Anita Petek-Dimmer: Očkování – smysl, či nesmysl?

Impfungen - Sinn oder Unsinn? - Švýcarsko, 2008, 112 min - německé znění s českými titulky

Není pochyb o tom, že převážná většina obyvatel České republiky si při vyslovení slova očkování, představuje ochranu zdraví. Ať už se jedná o děti, které jsou očkované bez jejich vědomí, nebo o dospělého člověka, který očkování podstupuje ze svého rozhodnutí, o kterém se domnívá, že mu pomůže ochránit jeho zdraví. Takřka všichni jsme v ČR očkováni. Jestli je to nejlepší řešení jak ochránit tu nejcenější věc kterou máme, to je otázka. Anita Petek Dimmer se ve své přednášce snaží objasnit, proč očkování nemusí být automaticky tou nejlepší volbou. Například kvůli obsahu rtuti, formaldehydům, hliníku a mnoha dalším jedovatým látkám, ktere vakcíny obsahují a poškozují tím zdraví každého člověka. Sporná je také, dle jejích slov, účinnost samotných očkovacích látek.

K paní Anitě Petekové bych chtěl říci, že čelí neustálým útokům, protože nemá před jménem doktorský titul. Chtěl bych ale říci, že samoukové jsou na světě ti nejlepší. To můžeme doložit několika případy. V současné době panuje mínění, že skutečně dobré věci mohou pocházet pouze od samouků. Takže ona se vzdělává sama a to, co tvrdí je identické s názorem množstvím odborníků, doktorů, profesorů a kdovíkoho ještě. Takže co dnes uslyšíte je potvrzeno celou řadou lidí který takový titul mají. Než jí věnuji slovo, rád bych řekl, že tu máme prvotřídní lékařku. Prostudovala 30 tisíc stran literatury o očkování a analyzovala je, takže nejen že je četla. Je to naslovovzatý odborník. Přečetla a analyzovala 30 000 stran literatury o očkování a dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu školní medicíny dokazuje, že očkování způsobuje více utrpení a smrti, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Pokud je toto pravda, pokud je toto tvrzení pravdivé pak by jsme si měli něco vyslechnout A Anita Peteková dnes provede rekapitulaci posledních 200 let nebo pouze 100 let, je to tak? Začne rekapitulací posledních 200 let historie očkování a poskytne nám napínavý a kritický názor zda očkování má, nebo nemá smysl Přeji pěknou přednášku. Dobrý den, dámy a pánové Nejprve bych chtěla poděkovat organizátorům této akce za pozvání a příležitost před vás dnes předstoupit Někteří z vás mě jistě znají a vědí, že mluvím rychle, dnes musím mluvit ještě rychleji protože chci nahnat čas a mám hodně co říci Od začátku mé kariéry, a věnuji se tématu už 15 let přednáším na toto téma od začátku čelím neustálým útokům právě z důvodu, že nejsem lékařka A to mě trochu handicapovalo protože jsem mívala komplexy méněcennosti Za ty roky jsem pak zjistila a potvrdili mi to i mnozí lékaři že bych měla být vděčná, že nejsem lékařka protože se můžu na celou věc dívat bez předsudků Teď jsem opět spokojená, a mám znalosti které jsou srovnatelné se znalostmi lecjakého lékaře Takže je to tak, jak to má být, cesta je vždy správná jen někdy děláme objížďky Jak již bylo oznámeno, chtěla bych začít trochou historie, velmi stručně tedy aby jste věděli, jak dlouho obor existuje Co si o tom tehdy lidé mysleli a jaká vůbec byla cesta před 200 lety až dodnes, jak to celé probíhalo a proč dnes máme očkovací lobby a pod kterou každý víceméně trpí Edward Jenner, anglický lékař, začal v roce 1976 s očkováním proti pravým neštovicím Sice už dvě stovky let předtím byly pokusy s očkováním proti pravým neštovicím oficiálně bylo první očkování proti pravým neštovicím zavedeno v roce 1796 Pak následuje Luis Pasteur Francouz, který nebyl lékař jako já, jen si to představte – nebyl lékař Původně to byl chemik a na něm je vlastně založen celý očkovací průmysl Na Luisi Pasteurovi Ne na Edwardu Jennerovi ikdyž ten začal očkovat proti pravým neštovicím Ale Luis Pasteur je ten, na kterém je založena tato teorie o infekcích I dnes je to stále jen teorie o infekcích dokonce i její přívrženci to tak nazývají a spočívá to právě na Luisi Pasteurovi i proto se vlastní cítím v dobré společnosti protože ten dobrák taky nebyl doktor tak, jako já a přesto, celý očkovací průmysl vychází z něho Zavedl očkování proti vzteklině v roce 1885 to bylo první očkování, které inicioval Pak následovala sněť slezinná a pár dalších kde trochu experimentoval ale to, s čím se vlastně zapsal do očkovacího businessu bylo očkování proti vzteklině Pak je tu ještě jeden Němec, lékař, Dr. Robert Koch V roce 1928 vyvinul očkování proti tuberkulóze o tomto očkování už něco víme Očkována proti pravým neštovicím byla také předpokládám většina z vás také v Německu bylo očkování proti pravým neštovicím více než 100 let povinné Očkování proti vzteklině, doufám že většina z vás s ním neměla nic do činění Tuberkulóza – tu pamatuje většina zejména nás, starších bohužel jsme toto očkování absolvovali Chtěla bych velmi stručně promluvit o Edwardu Jennerovi a pak ještě o Pasteurovi stručně bych vysvětlila, jak a proč tento očkovací průmysl dosáhl dnešní velikosti A hlavně proč a na jakém základě toho dosáhl A až se to dozvíte, budete nevěřícně kroutit hlavou nad tím na jakých základech spočívá dnešní víra v očkování V roce 1798 Edward Jenner, anglický lékař napsal zprávu o 23 případech pravých neštovic To byla situace kolem tohoto očkování proti pravým neštovicím 14 osob z této zprávy a to je základ dnešního očkování vůbec nebylo očkovaných A přesto byli zahrnuti do zprávy Jednoduše dostali neštovice a pak se uzdravili a pak byli zahrnuti do této jakoby studie jako důkaz, že očkování proti pravým neštovicím funguje Přitom nebyli vůbec očkováni John Baker, 5 letý chlapec zemřel několik dní po tomto očkování To bylo zveřejněno až o mnoho let později Sám Edward Jenner se to pokusil utajit a ve své zprávě se o tomto úmrtí vůbec nezmínil Nebudeme nyní procházet všechny případy ale pouze 4 případy, pouze 4 z těch 23 o kterých psal lze považovat za skutečné důkazy Pouze 4 případy. A na těchto 4 případech bylo založeno celé očkování proti pravým neštovicím A na základě těchto 4 případů se více než 100 let očkují lidé ve většině zemí kromě Švýcarska my jsme opět šli vlastní cestou díky bohu, chtěla bych podotknout Lidé jsou od té doby po celém světě očkováni tak říkajíc povinně Na základě 4 ojedinělých případů Pokud si to představíme z dnešního pohledu Tyto případy, tito lidé dostali vakcínu pouze několik týdnů před napsáním zprávy Což celou věc ještě více zatěžuje To značí, že pacienti nebyli po očkování pozorováni Nikdo tedy nemohl vědět, zda jsou, nebo nejsou chráněni Jaké to mělo nežádoucí účinky Nikdy neexistoval žádný důkaz o stupni a trvání ochrany A přesto na základě těchto 4 případů byly více než 100 let povinně očkovány miliony lidí na celém světě Až do 19. století V roce 1978 byla v Německu tato povinnost zrušena respektive toto očkování bylo zakázáno Ve Švýcarsku to byly pouze dva nebo tři kantony které povinné očkování vůbec zavedly a to pouze na dva až tři roky Mimochodem Švýcarsko bylo jednou z mála zemí kde se nikdy nevyskytla epidemie neštovic v takovém rozsahu A víte proč? Protože jsme neměli očkování proti pravým neštovicím To je ta pravá a jediná příčina Můžete si to ověřit, Jenner napsal takovou knížku kde je to popsáno „Inquiry“ ráda vám pak poskytnu zdroj Ještě stále se dá sehnat dotisk původního, anglického vydání Naše věda a s ní současná moderní medicína s celým svým očkovacím průmyslem staví svou víru na základě očkování proti pravým neštovicím na vratkém základě 4 případů a na tomto nikdy neprokázaném základě očkují již více než 200 let víceméně celé lidstvo Dodnes to nikdo skutečně oficiálně neověřoval Prostě se to tak dělá dále Začneme s Pasteurem Francouz, Luis Pasteur experimentoval se slinami vzteklých psů Bral vzorky jejich slin zamíchal je do mísy bujónu to je opravdu ta věc, co se pije Zamíchal to tam a čekal, jenže se nic nedělo Ani se nic dít nemohlo, nejvýš by se tam mohla vytvořit plíseň pokud by čekal dost dlouho, ale jinak nic víc A pak zjistil, že něco nemůže být v pořádku Dnes už víme, co bylo špatně, tehdy se to však nevědělo protože ve slinách psa se žádné viry vztekliny nenacházejí Ty sliny tam mohly klidně ležet dodnes Pasteur nemohl rozeznat v bujónu žádné změny Usoudil proto, že průvodce vztekliny musí proto být mimořádně malý neviditelný a přirozeně to proto nazval virus Tu věc, kterou nedokázal najít Virus znamená v překladu jed Moderní medicína od té doby začala tento pojem používat Dnes všichni víme, co to je virus, je to takzvaný průvodce nákazy Ale já ho vidím jako průvodce choroby v uvozovkách Pasteur tehdy použil pojem virus a zavedl ho do medicíny a dnes se všichni tváří, jako že vědí o čem se mluví Jeho světová sláva, tu si Luis Pasteur skutečně získal podle mého názoru ne právem, ale to je jedno 6. července 1885 jistá matka přivedla 9 letého syna Josefa Meistera vlakem z Elsasu do Paříže k Luisi Pasteurovi Dokonce myslím že to bylo kočárem, ne vlakem Chlapce 48 hodin předtím, všimněte si toho času, 48 hodin na 14 různých místech kousl vzteklý pes Pasteur nikdy předtím člověka neočkoval, očkoval pouze nebohé ovce které pak dojedné zdechly, ale o tom nikdy nemluvil ale o tom nikdo nemluvil. A potom, alespoň se to uvádí v historické kronice po dlouhém vnitřním boji který mohl trvat asi dvě a půl hodiny, pokud to pozorně čtete se rozhodl toho chlapce očkovat Protože si řekl, že tak či tak nemá šanci přežít buď ho zabije očkování, nebo zemře i tak Protože o pokousání vzteklým psem se to říká dodnes Což mimochodem také není pravda že by bylo zásadně smrtelné Chlapec po třech týdnech během tří týdnů dostával každý den injekce do břišní stěny, což je extrémně, neuvěřitelně bolestivé představte si, že to bylo jetě dítě po třech týdnech, píše Luis Pasteur ve svém deníku chlapec „zůstal zdravý“ Takže se neodvážil použít termín „vyléčil se“ ale chlapec „zůstal zdravý“ Pasteur se stal slavný výlučně na základě tohoto jediného případu Nikdy více už nemusel nic dokazovat Od té doby chtěl celý svět, Rusko i car všichni chtěli jeho vakcínu Pouze na základě tohoto jediného případu A teď bych vám chtěla ukázat, proč tento jediný případ vůbec nedokazuje, že toto očkování funguje Pasteur tehdy aplikoval takzvané aktivní očkování Je to tak, že rozlišujeme aktivní a pasivní očkování aktivní očkování je to, které je nám podáváno dnes když se řiká, že tělo si musí samo aktivně vytvořit protilátky Ale dnes se ví, že pokud se u vztekliny použije pouze aktivní očkování a ne současně i pasivní Takto se to tedy vyučuje, ne ví – a to je rozdíl Takže pokud člověk nedostane obě očkování současně tehdy to nepomůže a člověk zemře Pasteur tehdy aplikoval pouze toto aktivní očkování Ke kousnutí došlo před více než 48 hodinami To jsme slyšeli už dříve Dnes se ví, že proti vzteklině je třeba očkovat do 24 hodin od kousnutí protože v opačném případě se říká, že to nefunguje a člověk umírá Josef Meister byl tehdy očkován do břišní stěny Dnes se vyučuje, že tento způsob respektive místo očkování je zcela nesprávné Musí se očkovat do úplně jiných míst Dnes se očkuje přímo do rány Další přitěžující okolnost, Dva muži, kteří se pokoušeli odtrhnout psa od chlapce nebo naopak – když ho pes kousal pes pokousal i je ale ti nebyli dopraveni do Paříže za Louisem Pasteurem To znamená, že tito muži očkování nedostali Ti dva muži zůstali zdraví, ale nikdo už o nich víc nemluví To však s jistotou znamená že tento pes buď vůbec neměl vzteklinu nebo chlapec také nedostal vzteklinu Jinak by nebyl vyléčený Mimochodem Pasteur byl chemik, nebyl to lékař Ptám se vás, jak může chemik diagnostikovat vzteklinu Dnes vzteklinu nedokáže diagnostikovat ani lékař pokud nemá výsledky laboratorního vyšetření Jednoduše pokud přijde pacient do ordinace k lékaři a ten jej vyšetří, tak ani lékař dnes, v roce 2008 to nedokáže jen tak diagnostikovat a vůbec ne v těch časech Chtěla bych se velmi stručně dotknout výroby vakcín je velmi důležité, abychom věděli jak se vakcíny vyrábějí protože na základě znalosti výroby poznáme za prvé: Očkování dokáže způsobit obrovské škody A za druhé: očkování nedělá to, co je nám neustále slibováno, že poskytne ochranu vakcíny se v současnosti stále nejvíce pěstují na zvířatech V jejich produktech, jako například slepičí vejce Takzvané očkování proti chřipce Nebo v krvi zvířat To je takzvané médium, kde se to svinstvo – vakcína vyrobí Pak existují očkovací látky pěstované na usmrcených lidských plodech Náš farmaceutický průmysl říká, že tento způsob výroby vakcín je výhodný z následujícího důvodu: Výchozí materiál se dá „výhodně sehnat“ Nebudu tuto větu komentovat Předpokládám, že každý z vás ví, co se tím myslí Nejde už jen o zdraví jde o etiku a morálku A ty jsou přinejmenším tak důležité jako zdraví, ne-li více Protože etikou a morálkou náš život začíná i končí A zdraví je někde mezi tím Očkování proti zarděnkám a proti planým neštovicím se vyrábějí takto, na usmrcených plodech a tuto vakcínu používá celý svět očkování proti zarděnkám kromě Japonska Japonci se z etických důvodů brání jejímu používání Oni používají očkování vypěstované na buňkách psích ledvin Pokud si vážíme života a ctíme ho, pak je to stejně neetické když použiji zvíře namísto člověka Pak existují vakcíny vyrobené na HeLa buňkách nebo vypěstované na HeLa buňkách nebo HDC-buňkách HeLa buňky, toto slovo nebo výraz když si najdete je spojen se ženou jménem Henrietta Lacks To jsou počáteční slabiky jejího jména – HeLa Je to osoba, ze které pocházejí tyto rakovinové buňky Tato paní zemřela v polovině 80. let a měla rakovinu, která postupovala neuvěřitelněi rychle Někoho tehdy napadlo, byla tam celá řada lékařů a vědců kteří sledovali, jak rakovina v této ženě postupovala tehdy jednoho z nich napadlo Super, můžeme to použít na výrobu očkovacích látek A to je důvod, proč jsou nyní mnohé vakcíny vyrobené na tomto základě Protože tímto způsobem lze vyrobit velmi rychle, levně a velké množství očkovací látky Vidíte, že to nemá nic společného se zdravím jde jen o zisk, nic jiného tam není Dnešní farmaceutický průmysl je vedle zbrojního průmyslu druhým nejvýdělečnějším odvětvím v zemi A tím spíše v zemi jako je Švýcarsko Na těchto lidských rakovinových buňkách je vypěstované očkování proti spalničkám a proti příušnicím U nás, v průmyslových zemích neexistuje žádná jiná vakcína proti spalničkám a příušnicím, myslím vypěstované na jiné bázi Část očkování proti vzteklině je vypěstováno takto Náš farmaceutický průmysl říká, že to vůbec nevadí protože tyto vakcíny jsou odmaštěné a filtrované a že v těchto očkovacích látkách nezůstane po rakovině ani stopy. To není pravda To si může každý snadno ověřit, pořiďte si ampulku vakcíny seškrábejte dole etiketu a odneste jí do laboratoře ať vyzkoumají, co je uvnitř. Tehdy se ta svinstva znovu ukážou Tyto rakovinové buňky lze jednoznačně prokázat To se ví Je to skutečnost a není potřeba o tom diskutovat A pokud to lze prokázat, tak mohou i škodit Ani o tom nemusíme diskutovat Pak ještě existují vakcíny vypěstované na buňkách Vero nebo je na příbalovém letáku jenom „vypěstováno na buněčných liniích“ Přitom jde vždy o zvířecí rakovinové buňky Ty jsou téměř vždy vyrobené z buňěk Kočkodana zeleného to je druh opice Pěstují se v nich, protože opice jsou podobné člověku Někdy jsou tam drobné rozdíly, někdy ne A proto si tehdy řekli, že se to dá dobře použít na lidi Očkování proti chřipce alespoň velká část očkování proti chřipce se v současnosti stále vyrábí na slepičích vejcích Ale nejnovější výrobní postup firmy Baxter, uděláme trochu skryté reklamy Firma Baxter, nebo firma Novartis jde úplně novou cestou Tímto způsobem se vyrábí ještě očkování proti žloutence typu A Potom, a o tom farmaceutický průmysl dnes říká že je to non-plus-ultra to nejlepší z nejlepšího já myslím, že je to v duchu hesla když musím dělat zlo, tak ve velkém stylu existují geneticky vyrobené vakcíny V základu můžete vycházet z toho že když se dnes vyvine nějaká vakcína bude vyráběná zásadně jenom geneticky I nové očkování proti HPV, rakovině děložního čípku je vyrobeno geneticky Takže v budoucnosti už nebudou existovat vakcíny vyrobené jiným způsobem Náš farmaceutický průmysl je toho názoru že geneticky to dokáže lépe řídit, lépe zvládnout vakcína je pak „čistší“ Věc se má tak, že použitím této genetické techniky náš farmaceutický průmysl vůbec netuší co dělá My nevíme, co se v nás děje, ale co je nejhorší ani farmaceutický průmysl, ani vědci netuší, co tím dělají A škoda, která tím vzniká, a vzniká skutečná škoda to budeme během dneška slýchat ještě několikrát škoda, která zde vzniká zatím nevidíme na těchto očkovaných dětech nebo na vás, kdo se dnes necháte očkovat Tyto škody zdědí další a další generace a pak bude taková škoda tak velká až se pak projeví že už nebude návratu A celé to lze považovat za biologickou katastrofu Takto se například vyrábí očkování proti žloutence typu B vyrábí se čistě geneticky od roku 1985-1986 existují už pouze geneticky vyrobené vakcíny pak HPV, to je proti rakovině děložního čípku část očkování proti vzteklině se takto vyrábí a 99 procent všech vakcín pro očkování zvířat U očkování zvířat se postupuje ještě bezstarostněji jsou tam látky, které jsou u lidí zakázány celé generace a u zvířat, panebože ty se nedokážou bránit do těch se smí natlačit co je momentálně k dispozici Každá vakcína obsahuje 80 až 100 různých složek Před dvěma až třemi lety pak vám představím svoje knihy před dvěma až třemi lety jsem psala druhý díl kritické analýzy problematiky očkování tehdy jsem si řekla, že budu psát o složkách vakcín protože o složkách vakcín se nedalo nikde dočíst Maximálně se drobným písmem objevilo slovo rtuť Jinak se o těchto složkách vůbec nemluví Když jsem začínala – a to už je pár let zabývat se touto problematikou byla jsem tak zděšená, že moc nechybělo a byla bych ukončila celé své přednáškové turné celou mou práci v Aegis Asi tři měsíce jsem měla silné deprese protože jsem měla pocit že tuto práci nedokážu dál dělat Když zjistíte, co se tam skrývá, když zjistíte, co se tam děje co je v těchto vakcínách a ty nejsou podávány vám – dospělým s tím bych asi žít dokázala měli by jste vědět co děláte, pokud si něco takového vezmete ale očkování malým dětem, kterým je pouze několik týdnů které se nemohou bránit nemohou říct „ne“ a jejichž organismus se nemá jak bránit To je tvrdé sousto, které je potřeba strávit V každé očkovací látce, jak jsem říkala, je 80 – 100 složek které nejsou uvedeny v příbalovém letáku protože podle zákona – a to platí nejen ve Švýcarsku to je v Německu, Rakousku, USA všude uplně stejně podle zákona musí být uvedeny pouze látky které jsou nezbytné pro výrobu Pardon, beru zpět látky potřebné pro výrobu NENÍ třeba uvádět Všechno, co se stane mezi výrobou a balením co se tam přidává, to musí být podle zákona uvedeno v příbalovém letáku Teď si představme, že je tam obrovský prostor pro látky které nemusí být uvedeny v příbalovém letáku A nejhorší na tom je, povím krátký příklad Před několika lety firma Merck, uděláme nějakou reklamu firma Merck vyvinula novou vakcínu proti žloutence typu B Na příbalovém letáku bylo uvedeno rekombinantní viry žloutenky typu B Víte co znamená rekombinantní? To znamená, vyrobeno geneticky Ten výraz vám ještě později ukážu, pamatujte si ho To je proto, aby to lidi uklidnilo protože vědí, že jsme trochu skeptičtí když se objeví slovo „geneticky“ Snadno ten pojem obejdeme jinými slovy a všechno bude v pořádku a skočí nám na to Tehdy bylo na letáku uvedeno, že ampulka obsahuje rekombinantní viry žloutenky typu B a roztok kuchyňské soli to tedy znamená, že máme kapalinu, která je neškodná a v ní si pluje několik virů Tomu jsem nemohla uvěřit Pak jsem v Německu zavolala do Institutu Paula Ehrlicha to je organizace, která nad tím vším dozoruje a ptala jsem se, zda by mi mohli říct co všechno je v té nové očkovací látce Zvedl to takový milý pán a říká ať si přečtu příbalový leták Řekla jsem mu, že ho mám před sebou, ale že není moc vyčerpávající Protože se tam píše jenom Viry žloutenky typu B plují v roztoku kuchyňské soli Rozesmál se a říká mi Paní Peteková, kdyby jste jen tušila, co všechno tam plave Ale vždyť proto volám, myslela jsem, že mi to řeknete A on na to: To nevím, to vám neumím říct A ani nemusím hledat v podkladech, řekl protože pokud to není na příbalovém letáku pak to nemám ani já Tak říkám: Moment, vy jste přeci tuto vakcínu, tento lék povolili Vy přeci musíte vědět – naivně jsem se domnívala Musíte mít přece od výrobce podklady představovala jsem si, že jim je museli dovézt nákladním autem firma Merck, podklady, studie Ale on říká ne, paní Peteková to je jen malý tenký spis a tam není uvedeno, co to obsahuje Takže jste tu vakcínu povolili a nevíte co obsahuje? Ne, řekl mi. To spadá podle zákona pod obchodní tajemství Výrobce není povinen říct povolovacímu orgánu co všechno vakcína obsahuje No fajn, říkám a jak to pak můžete povolit? Když nevíte co to obsahuje a nevíte, zda to škodí A on na to, že v této věci jim zkrátka musíme důvěřovat No paráda Položím telefon a říkám si: Hm, Německo, jak jinak Cha. Ve Švýcarsku to bude o něčem jiném Tam je všechno podle pravidel tak, jak má být tam je všechno přísně podle předpisů Volám proto do tehdejšího IKS nyní Swiss Medic Zvedl mi to takový milý pán a řekl mi přesně to samé Obchodní tajemství, říká. Tyto věci nemusí být uvedeny A když nemusí být, tak tam ani nejsou Vždyť kdo by ochotně prozradil své obchodní tajemství Tak jsem si řekla, ještě to zkusím v Rakousku Možná je ve Vídni lepší situace než ve zbylých německy mluvících zemích Záhy jsem poznala, že ve Vídni vládnou stejné poměry jako v Berlíně i v Bernu Pak už jsem nikam nevolala, protože jsem si řekla, že když tu jsou takové poměry, jak to musí vypadat v Itálii Takže všude je to stejné Dokonce v údajně civilizovaných zemích jako jsme my, v německy mluvících zemích existuje obchodní tajemství, které chrání výrobce a na nás, pacienty se kašle Tak je to oficiálně podle zákona, tak je to nastaveno. Na příbalovém letáku jsou tedy uvedeny pouze věci které jsou přidávány dodatečně tam si samozřejmě dají pozor, co přidají dodatečně aby to mohli prozradit a nedostali se na titulní strany 98 procent těchto složek jsou čisté nervové jedy To je silná káva už pro dospělé a když si představíme že se stále bavíme – a to chci zdůraznit bavíme se o dětech, které jsou staré několik týdnů a kterým se tato svinstva prodávají Vyrábí je chemický průmysl a dodává je farmaceutickému průmyslu Farmaceutický průmysl vyrábí sulfát hliníku a antibiotika k tomu se ještě vrátím ale všechno ostatní vyrábí chemický průmysl farmaceutický průmysl to přebírá a už to ani nezkoumá mimochodem ani chemický průmysl to nijak zvlášť nezkoumá z toho sjem byla velmi šokovaná Prostě se to vezme a dá se to do očkovacích látek a bože chraň Vyzkouší se to až v okamžiku, kdy tuto vakcínu úřady povolí Prvních pět let po povolení očkovací látky, nebo přípravku to je považováno za klinickou studii Nemyslete si, že se to zkoumá už dříve Nejdříve se to odzkouší na pár lidech A v tom okamžiku, jako nyní u očkování proti rakovině děložního čípku Nyní se to testuje ve velkém Na každém z vás já doufám že ne každý se tím nechá očkovat Nebo ta, která se nechá očkovat Ačkoli, věděli jste, že i muži mohou dostat rakovinu děložního čípku? Takže kvůli té děloze na to muže přecije nenachytají jsme tak daleko, že se muži vyznají v medicíně i v biologii Nyní je ale zkoušejí přesvědčit, zejména v Rakousku Je mi to líto, vždy jsem Rakousko považovala za rozumnou zemi ale co já vím, to je jedno Především v Rakousku zkoušejí přemluvit k očkování i chlapce A teď se podržte s jakým důvodem přišli A můžu vás ujistit, že v USA už to tak dělají matky těchto chlapců a chlapci jsou po tomto očkování celí lační A víte proč? S jakým argumentem se to prodává? Tak dávejte pozor Samozřejmě, že žádný chlapec nemůže dostat rakovinu děložního čípku ALE mohl by se od dívek nakazit během pohlavního styku a tehdy by dostal, pozor přichází kouzelné slovo rakovinu penisu Umíte si to představit? Jeho nejlepší kamarád Hrozí panika. A teď všichni v USA, matky chlapců jsou zbláznění do očkování A Rakušané si myslí, že tam budou matky propadat stejné panice Ale doufám, že nyní už je ta diskuse bezpředmětná V očkovací látce jsou obsaženy takzvané antigeny to jsou bakterie a viry Dále konzervační látky to je velmi, velmi důležité ale důležité hlavně pro farmaceutický průmysl Konzervační látky jsou zákonem předepsané ve všech mrtvých vakcínách Takže musí ven tak jako tak Pro humání očkovací látku, čili určenou pro člověka jsou povoleny pouze tři konzervační látky To ale stačí To je thiomersal, natriumtimerfonát a 2-fenoxietanol. Thiomersal skládá ze 48,9 % z čisté rtuti a natriumtimerfonát ze 43,7 % z čisté rtuti Tolik k těmto látkám. Oficiálně je to tak, že od roku 1998 kdy to pokusně zavedli a definitivně potvrdili v roce 2000 vakcíny určené pro děti nesmí obsahovat rtuť Nyní je to ale tak, jak už jsem uvedla uvádí se pouze složky, které se přidávají dodatečně Co se přidává předtím, to nepodléhá povinnosti deklarace a tam se stále rtuť používá A můžou to čistit a filtrovat kolik chtějí Protože je to pořád tam, což znamená, že to může pořád škodit Rtuť způsobuje u dětí problémy s učením poruchy koncentrace a v neposlední řadě, co máme ve školách k hyperaktivitě dětí které dnes tvoří až třetinu třídy Přičemž v každé třídě jich je několik, které jsou zralé na terapii A to je samozřejmě skvělý business Nejdříve farmaceutický průmysl… a mluvím o firmě Novartis Nejdříve z nich očkováním udělá nemocné děti potom existuje Ritalin, uděláme trochu reklamy, aby jste věděli o co jde potom existuje Ritalin, a protože i ten je nebezpečný a škodlivý firma Novartis vyvinula další lék, který má vedlejší účinky Ritalínu držet pod kontrolou Už jen s těmito třemi léky, respektive touto jednou očkovací látkou a dvěma léky by Novartis měla postaráno o sebe a Daniel Vasella by mohl koncem roku vybírat své miliony, protože to je důležité. 2-fenoxietanol zná už více než 20 let věda jako jed který vážně poškozuje nervy a ledviny je stejně tak neškodný jako rtuť Teď mluvíme jenom o rtuti, protože tu veřejnost zná ale o natriumtimerfonáte a 2-fenoxietanole se moc nemluví zejména proto, že se jejich název tak špatně vyslovuje, že? Jsou tam také adjuvanty, to je odvozené z latinského adjuvare = pomoci jsou to takzvané pomocné látky ty jsou nesmírně důležité, tvrdí farmaceutický průmysl Později vám taky řeknu proč To jsou například rozpouštědla, pufry, fosfáty, karbonáty, stabilizátory. Médium 199 je mimořádně oblíbené v očkovacích látkách. Polysorbát 80, hydrolyzovaná želatina, to už zní jako pamlsek, viďte? Nechci vám kazit chuť na oběd, proto vám neřeknu, jak se vyrábí Hydrolyzovaná želatina má mimo jiné na svědomí to, že má tolik dětí alergie Poté, lidský albumin který se dává do vakcíny z tohoto důvodu: Ví se, že farmaceutický průmysl že děti, dospělí také, ale hlavně děti mohou utrpět anafylaktický šok, v důsledku očkování, protože ve vakcíně je cizí bílkovina a dostává se do těla nepřirozenou cestou i to hned vysvětlím. A proto tělo často reaguje anafylaktickým šokem Aby se tomu zabránilo, dává se tam lidský albumin, aby se zabránilo nejhoršímu z nejhoršího protože v prvním okamžiku, alespoň v praxi když se zjistilo, že je to skutečně způsobené očkováním aby to alespoň trochu ututlali Jak vidíte, vypadá to tak, jako bychom četli zadní stranu obalu od gumových medvídků I když … jsem přesvědčena, že ty věci v gumových medvídcích mají své opodstatnění, aby zůstali pěkně zelené, modré a žluté a nelepili se. ale nemyslím si, že tyto věci mají co hledat v těle mého dvouměsíčního dítěte S tím jsem si zcela jistá. Pokud by bůh chtěl, aby děti měly tyto věci v sobě tak by je poslal na svět i s nimi. Protože tak neučinil, je třeba se nad tím zamyslet jestli to skutečně potřebují Sulfát hliníku je obsažený prakticky v každé očkovací látce možná víte, že existují i vakcíny pro seniory. Hranice je různá podle země 60 let, 65 let … V nich je ve zvýšené míře obsažený sulfát hliníku, protože starší lidé si hůře vytvářejí protilátky tak se jim tam dává více sulfátu hliníku, do vakcín pro seniory Je tu ale takový problém Ví se, že například pacienti postižení Alzheimerem mají v těle velmi mnoho hliníku. A právě to způsobuje Alzheimer. To znamená, že tvoříme tyto Alzheimerové pacienty Ve většině případů uměle Pak tam jsou přísady, které se vloží dodatečně po výrobě, jako emulgátory protože se látka nesmí usazovat vystříknout a podobně aby vypadala pěkně, aby to ani pro lékaře nevypadalo nechutně a proto tam přidávají emulgátory aby z toho vznikla homogenní hmota. Antibiotika jsou přítomna více méně v každé očkovací látce. zpravidla velmi silná a navíc ve směsi s jinými aby se to vyplatilo a to z následujícího důvodu: Za prvé: Tyto vakcíny vypěstované na zvířatech, jako viry a bakterie, které se prostřednictvím vakcíny přenášejí ze zvířete na člověka, a aby se tyto bakterie udržely pod kontrolou jsou tam antibiotika. Za druhé: Ten sulfát hliníku o kterém jsem již hovořila, že je v očkovací látce, ten v těle působí záněty Na záněty reaguje tělo tvorbou protilátek proto je tam také sulfát hliníku A aby se tyto záněty nevymkly kontrole dávají se tam antibiotika. Potom formaldehyd. Obsahuje ho skoro každá vakcína. To je ta látka, kterou výrobci nábytku už dlouho nesmějí používat protože se ví, že pokud lidé žiji mezi takto natřeným nábytkem a vdechují to, je to rakovinotvorné Ale našim dvouměsíčním dětem můžeme tuto látku bez ochrany jen tak vstříknout do těla. A ještě potom tvrdí, že z nich budou statní a zdraví lidé. Pokud je nějaká látka škodlivá, a tato je dokonce rakovinotvorná už jen tím, že jí vdechujeme jak škodlivá tedy musí být, když jí při obejití všech ochraných mechanizmů vstříkneme přímo do těla? S tím si nikdo nedělá starosti Pak jsou tam zbytky. Sice to vše filtrovali a čistili ale ve výsledné látce je stále rtuť, thiomersal, rekombinantní organismy z geneticky upravené vakcíny, výživný roztok, to vše lze i nadále ve vakcíně prokázat, a samozřejmě to tedy může škodit Věta, která je nahoře, tu si prosím přečtěte několikrát to je to, co se mnou nejvíce otřáslo Farmaceutický průmysl přiznává, že bez přísad v očkovací látce se nám v těle žádné protilátky nevytvoří K tomu také uvedu příklad, Ve Švýcarsku máme tzv.. epidemii spalniček, možná o tom víte, doufám že jste všichni očkování, ti, kteří přijeli ze zahraničí, aby si to neodvezli domů Náš syn chvalabohu také patřil mezi kandidáty, spalničky prodělal minulý rok a nemusela jsem mu potom když se uzdravil podávat ještě lžičku rtuti nebo dát ještě trochu hliníku na lízání a přesto měl svoje protilátky a už nikdy spalničky nedostane. Proč to nefunguje u očkování? Proč ne? Protože očkování stimuluje tělo úplně jinak. Očkování se do těla dostává jiným způsobem než nemoc samotná Souvisí to s celulární humorální imunitou Ale teď už bych hodně odbočovala, ráda to později vysvětlím v užším rámci A proto mě nemůže očkování ochránit. A protože se to ví je potřeba přidávat všechny ty pomocné látky, aby se vytvořily protilátky. Ale zároveň očkovací průmysl 20 let přiznává že počet protilátek ještě nic neříká o ochraně Takže pokud mám hodně protilátek, neznamená to, že budu hodně chráněna a když nemám žádné, nebo jich mám málo, tak onemocním ale protilátky, pokud je mám, znamenají pouze tolik, že moje tělo mělo kontakt s původcem nákazy. Nic více, nic méně. To je celá informace. Tato informace ještě nepronikla na veřejnost a proto nám mohou namluvit, že když budeme mít hodně protilátek, jsme chránění a pokud je nemáme, musíme si dát pozor Ale tak to vůbec nefunguje Tento jedovatý koktejl, očkování nelze nazvat jinak, se vstřikuje do dobře prokrveného svalu, to asi víte. Malým dětem do stehna, starším dětem do ramene a nám dospělým, podle druhu cestovního očkování na jiné exotické místo. Očkování se dostane v průběhu málo minut, za 1 – 2 minuty je v krevním řečišti, proto se očkuje do svalu, aby se vakcína dostala do krve a během několika minut, představite si dva měsíce starého červíčka během několika minut začíná kolovat celým tělem děťátka v krevním řečišti, stále dokola. A u malých dětí pod tři roky je tu následující problém: Tyto děti mají extrémně propustnou hematoencefalickou bariéru. To znamená, vše co se nachází v krvi se automaticky dostane do mozku těchto dětí. A tam se najednou dostanou látky jako rtuť, hliník – těžké kovy. Rtuť sice oficiálně není těžkým kovem, já ji však mezi ně počítám Tyto věci se dostanou do mozku dítěte A naše tělo je nedokáže opět vyloučit To znamená, že je nejprve třeba transformovat je do jiné formy a až poté se jich moje tělo dokáže zbavit To znamená, že zůstávají v těle. Putují v krvi malého dítěte až se jednou někdy usadí a uloží se V tukové tkáni. Zejména hliník a rtuť se s oblibou ukládají v mozku malého dítěte. A nyní jsme způsobili škodu. Mluvíme teď o dítěti starém 2 – 3 měsíce. Nyní jsme způsobily škodu, kterou však zatím nezjistíme. A to je, dámy a pánové, pro mne a pro mnoho lékařů skutečný důvod, proč se očkuje již ve věku 2 – 3 měsíců. Protože v té době poškození nedokážeme zjistit Poškození zjistíme obvykle až tehdy, když je dítěti rok Když se má postavit, začít běhat a mluvit. Tehdy zjistíme, že s vývojem něco není v pořádku. A mezitím uteklo tolik času že nám rodičům mohou tvrdit, že to nijak nesouviselo s očkováním. Dnes se to pravidelně děje a lékaři tvrdí: „To dítě mělo vadu již od narození, jenom jsme si toho nevšimli“ To je pro mě skutečná příčina, proč se začíná očkovat již v 2. měsíci. Stručně bych se dotkla některých vedlejších účinků. Astma vidím jako nepřímý vedlejší důsledek Zpravidla vzniká tím, že dítě po očkování dostane neurodermitídu. Tato neurodermitída se léčí nesprávně, a to Kortisonem namísto homeopatie. A pak se stane, že se nemoc zažene zpátky do těla místo toho aby z těla odešla Potlačí se A pak po půl až jednom roce dostane dítě svůj první astmatický záchvat a co se stane potom? Opět se začne léčit Kortisonem a za chvíli jsme v začarovaném kruhu z něhož se už nedostaneme, pokud radikálně nevyskočíme Každé desáté dítě v německy mluvících zemích už má astma. Jejich počet roste. Alergie: Každé druhé dítě v německy mluvících zemích už má alergii. Jejich počet roste. Za chvíli bude mít každé dítě alergii. Ale kdyby jen jednu! Jsou děti, u kterých je otázka: Z čeho žijí, protože jsou pomalu alergické na všechno Přísady v očkovací látce. To nejsou ty viry spalniček, bakterie. Z mého pohledu jsou to na 99 procent tyto nervové jedy tyto přísady v očkovací látce, které jsou za tyto věci odpovědné. Snížená imunita proti mnohým nachlazením Imunitní systém dítěte je zcela postaven na hlavu dítěti, jeho základnímu zdraví se narušily základy Následkem toho při každém ofouknutí při každém kontaktu s nemocí vznikají onemocnění, nachlazení a podobně Časté záněty mandlí a středního ucha. Dneska je to zcela obvyklé. Před dvěma lety byla na pódiu diskuse s profesorem Heiningerem ten sedí v německé Stik ve stálé očkovací komisi něco takové je i ve Švýcarsku ve federální očkovací komisi Bohužel tu dnes s námi není, třeba by se něco přiučil Profesor Heininger na pódiové diskusi ve Švýcarsku řekl publiku Že je úplně normální.. profesor Heininger je dětský lékař, šéflekár univerzitní kliniky v Basileji, abyste si nemysleli, že to je nějaký šedý průměr, je to kapacita! Profesor Heininger řekl publiku, že je dnes naprosto běžné že dvoj-až tříleté dítě má 8 – až 10-krát ročně zánět mandlí nebo středního ucha. Tehdy jsem se tak naštvala, že jsem hovorila vestoje, nedokázala jsem sedět: To není pravda, to je tím jedem už je to dost špatné Ale to neznamená, že to je normální Tyto věci jsou stále utajované a když se neví co s ubohými rodiči tak se řekne, že je to normální a že s tím musí žít Nemusejí! Může za to oslabená imunita způsobená očováním a proto ty děti takto reagují. Poruchy řeči. Více než 50 procent, to jsou nová čísla pro německy mluvící oblasti, prvňáků, to je víc než polovina prvňáků nedokáže správně mluvit. A zde máme tyto látky, rtuť, hliník, které se uloží v mozku, například v řeči centru, a o rok později se zjistí, když má dítě začít mluvit, co za škody zde byly způsobeny. Dále poruchy chování. V důsledku rtuti například, máme dnes tyto hyperaktivní děti Projevuje se to pronikavým křikem K tomu bych chtěla říct krátký příběh, který stále poslouchám Rodiče se po očkování vrátí s dítětem domů dítěti je jenom několik měsíců a křičí jako pominuté Není to ten křik, který znáte, když je potřeba dítě přebalit ale neskutečný, pronikavý křik který člověku proniká až do morku kostí Dítě křičí, nelze ho utišit, matka volá doktorovi, jde s dítětem zpátky k doktorovi a prosí o pomoc. Zpravidla dostane odpověď: „Panebože, to neumíte utišit dítě?“ Pošle matku domů s čípky, nevím sice jak mají čípky dítě utěšit ale prý to pomáhá. Samozřejmě to nepomůže a dítě křičí dál a někdy v noci dítě konečně usne Staráme se o jednoho chlapce, je mu 17 let křičel 48 hodin, umíte si to představit? křičel 48 hodin bez přestávky Pak upadl do dlouhého a hlubokého spánku, říkala matka Já to však nepovažuji za dlouhý a hluboký spánek Bylo mu tehdy sedm měsíců a dnes je těžce duševně postižený Tyto děti, které takhle křičí když konečně přestanou křičet a usnou mají první HHE To jsou hypotonické hyporesponsivní epizody Můžete také zjistit, pokud jste zrovna u postýlky Probíhá to ve dvou fázích, pokud jste stále u dítěte Najednou je úplně bílé na celém těle od hlavy k patě Vypadá, jako kdyby nedýchalo Ale jen to tak vypadá, ve skutečnosti dýchá A když ho vezmete do rukou Což je přirozenou reakcí každého rodiče tak má ochablé svalstvo, je to jako panenka bez života O pár sekund později je dítě modro-fialové po celém těle Tyto fáze se zásadně odehrávají ve spánku, tedy ve fázi klidu a dochází k nim zásadně po takovém pronikavém křiku V USA je na příbalovém letáku vakcíny proti černému kašli nebo pertussis jako vedlejší účinky uvedeno: Pronikavý, neutíšiteľný, tedy dítě nelze utišit pronikavý, neutíšiteľný až dvě hodiny trvající křik Tak je to formulováno u nás. V USA je uvedeno: Pronikavý, neutíšiteľný, až dvě hodiny trvající křik s náhlým úmrtím dítěte Tuto větu v německy mluvících zemích vyškrtli protože se obávali, že by rodiče byli znepokojeni Po čtyřech týdnech – v Německu, ve Švýcarsku po osmi týdnech, je potřeba dělat druhé očkování Buď se to opakuje s křikem celé znova děti opět začnou pronikavě křičet mnohé děti už nemohou dál křičet jsou tak oslabené, že už nemohou křičet protože je to samozřejmě vyčerpává Tyto HHE se objevují zcela jistě ale co se zcela určitě objeví po druhém očkování to jsou první apnotické pauzy, zástavy dýchání, trvající několik málo až znepokojivě mnoho sekund v noci během spánku. Velmi mnoho dětí, které jsou očkovány i potřetí, kde se rodiče nechali přemluvit lékařem nebo kamarádem někdo jim řekl, že musí absolvovat i další očkování matky, nebo rodiče pak často najdou o několik dní později někdy ještě tutéž noc ráno mrtvé v postýlce a je to prý náhlé úmrtí dítěte takzvaný SSID, nebo sudden infant death syndrome. Ve Švýcarsku a Rakousku zemře každý rok náhlou smrtí 60 až 80 dětí, v Německu je to momentálně od 600 až 800, někdy až 1000 dětí ročně. Už od 50-tých let se ví, že dvě třetiny všech dětí které takhle náhle zemřou bylo několik hodin až 7 dní před smrtí očkováno proti tetanu, záškrtu nebo převážně proti černému kašli. To se samozřejmě drží v tajnosti Protože když to zveřejní, tak na tom nevydělají Křečové záchvaty. To je jinak všechno uvedeno v příbalovém letáku to, co vám teď čtu, bohužel jen málokdy se k němu dostaneme Křečové záchvaty, febrilní křeče především po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a proti planým neštovicím. Potom ochrnutí – buď v očkované končetině ruka, noha nebo klidně v celém těle protože v očkovací látce jsou nervové jedy epilepsie, poškození nervů a ledvin právě těmito nervovými jedy, ledviny – ty musí tyto látky vyloučit a jsou jimi často přetížené tím dochází k poškození ledvin a na příbalovém letáku bývá velmi často uvedeno: Dočasné poškození ledvin. Jen teď nevím, co znamená dočasné Momentálně se staráme o jedno dítě, které to má už tři roky a stále má diagnózu dočasného poškození Proto já chápu dočasné, jako trvající několik hodin několik dní, ale je to pružný termín a lze ho vysvětlovat podle potřeby Autoimunitní onemocnění, kdy tělo útočí samo na sebe jako je například roztroušená skleróza, očkování proti hepatitidě typu B, nové HPV očkování, tedy proti rakovině děložního čípku, především očkování FSME, očkování proti klíšťatům také, tedy říká se tomu FSME ale víte co mám na mysli. Rovněž varuje před roztroušenou sklerózou Ve Francii se očkuje na školách proti žloutence typu B a za dva roky se vyskytlo víc než 600 případů roztroušené sklerózy u žáků. My Švýcaři a vy Němci máme stejnou vakcínu a Rakušané také, jako Francouzi, jen tak na okraj Uděláme trochu reklamy, jde o Engerix-B od GlaxoSmithKline. Mimochodem, u očkování FMSE což je očkování proti klíšťatům na příbalovém letáku je uvedeno: Toto očkování může, jako každé jiné při první dávce způsobit roztroušenou sklerózu. Cukrovka Cukrovka, Juvenile diabetes. U malých dětí, které ve věku několika měsíců se projevuje cukrovka Velmi, velmi častý jev, jejich počet narůstá, především poslední rok se v Rakousku vyskytlo extrémně mnoho případů po očkování proti klíšťatům, proti příušnicím a HIB očkování ty jsou dokonce oficiálně uznány jako neškodné Potom encefalitida a meningitida. Encefalitida je zánět mozku a meningitida je zánět mozkových blan. vyskytují se prakticky po každém očkování a jsou také u každé vakcíny uváděny na příbalovém letáku jako nežádoucí účinek. Dále GBS, Guillan-Barré syndrom, ochrnutí, které vede k zástavám dýchání Necitlivost začíná v nohách a v normálním případě což je v případě této choroby vždy postupuje nahoru, až dosáhne plic a bez umělého dýchání, může přijít i smrt To vše v průběhu jednoho roku To znamená, v případě poškození zdraví vakcínou se celý průběh zkrátí na 2 – 3 měsíce GBS především po očkování vakcínou FSME, tedy proti klíšťatům a po očkování proti chřipce. Potom chronická únava, nemyslím to, co se teď projevuje na vás ale myslím skutečnou, chronickou únavu a deprese, především po očkování proti žloutence A a B neklid – u malých dětí je zpravidla předchůdcem hyperaktivity na místě je naprostá opatrnost Počůrávání ve věku, kdy by se to už dít nemělo Poruchy spánku. Děti zpravidla už první noc po očkování nedokážu spát celou noc bez probuzení a to může trvat celé roky Pozastavení růstu na 2 – 3 roky, zaostalost vývoje na více let nebo dokonce úmrtí nejsou vzácná a bohužel velmi částá právě po očkování Mám ssebou i pár údajů z Německa, jsou to oficiální data návštěvníků z Rakouska a Švýcarska prosím, aby to přepočetli na počet obyvatel Pak to bude mít výpovědní hodnotu i pro vás protože jsme stejně stavění a máme stejné vakcíny Bude to podobné Institut Paul Ehrlich v průběhu deseti let zaevidoval 13 141 případů těžkých reakcí po očkování. Těžkých rozumí cukrovka, encefalitida Nemluvíme tedy o nějakém zrudnutí nebo zvýšené teplotě Mluvíme teď o těžkých případech. Institut Paul Ehrlich přitom přiznal, hovoříme nyní o Německu, že je to nanejvýš 5% všech případů, protože ostatní případy vůbec nejsou hlášeny Nebo, pokud jsou hlášeny, vychází se z toho, že s tím nesouvisí a zamete se to pod koberec Pokud tato čísla promítneme na 100% pak je každý rok 26 282 případů těžkých nežádoucích vedlejších účinků, nebo 262 820 za deset let. Podle údajů Institutu Roberta Kocha se v Německu se každoročně provede asi 40 milionů očkování, poslední rok to bylo dokonce 45 milionů, čili každý tisíc pětset dvacátý druhý očkováný po očkování utrpí těžké postižení. Dr. Hartmann sestavil tato data tehdy byl v Institutu Paul Ehrlich vedoucím oddělení pro hlášení případů poškození zdraví očkováním, a na základě toho napsal svou doktorskou práci. Zveřejnil ji v květnu 1997, a v červnu 1997 byl s okamžitou platností propuštěn. Pak bych krátce připomněla studie o účinnosti Pak už budu opravdu končit Velmi krátce bych chtěla uvést, že u studií o účinnosti NEEXISTUJE kontrolní skupina Asi víte, jak se to děje, že? Tedy spíš jak by se to dít mělo Takže. Řekněme že má testovat vakcína nebo lék Jedna skupina dostane vakcínu Mluvíme teď o novém očkování proti rakovině děložního čípku A jedna skupina je nyní očkovaná touto vakcínou proti rakovině děložního čípku druhá skupina dostane placebo Placebo – to je vlastně nic V tomto případě to byl roztok kuchyňské soli Pak se tyto dvě skupiny porovnají a pokud to má být opravdu průkazné pak přirozeně nikdo nesmí vědět kdo dostal vakcínu a kdo placebo A pokud ten, kdo dostal očkování, řekněme, že bych vás všechny očkovala sice to je moje noční můra ale vycházejme z toho Očkovala bych vás tedy, tak ani já to nesmím vědět čím byla která skupina očkovaná Já bych také nevěděla co je v ampuli s vakcínou kterou vás zrovna očkuji Tehdy by se to jmenovalo náhodná, dvojitě slepá klinická studie Takto musí probíhat každá studie Předpokládám že chápete, proč to musí takto být jde o to, abych potom byla bez předsudků až budu navzájem porovnávat obě skupiny Vyšetřím obě skupiny a pak dokážu říci aha, skutečně, tato skupina je lépe chráněna má sice nějaké nežádoucí projevy, ale nic vážného a v druhé skupině všichni dostali rakovinu děložního čípku Takže je jednoznačně prokázáno že očkovaná skupina byla více chráněna takže tato vakcína mě chrání na 100% Ne. Takto to nefunguje. Za prvé: Žádná kontrolní skupina neexistuje! Tato kontrolní skupina existuje pouze ve fantazii. U vakcín již celé desetiletí neexistují kontrolní skupiny. Nyní u té nové HPV vakcíny, tedy u očkování proti rakovině děložního čípku to bylo tak, že jedna skupina byla očkována proti rakovině děložního čípku a druhá skupina proti hepatitidě typu A. Takže druká skupina nedostala placebo ale dostala jinou vakcínu A nyní, porovnáme obě skupiny. Ve studii se pak dočtete, a bývá to tam uváděno doslova takto: Skupina, myslí se tím ta, která dostala HPV vakcínu neměla více vedlejších účinků hodných zmínky jako placebové skupina. Tomu věřím, protože KAŽDÝ dostal vakcínu a KAŽDÝ dostal škodlivé látky. Pokud to však neviem, tak si řeknu: Aha, jeden nedostal nic, a ten co něco dostal, nemá více vedlejších účinků. Řeknu si tedy: Tato vakcína je neškodná. Takto to však není! Účinnost se posuzuje výhradně podle počtu zjištěných protilátek. Vůbec se tedy nečeká 20, 30 nebo 50 let, to by si vůbec nemohli dovolit, oni na tom chtějí vydělat hned takže ne že by se očkovalo a sledoval se stupeň ochrany ja neviem kolik – 10, 20, 30 let. Ne. Očkovaným se po týdnu začnou vytvářet protilátky odebere se mu krev a změří se hladina protilátek. A pokud je jich v krvi dost, na to je stanovená jistá hladina, Tak si řeknou, Cha! Má hodně protilátek, je chráněný To se stále dělá, i když se ví jak už jsem říkala, že protilátky nevypovídají nic o ochraně Protilátky říkají jen to, že moje tělo mělo kontakt Nic více a nic méně. Když farmaceutické firmy platí výzkumníkům, oni si u nich objednávají studie, teď nechci jmenovat, no, to teď raději nechme, ale také u nás ve Švýcarsku, v Německu existují profesoři na různých klinikách, a u nich si objednávají studie. A oni by tuto vakcínu měli zkoušet na pacientech a dobrovolnících Pacienti by to vlastně být neměli, měli by to testovat na dobrovolnících zjistí účinnost a tak dále Tyto farmaceutické firmy, když vyplácejí peníze profesoru, který dodá studii ověřující účinnost vakcíny výsledky jsou VŽDY zkreslené ve prospěch farmaceutické firmy V posledních letech z toho byly obrovské skandály Některé z renomovaných odborných časopisů jako Lancet atd.. nechtěli zveřejňovat studie, protože řekli že tyto studie, které dostávají jsou zmanipulované a my se na tom nechceme podílet Založili si vlastní etickou komisi v které bohužel zase sedí členové farmaceutických firem nakonec to tedy vypadá stejně Každý profesor nebo doktor nebo kdokoli nemusí to být profesor ale lépe to vypadá, když má před jménem Prof. i pro tu farmaceutickou firmu, když může říct že vakcínu testoval profesor doktor Tehdy to zní lépe že? vychází statistikami vstříc Zjistí se výsledek, udělají se statistiky a tato čísla se začnou upravovat Tak aby dobře vypadala Existuje takové přísloví: Nevěř žádné statistice, kterou jsi osobně nefalšoval Tento výrok podle mě vychází od farmaceutického průmyslu A tato čísla se vrací až do tehdy až … Předchozí slide, prosím Tato čísla se upravují do té doby než studie vypadá pozitivně Respektive podle možností Jsou dokonce studie, nedávno tu byla jedna od profesora Verstraeten vlastně od doktora, ještě není profesorem nebudeme ho povyšovat. Doktor Verstraeten dělal studii o souvislosti rtuti a autismu u dětí Tuto studii třikrát předělával První verzi skoro zveřejnil, mám tu původní verzi jeho studie Existují ale tři různé verze třetí byla konečně zveřejněna v časopise Pediatrics. a nakonec byl výsledek zcela opačný Podle první verze bylo jednoznačně prokázáno, že rtuť jako součást vakcíny způsobuje u dětí autismus. Podle třetí verze studie, to už ho zpracovali. Různě farmaceutické firmy, CDC sedli si spolu, bylo tam pár jednání a zcela určitě i něco jiného. A nakonec výsledek studie dopadl tak, že děti očkovány vakcínou s obsahem rtuti jsou prý dokonce chráněny před autismem. To byla třetí verze studie, která byla konečně zveřejněna. O této studii jsem psala i ve své knize, vysvětlovala jsem jak vznikala atd. a pan doktor Verstraeten projevil potřebu, před 2 – 3 lety, osobně mi napsal a projevil potřebu celou záležitost komentovat. Řekla jsem mu, že to komentovat může ale chci vědět, co za tím opravdu bylo. Za takových podmínek to však komentovat nechtěl Jako odměna za to, co udělal, pochází z USA, v GlaxoSmithKline mu jako odměnu nabídli vysoké místo v Bruselu. Jde o peníze, o nic jiného. Pokud vědec ve svém výzkumu zjistí, že vakcína má závažné nežádoucí účinky, čili pokud se zjistí negativní čísla, studia se jednoduše nezveřejní, zmizí v zásuvce stolu. a farmaceutický průmysl má mnoho velmi hlubokých zásuvek. Farmaceutická firma pak nemusí výzkumníkovi vyplatit dohodnutý honorář. On sám studii zveřejnit nesmí, ta je majetkem firmy Před pár lety bylo několik skandálů, kdy jeden anglický vědec nebo to byl možná Skot ten studii nakonec zveřejnil na vlastní pěst. Dostal okamžitého padáka, byl z toho obrovský skandál. Všechno se ututlalo Člověk nedostane peníze, nesmí sám zveřejnit svou studii a pak ruku na srdce, nyní mezi námi. Ten člověk na své studii dlouho pracoval, vložil do toho hodně peněz a nakonec za to nic nedostane. Tehdy je to pokušení samozřejmě velké, trochu zapracovat aby studie dopadla dobře a člověk dostal své peníze. Neexistuje ani jedna studie o účinnosti vakcín, a nedávno mi to Institut Roberta Kocha v Německu potvrdil, žádnou jsem nenašla, tak jsem se jich zeptala a potvrdil mi, že to je pravda. Neexistuje jediná studie o účinnosti vakcín, která je neutrální čili kterou provedl nezávislý vědec a která byla zároveň provedena jako náhodná dvojitě zaslepená studie studii s placebovou skupinou jsem už vysvětlila a která navíc dokazuje neškodnost vakcíny a její ochranný účinek. Taková studie neexistuje. To znamená, ani naše registrační orgány nemají ani jednu studii o účinnosti vakcíny a přesto jsou vakcíny registrované tak že ještě ani nevychladnou a už je možno plnit je do ampulí. Proč jsou nemoci na ústupu nebo zcela vymizely? Jak to vlastně je. Proč je to tak? Vždyť to je výsledek očkování! Toto nám vyprávějí již více než 100 let. Nemoci byly vymýceny, zničeny, protože se tak usilovně očkujeme. A kdybychom s očkováním přestali, to nám pořád tvrdí protože některé nemoci už vůbec nejsou kdybychom přestali, všechny tyto nemoci by se vrátili. Je to pravda? Ne, to není pravda. Za ústupem vakcín, pardon chorob, to by bylo fajn kdyby vakcín … … stojí zcela jednoduché skutečnosti. Doporučuji vám knihu od Dr.. Buchwalda: Očkování – obchod se strachem V té knize je množství grafů a statistik, jejichž autorem není on, jsou to oficiální údaje, více méně z celého světa ale především ze států kde se mluví německy. A dokázal v ní, že každá nemoc, proti které očkujeme již byla na ústupu, co se týká závažnosti a rozšíření a až poté se začalo proti ní očkovat. A asi jen těžko lze tvrdit, že očkování působilo zpětně. To by bylo příliš pěkné aby tomu někdo vůbec uvěřil Za ústup nemocí mohou zcela jednoduché věci. Dostatečná výživa. Před 150 lety byl ve Švýcarsku poslední hlad. Ja sama jsem byla překvapena, když jsem to četla. Před 150 lety. Ví dnes někdo u nás ve střední Evropě co je to hlad? Ne, dnes už to nikdo neví. Nanejvýš, když se podíváme na obrázky někde z Afriky, tak tušíme, co to asi hlad je. Nebo válečná generace, ti starší mezi vámi tuší, co je hlad. Švýcarští školáci, i když Švýcarsko se válek nezúčastnilo, do poloviny 60-tých let byla polovina švýcarských školáků podvyživená. A jak vypadají dnes? Dnes z jednoho dítěte můžete udělat dvě a ještě vám zůstane na třetí. Dnes už nejsou podvyživený. Dnes už nemáme žádné nemoci proto, že by děti byly podvyživené, ale dnes máme nemoci proto, protože jsou až příliš vyživené. Nemluvíme teď o kvalitě, ale o kvantitě. Dnes máme nemoci, protože děti jsou živeny až moc dobře Čistá pitná voda. Před 150 lety u nás nebyla čistá pitná voda. A zkuste si dnes představit africkou ženu, která běží celé hodiny, aby přinesla domů trochu vody, hnědou břečku To je její pitná voda. Vy byste si v ní ani neumyli nohy Takovou vodu dnes nosí domů. Takové poměry nepoznáme. Věděli jste, že Švýcarsko a Německo jsou tuším jediné země, kde v celé zemi lze bez jakýchkoliv obav pít vodu z vodovodu? Dokonce i v Německu se můžete napít kdekoli. Věděli jste to? Jsme rozmazlováni Jsme doma neskutečně rozmazlováni Jen si to už vůbec neuvědomujeme. Považujeme to za samozřejmost, a přitom bychom za to měli být vděční Potom hygiena. Před 200 lety nebylo ani mýdlo. Vždyť proto jsme vynalezli parfém a pudr. A nakonec se to muselo seškrabovat Jak to vypadá dnes? Dnes máme nemoci pro nadměrnou hygienu. Podle nejnovějších informací by si prý děti měly hrát na písku a sníst trochu špíny a písku. Před několika lety nám přitom doporučovali, děti nejraději třikrát denně dezinfikovat, teď mohou pomalu začít znovu jíst špínu My lidé rádi chodíme z jednoho extrému do druhého. Střední cesta nám nějak nevoní Čisté, suché a teplé byty. Čisté – to teď nechme stranou, to je relativní pojem, nicméně, ale suché a teplé byty. To je příčina toho, proč u nás ustoupila tuberkulóza. Tuberkulóza u nás prakticky už nehraje žádnou roli, ve středoevropských zemích nebo vůbec v průmyslových zemích. Jen kvůli suchým a teplým bytům Tento stav vlastně nastal až po druhé světové válce. Vůbec netrvá dlouho A to je to, co zvedá naše zdraví nahoru co je základem našeho zdraví. A když je nastaven takový standard, nemusím se bát o zbytek A co je ještě důležité: Mír a blahobyt. Pod blahobytem teď nemyslím stav vašeho bankovního účtu, to s blahobytem nijak nesouvisí. Blahobyt souvisí s tím, že když cestujeme po zemi, tady u nás ve státech kde se mluví německy, vždycky mě to potěší, hlavně když přitom svítí sluníčko když tak cestujem po zemi a všechno je pěkně uspořádané, všude vládne klid a blahobyt. Domy, zvířata, lidé, zkrátka je vidět, že se nám vede dobře. Pod blahobytem mám na mysli rozdíl mezi tím, co je teď a tím, co bylo před 60 – 70 lety. To rozumím pod blahobytem. A samozřejmě mír. Představte si ženu žijící v Africe, musí celé hodiny běžet v horku, s jedním dítětem na zádech, s druhým v podpaží a se třetím v břiše, a při přesunu z jednoho uprchlického tábora do druhého jí pětkrát znásilní, to jsou věci co si vůbec neumíme představit. A ani nechci, aby jsme si to skutečně představovali A musíme se modlit, aby se takový stav nikdy do Evropy nevrátil. Musíme být za to vděční. To rozumím pod blahobytem a mírem. To nám přináší i zdraví. Tato věta, kterou zde nyní čtete, když ji řeknu, vždycky lidi šokuje Dosud mi nikdo za všechny ty roky, a už se tím zabývám 20 let nikdo mi zatím nedokázal opak. Neexistuje ani jedna vakcína, která by alespoň na několik hodin dokázala nás, naše děti a naše zvířata ochránit před nákazou. Ani jedna vakcína! Očkovaný člověk, když může onemocnět ať již v důsledku nehody nebo po oslabení zdraví onemocní stejně jako neočkovaný soused od vedle Není mezi nimi rozdíl Jeho nemoc nebude mít ani slabší průběh nebo méně komplikací. Onemocní přesně tak, jako ten druhý. To jsme viděli na epidemii příušnic. To je moje oblíbená epidemie. Od podzimu 1999 do dubna 2000 navštívila Švýcarsko. Nyní je plno křiku kolem hloupé epidemie spalniček už máme tuším 800 případů ve Švýcarsku v průběhu 2 let, během 2 let nám 800 dětí dostalo spalničky, a je z toho obrovský cirkus. Tehdy nám za půl roku na příušnice onemocnělo 15 000 dětí v celém Švýcarsku. Virus se dostal i do Gotthartu, odvážil se do Welschlandu, prostě byl všude. O tom se nikde nehovorilo. Měla jsem mnoho přednášek pro lékaře v Německu, v Rakousku ti o tom vůbec nevěděli. A víte proč? Komisi byla tato epidemie obzvláště trapná Protože se zjistilo, ministerstvo zdravotnictví muselo lékařům přiznat že z těchto 15 000 dětí více než 75 procent bylo podle předpisu, tedy dvakrát, očkovaného. A přesto dostali příušnice! Z toho může vyplývat pouze jeden závěr: Pokud chcete aby vaše dítě dostalo příušnice, dejte ho očkovat Je to jediný spolehlivý způsob. Berte to prosím jako vtip, neřiďte se tím Ne aby to kdokoliv z vás bral vážně. Ještě bych velmi stručně představila moje dvě knihy, upozornila na naše akce, pak už jsem skutečně hotová a pustím vás na oběd, nás všechny Každý rok máme u nás v Meggene, to je Luzern, když jsem dále od Luzernu, tak říkám, že to je předměstí Luzernu doufám že tu není nikdo z Meggenu, kdo by mě teď slyšel protože by to považoval za urážku. Není to předměstí Luzernu ale v jeho blízkosti. každý rok tam máme Švýcarské fórum o očkování, letos již popáté. Nemíváme sice tolik lidí jako je dnes zde ale přesto máme každý rok takových 600 – 700 lidí. Tento rok se bude konat 24. května, v sobotu. Je to celodenní událost s 6 různými přednáškami. Prospekty k tomu máme zcela vzadu vpravo na stolku s knihami pro ty, kteří by o to měli zájem. Potom bych chtěla představit náš časopis volá se Impuls, je to nejstarší a největší německy psaný časopis kriticky zaměřený proti očkování Vychází čtyřikrát ročně, pravidelně. Také ho najdete vzadu na stolku s knihami. Pokaždé je zaměřen na některé stěžejné téma Tentokrát, v posledním vydání které vyšlo před třemi dny, je zejména aktuální téma Píše se tam o případech úmrtí ke kterým došlo po očkování proti rakovině děložního čípku, a které se také pokoušeli zamést pod koberec. Můžete si ho pak projít vzadu u stolu Máme nyní speciální nabídku několik čísel za cenu jednoho Potom moje knihy Vlevo, svazek 1 Kritická analýza problematiky očkování Tam jsou uvedeny všechny nemoci, proti kterým by jsme naše děti opravdu měly nechat očkovat Od tetanu až po příušnice, spalničky, zarděnky, atd. Očkování proti klíšťatům je tam také. Jsou tam podrobně popsány, každá nemoc na 30 – 40 stranách, spolu se studiemi, se vším co s tím souvisí, nežádoucí účinky, složky vakcíny atd.. Potom ve svazku 2, vpravo tam jsou uvedeny všechny cestovní očkování jako žlutá zimnice, tyfus cholera atd.. zahrnula jsem tam také tuberkulózu, idkyž proti ní už se neočkuje, ale je to zajímavá historka tak jsem se o ní chtěla podělit Pak jsou tam všechny zvířecí vakcíny. To je vůbec první taková kniha v Německu, resp. v německy a anglicky mluvících zemích kniha, která se zabývá zvířecími vakcínami. Je tam skutečně všechno, od mořského prasete přes krávu, až po kočku a psa. A v zadní části opět něco co v německy a anglicky mluvících zemích dosud nebylo. je to první kniha o tom, na čem jsem dlouho pracovala uvádím tam 130 různých složek, které bývají ve vakcínách rtuť atd. Důkladně jsem se podívala jak se vyrábí co vše v nich je a jak působí na lidi k tomu studie, atd.. Na to vše se můžete podívat u stolku s knihami Poté, moje první kniha, vlevo: Vše o očkování. To je kniha určena těm, co nemají chuť číst mnoho, je to tenká kniha, malý rozsah Také jsou tam uvedena všechna očkování proti kterým by jsme prý měli nechat děti očkovat ale každé pouze na 2 – 3 strany, skutečně pouze shrnutí toho nejdůležitějšího. A tím se vlastně dostávám na konec mé přednášky. Nahoře si můžete přečíst moje doporučení k očkování Pro mě existují pouze dvě skupiny dětí, které by se měly nechat očkovat. Ne promiňte, dvě skupiny dětí které by neměly být očkovány! Za prvé: Nemocná děti. Ty nesmějí být očkovány, to je hádam jasné. A zdravé děti: Ty také není potřeba očkovat ty nepotřebují žádné očkování. a s dobrými homeopatiky to také jde zvládnout A ostatní děti mohou být očkovány. Ale obávám se, že do této kategorie už žádné dítě nespadá A to je moje vize aby naše budoucí generace byly zdravé i bez očkování a aby byly dobrým základem budoucího lidstva. Tímto bych vám chtěla upřímně poděkovat za trpělivý poslech, Moc díky

Anita Petek-Dimmer: Očkování – smysl, či nesmysl?