílé masy ty jsou houba. Tohle je pohrudnice pohledem z kamery a podívejte se pohrudnice by měla být červená ale můžete vidět všechny ty boule všechnu rakovinu, která je bílá. Toto je rakovina průdušek, jdeme do průdušky a je to tam bílé, a pak rakovina střeva, je to červené, protože je tam trocha krve, a teď se podívejte, je to vždy bílé. Bílé jako candida, candida albicans v latině znamená zářící bílá. Mělo by být objasněno, že přítomnost hub v nádoru není v lékařském světě nic nového všichni vědci to viděli u pacientů s rakovinou, kteří zemřeli. všichni byli napadeni houbou ale nikdo se nediví, že to jsou jediné mikroorganismy přítomné v tělech pacientů Oficiální onkologie nicméně věří, že jejich přítomnost v nádoru je díky jejich oportunistické povaze, která je přinese aby založili kolonii kamkoliv kde najdou vhodné prostředí. Toto přesvědčení se ovšem zdá být v rozporu s pozorným pozorováním zvířecího světa. Spory z parazitické houby zvané cordyceps infiltrovaly tělo a mysl tohoto mravence. Jakmile je objeven dělníky, mravenec je odnesen pryč a ponechán daleko od kolonie. Zdá se to být extrémní, ale tohle je důvodem. Po chvíli plodnice cordyceps vyrazí z mravencovy hlavy, Trvá to tři týdny než vyroste a když skončí, smrtelné spory se vyvalí z jejího vrcholu. Poté bude jakýkoliv mravenec v blízkosti ve vážném riziku smrti. houba je tak zhoubná, že dokáže zlikvidovat celé kolonie mravenců a nejsou to jen mravenci kdo padají jako oběť tomuto zabijákovi. V tomto případě to byla houba, která způsobila smrt mravence, ne že smrt mravence povzbudila přítomnost houby. To co normálně vypadá jako jasný oportunista je ve skutečnosti zlotřilý vrah. Takže vyvstává otázka. Co přichází první? Co když candida oslabí organismus jako první a my pak vidíme jen když už je všude. Jak víme, že je to jen následek? Faktem je, že je tu fakt. Zdali je to následek je interpretace. Ne všechny infekce jsou bakterie, jsou tu také houby bakterie menší, houby větší. A houby jsou spojovací bod mezi mikroorganismy a živočichy, takže mohou vstoupit do těla jako mikroorganismus a mohou se hromadit. Jakmile jsou uvnitř mohou vybudovat velkou masu, která má sílu živočicha. candida je velmi běžná houba, známá především ženám, které občas prodělají infekci svých pohlavních orgánů. Vagína je svalový kanál, který vede z vnějšku těla do dělohy. Vlhko a teplo v tomto kanálu vytváří perfektní prostředí k dýchání mikroorganismů. Například bakterie zvaná lactobacilla, která je přirozeně přítomná ve vagíně koexistuje spolu s kvasinkovou houbou zvanou candida albicans. Normálně lactobacilla vytváří kyselé prostředí, což drží přirozenou populaci kvasinek v rovnováze. Ale když se podmínky ve vagíně změní buď se sníží množství lactobacilly nebo se sníží kyselost a tyto kvasinkové houby se začnou množit. Imunitní systém obvykle drží tyto houby pod kontrolou, a nedovolí jim si zakládat kolonie ve vašem těle. Tato bílá krvinka spatřila houbu v krevním oběhu , zaútočí a zničí ji. Pokud se obrana systému dostane na nižší úroveň než obvykle, candidě se může podařit seskupení do malých kolonií prakticky kdekoliv v těle. V momentě kdy houba projde pojivovou tkání, která je zvaná intimate candidiasis, vyprovokuje imunitní reakci buněčného druhu, která vyústí v utvoření nádoru. Já věřím, že nádor je výsledek sloučení houbové invaze plus buněčné reakce spuštěné organismem. Daleko od divoké nekontrolované buněčné replikace. Podle Simonciniho je růst nádoru klamná a zoufalá reakce organismu s extrémním záměrem zavrhnout vetřelce. Stejným způsobem dr. Simoncini věří, že metastázy nejsou rakovinné buňky, které opustili primární nádor aby založili nový někde jinde, ale malá skupina hub patřící k primárnímu nádoru, která se dostane do krevního oběhu při biopsii nebo během řádné chirurgické operace. tyto uprchlé houby se usídlí v novém prostředí a připraví se na využití oslabenosti organismu k založení nové kolonie. Jakmile toto množení začalo, je nutné obnovit imunitní systém ke své maximální síle co nejdříve. Pokud je místo toho pacientovi podána chemoterapie jen to urychlí destrukci jeho přirozené obrany, jelikož lék zabíjí jak rakovinové tak zdravé buňky Zatímco prodlužuje možnost přežití o několik měsíců, chemoterapie znemožní organismu aby obnovil své obranné schopnosti. A umožní útočníkům aby dříve nebo později znásobili houbové útoky. S cílem otestovat svou teorii doktor Simoncini začal léčit rakovinu se sodou bicarbonou. Jedlá soda je nejsilnější látka proti houbám, oni se nemohou adaptovat na soli, protože to není komplexní látka, to je důvodem proč jsou dnešní léky proti houbám neefektivní protože houba se umí adaptovat ve 3 či 4 dnech, podáte lék proti houbám a můžete zabít první vrstvu, ale druhá vrstva si zvykne a zničí chemoterapii a všechno. Gennaro Sangermanno je prvním pacientem vyléčeným doktorem Simoncinim jedlou sodou. V roce 1983 mu byla objevena rakovina plic a řekli mu že se dožije nejvíce 6-7 měsíců. V roce 2006, 23 let poté, poskytl toto interview Dobrý večer, jmenuji se Massiomo -vypadá to, že mluvím s velmi šťastnou osobou, že? Díky bohu a díky doktoru Simoncinimu. Byl jsem šťastný protože mi řekli, že budu muset být znova hospitalizován, kvůli poslední kontrole která ukázala tmavou oblast, která rostla. On navrhl, abych vyzkoušel jeho léčbu a díky bohu že jsem to udělal. – Slyšel jsem že vám trvalo nějakých 9 měsíců to uzdravit? – Ano trvalo to 8-9 měsíců – A byl nádor zcela pryč? Ano díky bohu zjistili, že je celý pryč vypadalo to neuvěřitelně, ale já byl šťastný. -No po tom všem tu jste. Bylo mi řečeno, že umřu za 6-7 měsíců. – Prováděl jste současně nějakou jinou léčbu? Jste si jistý že to bylo to co vás vyléčilo? Ano, ano Prováděl jsem simonciniho léčbu a žádnou jinou. Teď když se nachladím nebo něco navštěvuji jiného doktora. – To je samozřejmé. Ale ta léčba byla jen jeho samotná. – Dělal jste v té době ještě něco jiného? Ne, ne. Po několika úspěšných vyléčeních, dr. Simoncini předal svou dokumentaci italskému ministerstvu zdraví doufajíc, že jeho teorie bude otestována pod řádným vědeckým protokolem. Nejenže jeho zjištění byla zcela ignorována, ale dr. Simoncini byl vyloučen z italského lékařského zřízení, kvůli tomu, že předepisoval léky, které nebyly schváleny úřady. To je poněkud nešťastné, když i starověká indická kniha medicíny předepisuje užití sody bicarbony proti rakovině. Zásada velké síly by měla být použita při nemocech vzešlých z annila, slesma, medas, rakovinného růstu a podobných těžko léčitelných chorob. Tato kniha je přes tisíc let stará. Jakmile se zprávy o jeho léčbě začaly šířit, dr. Simoncini se stal cílem vážné pomlouvačné kampaně, organizované přes italská média, ve kterých ho označovali jako šarlatána a podvodníka. Dnes budeme mluvit o osobě, která tvrdí, že léčí nádory s jedlou sodou následujte nás. – Dobrý večer, Jimmy Ghione pro „striscia la notizia“, – jak se máte? – Nic moc Jak to funguje s tou sodou? jak se vyléčí nádory s jedlou sodou? Můžete nám něco říci o tomto příběhu? Kdyby stačila soda na vyléčení nádoru. – Počkejte přijdu zpět. – Proč se takhle chováte? Dr. Simoncini byl také opakovaně žalován za mylnou smrt a v jednom případě odsouzen na tři roky do vězení, kvůli tomu, že údajně zavinil smrt pacienta, který podstupoval jeho léčbu. Média se chamtivě chopily procesu a dodaly závěrečnou ránu věrohodnosti doktora Simonciniho. Profesor Francesco Cognetti, vědecký ředitel národního institutu rakoviny Reginy Eleny v Říme, Jeden z nejlepších italských onkologů. Když mluvíme o medicíně a převratných lécích, musíme být opatrní. Tenhle muž, chlápek Simoncini říká, že rakovina je houba a může být léčena jedlou sodou, jaká je první reakce od renomovaného doktora? Mírně řečeno je to docela prapodivný nápad. Řekl bych že je šílené. Není tu žádný důkaz vzájemného vztahu mezi nakažením houbou a rakovinou, ani žádný důkaz že by houba byla jedinou příčinou rakoviny jak tvrdí doktor Simoncini. Můžeme říci s absolutní jistotou, že jedlá soda je naprosto neúčinná proti rakovině? Bylo by to moc jednoduché, absolutně neúčinná, může být dokonce nebezpečná pokud je podávána ve velkých množstvích, může způsobit vážnou metabolickou nerovnováhu, která může narušit funkce ledvin, dýchací funkce, srdeční funkce, mozkové funkce. Tento lék podávaný ve velkých množstvích může dokonce způsobit smrt. Paradoxem je, že Tullio Simoncini není alternativním doktorem, ani není proti systému jako takovém, ale je pravděpodobně nejvíce alopatický a ortodoxní ze všech. Způsob jak se zbavit houby jak vnější tak vnitřní a také se zbavit nádoru, je přijít s řetězovými postupnými protihoubovými léky, koncept už existuje v chemoterapii, v léčbách založených na sekvenčním cyklu. Myšlenkou je navrhnout lék který je okamžitě efektivní, poté co se změní houba se podle ní změní i lék, ale to vyžaduje zásah farmaceutických společností, které nyní nedokáží vidět velký byznys, který za tím leží. Vše co nyní vidí je nebezpečí, že se chemoterapeutické léky stanou bezcennými, a prostě jdou po každém, kdo jim stojí v cestě. Mezitím zdokonalil speciální techniku, která mu umožňuje doručit sodu vedle nádoru s cílem získat maximální účinnost s minimálním množstvím sody. Soda bicarbona je účinná pokud ji můžete dát do kontaktu s rakovinou. Takže pokud chceme dosáhnout rakoviny u prostaty, musíme to umístit před tepnu, která prochází prostatou. Potom můžete skrz otvor připojený ke kapiláře podávat sodu přímo do prostaty a zabít houbu, protože koncentrace soli je velmi vysoká, jelikož používáte tepnu která přímo krmí orgán, místo toho u pobříšnice a pohrudnice musíme umístit transbřišní a transhrudní kapiláru. I když vezmeme jen neoficiální materiál a ne vědecké důkazy, jsou tu nyní desítky plně dokumentovaných svědectví, která se objevují na stránce doktora Simonciniho a které podporují platnost jeho průkopnického přístupu k rakovině. Tato léčba, o které mluvíte, soda bicarbona je dovedena přímo do místa nádoru, divím se kde je tam ta újma, vypadá to jako neškodná léčba ne jako nebezpečná medicína Ne, není to nebezpečné, protože je tu velice slabá možnost infekce ale na druhé straně je tu život. A jsou tu nějaké typy rakoviny, prsní rakovina nepotřebuje kapiláru, U rakoviny prsu, močového měchýře se sodou bicarbonou můžete uzdravit 99 procent bez operace bez chemoterapie, bez ozařování my tam ty orgány necháme. Dr. Simoncini věří, že také rakovina kůže je způsobená houbou a léčí ji s obyčejnou jódovou tinkturou. V některých případech pacienti informovali, že i nejohavnější melanoma opadla během týdnů, jednoduše jako strupy. – A rakovina je pryč. – Úplně pryč. Poprvé se cítím, jako kdybych dostal svůj život zpět. Ne každá rakovina však může být léčena se stejnou efektivitou, rakovina kostí například stěží dostává nějakou krev a je velmi obtížné ji dosáhnout s optimálním množstvím sody. V některých případech mohou být použity jiné techniky. Poslední svědectví je od někoho, kdo zjistil že je na obou stranách problému současně, doktor, který dostal rakovinu. Jmenuji se Carmelo Lombardo, – vaše povolání – jsem doktor Po odstranění primárního nádoru ve střevu, doktor Lombardo zjistil, že má nějaké metastázy ve svých játrech, těsně před tím než šel na operaci zjistil, že se mu také rozvinuly metastázy v obou plicích. V tom bodě jsem řekl: „a je to“. V čase operace jsem to neřekl mé rodině, ale myslel jsem že mám rok a půl života, možná dva. Poté, co se vrátil domů, dr. Lombardo se dozvěděl o léčbě dr. Simonciniho a použil porty, které byly připravené pro chemoterapii, aby si tam místo toho podal sodu. Takže už jste měl na místě port pro chemo a použil jste ho místo toho na zavedení sody? – Ano na zavedení sody. – Kde přesně byl ten port? Port byl umístěn u druhého žebra, přesněji to dosahovalo do vyššího žilního sklípku skrz vnitřní krkavici. Po několika cyklech sody bicarbony sken ukázal, že oba nádory zmizely z jeho plic. Zkouška s a bez kontrastního média neukázala žádné poškození primárního ani sekundárního druhu. Máte vzkaz pro vaše lékařské kolegy? Určitě mám. Jak často říkám, někdy je pravda přímo před vaším nosem. Je tak blízko, že na ní nemůžeme zaostřit. A ještě jedna věc. Není tu žádná věc jako TA pravda. Pravda není něco, co můžete vlastnit. Pravda je hledání. Pravda může být nalezena jen prodloužením hranic vaší perspektivy rozšířením způsobu myšlení.

Rakovina: zakázané léky