9/11: Projekt pro pravdu, architektura destrukce

9/11 Blueprint for Truth - USA, 2008, 119 min - anglické znění s českými titulky

Richard Gage je členem Amerického institutu architektů. Pracuje jako architekt více než 20 let. Během své kariéry navrhl mnoho budov s ocelovou konstrukcí. O kolapsy budov WTC z 9/11 se začal zajímat po tom, co slyšel v rozhlasu hovořit o tomto tématu Davida Ray Griffina. To odstartovalo jeho osobní i profesionální hledání pravdy o 11. září. Také založil organizaci Architekti a stavební inženýřii za pravdu o 11. září, která zastřešuje architekty, statiky a stavební profesionály volající po novém vyšetřování událostí z 11. září. „Budu vám prezentovat jasné důkazy o tom, že 3 budovy komplexu WTC, ona ikonická dvojčata, stejně jako budova WTC č.7, nespadla díky požáru, jak nám to řekla naše vláda, ale díky řízené demolici pomocí výbušnin“, říká Richard Gage v úvodu své přednášky.

Richard Gage, člen amerického institutu architektů, zakladatel organizace Architekti a inženýři za pravdu o 11. září, www.ae911truth.org.

Děkuji vám. Je skvělé, že tu dnes mohu být s vámi ve Winnipegu. Jmenuji se Richard Gage. Jsem architekt s 20-ti letou praxí. O kolapsy budov z 11. září jsem se začal zajímat potom, co jsem slyšel o překvapujících závěrech 9/11 výzkumníka Davida Ray Griffina. Bylo to v rozhlase v březnu 2006. Změnilo to radikálně můj život a odstartovalo to moje osobní a profesionální pátrání po pravdě o 11. září. Taktéž mě to inspirovalo k založení organizace Architekti a inženýři za pravdu o 11. září. Chci vám poděkovat za to, že jste se odhodlali věnovat se tomuto složitému tématu – destrukci WTC a šokujícím ztrátám na životech toho dne. Je nesmírně důležité, abychom o této události zjistili pravdu, protože posloužila jako záminka pro 2 války, invazi do 2 zemí. V těchto válkách už zahynulo téměř milion lidí. Události z 11. září se mohou opakovat, pokud se nevydáme hledat, co se přesně stalo a proč. Toto jsou důvody, proč musíme prozkoumat tuto bolestivou část naší nedávné historie. proč například průzkum New York Times a CBS z roku 2006 ukázal, že si 29% Američanů myslí, že administrativa G.W. Bushe lhala nejen o Iráku, ale i o událostech z 11. září. Ještě víc znepokojující výsledek přinesl průzkum univerzity v Ohiu, Američanů si myslí, že WTC spadlo díky řízené demolici pomocí výbušnin Bohužel, můj výzkum, který jsem za poslední rok provedl, potvrdil, že je to pravda. To je důvod, proč máme architekty a inženýry za pravdu o 11. září a proč řady hnutí za pravdu o 11. září rostou rok od roku o milióny lidí. Dnes vám budu prezentovat velmi jasné důkazy, že všechny 3 mrakodrapy WTC, „ikonické“ dvojčata, stejně jako WTC č.7, nebyly zničeny požárem, jak nám to říká naše vláda, ale řízenou demolicí za pomoci výbušnin Pracuji pro projekční společnost v San Franciscu. Podobně jako další architekti, i já jsem ve svojí kariéře navrhl mnoho ocelových budov. Naposledy to byly tyto 2 tělocvičny, jedna za 3 mil. a druhá za 10 mil. dolarů. Také jsem byl zodpovědný za stavbu nové vysoké školy v Kalifornii, v hodnotě 120 mil. dolarů. Teď pracuji na dost rozsáhlém projektu v Nevadě. Tento výškový komplex by měl mít téměř 2 miliony metrů čtverečních prostoru a ocelovou konstrukci. Dohromady víc než 10 000 tun ocele. Proč se většina architektů, kterým jsem ukázal tuto prezentaci, připojila k www.ae911truth.org a k volání po novém, nezávislém vyšetřování kolapsů těchto budov z 11. září? Rovněž jako jako tito inženýři. Jejich seznam najdete na stránce www.ae911truth.org. Proč magazín Time uveřejnil průzkum, Američanů myslí, že je pravděpodobné, že vládni představitelé nesou nějakým způsobem spoluvinu na útocích z 11. září? Američanů si myslí, že WTC spadlo díky řízené demolici. proč víc jak 100 známých, prominentních Američanů, žádá nové, nezávislé vyšetřování událostí z 11. září? víc než 110 pozůstalých a těch, kteří přežili, 120 vysokoškolských profesorů, všichni nezávisle volají po novem vyšetřování. 11. září byli američtí občané vystaveni šokujícím útokům, při kterých zahynuly tisíce lidí. Něco takové se nestalo od Pearl Harboru. 5 let po 11. září nám dalo dost času a umožnilo podívat se na tyto události objektivně. Museli jsme se nejprve dostat z hypnotického transu, do kterého nás tyto události dostaly. A umožnilo dát dohromady důkazy, které ukazují nutnost objektivně přehodnotit pády 3 budov WTC. Začněme stručným shrnutím, co se 11. září vlastně stalo, abychom se dostali na stejnou stranu v knize. A podívejme se na mýtus, který se zrodil. 11.9.2001 jsme se dozvěděli, že 4 dopravní letadla byli unesena a vybočena radikálně mimo svůj kurz. Do hodiny dvě z nich narazily do obrovských věží WTC, způsobily požáry a poté jejich kolaps. díky každodennímu opakování v médiích americká veřejnost uvěřila že oheň ve věžích byl tak silný, že ocelová konstrukce WTC jednoduše povolila. Zrodil se mýtus. Podávaný z oficiálních zdrojů prostřednictvím médií ochotně naslouchajícímu publiku. Základy mýtu: náraz letadel, galony hořícího benzínu, tavící se ocel, kolabující věže, náhle se propadající do sebe (imploze). Za necelých 10 sekund se 110 poschodí sesypalo k zemi a rozpadlo se na prach. Přímo na ulici se zrodila oficiální verze. A z ničeho nic, vrrr, přímo do strany WTC, explodujíce druhou stranou. A potom jsem viděl obě věže sesypat se, asi kvůli selhání konstrukce, protože oheň byl příliš velký. Mýtus prosákl do zprávy FEMA, a byl opakovaný experty. Byla to kombinace nárazu, který budovu velmi poškodil a požáru který následoval. To způsobilo pád budov. Budovy mohou být zničené různými způsoby. Každý způsob má charakteristické, identifikovatelné znaky, rozdílné od ostatních. například: požár má na budovu jiný dopad než řízená demolice a výbušniny. Povaha požáru je plazit se z místa na místo a přesunout se z vyhořelého místa na místo, kde je hořlavý materiál. Nechávají za sebou vyhořené místo, které se ochlazuje. Pokud ke kolapsu přece jen dojde a v případě mrakodrapu se to ještě nikdy nestalo, ale třeba u dřevěných budov, kolaps začíná postupně a nesymetricky. Provázejí ho velké, pomalé a viditelné deformace. Mějme to na paměti. Nejdříve se podívejme na charakteristiky řízené demolice. Když se budova převrátí, například při zemětřesení, jako tato vpravo nahoře, hmota budovy má tendenci držet pohromadě, nedrtí se na prach. Když dojde k palačinkovému kolapsu, jako například u této budovy v Mexiku, to, co je vidět dole, jsou „palačinky“ – poschodí jedno na druhém. budu se snažit najít tyto na sebe naskládané poschodí v případě WTC. A když budova padá díky výbušninám, je vidět záblesky světla, viditelné explozivní proudy prachu z rozdrceného betonu. tyto budovy se převrátily nebo zkolabovaly. jako je vidět, hmota relativně drží pohromadě, není rozdrcená na prach. Budovy padají ve směru nejmenšího odporu. Nepadají kolmo dolů přes svou vlastní hmotu a nedrtí se na prach. při explozích si všimněte hustých, plazících se mračen prachu, vystřelující proudy prachu, záblesky. budeme tyto charakteristiky hledat při kolapsu všech 3 budov WTC. Obrázek vpravo dole vypadá podobně jako kolaps WTC, ale není. Je to exploze a budeme ji porovnávat s kolapsem WTC. Podívejme se nejdříve blíže na řízené demolice. Máme stovky příkladů řízených demolicí, se kterými můžeme porovnávat kolaps WTC č.7. Řízená demolice je totiž nejčastější způsob, jakým zbourat mrakodrap. Takto vypadá demolice mrakodrapu. Demolice může být provedená mnohými různými způsoby. Účel řízené demolice je za normálních okolností odstranit budovu a zároveň co nejméně poškodit okolní budovy a udělat to ekonomicky. Vysoká budova je typicky odstraněná tak, že se do ní umístí tisíce náloží na protilehlých stranách sloupů a trámů po celé budově. Potom se odpálí v přesném pořadí. Začíná se v středě budovy, potom se pokračuje směrem ven a nahoru. Nálože jsou synchronizované, vybuchují naráz, poschodí za poschodím. Zničí vnitřní sloupy, což způsobí, že váha hmoty stáhne vnějšek budovy dovnitř. Ničení budovy směrem zdola nahoru umožňuje, že hmota samotné budovy provede největší část destrukce. Výsledkem je tzv. imploze. Kolaps kolmo dolu rychlostí volného pádu,do úhledné kupy trosek, která je roztrhaná na kusy a připravená k odvozu. To je přesně to, co vidíme u 3 budov WTC. A později se na to podíváme blíže. Řízená demolice mrakodrapu je něco, co dokáže připravit a zrealizovat jen pár společností na světě. A nám řekli, že 11.9. to dokázal požár. Poprvé v historii Co jsou tedy typické znaky řízené demolice? Máme přímé důkazy o explozích: Počínaje zvukem, následuje rapidní destrukce základny, mračna prachu – obrovské, husté, plazící se, z rozdrceného betonu. Máme důkazy o výbušninách, máme „prskavky“ – viditelné exploze do exteriéru z vrchních poschodí. Demoliční vlny odstraňující nosné sloupy, totální kolaps ocelové kostry, nasekané na kusy a připravené na odvoz. Výsledkem je symetrický kolaps kolmo dolů, do půdorysu budovy. Pokud jsou všechny sloupy na poschodí odpálené naráz, výsledkem je kolaps rychlostí volného pádu. budeme tyto charakteristiky porovnávat s WTC č.7 a WTC. Jeden za druhým. Nemáme ani jediný znak typický pro destrukci, jakou způsobuje požár – Rozsáhlé, pomalé deformace, jakákoliv budova kolabující kvůli požáru – vždy jde o nesymetrický kolaps. Taktéž máme vládní dokumentaci, na kterou se podíváme. Potvrzení expertů. Experti na řízené demolice říkají, že v případě WTC/WTC č.7 šlo o řízenou demolici. Vědělo se o tom kolapsu dopředu? O řízených demolicích víme dopředu, jsou plánované měsíce. V případe budovy WTC č.7 se ukáže, že o jejím pádu věděli někteří předem. Existuje mnoho videozáznamů, které potvrzují hypotézu o řízené demolici. Podívejme se tedy, zda má budova WTC č.7 některou z těchto charakteristik WTC č.7 je tento vysoký, 47-poschoďový mrakodrap. Kolik z vás nikdy o této budově neslyšelo? Obvykle to bývá celý kopec lidí. Většina Američanů o ní nikdy neslyšela Měla 47 poschodí, nezasáhlo jí žádné letadlo. Utrpěla nějaké poškození, když ji zasáhly trosky severní věže. A uvidíte, co se s touto budovou potom stalo. Od severní věže byla vzdálená asi na délku fotbalového hřiště, na druhé straně od WTC č.6. Toto je pohled na ní (vpravo nahoře) po kolapsu severní věže z místa kde stála. Na této fotografii vlevo je původní budova, v středu obklopená prachem během pádu severní věže WTC. Nejdříve se blíže podíváme také na tento prach. Tady vidíme na WTC č.7 stín vedlejší budovy, nezapomeňte, 47 poschodí, ať vás neplete linie stínu nad požáry. Je tu vidět 2 nebo 3 menší požáry. Je to jediný vizuální důkaz zachytávající požáry v této budově. Na druhé straně je sice dým, ale je tu polemika o tom, jestli šlo o dým z WTC č.7 anebo z jiné budovy za ní (například WTC č.6!, pozn. přek.). Máme tedy 2 malé požáry, budovu nezasáhlo žádné letadlo, náhodné poškození od trosek WTC. Pojďme si projít důkazy, můžete to sledovat i na schématu které máte v ruce. Podívejme se teď na CBS video a poslechněme si Dana Rathera. To na co se díváme jsou záběry z výšky. Teď vám ukážeme video samotného kolapsu. Neuvěřitelné, neskutečné, Dnes potřetí, připomínka záběrů, které jsme viděli v TV. Budova úmyslně zničená dobře umístěnými trhavinami, které ji srovnaly se zemí. Chci vám to pustit znovu, protože chci vaši pozornost nasměrovat na vrchní levou část budovy, což indikuje, že jádrové sloupy byly poškozené jako první. Danovi též neušla značná podobnost s řízenou demolicí. Mimochodem, později tento svůj výrok už nikdy nezopakoval. Jak se to stalo? Máme 24 jádrových a 57 externích ocelových sloupů. Co zapříčinilo simultánní kolaps všech těchto 81 sloupů, že budova spadla kolmo dolů, rychle, symetricky, za 6.5 sekundy. Jak je něco takové možné? Ty malé požáry a poškozené sloupy byly len na jedné straně budovy. NIST a FEMA nám řekli, že poškození bylo na této straně, my se díváme na opačnou. Když si řekněme zlomím nohu, spadnu směrem na poraněnou nohu. A budova by měla udělat to samé. Ale neudělala. Jediný způsob, kterým je to možné je vyřadit všechny sloupy naráz. WTC č.7 byla dost neobvyklá budova. Vybudovali jí nad elektrickou rozvodnou Con Edison, takže tam byly mohutná přemostění nad zařízením Con Edison, různé ocelové trámy a podobně, co by ji učinilo zranitelnější, kdyby jeden z těchto podpůrných elementů, sloup anebo nosník, selhal v ohni. Mějte na paměti, že požár nebyl rovnoměrně okolo celé budovy, zahřívající všechny sloupy současně. Ne. Budova by se převrátila a spadla na některou stranu. Podívejme se konečně na severní stranu na West Street. Fajn, a teď sledujte. Co vidíte v pravém horním rohu? Vidíme 4 exploze, podívejme se na to blíže, není tam žádný požár, žádné požáry nebyly uváděny ani v horních poschodích. Sledujte je. Podívejme se na to blíže. Máme nějaké zvuky anebo záběry výbuchů v této budově? Podívejme se na interview s tímto záchranářem. „Právě jsme sledovali budovu WTC č.7, protože v ní byl požár,“ „dolní poschodí budovy byly v plamenech a “ “ uslyšeli jsme ten zvuk, který zněl jako zahřmění hromu “ „Šokoval nás pohled na budovu, která “ „Vypadalo to, jakoby tlaková vlna otřásla budovou a vyrazila okna “ „Bylo to děsivé, asi po vteřině se vydulo dolní poschodí “ “ a potom následovala celá budova “ „Viděli jsme pád celé budovy k zemi Byli jsme v šoku.“ Tlaková vlna otřásla budovou, vyrazila okna a potom budova spadla. Craig Bartner, New Yorský hasič. Celou dobu jste slyšeli BUM-BUM-BUM. A myslím že poznám explozi, když ji slyším. Byl jsem opravdu blízko WTC č.7, když padla a utíkal jsem od ní pryč Tento neuvěřitelný oblak prachu, který vidíte, chci, abyste si ho všimli velmi pozorně. Je to jediný důkaz, který máme, v tomto masívním prachu – rozdrceném betonu – pyroklastickém proudu, kapustovité oblaky prachu, který vidíme u budovy WTC č.7, což je přímým důkazem přítomnosti výbušnin. To je jedna z věcí, s kterou žiji každý den. Nevím, ale neznělo mi to jako budova padající sama od sebe, když jsem odtamtud utíkal Existuje mnoho svědectví o explozích. Neviděl jsem žádný důvod, proč by ta budova měla spadnout způsobem jakým spadla. A mnoho kluků by mělo říci to samé. Proto se nehádám s konstrukčními inženýry o ohni, o tom, co může anebo nemůže způsobit oceli. našich důkazů neútočí na zprávy NIST anebo FEMA, ale vypovídá o demolici, která je nepopiratelná. Tak se podívejme, co oheň skutečně způsobuje budovám. New York Times citovalo experty, kteří řekli, že žádná moderní výšková budova s ocelovou konstrukcí nikdy nespadla kvůli požáru. Požární ochrana má za účel ochránit budovu před požárem nejvíce 2 anebo 3 hodiny. Ale ani potom se nikdy žádná budova nezřítila kvůli požáru jakéhokoliv trvání, Pokud to byla výšková budova s ocelovou konstrukcí. Dokonce ani u četných příkladů požárů, které trvaly o mnoho déle než 3 hodiny, v tomto případě v Caracasu – 17 hodinový požár na 26 poschodích. Zřítila se budova? Ne. Los Angeles, 3 a půl hodiny na 5 poschodích. Zřítila se? Ne. Philadelphia, Meridian Plaza, 18 hodin, více než 8 poschodí. Zřítila se? Ne. New York, 50 poschoďová budova, požár trval 6 hodin. Žádná z těchto budov se nezřítila a všechny slouží dodnes, po jejich obnově. A 11.září tyto malé požáry na jedné straně WTC č.7 Jsou zodpovědné za zhroucení této budovy za 6,5 sekundy po tom, co hořely celé odpoledne Zřítila se okolo páté odpoledne. Znova, jestli byly na opačné straně požáry, očekávali bychom, že se budova se zhroutí směrem od nás, směrem do poškozené strany, a nespadne přímo dolů. Ještě jednou, budovy, které spadly, sledovaly cestu nejmenšího odporu. Nepadaly přímo přes sebe, to je diametrálně odlišné od všech principů stavebního inženýrství, které navrhuje budovy tak, aby odolávaly silám gravitace. S tímto se ztotožňuji. Správně? Kde je můj statik? Vládní dokumentace. Tedy, máme 4 zprávy: Americká asociace stavebních inženýrů, FEMA, Silverstein-Weidlinger a NIST. V každé z těchto zpráv máme stejné obsazení rolí lidí, kteří tyto zprávy vytvořili. Řekli nám, že jsou dobrovolníci. Ale nebyli to takoví dobrovolníci, jako když přijdete do PTA (něco jako ZRPŠ) a povíte: „Pomohu vám s něčím.“ Toto byli vysoce placení lidé pohybující se v dodavatelské sféře obrany. Měli aktuální zakázky s federální vládou ve výši 10 milionů dolarů ročně. Takže měli obrovský podíl na vytvoření zprávy, která sloužila jejich prospěchu. Není tu možné hovořit o nezaujatosti nebo nezávislosti. Máme zprávu FEMA z let 2004/2005 s rozpočtem jen 600 000 dolarů. Do té doby to byla jediná zpráva od vlády, a porovnejte tento rozpočet s 40 miliony na aféru Billa Clintona s Monikou. Takže tu nemáme nic do činění se seriózní snahou odhalit pravdu. NIST potom konečně začala projekt vyšetřování, trval 3 roky, rozpočet měl 20 milionů dolarů. Stručně se na ně podívejme. Je to neuvěřitelná snaha o zahlazování a zatajování pravdy. FEMA poukázala – přece jen, a díky jí za to – že kolaps WTC č.7 měl tak malé pole trosek, jako byla fasáda stažená dolů, naznačujíce vnitřní selhání a implozi. Demolice budovy tak, aby se zhroutila přímo dolů do svého půdorysu, vyžaduje takové znalosti a zkušenosti, že to dokáže jen hrstka demoličních společností na světě. Ale „díky bohu“, 11. září to dokázal oheň, takže nebylo potřebné platit demoličním firmám. FEMA: „Specifika požárů v budově WTC č.7 a to, jak vyvolaly kolaps budovy, zůstávají neznámé.“ To je závěr tříletého studia! – „Nevíme, co se stalo!“ „Naše nejlepší hypotéza, že požár, a potom celkový kolaps, je jen málo pravděpodobná.“ „Na vyřešení tohoto problému je potřebný další výzkum, vyšetřování a analýzy.“ Naneštěstí pro vyšetřovatele, doufající ve vyřešení tohoto problému, FEMA důkazní materiál kompletně zničila dříve, než by mohl být vysvětlený. NIST neměla žádnou ocel z budovy WTC č.7 na analýzu. Komise vyšetřující 11. září, která slíbila absolutně kompletní zprávu o událostech z 11. září, tuto budovu ani nezmínila. Ani na jediné straně, ani v jediné větě z její 571-stránkové zprávy. Max Cleland z tohoto a dalších důvodů odstoupil z této komise se slovy: „Toto je národní skandál. Toto vyšetřování je kompromitované.“ Máme kolaps rychlostí volného pádu? Toto je pád budovy vteřinu za vteřinou. S každou vteřinou budova padala rychleji. To naznačuje zrychlení způsobené gravitací a žádný odpor v sloupech. Údaje můžete znázornit na grafu – závislost dráhy od času a přiložit na ní křivku úplného volného pádu, která přesně odpovídá tomu, že oporné sloupy byly odstraněny, a to bylo možné jen výbušninami. Máme potvrzení od expertů? Tedy, tady je názor špičkového evropského demoličního experta Danny Jowenka: „Začalo to zespodu, jednoduše odpálili oporné sloupy.“ „Toto je řízená demolice. Vykonal ji tým expertů. Je to nepochybně profesionální práce.“ Musíme se tím zabývat. Nemůžeme jít domů a říci: „Nejsem odborník na řízené demolice, tak nevím, co se stalo.“ Proto máme odborníky, kteří nám říkají, co se ve skutečnosti stalo. Jako u soudu, kde máte, máme experty obou stran, a vy jste porota, vy musíte rozhodnout, kdo říká pravdu, a kdo lže mezi zuby. Toto je zodpovědnost každého z nás, občanů. „Podle mého názoru byla budova WTC č.7 s velkou pravděpodobností profesionálně zdemolovaná“, říká Hugo Bachmann, emeritní profesor a bývalý ředitel oddělení konstrukční dynamiky a výzkumu zemětřesení. Existují důkazy o výbuškách v budově WTC č.7? Podívejme se lépe na porovnání pádu WTC č.7 a známé demolice. Nalevo máme budovu WTC č.7 a napravo známou demolici. Obě budovy spadly za přibližně 6 sekund. Pravý horní roh budovy vlevo je vidět výbušky raz, dva, tři, čtyři, pět Jsou to exploze. Musíte se zaobírat těmito explozemi Toto video není upravované. Podívejme se na něj znovu. Předtím, než se s vámi někdo bude hádat o tom, co požár může nebo nemůže způsobit v budově, povězte jim, aby se podívali na toto video. Zeptejte se jich, co jsou tyto vystřelující proudy dýmu. V tom rohu nebyl žádný požár. Záběry nejsou upravovány. Toto jsou důkazy vhodné pro soudní spor. Přímo z televizního vysílání. OK? Chápete co chci říci? Našel se v základech WTC roztavený kov a proč? Poslechněme si Marka Loizeauxa. Mark Loizeaux, prezident Controlled Demolition Inc., se vyjádřil pro americký tisk, že v základech WTC, kde bylo 47 centrálních sloupů připevněných k podloží, byly horká místa doslova roztavené oceli ještě více jak měsíc po 11. září. Tyto neuvěřitelně horké oblasti byly objeveny na dně výtahových šachet, sedm poschodí pod zemí. Roztavenou ocel našli ještě za 3, 4 i 5 týdnů později, když byly odklízeny trosky. Řekl, že roztavenou ocel našli i v budově WTC č.7. Nejvyšší teplota (na povrchu trosek) byla ve východním rohu jižní věže, kde naměřili 750°C. Roztavená ocel v suterénu měla více než dvojnásobnou teplotu. Důvodem je to, že roztavená ocel se nacházela v suterénu, zatímco měřeny byly povrchové teploty. Tam nahoře, B a A, to je budova WTC č.7. Teploty jsou tam 730°C – na povrchu. Jakýkoliv požár v budově měl teplotu nejvíce mezi 700 – 760°C. Toto jsou povrchové teploty, mějte na paměti, že hromada trosek byla vysoká i 7 poschodí (+7 poschodí suterénu). Takže povrchová teplota, prorážející touto hromadou, byla 700°C. Proto musela být teplota pod ní o mnoho vyšší. Existuje mnoho důkazů o roztaveném kovu. Ve skutečnosti mají požáry při hoření uhlovodíků okolo 650°C, 750°C, zřídkakdy 1000°C, tj. i při hoření leteckého paliva. Ale žhavý kov oranžová barva představuje 1100-1200°C, žlutá 1300-1400°C, více, než je teplota hoření uhlovodíků. Teplota tavení ocelí ale začíná nad 1500°C. Co tedy způsobilo ten roztavený kov? NIST popírá roztavený kov, FEMA popírá roztavený kov, vy uvidíte ještě více důkazů o roztaveném kovu. Termit produkuje roztavený kov při teplotě 2500°C. Co je to termit? Zjistíme to. Je to rozžhavená řezací nálož, o které máme důkazy u všech tří budov. Toto je předtím roztavený kov, který ztuhl. Je to rezavé. Nejedná se o hliník z letadel. Hliník takto nekoroduje. Nazvali to „meteority“. Našli ho všude, tuny tohoto ztuhlého kovu. Neobyčejný pozůstatek z trosek je tento objekt podobný skále, který je známý jako „meteorit“. Je to slepenec roztavené oceli, betonu a všeho materiálu, který horko stavilo do jediného celku. Máme předpovědi kolapsu budovy WTC č.7? Co řekl velitel hasičů Nisconti: „Stahujeme velitelství pryč, tato budova půjde dolů.“ – věděl, že se zhroutí. Nikdy v historii nespadla výšková budova s ocelovou konstrukcí díky požáru. Hasiči se nezdráhají jít do mrakodrapu, aby uhasili požár. Předpisy na požární bezpečnost budov fungují dobře. Nikdy předtím žádná nespadla. A v ten den z ničeho nic říkali, že se budova zřítí. Indira Singht, EMT: „V poledne nebo okolo jedné nám řekli, že máme tuto oblast opustit,“ „směrem k Pace University a ještě trochu dál, protože budova WTC č.7 “ “ měla spadnout, anebo ji měli strhnout.“ Co říkali? Ano, říkali: „Budeme muset tu budovu strhnout.“ Podívejme se, jaké výroky policistů a podivných pracovníků jsou zaznamenané na této pásce. Sledujte tu budovu. Půjde dolu. Couváme. Díváme se na budovu, kterou mají každou chvílí vyhodit do vzduchu. Slyšeli jsme, že budova vybuchne, nejen spadne, takže jsme opět blíže k pravdě. Těmto policistům to zřejmě řekli předem. Nejen to, BBC dokonce oznámila kolaps budovy WTC č.7 20 minut předtím, než k němu došlo. Tady je Jane Stanleyová oznamující, že: „47-poschoďová budova Solomon Brothers (WTC č.7) v blízkosti WTC se též zřítila.“ Jenže ta budova je přímo za ní! Nezřítila se! Jeli podle scénáře anebo hlásili zprávy v přímém přenosu? Kde je tu háček? Byly to dezinformace a já vás chci povzbudit, abyste jim o tom kladli otázky Barrie Zwickera . Kdo v budově sídlil? CIA, IRS (daňové), Ministerstvo obrany, bezpečnostní a burzovní komise, která mimochodem ztratila tisíce spisů souvisejících se stovkami finančních podvodů, mezi jinými i podvody společností jako Enron a World.com. Mohla se do této budovy dostat al-Kajda a umístit tam nálože? Je to jednoduchá otázka a zaslouží si promyšlenou odpověď. Takže, co jsme si ukázali o budově WTC č.7? Ukázali jsme přímé důkazy o výbušninách, protože máme obrazové a zvukové záznamy výbuchů, i s očitými svědky. Rychlý nástup destrukce v spodní části, zahřmění, zřícení budovy, obrovské, plazící se mraky prachu z rozdrceného betonu. Řezací nálože a jezera roztaveného železa z termitu, později dokážeme, že to bylo z termitu. Výbušky, anebo výbuchy náloží viditelné na vrchních 7 poschodích na pravé straně budovy WTC č.7. Uvažte to. Demoliční vlny odstraňující oporné sloupy současně okolo celé budovy, poschodí za poschodím, synchronně načasované. Totální kolaps ocelové kostry, rozbité a připravené na odvoz. Všechno dohromady způsobilo přímý, symetrický kolaps do vlastního půdorysu v podstatě rychlostí volného pádu. Žádný odpor sloupů. Nemáme žádné typické charakteristiky požáru – velké deformace, od požáru šířícím se z místa na místo, pomalých deformací nebo asymetrického kolapsu, jaké vidíme při požárech Máme vládní dokumentaci, která říká, že není žádná přijatelná hypotéza (FEMA). Máme potvrzení od evropského špičkového experta na řízené demolice. Máme předpovědi kolapsu, že „budova bude vyhozená do vzduchu“, stahování velení a lidí pryč od budovy, o sedm bloků dále, A máme samozřejmě mnoho videodokumentace, kterou jste viděli. Všechno podporuje hypotézu o řízené demolici. A budova, která jevila všechny známky řízené demolice, vždy byla řízenou demolicí. Podívejme se teď na dvojčata. Důkazů o demolici WTC je totiž o mnoho víc než u budovy WTC č.7. Někdo vnímal dvojčata jako královský úspěch mezinárodního stylu, jiní jako hloupý gigantizmus nebo modernizmus bez duše. Bez ohledu na to, jaký je váš pohled na tyto budovy, podívejme se blíže, jakým způsobem byly zničené. Dvojčata byly svého času nejvyššími budovami světa. byly vysoké 417 m, podlaží měla výšku 3,8 m. Při výstavbě těchto jedinečných budov se využily různé nové konstrukční postupy. například čtvercový půdorys s délkou strany 63 m, který umožňoval využít velkou plochu bez sloupů – 18 m v jednom a 10,5 m v druhém směru. Všechny mrakodrapy postavené později využívají tento inovovaný přístup. Vypadalo to dost neuvěřitelně, ale fungovalo to dobře. teď bližší pohled na konstrukci budovy. WTC měly více než 1 milión metrů čtverečních plochy na pronájem. Téměř okamžitě byl však problém najít nájemníky na tolik místa. Trvalo roky, než se obsazenost WTC začala přibližovat maximální kapacitě. Nevhodné kancelářské prostory, štěrbinová okna, nízké stropy. Budovy byly dokonce finančně podporované tím, že guvernér státu New York Nelson Rockefeller do WTC umístil celou svojí administrativu – 20 000 státních zaměstnanců. Po finanční stránce byly budovy WTC v prvním desetiletí svojí existence katastrofou. Budovy bylo těžké pronajmout, a už tehdy vyžadovaly početné renovační práce. 200 milionů dolarů na odstranění azbestu. Právě azbest se stal už krátce po dokončení stavby mimořádným problémem. 800 milionů na renovaci elektrických, datových a vzduchotechnických zařízení a galvanická koroze narušující spoje hliníkové fasády s ocelovou konstrukcí exteriéru. Správa města vícekrát odmítla žádost o řízenou demolici WTC právě díky azbestu, který by se dostal do ovzduší. Demontáž a znovupostavení WTC by stálo 5.6 miliardy dolarů, podle některých odhadů až 15 miliard. Budovy byly v podstatě odsouzené na zbavení se jich. Přesto 3 měsíce před 11. zářím přešel celý WTC komplex do soukromých rukou – firmy Larryho Silversteina a jeho partnerů, která měla zaplatit 3,2 miliardy dolarů za 99-letý nájem celého komplexu. Silverstein z toho investoval vlastních 125 miliónů. Jaký však měl důvod to udělat? Když bylo třeba do opravy WTC investovat 5,6 až 15 miliard? Věděl, že mu někdo pomůže s demolicí? Nájemní smlouva, kterou Silverstein podepsal, obsahovala i mimořádně důležitou únikovou klauzuli, která říkala, že jestliže bude WTC terčem teroristického útoku, povinnosti nových vlastníků vyplývající ze smlouvy se ruší. bylo mi řečeno, že takováto klauzule je v smlouvě o pronájmu mimořádně nezvyklá. Nejsem odborník na pronájmy, možná někteří z vás ano. Důsledek této klauzule byl, že nový vlastník nemusí zaplatit v případě teroristického útoku vůbec nic, ale bude moci zinkasovat pojistnou sumu. Silverstein má nárok na 7 miliard, z kterých zinkasoval už 4,6 miliard. Pojišťovny, které byste mohli litovat, že přišly o peníze, zvýšení pojistné prémie, takže se na této události také zahojily. Na místě WTC je naplánovaná stavba „Věže svobody“ s výškou 541 m, bude pro Silversteina opět zdroje enormních zisků, stejně jako pro město New York. dvojčata WTC byli svého času velmi jedinečnou konstrukcí. Do té doby se vysoké budovy stavěly tak, že šla hustá kostra celou budovou. Železobetonový nebo ocelový rám byl všude, téměř každých 10 m jste měli nějaký sloup nebo konstrukční prvek. Konstrukce dvojčat byla trubková, s hustou ocelovou sítí po obvodě. Chovala se jako nosná stěna, a odolávala vlivu vodorovných sil. vevnitř bylo jádro – hustá rámová konstrukce složená z 47-mi obrovských ocelových sloupů. U základny byly silné 10 cm, v polovině budovy asi 5 cm. Stropy tvořili nosníky s výškou 74 cm, na kterých byl uložený ocelový plech a 10 cm vrstva betonu. Toto všechno bylo 11. září rozdrcené na prach. budeme u základny WTC hledat ony „palačinky“ z 110 poschodí a jejich stropních desek. Nosníky byly přivařené a přišroubované k sloupům v jádře a stejně tak k fasádním ocelovým plátů na vnější ocelové stěně. dvojčata WTC byli velmi solidně postavené budovy. Nebyly zkonstruované na „palačinkový efekt“, jak jsme to od některých slyšeli. Měly 47 ocelových sloupů v jádře a 240 po obvodě. Externí ocelová konstrukce byla 20-krát silnější než bylo potřeba. Šlo totiž o nový typ konstrukce – žádná rizika nebyla přípustná. Ocelová konstrukce WTC byla 100 000 tun vážící chladič. Jakýkoliv požár s teplotou 750°C nebo až 1000°C, který údajně byl v blízkosti jádra teplo by bylo absorbované a rozdistribuované tímto gigantickým ocelovým chladičem. Avšak, jak uvidíme, neexistuje žádný důkaz o takto vysoké teplotě. Zde dole můžete vidět obrovský jádrový sloup, je to téměř plná ocel. Jádro se skládalo z 47-mi takových sloupů. Vpravo je vidět podklad podlahy – ocelový plech, a sloupy exteriéru s vodorovnými pláty. Na vrchu budovy byla tzv. ocelový klobouk, který svazoval vnější sloupy se sloupy jádra, taktéž na ní „seděla“ masivní, více než 90 metrů vysoká betonová anténa. Pojďme se podívat na nevyhnutelnou součást designu WTC – odolnost vůči nárazu letadla. John Skilling a Les Robertson byli konstrukční inženýři, kteří v 60. letech navrhli konstrukci dvojčat. protože v roce 1945 do budovy Empire State Building narazil armádní bombardér, tak při návrhu WTC se s nárazem letadla počítalo. Letadlo, s kterým jsme počítali, bylo největší letadlo, které tehdy existovalo, letící pomalu a nízko, ztracené v mlze. Navrhli jsme budovu tak, aby odolala nárazu Boeingu 707 do jakékoliv části budovy. Boeing 707 má mimochodem stejnou kinetickou energii jako Boeing 767 – letadlo, které do věží narazilo, protože 707-čka má o dost vyšší letovou rychlost – 800 km/h vs. 690 km/h. Myslím, že to jsou správné čísla, na související výpočty si můžete podívat na stránce 911research.com (též na 911.yweb.sk). co říká samotný šéfprojektant konstrukce WTC – John Skilling, byl šéfem Lese Robertsona řekl: „Největší problém by bylo palivo letadla, které by se dostalo do budovy. způsobilo by to velký požár.“ S nárazem letadla se při WTC tedy počítalo – byly přímo Skillingova slova. FEMA i NIST ve svých zprávách o WTC připustily, že samotný náraz neudělal konstrukci budovy v podstatě nic. Konstrukční integrita stavby nebyla narušená. Věže po nárazu bez problémů stály 56 resp. 102 minut. Po náraze věž mírně zakolísala, potom se opět ustálila, síly se rozložily na nepoškozené konstrukční prvky v okolí místa nárazu. To, co se podle NIST stalo, bylo, že z ocele opadal protipožární nástřik a proto se stala zranitelnou vůči intenzívnímu požáru. Později se podíváme podrobněji i na toto tvrzení. Podívejme se teď na grafiku televize PBS Nova a od FEMA. jsou to velmi zavádějící zobrazení. Tady vidíme ve vzduchu plavající „palačinky“, připravené k pádu. Sloupy jádra úplně chybí. Vidíme tyto pokusy popřít, že WTC měly jádro. Vyšetřovací komise dokonce řekla, že jádro byla prázdná ocelová šachta. Skutečně je cítit velká snaha mást americkou veřejnost. připomíná mi to reklamy na hypotéku, které mi občas chodí do emailové schránky: nízké úroky, malé platby úplné lži. co se týče nosníků, ty jsou zobrazované bez příčných elementů, bez ocelové podlahy s 10 cm vrstvou betonu, právě na nosnících tato podlaha sedí. Na tomto obrázku není vidět jádro vůbec, jen tam malým písmem najdete poznámku, že jeden je vnější sloup, a druhý je jádrový. A řeč je o prostoru mezi nimi. Na obrázku vlevo nahoře vidíte přibližně správné rozložení sloupů jádra. Jejich velikost je přibližně v měřítku. V zprávě od NIST a FEMA jsou však sloupy jádra nakreslené stejně velké jako vnější sloupy, které měly asi 35 x 35 cm. Nezapomeňme, že sloupy jádra měly 130 x 55 cm. Sloupy jádra, které nebyly na okrajích, měly 75 x 40 cm. Tady jsou zobrazené úplně zkresleně a jejich rozmístění je náhodné, ne ortogonální jaké skutečně bylo. Máme tu značné překrucování faktů. Výkresy konstrukce WTC se nedávno dostaly na veřejnost díky někomu, kdo pracoval na Silverstein/Weidlinger zprávě o WTC. tyto půdorysy všech podlaží si můžete prohlédnout a stáhnout z naší stránky ae911truth.org. Toto je například půdorys 66. podlaží, na kterém jsou správně sloupy. Díváme se na sloupy jádra. Jsou velmi mohutné a uspořádané kolmo – tak jako na prvním schématu. První teorií byla teorie o palačinkovém efektu, tj. že stropní nosníky se odtrhly od sloupů po celém obvodě budovy a při pádě strhávaly další a další, a tím byl způsoben palačinkový kolaps. Další teorií, která nasledovala byla teorie od NIST, která úplně popřela a otočila tuto předešlou teorii přišla s tím, že právě díky tomu, že se nosníky neodtrhly od sloupů, při tom jak se podlaží prohnuly pod vlivem ohně, prý až o 106 cm, což se později ukázalo jako úplný nesmysl. Toto prohnutí podlaží údajně způsobilo táhnutí vnějších sloupů směrem dovnitř, jejich ohnutí a selhání. Ani jedna z těchto oficiálních teorií nedává smysl, a obě úplně ignorují důkazy o řízené demolici, které uvidíte. Když půjdeme předvést demolici dvojčat, přesahuje to rámec našich zkušeností, protože řízené demolice obyčejně neproběhnou odshora dolů, takže nemáme referenční rámec, z kterého bychom na to hleděli. Pokud chtěl někdo vyhodit do vzduchu WTC a svalit vinu na nárazy proudových letadel, začal by místem nárazu letadla a pokračoval směrem dolů. A to vidíme. Podívejme se na srovnání s typickou řízenou demolicí, neboť jsou tu některé klíčové odlišnosti. Máme tu rapidní nástup destrukce, ale ne v základech, nýbrž v místě nárazu letadla. Máme přímý, symetrický kolaps kolmo dolů, ne do vlastního půdorysu, ale vyvrhnutím hmoty mimo něj, jak později uvidíme blíže. Všechny sloupy na jednom poschodí jsou odseknuté naráz a navíc vyvrhnuté do boku. Podívejme se blíže na to, co to znamená. jsou tu totiž i další velmi podobné znaky. Začněme jevy zvuky, způsobenými explozemi. Toto je Jim Hoffmann. můj popis toho, co se stalo s věžemi Víte, nedá se to nazvat jinak, než exploze. Ony explodovaly do oblaků prachu a ocele, vyletujících do všech stran. tyto exploze byly větší než 150 m, možná i 250 m v průměru. Příčina, proč to lidé nevnímají jako exploze, tkví v tom, že trvaly okolo 15 vteřin, takže to nebylo přesně jako Běžně si lidé myslí, že exploze je jako výbuch – BANG, tedy jedna událost. V případě demolice slyšíte tisíce propojených explozí, potom jde o jeden obrovský, explozivní jev, v kterém není slyšet samostatný výbuch, neboť nepřekoná výsledný hluk. Zní to jako mořská vlna neuvěřitelně silný hluk. Neuvěřitelné výbuchy – špičky mají tvar houby, protože vybuchovaly. Máme mnoho svědků, protože New York Times vysoudily od města New York přístup k ústním výpovědím, které město New York nechtělo zveřejnit a vy uvidíte, proč. bylo tam 118 citátů, některé vám přečtu: „Cítili jsme, jak se zem třese, věže zakolísaly a potom spadly.“ Otřes země a následný pád dvojčat. „Všichni jsme cítili, že se zem roztřásla pocítili jsme “ „Myslel jsem, že slyším explozi. Až mi zakřupaly kosti!“ „Krátce před pádem první věže si vzpomínám na otřesy země.“ „Uslyšel jsem obrovský hluk a trosky začaly lítat okolo.“ Uslyšel hluk a potom začaly okolo létat trosky. Podívejme se a vyslechněme si, co nejdříve říkali redaktoři zpráv a nikdy potom jste to už neslyšeli. „Slyšeli jsme sekundární exploze po náraze letadla “ „Celá budova se proste zřítila, jako kdyby ji odpálil demoliční tým “ “ jako byste viděli demolici budovy.“ „Každý, kdo už viděl cílenou demolici, ví,“ „že nejdříve musíte zničit základy budovy, a potom sundat budovu.“ „Znělo to jako palba: BANG – BANG – BANG, a potom tři mohutné exploze.“ „V 10:30 jsem se pokusila utéct, ale tehdy se ozvala další exploze,“ „ještě více štěrku, prachu a dýmu. Utíkala jsem dovnitř a znovu otřes,“ „místnost zaplnil černý dým; během 5 minut nás pokrylo “ “ ještě více písku a prachu, nato přišel velitel hasičů a řekl,“ „že musíme odejít, protože třetí výbuch by už budova nemusela ustát.“ „byla to těžká exploze „, „byli tam sekundární výbuchy, a potom to spadlo.“ před chvílí došlo k výbuchu, kolega Stephen Evans byl ve WTC a hned po explozi řekl: “ byla tam další, velká exploze, plameny pod obchodním centrem “ Kolik z vás slyšelo o explozích ve WTC dříve, než vás na to nedávno upozornil někdo z hnutí za pravdu o 11. září? Jeden, dva, tři, čtyři takže některé zprávy pronikly ven. A co říkali New Yorští hasiči? „šli jsme asi jeden blok? šli jsme nejméně dva bloky “ “ začali jsme utíkat. BUM – BUM – BUM poschodí za poschodím začalo vyrážet ven.“ „Znělo to jako detonace! jako při plánované demolici: BUM – BUM – BUM.“ „Od vrchu až dolů Sledoval jsem to a běžel pryč.“ „A potom se objevil ten mrak bordelu, co mě pronásledoval “ „Upaloval jsem pryč a ukryl jsem se.“ „Viděli jsme krátké záblesky zevnitř budovy, mezi poschodími 10 až 15 “ „Vypadalo to, jako když v televizi vyhazují do vzduchu budovy,“ „zdálo se, že se to děje všude okolo, šly jako na běžícím páse, všecky ty výbuchy “ „Viděl jsem záblesky na dolních poschodích.“ „Někde ze středu WTC vyšel oranžovečervený záblesk.“ „Myslel jsem si, že teroristi umístili do budovy nálože,“ „tak to bylo hlučné, praskající nálože, zeď “ „Každé zapraskání doprovázel oranžový a potom červený záblesk,“ „vycházející zevnitř budovy.“ „Puk, puk, puk – to je přesně ono, protože jsem si myslel, že je to výbuch.“ „Najednou se ozval další hlučný výbuch z horních poschodí,“ „potom se ozvala série menších explozí, které jakoby obešly celou budovu.“ „Další výbuch, otřásající zemí, s velkou ohnivou koulí,“ „který vyvrhl ještě více trosek.“ „Záblesk, záblesk, záblesk – a potom to vypadalo, že budova spadla.“ Podívejme se, odkud všechny tyto záblesky a zvuky výbuchů pocházejí. pohyb budov, jako padají do svého půdorysu. Obrovské, plazící se mračna prachu. teď se podívejme na kolaps Dvojčat. Vidíme exploze namísto implozí. Poprvé v historii demolicí. Postupnost výbuchů vytváří burácení a trosky jsou vyvrhované do stran. Škodám se nepředešlo. Dokonce i okna sousedních budov byly vytlučena. Jaký druh energie to způsobil? Mohl oheň vymrštit do vzduchu beton a kov? Tady je 270-tunový kus ocele, dvakrát převyšující hmotnost Boeingu, který proletěl 120 metrů a zařízl se hluboko do vedlejší budovy WFC. Fotograf FEMA, který fotil Ground Zero, se divil, proč trčí z okolních budov tolik ocelových nosníků. co vystřelilo kusy WTC na opačnou stranu ulice? V dubnu 2006 se obyvatelé New Yorku dozvěděli, že se našly úlomky kostí – zbytky lidských těl z 11. září na střeše nedaleké budovy Deutsche Bank. A jak se tam, proboha, ty úlomky dostaly? překvapuje mě, že ještě existují zbytky lidských těl, které se doposud nenašly. jak je to možné, po 5 letech prohledávání střechy Deutsche Bank, to je šílené. Úlomky kostí byly menší než 1 centimetr. jak mohly být tak maličké? Sledujete průběh na schématu? prošli jsme už většinu důkazů o řízené demolici WTC. Toto je druhé schéma. První byla u budovy WTC č.7. Podívejme se na exploze napravo. Proudy trosek, vystřelované nahoru a ven explozivní silou. Hustý, plazící se prach a dým, pyroklastické kapustovité oblaky. Podívejme se na WTC 1. Nahoru a ven, geometrie je podobná ohňostroji, kde explozívní sila působí proti gravitaci a ve všech směrech symetricky – nahoru a ven. připomíná to loupání banánu. Oheň to nedokáže. Všechny sloupy byly současně přeseknuté. Podívejme se blíže. Slova experta na demolice: Nejdříve odstřelíme suterén – všechny sloupy v suterénu Pak odpálíme vršek, aby se to spustilo, a potom další poschodí směrem dolů Každá nálož má časovač, proto je demolice řízená. Bez oporných sloupů každé poschodí spadne na to pod ním, a tak to pokračuje. Tady vidíme, co používají demoliční experti na ocelové budovy. Lineárně tvarovanou nálož. Takovou nálož můžete zaměřit na specifický cíl. Je smrtící. Vyvine tlak asi 200 tun na centimetr čtvereční, rychlost závisí na typu trhaviny uvnitř nálože, většinou je to víc než 8 km za sekundu. Máme ve WTC sloupy, které dokazují použití náloží? Po podzemních výbuších, určených na odpálení suterénu dvojčat, nasledovaly slyšitelné exploze lineárních náloží, sekajících jádro. “ sekundární exploze, mnoho lidí pokryl prach z těchto explozí “ Uvedené oslabení budovy se vykonává dost dlouho před samotnou demolicí. V případě WTC se však mohlo uskutečnit ve velmi krátkém času, během paniky, vyvolané nárazy letadel. tyto jádrové sloupy byly objevené po kolapse budov. Jejich seříznutí pod úhlem je přesně takové, jaké způsobují lineární nálože, aby se kontroloval směr, kterým spadnou. Všimněte si ztuhlého roztaveného kovu. byl spolu s lineárními náložemi použit i termit? Úlohou lineární nálože je odřezat sloup profilu I. Děláme tom seříznutím sloupu pod úhlem. Pokud je vícero sloupů seříznuto takovýmto způsobem, budova se bude posouvat a kráčet. Další šikmé řezy v oceli WTC Nejkratší cesta mezi dvěma body je Kdo ví? Rovná čára. Pokud byste si chtěli přeřezat pouta, podobně jako řezači kovů ocel, řezali byste šikmo? Další šikmé řezy. Mimochodem, ocelové trosky WTC řezali kyslíkovo-acetylénovými plamenovými řezačkami, ne termitem. Ztuhlý kov, který vidíte okolo řezu, není způsoben plamenovým řezačem. Ten tvoří dost čistý řez. Další šikmé řezy – série šikmých řezů. K jádrovým sloupům ve WTC byl celkem lehký přístup z výtahů. Toto je plán celého podlaží, červeným je jádro, toto je v přízemí Každá výtahová šachta sousedí s některým z jádrových sloupů. K jádrovým sloupům je tedy možné se dostat se přímo z výtahových šachet. Víme o tom, že společnost Ace elevator modernizovala výtahy ve WTC během měsíců, které předcházely 11. září. V současnosti už neexistuje. Neříkám, že měla něco společné s umísťováním náloží, to nevím. Jen poukazuji na důkazy o možnosti přístupu k jádrovým sloupům. Dokonce i na vrchních poschodích, kde některé výtahy zastavovaly, kde bylo množství užitkových místností a otevřených kancelářských prostorů, jste mohli vniknout do systému poschodí a vkrást se tam bez toho, aby vás objevili nájemníci budovy. připadá mi to a nejsem expert na řízené demolice, že jestliže máte nálože, navíc i termitové řezací nálože, které nasekají ocel na přesné, 10-metrové kusy, v jakých se našly sloupy na zemi, připravené na naložení a odvoz, budete potřebovat i dostatečnou explozívní sílu na rozptýlení sloupů, sekundu, půl sekundy, nebo možná milisekundu po přeřezání, aby přistávali 150 metrů od WTC zapíchnuté v okolních budovách, a aby všechno roztrhaly na kusy. Nezapomeňte: všechna poschodí byla rozdrcena, stejně jako jako celý obsah budovy. Za chvíli se na to podíváme. Takže: přístup byl možný. A samozřejmě, bezdrátové odpálení je běžná věc. Znamená, že nemusíte natahat kabely napříč celou budovou, Jen umístíte na každé místo dálkově ovládané zařízení. V určitém bodě se musíte zeptat sami sebe: Vypadá to jako explozivní síla? nebo to vypadá to jako gravitační kolaps? Každý z těchto 20-tunových sloupů je nasekaný na kusy a úplně oddělený od ostatních, přičemž je držely pohromadě šrouby a svářené spoje To se při gravitačním kolapsu nestává. Každý kus jednotlivě Podívejte se na to. V obou budovách zahynulo 11. září dohromady 2 700 lidí. Musíme si uvědomit, že studiem tohoto materiálu je a jejich rodiny uctíme, vyšetřením, co se vlastně do pekla stalo. Je nesmírně důležité, že to děláme. A pokud vystoupíte proti nesmyslům oficiální verze, představitelům vlády, nebo komukoliv, kdo tvrdí, že je všechno jasné, že už není třeba nic vyšetřovat, použijte sílu a moc úcty k zesnulým v těchto budovách, aby vám dala inspiraci na překonání tohoto odporu, kterému budete čelit, když budete svým přátelům říkat o tomto příběhu Budou si myslet, že jste šílení, protože neviděli tuto prezentaci, neviděli důkazy – musí vidět důkazy. Musíte jim poslat video, DVD, odkaz na mojí stránku, kde je toto video. Využijte úctu sílu uctění si padlých k objevení pravdy. teď se podíváme, zda máme rapidní nástup destrukce. Toto je severní věž. Sledujte pozorně. Nejdříve exploze zatřese budovou, v které se nacházel stativ s kamerou. Potom budova padá – rychle, symetricky a náhle. Podívejme se ještě jednou. Z ničeho nic je vidět obrovské kotouče dýmu, a to těsně před zhroucením budovy. Dále je vidět, že v těchto místech byl požár nejintenzívnější. Uvidíte, že kolaps začal právě zde, ale překvapivě pokračoval nahoru, kde je vidět kolabující poschodí. A ne odtud dolů, uvidíte „teleskopické“ poschodí, ztratí se okolo 15 poschodí, právě tady, ještě předtím, než se cokoliv pohne směrem dolů od tohoto bodu. Je to velmi podivné a odporuje to oficiální teorii palačinkového kolapsu nebo kolapsu sloupů. Sledujte ty kotouče dýmu teď otřesy od exploze a dým z exploze! Budova ještě nepadá, a teď to uvidíte od tohoto bodu Dolu, dolu, dolu a potom pád. Nejprve zaniknou poschodí nad bode nárazu a až potom pod ním. Ještě jeden bližší pohled. Už během kolapsu vidíme další zdroj dýmu promiňte, zdroje plamenů, a to současně okolo celé budovy. Dým se v skutečnosti objevil těsně pod kolapsem. Nasledují exploze a potom pád. Během první vteřiny, dvou, je vidět neuvěřitelný únik pyroklastického dýmu a rozdrceného betonu. Dokonce i FEMA a NIST připustily, že anténa začala padat dříve asi o půl sekundy před zbytkem budovy. To naznačuje, že nejdříve došlo k selhání jádra. To je to, co chcete dosáhnout při řízené demolici. Máme demoliční vlnu, odstraňující oporné sloupy? Podívejme se a poslouchejme. “ padají ven od zbytku budovy “ Tady už vidíte exploze tady je další řada, oddělené nosníky vyletují do stran, neuvěřitelné množství prachu v prvních vteřinách Kdyby tento vrchní, asi 14-poschoďový kus budovy, kdyby podle oficiální verze stlačoval zbylá poschodí dolů, během svého klesání, jak tvrdí, potom by měl být vidět na hromadě trosek, ale není tam. Ztratil se v tomto oblaku prachu. Nevidíte žádnou část budovy. Je úplně rozdrobený na konstrukční prvky Kolem celé budovy, současně Dosahující rychlost volného pádu, nebo téměř volného pádu, někde mezi 10 a 15 sekundami, podle toho, koho posloucháte. Postupující vlna výbuchů, přesně obepínající obvod budovy, vyletující ocel a dým tam, kde byl předtím vršek budovy. Sledujte jednotlivé exploze, všechny jsou viditelné. Jedna druhá teď uvidíte vyvrhnutí trosek Nahoru.. a ven, kolem celé budovy. Tady je jižní věž z jiného úhlu. Je vidět nějaký požár Jinak všude jen plno dýmu. V průběhu kolapsu WTC není v plamenech. požáry už z velké části dohořely přece však dochází ke kolapsu. Ocel během chladnutí získává svojí pevnost zpět. NIST strávil mnoho času analýzou toho, proč spadla jižní věž jako první. Měl bych spíše říci, že strávil čas snahou zmanipulovat nás, abychom uvěřili tomu, proč spadla jako první. dobře, jsou tu příklady – nejméně jeden – demolice shora dolů. Toto je obilní sýpka. Nevím, proč shodili nejprve vršek, tipuji, že kvůli té obrovské díře v středu budovy, to dává smysl. Vršek padal cestou nejmenšího odporu. Je velmi těžké přinutit budovu, aby padala přímo přes sebe, I pro dobře placené inženýry a při měsících plánování a rozmísťování náloží. je potřeba vědět, jak se na začátku pádu vrch budovy naklonil. Co vidíte při pozorném pohledu, je to, že se začal naklánět. A asi v tomto bode se naklánění zastaví, a vršek zmizí v mračně prachu. Je to v rozporu se zákonem zachování hybnosti, protože se otáčení má postupně zrychlovat. Jediným vysvětlením je, že celý vrch budovy byl rozdrcen demolicí, čímž se zastavila rotace a setrvačnost zanikla. Která z budov, zavěšených na jeřábu, dopadne na zem jako první? Kolik si myslí, že ta nalevo? Dává to smysl, ne? Nic pod ní není. Levá dopadne jako první. Nyní, mýlíte se. V případe dvojčat obě dopadly současně. Ta, která musela prorazit 100 000 tun ocele, dopadne ve stejné chvíli, jako budova, která by volně padala vzduchem. A kde je vlastně ten vršek budovy, který rozdrtil zbytek WTC? Vůbec není vidět. Byl rozmlácen na kusy předtím, než kolaps dosáhl dvou třetin budovy. Zmizel. Žádný vrchol, který by stlačoval zbytek budovy dolů. To je celá myšlenka oficiální palačinkové a nebo beranidlové teorie. Zachovaní hybnosti vyžaduje hmotnost. Pokud tedy nemáme beranidlo, co zbytek budovy stlačí dolů k základům? Určitě jste hráli takovou hru, před 20, 30 roky, měli jsme takové kuličky využívající pohybovou energii. Když jste neměli hmotnost, nepřinutili jste kuličky na druhé straně odlétnout. Pokud nemáte beranidlo, nemůžete stlačit budovu dolů. Musíte použít něco jiného. Můžou to být jen výbušniny. Teď sledujte trosky, padající mimo budovy téměř takovou rychlostí, jakou by chybějící vršek teoreticky stlačil budovu dolů k zemi. No, téměř shodná rychlost. Podívejme se na to jinak. Vezmeme horní pětinu budovy, jako v té hře s kostkami, kde máte poskládat věž tak, aby nespadla. Když na pět kostek položíte šestou, rozdrtí ty pod sebou? I kdyby řekněme selhaly opěrné sloupy na některém poschodí? Ne! Masa budovy pod jejím vrcholem bude klást odpor a odolá! Lze se na to podívat z různých pohledů. Každý z nich odhaluje skutečnost, že 11. září porušilo mnohé fyzikální zákony. Máme záběry prskavek – vybuchujících náloží na horních poschodích? Podívejte se. na všech záběrech kolapsu jsou vidět exploze, vystřelující z budovy 20 až 30 poschodí pod demoliční vlnou. Tady Tady Tady Tady Tady Myslím, že máme představu Jde to dál a dál Co jsou vlastně tyto prskavky? NIST nám říká, že jsou to proudy vyfoukávaného vzduchu, které způsobil neexistující vrchní kus budovy, stlačující vzduch dolů, přes výtahovou šachtu ven do kanceláří. A tyto proudy nějak záhadně vyráží ven přesně středem budovy, symetricky po celém obvodě, 40 nebo více poschodí pod probíhajícím kolapsem. „Proudy vzduchu“ – za prvé: nejde o žádné proudy vzduchu, je to rozdrcený stavební materiál, a za druhé: tyto exploze můžou být můžete spočítat jejich rychlost díky videu. Je to 30 až 60 metrů za sekundu, vyfukovaný vzduch nevytvoří takovou obrovskou rychlost. Za třetí: řekněme, že tam je výtah a vzduch procházel dolů šachtou. Toto byly kancelářské prostory, asi 18 metrů široké. Hádejte, co se stane: přicházející vzduch vyplní místnost rovnoměrně a kdyby měl dostatečný tlak, vyrazí všechny okna to by asi neměl. Nevyrážel by bodově, přesně ve středu, symetricky kolem celé budovy, ani by nevystřeloval o 40 poschodí níž. Máme tu nějaký přímý kolaps mimo vlastní půdorys? Ano. Přesně 430 metrů v průměru měl okruh, do kterého explozivní síla vystřelovala hmotu WTC. Dále to byly kusy hliníkové vnější krytiny. Oblast dopadu trosek byla 20-krát větší, než půdorys budov. Toto je plán WTC komplexu, a toto je zničená oblast. Budu mezi nimi rychle přepínat, takže si toho můžete dobře všimnout. Všimněte si úhledné kupy trosek po WTC č.7 a pak rozsáhlou oblast trosek po Dvojčatech. Je to úplně opačný typ řízené demolice, zanechávající dýmající kráter, ne hromadu „palačinek“. Toto je 7-poschoďový vestibul, z toho 2 anebo 3 poschodí jsou vyplněné troskami. Kde jsou zbylé trosky? Kde je 110 poschodí s podlahou z ocelového plechu a 10-centimetrovou vrstvou betonu, o rozloze víc než 4000 metrů čtverečných? 4000 čtverečních metrů na každém poschodí! Nečekali bychom, že 1 nebo 2 poschodí uvidíme dole v troskách? nebo 50? Nenašel se žádný kus ocelové podlahy, žádné nosníky, ani žádné větší kusy betonu. Byly rozdrceny na prach, jak za chvíli uvidíme. Takto vypadají budovy po palačinkovém kolapsu. Znovu Mexiko – betonová stavba se zřítila při zemětřesení. V základech budovy vidíme hromadu materiálu. Chybějící panely – Tom Petrizzo, člověk, který je ve WTC montoval v 60. letech, je hledal, když pracoval v troskách. Nenašel ani jeden z nich. Čekali bychom, že uvidíme možná osminu výšky původní budovy? Nestalo se. Viděli jsme možná 2 procenta. Toto je pohled z pravé strany na zbytky sloupů v základech. Máme tu jezírka roztaveného kovu? Leslie Robertson, konstrukční inženýr WTC řekl: „Ještě 21 dní po útoku stále hořely požáry a tekla roztavená ocel.“ Musíte si uvědomit, že toto je jeden z konstrukčních inženýrů WTC. Jestli někdo řekne, např. NIST, že tam nebyl žádný roztavený kov, že o něm nemají žádné důkaz, připomeňte mu slova tohoto konstrukčního inženýra z 5. října 2001 vyslovené na celostátní konferenci stavebních inženýrů. Velitel požárníků O’Toole si vzpomíná na jeřáb tahající nahoru ocelový nosník vespod katakomb na Ground Zero. Kapala z něho roztavená ocel. Už jsme viděli záběry Marka Loizeauxe, který nám řekl o roztaveném kovu, který našel pod všemi třemi budovami SOC. „Požáry hořely a roztavený kov přetékal přes hromadu trosek,“ „pod povrch a usadil sem tam.“ – Sarah Atlas. Ztuhlý roztavený kov jsme viděli už předtím. Termit, použitý při demolicích WTC vysvětluje roztavený kov. Podívejme se na to. Nejprve členové hasičského sboru. „Běžte tam dolu a uvidíte tam roztavenou ocel.“ „Roztavenou ocel jak stéká místnostmi dolů. Jak někde ve slévárně. Jako láva.“ Jako láva v sopce. Je to celkem jasné. A nyní Co o tom tvrdí NIST? Hlavní inženýr NIST o roztaveném kovu: Zajímaly by mě jezera roztaveného kovu, která byly nalezena u základů budov. To mně také, řekněte mi něco o nich, viděl jste je? Já osobně ne, ale očití svědkové, co tam byli, našli pod budovami obrovská jezera roztavené oceli. A někteří vědci si nemyslí, že kolaps budov mohl tu ocel roztavit. A profesor fyziky analyzoval tuto ocel, Steven Jones, a našel důkazy o přítomnosti zplodin Termitu. To by vysvětlovalo, že budovy spadly díky předem připraveným výbušninám. Analyzovali jste ocel na přítomnost zplodin Termitu? Nejprve se vraťme k vašemu základnímu předpokladu, že tam byla jezera roztavené oceli. O tom osobně vůbec nevím a nevím absolutně o nějakém očitém svědkovi, kteří by to tvrdil, ani že by to někdo publikoval. Běžte tam dolu a uvidíte roztavenou ocel. Roztavenou ocel, jak stéká místnostmi dolů. Jako někde v slévárně. Jako láva. Jsem architekt, ne soudce charakterů, ale můj osobní názor je, že tato osoba lže skrze zuby a musíme na to poukázat a potřebujeme nové vyšetřování. Odkud roztavený kov pochází? Termit je zápalná látka pro vojenské účely. Skládá se z oxidu železitého a hliníku. Když se zapálí, pokračuje v hoření s extrémní teplotou a vytváří roztavené železo. Už za 2 sekundy dokáže Termit dosáhnout teploty více než 2500°C (ocel se taví při 1500°C). Celkem dost na roztavení oceli. Toto je Termit, když taví motor auta. Víme, že požáry a otevřené ohně nejsou dost horké na to, aby roztavily ocel. Ocel však byla roztavena v základech budov. Druhým produktem reakce Termitu je oxid hliníku, viditelný jako bílý dým. Byl 11. září spolu s výbušninami použit i termit? Sledujte tuto velmi jasnou látku, tekoucí z 81. poschodí jižní věže. A u základů budovy se objevil bílý dým. Že by to byl oxid hliníku, vedlejší produkt reakce Termitu? Příloha C zprávy FEMA to popisuje zbytky síry na oceli z WTC. New York Times to nazval největší záhadou ze všech. Síra mírně snižuje bod tavení železa a na oceli z WTC se vytvořil oxid železa a oxid síry. Síra v kombinaci s Termitem se nazývá Termat. Jeho reakce je potom ještě rychlejší. Byl ten roztavený kov vytékající z jižní věže hliník, pocházející z letadla? NIST tvrdí, že ano. Takto vypadá roztavený hliník. Je stříbrný, nemá jasnou žlutou barvu jako roztavené železo. FEMA tvrdí: „Máme důkazy o závažném korozivním napadení oceli “ „při vysokých teplotách, zahrnuje oxidaci a sulfidaci.“ „Kapalná, eutektická směs, obsahující železo, kyslík a síru,“ „se zformovala při tomto horkém korozivním napadení oceli.“ Žádné jasné vysvětlení toho, kde se vzal zdroj síry nebylo nalezeno. Vzali jste v úvahu termat? Ne. Chemická analýza je jasná: „Granulární tavení“. Mimochodem, oheň neprodukuje granulární taveninu, ani takový, který vznikne v kanceláři, a nebo při hoření paliva. „Sloup, tlustý 2.5 cm, se ztenčil na 1.2 cm,“ „jeho okraje byli ohebné jako list papíru, ztenčil se téměř na ostří břitvy.“ „Malé díry, některé širší jak dolarová mince.“ Dokáže toto udělat oheň s ocelí? Žádný fyzik vám nepoví „Ano“. Pomačkaná a zprohýbaná ocel velkých rozměrů a tvarů hovoří sama za sebe. Ohnutá, zdeformovaná, bez trhlin. 8 tunový ocelový sloup. Nechce se mi věřit, že se to ohnulo, protože je to obrovský kus. A jak je možné, že v oceli nejsou žádné trhliny? Ohnulo se to téměř bez jedné trhliny. To chce tisíce stupňů, aby se takový kus ocele ohnul. Na straně ohnutí bývají obvykle pukliny. Tady však nejsou vůbec žádné. Vzorky z uvedené roztavené oceli byly poslány Stevenovi Jonesovi z Brigham Young University, na analýzu. Je to fyzik – co tedy zjistil? V první řadě říká: jestliže byla na vyvolání požáru použita termitová reakce, pak vytvořil charakteristické stopy hoření, známé vyšetřovatelům požárů. Zbytky by obsahovaly více neobvyklých složek, jako fluor nebo mangan. Takže věděl, co má hledat. Roztavený kov byl primárně čisté železo, takže můžeme vyloučit hliník z letadel. Obsahoval jen nepatrné množství chromu, takže též můžeme vyloučit roztavenou stavební ocel. Je to téměř čisté železo, nikoli ocel. To je velmi důležité, protože vedlejším produktem termatové reakce není ocel, ale železo, roztavené železo. Roztavené železo obsahovalo malé množství hliníku, síry a draslíku, jasná známka použití termatu. Také hodně manganu a fluoru – látek přítomných v termitové směsi. Druhý vzorek roztaveného kovu, pocházející z pomníku na Clarkstonské univerzitě z ocele WTC, byla poslána Stevenovi Jonesovi na analýzu. Byla analyzovaná pomocí gama-paprsků. Také ukázala přítomnost fluoru, síry, hořčíku a draslíku. Pokud by byly použity gelové výbušniny, čekali bychom Gelové trhaviny obsahují miniaturní částice hliníku a oxidu železitého a je možné je tvarovat, protože jsou jako želatina. Není to jen prach. Mají v sobě mnoho explozívní energie, a takové nálože jsou velmi silné. Dávají se do lineárních řezacích zařízení, jako např. tento. Ten kruh znázorňuje kus gelu, a svisle vyšrafovaný element je konstrukční ocel. Od tohoto řezacího zařízení bychom čekali něco takového a pochází to z ocelových trosek WTC, konkrétně WTC budovy č.7. Použití takových látek, tzv. sol-gelů zanechává specifické stopy. V tomto případě 1,3-Difenylpropan. Analýza WTC oceli, kterou udělal prof. Jones ukázala přítomnost 1,3-Difenylpropanu. Bylo to dokonce potvrzeno úřadem EPA (Úřad na ochranu životního prostředí), říká: Jediná molekula, popsaná Erikem Swartzem, byla přítomná v množství, které převyšovalo všechno ostatní – 1,3-Difenylpropan. Nikdy jsme ho doteď nezaznamenali při žádném měření. A to není všechno. Prach, který prof. Jones analyzoval, pochází z bytu Janette MacKinlayové, která ho smetla do plastové tašky a poslala Stevenovi Jonesovi. Prof. Jones nad prachem přejel magnetem, to byla první věc, co udělal, hledal kovové částice v prachu z WTC. Nezapomeňme – 10 centimetrová vrstva tohoto prachu pokryla Manhattan. Asi 10 procent z toho, co bylo v prachu, přitáhl magnet. Co to jen mohlo být? První, co zjistil, bylo to, že všechny tyto částice byly kulovitého tvaru. Velkost měly od mikroskopické až po 1,5 mm v průměru. Už tyto skutečnosti jsou velmi pozoruhodné. Udělal jejich chemickou analýzu, a našel všechny znaky, které zanechává Termit (resp. termitová směs). Jak je možné, že se tyto částice dostaly tak daleko od místa kolapsu? Jediná rozumná hypotéza je, že termitová reakce náloží vyprodukovala roztavené železo a o zlomek sekundy potom ho trhavina rozptýlila, když vymršťovala všechny ty sloupy ven. Tyto částice byly tak malé díky výbušninám a zformovaly se do kuličky díky povrchovému napětí, tak jako dešťové kapky, když padají vzduchem. Tyto roztavené kuličky také dopadaly např. na auta pod WTC a způsobily jejich korozi. Je to jediný zdroj koroze, který pro většinu lidí přichází do úvahy. A EPA také našla stejné kovové kuličky a stejné chemické stopy jaké objevil prof. Jones. Toto všechno je podloženo. Musíme se zabývat těmito fyzickými důkazy. Nemůžeme to jen tak zahodit, a říci: „Nějak mě neuspokojilo to, co jsem slyšel o demolici těch budov.“ Musíme se racionálně zabývat vším, co hnutí za pravdu o 11. září říká, každým z těchto fyzických důkazů o demolici. Toto jsou auta, byly jich tisíce. Jsou značně zkorodované na vrchu, ne po stranách. Ne od exploze, ale nějakou korozivní látkou, jako např. termat. Vedoucí analytik objevil na okolních budovách také mangan – mimořádně toxickou látku, stejně charakteristickou pro termat. Závěr prof. Jonese, stejně jako dvou dalších fyziků a geologů, byl takový, že všechny tyto látky, železo, fluor, mangan, hliník, síra, baryum a 1,3-Difenylpropan jednoznačně svědčí o tom, že v budovách WTC byl úmyslně použit termat. Máme tu mračna prachu? Obrovská, hustá, plazící se Takto vypadají budovy, když se převrátí. A takto vypadalo WTC. Jedna z nejpodstatnějších věcí, která podle mě dokazuje, že kolaps WTC nebyl ten druh kolapsu, jak nám říkali, je přítomnost obrovských mračen prachu. Viděli jsme je na obrázcích, videích a asi víc, než bychom chtěli. Byla to velmi, velmi mohutná mračna hustého prachu, která zaplavila vzduch, dokonce se dostala i přes řeku až do New Jersey. Viděli jsme budovu, jak je drcena na prach, už v prvních sekundách. Nehovoříme o kinetické energii, 14 nebo 20 poschoďového vršku. V první sekundě nebyla žádná kinetická energie, anebo velmi malá. Exploze jsou tou kinetickou energií, která vytváří prach. Prach o velikosti 100 mikronů – šířka lidského vlasu. Jaký mechanizmus je potřeba na přeměnu 90 tisíc tun betonu na prach, jehož většina je velká jako lidský vlas. U základny nezůstal žádný beton, žádné větší kusy. Rozdrcený pokryl totiž ulice Manhattanu. A co lidi? Bylo nalezeno jen asi 300 lidských těl. 1100 obětí zůstalo neidentifikováno. 800 obětí identifikovali jen pomocí DNA. Našlo se téměř 20 000 kousků těl, z toho 6 000 tak malých, že je bylo možné vzít do zkumavky. Víc jako 200 kusů patřilo jedné a té samé osobě. Člověka to roztrhalo na 200 kousků Dokáže to vysvětlit gravitační síla? Téměř 10 tisíc neidentifikovaných kusů bylo zmraženo pro další analýzu. A už vzpomínaných víc než 1000 neidentifikovaných obětí. Nezapomeňme také na těch 700 úlomků kostí o velkosti 1 cm, které se našly na vršku budovy Deutsche Bank. Máme tu charakteristiky požáru? První věc: FEMA, stejně jako NIST, tvrdí, že oheň neroztavil ocel. Chybí nám na to víc než 1000°C. Teplota požáru uhlovodíkových materiálů, hoření leteckého paliva, bývá maximálně 800-950°C. Ocel se roztaví asi až při 1500°C. Takový požár ji tedy roztavit nemohl. Ocel ztrácí asi polovinu svojí pevnosti při 650°C. NIST a FEMA tedy musely podpořit teorii o požáru a dostatečně vysoké teplotě, která by způsobila oslabení. Vyhlásili proto, že teplota ve WTC dosáhla až 1000°C. Faktem je však to, že neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval, že teplota oceli přesáhla 250°C. Tento test v Anglii, kdy pokusně zapálili ocelovou vícepodlažní garáž, maximální teplota oceli, kterou dosáhli, byla 360°C. Použitím metalografické analýzy NIST zjistila, předtím myslím i FEMA, že teplota žádného z testovaných vzorků ocele z jádrových nosníků nepřesáhla 230°C. Analyzuje se to pomocí deformace povrchového filmu oceli při zahřívaní, umožňuje to zjistit teplotu. Na analýzu specificky vybrali ocel, která pocházela z míst WTC, ve kterých se očekávala nejvyšší teplota. Když zjistili, že byla teplota jen tak malá, 230°C, řekli: to nebylo z nejrozžhavenějších míst WTC. Studie NIST, týkající se teploty jádrových sloupů, ukazují relativně nízké teploty, což je v rozporu s jejich tvrzením o teplotě až 1000°C. Jak vidíte, tato žena vlevo nahoře stojí v díře po nárazu. A údajně tam bylo zuřivé peklo, v severní věži. Není tady však žádný požár. Vyhořel a přesunul se jinam, nechal ocel vychladnout. Napravo vidíme skutečný požár – jasně, šlehající plameny. Tento zuřil dlouho a byl skutečně žhavý. Ani v jedné z budov WTC jsme neměli ani jednu z těchto charakteristik. V severní věži to potvrdil i šéf hasičů Oriel Palmer. Dostal se na 78. poschodí, 10 minut před kolapsem, do vysílačky povídal: Měli bychom to být schopni uhasit s dvěma hadicemi. Brian Clark nesl z vrchu WTC zraněného muže, přes místo, kde měl zuřit požár, řekl: Oheň se už jen plazil dolů po stěnách. Požár v podstatě dohořel. Faktem je i to, že žádná výšková budova nikdy nespadla kvůli požáru. Kevin Ryan, bývalý zaměstnanec Underwriters Labs. (UL) napsal NIST: Testovali jste ocelové konstrukční prvky, najali jste UL, aby je otestovala. Tyto testy ukázaly, že podlaží nezkolabovaly a ukázaly pohyb v požáru jen asi 10 cm. A vy v NIST jste ve své zprávě použili pohyb až 106 cm, abyste doložili, že byla nějaká síla, která táhla vnější sloupy, zdeformovala je a způsobila jejich selhání. To je více méně víra. Kevina Ryana po tom, co zveřejnil tyto zkutečnosti, vyhodili z práce. Kromě toho, při testech konstrukčních prvků WTC použili v UL teplotu 1100°C, zatížili konstrukci 2 krát víc, než byla skutečná zátěž poschodí. Úplně nereálný test. A taková konstrukce stejně neselhala, nespadla. Na to NIST reagovala: nemůžeme použít tyto testy, musíme se spolehnout na pozorování, které jsme 11. září viděli.. Protože to, co jsme viděli, znova a znova NIST se dívá na 11. září přes klapky na očích a přizpůsobuje počítačové výsledky těmito nelogickými hodnotami ve své černé skříňce, o které nemáme žádná data, tímto způsobem se snaží dokázat teorii, že to byl požár, který zapříčinil pád WTC. Z tohoto důvodu časopis Fire Engineering nazval vyšetřování FEMA nepodařenou fraškou. To je dost vážné obvinění od odborníků na požáry, kteří zkoumají, co se při požárech děje a jak jim předcházet. „Poškození způsobené nárazem letadel a explozivní vznícení leteckého paliva “ „nebylo samo o sobě postačující, aby způsobilo pád WTC.“ „Je nevyhnutelné plnohodnotné vyšetřování.“ Podívejme se nyní stručně na zprávu NIST. Jejich úlohou bylo zjistit, jak a proč zkolabovaly věže WTC a budova WTC č.7. A přečtěme si velmi pozorně, čemu se věnovali: Vyšetřovaní se zaměřilo na sekvenci událostí od nárazu letadla po inicializaci kolapsu každé z věží Tato sekvence bude označovaná jako „pravděpodobná“ sekvence kolapsu“. Nebude však zahrnovat chování konstrukce věží po tom, kdy bylo dosaženo podmínek pro inicializaci kolapsu a kolaps se stal údajně neodvratný. Co udělali? Zastavili vyšetřovaní předtím, když při pádu WTC došlo k jakékoli podstatné události, předtím, než se důkazy o řízené demolici staly extrémně zřejmé. Nemohli si dovolit podívat se na nic, co následovalo po jejich teoretické inicializaci kolapsu, který ani nedokážou podložit bez falšování dat. Všechny tyto nesrovnalosti zprávy NIST jsou velmi dobře zdokumentované v článku Jim Hoffmana. „Vytváření ještě většího klamu – 3-letá, 20 miliónová kamufláž zločinu století v podání NIST“, najdete ji na 911research.wtc7.net, analýza zpráv NIST a FEMA ve slovenštině: http://911.yweb.sk/co-hovoria-o-pade-WTC-oficialne-spravy.html Doporučuji se na ní podívat a na vlastní oči vidět ty hromady nepodložených tvrzení. Hora odvracení pozornosti na 10 000 stranách. Správa NIST obsahuje 1 000 stran modelování letadel, 100 stran modelací požárních podmínek, a 1,5 strany klíčových tvrzení, na kterých všechno závisí. Taktéž předpoklad, že po inicializaci kolapsu následuje globální kolaps. NIST si vůbec nedala žádnou námahu potvrdit a dokázat tento předpoklad. Odmítli zveřejnit data. Toto je veřejné vyšetřování. Američtí občané, kteří za toto vyšetřování ze svých daní zaplatili, to mají právo vědět. Tento přístup, mimochodem typický pro mnohá vyšetřování, související s 11. září. Správa NIST je plná pobuřujících lží a nereálných počítačových simulací, jak jsem už říkal. Stavební inženýři vyzvali NIST a odsoudili rozhodnutí NIST nezveřejnit vizualizace a animace. NIST nakonec přišla s odpověďmi na některé otázky ohledně řízené demolice. Říká: „Nemohla to být řízená demolice, protože nezačala zespodu!“ Toto je základní argument? Ukázal jsem vám jednu demolici, která začínala z vrchu. NIST se vůbec nesnažila podložit a dokázat jejich teorii o selhání sloupů, které údajně způsobilo pád budovy. Takto se celá teorie selhání sloupů stává nepodloženou, není to technická analýza a můžete ji celou – všech 10 000 stran – hodit do koše. Vědělo se o páde dvojčat dopředu? FEMA byla na místě už den před 11. zářím se stovkami zaměstnanců, kvůli cvičení, falešnému biologickému útoku, právě na Dolním Manhattane, připravená zasáhnout 11. září. Podle slov Toma Kennyho z FEMA, řekl: „Přišli jsme sem v pondělí v noci (10.září) a v úterý ráno (11.září) jsme šli rovnou do akce.“ Náhoda? A co Giuliani? (starosta New Yorku v době útoku) Udělali jsme stanoviště na Barkleyho ulici spolu s policejním komisařem, velitelem hasičů a vedoucím záchranných prací a odtud jsme fungovali, když nám řekli, ! že se WTC zřítí ! Spadlo to ještě dříve, než jsme vyšli z budovy, takže jsme byli uvěznění uvnitř, když se nám po 10 – 15 minutách konečně podařilo najít východ. Vypadli jsme odtamtud, vzali jsme se sebou i mnoho jiných lidí. „Říkali nám, že spadne a za 10 minut došlo ke zřícení.“ Nikdy žádný mrakodrap nespadl kvůli ohni. Nebyl žádný náznaku, že ta budova spadne. Kromě skutečnosti, že někdo umístil nálože a věděl, že dojde ke kolapsu a plánoval budovu strhnout. Máme vyjádření odborníků? Pokud jste viděli řízené demolice – imploze budov, budovy padaly v podstatě kolmo dolů, protože výbušniny způsobují selhání všech sloupů současně. Přesně takhle to vypadalo, a tak se to i stalo. Bylo to naživo v televizi, doslova milióny lidí Van Romero, odborník na výbušniny a demolice, o kolapsu WTC, řekl: „Byl příliš metodický na to, aby mohl být výsledkem nárazu letadla do konstrukce budovy.“ „Můj názor, podle videozáznamů je takový, že po náraze letadel do WTC “ “ byly vevnitř ještě nějaké výbušniny, které způsobily kolaps budov.“ Mike Taylor, demoliční expert v časopise New Scientist: „Vypadalo to jako klasická řízená demolice.“ „Kolaps věží WTCC připomínal strategii používanou demoličními experty.“ „Exploze na vyšších poschodích umožňují zřícení nabrat hybnost (rychlost) ve směru dolů.“ Všichni tito tři experti odvolali svoje výroky, anebo je alespoň pozměnili. V případě Van Romera to bylo kvůli velké státní zakázce, která mu přinesla mnoho peněz. Stavební inženýři vyjadřují pochybnosti o oficiální verzi zřícení WTC. William Rice: „Převládající teorie nás přesvědčuje, že každé z dvojčat “ “ nepochopitelně zkolabovalo samo do sebe, rozdrcení všech 287 masívních sloupů na každém poschodí,“ „dosahující rychlost volného pádu, jako kdyby pod ní 100 000 anebo víc tunová “ “ nosná ocelová konstrukce vůbec neexistovala.“ I stavební inženýr FEMA Ronald Hamburger nejprve řekl (a krátce na to to změnil): „Připadalo mi to, jakoby byly v budově umístěné nálože.“ Žádné oficiální vyšetřovaní doposavad nezkoumalo hypotézu o řízené demolici WTC. Navzdory všem těmto důkazům. New Yorský hasičský sbor: „Mnozí hasiči vědí, že v budovách byli bomby, ale bojí se o zaměstnání,“ „takže to nepřiznají, protože vrchnost jim zakázala o tomto faktu diskutovat.“ – Paul Isaac, New Yorský hasič. „Vím, že 11. září byl „inside job“. Policie to ví a hasiči také.“ Tak co tedy zničilo věže obchodního centra? Byl to oheň? Náraz letadel? Velmi neobvyklá řízená demolice? Gravitační zřícení? Exploze? Palačinkový kolaps? Když zkoumáme tyto informace, vidíme množství důkazů, množství faktů svědčících o řízené demolici. z vás zde sedících je přesvědčených o tom, že pád WTC má na svědomí řízená demolice. A váš pohled na svět není takový, jaký byl před dvěma hodinami. Jste otřeseni těmito informacemi, protože jak jsem vám ukázal, Al-Kajda nemohla umístit nálože do tak vysoce zabezpečených budov. Když už tyto informace víme, musíme se k nim nějak postavit. Jsou různé způsoby, jak naložit s těmito vědomostmi. Můžeme se dostat do stavu ochromení, neudělat vůbec nic, bránit se výmluvami a vykrucováním se jako např. „Ale to by nám naše vláda nikdy neudělala!“ „Nikdy předtím to neudělali!“ – tedy, teroristické operace pod falešnou vlajkou, kvůli získání přístupu do jiných států, nás vtáhli do každé významné války od vzniku této země. „Už jsem o tom něco dřív slyšel!“ – slyšeli jste o tom teď. Nikdy není pozdě se o tom dozvědět a něco s tím udělat. A Barrie Zwicker vám řekne, proč jste o tom doteď neslyšeli. „To se nedá utajit! Tolik lidí, kteří jsou v tom zapletení!“ No, v projektu Manhattan bylo zapletených mnohem více lidí a byl utajen bezvadně. „Nejsem expert na řízené demolice, nejsem kvalifikovaný posoudit to.“ Ani já nejsem expert na demolice. Ale máme tu demoliční experty, kteří jsou. A viděli jste všechny tyto důkazy. „Je to příliš hrozné. Nechci o tom přemýšlet!“ Takto jsem zareagoval já, když jsem o tom poprvé slyšel. Ale vy o tom musíte přemýšlet! Vaše země, moje země, závisí na tom, zda o tom budete přemýšlet, a jestli něco uděláte a probudíte se z paralýzy. Neříkejte: „Dnes večer jsem nic neviděl.“ Nebraňte se debatě, nespěte, nestaňte se součástí problému. Najděme cestu, jako přistoupit k činům. Buďme informovaní. Získávejme informace, překonávejme paralýzu, překonávejme svůj strach, nedůvěru a předsudky. Stavme na racionalitě. Zakládejme na striktních vědeckých datech, ne na našich emocích, které naše vnímání světa obrátí vzhůru nohama. Podpořme nové vyšetřování. Je to naše občanská povinnost. Naneštěstí to nejsou jen budovy. Pokud se podíváte na jakýkoliv aspekt oficiálního příběhu najdete díry, obrovské díry. Např. ohledně letů: Všechny transpondéry byly vypnuty současně a mnoho dalších abnormalit, které nezapadají do oficiální verze. Nereagování NORAD-u (vzdušné obrany) na 1 a půl hodiny, které umožnilo letadlům zasáhnout cíle. Únoscové, kteří nebyli na seznamech cestujících. 7 z nich je stále naživu, s některými dokonce udělala interview BBC. Obstrukce ve vyšetřování ze strany FBI, mnoho jejich agentů, kteří o tom promluvili. Trh s akciemi – obrovské peníze, vydělané na put-opcích, podaných na letecké společnosti. Usáma bin Ládin – jednou se přiznal, jindy vinu odmítl. jsou to dva různí lidé? Jiní napsali množství knih a natočili videa, aby nás informovali. Architekti a inženýři za pravdu o 11. září se nezaobírají všemi těmito aspekty, ale uvádím je do vaší pozornosti jako oblasti vašeho budoucího zkoumání. Komise, vyšetřující 11. září, měla ve svém osazenstvu do očí bijící konflikty zájmů. Financování teroristů, připisované Pákistánské vládě, našim nejlepším přátelům. Afghánistán – centrum zisku z produkce heroinu. Obranný a ropný průmysl, půjčky, pojistky a média. Zisky těchto odvětví po 11. září prudce vzrostly. Jejich šéfové navzájem sedí v dozorčích radách těch společností a přemísťují se jako hejno ptáků, sledujíce své vlastní zájmy, ne vaše, nebo moje. A mainstreamové média blokují pravdu o 11. září. Slova Williama Cowleya, bývalého ředitele CIA: „CIA vlastní každého, kdo je na nějaké důležitější pozici v hlavních médiích.“ To je do čerta dost silný výrok od hlavy CIA. A je to skutečně pravda. Operace Mockingbird z konce 40-tých let byla velmi úspěšná, zúčastnili se jí Frank Wisner, Allen Dulles, Richard Helms, Philip Graham (šlo o získávání vlivu v médiích) Barrie Zwicker vám o tom poví víc, a jestli ne, určitě se ho zeptejte. Organizace jako např. Project Censored (Peter Philips), zasvětily život tomu, aby nám ukázaly pravdu, protože jí nevidíme v mainstreamových médiích. proč jsme tedy neviděli pravdu o 11. září? No, zdá se, že naše vláda nám o pádě dvojčat lhala, vyšetřovací komise tuto lež posilnila, FEMA a NIST jí dosvědčili, a korporátní média tuto lež opakovaly a vtloukli nám ji ho hlavy. Opravdu jsme neměli velkou šanci dozvědět se pravdu. Dokázal jsem vám, že nálože byly použité na zničení tedy alespoň většině z vás všech třech mrakodrapů WTC 11. září. Zabere to měsíce náročného plánování – umístit nálože. Al-Kajda bezpochyby neměla přístup do těchto vysoce zabezpečených budov, obsazených Ministerstvem obrany, daňovým úřadem a CIA a tak dále. Architekti a inženýři za pravdu o 11. září nespekulují o tom, kdo je za to zodpovědný. Toto je bohužel jen začátek nepříjemné, ale velmi důležité cesty pro nás všechny. důkazy, které jste dnes večer viděli, jsou jen zlomkem toho, co hnutí za pravdu o 11. září shromáždilo. Vynořuje se mnoho alarmujících otázek a ty musí být zodpovězeny v novém vyšetřování. Doporučuji vám objevit tyto důkazy v dostupných výborných knihách a DVD. Myslím, že je můžete získat i dnes večer, až budete vycházet. Některé jsou zdarma, jako např. DVD 911 Mysteries, z kterého jste mohli vidět ukázky. Je ve vašem balíku informací. Všichni – architekti, inženýři a další, podepište online petici na naší stránce www.ae911truth.org. projevte svoji podporu. Toto je jedna z nejúčinnějších stránek v současnosti, protože architekti a inženýři mají kredibilitu potřebnou na vzbuzení pozornosti, vyvolání zájmu a rozpoutání diskuse v Kongresu. Všichni nás můžete podpořit, ať už jste architekti, inženýři, nebo ne. Pravda je taková, že miliony lidí studují tento materiál. obyvatelů New Yorku věří, že 11. září bylo plánováno. Jejich počet roste o milióny každý rok. Kolik z vás souhlasí s vyšetřováním? Ať už souhlasíte s důkazy o řízené demolici, nebo ne, Kolik z vás souhlasí s tím, že je potřebné vyšetřování ze strany nejvyšších úrovní vlády? Mnoho, mnoho rukou. Padla tu otázka, či důvěřujeme vládě natolik, že by jsme jí tuto úlohu svěřili. Oceňuji. Podepište naši petici, zapojte se, neboť přichází čas, kdy je mlčení zradou. – Martin Luther King. Velmi pěkně vám děkuji!

9/11: Projekt pro pravdu, architektura destrukce