Záhady 11.září: Demolice

911 Mysteries Part 1: Demolitions - USA, 2006, 91 min - anglické znění s českými titulky

Dokumentární film, pojednávající o zřícení věží Světového obchodního centra v září 2001. Autoři uvádějí jasné důkazy, že Dvojčata se nemohla zřítit vlivem žáru z hoření letadel a naopak předkládají teorii o řízené demolici WTC podepřenou vyjádřeními řady odborníků i spoustou srovnávacích záběrů. Dále připomínají ,že dvojčata a WTC 7 byly jediné budovy v historii, které se zřítily vlivem ohně. Vůbec nejzajímavější je mainstreamovými médii taktně přecházené zřícení budovy WTC 7, která žádným letadlem zasažena nebyla (nicméně evidentně na to byla připravena). Film pokládá další otázky: Proč se první zřítila věž, která byla zasažena až jako druhá? Proč věže padaly téměř volným pádem, když patra musely vydávat obrovský odpor?

Jmenuji se Brad a jsem konzervativní republikán. Minulé léto jsem na internetu narazil na video o kolapsu WTC z 11. září. Jelikož se trochu zajímám o demolice, stáhnul jsem si ho a podíval se na něj. Jmenovalo se „Painful Deceptions“ od Erica Hufschmida. Toto video mě velmi rozzlobilo. Chtěl jsem autorovi dokázat, že to, co tvrdil, není pravda. Koupil jsem si DVDčka o 11. září od CBS, PBS Nova a bratrů Naudetových, která jsou považována za oficiální videa. Po jejich důkladném prohlédnutí a prozkoumání tisíců webových stránek jsem celý víkend nespal. Uvědomil jsem si, že oficiální teorie je nedokazatelná a vůbec neodpovídá skutečnosti. To, co uvidíte, by pro vás nemělo být nic nového. Naši reportéři, vláda a média měli tyto materiály předložit každému z nás. Zeptejte se sami sebe, proč jste je nikdy neviděli v televizi. Tohle je nejblíž, kam se můžeme k WTC dostat. Můžete vidět hasiče, policisty a agenty FBI. Záhady 9/11 Část první: Demolice Mýtus 11. září 2001 jsme se dozvěděli, že byla unesena 4 dopravní letadla a radikálně se odchýlila od svého kurzu. Do hodiny 2 z nich narazila do obrovských věží WTC, což způsobilo požáry a nakonec jejich zhroucení. Díky dennodennímu opakování v médiích americká veřejnost uvěřila, že oheň ve věžích byl tak silný, že ocelová konstrukce WTC jednoduše povolila. Zrodil se mýtus, podávaný z oficiálních zdrojů prostřednictvím médií ochotně naslouchajícímu publiku. Základy mýtu: náraz letadel, galony hořícího benzínu, tavící se ocel, kolabující věže náhle se propadající do sebe (imploze). Za necelých 10 sekund se 110 poschodí sesypalo k zemi a rozpadlo na prach. Přímo na ulici se zrodila oficiální verze. A z ničeho nic vrrr, přímo do strany WTC, exploze na druhé straně a potom jsem viděl padat obě věže, asi kvůli selhání konstrukce, protože oheň byl příliš velký. Mýtus prosáknul do zprávy FEMA, a byl opakován experty. Byla to kombinace nárazu, který budovu velmi poškodil, a požáru, který následoval. To způsobilo pád budov. Gene Corley, PhD., americké sdružení stavebních inženýrů. John Skilling a Les Robertson byli stavební inženýři, kteří v 60. letech navrhli konstrukci dvojčat. Protože roku 1945 narazil do budovy Empire State Building armádní bombardér, při návrhu WTC se s nárazy letadel počítalo. Letadlo, s nímž jsme počítali, bylo největší, jaké tehdy existovalo, letící pomalu a nízko, ztracené v mlze. Navrhli jsme budovu tak, aby odolala nárazu Boeingu 707 do jakékoliv části budovy. [Oficiální verze] Ale letadla, která zasáhla věže, byly Boeingy 767, těžší než 707, natankované pro mezikontinentální let a rychle letící. Boeing 707 a 767 jsou však přibližně stejné. Maximální vzletová hmotnost 707 je 150 tun. U 767 je to 135 tun. Protože v letadlech je jen tolik paliva, kolik potřebují, menší modely 767, které zasáhly budovy, nebyly natankované na maximum, ani se jejich hmotnost neblížila maximální vzletové. Pokud jde o intenzitu ohně, poslechněte si radiokomunikaci těchto hasičů: 78. poschodí: Máme tu dvě oddělená ohniska. Měly by nám na to stačit dvě hadice. Odvysílejte to, 78. poschodí… Izolovaná ohniska, 2 hadice na uhašení. Správa FEMA říká, že hodně leteckého paliva vyhořelo při výbuchu po nárazu a během několika následujících minut při požáru. Potom říká: [Oficiální verze] Oheň se rozšířil po podlažích a zapálil obsah místností, čímž vzniklo ještě víc ohně, který generoval teplo. To stačilo na to, aby to způsobilo pád jádra věže, které tvořilo 47 obrovských ocelových nosníků, i na zhroucení 236 externích nosníků a tisíců ocelových prutů, a to všechno v ten samý okamžik. Sledujte kouř ve věžích, unikající z děr po nárazech letadel. Pokud jste někdy zakládali oheň, víte, že kouř znamená, že oheň nehoří dobře. Kouř je známkou hoření za nedostatku kyslíku. Dvojčata doutnala a kouřila víc než hodinu, ale nehořela. Během této doby byly po schodišti evakuovány tisíce lidí. Ti, kteří zůstali uvězněni, stáli v kouřících oknech a volali o pomoc. Věže vlastně udělaly to, co měly udělat. Byly navrženy tak, aby odolaly nárazu plně naloženého Boeingu 707. To bylo největší letadlo své doby. Myslím, že budovy by pravděpodobně odolaly i nárazu více letadel, protože tato konstrukce je jako síť proti komárům ve vašem okně. Je to hustá ocelová síťka a letadlo je jen tužka, pronikající přes tuto hustou síťku. Opravdu jí nijak neuškodí. Věže byly postaveny tak, aby v zimních bouřkách odolaly větru o rychlosti 220 km/h. Kdo v nich byl za větrného počasí, mohl cítit, jak se kymácí. Náraz letadla nebyl ani taký silný, jako síla větru, které věže za vichřic odolávaly. Zrovna jsem si odložil svoje věci a potom jsem zaslechl silnou ránu. Budova se začala třást, bylo to jako vlnění. O hodinu později byli obyvatelé New Yorku šokováni, když spadla první věž. [Oficiální verze] Podle toho, co vím, palivo v letadlech, pokud jde o explozi a velký požár, nebylo při konstrukci zohledněno! Za tuto část designu jsme nebyli zodpovědní. Představte si to, navrhovat budovu, aby odolala nárazu letadla, a nikdy neuvažovat o palivu. Ocelové budovy Nikdy v historii lidstva se nestalo, aby se ocelová budova zřítila v důsledku požáru. Doteď jsem neviděl budovu, která by se zřítila kvůli požáru. Jonathan Barnett, PhD., technický institut ve Worcestru. Skutečné peklo zuřilo dlouhou dobu ve více budovách, ale ani jedna se nikdy nezřítila. V roce 1975 vypuknul požár v severní věži WTC. Hořel 3 hodiny a šířil se vertikálně z patra na patro. Trval 2x déle než požáry 11.9., bez nejmenšího náznaku kolapsu budovy. V únoru 2005 zachvátil požár mrakodrap Windsor Tower v Madridu. Trval 20 hodin. Tohle je to, co po něm zůstalo. Stojící budova, dost silná na to, aby žár přestála. Porovnejte 20 hodinové peklo a 90 minut dýmu. Proč se budovy dělají z ocele? Silná, lehká a flexibilní ocelová konstrukce má oproti dřevu a betonu víc výhod, zejména při stavbě mrakodrapů. Díky oceli jsou velké budovy relativně lehké a mají neuvěřitelnou zátěžovou kapacitu. Horní poschodí nespadnou na ta nižší, a ocel lépe odolává počasí a ohni. Design a konstrukce WTC Většina mrakodrapů se dělá ze železobetonové kostry, což je síť nosníků a trámů, rozprostřená po celé budově. WTC bylo jiné. Bylo něčím, co inženýři nazývají trubicová struktura. Byla to velmi, velmi silná síť z ocele, která obklopovala exteriér. Uvnitř bylo jádro. Obdélník ze 47 ocelových nosníků, každý z nich 10 cm silný v základně, zužující se s přibývající výškou. Jádro bylo kombinací důmyslnosti a síly. Kotvilo věže a dovolovalo jim natahovat se. Podívejte se na velikost této ocele. Pevné, dopředu připravené složky podlaží. Ocelové nosníky přivařené a přišroubované k vertikálnímu rámu. [Oficiální verze] Tato mohutná síť ocele povolila, protože oheň zohýbal nosníky, a tak šrouby povolily. Když se nosníky ohnuly a povolily, patra spadla spolu s nimi. V dokumentu z roku 2002 „Proč věže spadly“ vytvořila televize PBS model. Když povolily nosníky, patra, která držely, spadla dolů silou příliš velkou, než aby byla udržena. Výsledkem je tzv. progresivní kolaps, kdy každé patro padá na to pod ním. Co ale zůstává stát? Vysoké, nezničitelné jádro. Proč PBS vůbec nevysvětluje, kam se poděla jádra budov? Oficiální verze je založená na horku, teplotách dost vysokých na to, aby oslabily ocel. Ale lidé z věží o takových teplotách nemluví. Přemýšlejte o tom. Ocel, beton ani sklo nehoří. Co v těch budovách mohlo hořet a vytvořit takovou teplotu? Podívejme se, jak popisují kolaps severní věže tito hasiči. A začali jsme utíkat. „Bum bum bum bum.“ Patro za patrem začalo vybuchovat. Znělo to jako detonace? Jo, detonace. Patro za patrem začalo vybuchovat. „Bum bum bum bum.“ Od shora dolů, koukal jsem na to a zdrhal. Jiní uvádí podobné popisy. V 10:30 jsem se snažila opustit budovu. Jakmile jsem se dostala ven, slyšela jsem druhou explozi. A další hřmění a více kouře a prachu. Pak přišel požární náčelník a řekl nám, že musíme odejít, protože jestli tam bude třetí exploze, tahle budova by to nemusela vydržet. Znělo to jako střelba, „bang bang bang bang“. A potom 3 obrovské exploze Šli jsme po schodech dolů z 8. patra. Obrovská exploze. Vymrštilo nás to zpátky do 8. patra. Myslíte, že to byl výbuch, nebo kolaps budovy? Mně to znělo… mně to znělo jako výbuch. Velitel Albert Turi mi řekl, že tu byl potom, když se to dnes ráno stalo. Pokoušel se své muže stáhnout tak rychle, jak to jen bylo možné a řekl, že mezitím došlo k další explozi. A hodinu potom došlo k další explozi uvnitř jedné z věží. Myslí si, že v budově byly umístěné trhaviny. Zprávy o bombách v budovách a explozích Reportérka CBS Šla jsem směrem k WTC a hledala jsem svůj štáb. Zeptala jsem se hasiče, jestli ho neviděl a z ničeho nic došlo k explozi a my jsme viděli sloup ohně, valící se na nás, vysoký jako několik poschodí. Poslechněte si zvuk velké exploze těsně předtím, než se severní věž začne hroutit. Tohle je nejblíže, kam se můžeme k WTC dostat. Můžete vidět hasiče, policisty a agenty FBI. Platí, že zvuk se k nám dostane později než to, co vidíme (blesk vidíme dřív, než slyšíme hrom). Kdyby to, co jsme viděli, byl zvuk kolabující budovy, musel by přijít až po kolapsu. Místo toho slyšíme „bum“ před ním. Ale, dej to zpátky. Exploze. Potom kolaps. Fakta o oceli Podívejme se na vlastnosti ocele. Ocel je slitina železa, obsahující uhlík, přidaný kvůli flexibilitě, použitelnosti a síle. V minulosti kováři žhavili železo do červena a hodiny ho kovali, aby ho vyformovali. Jejich typickými produkty byly podkovy, čepele nožů a pluhy. Ocel byla objevena v polovině 18. století a na jeho konci za pomoci vysokých pecí našla široké komerční uplatnění. Vysoká pec je regulované prostředí, kde se vysokých teplot dosahuje pomocí vhánění kyslíku do uzavřeného prostoru. Jak a kdy se taví ocel? Ocel se taví při teplotách 1510°C a vyšších, jichž se dosahuje výhradně ve vysokých pecích, anebo použitím např. termitu. Ocel anebo jiná látka, která je vystavena ohni, nikdy nebude mít vyšší teplotu, než je teplota ohně na ni působícího. Oheň při otevřeném hoření jakéhokoliv uhlovodíkového materiálu dosahuje maximální teploty 650°C. Při hoření v neregulovaném prostředí jsou pro něj charakteristické červeno-oranžové plameny. Červeno-oranžové plameny jsme viděli i 11. září. Dokonce i ohnivá koule po nárazu letadla byla červeno-oranžová. Regulované hoření je někde uprostřed mezi otevřeným hořením, jakým je např. ohniště a kontrolovaným prostředím – vysokou pecí. Toto hoření využívá regulovanou směs vzduchu a paliva. Příkladem je plynový sporák nebo motor auta. Plynový sporák můžete mít klidně puštěný celý den, vařit na něm polévku, péct kachnu anebo něco dusit. Jelikož je z ocele, sporák se neroztaví. Stejně tak se neroztaví ani vaše hrnce nebo pánve. Toto je petrolejový ohřívač, lze ho použít v každé domácnosti. Ohřívač funguje na základě vysoce kvalitního petroleje v této nádrži. Jelikož je ohřívač z ocele, může jít celou noc i celý den. Petrolej se vznítí a hoří uvnitř (teplota 980°C). Přesto nikdy nezpůsobí zeslabení nebo roztavení ani nejmenší části ohřívače. A my máme věřit, že tyto nesmírně mohutné budovy s ocelovou konstrukcí a hliníkovým povrchem úplně zkolabovaly kvůli malým roztroušeným požárům a 90 minutám dýmu? Všimněte si těchto hroutících se ocelových nosníků, vystřelovaných při kolapsu věží do stran. Měl by oheň sílu k vymrštění takých obrovských kusů kovu? Profesor strojnictví Thomas Eagar v dokumentu z roku 2001 oficiálně vysvětluje kolaps WTC. Říká nám, že ocel ztrácí při 650°C polovinu své pevnosti a požáry ten den měly přibližně tuto intenzitu. Zdůrazňuje však, že požáry nehořely rovnoměrně. [Oficiální verze] Byly to nerovnoměrné teploty, které deformovaly ocel a způsobily pád několika poschodí. Tato padající patra způsobila pád celé budovy. Jelikož nebylo možné, aby oheň dosáhl takové teploty, aby roztavil ocel, jeho rychlé vznícení a intenzivní žár způsobily, že ocel ztratila nejméně polovinu pevnosti a deformovala se, kroutila a poškodila. Toto oslabení a deformace způsobily pád několika poschodí, ta rozdrtila nižší patra, a inicializovala domino kolaps. Jednoduše řečeno: požáry nebyly dost horké na roztavení ocele, nerovnoměrné ohně způsobily deformaci ocele a několik poschodí spadlo a zničilo celou budovu. Pane Eagare, a co se stalo s jádrem budovy? Kolapsy budov Jak vypadají zřícené budovy? Jak vypadají demolice? Vidíme typické imploze, charakterizované odstřelením základny a stažením budovy do sebe. Počítačem kontrolované exploze vybuchují těsně za sebou. Všimněte si vystřikujících proudů rozdrceného betonu, záblesků, praskání, průhybu budovy, jak padá přesně do své stopy a obrovských, valících se mračen prachu. Teď se podívejme na kolaps WTC. Vidíme exploze, ne imploze. Poprvé v historii demolicí. Časované dunění se přemění na hřmot, za současného vymršťování trosek směrem ven. Poškození okolních budov není zabráněno. Okna okolních budov jsou vytlučená. Jaký druh energie dokáže něco takového? Co může vymrštit kov a beton bokem ven z budovy? Zde vidíme 270 tunový kus ocele, dvakrát těžší než Boeing, který proletěl 120 metrů a zařezal se hluboko do vedlejší budovy obchodního centra. Fotograf FEMA, který fotil Ground Zero, se divil, proč trčí z okolních budov tolik ocelových nosníků. Co vystřelilo kusy WTC podél celé ulice? V dubnu 2006 se obyvatelé New Yorku dozvěděli, že se našly úlomky kostí – zbytky lidských těl z 11.9. na střeše nedaleké budovy Deutsche Bank. A jak se tam, proboha, ty úlomky dostaly? Překvapuje mě, že ještě existují zbytky lidských těl, které se doteď nenašly. Jak je to možné, po 5 letech prohlížení vršku budovy Deutsche Bank, to je šílené. Zbytky kostí byly menší než 1 centimetr. Jak je možné, že byly tak malé? Je toho tolik co vysvětlovat. Proč spadla jižní věž dřív, když byla zasažena jako druhá? Sledujte vrchol věže č.2, jak se naklání do strany, je už skoro převrhnutá a potom se z ničeho nic rozpadne. Co rozdrtilo tento gigantický kus ocele a betonu přímo před našima očima? Sledujte, jak obě věže padají rovnou dolů, přímo do cesty největšího odporu, který tvoří všechna patra a všechna hmota budovy. Věže WTC se zřítily přibližně za 10 sekund. Seizmografické centrum Kolumbijské univerzity stanovilo čas kolapsu severní věže na asi 8 sekund, jižní věže asi na 10 sekund. Lin Simpson se zachránila z 89 poschodí severní věže. Viděla jsem WTC, jak se řítí poschodí za poschodím a to trvalo celé sekundy. Byla to masivní budova, a prostě se složila. 10 sekund Byly to 110 patrové budovy, a zřítily se k zemi rychlostí volného pádu, stejně rychle, jako když něco padá vzduchem. Spodní poschodí by se musela úplně odstranit, jak ta nad nimi padala. Může člověk projít zavřenými dveřmi stejně rychle a plynule, jako otevřenými? Kolaps za 10 sekund znamená, že nepoškozená nižší poschodí nepředstavovala při kolapsu žádnou překážku. Sledujte demoliční vlnu, jak uhání přímo dolů. Tady má severní věž poloviční velikost, ale tak daleko ještě nedoletěly ani trosky z vrchních poschodí. Sledujeme demolici, která je rychlejší než sama gravitace. Budovu explodující na prach od vrchu až dolů. Zde se konečně poddá i jádro severní věže. 200 metrů gigantických ocelových nosníků, jedny z nejsilnějších, jaké kdy byly vztyčeny. Jaká síla působí na jádro, že z ničeho nic prostě zmizne? Eric Hufschmid, autor knihy „Bolestivé otázky“, je odborník na řezání kovů. Patra WTC byla trojrozměrnou sítí ocelových trámů. Je potřeba si uvědomit, že patra měla asi 65×65 metrů a tisíce spojů skrz naskrz. Na to, aby mohlo patro spadnout, by se musely naráz přerušit tisíce spojů. Když se podíváte na rychlost, jakou WTC spadlo, méně než 10 sekund, mrknete okem a tisíce spojů jsou prostě pryč. Jediný způsob, jakým to lze vysvětlit, je použití výbušnin. Výbušniny musely být na všech patrech u primárních spojů. To by vysvětlovalo, proč se všechny spoje přerušily tak neuvěřitelně rychle a že trosky padaly přes jedno poschodí na druhé. Trosky nemohou padat skrz železobetonová patra stejně rychle, jako by padaly vzduchem, aniž by byly zpomaleny. Výbušniny musely trhat spoje v předstihu před padajícími troskami. Proto začala vrchní polovina kolabovat pomalu a pak to nabíralo rychlost. Toto je „palačinkový“ (domino) kolaps. Proč na Ground Zero nevidíme stoh poschodí? A rozfoukaný papír je úplně všude. Neměl by palačinkový kolaps uvěznit obsah poschodí uvnitř? Co tento papír rozfoukalo po celém New Yorku? Kdybyste hodili ze střechy WTC biliárovou kouli, dopadla by na zem přibližně za 9 sekund. To je průměrný čas pádu věží. Přitahovaná gravitací a padající vzduchem bude koule nabírat rychlost. Teoretický čas pro palačinkový kolaps 110 poschodí, pokud každé poschodí odstraníme z cesty, je 9,6 sekund. V reálném světě, kde poschodí vytvářejí odpor, palačinkový kolaps rychlost vždy ztrácí, nikdy nemůže rychlost nabrat. Před kolapsem: podzemní exploze Letadla zasáhla věže vysoko nad zemí. Dole ve vstupní hale se však našly mramorové panely odtržené ze stěn a všechna okna byla rozbitá. Řekli nám, že poškození je někde nad 78. poschodím. Jediné, co jsem měl udělat, bylo porozhlédnout se. Bylo to evidentní, ve vstupní hale se něco stalo. Viděli jsme, že všechna okna jsou rozbitá. Vypadalo to, jako by letadlo zasáhlo halu. Jako kdyby letadlo zasáhlo vstupní halu. Co způsobilo tolik trosek v hale? William Rodriguez, správce, který pracoval ve WTC a poslední člověk, který vyšel z WTC živý, popisuje obrovský výbuch pod budovou. A z ničeho nic jsme slyšeli explozi. Byla to obrovská exploze, která šla zdola. Šla z podzemních pater, a potom přišla exploze z vrchu budovy. Slyšel jsem různé výbuchy, přicházející shora i zdola. Výbuch shora, který následoval za několik sekund, bylo slyšet z velké dály shora. A ten z podzemí byl velmi hlasitý, bylo cítit, jak se třese podlaha. Otřes po výbuchu byl tak silný, že praskl strop a spadl. Potom přiběhl člověk, Felipe David, a křičel: exploze, exploze, exploze! A chyběla mu kůže na rukách a na tváři. Exploze hluboko v podzemí věže, před nárazem letadla o 95 poschodí výš. Velké exploze pod věžemi popisují i jiní lidé. Stavební pracovník Filip Morelli byl v době nárazu letadla ve 4. podzemním patře severní věže. Šel jsem dolů po schodech. Vedoucí mi řekl, abych odnesl kontejnery. A jak jsem šel… Prostě mě to odhodilo. Síla té exploze mnou mrštila na podlahu, a potom to všechno začalo. „Mrštěný na podlahu“… Poslechněme si, co se stalo potom. Běžel jsem ke koupelně a otevřel jsem dveře. Nevěděl jsem, že to je koupelna. Z ničeho nic nová velká exploze. Ze stropu se utrhly obkladačky, lustry se vytrhly a kývaly se. Vyběhl jsem ze dveří, stěny byly zřícené… Běžel jsem k parkovišti. Byla tam spousta dýmu, lidé křičeli, utíkali. Filip potom běžel podzemím do jižní věže. Musel jsem projít celým tunelem do druhé věže a potom se to celé znova opakovalo. Zase nás to hodilo na podlahu, cítili jsme to v podzemí, stěny se hroutily. Vím o lidech, které to v podzemí zabilo, nebo jim to zlomilo nohy, nebo o takových, co je udeřila stěna do tváře a museli se nechat operovat. Inženýr Mike Packeraro byl nalezen v 6. podzemním podlaží garáže v troskách. Výbuchy uvnitř Záchranáři, hasiči a lidé říkají, že slyšeli exploze po celých věžích. Požárník Louie Cacchioli řekl pro týdenník People, že když evakuovali lidi, v budově vybuchovaly bomby. Exploze zastavily výtahy a celá poschodí zaplnily dýmem a troskami. Mám tu očitého svědka, který říká, že mezi patry 7 a 8 došlo k výbuchu. Oddíl 3 řídícímu centru, právě jsme zaznamenali další výbuch. Warren Street, z důvodu druhotné exploze tu máme spoustu lidí pokrytých prachem z druhotné exploze. Další výbuch ve věži, 10-13, 10-13. Věž 2 zaznamenala obrovský výbuch a došlo ke zřícení celého komplexu. Byl jsem při sekundární explozi. William Rodriguez mluví o výbuších, které slyšel při provázení hasičů severní věží. A jak jsme šli nahoru, tak jsme slyšeli menší exploze z horních poschodí a tyto výbuchy nešly z místa nárazu letadla, ale z nižších poschodí. A když druhé letadlo zasáhlo jižní věž, slyšeli jsme „bum“ v severní věži, slyšeli jsme „bum bum bum“ a na bezpečnostní frekvenci jsme slyšeli: „Ztratili jsme šedesát pětku“, 65. poschodí. Když jsme šli po schodech dolů, bylo slyšet kolapsy uvnitř budovy, hřmění, praskání stěn, kusy budovy padaly přímo vedle nás. Exploze v přízemí Co se stalo u základů věží těsně předtím, než se zhroutily? Na ulici se objevil dým. Toto video bylo natočeno z New Jersey. Lze na něm slyšet explozi, a potom stoupat bílý dým u základů budovy. Sledujte, jak se po rozechvění země velkým zdrojem energie zatřese stojan kamery. 9 sekund poté severní věž padá. Slyšel jsem něco jako výbuch a potom praskavý zvuk. Potom to znělo jako nákladní vlak, hřmící a nabírající rychlost. Podíval jsem se nahoru a viděl jsem, jak to padá. Hasič Timothy Julian, 118. oddíl. Když jsem vyběhl ze severní věže, všechno se mi pod nohama začalo třást, jako při zemětřesení. Skočil jsem pod hasičské auto a potom začala budova padat. Trosky dopadaly na auto. William Rodriguez, zaměstnanec WTC Exploze před a během kolapsu Richard Siegel filmoval tento šokující den spoza řeky Hudson. Mikrofon Richardovy kamery zachytil něco velmi významného. S ohledem na opoždění zvuku, protože ten se šíří pomaleji než to, co vidíme, kamera zaregistrovala víc explozí ve věžích. Zde je záznam ze severní věže. Potom budova spadla. Viditelné exploze Podívejme se pozorně na samotný kolaps. Všimněte si linie betonu, vyráženého ze stran budov daleko před demoliční vlnou. V demoličním slangu se jim říká „prskavky“. Jsou to výbušniny, které viditelně explodují do exteriéru, jak gravitace strhává budovu směrem dolů. Tady jsou další. Tříštění se na kusy směrem shora připomíná loupání banánu. Tohle nebyly normální imploze. Každá z věží se skládala ze 3 budov, postavených jedna na druhou. Aby vydržely váhu tolika poschodí, podpůrné haly musely být extra zpevněné. Sledujte velkou prskavku, vyrážející z vrchní podpůrné haly. Tlaková vlna Velký výbuch způsobuje tlakovou vlnu. Výbušniny vytvářejí extrémní tlakové vlny. Ty mají ničivou sílu. Když začaly padat trosky, byl jsem právě ve stínu jižní věže. Byl jsem od ní méně než 100 metrů. Každý viděl to video, jak obrovský mrak prachu pronásleduje lidi. Bylo to jako tornádo, jako kdyby vás udeřila mořská vlna, ale silná vlna, horká a burácející. Bylo to jako náraz štěrku, jako kdyby někdo vzal hrst kamenů a hodil ji po vás. A to burácení se blížilo a blížilo. V jednu chvíli jsem běžel a v další letěl, bez kontroly nad svýma nohama, bez šance vybrat si, jakým směrem poběžím. Byl jsem ve vzduchu a pronásledovalo mě tohle tornádo, tornádo temnoty. Jižní věž spadla jako první. Toto je řev tlakové vlny, která otřásá druhou budovou. Pyroklastický tok Když budovy spadly, Manhattan potemněl a zaplnil vzduch plazícími se mračny prachu a popela. Co vytvořilo tato cestující oblaka pomalu se pohybujícího prachu? Dvě 110 patrové budovy se právě proměnily na miliony trosek. Známe něco podobného, s čím by se to dalo srovnat? Sopku. Stránka geologického průzkumu USA obsahuje definici pyroklastického toku. Je to přízemní příval horkých plynů a trosek. Stoupající plynový komín je na této fotografii jasně viditelný, spolu s pyroklastickými toky mezi budovami. Poznávacím znakem pyroklastických toků jsou kapustovitá oblaka, která jsou výsledkem velkých explozí, typických pro vulkanické erupce nebo řízené demolice. Pyroklastický tok může cestovat i po vodě, protože horké plyny nesou prach, vytvořený výbušnou energií. Tady kolaps jižní věže vytvořil pyroklastický tok, který se šíří po řece Hudson. Výbuchy sopek produkují přesně takováto hustá mračna, plazící se po zemi směrem od gigantické interní exploze. Spodní stěny Na severním výběžku Manhattanu, obklopeném vodou, byly pod WTC vybudovány obrovské zadržovací stěny, aby oddělovaly řeku Hudson a oceán od pevniny. Bylo tu též vybudováno 7 poschodí na parkování, strojové místnosti a vlaková stanice. Po 11. září se zjistilo, že tyto 1 metr silné stěny se posunuly o 45 cm dovnitř. Tyto stěny se posouvají sem. Drží řeku. Pokud povolí, toto místo bude zaplaveno. Zamysleme se nad tím. Palačinkový kolaps by měl nechat základy nedotčené. Základy vždy bez problémů snášely tíhu 110 poschodí nad nimi. V podzemí se však něco stalo a narušilo je. Celý kolaps skončil na úrovni cesty a my máme 20 metrů vysoké stěny úplně bez podpěr. Jaká síla mohla narušit tolik poschodí hluboko pod zemí? Roztavený kov Zdá se, že tato halda má svůj vlastní život. Když do ní kopeme, chrlí oheň. A země nepřestává hořet. Les Robertson veřejně řekl, že 3 týdny po kolapsu tam byly ohně, a v podzemí roztavený kov. Vidíte, jak se z těch trosek stále kouří? To znamená, že oheň tam stále hoří. Je 8 týdnů po a oheň tu stále hoří. Vysoké silné boty jsou základ. V troskách je stále okolo 600°C. Těm mužům se do několika hodin roztékají boty. V listopadu 2005 publikoval profesor fyziky Steven Jones z BYU univerzity v Ohiu 25 stránkový dokument o kolapsu věží WTC a budovy WTC č. 7. V tomto dokumentu na oficiální teorii aplikoval zákony fyziky. Z interview pro televizi MSNBC: …Jak píše zpráva od FEMA, a dal jsem to samozřejmě i do svého dokumentu. Nejlepší hypotéza – oheň, kterou mimochodem zvažovali jako jedinou, je jen málo pravděpodobná a k vyřešení této otázky je třeba dalších analýz. A já s tím souhlasím. Promiňte, profesore, ale máme málo času na to, abyste to podrobně vysvětloval… Dobře, takže máme tu roztavený kov v suterénu všech 3 budov (WTC a WTC 7) a všichni vědci oprávněně souhlasí s tím, že požáry nebyly dost horké na to, aby roztavily ocel. Takže odkud tento roztavený kov pochází? Je to přímý důkaz použití výbušnin, jako např. termit. Termit vytváří roztavené železo jako produkt… O.K., děkuji vám, profesore, že jste prišel. I když vašim teoriím nerozumím, díky za snahu o jejich vysvětlení. Prof. Jones sotva stihl zmínit termit. Je to látka pro vojenské účely. Skládá se z oxidu železitého a hliníku. Když se zapálí, hoří s extrémní teplotou a vytváří roztavené železo. Termit dokáže za pouhé 2 sekundy dosáhnout teploty víc než 2500°C (ocel se taví při 1500°C). Docela dost na roztavení ocele. Toto je termit tavící motor auta. Víme, že požáry a otevřené ohně nejsou dost horké na to, aby roztavily ocel, ale ocel v základech budov roztavená byla. Druhým produktem reakce termitu je oxid hlinitý, viditelný jako bílý kouř. Byl 11.9. spolu s výbušninami použit i termit? Sledujte tuto velmi jasnou látku, vylétávající z 81. poschodí jižní věže. A u základů budovy se objevil bílý kouř. Že by to byl oxid hliníku, vedlejší produkt reakce termitu? Příloha C správy FEMA popisuje zbytky síry na oceli z WTC. New York Times to nazvaly největší záhadou ze všech. Síra mírně snižuje bod tavení železa a na oceli z WTC se vytvořil oxid železa a oxid síry. Síra v kombinaci s termitem se nazývá termát. Jeho reakce je ještě rychlejší. Demoliční průmysl Podívejme se, co se dělá v demoličním průmyslu. Bourání velkých budov vyžaduje přípravu. Silné výbušniny a těžká technika jsou použity na začátku, při oslabení základů a spodních částí budovy předtím, než další výbušniny a gravitace budovu strhnou. Slova experta na demolice: Nejdřív odstřelíme všechny sloupy v suterénu. Pak odpálíme vršek, aby se to spustilo a následně každé další patro směrem dolů. Každá výbušnina má časovač – proto je demolice kontrolovaná. Když se odpálí podpůrné sloupy, patra spadnou na ta pod nimi, a toto se opakuje. Tady vidíme, co demoliční experti používají na ocelové budovy. Lineární nálož Tuto nálož lze zaměřit na specifický cíl a je smrtelná. Generuje tlak asi 200 tun na centimetr čtvereční. Rychlost závisí na typu trhaviny uvnitř lineární nálože. Kromě silných výbušnin mají likvidátoři i spoustu triků. Existuje víc než tisíc druhů rozdílných výbušnin. Rozdílných proto, že rychlost jejich exploze je různá. Toto je zápalná šňůra a hoří rychlostí asi 6 km za sekundu. Pomocí časování můžeme dost dobře kontrolovat, kam budou trosky dopadat. Klíčem ke všemu, co se týká demolicí, jsou vibrace, hladina hluku a časování. A co je výsledkem? Roztříštění a kontrola. Pokud chci strhnout budovu, rozbiju ji na milion kusů a ty pošlu do suterénu. Tak důmyslně, jak to děláme my, to funguje jako hodinky. Demolice WTC Podzemní exploze na odstřelení suterénu, následované výbuchy uvnitř budov – lineární nálože, sekající jádro. Počáteční oslabení budov se před demoličním finále dělá dost dlouho dopředu. U WTC se však kritická příprava mohla uskutečnit v krátké době během paniky po nárazech letadel. Tyto jádrové nosníky byly nalezeny po kolapsu. Jejich odříznutí pod úhlem je přesně takové, jaké způsobují lineární nálože, aby se kontroloval směr, kterým spadnou. Všimněte si ztuhlého kapalného kovu. Byl s lineárními náložemi použit i termit? Účelem lineární nálože je odříznout H nosník. Děláme to uříznutím nosníku po úhlem. Při uříznutí víc nosníků tímto způsobem se budova bude posouvat a kráčet. Podívejme se na trosky dvou 110 patrových budov, které byly strženy k zemi. V 7 patrovém kráteru leží víc než 2 miliony tun trosek. Kdyby podzemní patra nebyla odpálena, kam by ty 2 miliony tun šly? Na jedné kupě v podzemí, připravené k odstranění. Umění správné demolice. Vzpomínáte si na exploze před a během kolapsu, zachycené Richardem Siegelem? Byly to výbuchy, které odstřelily jádro a vrchní suterén před finálním zhroucením, hrůzostrašná sekvence řízených explozí, které odstřelily kostru a rozdrtily beton, aby se celá budova zřítila k zemi. Byl příběh onoho osudného dne následující? 1) Podzemní exploze před kolapsem; 2) odpálení jádrových nosníků; 3) exploze na úrovni ulice; 4) „prasknutí“ vrcholu; 5) viditelné výbuchy během kolapsu – „prskavky“ 6) konečná série explozí, odpálení vnější kostry a totální rozdrcení na prach. Kdo o tom věděl? Zdá se, že někteří lidé věděli, co se v tento osudný den stane. FEMA přišla do New Yorku v pondělí v noci, připravená na záchrannou akci. Mluvčí Tom Kenney: Popravdě řečeno, přišli jsme sem v pondělí v noci (10. září, den před útoky!) a až teď nám bylo umožněno naplno rozložit naše stanoviště. A Rudy Giuliani, starosta New Yorku, řekl pro ABC, že věděl, že věže spadnou. Ted probíhají velké záchranné akce. Myslíte, že půjde o stovky, nebo tisíce obětí? Teď si to opravdu netroufám odhadnout, ale myslím, že to bude strašné číslo. Viděl jsem lidi, kteří skákali z WTC, a hasiče, kteří šli dovnitř. My jsme také byli v budově uvězněni asi na 20 minut. Udělali jsme si stanoviště na ulici Barkley, spolu s policejním komisařem, velitelem hasičů a vedoucím záchranných prací, a odtamtud jsme fungovali, když nám řekli, že se WTC zřítí. WTC se zřítí! Rovněž Larry Silverstein, nový nájemce komplexu WTC, s politováním oznámil, že koncem dne padlo rozhodnutí strhnout budovu WTC č. 7, poslední budovu přidanou ke komplexu WTC. Poslechněme si slova pana Silversteina, která řekl v interview pro PBS v roce 2002: Pamatuji si na slova velitele hasičů. Řekl mi, že neví, jestli budou schopni zvládnout požáry, protože měli také velké ztráty na životech, a nejlepší bude tu budovu strhnout. Udělali to rozhodnutí, strhnout ji a pak jsme viděli, jak budova padá. Odstřelit, odpálit, vyhodit do vzduchu, strhnout, to je terminologie používaná při demolicích budov, mostů a jiných staveb. A vlastně jsem odstřelil nemocnici, v níž jsem se narodil. Jdeme to odpálit, aby to spadlo rovnou dolů. Sledujte to vyhození do vzduchu v podání demoliční dynamiky. A slova týmu pro odstranění trosek z Ground Zero: V polovině prosince se srovnaly se zemí budovy WTC č. 4 a 5. Připravte se na stržení budovy č. 6. Silverstein, realitní magnát s nemovitostmi a mezinárodními politickými kontakty získal na jaře 2001 smlouvu na 99 roční pronájem celého komplexu WTC. V létě upravil pojistné smlouvy a pojistil budovy konkrétně pro případ teroristického útoku. V nájemní smlouvě byl i dodatek zaručující Silversteinovi právo na znovu postavení komplexu v případe jeho zničení. Po 11.9. dal Silverstein pojistné smlouvy k soudu a požadoval dvakrát víc, než byla pojistná částka, argumentujíc, že každé letadlo představovalo samostatný teroristický útok. Vyhrál a soud mu přiřkl víc než 7 miliard dolarů, velkolepý návrat jeho počáteční 15 milionové investice (cena pojistky). První, na co jsem myslel, byly rodiny těch lidí, tragédie, rozměr toho celého, pevně však věřím, že bychom měli komplex znovu postavit. Kolaps budovy WTC č. 7 Právě před několika sekundami se zřítila jedna z pomocných budov pro WTC, budova WTC č. 7. WTC 7 sloužila jako řídící centrum celého komplexu WTC. Byla vybavena záložními generátory, zásobami, byl v ní starostův nouzový bunkr, kanceláře pro CIA, tajnou službu, ministerstvo obrany a výbor pro bezpečnost burzy. Jejími dalšími nájemci byly pojišťovací a brookerské společnosti a banky. Do WTC 7 žádné letadlo nenarazilo. Ale 11. září se v 17:20 zřítila na malou, úhlednou hromádku. Nějaké poškození této budovy údajně způsobily padající trosky z věže WTC. Tento článek v New York Times nám říká, že budova WTC 7 hořela jako velká pochodeň, ale záznamy, které existují, zachycují jen neidentifikovaný kouř a několik malých požárů. Porovnejte to s tím, co zůstalo z budov. WTC č. 3 WTC č. 4 WTC č. 5 a 6 Díky poloze přímo pod věžemi bylo poškození těchto budov nesrovnatelně větší. Kostry budov však přesto zůstaly stát. Pracovníci ale odněkud věděli, že se WTC 7 chystá spadnout. „Ta budova půjde co nevidět k zemi.“ 47 poschoďový mrakodrap – WTC 7 úhledně spadnul za 6,5 sekund. Pád jako z učebnice, přesně do své stopy. Firma Silverstein Properties nám teď říká, že její majitel mluvil o hasičích, kteří byli v budově, když mluvil o rozhodnutí strhnout/stáhnout hasiče z budovy („pull“ má víc významů). V budově WTC 7 však žádní hasiči nebyli. Jak uvedla FEMA, NIST a šéf hasičů, byli staženi v 11:30. O 6 hodin později budova spadla. Alex Jones poukazuje na charakteristiky klasické imploze. Toto je fotografie sekundu potom, co WTC 7 začala padat. Všimněte si tohoto prohybu. Když se podíváme na jiné řízené demolice, vidíme, že se nejprve odpálí jeden z centrálních nosníků, takže budova padá do sebe. Kdybyste to neudělali, budova spadne „ven“ a může poškodit okolní budovy. WTC 7 měla klasický prohyb. Nejprve byl odpálen její centrální nosník, takže vůbec nepoškodila budovy stojící jen několik metrů od ní. Vzpomínáte si na starostův nouzový bunkr? Byl ve 23. poschodí WTC 7. Byl vybaven neprůstřelným sklem, zásobami vody, kyslíku a vlastním generátorem. Ale starosta Giuliani se rozhodl, že si 11. září najde úkryt jinde. Proč právě budova WTC 7? Dokonce i média a jejich experti byli zmateni. Kanál History odvysílal rozhovor s inženýrem Gilsanzem, který poukázal na evidentní prohyb a dokonce mluvil o implozi. Inženýři se nezaměřují jen na dvojčata. Nejznepokojivější událostí není pád dvojčat, ale pád budovy WTC 7, kterou zapálily padající trosky, a spadla výlučně kvůli požáru. WTC 7 měla ocelovou konstrukci, a je to první budova z oceli, která spadla kvůli požáru. Kolaps budovy byla imploze, a byl úplně jiný než u dvojčat, kde nejdřív spadla podlaží. Položme si znova otázku, proč právě budova WTC 7? Byla jako řídící centrum komplexu WTC hnízdem pro plán 11. září? Za 6,5 sekund se také navždy ztratily tisíce dokumentů SEC o vyšetřování podvodů, včetně neslavných World.com a Enronu, a několika burzovních podvodů. A co 70 miliardový podvod, týkající se kalifornské elektřiny? Jednoduše se ztratil. Bezpečnost věží a evakuace Při pádu WTC 7 nikdo nezemřel. Před kolapsem byla s dostatečným předstihem evakuována. Dvojčata WTC však ne. Proč nebylo hasičům a policistům v těchto budovách řečeno, co se stane? Tragické je, že zaměstnancům WTC bylo doporučeno vrátit se do práce. Oznámili nám, že je všechno v pořádku. Věž č. 1 sice evakuovali, ale druhá věž byla údajně v pořádku a my se můžeme vrátit do kanceláře. Chtěli jsme jít domů a strážník se nás ptá: Kam jdete? Říkám mu: Jdu domů, protože jsem viděl výbuchy. A on: Ne, budova je bezpečná. Bude lepší, když zůstanete v budově, vraťte se do kanceláře. Stanley se tedy vrátil do 81. poschodí. Podíval jsem se směrem k soše Svobody, a uviděl jsem obrovské letadlo, letící přímo proti mně. Jižní věž byla zasažena mezi 78. a 84. poschodím. Stanley byl uvězněn troskami na 81. poschodí. Zachránil ho Brian Clark. Cesta dolů po schodech byla pomalá a bolestivá. Když vyšli ven, Stanley měl tušení, co přijde. Dívali jsme se přes stromy na věž a Stanley říká: Myslím, že ta věž může spadnout. Nevím, proč to říkám, ale kámo, ta věž spadne. Věděl jsem, že to ještě není konec. Řekl jsem mu: To určitě ne, je to ocelová budova. To jsou jen hořící koberce a nábytek, není šance, že by to spadlo. A ani jsem nedokončil větu a věž se začala hroutit. A stále si pamatuju to „bum bum bum“, ty exploze. Ne všichni však měli takovou intuici a předvídavost. Jozef Milanowycz zavolal svému synovi Gregovi. Gregův hlas byl vystrašený. Řekl mi: Tati, řekni jim, že nás je tu asi 20, na severovýchodním rohu 93. poschodí. Greg byl na odchodu z budovy severní věže, hned jak letadlo narazilo do jižní věžě. Ale řekli mu, že bude bezpečnější, když se vrátí do své kanceláře. Několikrát opakoval: Proč jsem jen poslechl, proč… Kdo byl ředitelem společnosti, která měla na starost bezpečnost ve WTC a na letisti v Dullas? Nikdo jiný než prezidentův mladší bratr Marvin. Od roku 1996 do roku 2000 tato společnost (SECURACOM) instalovala do WTC nový bezpečnostní systém. Wirt Walker, Bushův bratranec, byl výkonným ředitelem této společnosti v letech 1991-2002. Tyto skutečnosti však nebyly zveřejněny. Byl to skutečně jen bezpečnostní systém, co se do WTC instalovalo? Anebo to byly i dráty pro dlouho očekávaný plán? Scott Forbes, IT odborník ve firmě, která byla ve WTC už od jeho postavení, popsal neobvyklý výpadek elektřiny, který trval skoro celý víkend před 11.9. Bylo nám to oznámeno 3 týdny dopředu. To byla dost krátká doba na přípravu vypnutí všech našich bankovních systémů. Byla to velká věc, měli jsme databázové centrum v 97. poschodí. Vypnutí elektřiny během toho víkendu znamenalo, že tam nebyla absolutně žádná bezpečnost. Všechny dveře zůstaly v podstatě otevřené a všechny bezpečnostní kamery byly vypnuté. Ten víkend po celé budově chodili muži v pláštích a nosili velké krabice nářadí, kotouče kabelů. Zaměstnanci byli informováni, že se montuje nový internetový kabel. Ale kdo byli ti zvláštní pracovníci a co ve skutečnosti dělali? Elektřina byla komplet vypnutá. Co se týká přístupu do budovy, tehdy tam nebylo žádné zabezpečení. Mohl tam kdokoliv přijít a dělat si, co chtěl. Scott pracoval přesčas, aby znova nahodil všechny servery, a tak si vzal 11.9. volno. Když potom z New Jersey viděl, jak se věže zřítily, byl si jistý, že cílem té záhadné víkendové práce bylo právě tohle. Scott o tomto dlouhém a neobvyklém vypnutí elektřiny uvědomil vícero oficiálních míst, včetně komise pro 11.9. Byl však ignorován. Ben Fountain, finanční analytik, řekl, že v týdnech před 11.9. proběhla ve WTC spousta neobvyklých evakuací. Jiní lidé uvádí, že 5 dní před 11.9. přešla bezpečnost ve WTC do stavu pohotovosti, ale psi na vyhledávání výbušnin byli z WTC paradoxně staženi. Co by ti psi našli, kdyby ve WTC zůstali? Obnova města Krátce po neštěstí se objevily plakáty jako tento. I když bylo WTC idealizované jako pýcha New Yorku a symbol moci a nezávislosti, pro město New York byla dvojčata ve skutečnosti velký ztrátový artikl. Město stálo miliony dolarů ročně jen zabezpečení základních věcí, jako: elektřina, voda, topení, klimatizace, odpad a dokonce i vzduch, protože místnosti a patra ve WTC byly vzduchotěsné. WTC také nebylo přizpůsobeno pro internetové technologie, a protože jsou tyto technologie pro obchodníky nezbytné, obchodování ve WTC začalo upadat. Věže měly i další problém. Při jejich stavbě byly ocelové nosníky nastříkány ohnivzdornou azbestovou pěnou, což je rakovinotvorný materiál, jehož používání v budovách bylo v 80. letech zakázáno. I když WTC bylo ohledně azbestu uděleno několik výjimek, očekávalo se rozhodnutí o odstranění azbestu. Avšak odstranění azbestu z každého ocelového nosníku by byl prakticky nerealizovatelný úkol, stojící přes 1 miliardu dolarů, a žádná pojišťovací společnost nebyla ochotná to zaplatit. Pro projekt s nesmírnými náklady, které neměl kdo zaplatit, přišlo 11.9. jako nečekané vyřešení problémů. Věže byly postaveny v 60. letech, aby oživily nízkou výstavbu New Yorku a o 40 roků později může oživování výstavby začít znova. Dva bílí sloni byli odstraněni a už se připravuje nový komplex. Výška nové věže svobody bude 533 metrů. Dusivý prach, který zaplavil Manhattan, byl víc než jen prach. Byl to rozdrcený beton, sklo, kovy obsahující olovo, rtuť, dioxiny, benzín a samozřejmě azbest. Nic z toho není pro žádnou živou bytost zdravé. Tisíce záchranářů dnes mají rakovinu plic a vážné trvalé následky na zdraví. Záchranářští psi stále umírají. Bylo to vlastně jako přízemní spalovna odpadu, která několik měsíců kouřila a spalovala obrovskou budovu přeplněnou počítači a technickým vybavením. Pacientům vycházela z kožních pórů černá kaše, jejich stolice měla modrou nebo zelenou barvu a zapáchala jako kouř, přestože několik měsíců nebyli u žádného požáru. Jen 3 dny po 11.9. nařídil Washington úřadu pro ochranu životního prostředí, aby vyhlásil Manhattan za bezpečný, aby se mohla znovu otevřít burza na Wall Street, a to i přesto, že vzduch byl stále velmi toxický. Soudce je velmi rozzloben na bývalé vedení úřadu pro ochranu životního prostředí za prohlášení, že je bezpečné vrátit se do svých domů a pracovišť blízko Ground Zero tak brzo po útocích 11.9. Soudce označil jednání ředitelky úřadu za šokující. Je zdokumentované, že Bílý dům nařídil úřadu, aby vyhlásil tyto lži, aby zlehčil vážnost dopadu na životní prostředí. Navíc lidé, kteří krátce po 11.9. onemocněli a žádali o pomoc, byli odmítnuti. „Lékořicová“ ocel Azbest sehrál v mýtu, proč věže WTC spadly, také svou úlohu. [Oficiální verze] Ocel na sobě měla nástřik lehké protipožární azbestové pěny, která byla levná a nebyla až tak přiléhavá. New York Times informovaly, že pěna lehko odpadávala a správce budovy chybějící kusy několik týdnů před 11.9. opravoval. I kdyby však tato pěna byla bezchybná, náraz letadla do severní věže byl tak silný, že většina pěny po nárazu odpadla. To ohni umožnilo zaútočit na ocel. Nezáleželo na tom, v jakém stavu to bylo před nárazem, náraz všechnu pěnu i tak odtrhnul a oheň měl na ocel ničivé účinky. James Glanz, New York Times Jeden pořádný náraz letadlem do budovy a všechen azbest se odfoukne z ocele pryč. Mělo by bouchnutí několika sty dveří stejný účinek? Tady nám kanál Historie říká, jak kvůli slabému protipožárnímu zabezpečení oheň přeskakoval z patra na patro. [Oficiální verze] Jelikož byla většina protipožární pěny potrhaná, oheň útočil na nechráněnou ocel. Když ocel není chráněna, rychle ztrácí svou sílu. Když dosáhne asi 600°C, ztrácí zhruba polovinu své síly. Požár ve WTC mohl dosáhnout až 1370°C (fakt je, že teplota může být max. 650°C). New York Times nám popisují, co se pak stalo s podlažími. Ocel se rozehřála a byla měkčí a měkčí, skoro tekutá a všechna ocel v této oblasti byla zeslabená. Před 40 roky byla ocel, která se používala při stavbě WTC, certifikována laboratořemi UL, celosvětovou společností pro vydávání standardů a osvědčení. Poslechněme si osamocený hlas, který se z této obrovské společnosti ozval. Jmenuji se Kevin Ryan a jsem bývalý manažer společnosti UL. Z mé funkce mě propustili 5 dní poté, co jsem poslal dopis vládnímu vědci NIST (institut pro standardy), Frankovi Gaylovi. Měl jsem otázky ke zprávě, kterou NIST vydal v říjnu 2004. Tento dopis jsem napsal, protože jsem měl k tomu, co jsem v této zprávě viděl, závažné otázky. Tyto otázky se týkaly věcí ze září 2001, kdy naše pracoviště navštívil výkonný ředitel UL. Řekl nám, že ocel pro WTC byla certifikovaná UL, a že můžeme být pyšní na to, jak dlouho budovy stály. Během následujících 2 let jsem zjistil několik velmi znepokojivých skutečností. Jednou z nich bylo, že ocel byla zničena neslýchaným způsobem. Když jsem zmíněné věci zjistil, obrátil jsem se písemně na výkonného ředitele UL a zeptal jsem se ho na ně. Také jsem se zeptal, co udělal pro obranu reputace naší společnosti. V odpovědi potvrdil, že UL skutečně testovala ocel, psal o kvalitě a vzorcích, a jak dobře obstály v testech. Napsal: Naše společnost testovala ocel a výsledky byly výborné. Pak mě požádal o trpělivost, a že mám počkat na zprávu od NIST. Tato zpráva vyšla v říjnu 2004, a v září jsem poslal dopis NIST a žádal jsem v něm objasnění. Myslel jsem, že když chci položit otázky, jde z mojí strany o obligátní věc, poněvadž nikdo jiný se o to nezajímal. Po bombových útocích v roce 1993 byla protipožární opatření v obou budovách značně vylepšena. Když se však podíváte na zprávu od NIST, nenajdete tam žádné testy, které by potvrdily, že by náraz Boeingu 767 poškodil protipožární obaly ocele. Teď nám dali novou teorii, která však není žádnou teorií, ale jen kolekcí jejich vyjádření. Zpráva NIST je v pravém smyslu slova to, co nazýváme anti-vědou. Její úsudky byly jednoduše přizpůsobeny předepsané oficiální teorii, a když výsledky testů materiálů ukázaly, že teplota požárů byla moc nízká na to, aby oslabila ocel a poschodí nemohla spadnout jedno na druhé, a protipožární obaly ocele nemohly být výrazněji poškozené, NIST tyto výsledky prostě ignoroval, udělal počítačový model ve stylu černé skříňky a tento model jim jednoduše vyplivnul správné výsledky. Každý, kdo si dnes uvědomuje, co se ve světě děje, ví, že většina vládní politiky USA je vedena pod záštitou tohoto nepravdivého příběhu. Najít a potrestat ty, kdo zosnovali tento útok. Je to jako další Pearl Harbour! Pokroucená a potlučená ocel dračích rozměrů a tvarů mluví sama za sebe. Ohnutá, zdeformovaná, bez puklin. 8 tunový nosník. Nechce se mi věřit, že se to ohnulo, protože je to obrovský kus. A jak je možné, že na oceli nejsou žádné pukliny? Ohnulo se to skoro bez jediné pukliny. To chce tisíce stupňů, aby se takový kus ocele ohnul. Na straně ohybu je samozřejmě nějaké malé pokroucení, ale jinak to není vůbec pokroucené. Toto je meteorit, železo stavené s betonem. Architekti, inženýři, svářeči, lidé, kteří pracují s ocelí doteď takovou destrukci a deformaci ocele nikdy v živote neviděli. Je pravda, že teplo ocel roztahuje. V ohni se můžou části ocele mírně rozšířit a trochu ohnout. Ale tohle? Jak mohl vzniknout tak obrovský spletenec? Ocel v podzemí věží se roztavila za pomoci mnoha tisíc stupňů. Poněvadž kov vede teplo, byly tyto pokroucené zbytky vytvořeny velkým teplem, stoupajícím přes ocelovou síť nosníků? Deformace ocele teplem Ocel deformují i výbušniny. Když vybouchnou, vzduch je vytlačen směrem ven. Síla vytlačeného vzduchu je obrovská a velký ocelový nosník dokáže lehce ohnout. Dva druhy trosek: Velké rozsekané ocelové nosníky schopné rozbít náklaďák a zbývající hmota, která byla téměř rozdrcena na prach. Máme dvě 110 patrové kancelářské budovy. Nenajdete stůl, nenajdete židli, nenajdete telefon, počítač. Největší kus telefonu, který jsem našel, byla polovina klávesnice, asi takhle velká [Joe Casiliggi, hasič] V roce 1886 zahynuli při podzemní explozi 4 zlatokopové. Těla těchto 4 mužů vynesli na povrch v jediném sudu. Největším pozůstatkem byla část chodidla. 11.9. za sebou zanechalo víc než 1100 těl, která se vůbec nenašla. Toto se našlo v jednom ocelovém sloupu na Ground Zero. Než to dělníci zavřou, občas tam hází plechovky od piva nebo noviny, které jsme tam našli, New York Times, r. 1969. Neodbytné otázky Tajemství nemohou být držena věčně. Tak jako se nám po desetiletích ukázaly noviny z roku 1969, jednoho dne budeme znát celou pravdu o 11.9. Důvody pro zinscenování takovéto „produkce“ vedou daleko do minulosti. Skoro všechno, co bylo ve WTC zničeno, bylo pojištěné. Ale co kdyby byly některé věci za 5 minut dvanáct odvezeny? Pod Ground Zero bylo údajně uloženo zlato a stříbro komerčních bank a Comax Exchange. Tato hromada zlata (200 milionů), patřící bance Nova Scotia, byla nalezena a zveřejněna. Jestli tam bylo zlata víc, a jestli bylo odneseno, zůstává otázkou. William Rodriguez si vzpomíná, že když běžel po schodech, aby zachránil lidi, stala se velmi zvláštní věc. Když jsem byl ve 34. poschodí, slyšel jsem velice divné zvuky. 34. poschodí bylo úplně prázdné, nemělo tam být vůbec nic, žádné zvuky, nic, bylo to čistě konstrukční poschodí, ale slyšel jsem tam pohyb velmi těžkých mechanismů. Znělo to jako kontejnery s kovovými koly, a já jsem se lekl, protože jsem věděl, že to má být prázdné poschodí. Nikdo tam neměl být, dokonce tam nestavěly ani výtahy. Abyste mohli otevřít dveře, museli jste mít speciální přístupový klíč. Když jsem zjistil, že tam jsou ty divné zvuky, tak jsem se tomu patru radši vyhýbal. Williamovi něco říkalo, aby se vyhnul 34. poschodí. „Měl jsem strach.“ Ale William nebyl muž, který se ten den bál. Zůstal v hořící budově i přes rozkazy hasičů a ohrožoval svůj život, aby zachránil životy jiných. Co se mohlo ve 34. patře dít? Scott Forbes podobné zvuky poslouchal celé týdny v 98. poschodí. Bylo to nejméně 4-6 týdnů před 11.9. Podobalo se to nějaké rekonstrukci v patře nad námi. Nájemníky, co tam byli, přesunuli jinam. Jejich kanceláře byly prostě prázdné a slyšel jsem odtamtud práci těžké techniky. Byly to asi pneumatické vrtačky, a slyšeli jsme hodně úderů kladiv. Bylo to tak silné, že se otřásala celá patra. Jako by přesouvali něco těžkého, pak to položili na podlahu, „bum“. Patro se pod tím doslova zatřáslo. Cítili jste tu tíhu nad sebou, tak to bylo velké. Při jedné příležitosti jsem tam nakouknul, byl jsem zvědavý. Když jsem otevřel dveře, celý kancelářský prostor byl úplně prázdný. Nebylo tam naprosto nic, bylo to úplně bizardní, protože to prostě bylo úplně prázdné. Dokonce ani ze stěn nevisely žádné kabely, ale slyšel jsem tam ty těžké zvuky a vibrace. Bylo to opravdu divné. A v budově bylo týden před 11.9. očividně prašno. Bylo to asi týden před 11.9. Každé ráno, když jsem tam v 7 přišel, tam byl strašný prach. Byl na oknech, pokrýval radiátorové desky. Byl to hustý prach, tmavě šedý. Ten prach byl týden před 11.9. velmi citelný. Odkud se ten prach vzal? I Scott musel tento šedý prach čistit. Byl to rozvrtaný beton? Ocelové sloupy WTC tvořily vnější a vnitřní kostru. Bylo do budovy něco umístěno? A byly pro to vrtány díry? Byl prach v posledních dnech znamením konce? Stejně jako bílí sloni, budovy WTC nikdy nespaly. Nájemníci mohli být stále přesouváni jinam a plán byl dokonalý. Tyto divné stavební práce, které jste mohli slyšet, ale ne vidět, mohly být přesouvané po celých budovách WTC. Larry Silverstein převzal správu WTC 6 týdnů před 11.9., když začala tato zvláštní rekonstrukce. Byly zvuky, které vylákaly Williama Rodrigueze, poslední potkani, opouštějící potápějící se loď? Scott Forbes si vzal den volna a díky tomu si zachránil život. Tato žena neměla takové štěstí. 11.9. byla obětována a marně volá o pomoc. Christopher Hanley, uvězněný se 100 lidmi ve 106. poschodí věže č. 1. Tady je požární oddělení, hoří někde? Zdravím, jsem ve 106 poschodí, byly tu nějaké exploze. Je tu spousta dýmu, je nás tu asi 100. Zůstaňte tam, kde jste, je tam nějaký požár anebo exploze? Chci, abyste zůstali, kde jste. Dobře. Kevin Cosgrove, 105. poschodí jižní věže. Je tu dým, je to zlé, 105. poschodí, věž číslo 2. Je to fakt zlé, je to tu černé a vyprahlé. Moje žena si myslí, že jsem v pořádku. Volal jsem jí, že jdu odtud pryč. A potom „bang“! Jsme tu tři, máme tu 2 rozbitá okna. Och, bože, bože… Nezapomeňme na tyto lidi, o jejichž osudu za ně ten den rozhodnul někdo jiný. Jak víme, tajemství se neudrží věčně. Dodatek Je asi tucet společností, které dělají velké demolice. Jsou to respektované rodinné firmy. Jejich znalosti pochází ze zkušeností. Materiály, které používají, jsou konvenční. Demolice WTC byly velmi profesionální a nekonvenční. Výbušniny byly vždy doménou armády, a to, co se odehrálo na Ground Zero, dost dobře nechápou ani civilní likvidátoři budov. Destrukce dvojčat a budovy č. 7 proběhla za denního světla, před kamerami a reportéry, před tisíci obyvatel New Yorku a miliony, kteří ji sledovali naživo v TV. Šok a úžas Byli plní strachu, neinformovaní o principech vědy, a tak byla jejich mysl snadno zmanipulována. Tento film prezentuje možnosti a klade otázky. Nemáme kontrolu nad vysíláním našich televizí. Svěřili jsme ji velkým korporacím, které nám servírují předepsané scénáře a nazývají je „zprávy“. 911 Mysteries vám nabízí to, co vám odmítla nabídnout televize a rozhlas. Některé video záznamy jsou autorizované, jiné ne. Ty jsme si půjčili ve jménu Fair Use Doctrine, zákona o copyrightu, článek 107. Použití neautorizovaných záznamů neznamená, že jejich autoři souhlasí s věcmi prezentovanými v tomto filmu. Tento film je vám nabízen v duchu americké ústavy jako alternativní analýza a pozvánka k dialogu, jako nástroj pro informování lidí. Pokládejte otázky. Přemýšlejte. Vzbuďte se a uvidíte, že se něco změní. 11. září 2001 je díra do vaší mysli. Když se skrz ní dokážete dostat na druhou stranu, všechno najednou vypadá jinak. Nemějte strach. Tohle je počáteční probuzení. Následujte svou zvědavost. Pokračujte v bádání. Sdílejte své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele. Nejste sami, jste část celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, ciťte to, dávejte to najevo. To je druhá fáze probuzení. Děkujeme, že přemýšlíte. Běžte a přičiňte se i vy o to, aby si to uvědomili další lidé. Když nás bude dost, stane se něco velkého.

Záhady 11.září: Demolice