Okupace 101: Hlasy umlčované většiny

Occupation 101: Voices of the Silenced Majority - USA, 2007, 88 min - anglicky s českými titulky

Okupace 101 je tématicky a koncepcí poměrně ojedinělým dokumentem. Snaží se proniknout do hlavních historických a aktuálních příčin Izraelsko-Palestinského konfliktu, který trvá již několik desetiletí. Představuje komplexní rozbor faktů a mnoho přehlížených souvislostí. Dále poukazuje na mnoho mýtů, které ve světě vznikly a převládají. Film také popisuje život pod izraelskou vojenskou nadvládou, dále se podrobně zaobírá rolí vlády Spojených států, na průběh konfliktu. Z mnoha předložených faktů či historických spojitostí nám dokument předkládá zostřený obraz, který se může poměrně lišit od zažité představy o realitě získané z médií. Kde leží skutečná pravda? Na to se vám pokusí odpovědět výherce Zlaté palmy na filmovém festivalu v Beverly Hills.

Okupace 101: Hlasy umlčované většiny