DMT: Molekula duše

DMT: The Spirit Molecule - USA, 2010, 75 min - anglické znění s českými titulky

DMT je psychedelická látka výjimečných vlastností nacházející se v každém živém organismu. Pro vnitřní potřeby člověka ji vyrábí šišinka, drobný orgán ve středu mozku, o kterém se řada prastarých světových kultur domnívá, že zde sídlí duše. Některé civilizace se v průběhu dějin naučily využívat DMT obsažené v rostlinách pro šamanské rituály, komunikaci se světem předků či pro léčebné účely. Počáteční bouřlivý výzkum DMT, jakož i dalších slibných psychedelik, byl na konci šedesátých let náhle přerušen prohibicí a tabuizováním látek pozměňujících vědomí. Dnes vědecká práce na tomto poli opět pozvolna ožívá. Film představuje průkopnický výzkum Dr. Ricka Strassmana, nabízí pohled na DMT mnoha odborníků z různých perspektiv i vyprávění zážitků ústy Strassmanových dobrovolníků.

Viděl jsem město v daleké, v daleké vzdálenosti, bylo tmavě zelené a byla tam spousta blykajících světel, přes které pluly mraky. Začalo to obrovskými geometrickými vzory, které byly tak rychlé, nelze to nikomu dobře popsat, když spomalily, uviděl jsem to vzdálené město. Chvíli jsem všechno sledoval a pak se zničeho nic objevila koule světla, přímo předemnou.. „Co to bylo?“ Neviděsilo mě to, krom toho, že to bylo tak blízko. Potom jsem se začal rozhlížet okolo a jakoby jste si říkali „Proč jsem tady?“ a potom jsem si uvědomil, že je po mé pravici žena s dlouhým nosem a zelenou kůží otočila se a já si uvědomil, že ovládá sílu jasu světla města v dálce. A jakmile jsem se na ní podíval, všimla si toho a řekla „Co ještě chceš?“ Řekl jsem: „Co ještě máte?“ MOLEKULA DUŠE Tohle je příběh o „DMT“ nebo-li dimethyltryptamine. Povahou jednoduchá sloučenina, která má hluboký vliv na lidské vědomí. Jedna z věcí, kromě toho co dokáže, mě na DMT vždy fascinovalo, že je to tak jednoduchá molekula. DMT je zkratka pro Dimethyltryptamine. N-N-dimethyltryptamine. Pokud se skutečně podíváte na strukturu prstence DMT sama o sobě má pouze čtyři pozice pro sloučení. Takže, máme diethyl, dipropyl a jsou tu ještě některé další typy uhlíku, které lze použít pro vytvoření sloučenin, které budou aktivní, ale od DMT se budou velice lišit. Biosynteticky jsou to dva kroky od tryptophanu. Správně. Dva triviální enzymatické kroky od tryptophanu. Dobře, tryptophan je aminokyselina a je úplně všude. Takže, všechny organizmy obsahují tryptophan a všechny organismy mají dva klíčové enzymy, které vedou k syntéze DMT a tyto enzymy jsou velmi, velmi staré a jsou všude, jsou základní součástí metabolismu. Teoreticky, se všechno může spojit s DMT. DMT je překvapivě široce obsažené v rostlinách i v tělech živočichů na celém světě, ale nikdo vůbec netuší proč! Nebo jaká je jeho funkce. To je otázka za všechny peníze. Proč je DMT v našich tělech? Proč je v rostlinách a ve všech druzích zvířat? Jaká je role, kterou hraje u lidí? Konvenční názor 30, 40 let starý byl, že tyto sloučeniny neměly žádnou reálnou funkci a jsou prostě jen jakýmsi fyziologickým nepořádkem. To je velmi naivní názor. V dnešní době jsme poznali, že tyto druhotné sloučeniny jsou v jistém smyslu jazykem rostlin. Jsou to ‚messenger‘ molecules. To je to, co rostliny používají ke zprostředkování komunikace s jinými organismy v životním prostředí. Proč je tomu tak, že nervová soustava lidské bytosti je navržena takovým způsobem, aby umožnila napojit se do této komunikační sítě? Musí to tak být, víte, je tu důležitá informace, které je potřeba se naučit. Takže si nemyslím, že je DMT všeobecně v přírodě náhodou. Má skutečnou funkci, umožnilo nám se společně vyvinout s rostlinami. Je zde důvod i význam. Takže to opravdu zapadá do obrazu, že DMT může být společný molekulární jazyk. Rezonanční jazyk mezi všemi živými bytostmi na této planetě a možná i mimo naší planetu. Nedokážu si představit mocnější nástroj k prozkoumání závažné otázky: Co je vědomí? Tyto látky jsou nástroje, které mohou být použity k rozšíření vědomí ve všech oblastech života a aplikovat a využít tyto bohaté zkušenosti ke zlepšení lidského života, komunit, rodin a všech společenství. Dobrou zprávou je, že je rostoucí počet lidí ze západu z nichž intelektuálové, vědci, umělci, vlivní a mocní, filmaři a tak dále, kteří si uvědomují, že tahle látka je až příliš zajímavá na to, jí prostě jen tak zamést pod koberec, jako všechny ostatní. Je tomu již dávno, co svatá Inkvizice svými vyhlazovacími praktikami, dala impulz k zrodu racionalismu. V tomto případě není žádný rozumný důvod, kromě zlozvyku, v kladení překážek tomuto oboru. S pomocí dvou pojmů, které jsou tradičně proti: Věda a spiritualita jsme s pokorou připraveni vnést psychedelika zpět do kulturního dialogu. DMT – molekula ducha, víte, je to hlavolam, je to paradox. Duch je vnitřní svět, molekula je svět vnější. Takže psychedelika jsou entheogeny, které nás přivádějí od vědy k duchu. Ponořil jsem se do epifýzy, což je velmi malý orgán ve středu mozku, která byla vždy předmětem zájmu a dokonce se k ní váže i úcta hodně esoterických fyziologických disciplín. Nebylo úplně šílené, předpokládat v epifýze náznak původu DMT, což se pěkně slučuje s mou teorií, že by mohla být epifýza nějak zapojena do přirozených mystických stavů. Tato hypotéza říká, že epifýza, v určité době podle zvláštního napětí stimulace, uvolňuje značné množství tohoto hormonu DMT. A to je ten hormon, který duši usnadňuje opustit a vrátit se zpět do těla. Židovští mudrci a mystici toto popisují v kódovaném jazyce doslova tisíce let. Prostřednictvím meditace, skrze půst, odříkávání textů, různé techniky, by mohly být spouštěčem k tvorbě endogenního DMT, které souvisí s mystickými zážitky blízké smrti. Mám teorii, že je velká podobnost mezi užíváním psychedelik a zážitky, které byly možné skrze hlubokou meditaci. A to byl jeden ze základních důvodů, který mě donutil začít hledat „molekulu ducha.“ Sloučenina v mozku, která byla odpovědná za mystické zážitky. Myslím, že DMT může vysvětlit některé halucinační projevy, které člověk zažívá v celé jeho historii. Tvořivost, představivost, sen ukazují změny, které nastanou v důsledku izolace, traumatu, hladovění, všechny tyto stavy způsobují halucinace. Tyto halucinační jevy lze vysvětlit přítomností sloučenin, které způsobují halucinace. A o jediných sloučeninách, o kterých víme, že to dokáží, jsou sloučeniny známé jako halucinogeny. Když přemýšlím o duchovních stavech, myslím, že endogenní halucinogení látky a molekuly, které může mozek potencionálně produkovat, jsou vzhledem k těmto stavům pravděpodobně velmi důležité, protože na jedné straně, nám může opravdu pomoci při objasnění co je neuro-chemický mechanismus těchto zkušeností. Mám na mysli, pokud můžeme říct, že docházi v mozku k uvolnění endogenních (tvořených tělem) opioidů, nebo k jejich propouštění, dopamin nebo něco podobného, a můžeme toto uvolňování měřit, můžeme i vidět, kam v mozku tyto jednotlivé molekuly putují. Které receptory aktivují nebo deaktivují. A proto se můžeme opravdu o hodně víc naučit o tom, co tyto zkušenosti jsou, protože máme prostředky k tomu, abychom tyto zkušenosti, které lidé s halucinogeny prožívají, stejně tak k pochopení, zda jsou spojené v souvislosti s mozkovými receptory a různých částí mozku, které běžně nejsou aktivní. Jedním z dalších zajímavých faktů ve farmakologii DMT je, že je z těla aktivně transportován do mozku, a tak budete muset uvažovat o světě DMT v rámci vnímání aktivit každodenního života. Příliš mnoho DMT a věci se stanou velmi psychedelické naopak nedostatek DMT, donutí mozek vidět věci nudné, ploché a šedé. Je tu něco o smyslu DMT. Vy ji nazýváte „molekula ducha“ Pro mě je to „molekula reality“ Filosoficky, to dává smysl, že něco tak zásadního pro vnímání reality, je v nás … mimo realitu. Lze zde vnímat něco zvláštního. Je to zcela něco jiného. Není to jako ostatní psychodelika. Intenzita a rychlost je taková, že to opravdu způsobí zcela jiný druh reakce. Cítím stále ten pocit, že to bylo něco jako, jako psychedelický bungee jump. Že to byl opravdu skok po hlavě, do tohoto rychle se měnícího prostředí, které bylo velmi odlišné, od pozvolnějších nástupů ostatních psychedelik. Kouření DMT je něco jako psychedelický teleport. Jste na jednom místě, BANG, jste na jiném místě, a pak BANG, jste zpátky. Takže to nenechává moc prostoru pro otázky typu: „Kdo jsem já?“ „Co tady dělám?“ „Proč jsem na tomto místě?“ „Čemu se zde mám naučit?“ Je to skoro, jako by tam proběhlo příliš mnoho informací v rozpětí několika málo minut, chceš-li z toho množství, vytáhnout jen jednu informaci, vrátí tě to zpátky. Po aplikaci má Dimethyltryptamine velmi rychlý nástup a velmi krátkou dobu trvání. A to proto, že je velmi rychle tělem ničen, takže zároveň dochází i k rychlému vyčištění těla. DMT je rychle degradováno enzymem v játrech, tzv. inhibitory monoaminooxidázy (MAO). To je důvod, proč není DMT aktivní, pokud jste ho požili ústy. V porovnání s psilocybinem, který když požijete ústy, není ničen monoaminooxidázy (MAO) tak rychle, proto se přes játra dostane krevním řečištěm až do mozku. Ano, velmi se zajímám o Ayahuascu. Když jsem začal své studium v roce 1990, západ právě začínal objevovat Ayahuascu. Popularitu začala nabírat v posledních 10, 15 letech. A vizionářskou složkou v Ayahuasce, je DMT. Kombinací nebo náhodou, se přes některé úžasné pokrmy bez znalostí chemie, amazonští domorodci narazili na fungující kombinaci. Nevím jak to udělali, ale našli jednu rostlinu obsahující DMT a jednu rostlinu obsahující inhibitor enzymu. Kombinací těchto dvou rostlin, můžete pozřít DMT ústy a přesto bude aktivní. Takto aplikované začne fungovat do půl hodiny, poslední 3 nebo 4 hodiny můžete manévrovat mnohem více pohodlněji. Do tohoto stavu se dostanete pomocí kouření i stříkačkou. Perorálně užitá Ayahuasca vás něžně pohltí a opatrně odnese do prostoru, sevře vás, obejme vás a vyprázdní. Poté vám ukáže všechny druhy mystických vizí a pak se velmi lehce vrátíte jako padající peří, zpět na zem. Stejně hodnotné, jako moje DMT zkušenosti, byly, JÁ ,JSEM, cítím, že jsou trvalejší hodnoty, v této lidové technologii, které dělají tento prostor řiditelný. Celý západ, Evropa poháněná tradicí destilováním alkoholu a izolováním chemikálií a děláním všeho silnějším, drancování, všechno proti přírodě a všechno dělat možná co nejvíc NEJ. Nemyslím si, že je to obecně nejužitečnější způsob. Myslím, že je důvod, proč se kultury naučili z 5 minutového zážitku udělat 5 hodinový. Zdá se mi, že Ayahuasca má plán, a to že chce zasáhnout ve světě a přinést DMT do mnoha tisíců životů, zasáhnout mnohem víc lidí, než za posledních deset tisíc nebo více let, a má se to stát velmi rychle, a to způsobem, pojď se mnou. Ayahuasca je mnohem problémovější pro mocenské struktury, které teď vládnou, je to pro ně mnohem těžší, vymítit, protože to bylo (a je) součástí legitimní náboženské a duchovní praxe po tisíce let v Amazonii. A my jen tak nemůžeme odmítnout primitivní mystiku a pověry. Musíme se s tím vypořádat ve vlastních podmínkách. Myslím, že je rostoucí počet lidí, kteří cítí tuto touhu dostat se zpět do kontaktu s přírodou, s rostlinami, se zvířaty a s těmi, kteří vědí, že skrze šamanské cesty, je způsob, jak toho také dosáhnout, vlastně tyto nástroje, tyto nástroje jako je psychoaktivní rostlina Ayahuasca, je velmi přímý způsob, jak toho dosáhnout. Nyní to nemusí být pro každého přijatelné, a myslím si, že se toho hodně lidí skutečně bojí. Hodně to jsou lidé z mé generace Poprvé jsem slyšel o DMT od Terence McKenna byl to velmi zábavný způsob, jak se dozvědět o takovém mocném a zajímavém a antropologicky bohatém tématu, jako je sloučenina DMT, protože vzešlo mnohem více o konceptu něčeho, co lidé nutně berou. DMT flash je zřejmý, vědomí bez těla je jednou z možností. Myslím, že celé historické napětí a napětí života je o uvolňování těla. Terence byl velmi … Byl to velmi dobrý vypravěč. V podstatě řekl, že je to pilulka konečné metafyzické reality. I když to není pilulka, ale byl to docela dobrý popis poté, co jsem si to vzal. Je to odlišné než LSD a meskalin a některé další věci, které jsou kolem. DMT je opravdu zcela odlišné úrovně zkušeností Žádám vás, nevytvářejte si žádné názory, ať už negativní nebo pozitivní o těchto sloučeninách. Ať už si myslíte, že jejich hodnota bude mít hluboký dopad všude tam, kde nacházejí své uplatnění, ať už je to současná západní kultura nebo amazonský deštný prales. V 50tých letech, se Ayahuasca začíná objevovat na veřejnosti. Začalo to přívalem domorodých indiánů do města. Kostely jako – Santo Daime a UDV začaly dělat obřady s Ayahuascou, které byly přístupné nejen pro indiány, ale i lidem z velkých měst, kteří jsou hodně vzdáleni šamanům, stejně jako my. V roce 1990 UDV otevřela pobočku své církve ve Spojených státech. V pozdních 90. letech americký celní útvar, spolu s DEA, zadrželi zásilku ayahuasci. Kostel ostře protestoval proti vládní akci, s oprávněnou obavou, že se jedná o akt proti náboženské svobodě. Případ se dostal až před nejvyšší soud v USA a v únoru 2006 jednomyslně rozhodl ve prospěch UDV. Proč je tomu tak, že v celém západním světě po tisíce let, jsou tyto látky přísně zakázané, přestože ve stovkách jiných kultur je tomu přesně naopak? Jaktože kultury považující se za osvíceně demokratické a vědecky na vrcholu, se dostali až k bodu, kdy považují rostliny za nelegální? Může se to zdát divné, ale je tu jasně něco temného, co se pomalu začíná odhalovat o povaze těchto Společenstvích. Hodnoty naší společnosti řeší problémy a devalvuje všechny ostatní stavy a potřeby vědomí. Jakýkoli jiný druh vědomí, než který se hodí k výrobě nebo spotřebě hmotných statků, je současnou společností stigmatizováno. Samozřejmě akceptujeme opilost. Je dovoleno lidem krátký oddech, od materiálního mlýnku na maso. Společnost, která souhlasí s modelem společnosti, která odsuzuje stavy vědomí, které nemají nic společného se současným konzumním trendem. Pokud se vrátíme do 60tých let, kdy probíhal v soukromém sektoru obrovský boom výzkumu psychedelik, řekl bych, že obrovský odpor, který následoval, měl co do činění se strachem ze strany vládnoucí třídy. Jestliže tolik lidí vkročilo do těchto prostorů a zakusily tyto zkušenosti, mohla by samotná struktura společnosti, kterou máme dnes, zaniknout a co je nejdůležitější, ti u moci na samém vrcholu Olympu, by ztratili svou moc. V té době bylo všude plno optimismu, dění kolem Vietnamu, atd., to vše bylo reálné. A že psychedelická hnutí nebyla skutečně řešení reálným způsobem. A ten Timothy s tou partou kolem, prodal náš povyk jako zboží, které ve skutečnosti nefungovalo. Jsme teď, ať se nám to líbí nebo ne, ve věku psychochemie. V budoucnu to již nebudou knihy, co vám obohatí vědomosti, ale chemikálie, které otevírají vědomí. Chemikálie nám pomohou rychleji se učit, chemikálie nám pomůžou rozšířit naše vědomí. Atmosféra v 60tých letech byla – „Děláme zde výzkum, věnujeme naše životy snaze pochopit vše o naší planetě. “ Tak jsme to zkusili, abychom o tom mohli mluvit a hodnotit. Považovali jsme se víceméně za „duchovní pionýry.“ Způsob, jakým se dívám na 60tá léta, je jakýsi neúspěšný pokus o masivní začátek zasvěcení lidstva. Lidé zakoušeli tyto jiné reality a světy, ale přitom neměli základ ve své tradici, něco jako předávání z otce na syna, jako spojení se šamanskou rodovou linií. Lidé vyrostli a rádi by se hned trochu rozbili na kusy. Timothy Leary byl zdiskreditován svým vědeckým přístupem k studování této oblasti, protože začal dělat zajímavý výzkum a hned na to musel obhajovat použití této cesty, která byla neuvěřitelně hrozivá. Kulturně jsme zareagovali a stalo se tak politicky nemožné, dělat tento druh výzkumu. Agentury pro financování nepřidělují granty a regulační agentury zvýšily překážky pro zahájení tohoto typu výzkumu. Lidé, kteří mají zájem o výzkum v tomto oboru, se do značné míry zdiskreditují ve vědecké společnosti. Sociální, politické, vědecké otázky, které přišly spolu s užíváním, vytlačily tyto léky z vědeckého trhu. Veřejné mínění se shodlo, že psychedelický výzkum je nebezpečný. Široká veřejnost byla neinformována o skutečné povaze těchto látek a jaký je jejich potenciál v pochopení sebe sama. Jednou z tragédií pro mě bylo, že klinický výzkum na tyto látky, byl do značné míry zastaven kolem roku 1970. Pro mě osobně to bylo veliké zklamání hlavně proto, že skutečně věřím, že tyto látky hrají hlavní roli ve vývoji naší filosofie a myšlení po celém světě. Co si mnoho lidí neuvědomuje, že psychiatrie až do 50. let neměla žádný obecný koncept v této oblasti, a nespojovala neurochemii s vlivem na emoce nebo chování, což se dnes zdá být opravdu divné a nepochopitelné. S objevem LSD a jeho silného vlivu na lidskou psychiku, došlo téměř současně k objevu serotoninu, coby molekuly v mozku. A když se lidé podívali na strukturu serotoninu a porovnali ji s LSD, začali opravdu přemýšlet v tomto duchu: „Možná, neurochemie hraje roli v chemii mozku a ovlivňuje chování“. Pokud by nedošlo k objevu LSD, pochybuji, že bychom dnes měli z některých léků, které používáme k léčbě deprese a tak dále. Jakmile tyto léky začaly pobuřovat, psychiatrii se opravdu velmi ztížila práce, od zasloužilých vědeckých výzkumů s psychedeliky se platné vědecké kruhy distancovaly. Být psychiatr a říkat, „chci začít s výzkumem psychedelik, není širokou a úzkou veřejností vůbec dobře přijato. Ještě se zmíním o jednom. Odhodlával jsem se skutečně řadu let začít s tímto výzkumem. Z kulturních důvodů byla celá třída sloučenin uklizena pod stůl a neexistoval žádný výzkum po dobu 40ti let. Proto si z vědeckého hlediska neumím představit více vzrušující téma než studium těchto rostlin a sloučenin. Rostliny a sloučeniny, které produkují nepředstavitelné zážitky a může vrhnout světlo na jednu z největších záhad lidstva. Vhozenou rukavici zvedl jako první Dr. Rick Strassman, vedl první lidsko-psychedelický výzkum v naší generaci. Jedna z věcí, která na počátku byla schopna zdiskreditovat mezi vědeckými kruhy, je otázka rekreačního využití těchto látek. Začátkem roku 1980 jsem prostudoval veškerou literaturu a když byli lidé opravdu důkladně prověřeni a pod dohledem, pak incidenty s LSD související s drogami byla mimořádně nízké. Z drog nebo sloučenin, která se zdála jako nejlepší kandidát k jakémusi znovuotevření v USA k psychedelickému výzkumu, bylo DMT. Bylo to opravdu vzrušující, protože se jednalo o první studii v historii, a nejen to. DMT bylo použito bezpečně v dřívějších studiích a to výzkum, že je přirozenou součástí mozku. DMT je jedním z nejsilnějších známých psychedelik. Takže to nebylo jen zahájení klinického výzkumu bylo to znovuzahájení klinického výzkumu s extrémně silnou drogou. Zastával jsem silný názor, že by mohl udělat tuto studii a Rick souhlasil, takže jsme poté vedli řadu diskusí a na nějakém našem rozhovoru se prostě zeptal: „Dave, co když po tomhle všem papírování a po všem tom času, který s tím strávím, se konečně dostanu ke konci k samotnému výzkumu a zjistím, že nemohu sehnat DMT? “ A to byla reálná možnost, protože DMT, klinické čisté DMT není chemicky používané a jen tak někde neleží na policích. A řekl jsem Rickovi: „Pokud se dostanete do tohoto bodu, a nikde ho neseženete, pak ho udělám. “ A nakonec se Rick do toho problému dostal a já ho vyrobil. Návrh studie byl poměrně jednoduchý: dát lidem DMT a udělat všemožná opatření, jak je to možné. Musel jsem trochu předvídat spoustu námitek, které mi mohla klást do cesty regulační agentura, která dohlíží na tento druh výzkumu. Takže začal dvouroční Proces tahanic, ne s mnoha regulačními agenturami, ale s jednou docela monolitickou. Na jedné straně stál psychiatr z UCLA jménem Daniel Freeman. Byl to jeden jakýsi velkých starých mužů americké psychiatrie a vlastně on byl jedním z lidí, kteří v 50 ‚a 60‘ odstartoval začátek psychedelického výzkumu. Hlavní věc, kterou nám Daniel Freeman řekl, bylo: „Nepřibližujte se k psychoterapii.“ „Zapomeňte na léčbu duševních chorob či alkoholismu nebo tak něco.“ „Zapomeň na to. Co umocňuje hysterii, která umocňuje strach.“ „Vy jste vědec, Ricku. Přístupujte jako vědec. Berte to jako základní a jednoduché měření, soustřeďte se na frekvenci srdce, na kardiovaskulární systém. “ „Nebudete pak mít problémy, můžete začít solidní výzkum.“ Rick udělal co mu řekl, samozřejmě ne všechno jsme do zprávy uvedli, něco jsme záměrně vynechali z plánu studií, které jsme navrhli podle toho co nám Danny poradil, ostatní se mělo stát náhodou.. To co bylo naším skutečným zájmem. Rick Strassman, dal reklamu do nějakého časopisu, že potřebuje pár dobrovolníků pro psychotropní výzkum. Já jsem v té době nevěděl o DMT z STP. Vzpomínám si, že když jsem to četl, řekl jsem si „Ach můj bože, to je špatné“ „Radši se do toho vložím, abych se ujistil, že se nikomu nic nestane a alespoň vnesu trochu citu, do vysvětlování o čem to opravdu celé je“. Setkal jsem se Rickem na večírku u jedné zdravotní sestry a ona mě slyšela mluvit o tom, že jsem příležitostný uživatel peyotlu, a ona mě vzal stranou a řekla: „Je tu něco, co by vás mohly zajímat“ „Hledáme subjekty, dobrovolné subjekty pro neobvyklý výzkum.“ Měla jsem trochu obavy, že účastníci studie, by mohli být trochu nepříjemní, možná, že to není to správné slovo, ale, hledali jsme, lidi, kteří užívají hodně drog, a přitom se musí chovat velmi profesionálně. Byly různé skupiny, které se liší mírou užívání halucinogenů. Zdálo se, jako by někteří lidé měli pocit, že je jaksi jejich životním posláním vyzkoušet každý druh látky. A pak byli další, kteří si myslím, měli jen zájem o svůj osobní růst a zvědavost. Jakmile jsme se dostali do přípravy na tripy, Rick se mě zeptal, na horské dráhy. „Líbí se ti horské dráhy?“ „Ten pocit jet nahoru opravdu vysoko a pak sešup zpět dolů na zem.“ řekla jsem: „Ne, já je nenávidím, jsou hrozné“ a on řekl: „To není dobré.“ Jen jsem chtěla rozšířit svoje zkušenosti, poučit se a absorbovat co nejvíce, jak jsem mohla, samozřejmě s úctou. Myšlenka legálně užitých psychedelik byla velmi přesvědčivá, navíc, jste v nemocnici, takže byste neměli mít ten nepříjemný zážitek, že umíráte, protože jste s lékaři ve velmi bezpečném prostředí, nemocnici. Pohyboval jsem se na tenkém ledě. Lidé věděli o velkém riziku a oni chtěli mít jistotu, proto jsem byl rád, že jsme vlastně v nemocnici, kde je k dispozici tým ARO pro mimořádné události. Jste nemocničním pokoji, de jsou všechny ty zvuky a vůně, které k nemocnici patří. Všechny tyto negativní věci vnímáte, prostředí kde jste, protože jsem o tom dopředu věděla, moc na tom nezáleželo. Chtěla jsem pryč z mého těla, chtěla jsem být venku, ve vesmíru a nezáleželo na tom, odkud jste to sledoval, jestli z nemocničního pokoje, nebo z džungle v Amazonii, nezáleží na tom, kde jste, protože tam stejně nezůstanete. „Set & setting“ jsou tak důležité, je to ještě důležitější, než samotná látka, „Set & setting“ je všechno. Teď, co je „set a setting“, když jste oslepeni. „Set a setting“ není to, co vidíte, protože nic vidět není. „Set a setting“, je vaše vnitřní já, věci, které jste se naučili, zkušenosti, které jste získali, podmínky své vlastní psychiky a psychologie. To jsou vaše „set a setting“. Je to lék v kombinaci s interakcí, která vytvoří efekt bezpečnosti, důvěry, pohodlí a umožňuje vám lépe přijmout některé velké skoky a pokud to pohodlí tam není, může se člověk pěkně vyděsit. Takže jsem neměl strach o fyzické zdraví, nebo že zemřou, ale měl jsem obavy o duševní zdraví lidí, zejména s některými, kteří požili vyšší dávku. Jeden gentleman, který měl hodně zkušeností s drogami, chtěl hned vyšší dávku, protože se domníval, že by to bylo na něj slabé. Tak jsme mu vyšší dávku dali a hned byl pryč, on byl opravdu mimo, připomínalo to film „The Exorcist“, mám na mysli tu scénu s vymítáním na posteli, když otevřel oči, byly úplně rozšířené a černé, v jednu chvíli jsem si myslel, že skutečně otočí hlavu kolem dokola. Rick se na mě podíval a já jsem si myslel „Oh můj bože, je pryč, doufám, že se vrátí“ a on se vrátil. Odpočítávání bylo jako, víte, něco jako .., odpočítávání přípravy na svou smrt, jako čekání na kapitulaci. Byl cítit chlad, chlad procházel v žilách, je to opravdu nepopsatelné, je to těžké .. Jako by vám led proudil v žilách. A další věc, splašilo se mi srdce, a pak to pálení na zadní straně krku, to bylo pokaždé, když mě šokovali s DMT. Dále nastal hukot a bzukot, hlasitější a hlasitější a na místě, kde se to dělo, existoval jen tento zvuk, který byl stále hlasitější a hlasitější, nakonec jsem se tomu zvuku musel poddat a pak nejednou, jsem byl .. tam. Pociťoval jsem teplý pocit, zlatý pocit v mé hrudi, poté se přemístil do mé hlavy. Teplo se rozlilo i do páteře. To teplo pomalu přešlo z hrudi nahoru přes hlavu. Zpomalilo a začalo mne tlačit za očima. Začalo sílit a vynořovat se z kůže na čele, jeden palec níž od vlasů. Byl to velmi intenzivní fyzický pocit. Když se teplo dostalo až dva palce nad mojí lebku, psychedelický trip začal. Myslel jsem, že jsem zemřel. Viděl jsem bílé mraky, bílé nadýchané renesanční mraky, bůh a andělé, to vše co k tomu patří, tam bylo. Věřil jsem, že umírám a odcházím pryč, rychle jsem otevřel oči a podíval se na Sindy a Ricka, oba byli tam a pozorovali mě, vypadali velmi klidně. A já si pomyslel „To je opravdu dobrá zpráva, moje tělo vypadá asi v pořádku.“ Takže jsem nevěděl, jestli to bylo moje znovuprožití porodu, nebo prožitek mé smrti, která však měla teprve přijít, protože já, já vím, že čas, linearita času, je zcela bezvýznamná v těchto stavech. Jste na hlavě Boha, na místě, kde se všech časy sbíhají do sebe. Stále více a více vrstev mého lidství začaly odplouvat, nakonec odplula poslední, téměř poslední vrstva a nemohu ani popsat, co to je, ale asi bych ji popsal jako vrstvu, která definuje Vás jako lidskou bytost a o to jde [khkk]. Nejsi už člověk, ve skutečnosti nejste již něco, co lze identifikovat. Neexistuje žádný pojem o čase, bylo to tak matoucí. Byla jsem tak vyděšená, jako nikdy v celém mém životě. Být vystřelena z mého těla. Nechat mé tělo za sebou, vše se děje warpovou rychlostí, vejít jedním koncem skrze svou vlastní DNA a vyletět z druhého konce, do vesmíru. A tak jsem šel podle tohoto bílého světla. Jakmile jsem do něho vstoupil, všechny rozdíly a odlišnosti se vytratily. Zmizel jakýkoliv smysl toho, co jsem dělal, má minulost, smysl pro budoucnost. Byla to naprosto báječná euforie a já se cítil, jako bych to nebyl já a já jsem všechno. Byl jsem tím světlem, kde není žádný pocit oddělenosti, žádné stíny, žádné rozdíly, žádná minulost, žádná budoucnost, to vše bylo přítomným, bíložlutým světlem. (vše bylo prezentováno pouhým bíložlutým světlem bez toku času) Pak jsem ucítil, že začínám být vytrhován z tohoto světla a jak jsem se oddaloval, cítil jsem, jak světlo vydávalo záři, jako plameny ze slunce. Cítil jsem obrovské oddělení. A najednou jsem byla ve vesmíru, v tom obrovském pustém prostoru, s těmito bytostmi z druhé strany a já natáhla ruce k neuvěřitelně duhovému růžovému světlu, které bylo mezi mnou a těmito bytostmi. Snažila jsem se o to, aby to bylo bílé světlo. Ale bylo to neuvěřitelné růžové světlo lásky, energie lásky, snažil jsem se k nim poslat tuto schopnost lásky, kterou my jako lidské bytosti máme. Letím jako meteroit přes nekonečný prostor vědomí a náhle se objeví zmatený obraz dveří, svištím si to skrz, jako kdyby to nic nebylo, letím přes to. Ale teď vím, co ten obraz zmatených dveří znamená. Ten zmatený obraz dveří je dosáhnutí svého lidství. To jsou vstupní dveře, do toho, co Vás definuje jako lidskou bytost. Když skrz ně projdete, přestal jste být člověkem, čím dále se dostanete, tím více přestáváte být pouze člověkem. Ale právě tady tento zmatený obraz dveří, je všechno, co vás definuje jako lidskou bytost. Toto je vaše … Ten zmatený obraz dveří, to jste vy! Skutečné jádro, ze které plyne všechna Vaše realita. Toto je místo, odkud pochází význam, odkud pronikají symboly a kde se společně proplétají. Každý symbol nebo písmeno v každém jazyce, proudí z tohoto bodu. Rozhlédla jsem se a snažila se vstřebat všechno a všemu porozumět, byly tam všechny tyto stroje nebo konstrukce nebo věci, které jsem nikdy předtím neviděla, takže jsem neměla tušení, co znamenají. Byla jsem jako neandrtálec v počítačové učebně. Ničemu jsem nerozuměla, ale věděla jsem, v mém intelektuálním podvědomí, že toto všechno je náznak velmi vyspělé civilizace, nebo formy života, nebo co to bylo, oni byli, oni byli tak daleko od toho, co v naší moderní společnosti tady na Zemi známe. Je tu jeden stav, který já nazývám „houpací kůň“ jsou to propletení, artikulující, vibrační houpací koně a já jsem toho využil a to je to, co se mi na tom líbí. Oni tvoří vizuální vzor, který se zdá být nekonečný. Nejdřív jste na vnitřní straně, pak na vnější, vnitřní, na všech stranách. .. Textura prostoru byla jako animované mexické dlaždice. Vše žilo živými barvami. Bylo to takové jílovité, víte, jako na Zemi, ale není to skutečně na Zemi. Přestože tam nikdo nebyl, cítil jsem se být sledován. Zavěšený v tomto neuvěřitelně klenutém prostoru, jako v katedrále, vyrobená z barevného skla ze všech možných barev. Neuvěřitelný lesk a saturace barev. Jen tento úžasný vzor tohoto paláce, gigantický palác, o velikosti malé planety. A byly tam okřídlené bytosti, nepamatuji si přesně, jak vypadaly, ale jako Andělé? Něco jako andělé, kteří majestátně létali v tomto prostoru. Létali skutečně unikátně, bylo to jedinečné, nikdy jsem nic takového neviděl. Cítil jsem jinou sféru. Můj pocit směřoval k myšlence „To je božská oblast, To je božská oblast..“. Nebyla to úplně myšlenka. Bylo to všechno velmi, velmi neosobní, dokud jsem nepronikla do tohoto prostoru, kde jsem si uvědomila, že jsem v oblasti kde duše čekají na znovuzrození. A teď jsem tam. Byla jsem tam už tolikrát předtím, poznávám to tady, pak mě pohltil vše pronikající mír. Nikdy v životě jsem nepocítila takový klid. Všechno bylo pryč, naděje, strach, každá tíha materiálního světa byla ze mě kompletně odstraněna. Byla jsem volná, byla jsem esencí duše. Když začal lék vyprchávat, měl jsem obvyklý pocit, že se navracím do těla. Vybavuju si ten pocit, který je součástí téměř všech zkušeností tohoto druhu, navracení se zpět do smyslového vědomí. Pocit, že máme tělo a „Ach jo, jasně, jsem tady zpět v těle a jsem v pořádku.“ Takže Laura odstranila stínidla z očí a já se zeptal ještě se zavřenýma očima. „Jak dlouho jsem byl pryč?“ Potřeboval jsem to vědět. Rick řekl, že „15 minut“. Na okamžik jsem byl šokován. Jsem rád, víte. Má mysl to musí nejdřív pobrat. Protože když se zapojí celá kognitivní disonance zkušenosti, má mysl co dohánět. Byl jsem pryč na 15 minut! Tisíc let zkušeností, za 15 minut. No, přinejmenším, to bylo hluboký. Chci říct, je to úžasné, je to úžasné, co člověk může zažít na nemocničním lůžku. Prožít téměř celý vesmír, život, smrt, všechno mezi tím. Není to jako nějaký rekreační zájezd a já nevěřím, že by k této zkušenosti, měl mít každý snadný přístup, protože je to transformace života. Možná budete silně otřeseni, musíte být připraveni na skutečnost, že vůbec nic nevíte, a to je začátek vědění. To, co vidíme tady, je taková malá část toho, co je skutečné. Jsem opravdu frustrovaná, protože neexistuje způsob, jak dokázat, že tam, kde jsem byla, hluboko ve vesmíru, že jsem se setkala, víš, s jinými subjekty, s jinou formou života, které existují v tomto vesmíru. V určitém bodě možná naše civilizace bude dostatečně pokročilá a bude běžně známo, že tyto věci jsou možné, že není jen to, co existuje a co můžeš vidět. Zabalil jsem studia v `95 a opravdu jsem si na pár let musel dát pauzu. Byl jsem si vědom rostoucího pocitu nepohodlí s tím, co jsem dělal a nemohl jsem to ani vysvětlit. Zdálo se mi, že nemohu vysvětlit, co se děje, co to dělám, víte, uvést lidi do těchto zkušeností. Bylo to trochu nezodpovědné, něco jako shazovat lidi z útesu, bez toho opravdu přesně vědět, kam padají. Přijmout a porozumět tento model, který jsem nastavil. Na chvíli jsem se zastavil, protože studie, které jsem prováděl, se opravdu týkaly duchovního fenoménu. Co tyto zkušenosti mohou říci o povaze reality, o povaze naší mysl,i nebo o funkci našeho mozku, díky níž se můžeme takto rychle dostat do těchto alternativních realit? Pojďme udělat krok zpět a zvážit, jak nás tyto zkušenosti informují o sobě samém, o našem svědomí a symbióze dvou. Začalo to vypadat, že to, co se děje s DMT zejména s ohledem na některé z těchto zpráv o vstupu do paralelních či alternativních, říší existence, je to, co jejich vědomí opravdu dělá. Chemie mozku, což je orgán vědomí, byl změněn DMT takovým způsobem, že by pak mohl získat informace, které nejsme běžně schopni přijímat. Ano, je tu zkušenosti s DMT a ayahuascou, ony mají své funkce, ale když se také podíváme na to, co nám umožňují vidět. Filtrovací mechanismus mozku je pryč za pár minut a po chvíli jste ponořen do jakési surové datové sféry. Smyslové vjemy, vzpomínky, asociace, to je stavební materiál mozku k vybudování reality, to, co prožíváme, co jste zažili a syntetizování těchto informací dohromady, vypráví příběh (spíše pohádku), v podstatě o tom, co se kde děje v prostoru a čase. Je to mozek, který zpracovává všechny tyto informace a vytvoří pro nás scénu, scénu světa kolem nás, ale zároveň jsme my v pasti uvnitř mozku. Nicméně, duchovní zážitky, kde lidé cítí, že se dostali za své já, v některých typech psychedelických zkušeností, ve kterých máte neuvěřitelné senzorické a další druhy jevů, lidé mají opravdu pocit, že jsou schopni dostat se mimo jejich mozek. Musíme dát veliký pozor na to, co se děje uvnitř těch lidí, když mají tyto zkušenosti a pokusit se fyziologicky pochopit, jak je to možné a snažit se proto najít smysl, ze subjektivního hlediska a i z hlediska cíle. Nemyslím si, že stačí říci: „Vysvětlení je mimo základní vědy.“ Což jsem dělal na začátku, když jsem slyšel zprávy o tomto druhu psychologického zážitku nebo aberací chemii mozku nebo cokoliv jiného. Je tu část mozku, která je zodpovědná za fenomén vzhledu mimozemšťanů. Nejedná se o nový fenomén. Mimozemšťané byli ve změněných stavech poznáváni v mnoha kulturách po tisíciletí nazpět. Pomocníci, duchovní rádcové, asistenti, andělé, všechny tyto bytosti, které jsou známé v lidské zkušenosti změněných stavů a hodně známé v mytologii. Nemyslím si, že je možné, aby lidé nějakým způsobem, komunikovali s jiným druhem inteligence nebo s existencí na určité úrovni, která není v této tří-dimenzionální fyzické rovině. Dívám se na to s pocitem: „Tak jo, ta droga Vás uzdravuje?“ „Pomáhá Vám?“ nebo, „je to, je to nástroj?“, „co je přivede zpět?“ Co si přinesete zpátky, myslím, musí být něco jiného než mimozemské entity. Nejlepší psychedelický průzkumníci, jsou lidé, kteří si uvědomují, že i „pravda“, kterou vidí na tripu není „pravda“, ale „nové modely“, nové „co-kdyby“ alternativní snímky. Každý bude mít různé zkušenosti. Všechny tyto zkušenosti, které byly hlášeny od NDE (near-death experiences), zážitky blízké smrti, mimozemské únosy, setkání třetího druhu, sexuální extáze, věřím, že všechny tyto zkušenosti, ve skutečnosti jsou jen fraktály. Je nutné chápat, co je pojem fraktální geometrie (Benoît Mandelbrot). Bez ohledu na to, na jak malý kousek se díváme, obsahuje vše, co je ve větší části obrazu a tím se vyznačují všechny tyto zkušenosti. Neměli bychom říkat halucinační nebo imaginární. Bylo by možná užitečnější zaměřit se na mechanismus účinku, pokud je to reálné, jak to funguje? Jsou mimořádné pravidelné jevy, které přicházejí ruku v ruce v mnoha ohledech s velikými otázkami lidstva ohledně mysticismu, náboženské zkušenosti nebo setkání s jinými entitami. A tady to je. And if you can’t go in there, and really go in there and account for this material inside your neuro-scientific framework, opouštíte velkou propast. A tady máte důvod pro tuto látku, důvod pro sny, stejně tak příčinu pro všechny druhy psychoaktivní odpovědí. Použití DMT je vysvětlující model, jako druh prostředníka mezi naším vědomím a vědomím netělesné podstaty reality. Je to šikovný. S DMT, tam nejsou žádná slova. Chtěl bych zkusit použít řeč matematiky k popsání této zkušenosti. já Já se specializují na metaforu vibrací. A jak vibrace ovlivňují tvůrčí formu. To by bylo klíčem ke vztahu mezi duchovní říší a běžnou říší. Jde o okno, které bylo otevřeno pomocí DMT. Pomocí psychedelických drog nebo jiných typů látek s farmakologickým účinkem můžeme pomoci vyvolat stav, kde lidé cítí, že se dotknou hlubší senzitivní reality. Kde chápou realitu více na základní úrovni. A získají spoustu vnitřních znalostí o způsobu, jakým funguje svět a jak oni, co by lidská bytost, se mají chovat k tomuto světu. DMT je jaksi podle mých zkušeností více účinný než LSD, houby, peyote a tak dále. Je to poučné, více podporuje future-vývoj a vytváří budoucnost a to je samo o sobě, spíše záhadou. Jak by mohla tato malá věc, vytvořit něco co má inteligenci. Je to vlastně vchod do jiné reality. Takže, jaká je povaha reality? A jaká je podstata toho, jak my, jako lidské bytosti toto zakoušíme? Můžeme to celé lépe pochopit? Jsme schopni pochopit realitu na některé velmi základní úrovni? A co musíme udělat, abychom se na to připravili? Víte, existují paralelní vesmíry, alespoň to je teorie moderní fyziky. Temná hmota, která tvoří obrovské množství hmoty ve vesmíru, snad 95% nebo více. Tyto radikální myšlenky jsou jen logickým rozšířením v některých oblastech místo použití počítače k vidění více, než jsme normálně schopni vidět, když používáme mozek. Existují oblasti, které jsou dosud neobjevené, které nemají nic společného s ničím, co bylo dosud objeveno. Gravitační pole, bylo neznámé před rokem 1604. Elektromagnetické pole neznámé před rokem 1830, atd. Všechno, čemu říkáme základní oblasti matematické fyziky jsou nové objevy. Temná energie je ještě novější objev a za ním přijde možná více objevů, mimo samotnou podstatu vesmíru a vyšších dimenzí, jak se jím říká. Pořád nemám moc využití, pro pojem Boha, ale věřím, že jsou vyšší úrovně, vynikající úrovně reality a já vlastně nyní začínám opravdu věřit, že mozek není zdrojem vědomí, toho, kdo opravdu jsme, ale je to jen radiový přijímač pro něco většího. Jsou tyto zkušenosti „duchovní zážitky“, nebo jinak jsou vytvořeny fyziologickými procesy nebo jen samotný mozek reaguje na něco, co se děje? A skutečnost, že někdo může skutečně najít způsob, jak „zapnout přijímač“ (mozek) k duchovní zkušenosti. Opět platí, nejsem si jistý, že to nutně snižuje realitu nebo reálnost, toho, co tyto zkušenosti jsou. Pokud farmakologie nebo Psychofarmakologie psychedelické zkušenosti označí v podstatě za stejné jako náboženské nebo duchovní zážitky, mohlo by nám to pomoci pochopit, kde se berou tyto zkušenosti vyskytující se v lidském mozku. Jsem vlastně docela přesvědčen o tom, že sondujeme biologický základ morálního a etického chování. Myslím, že tyto základní duchovní zkušenosti jsou stavebním kamen světových náboženství. Výzkum, znalosti, spekulace o šišince a DMT, jsou ve skutečnosti Boží rukou, která vede náš přirozený vývoj stimulací k urychlení procesu vykoupení individuálních a kolektivních. Cesta ke globálnímu osvícení. Vzhledem k mé zkušenosti,s ayahuascou. Považuji se za duchovního člověka, teď vím, co bych nikdy nemohl jinak vědět. Tyto zážitky, známé mnoha různým lidem, tak snadno nabytých, tolik informací s tak malým úsilím o jejich získání, jde o jakýsi zázrak, je to zázračný způsob, přesahující běžnou realitu, neb možná náznak toho, co je nezbytné pro přežití. Od nové formy lékařské péče až k lepšímu chápání vesmíru život měnící, duchovním zjevením. Tyto přírodní nástroje nám nabízejí možnost jak usilovat o větší poznání. Nástroje, které mohou pozitivně ovlivnit život na naší planetě. Pojďme odpovědět na otázku Dr. Strassmana. Pokud ano … tak co? Dojde ke kolapsu rozlišování mezi spirituálním vědomím a vědeckých poznatků. Obě cesty poznání nerozlučně splynou dohromady. Věda a technika, tradiční náboženský pohled, není to nic extra, je to součástí procesu, kterým se lidstvo bude vyvíjet do své další fáze. Jak zjistíme, jako správně zacházet s psychedeliky v budoucnu? Uznání, že psychedelika jsou součástí lidské budoucnosti v době, kdy jsou ještě, víte, obecně potlačované a nelegální. Pokud by mělo dojít ke změně, měli bychom začít budovat jakýsi systém, který by umožnil, racionálnímu druhu, zralé zkoumání psychedelik? Myslím, že název cestou je, ukázat vědě vhodnost této poněkud exotické říše. Že nejde jen o šílené věci. Neměly by být považovány za, řekněme, ani hodný zájmu ani nelegitimní, myslím si to proto, že postavení mimo meze, prostě dělá věci zajímavými a proto s nimi lidé začínají. Nikdo nechce házet dítě s vaničkou a myslím, že je opravdu důležité zůstat věrný vědě. Co to znamená? Proč jedna část mozku, se zdá být pro nedostatek lepšího slova použiji, „bůh-detektor“? Co je smysl evoluční výhody, že mám určité části mozku, které jak víte, spouští a zprostředkovává transcendentní zkušenosti? Kabala nám odhaluje, že šišinka je vlastně na samém okraji vyšší dimenze, která proniká do naší nižší dimenze a je umístěna přesně ve středu mozku. Kdysi jsem četl o Descartesovi, myslet si, že je skutečně rozhraní mezi duchovním rozměrem a rozměrem hmoty. Pamatuji si, že když jsem studoval, přišlo mi to jako hloupý nápad naší historie a teď to vypadá, jako skutečně velmi zajímavý nápad. Co hledáme tam je opravdu tady. Jsou to dveře, je to brána. Tak jsme se zaměřit na transformativní účinek psychedelik, ale je také pravda, že opak je pravdou, že je potřeba transformace, aby psychedelika fungovala. Je to jeden z paradoxů složité postmodernismu, že psychedelika vyžadují a produkují transformativní účinek. Máme oddělit naše spojení s duchem. To je to, co naše společnost udělala, přesvědčit nás, že materiální oblasti je jedinou oblastí, a jediný způsob, jak poznat naše odtržení, je znovu navázat spojení s duchem. A já jsem opravdu přesvědčen, že potřebujeme pomoc rostlin, aby k tomu mohlo dojít. Součástí naší práce je respektování této medicíny a pak změnit dostatečně kulturu natolik, že to, že ti lidé, kteří ji vyrábějí, můžou být respektováni a uzdraveni a ne všichni . . se zapojí do výzkumu, protože tak to je v naší redukční společnosti. S dalšími lety a příležitostmi k zamyšlení, myslím, že je tu další narůst možností, že můžeme něco získat, ze studia těchto sloučenin, spoustu věcí se můžeme naučit, můžeme vytvořit kvalitní model léčby, zejména pro skupiny pacientů pro něž je konvenční léčba neúčinná, pokud by byly využity optimálně, může to poskytnout velký přínos. Nejdůležitější věc, kterou bychom mohli udělat právě teď, položit si otázku a odpovědět si na ní, zda by mohla Ayahuasca pomoci lidem, kteří berou drogy a zneužívají alkohol. I vzhledem k tomu, že víme, že DMT a podobné alkaloidy mají velmi silný efekt na stejné receptory, které ovlivňují stavy deprese. Většina lidí, podle mých zkušeností, kteří užívají drogy a alkohol jsou v hluboké depresi nebo úzkosti. V posledních letech jsem měl svolení používat psilocybin, který je aktivní alkaloid v halucinogenních houbách, k léčbě pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří trpí silnou úzkosti, k léčbě té úzkosti, ne rakoviny jako takové. Psilocybin je 4-phosphorylixy-N, N-dimethyltryptamine z hlediska chemické struktury pohledu, je velmi podobný DMT. Nakonec, co chci udělat, je vidět tyto věci použít způsobem, jak jsou tradičně používány k léčbě lidí, jak pomáhají lidem a už nyní pomáhat lidem vyrovnat se s umíráním. Změní se celý váš vztah k vaší smrti, hrozící smrti, věřte tomu nebo ne, jednou umřete. A s tímto nástrojem, s jehož pomocí překročíte hranici, strach ze smrti, který je všude kolem, zmizí. Začínám uvažovat, zda vědomí, může skutečně přežít biologickou smrt. Možná, že model, který jsme vypracovali v psychiatrii a behaviorální farmakologii, je prostě špatný, je to vlastně pozpátku. Vědomí je ve všem a všechno a hmota je pouze důsledek. Využití látek, jako je DMT nebo 5-methoxy-DMT může nám opravdu pomoci se připravit tím, že si procvičíme transcendentální zážitek umírání. Dlouho pozorujeme, velmi pozitivní účinky v souvislosti s povahu zkušeností získaných v průběhu psychedelických sezení, a pak následné účinky na náladu, úzkost, vnímání bolesti a celkové kvality života onkologických pacientů. Velkému počtu našich subjektů se vedlo docela dobře v čase, který jim zbýval. Pro ty, kteří se s tím přišli smířit, je uznání skutečnosti, že psychedelika jim otevřely prostor, o kterém si nebyly vůbec vědomi, že existuje a trocha vize toho, co by mohlo přijít po smrti, stejně jako lepší pohled na úspěchy, které se jim provedli v životě, smíření se s tím, co vykonali v jejich vlastních životech. Myslím si, že to, co všechny lidi, kteří měli psychedelické tripy a meditace a tak dále spojuje, je postrkování více či méně do vyšší sféry a přijímání nějaké informace. Pokud se nám to podaří rozvinout a absorbovat do běžné vědy, že bychom to zpřístupnili vědeckou metodou a tak dále, pak naše inteligence, schopnost přežití na planetě Zemi, by se zvýšila. Jsme umírající druh, žijeme na umírající planetě, zabíjíme planetu, naše onemocnění jsou velmi vážná, a proto se zoufale snažíme najít nové informace, nápady a tak dále, kterými toto lze překonat. Musíme se vyvíjet, a myslím, že náš duševní vývoj může být založen na psychedelických průkopníkách. Je to tak snadné změnit svět, mám na mysli, že to je ta věc, které můžete vidět na psychedeliích, pokud se nechcete jen dostat do pasti krásy psychedelických zážitků. Víš, je to jako dívat se skrz lustr reality z různých pohledů, místo jen jednoho a můžete tento projekt prostřednictvím těchto krystalů vidět jiným způsobem, vidět jeho krásu. Ale … Dobře, nyní se vraťme zpět. Myslím, že jestli by jsem měl někdy pokračovat v podávání lidem psychedelik, zejména DMT, nemělo by to být jen jakousi hrou s chemií mozku a jen pozorovat co se stane. Jedna z věcí, které jsem se také dozvěděl, ve výzkumu je, že prostě nechci jen podávat léky a čekat co se stane, že je to trochu, já nevím, jestli Calais je to správné slovo, ale to je první slovo, které přijde na mysl, myslím, jestli opravdu chceš otevřít lidem dveře, dělat to pro ně, ne jen pro vědeckou zvídavost, být užitečný, než jen být trochu inteligentnější a chytřejší. Podle mě, má tento výzkum jako meč dvě ostří, dvě stránky současně, otevření se novým světům, do světa informací, světa duchů, světa entit. A pak stránka věci materiální, acid-ické lázně neurologie, sociologie, v pokračující výstavbě reality. A že moudrost, které tyto věci přinášejí, je ten druh velmi ošidné směsí autentické náboženské zkušenosti s bohy, poselství, znamení a pozoruhodné zrcadlo mysli. Zvědavost, možná jedinečnost lidské bytosti je, že žijeme v obou sférách. Máme možnost pro duchovní zkušenosti a máme schopnost pro fyzickou zkušenost. Účel ducha světa, pokud je nějaký účel, je umožnit nám poznat náš plný potenciál a uplatnit ho a možná rozhodnutí, která děláme právě teď jako civilizační společnost, odskočit daleko za sebe. Myslím, že DMT je připomínkou toho, že je tu mnohem více o realitě, vesmíru, o nás, biosféře mnohem více, než si dokážeme představit. Zdá se, že naše realita není jen skutečnost, občas se objeví praskliny a možná dokonce chtějí, aby se objevily. Jako lidé jsme tvorové, žízniví po poznání. Trávíme čas, peníze a nekonečnou energii hledáním ve školách, v kostelech, v oblasti obchodu a technologií. Vědění je moc, a proto náš největší úkol. Dimethyltryptamine. Molekula s názvem komplexní a nejjednodušší možností odemknout nám dveře do jiné dimenze a možná, jen možná, náš budoucí vývoj.

DMT: Molekula duše