Peníze jako dluh / Money as Debt
Peníze jako dluh / Money as Debt

Chcete vědět, co je skutečnou příčinou finanční krize? Stále nemůžete pochopit, proč ceny neustále stoupají? Pokud ano, tak nejdříve musíte vědět, jakým vlastně způsobem funguje finanční systém, kde a jak vznikají peníze a kredit, a na jakých principech fungují banky. 47 minutový dokument Paula Grignona s názvem "Peníze jako dluh" vysvětluje velmi jednoduše a efektivně způsob fungování dnešního bankovnictví. Zamyslete se a odpovězte si sami, kde se berou všechny peníze, jak je možné, že jsou všechny státy současně zadlužené stávajícímu systému a co by se stalo, kdyby všichni najednou splatili své dluhy? Na tyto a mnoho dalších otázek se vám pokusí odpovědět následující dokument.

Money as Debt - Kanada, 2006, 47 min - anglické znění s českými titulky


 

"Někteří z největších amerických mužů ze sféry obchodu a výroby se něčeho bojí. Vědí, že kdesi existuje moc tak organizovaná, rafinovaná, bdělá, provázaná, kompletní, a vše prostupující, že by raději neměli příliš zvyšovat hlas, když ji odsuzují."

-Woodrow Wilson, bývalý prezident USA

 

"Pokaždé a vždy, když bankéř vytvoří půjčku, je připsán nový bankovní úvěr - nový vklad - zbrusu nové peníze."

-Graham F. Towers, guvernér Kanadské národní banky (1934-54)

 

"Proces, kterým banky vytvářejí peníze, je tak jednoduchý, že to rozum nebere."

-John Kenneth Galbraith, ekonom

 

"Dejte mi možnost tisknout a ovládat peníze národa a nebude mě zajímat, kdo tvoří zákony."

-Mayer Amschel Rothschild, bankéř

 

PENÍZE JAKO DLUH DLUH

Našemu životu kralují dvě velké záhady - láska a peníze. "Co je to láska?" je otázka, která byla nekonečně prozkoumávána povídkami, písničkami, filmy a televizí. Ale to samé NELZE říci o otázce "CO JSOU PENÍZE?". Není překvapením, že monetární teorie neinspirovala žádné velké filmy, nebyla ani zmíněna ve školách, které většina z nás navštěvovala. Pro většinu otázka "Odkud se berou peníze?", vyvolává představu mincovny razící mince a bankovky. Většina z nás věří, že peníze vyrábí vláda. Je to pravda, ale jen do jisté míry. Tyto kovové a papírové symboly hodnoty, o kterých většinou uvažujeme jako o penězích, vskutku vyrábí innstituce federální vlády, zvaná mincovna. Ale převážná většina peněz mincovnou vytvářena není. Je každodenně vytvářena v obrovských množstvích soukromými korporacemi, známými jako banky. Většina z nás si myslí, že banky půjčují peníze, které jim byly svěřeny jejími vkladateli. Snadno představitelné, leč nepravdivé. Ve skutečnosti banky ty peníze, které půjčují, vytvářejí. Ne ze svých výdělků, ne z vložených peněz, ale přímo ze slibu vypůjčovatele je splatit. Podpis dlužníka na smlouvě o půjčce, je příslib splatit půjčku + úrok ... anebo ztratit dům, auto či majetek, kterým ručí. To je pro dlužníka velký závazek. Co ten samý podpis žádá od banky? Banka vyčaruje číslo výše úvěru a prostě je připíše na dlužníkův účet. Zdá se vám to přitažené za vlasy? To jistě nemůže být pravda! Ale je. Na ukázku, jak tento zázrak moderního bankovnictví vznikl, zde je ten prostý příběh:

 

Příběh o zlatníkovi

Před dávnými časy, se rozličné množství všeho možného používalo jako peníze. Muselo to být přenosné a více lidí muselo věřit, že to může být později vyměněno za věci skutečné hodnoty jako jídlo, oblečení, přístřeší. Skořápky, zrna kakaa, hezké kamínky, dokonce pírek se užívalo jako peněz. Zlato a stříbro bylo přitažlivé, jemné a dobře se opracovávalo. Tak se některé kultury na tyto kovy staly experty. Zlatníci obchodovali mnohem snadněji vyráběním mincí, standardizovanými jednotkami těchto kovů, jejichž hmotnosti a ryzost byly zaručovány. K ochraně svého zlata potřeboval zlatník trezor. A brzy jeho spoluměšťané klepali na jeho dveře a chtěli si "najmout" místo pro vlastní mince a cennosti. Zanedlouho zlatník pronajímal ve svém trezoru veškeré místo, z čehož měl menší příjem. Roky plynuly a zlatník přišel ke lstivému poznání - vkladatelé si jen vzácně přicházeli vybrat své zlato a nikdy nepřišli všichni najednou. To proto, že se šeky, které zlatník vypsal coby stvrzenky na zlato se obchodovalo na tržištích, jako by to bylo zlato samotné. Tyto papírové peníze byly mnohem pohodlnější než těžké mince a množství mohlo být jednoduše napsáno, namísto manuálního počítání po jedné u každé transakce. Mezitím zlatník získal další předmět podnikání - půjčoval své zlato a účtoval si z toho úrok. S tím, jak začaly být pohodlné papírové peníze přijímány, vypůjčovatelé začali požadovat úvěry v těchto šecích namísto skutečného kovu. Jak průmysl expandoval, víc a víc lidí žádalo od bankéře půjčky. To vnuklo zlatníkovi ještě lepší nápad. Věděl, že velmi málo jeho věřitelů si vybralo své skutečné zlato. Tak si spočítal, že množství svých šeků může odpoutat od množství zlata jeho vkladatelů. A rozdíl bude jeho. Dokud budou půjčky spláceny, vkladatelé nemohou na nic a o nic přijít. A zlatník, teď už více bankéř než řemeslník, utrží mnohem větší zisk, než kdyby půjčoval jen vlastní zlato. Roky si zlatník tajně užíval ucházející výnosy z úroků na vkladech ostatních. Nyní coby přední půjčovatel byl čím dál tím bohatší, než ostatní měšťané a chlubil se tím. I rostla podezření, že utrácel peníze svých vkladatelů. Ti hrozili, že si vyberou veškeré své zlato, pokud zlatník nevysvětlí původ svého nově nabytého bohatství. Oproti tomu, co by se dalo očekávat, pro zlatníka to nebyla žádná katastrofa. I přes faleš vlastní těmto machinacím, jeho myšlenka zafungovala. Zlatníkovi vkladatelé nic neztratili. Všechno jejich zlato bylo bezpečně ve zlatníkově trezoru. Spíš než vybrat si své zlato, vkladatelé po zlatníkovi (nyní jejich bankéři) žádali, aby jim dával podíl ze svého zisku z úroků. A to byl počátek bankovnictví. Bankéř platil nízké úroky z vkladů peněz jiných lidí, a tyto peníze poté půjčoval za vyšší úrok. Rozdíl pokryl náklady na chod bankovních operací a svůj zisk. Logika tohoto systému byla prostá a zdála se být rozumným řešením pro uspokojení poptávky po úvěru. Nicméně toto NENÍ způsob, jak fungují banky dnes. Náš zlatník/bankéř nebyl spokojen s výnosem po sdílení úroků s jeho vkladateli. A poptávka po úvěru rychle rostla, s tím, jak Evropané expandovali do zbytku světa. Jeho půjčky byly omezeny - množstvím zlata, které jeho vkladatelé měli v jeho trezoru. Tehdy dostal ještě troufalejší nápad. Vzhledem k tomu, že nikdo kromě něj nevěděl, co je ve skutečnosti v jeho trezoru, mohl vypsat šeky dokonce i na to, co v něm nebylo! Dokud nepřijdou všichni věřitelé najednou k jeho trezoru a nebudou požadovat skutečné zlato, jak by to mohl někdo zjistit? Toto nové kouzlo fungovalo velmi dobře a bankéř velice zbohatl z úroků ze zlata. Které neexistovalo! Myšlence, že by bankéř prostě vytvářel peníze z ničeho, bylo tak pobuřující uvěřit, že myšlenka na podvod lidem dlouho nedošla. Ale moc vytvářet peníze stoupla bankéři do hlavy (jak si jistě dokážete představit). A časem míra bankéřových půjček a okázalého bohatství znovu vzbudila podezření. Někteří vypůjčovatelé začali opět vyžadovat zlato místo jeho papírové reprezentace. Spustilly se fámy. Najednou se několik bohatých věřitelů ukázalo, aby si vybrali své zlato. Spadla klec. Dav věřitelů zaplavil ulici před zavřenými dveřmi banky. Běda, bankéř neměl dost zlata a stříbra, kterými by vyplatil papírky, které jim předtím vystavil. Tomu se říká "run na banku". A toho se každý bankéř děsí. Tento jev zruinuje konkrétní banku a nepřekvapuje, že to ničí důvěru ke všem bankéřům. Bylo by čestné tyto praktiky vytváření peněz z ničeho postavit mimo zákon. Ale rozsáhlé množství peněz, které bankéři nabízeli a doposud nabízejí, se stalo podstatou v úspěchu evropské obchodní expanze. A tak se místo toho tyto praktiky legalizovaly. Bankéři souhlasili, že budou dodržovat poměr mezi skutečnými a fiktivními penězi, které mohou půjčit. Tento limit však stále byl mnohem vyšší, než množství zlata a stříbra v trezoru. Brzy se ustálil na 9 fiktivních dolarů k jednomu skutečnému dolaru ve zlatě. Tyto regulace byly vynucovány namátkovými inspekcemi. Též bylo dohodnuto, že v případě "runu na banky" (masovému vybírání) centrální banky podpoří v případě naléhavosti ty místní "zlatou infuzí". A jen v případě příliš mnoha "runů" pak by bublina bankéřských úvěrů splaskla a celý systém by zkolaboval. Peněžní systém dnes v průběhu let se podíl systému částečných rezerv - a jeho integrovaná síť bank, krytá centrální bankou, stal dominantním peněžním systémem světa. Současně se podíl zlata, kryjícího peníze z dluhu, postupně zmenšil na nic. Základní podstata peněz se změnila. (Peníze reprezentují hodnotu -> dluh) V minulosti byl papírový dolar stvrzenka, která mohla být vyměněna za stanovenou hmotnost zlata či stříbra. V současnosti může papírový nebo digitální dolar být směněn pouze za jiný takový dolar. V minulosti existoval soukromě vytvořený bankovní kredit pouze ve formě soukromých bankovek těchto bank, které měli lidé možnost odmítnout tak jako dnes máme možnost odmítnout něčí soukromý šek. V současnosti jsou peníze vytvořené soukromými bankami legálně převoditelné na vládou vydávanou "fiat" měnu. Dolary, Kanadské dolary a libry - to si ze zvyku představujeme pod pojmem 'peníze'. Fiat měna jsou peníze vytvořené vládním nařízením nebo vyhláškou a vyhláška o zákonném platidlu deklaruje, že občané musí přijmout fiat měnu jako platbu za dluh, jinak soudy odmítnou dluh vymáhat. A teď je otázka - jestliže jak vlády, tak banky mohou jen tak vytvářet peníze, kolik peněz pak existuje? V minulosti bylo celkové množství existujících peněz limitováno skutečným množstvím nějaké fyzické komodity, která plnila funkci peněz. Například, aby mohlo být vytvořeno více zlatých nebo stříbrných peněz, muselo být více zlata či stříbra objeveno a vykopáno ze země. V současnosti jsou peníze doslova vytvářeny coby dluh. Nové peníze se vytvoří, jakmile si někdo vezme od banky půjčku. Ve výsledku má celkové množství peněz, které mohou být vytvořeny, jen jednu skutečnou mez - celkovou úroveň dluhu. Vlády na vytváření nových peněz uvalují další zákonem stanovenou mez, tím, že si vynucují dodržování pravidel, zvaných "Požadavky Částečných Rezerv". V podstatě se tyto povinné požadavky libovolně různí podle dané země a doby. Dříve bylo obvyklé, že banky musely mít v trezoru alespoň 1 skutečný dolar ve zlatě na 10 dolarů hodnoty dluhu, který vytvořily. Dnes se požadavek poměru nově vytvořených peněz neuplatňuje k penězům ve zlatě, ale uplatňuje se poměr nových peněz ve formě dluhu k již existujícím penězům (vzniklých také formou dluhu). Dnes se bankovní rezervy skládají z množství vládou vytisknuté hotovosti plus množstvím již existujících peněz nebo ekvivalentu, který banka uložila v centrální bance vytvořených na dluh, které má banka uložené (naše vklady jsou vlastně půjčky bance). Abychom to jednoduše ilustrovali, představme si, že nová banka právě začala a ještě nemá žádné vkladatele. Bankovní investoři provedli rezervní vklad ve výši 1111,12 dolarů ve formě již existujících peněz v centrální bance a požadovaný rezervní poměr je 9:1.

První krok:

Dveře se otevřou a banka přivítá svého prvního zákazníka, který si chce půjčit. Potřebuje 10 tisíc dolarů, aby si mohl koupit auto. Při rezervním poměru 9:1 ustanovená rezerva u centrální banky, známá jako high-powered money, dovoluje legálně vykouzlit devítinásobek - 10 000$ - na základě slibu vypůjčovatele dluh splatit. Těchto 10 tisíc $ se odnikud nepřevádí - jsou to zbrusu nové peníze, jednoduše vyťukané na dlužníkův účet coby bankovní úvěr. Dlužník pak na základě tohoto úvěru vypíše šek, aby si koupil použité auto.

Krok 2:

Prodejce následně uloží oněch nově vytvořených 10 tisíc dolarů do své banky. Na rozdíl od "high-powered money", uložené u centrální banky, nemohou být tyto nově vytvořené peníze násobeny devíti, místo toho jsou vyděleny devíti. Při poměru 9:1 může být vytvořen nový úvěr ve výši 9 tisíc dolarů (na základě vkladu 10 tisíc dolarů).

Krok 3:

Pokud těchto 9 tisíc dolarů je uloženo třetí stranou, ve stejné bance, která je vytvořila, či jiné, stanou se legálním základem pro třetí emitované peníze banky - v tomto případě v hodnotě 8100 dolarů. Jako jedna z oněch ruských matrjošek, kde každá z nich uvnitř skrývá o trochu menší, obsahuje každý nový vklad potenciál o trochu menšího úvěru v klesající posloupnosti. A teď, pokud vytvořené peníze nejsou uloženy do banky, proces se zastaví. To je ta nepředpovídatelná část mechanismu vytváření peněz. Ale pravděpodobnější je, že v každém kroku nové peníze do banky vloženy budou, a proces rezervního poměru se může znovu a znovu opakovat, dokud nebude uvnitř bankovního systému vytvořeno téměř 100 tisíc zbrusu nových dolarů. Všechny tyto nové peníze byly zcela vytvořeny z dluhu. celý tento proces byl legalizován původním rezervním vkladem pouze 1111,12 dolarů, které stále leží netknuty v centrální bance. Co víc knihy každé banky v tomto důmyslném řetězu musejí ukazovat, že má o 10 % víc na vkladu než na půjčkách. To dává bankám podnět k honbě za vklady, aby byla schopna poskytovat úvěry. Podporuje to obecně vnímaný, ale zcestný dojem, že úvěry pocházejí z vkladů. (jsme obelháváni?) Pokud není celý řetěz úvěrů uložen ve stejné bance, nikdo nemůže říci, že každá banka rozmnoží svá původní deposita téměř 90x, tak, že generujebankovní úvěr z ničeho. Tedy: bankovní systém je uzavřená smyčka. Bankovní úvěr vytvořený v jedné bance se stává vkladem v bance jiné, a naopak. V teoretickém světě dokonale stejných transakcí, by konečný efekt byl přesně tentýž, jakoby se celý tento proces odehrál v jedné bance. Tj. původní bankovní rezervní vklad v centrální bance, ve výši 1111 dolarů umožňuje v konečném efektu vybírat úroky až ze 100 tisíc dolarů, které ona banka nikdy neměla. (Banky půjčují peníze, které nemají!) Pokud to zní směšně, zkuste toto: V posledních desetiletích, v důsledku neustálého lobbování bank, zmizely v některých zemích požadavky rezervních vkladů v národních centrálních bankách a skutečné rezervní poměry jsou mnohem vyšší než 9:1. Pro některé typy účtů jsou běžné poměry 20:1 či 30:1. (v některých případech žádné rezervní vklady) A v poslední době, používáním poplatků z úvěru za účelem zvýšení požadované rezervy od půjčovatele, našly teď banky způsob, jak obejít požadované rezervní meze docela. Takže, zatímco pravidla jsou složitá, skutečnost viděná selským rozumem je zcela jednoduchá: Banky mohou vytvořit tolik peněz, kolik si můžeme půjčit. Každý podvědomě ví, že banky nepůjčují peníze. Když si vybíráte úspory z účtu, banka vám neřekne, že nemůžete, protože ty peníze půjčila někomu jinému. -Mark Mansfield, ekonom a spisovatel. Navzdory do zblbnotí opakovaným záběrům ze státní mincovny, peníze vytvořené vládou typicky představují méně než 5 % peněz v oběhu. Víc než 95 % z dnes existujících peněz bylo vytvořeno někým, kdo se zadlužil u banky. Co víc, tento bankovní kredit vzniká a zaniká v obrovských objemech každý den, s tím, jak jsou vystavovány úvěry nové, či ty staré spláceny. (Úvěr navyšuje půjčky, které snižují splátky.) Obávám se, že běžnému občanovi by se nelíbilo, říci mu, že banky mohou vytvářet a vytvářejí peníze. ...A ti, kteří ovládají peníze národa, řídí politiku vlád, a ve svých prázdných rukou drží osud lidí. -Reginald McKenna, bývalý předseda představenstva Midlands Bank of England. Banky mohou tento peněžní systém praktikovat pouze v aktivní spolupráci s vládou. Za prvé, vlády prosadí zákony o zákonné měně, a tím nás donutí užívat zákonné platidlo. Za druhé, vlády umožní platit soukromé úvěry v této vládní měně. Za třetí, vládní soudy vymáhají dluhy. A na konec vlády prosadí zákony na ochranu funkce a věrohodnosti peněžních systémů vůči veřejnosti, aniž by ji informovaly, odkud skutečně tyto peníze pocházejí. (peněžní teorie se učit nebude) Jednoduchá pravda je, že když podepíšeme tečkovanou řádku na úvěrové nebo hypoteční smlouvě, stvrdíme podpisem příslib platby, ručíme majetkem, který propadne, pokud nebudeme splácet, je jediná hodnotná věc, která figuruje v této transakci. Pro kohokoli, kdo věří, že dostojíme našemu slibu, jsou tento úvěr nebo hypotéka ... nyní přenositelné, směnitelné a prodejné (cenné) papíry. Reprezentuje hodnotu a tím je formou peněz. Tyto peníze, půjčovatel vydává za tzv. úvěr dané banky. Úvěr ve skutečném světě znamená, že ten, kdo půjčuje, musí mít něco k půjčení. Potřebujete-li kladivo, pak můj slib, že poskytnu kladivo, které nemám, vám asi moc nepomůže. Ale v umělém světě peněz, je slibu bank, že splatí peníze, které nemají, umožněno, aby byl předáván coby peníze. A jako takový ho přijímáme. A proto je nyní národní oběživo dáno na milost úvěrových transakcí bank, které nepůjčují peníze ale slib, že dodají peníze, které nemají. -Irving Fisher, ekonom a spisovatel Když půjčovatel podepíše příslib placení dluhu, banka tuto transakci provede tím, že pár ťuknutími do počítače vytvoří odpovídající dluh banky vypůjčovateli. Ale z pohledu vypůjčovatele se z toho stávají půjčené peníze na jeho účtu, a protože vláda dovoluje. aby se tento bankovní dluh vůči vypůjčovateli přeměnil na zákonnou měnu, každý ho musí přijímat coby peníze. A znovu, základní pravda je velmi jednoduchá: Bez dokumentu, který vypůjčovatel podepsal, by bankéř neměl co půjčit. Ptali jste se někdy, jak by kdokoli (vláda, korporace, menší firmy, rodiny) mohly být současně zadluženy tak astronomickými sumami? Už jste někdy vyslovili pochybnost o tom, jak vůbec může být tolik peněz k půjčení? Teď to víte: nejsou. Banky peníze nepůjčují, prostě je vytvářejí - z dluhu. A protože dluh je potenciálně neozmezený, to samé platí pro dodávky peněz. A jak se ukáže, platí to i obráceně. (žádný dluh - žádné peníze) Není ohromující, že navzdory neuvěřitelnému bohatství zdrojů, inovace a produktivity, ... které nás obklopují, téměř všichni z nás: od vlád, přes společnosti po jednotlivce, jsme těžce zadluženi bankéřům. Kdyby se jen lidé zastavili a zamysleli, jak je to možné? Jak je možné, že lidé, kteří vlastně vytvářejí veškeré skutečné bohatství světa, ... jsou zadluženi těm, kteří pouze půjčují peníze, které to bohatství jen reprezentují?!! Ještě úžasnější je, že jakmile si uvědomíme, že peníze jsou opravdu dluh, ... dojde nám, že kdyby neexistoval žádný dluh, neexistovaly by žádné peníze! Toť náš peněžní systém: kdyby v našich penězích nebyl dluh, nebylo by peněz. -Marriner S. Eccles, guvernér FEDu Je-li to pro vás novinka, pak nejste sami. Většina lidí si představuje, že kdyby byly všechny dluhy splaceny, stav ekonomiky by se zlepšil. To je určitě pravda na úrovni jednotlivce. S tím, jak máme více peněz k utrácení, když jsou naše splátky úvěrů dokončeny, myslíme si, že kdyby se každý zbavil dluhů, bylo by obecně víc peněz na utrácení. Ale pravdou je přesný opak. Nebyly by vůbec žádné peníze. Jsme zcela závislí na neustále obnovovaných bankovních úvěrech, aby vůbec mohly existovat nějaké peníze. Žádné úvěry = žádné peníze. Což je, co se stalo během velké hospodářské krize. Dodávka peněz se drasticky snížila, jak vyschla poptávka po úvěrech. Je to šokující. Jsme zcela závislí na komerčních bankách. Někdo si musí půjčit každý dolar, který máme v oběhu, v hotovosti nebo úvěru. Pokud banky vytvářejí hojnost umělých peněz, prosperujeme; pokud ne, hladovíme. Jsme absolutně bez trvalého peněžního systému. Když o tom získá někdo kompletní obrázek, je tragická absurdita naší situace beznaděje téměř neuvěřitelná, ale tak to je. -Robert H. Hemphill, kreditní manažer FEDu v Atlantě ve státu Georgia Neustálý dluh A to není vše; banky vytvářejí pouze hlavní úvěr - nevytvářejí peníze pro splácení úroků. Odkud přicházejí úroky? Jediné místo, kde dlužníci mohou získat peníze na splacení úroků, je celková nabídka peněz v ekonomice. Ale téměř veškerá tato nabídka peněz byla vytvořena tím samým způsobem - jako bankovní úvěr, který musí být splacen, větším množstvím peněz, než bylo vytvořeno! A tak jsou ostatní vypůjčovatelé v té samé situaci, horečně se snažící získat peníze, které potřebují ke splacení jak dluhu tak úroků z celkového "bazénu" peněz, který obsahuje jen onen dluh. Je jasné, že je to nemožné, aby dluh i úroky splatil každý, protože peníze na úroky neexistují. Může to být vyjádřeno jednoduchým vzorcem: dluh/(dluh+úroky) x 100(%) lidí splatí úroky/(dluh+úroky) x 100(%) lidí zkrachuje Velkým problémem je, že u dlouhodobých úvěrů úroky mnohonásobně převyšují původní dlužnou částku. A tak, pokud nebude vytvořeno mnoho peněz navíc k zaplacení úroků, bude to znamenat.. ..velký poměr krachů/exekucí a nefungující ekonomiku. K udržování fungující společnosti je třeba, aby množství krachů bylo nízké. A aby se toho dosáhlo, musí být vytvořeno více a více peněz z dluhu, aby se uspokojily dnešní nároky na peníze na splacení předchozích dluhů. Ale samozřejmě toto celkový dluh zvyšuje. A znamená to, nakonec musí být splaceny větší úroky, což vyúsťuje v stále se stupňující spirálu celkové zadluženosti, ze které není úniku. Dlužné peníze / Vytvořené peníze Je to jen časová prodleva mezi vytvořením peněz jako nových úvěrů a jejich splacením která zabraňuje celkovému nedostatku peněz dohonit a zbankrotovat celý systém. Nicméně, s tím, jak nenažrané bankovní monstrum úvěru přibývá na váze, potřeba vytvořit víc a víc peněz z dluhu na splacení dluhů se stává stále urgentnější. Proč jsou úroky tak malé? Proč dostáváme poštou nevyžádané kreditní karty? Proč americká vláda utrácí víc, než kdykoli předtím? Mohl by to být stav před kolapsem celého peněžního systému? Rozumně uvažující člověk se musí ptát: copak to může jít donekonečna? Není kolaps nevyhnutelný? Jedna věc, kterou bychom si ohledně našeho bankovního systému částečné rezervy měli uvědomit, že (podobně jako ve hře na obsazování židlí) dokud hraje hudba, zatím nikdo neprohrál. -Andrew Gause, historik peněz Peníze usnadňují výrobu a obchod. Čím víc se objem peněz zvyšuje (inflace), tím úměrně klesá cena peněz, pokud objem výroby a obchodu v reálném světě neroste stejným tempem, aby to vyrovnal. Navíc když slyšíme, že ekonomika roste 3% ročně, zní to jako konstantní růst. Ale není. Letošních 3% růstu je více zboží a služeb oproti loňským 3 %, protože z loňska je základ o ona 3 % vyšší. Místo rovné čáry, jak to ze slov vypadá, je to ve skutečnosti exponenciální křivka, která se stává stále příkřejší. Problém, že neustálý růst skutečné ekonomiky vyžaduje neustále se stupňující potřebu (přírodních) zdrojů skutečného světa a energie. Pořád víc a víc věcí z přírodních zdrojů se musí každý rok změnit v odpad, navždy Jen proto, aby tento systém nezkolaboval. Každý, kdo věří, že exponenciální růst může pokračovat do nekonečna, je buď blázen, nebo ekonom. -Kenneth Boulding, ekonom Co můžeme s touto děsivou situací dělat? Především potřebujeme velice odlišný koncept peněz. Snad je na čase, aby více lidí položilo sobě a svým vládám 4 jednoduché otázky: Po celém světě si vlády půjčují peníze ze soukromých bank. Vládní dluh je hlavní složka celkového dluhu. A splácení tohoto dluhu bere velký žvanec z našich daní. Nyní již víme, že banky jednoduše vytvářejí peníze, které půjčují. A vlády jim k tomu dávají svolení. Takže otázka č. 1 je: Proč si vlády vybraly půjčovat peníze ze skoukromých bank s úrokem, když by si všechny peníze, co potřebují, mohly vytvořit samy a bez úroku? A otázka č. 2 je: Proč vůbec vytvářet peníze jako dluh? Proč nevytvářet peníze, které obíhají trvale, a nepotřebují být neustále znovupůjčovány s úrokem, aby mohly vůbec existovat? Otázka č. 3: Jak může být peněžní systém, závislý na neustále se zvyšujícím růstu, použit k vybudování udržitelné ekonomiky? Není snad logické, že neustále se zrychlující růst a trvalá udržitelnost nejsou slučitelné? A nakonec: Co na našem současném systému jej dělá zcela závislým na neustálém růstu? Co je potřeba změnit, abychom umožnili vytvořit trvale udržitelnou ekonomiku? LICHVA Kdysi bylo účtování si poplatku za půjčku nazýváno lichvou, ta byla předmětem vážných trestů včetně trestu smrti. Každé hlavní náboženství lichvu zapovědělo. Většina argumentů proti praktikování lichvy bylo morálních. Mělo se za to, že jediný legitimní účel peněz je usnadnit výměnu skutečného zboží a služeb. Na jakoukoli formu vydělávání peněz z vlastnění peněz bylo nahlíženo jako na parazitování nebo zlodějinu. Nicméně, s tím, jak se potřeba peněz v podnikání zvyšovala, ... morálka nakonec ustoupila argumentu, že půjčování s sebou nese risk a ztrátu příležitosti věřitele a tudíž snaha vydělávat si na půjčování je oprávněná. dnes jsou tyto představy zastaralé - dnes je myšlenka vydělávat peníze z peněz brána jako věc, o kterou je vhodno usilovat. proč pracovat, když lze za sebe nechat pracovat peníze? (to vše jsem zmáknul, aniž bych vytvořil jedinou hodnotnou věc) Nicméně, ve snaze vidět trvale udržitelnou budoucnost, je velmi jasné, že účtování úroků je jak morální tak praktický problém. Představte si společnost a ekonomiku, která může přetrvávat staletí, protože místo plundrování svých hlavních zásob energie se omezí na výnos z dnešku nevytěží se víc dřeva, než za stejnou dobu vyroste, veškerá energie je obnovitelná - sluneční, gravitační, geotermální, magnetická a jakákoli další, kterou objevíme. Tato společnost žije v mezích svých neobnovitelných zdrojů tím, že všechno znovupoužívá a recykluje. ... a populace se pouze obnovuje. Taková společnost nemůže nikdy fungovat, pokud bude používat peněžní systém naprosto závislý na neustále se zrychlujícím růstu. Stabilní ekonomika by potřebovala nabídku peněz alespoň schopnou zůstat stabilní, aniž by zkolabovala. Řekněme, že celkový objem této stabilní nabídky peněz reprezentuje tento větší kruh. Předpokládejme též, že všechny peníze, které věřitelé půjčují, musí existovat. (žádné vytváření peněz jako dluh) Kdyby v tomto systému někteří lidé začali systematicky půjčovat peníze za úrok, jejich podíl na nabídce peněz bude růst. Pokud budou neustále za úrok půjčovat všechny peníze, které jim kdo splatí, co je nevyhnutelný výsledek? Nezáleží, jestli je to zlato, zákonné platidlo založené na dluhu. Nakonec budou mít věřitelé veškeré peníze. A poté, co budou na všechno vyhlášeny bankroty a exekuce, dostanou i skutečný majetek. Tento hlavní problém by se vyřešil pouze, kdyby bylo postupné půjčování za úrok rovnoměrně distribuováno mezi populaci. Těžké zdanění bankovních zisků by tohoto cíle mohlo dosáhnout. Ale potom: proč by banky chtěly podnikat? Kdybychom se vůbec měli osvobodit ze současné situace, mohli bychom si představit, že by banky fungovaly jako nezisková služba společnosti a rozdělovaly své tržby z úroků jako univerzální občanská dividenda; anebo by půjčovaly zcela bez úroků. Dosud nikdo -s použitím logiky a rozumu- nedokázal obhájit, proč si federální vláda půjčuje své vlastní peníze... Věřím, že nadejde čas, kdy lidé budou žádat, aby se to změnilo. Věřím, že v této zemi nadejte čas, kdy mě a ostatní spjaté s Kongresem obviní, že tu nic nedělajíc sedíme a necháváme pokračovat tento idiotský systém. -Wright Patman, demokratický kongresman 1928-76, člen výboru přes bankovnictví a finance 1963-75 Měníme tento systém Pokud je to základní podstata tohoto systému, která způsobuje problémy, nemohou být tyto problémy nikdy vyřešeny jeho pouhým seřízením. Systém jako celek musí být vyměněn. (Ať to seřídím jakkoli, pokaždé to udělá tu samou věc) Mnoho monetárních kritiků volají po návratu peněz založených na zlatě; (nejčestnější peníze=zlato) tvrdí, že zlato má dlouhou historii odpovědnosti. Ignorují to, že zlato může být předmětem mnoha podvodů, "holení" mincí, ředění olovem, "vyprodání" trhu- vše z toho bylo hojně praktikováno ve starověkém Římě a přispělo k jeho pádu. Někteří obhajují stříbro, že je hojnější a tak méně náchylné k "vyprodání trhu". Mnoho zpochybňuje, proč se vůbec vracet k drahým kovům. Nikdo se nechce vracet k nošení těžkých pytlů peněz k nakupování. Je jisté, že peníze ve formě papírové, digitální, plastové či spíše s biometrickou identitou budou skutečným ... médiem obchodu, se stejným potenciálem vytvoření bezmezného množství peněz ve formě dluhu, jaké máme dnes. Navíc, pokud se zlato stane výhradním zdrojem peněz, ti, kteří nemají zlato, najednou pozbydou peněz. Jiní obhájci peněžní reformy shrnují, že chamtivost a nečestnost jsou hlavními problémy a shodují se v tom, že mohou být lepší způsoby k vytvoření čestného a rovnostářského peněžního systému, spíš než se vracet ke stříbru či zlatu. Vynalézavé hlavy navrhly různé alternativní způsoby, jak vytvářet peníze. Mnoho soukromých výměnných systémů vytvářejí peníze coby dluh - stejně jako banky - ... ale dělají to otevřeně a aniž by si účtovaly úroky. příklad je výměnný systém, kde peníze jsou vyjádřeny v hodinách práce, každá práce je hodnocena rovnocenně a též vyjadřena v dolarech, což umožňuje položit rovnítko mezi určitou dobou práce a množstvím zboží. Tento druh peněžního systému může rozběhnout kdokoli, ... kdo umí navrhnout způsob účtování a najít ochotné a důvěryhodné spoluúčastníky. Rozběhnutí lokálního výměnného systému, byť by mělo být nepatrné užití dnes, je prozíravé protikrizové opatření pro jakoukoli komunitu. Peněžní reforma, stejně jako volební reforma, je velké téma, které vyžaduje ochotu ke změně a myšlení z širšího úhlu pohledu, ... Stejně tak cesta k peněžní i volební reformě bude trnitá, protože stojí proti zájmům enormně mocných, kteří mají prospěch z tohoto existujícího systému a udělají vše proto, aby si svoje výhody uchovali. Teď, když vidíme, že peníze jsou jenom nápad, a ve skutečnosti peníze mohou být čímkoli je uděláme, tady je jeden jednoduchý peněžní koncept, který stojí za úvahu. (-symbolický -komodita -stvrzenka na komoditu -stvrzenka padělaná -fiat měna -bankovní peníze -dluh/slib) Tento systém je založen na systémech, které se osvědčily v minulosti v Anglii a Americe - ... systémy, které byly podkopány a zničeny zlatníky/bankéři a jejich systémem řástečné rezervy. (-ta bezúročná měna musí být zničena) (-pokud se to provalí mezi lidi, -tak budem bez práce) Pro vytvoření ekonomiky založené na trvale bezúročných penězích, mohou být peníze prostě vytvořeny a investovány do ekonomiky vládou, pokud možno v podobě dlouhotrvající infrastruktury, která ekonomiku usnadňuje/zprostředkovává, jako jsou silnice, koleje, mosty, přístavy a veřejná tržiště. ... Tyto peníze nebudou vytvářeny jako dluh ale jako hodnota. Hodnota ve formě čehokoli, co na ni bude vynaloženo. Kdyby tyto peníze zprostředkovávaly rovnoměrně rozdělený růst obchodu, který by požadoval jejich používání, pak by za žádných podmínek nezpůsobovaly inflaci. Pokud by vládní utrácení způsobovalo inflaci, byly by k dispozici dvě akce: Inflace má vlastně podstatu pevné daně z peněz - Zda se hodnota peněz sníží o 20 % nebo těch 20 % od nás vybere vláda - má to stejný efekt na naši kupní sílu. Takto viděno, může být "inflace" formou zdanění politicky přijatelná, bude-li drženo v mezích a výnos dobře investován. Nebo, by vláda mohla bojovat proti inflaci výběrem peněz na daních, a ty pak stáhnout z oběhu, ... čímž sníží nabídku peněz a obnoví jejich hodnotu. Pro kontrolu deflace, což je jev padajících mezd a cen, by vláda prostě utratila více existujících peněz. Bez konkurence vytváření soukromých peněz ve formě dluhu ... by vláda měla více efektivní možnosti ovládat nabídku peněz svého státu. Veřejnost by věděla, na koho nadávat, pokud by se věci vymkly kontrole. Vlády by byly sestavovány a rozpouštěny na základě jejich schopnosti uchovat hodnotu peněz. Vláda by operovala především na daních, jak to dělá nyní, ale peníze z daní by šly mnohem mnohem dál, s tím, jak by na nikom nebylo žádáno platit úroky soukromým bankéřům. Nemusel by být žádný státní dluh, kdyby federální vláda jednoduše vytvořila peníze, které by potřebovala. Naše neutuchající nevolnictví vůči bankám skrze placení úroků z vládního dluhu by nebylo možné. Peníze jsou nové otroctví, které se od toho starého liší skutečností, že je neosobní - není žádný lidský vztah mezi pánem a otrokem. -Lev Tolstoj Neviditelná síla Nikdo není víc zotročen než ti, kteří chybně věří, že jsou svobodní. -Goethe To, co nám bylo říkáno, abychom v to věřili: demokracie a svoboda, se ve skutečnosti stala důmyslnou a neviditelnou formou ekonomické diktatury. Dokud celá naše společnost bude naprosto závislá na bankovním kreditu skrze nabídku peněz, ... bankéři budou v pozici těch, kteří rozhodují, kdo dostane peníze, které potřebuje a kdo ne. Moderní bankovní systém vyrábí peníze z ničeho. Tento proces je pravděpodobně nejvíce ohromující kouzelnický trik, který kdy byl vynalezen. Bankovnictví bylo počato v nespravedlnosti a zplozeno ve hříchu. Bankéři vlastní zeměkouli. Seberte jim ji ponechajíc jim moc vytvářet peníze, a škrtnutím pera si vytvoří tolik peněz, aby si ji koupili zpět. Seberte jim tuto velkou moc a všechna velká bohatství (jako to moje) zmizí ... a oni zmizí také, neboť potom tu bude lepší a šťastnější svět, v němž je možno žít. Ale chcete-li být nadále otroky bank a platit cenu svého vlastního otroctví, nechte bankéře pokračovat ve vytváření peněz a ovládání úvěru. -Sir Josiah Stamp, ředitel Bank of England 1928-41, tehdy 2. nejbohatší Angličan Neschopnost kolonistů mít moc vydávat vlastní peníze, trvale mimo dosah Jiřího III. a mezinárodních bankéřů byl PRVOTNÍ důvod války za nezávislost. -Benjamin Franklin Jen málo lidí si je dnes vědomo, že dějiny Spojených států od revoluce v r. 1776... byl z větší části příběh epického zápasu za trvalé osvobození se od evropských mezinárodních bank. Tento boj byl nakonec prohrán v r. 1913, kdy prezident W. Wilson podepsal platnost Federal Reserve Act, ... čímž dosadil mezinárodní bankovní kartel do vedení vytváření amerických peněz. Jsem ten nejnešťastnější člověk. Nevědomě jsem zruinoval svou zemi. Velký průmyslový národ je ovládán svým vlastním systémem úvěru. Náš systém úvěru, růst národa a tím i všechny naše činnosti jsou soustředěny v rukou několika málo lidí. Stali jsme se jednou z nejhůře ovládanou, jednou z nejúplněji dominovanou a podřízenou vládou v civilizovaném světě, už nikdy vláda svobodné volby, již nikdy vláda dle přesvědčení a volbou většiny, ale vláda nátlaku názoru malé skupiny vlivných lidí. -Woodrow Wilson, americký prezident, 1913-1921 Síla tohoto systému je zaseta hluboko. Stejně jako vzdělání a ticho médií na toto téma. (13 let žádný kurz o vytváření peněz...a v televizi o tom ani slovo) Před lety zástupce kanadského premiéra prováděl dotazování neekonomů, ... jak vysoce vzdělaných profesionálů, tak prostých lidí na ulici, ... a zjistil, že ani jeden z nich neměl přesnější obrázek o tom, jak se peníze tvoří. Ve skutečnosti se dá říci, že se nad tím většina lidí, včetně předních zaměstnanců bank, ani nezamyslili. Vy ano? Všechny rozpaky, zmatení i strádání v Americe pramení ani ne tak z vad americké ústavy nebo konfederace, ne z nedostatku cti či dovednosti, jako z nevědomosti o podstatě hotových pěněz, úvěru a oběživa. -John Adams, otec zakladatel am. ústavy Moderní systém peněz ve formě dluhu se zrodil jen o trochu více než před 300 lety, kdy byla založena Bank of England královskou smlouvou o částečné rezervě úvěru na zlato v skrovném poměru 2:1. Tento skrovný zlomek byl jen příslovečnou nohou ve dveří. Tento systém je nyní celosvětový, vytváří téměř neomezené množství peněz z ničeho ... a každého na planetě přikoval k řetězu systematicky rostoucího dluhu, který nemůže být NIKDY splacen. Mohlo se toto vše stát náhodou? Nebo je to spiknutí? (prostě se to tak stalo.. naštěstí pro nás) (Tajný řád Neobyčejných Necháváme se věci "stávat" již od r. 1776) Zcela zjevně je tu v sázce něco velmi velkého. Kdokoli ovládá objem peněz v naší zemi, je absolutním pánem nad veškerým průmyslem a obchodem... a když si uvědomíte, že celý systém je tak či onak lehce ovladatelný několika málo mocnými na vrcholu, ... netřeba vám napovídat, odkud se berou období inflací a krizí. -James A. Garfield, zavražděný prezident USA Vláda by měla vytvářet, emitovat a dohlížet nad oběhem veškerých hotových peněz a úvěrů, potřebných k uspokojení prodejní síly vlády a kupní síly spotřebitelů. Osvojením si těchto principů, budou daňoví poplatníci osvobozeni od nesmírného množství dluhů. Privilegium vytvářet a emitovat peníze není jen nejvyšší výsada vlády, ale je to největší příležitost k činorodosti. -Abraham Lincoln, zavražděný prezident USA Dokud nebude kontrola nad emisemi hotových peněz a úvěru předána zpět vládě ... a uznána jako nejzřejmější a nejposvátnější odpovědnost, veškeré debaty o suverenitě parlamentu a demokracie jsou plané a marné. Jakmile se národ odloučí od kontroly nad svými penězi, není důležité, kdo vytváří zákony té země... Lichva jednou získána pod kontrolu jiných obrátí v trosky každý národ. -William Lyon Mackenzie, býv. premiér Kanady, který znárodnil Bank of Canada Jsme vděčni Washington Post, NY Times, časopisu Time a jiným velkým publikacím, jejichž ředitelé navštěvovali naše setkání a respektovali slib diskrétnosti po téměř 40 let. Bývalo by pro nás nemožné vyvinout náš plán pro svět, pokud bychom byli vystaveni ostrému světlu veřejnosti během těch let. Ale svět je nyní složitější a připraven vpochodovat v ústrety světové vládě. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů jsou jistě vhodnější než národní sebeurčení praktikované po minulá staletí. -David Rockefeller, v projevu Trilaterální komisi, 1991 Jen malá tajemství je potřeba chránit. Ta velká jsou držena v tajnosti nedůvěřivostí veřejnosti. -Marshall McLuhan, odborník na média

 

Komentáře  

 
0 #121 Elisabeth 2016-07-22 23:45
I saw your post a while back and saved it to my computer.

Only lately have I got a opportunity to check it garage door installation and repair (chandlergarage doorconnection.exposure.co: https://chandlergaragedoorconnection.exposure.co/)
I must tell you wonderful work.very great content, i actually enjoy this site,
thanks.
 
 
0 #120 Gertie 2016-07-22 21:04
Fantastic info thank you for sharing.

Feel free to visit my page: garage door parts
chandler az: http://www.gooruze.com/members/cgdconnection/bio
 
 
0 #119 Sherlene 2016-07-22 03:22
Very good article. I absolutely love this site. Continue the good work!


My blog: movietube: http://www.steeldirectory.net/details.php?id=84128
 
 
0 #118 Micheal Benson 2016-07-20 11:49
akúkoľvek sumu podľa svojho výberu pre viac informácií. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: MICHEALBENSONLO
Formulár žiadosti o úver a vráti ho.

Celé meno .................

súkromné ​​telefónne číslo ................

Umiestnite .................

Adresa ................

Štátne ..............

Roky ..............

Že sa aplikuje pred, alebo nie. .............

Stav ..............

Výška úveru potreba. ..................

Dĺžka úveru ................

................. Profesia

Mesačné príjmy ...............
 
 
+1 #117 Margarita 2016-07-20 11:14
I am truly grateful to the owner of this site who has shared this enormous post at at this place.


Have a look at my page ... movietubenow: http://www.directdirectory.org/details.php?id=153886
 
 
0 #116 Myrtle 2016-07-19 16:23
Norsemen is used to refer for the group of folks as a whole
who spoke what's now known as the Old Norse language of the North Germanic branch of Indo-European languages,
especially Norwegian, Icelandic, Faroese, Swedish and Danish
within their earlier forms. Also, they develop narcissistic, borderline, OCD along with
other issues too. The special ticket counters are created intended for the visitors in order that they
tend not to face any inconvenience.

Also visit my weblog - Visit aland island Finland: https://thehelsinkifestival.wordpress.com/2016/07/07/corporate-overhauled-flats-in-helsinki/
 
 
0 #115 Gilbert 2016-07-18 13:54
This is a topic that is near to my heart... Many thanks!
Where are your contact details though?

my blog post; movietubenow: http://www.relateddirectory.org/details.php?id=87771
 
 
0 #114 Stacie 2016-07-15 06:55
Nice post. Ӏ learn somethng new annd challenging ߋn sites I stumbleupon еvery dаy.

It will аlways be usefսl to read articles fгom
оther writers аnd use ɑ lttle sоmething from thеir webb
sites.

Kunjungi halaman website Kammi hanya untuk dapatkan Fakta Menarik mengeai wisata pulau putri harga termurah: http://last-i-try.xp5.de/member.php?action=profile&uid=53975.
Suwun
 
 
0 #113 joel williams 2016-07-14 14:26
Ještě budete potřebovat naléhavou finanční úvěrové půjčky?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba ve výši 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) Délka
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po odeslání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin
financování v 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebují
od tebe.

Zkontaktovat tuto legitimní a licencované společnosti, autorizovaný
poskytnout finanční pomoc pro každého
Pro více informací a žádosti o úvěr podobě

email: cashfirmarena@g mail.com


S pozdravem
Sir Williams Joel
CASH FIRMA úvěr společnosti
výkonný ředitel
TEL: +60183723787
E-mail: cashfirmarena@g mail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com
 
 
0 #112 Reina 2016-07-13 23:08
I’d should talk to you here. Which is not some thing I do!
I like reading a post which will make individuals believe.

Also, thanks enabling me to comment!

Look at my blog - Installateur Notdienst (Ricky: http://www.heizungnotdienstwien.pw)
 
 
0 #111 Terri 2016-07-13 12:59
This will be a terrific blog, would you be interested in doing
an interview regarding exactly how you developed it? If so e-mail me!I’d always wish to be
kept up to date on brand new blogs on this web
site, saved as a favorite!You've got very interesting points.
What an excellent website you have here.

Here is my web blog: Laminate Flooring 76131, Https://Www.Wattpad.Com: https://www.wattpad.com/user/yourfloorguys,
 
 
0 #110 rato 2016-07-09 09:57
Som tu dať veľký svedectvo som sa snažil niekoľko inej platforme všetko pri hľadaní dobrého úveru spoločnosti, ktorá mi pomôže s úverom bohužiaľ pre mňa stretnem 3 úver spoločnosti, ktorí boli až po tom, čo som im mohol dať a nepomáha me vzali peniaze odo mňa a nedal mi žiadnu kladnú odpoveď všetko, čo som dostal, bola príbehy. Potom som zistil, publikácie z úverovej služby a jednoducho sa rozhodol do e-mailu a počuť to, čo som začal hovoriť, ale potom som zistil, že oni hovorili dobre a znelo v reálnom učil som o tom a dal jej súd. Konečne som sa dostal z úveru iba 24 hodín po rokovaniach, ako keby to nebolo všetko musím splniť úver vo svojom účte na ďalší večer dňa som ich kontaktoval. Wow! Konečne to isté, čo mi trvalo roky, než dostať z iného úveru spoločnosti príliš mne iba 24 hodín sa dostať z nich. Od tej doby som sa rozhodol pomôcť publicista a propagovať je pre ľudí, ktorí spĺňajú byť v koži som bol, alebo pre osoby, ktoré potrebujú službu tu existuje firma E-mail: goldloancompany dať im súd a vďaka Neskôr mi, že nie dokonca viem, robím to. len trochu spôsob, ako hovoriť ďakujem.
 
 
0 #109 Lee 2016-07-06 11:26
To je informovat širokou veřejnost o své svědectví, jak jsem dostal půjčku od Ringgit Plus úvěrové společnosti za velmi malého zájmu o 3%.
• 100% záruka a spolehlivý přenos
• Bez nutnosti poplatky
• Flexibilní úvěrové podmínky a další podmínka
• Trvání (1-20) let
Pro více informací kontaktujte:
riggitplus@gmai l.com
 
 
0 #108 patrick 2016-06-30 02:32
Dobrý deň, Tu prichádza cenovo dostupný úver, ktorý zmení váš život navždy, som Patrick Fredrick certifikovaný úver veriteľ, Ponúkam pôžičky pre jednotlivca i verejného sektora, ktoré potrebujú finančnú pomoc na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%. Naše služby zahŕňajú: * Osobné pôžičky * Konsolidácia dlhu * Obchodné úvery * vzdelávanie Loans * Hypotekárne * zabezpečené pôžičky * úver nie je poistený * Hypotekárne úvery * výplate out * Student Loans * Obchodné úvery * Loans * pôžičky na autá * Investičné úvery * Vývoj * Akvizícia úvery úvery na výstavbu vyplňte formulár nižšie a vrátiť, ak máte záujem: () Patrick pôžičky je certifikovaný a dôveryhodný úver spoločnosti, platí dnes a vyriešiť svoje finančné problémy dnes. DATA dlžník 1) Úplné názvy: 2) Štát: 3) Adresa: 4) Stav: 5) Sex: 6) Stav: 7) Zamestnanie: 8) Telefón: 9) Mesačný príjem: 10) vlastný zákon: 11) pôžička čiastka potrebná : 12) pôžička Trvanie: 13) Účel úveru: 14) názov facebook: 15), akonáhle vyššie forma je naplnená, pošlem svoje úverové podmienky ASAP sa tak budeme pokračovať. Budú sa tešiť na počujem od vás, aby ste mohli pokračovať. Pozdravy, E-mail: . Ďakujem
 
 
0 #107 willimas kings 2016-06-26 09:24
Potrebujete pôžičku platiť účty, alebo potrebujete peniaze na začiatku svojho podnikania, kontaktujte nás a my bude rozdávať úver za menej ako 2% úrokovej sadzby, takisto zabezpečujeme dlhodobé a krátkodobé úvery pre informácie mor nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu
 
 
0 #106 Dena 2016-06-22 04:51
Amount owed out your weight training so that you
have sufficient rest in between. Vegetarian Weight Loss Tip #3 -
Exercise to Lose Weight. Helping a child lose weight
by changing their diet to a more healthy one needs sneakiness on the part of the parent.


Feel free to visit my site :: Zayıflamak Istiyorum: http://www.youtube.com/watch?v=LOH_AL69XHo
 
 
0 #105 Christopher 2016-06-21 15:34
You just need to take them in limited quantity and balance the extra caloric counts with
exercise. Vegetarian Weight Loss Tip #3 - Exercise to Lose Weight.
They're convenient, indeed, but too convenient for your belly fat to grow easily.


my weblog; Zayıflama Yöntemleri (Vernell: https://www.youtube.com/watch?v=LOH_AL69XHo&feature=share)
 
 
0 #104 Finance service 2016-06-19 13:55
Zdravím každého.

Jsem pan Paul Williams soukromá půjčka věřitele, jsme soukromé subjekty poskytující všechny druhy půjček lidem, kteří jsou finančně dolů a potřeby finanční pomoci, dáváme z úvěrů na velmi levné sazby bez stresu. naše společnost je dobře zapsána a schopné rozdávání úvěrů fyzickým osobám a spolupracovat subjekty v dobrých podmínkách. Naše služby jsou rychlé a snadné. Máte-li zájem o získání úvěru od nás laskavě kontaktujte nás na naší firemní email: paulwilliamsfin

navštívit nás ještě dnes pro naše spolehlivé služby
Pozdravy
Pan Paul Williams.
Firma E-mail: paulwilliamsfin
Kontaktujte nás nyní.
 
 
0 #103 Marvin 2016-06-19 05:19
Some studies show the performance anxiety can occur from not having regular encounters in the
bedroom with your spouse. If you keep stressing over the idea that you're only going
to last a few seconds or minutes in bed, chances are that's what will happen.
Through this article, I am going to share some of the various tips
that can prove helpful for making your resin flooring or resin floors as well
as epoxy flooring last longer.

Also visit my blog http://Www.lastlongerinbedpillsus.Com/Premature-ejaculation-percentage.Html: http://www.lastlongerinbedpillsus.com/premature-ejaculation-percentage.html
 
 
0 #102 frank james 2016-06-18 01:37
Potřebujete financování?
Potřebujete úvěr pro obchodní nebo osobní potřeby?
Naše společnost se nachází ve Spojených státech amerických.
Nabízíme úvěr na jakoukoliv osobou nebo společností s úrokovou sazbou 3% ročně.
Pro další informace, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailová adresa: surestartloanfi

Poznámka: Kontaktujte nás pouze přes tuto e-mailovou adresu: surestartloanfi
Skype: surestartloanfi rm
Copyright 2016 USA®
 
 
0 #101 Mr Nino 2016-06-18 01:36
Ahoj drahý.

Som Nino Emmanuel podľa názvu a som vlastníkom World of úveru Nino po celom svete. Na počesť mojich veľkých diel, mám rád, aby ste vedeli, že mám všetky druhy
úver čo by mohlo niekedy myslieť na nízkou úrokovou sadzbou 3%.

Poponáhľajte si teraz a požiadať o pôžičku naliehavo, takže môžete získať úver
poprava.

Kontaktujte nás ešte dnes na adrese: ninoemmanuel49@ gmail.com

Požiadať o pôžičku dnes a rýchlejšie, ako chcete.

S Pozdravom.
pán Nino
 
 
0 #100 Finance service 2016-06-17 12:12
Zdravím každého.

Som pán Paul Williams súkromná pôžička veriteľa, sme súkromné subjekty poskytujúce všetky druhy pôžičiek ľuďom, ktorí sú finančne dole a potreby finančnej pomoci, dávame z úverov na veľmi lacné sadzby bez stresu. naša spoločnosť je dobre zapísaná a schopné rozdávanie úverov fyzickým osobám a spolupracovať subjekty v dobrých podmienkach. Naše služby sú rýchle a jednoduché. Ak máte záujem o získanie úveru od nás láskavo kontaktujte nás na našej firemnej email: paulwilliamsfin

navštíviť nás ešte dnes pre naše spoľahlivé služby
S pozdravom
Pán Paul Williams.
Firma E-mail: paulwilliamsfin
Kontaktujte nás teraz.
 
 
0 #99 Sean Kent 2016-06-10 21:04
Dobrý den všem am Esther Moore podle názvu hodin ze Spojených států amerických chci děkovat a velké uznání Sean KENT úvěr společnosti za nabídku mi úvěr na nákup můj dům s nízkou úrokovou sazbou. Chci dát díky němu za to, že mi tento úvěr. Mí přátelé, kteří tam potřebuje půjčku pro různé účely i radu byste se obrátit Sean KENT úvěr společnosti za půjčky místo pádu do rukou podvodníků on-line. Jsem dnes šťastná, protože Sean KENT úvěr společnosti. Takže pokud chcete kontaktovat o úvěr budete kontaktovat na: seankentco-operative@hotma il.com.
 
 
0 #98 Mr Jones 2016-05-19 13:30
Dobrý deň, ja som pán JONES CHRIS, súkromná pôžička veriteľ, ktorý dáva život časové príležitosť úverov. Potrebujete pôžičku, aby urýchlene splatiť svoje dlhy alebo potrebujete úver pre posilnenie svojho podnikania? Bol ste odmietnutý bánk a ďalších finančných inštitúcií? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? hľadá viac, pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy, ktorým konkrétne minulosťou. Požičiavame prostriedkov jednotlivcom, ktoré potrebujú finančnú pomoc, ktoré majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, aby investovali na podnikanie vo výške 2%. Chcem, aby tento prostriedok používať Vás informovať, že sme poskytujú spoľahlivé a príjemcu pomoci a bude ochotný ponúknuť úver. Tak kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu na adrese: joneschrisloan@ gmail.com)
 
 
0 #97 Ryan Knn 2016-05-09 00:25
Ahoj !

Potřebujete legitimní a rychlou půjčku služby?

Použít Nyní a dostat své peníze naléhavě!

* Půjčit mezi $ 5000 až $ 50.000.000
* Vyberte si mezi 1 až 30 let splácet.

JMÉNO:
ČÁSTKA PŮJČKY:
doby trvání:
ZEMĚ:
TELEFONNÍ ČÍSLO:


Všechny tyto plány a více, kontaktujte nás emailem: ryanloanfunds@g mail.com

Pozdravy
Řízení.

Obraťte se na Speedy úvěr teď !!
 
 
0 #96 Mr.Raphael 2016-05-05 22:44
Žádat o půjčku online ještě dnes bez počátečních nákladů všeho druhu a přijímat
  Váš úvěr ve výši 3% sazbou
kontaktujte nás ještě dnes na
raphealjefferyf
FILL IN úvěr přihlášku

Jméno:
Země:
Postavení:
Telefonní číslo:
Stáří:
Povolání:
Výše úvěru potřeba:
Trvání:
Webové stránky: raphealjefferyf

Směr: Mr. Rapheal
 
 
0 #95 Pán James David 2016-05-04 23:47
Potrebujete naliehavú úver?

Sme schválila vláda / registrovaných finančných spoločností. Ste v akejkoľvek finančnej krízy? Potrebujete úver refinancovať svoj domov, alebo rozšíriť svoje podnikanie? Potrebujete úver uhradiť naliehavé dlhy a zostať u jedného veriteľa? Potrebujete úver splatiť svoje účty možno podporiť svoje vzdelanie atď? Pôžičky sa pohybujú od € 1,000.00 euro do € 10,000,000.00 Euro ponúkame úver na individuálne a spolupracovať subjekty, ktoré potrebujú finančnú pomoc vo výške 2% úrokovou sadzbou Ponúkame miestne a medzinárodné pôžičky! Ak máte záujem o získanie úveru, neváhajte a pošlite svoju požiadavku na nás prostredníctvom e-mailu: jamesdavidloanf

S pozdravom.
Pán James David
 
 
0 #94 Jose dennison 2016-05-01 02:57
Vážený pán / pani

ÚVER čo najrýchlejšie DO 2 dni. Jose finančné fond Micro Plc obchodné a osobné,, domu úver vo výške 2% podielu rate.Interested osoby by mali kontaktovať úver dôstojník cez e-mail s informáciami nižšie:
Meno: ..... priezvisko: ...... KRAJINA: ....... telefónneho čísla: ..... Zamestnanie: ...... AGE: ...... ....... pohlavie: ...... Stav: ...... PÔŽIČKA Suma potrebná: ...... MESAČNÝ PRÍJEM ...... LOAN DOBA: ..... .Officer Meno: Loan Investičné ponuka E-mail: josedennisonloa ns007@googlemai l.com
Vďaka a Boh žehnaj
S pozdravom,

pán Jose
 
 
0 #93 Shona 2016-04-23 07:10
I just like the valuable information you supply to your articles.
I'll bookmark your weblog and test once more right here frequently.

I am slightly certain I'll be told many new stuff proper here!
Good luck for the next!

Here is my weblog; best mortgages: http://bonuspriz.com/bitrix/rk.php?goto=http://zakupki.gov.ru/forum/user/profile/1181735.page
 
 
0 #92 Julius Becker 2016-04-10 16:45
Ahoj

Som pán Julius Becker dôveryhodný loan veriteľa Potrebujete pôžičku platiť svoje účty? Potrebujete osobné alebo obchodné úver? Potrebujem pôžičku pre rôzne iné účely? Ak áno, obráťte sa na nás ešte dnes o pôžičku. Ponúkame najväčší úver vo výške 100 miliónov dolárov, libier 5,000.000.000 EUR. Ponúkame úver @ 3% pevná úroková sadzba po celú dobu 1-20 rokov. Dávame dva mesiace lehotu predtým, než začne mesačná splátka. Takže, ak máte záujem, prosím .contact nás na mailovej adrese: (juliusbeckerfi nancialhelp@gma il.com) na spracovanie.
 
 
0 #91 Julius Becker 2016-04-05 23:02
Potrebujete pôžičku platiť svoje účty? Máte potrebu vykonávať osobné alebo podnikateľský úver? Potrebujem pôžičku pre rôzne iné účely? Ak áno, obráťte sa na nás ešte dnes o pôžičku. Ponúkame najväčší úver vo výške 100 miliónov dolárov, libier 5,000.000.000 EUR. Ponúkame úver @ 3% pevná úroková sadzba po celú dobu 1-20 rokov. Dávame dva mesiace lehotu predtým, než začne mesačná splátka. Takže, ak máte záujem, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár a vrátiť sa k nám čo najskôr na spracovanie.

Celé meno: ...................
Pohlavie: ...................
Vek: .....................
Adresa: ................
Mesto: .......................
Krajina: ..................
Výška pôžičky: ..............
Doba trvania úveru: .............
Telefónne číslo: ................
povolania: ...................
mesačný príjem: ..............
Účel úveru: .................
Už ste požiadal o pôžičku pred? .............

Akonáhle obdržíme vašu žiadosť, úver, mesačná platba sa vypočíta a poslal k vám, vrátane informácií o účte, platiť mesačnú splátku (milosti dobu dvoch (2) mesiacov od času), a poslať všetky spracovanie dokumentov (napr ako schválenie zmluvy, registračné príjem, prenos atď). Budeme vás informovať a aktualizovať po celú dobu úveru period.if naozaj ste chcel
vedieť viac o nás jeho naša spoločnosť web, (http://beckerfinancials.webs.com) juliusbeckerfin ancialhelp@gmai l.com
Čakám na vašu odpoveď.
S Pozdravom,
Pán Julius Becker
 
 
0 #90 Pan James David 2016-03-24 13:45
Potřebujete naléhavou úvěr?

Jsme schválila vláda / registrovaných finančních společností. Jste v jakékoli finanční krize? Potřebujete úvěr refinancovat svůj domov, nebo rozšířit své podnikání? Potřebujete úvěr uhradit naléhavé dluhy a zůstat u jednoho věřitele? Potřebujete úvěr splatit své účty lze podpořit své vzdělání atd? Nabízíme úvěr k jednotlivým & spolupracovat subjekty, které potřebují finanční pomoc ve výši 3% úrokové sazby nabízíme místní a mezinárodní půjčky! Máte-li zájem o získání úvěru, neváhejte a zašlete svůj požadavek na nás prostřednictvím e-mailu: (jamesdavidloan )

Pozdravy.
Pan James David
 
 
0 #89 marco 2016-03-24 08:58
Ste v núdzi akejkoľvek finančnú pomoc? Naša spoločnosť je súkromný a legitímne úver spoločnosti, ktoré požičiavajú osobné pôžičky, zlé úverové pôžičky, nízke prevádzkové výsledky zlou úverovou zabezpečené pôžičky a nezaistený úver. Ak ste čestní a spoľahlivé, môžete sa dostať späť k nám na email: barclayfinancel oancompany@gmai l.com pobj Použiť teraz máte svoj úver v najbližších 24 hodín, Boh vás a vašu rodinu žehnaj.
 
 
0 #88 Mr Peterson 2016-03-19 12:04
Dobrý den, Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení, atd ..?
V současné době nabízíme osobní a obchodní úvěr, aby každá zúčastněná
individuální
na 2% úrokovou sazbou od 1 do 30 let.
Jméno:
Datum narození :
Pohlaví:
Stav:
Adresa:
Město:
Země:
Telefon:
Částka půjčky:
Půjčka Doba trvání:
Čistý měsíční příjem.
Kontaktujte nás : creditsolutionh
 
 
0 #87 joel williams 2016-03-18 11:48
Ještě budete potřebovat naléhavou finanční úvěrové půjčky?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba ve výši 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) Délka
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po odeslání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin
financování v 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebují
od tebe.

Zkontaktovat tuto legitimní a licencované společnosti, autorizovaný
poskytnout finanční pomoc pro každého
Pro více informací a žádosti o úvěr podobě

email: cashfirmarena@g mail.com


S pozdravem
Sir Williams Joel
CASH FIRMA úvěr společnosti
výkonný ředitel
TEL: +60183723787
E-mail: cashfirmarena@g mail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com
 
 
0 #86 Mr.Anthony Dave. 2016-03-09 06:01
* Myslíte si, potřebovat naléhavou půjčku?
* Měsíční splátka začít do 8 měsíců poté, co jste shromažďují úvěru na váš bankovní účet.
* Nízké úrokové sazby 2%
* Splacení dlouhodobém horizontu (1-30 let) období.
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční platby.
* Jak dlouho trvá, než financovat? Po odeslání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin, a ***.
*** Financování v rámci 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebujeme.
od vás Kontaktujte nás nyní E-mail: trustloan87@gma il.com

 
BEST REGARD,
Mr.Anthony Dave.
Trust Loan Company
Email trustloan87@gma il.com
 
 
0 #85 Maria 2016-02-28 22:54
Dobrý den, já jsem Maria, v soucasné dobe žije ve meste Texas, USA. Jsem vdova v tuto chvíli se dvema detmi a byl jsem uvízl v financní situaci v kvetnu 2015 a potreboval jsem na refinancování a platit své úcty. Snažil jsem se snaží pujcky od ruzných úverových firem i soukromých i firemních, ale nikdy s úspechem, a vetšina bank odmítl svuj úver. Ale jak Buh tomu chtel, že jsem se seznámil s ženou boha soukromé pujcky veritel, který mi dal úver ve výši 850,000USD a dnes jsem majitelem firmy a moje deti delají dobre v okamžiku, když se musí obrátit na kteroukoliv firmu s odkaz na zajištení pujcky bez rucitele, žádná kontrola kreditu, ne co signatár jen s 2% úrokovou sazbou a lepší splácení plány a plán, obratte se na slecnu Rose (missroseloanfi ). Ona neví, že delám to, ale jsem tak štastná, a hned jsem se rozhodl dát lidem vedet více o ní a také chci, aby Buh jí žehnej víc. Mužete ji kontaktovat prostrednictvím svého e-mailu, missroseloanfir
 
 
0 #84 sir joel williams 2016-02-25 15:38
Ešte budete potrebovať naliehavú finančnú úverové pôžičky?
* Veľmi rýchly a okamžitý prevod na váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze
bankový účet
* Nízka úroková sadzba vo výške 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačné splátka
*. Ako dlho trvá, než sa financovať? Po odoslaní žiadosti o úver
Môžete očakávať, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín
financovania v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú
od teba.

Skontaktovať túto legitímne a licencované spoločnosti, autorizovaný
poskytnúť finančnú pomoc pre každého
Pre viac informácií a žiadosti o úver podobe

email: cashfirmarena@g mail.com


S Pozdravom
Sir Williams Joel
CASH FIRMA úver spoločnosti
CEO
TEL: +60183723787
E-mail: cashfirmarena@g mail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com
 
 
0 #83 Jonna Finance 2016-02-22 11:59
Dobrý den, Nabízíme půjčky ve výši 2% úrokové sazby pro všechny klienty bez ohledu na jejich umístění. Pro více dotazů na našem programu financování. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím mailu: jonnafinance@ou tlook.com
 
 
0 #82 Jonna Finance 2016-02-22 11:52
Dobrý den, Nabízíme půjčky ve výši 2% úrokové sazby pro všechny klienty bez ohledu na jejich umístění. Pro více dotazů na našem programu financování. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím mailu: jonnafinance@ou tlook.com
 
 
0 #81 pani Elena 2016-02-19 06:52
Vy ste v núdzi naliehavé pôžičky platiť účtov, rozšírenie biznisu, právnických osôb alebo osobné pôžičku? Kontaktujte nás ešte dnes pre rýchle efektívne a spoľahlivý úveru dnes na email: elenanino07@gma il.com

S pozdravom
pani Elena
 
 
0 #80 Darin 2016-02-15 01:40
So ice creams, cookies, deep frozen meals is no way allow. I really learned a lot, and look at food labels now to see what I'm investing in my body.
You may have unhealthy foods sometimes but ensure you only have about 3
cheat meals a week.

my website - Truth About
abs Articles about Love: http://www.simidic.org/wiki/index.php/Usuario_discusi%C3%B3n:JosefinaMcNally
 
 
0 #79 sir joel williams 2016-02-14 18:24
Ještě budete potřebovat naléhavou finanční úvěrové půjčky?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba ve výši 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) Délka
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po odeslání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin
financování v 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebují
od tebe.

Zkontaktovat tuto legitimní a licencované společnosti, autorizovaný
poskytnout finanční pomoc pro každého
Pro více informací a žádosti o úvěr podobě

email: cashfirmarena@g mail.com


S pozdravem
Sir Williams Joel
CASH FIRMA úvěr společnosti
výkonný ředitel
TEL: +60183723787
E-mail: cashfirmarena@g mail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com
 
 
0 #78 Zico Malaye 2016-02-11 21:38
Nabídka půjčky
Nabízíme různé druhy úvěrů fyzickým osobám (osobní úvěrových) a právnických osob půjčky na velmi nízké úrokové sazby. To je pomoci vám plnit své finanční závazky, a to zejména s probíhající globální finanční krizi. Pro další dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu (zicolendinginc )
 
 
0 #77 pastor harry 2016-02-09 11:19
Ahoj,

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, hypotéky, auto úvěr, úvěry, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěných úvěrů, rizikového kapitálu, atd .. Nebo máte úvěr od banky nebo finanční konfiguraci byl odmítnutý nebo více důvody, Nenechte svá úvěrová řešení! Jsem pastor Harry, soukromé věřitele, půjčování podnikům a jednotlivcům s nízkými a cenově dostupné úrokové sazby ve výši 2%. Máte zájem? Kontaktujte nás za účelem léčení úvěru po převodu do 48 hodin. Kontakt: pastorharryloan
 
 
0 #76 smith brown 2016-02-09 05:48
smithbrown financie Potvrdzujem prijatie príspevku a chápem vašu situáciu a viem, že budete naozaj potrebovať pôžičku riešiť svoje finančné problémy. Ponúkame úvery všetkého druhu za nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2% až jednotlivcov, firiem a spoločností, ktoré čelia finančným problémom. Sme ochotní ponúknuť úver. Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť pod prihlášku úveru a poslať ho späť, takže môžeme pokračovať s transakciou. EMAIL smithbrownloanf ÚVER vyžiadanie (o tom, ako sa vzťahujú) Meno: ------ Priezvisko: ----- krajiny ----- pôžičky Potrebné: ----- Pôžička Trvanie: ---- - Účel úveru: ------ Mobil: ------ Zamestnanie: ------ Mesačný príjem ------- Dátum narodenia (rrrr-mm-dd): - ---- Pohlavie: ----- stav: ----- ste požiadal o pôžičku pred EMAIL smithbrownloanf
 
 
0 #75 miss rose 2016-02-03 23:27
Ahoj ,

Abych se správně zavést, je mi stýská se zvýšil soukromou věřitele i poskytnout úvěr ve výši 2% ročně. Tato finanční příležitosti na vašich dveří krok, platí dnes a dostat své půjčky rychle. Existuje mnoho možností, tam venku, kteří hledají finanční pomoc a všude, a dokonce i nyní stále nejsou schopni získat. Ale tento finanční příležitost u vašich dveří krok a jako takové nemůže dovolit nechat ujít tuto příležitost. Tato služba bude poskytovat jak pro jednotlivce, firmy, obchodní mužů a žen. Výše úvěru se pohybuje dostupný z libovolného počtu dle vlastního výběru pro více informací, kontaktujte nás na e-mailu: missroseloanfir
Formulář k vyplnění žádosti o úvěr a vrátit ho.

Celé jméno ....................................

Osobní telefonní číslo ............................

Země ...........................................

Adresa ......................................

Státní ..............................

Věk .............................................

Už jste použili předtím? ................... - ....

Stav .................................

Výše úvěru potřebná jako úvěr .....................................

Výpůjčky .................................

Povolání ....................................

Měsíční příjem .............................


Potvrzující podrobnosti, zašleme Vám naše podmínky, spolu s splátkového kalendáře a pokud souhlasíte, jste získat úvěr do 48 hodin. Závisí na jeho závažnosti a naléhavosti při získávání úvěru.
Jsem rád, aby předal vaši rychlou odpověď,

S pozdravem,

slečna Rose
 
 
0 #74 miss rose 2016-02-03 12:13
-
Ahoj ,

Abych se správně zavést, je mi stýská se zvýšil soukromou věřitele i poskytnout úvěr ve výši 2% ročně. Tato finanční příležitosti na vašich dveří krok, platí dnes a dostat své půjčky rychle. Existuje mnoho možností, tam venku, kteří hledají finanční pomoc a všude, a dokonce i nyní stále nejsou schopni získat. Ale tento finanční příležitost u vašich dveří krok a jako takové nemůže dovolit nechat ujít tuto příležitost. Tato služba bude poskytovat jak pro jednotlivce, firmy, obchodní mužů a žen. Výše úvěru se pohybuje dostupný z libovolného počtu dle vlastního výběru pro více informací, kontaktujte nás na e-mailu: missroseloanfir

e
 
 
0 #73 Johnson 2016-02-03 00:47
Ahoj všichni, jmenuji se Johnson, jsem z New Jersey, Spojené stát, jsem tady svědčit o tom, jak jsem se dostal půjčku od {goodnewsloanin ] poté, co jsem použila dva časy z různých úvěrových věřitelů, kteří tvrdili, že věřitelé tady toto fórum, myslel jsem jejich půjčování byla skutečná a já použity, ale oni mi nikdy neposkytla úvěr, dokud můj kamarád mě představil paní Goodnews Munoz, který slíbil, aby mi pomohl s půjčkou mé touhy a opravdu udělal, co slíbil bez jakékoli formy zpoždění, měl jsem pochybnosti, ale nikdy jsem chytit věřit. Nikdy mě nenapadlo, stále existují spolehlivé úvěr věřitelé, dokud jsem se setkal s paní Goodnews Munoz, kteří opravdu mi pomohl s mým úvěr a změnil můj život k lepšímu. Vím, že stále existuje mnoho dobrých poskytovatelů úvěrů, tam venku, ale já bych doporučit, abyste zkusit pana Barbara Munoz, jeho péči a porozumění. Nevím, jestli jste v nouzi naléhavé půjčky také, nebo chcete, aby financování svých projektů, tak neváhejte contactMrs Goodnews Munoz jeho e-mailová adresa je {goodnewsloanin ]
 
 
0 #72 pastor Jerrrico Emma 2016-01-29 16:33
Dobrý den, já jsem pastor Jerrico Emmanuel tady v češtině i just cash Moje půjčka 7000,000,00kc koupit nástroj v mém kostele a než jsem masa této půjčky společnosti mám ty byl podvod mnoho věcí, dokonce ani, ale vždycky jsem se modlit k Bohu, aby potrestat ty půjčky věřitelé, že kradou tvoří chudým a potřebným. takže tady je testován a důvěryhodný společnost nyní můžete důvěřovat Právo, kde jsem v hotovosti Moje půjčka 30min před zde paní Stella Rene úvěr společnosti i pastor Jerrico Emmanuel ujistit, že paní Stella René se 100% bezpečné jste proplacení půjčku bez zbytečného odkladu, a Bůh má mě režie dnes říct světu o něj, protože se paní Stella Rene všechny vaše stavu a situace je, a tak budete mít nic strach o kontaktujte paní Stella na e-mailu níže paní {mrsstellarenel } a vzít mé slovo, které proplacení úvěr, stejně jako moje a já budu čeká slyšet vaši vlastní svědectví stejně jako i pastor jerrico Emmanuel pořádku.

pastor Jerrrico Emmanuel
 
 
0 #71 Malissa 2016-01-27 00:00
I'm gone to say to my little brother, that he should also go to see this weblog
on regular basis to obtain updated from hottest information.

Here is my web-site finance blog (peribadipinjam an.com: http://peribadipinjaman.com)
 
 
0 #70 Mr.Anthony Dave. 2016-01-21 04:55
* Potrebujete naliehavú pôžičku?
* Mesačná splátka začať do 8 mesiacov po tom, čo ste zhromažďujú úveru na váš bankový účet.
* Nízke úrokové sadzby 2%
* Splácanie dlhodobo (1-30 rokov) obdobia.
* Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné platby.
* Ako dlho trvá, než sa financovať? Po odoslaní žiadosti o úver môžete očakávať, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín, a ***.
*** Financovanie priebehu 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme. od vás Kontaktujte nás teraz
E-mail: trustloan87@gma il.com

 
BEST REGARD,
Mr.Anthony Dave.
Trust Loan Company
Email trustloan87@gma il.com
 
 
0 #69 Chun Kome 2016-01-19 10:32
Dáváme skutečné odpovědi reálné řešení své finanční problémy. Jste odmítnut vaší banky, nebo je třeba vzít rychlou půjčku rychlou půjčku vašich finančních potřeb, vašich účtů, splatit dluhy a aby vaše podnikání.

Použít nyní pro úvěry. Dáváme úvěry s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3% ročně.

Máte-li zájem kontaktovat prostřednictvím : a vyplňte následující formulář žádosti o úvěr.

Úvěr formulář žádosti:

Celé jméno:
Země:
adresa:
Telefon:
Výše úvěru:
Doba trvání úvěru:
Zaměstnání:
Měsíční příjem:
Pohlaví:
Věk:
Kontakt E-mail:

Mnohokrát děkuji

Chun Kome.
 
 
0 #68 Carolina Bianca 2016-01-14 02:21
Jsem Pan Franklin Scott certifikovaný úvěr věřitel, nabízím úvěr na individuální i veřejného sektoru, které potřebují finanční pomoc na nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%. Špatné úvěry přijatelný, podmínky jsou velmi jednoduché a considerate.You nebudete litovat nic v tomto úvěrové transakce, protože jsem se budete usmívat. Naše společnost zaznamenala mnoho objevů v oblasti poskytování prvotřídních finančních služeb pro naše klienty, a to zejména v oblasti syndikace úvěru a zajištění kapitálu pro jednotlivce a společnosti. Přinesli jsme churavějící průmysl zpět k životu, a jsme zpátky dobré podnikatelské nápady, poskytnutím finančních prostředků na jejich úvodního. Máme síť investorů, kteří jsou ochotni poskytnout finanční prostředky bez ohledu na částku, která jednotlivcům a organizacím zahájit podnikání a provoz. E-mail: franklinosayand Chci, abyste pochopili, že jsem Mr.Franklin Scott je mimo pomoci menší finanční privilegium dostat zpátky na trať tím, že poskytuje všechny typy úvěrů, které jim (EG) hypotéky, úvěry na bydlení , podnikatelské úvěry, špatné úvěrové půjčky, obchodní úvěry, start-up-provozní kapitálové půjčky, úvěry ze stavebního spoření, půjčky na auta, hotelové úvěry a studentské půjčky, na co ještě čekáte na ASAP proč nezkusíš pan Franklin Scott úvěr společnosti a být bez dluhů každá zúčastněná Klient by mě ASAP kontaktovat (franklinosayan d ), a budu vám pomohou s vaší touhy výše úvěru v pořádku, mi e-mailem dnes a budete rádi, že jste udělal.
 
 
0 #67 sir joel williams 2016-01-13 18:17
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky?
* Veľmi rýchly a okamžitý prevod na váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze
bankový účet
* Nízka úroková sadzba 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka
* Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka
*. Ako dlho trvá, než sa financovať? Po podaní žiadosti o úver
Môžete očakávať, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín
Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú
od teba.

Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnosť oprávnená
že finančná pomoc do iných krajín.
Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom

email: cashfirmarena@g mail.com

SIR EVA DEMETER
Generálny riaditeľ
CASHFIRM
 
 
0 #66 stacy 2016-01-10 15:38
Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení, auto
úvěr, studentské půjčky, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěných úvěrů, rizikového
kapitál, atd .. Nebo jste byli odmítl úvěr od banky nebo finanční
instituci pro jeden nebo více reasons.You v pravé místo pro
svůj úvěr řešení! Jsem soukromý věřitel, jsem se rozdávat úvěry
firem a jednotlivců na nízké a cenově úrokovou sazbou
2%. Zajímat. Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
financialfuture
Díky,
paní Stacy
 
 
0 #65 Carolina Bianca 2016-01-09 00:24
Ahoj,
Všichni jsem tak šťastný, rozdávat své velké svědectví o tom, jak jsem dostal moje touha výše úvěru od pana Franklina Scott úvěr společnosti, chci rychle využít této příležitosti, aby celý svět ví, o to, Am paní Karolína Bianca z USA, byl jsem v Hledání úvěru založit svoji vlastní firmu na podporu svého manžela, pokud jde děti výdaje, takže jsem šel on-line hledat půjčku, když jsem narazil na několik úvěrů, které podvádět a scammed mou málo peněz v tomto procesu době jsem dostal zmatený i don 't ani vědět, co dělat, už proto, že málo peněz jsem měl s sebou odvezli těmi podvodnými bastardi, které se nazývají skutečné půjčky věřitelé, tedy na jeden věrný den, jak jsem byl procházení internetu hledal práci i narazil některé svědectví komentoval na fóru jeden pan Fred, a paní Monica Luis o tom, jak získat jejich půjčku od pana Franklin Scott úvěr společnosti E-mail: franklinosayand Tak jsem si řekl, že musím dát tuto zkušební verzi, protože jsem byl tak vyděšený pokud jde o to, co ostatní věřitelé mi učinili, tak jsem šel napřed vzal svůj osobní e-mailovou adresu, která byla v těchto připomínek na fóru, tak jsem ho kontaktoval ho informoval, že jsem byl označovaných k němu některé zákazníky, aby přijali jejich úvěr od jeho společnosti pan Fred, a paní Monica Luis, Takže když uslyšel, že byl velmi šťastný, o tom, tak on mi, že jsem v správné společnosti ujistil, kde bych mohl přijímat Má touha výše úvěru, dali mi, že dlužník formulář žádosti o úvěr pro vyplnění a zpět, udělal jsem všechno, že vzhledem k tomu, je to všechno moje potřebné informace to o mně, takže jsem byl dán podmínky a stav jejich společnosti Vše proběhlo hladce bez zbytečného odkladu, v ne méně než 24 hodin jsem byl informován, že mé úvěru platnou částku ve výši $ 6.000.000 USD byla zaregistrována a schválena jejich úvěrovou představenstva správce, takže v tomto procesu době jsem byl tak šťastný, když mi řekli, že by je měli poslat bankovní spojení, ale byl jsem trochu skeptický o tom, že tak jsem řekl, mám důvěru a věří, pro tuto výzvu věřitele pan Franklin Scott, dal jsem jim prostřednictvím bankovního účtu, takže překvapivě i přijímat a upozornění z mé banky, která má účet byla připsána s částkou $ 6,000,000 USD pana Franklina Scott. Tak jsem mu naléhavě email, že jsem se dostanu svůj úvěr úspěšně, takže moji milí bratři a sestry se tam stále hledají skutečné úvěr společnosti budu rad, abyste laskavě kontaktujte pana Franklina Scotta s tímto stejným E-mail: franklinosayand ~~HEAD=pobj a Vím, že bude také vám pomohou s vaší touhy výše úvěru v pořádku, e-mail je dnes, a budete rádi, že jste udělal.
Paní, Carolina Bianca.
 
 
0 #64 Mr Titcomb Brown 2016-01-07 13:20
Dobrý den, Byl jste odmítnout úvěr falešný úvěr společnosti na internetu ?, Potřebujete naléhavou úvěr splatit své účty, Hledáte podnikatelský úvěr nebo osobní půjčky s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%? kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu: adresa: ((amigoloancomp .za) následující informace:
Jméno:
Země:
Stát:
Množství:
Půjčka Doba trvání:
Telefonní číslo:
Pozdravy
Pan Brown Titcomb
 
 
0 #63 Rose Williams 2016-01-04 14:57
OTSE veebis KINDEL
Peakontor --- Richmond Road, Worthing, United Kingdom
E-post - [directserviceo nlinefirm@gmail .com]
-------------------------------------------------- -------------------------
  Anname välja laenu vahemikus $ 1000 kuni $ 90,000,000.at huvi
2% intressimäära.

Huvitatud kliendid peaksid täitke meie vorm allpool-

NIMI --------------
RIIK -----------
AADRESS --------------
Laenusumma VAJA -------
EESMÄRK LAENU ------------
SCAN ja kinnita oma identiteeti CARD--
OFFICE / kodu telefoninumbrit -----------
SUGU ---------------------------

Meie ettevõte posti kontakti box on
viadukte [directserviceo nlinefirm@gmail .com]

ROSE WILLIAMS
E-post - [directserviceo nlinefirm@gmail .com]
OTSE veebis KINDEL
 
 
0 #62 Samuel Green 2016-01-04 13:25
Dobrý den, všichni, jsem Samuel Green jménem a žiji v USA, budu rád mluvit o dobrotě Boha v mém životě, po tolika měsících se snaží získat úvěr na internetu a byl scammed tolika časy, stal jsem se zoufale v získání úvěru od legit věřitele on-line pak jsem viděl, komentář od přítele s názvem Fred Williams, a mluvil o této důvěryhodně úvěr společnosti, kde se dostal jeho půjčky rychlé a snadné bez stresu, takže mě zavedlo do muž jménem pana Davida Petersona, který řídí firmu s názvem David Peterson Loan firma, a tak jsem požádal o půjčku sumu ($ 50,000.00) s úrokovou sazbou ve výši 2%, takže úvěr byl schválen a uloženy na svém bankovním účtu, který byl, jak jsem byl schopný, aby mi půjčku, aby moje chod firmy a také splatit své účty, takže jsem radí každého z vás, kteří mají zájem o získání úvěru, aby laskavě kontakt s nimi prostřednictvím e-mailu jako davidpetersonlo dostat jakýkoliv druh úvěru budete potřebují dnes. Bůh vám všem žehnej...
 
 
0 #61 sir joel williams 2015-12-23 02:26
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) Délka
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po podání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin
Financování v 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebují
od tebe.

Kontaktujte legitimní a licencován důvěra společnost oprávněna
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr vytvoří společný podnik, a to prostřednictvím

email: cashfirmarena@g mail.com

SIR EVA DEMETER
Generální ředitel
CASHFIRM
 
 
0 #60 rebecca 2015-12-19 11:27
HELLO TOTO JE svoje svedectvo o tom, ako som dostal pôžičku ÚSPEŠNE FROM SIMONSCOTTLOANO FFER. (Prihláste sa teraz, ak máte záujem).
Moje meno je Rebecca, ja som z New Yorku USA, som ženatý, mám
hľadal skutočné úver spoločnosti za posledných 5 mesiacov a
všetko, čo som dostal, bola banda podvody, ktorí ma vykonaných im veriť a na konci
dňa, vzali moje peniaze, bez toho, aby niečo na oplátku, všetky
moja nádej bola stratená, dostal som zmätený a frustrovaní, ja ho nájsť veľmi
ťažké nakŕmiť svoju rodinu, nikdy som nechcel mať nič spoločné
úverových firiem na internete, tak som šiel požičať nejaké peniaze od A
priateľ jej povedal, som všetko, čo sa stalo, a ona povedala, že mi môže pomôcť, že
ona vie, že úver spoločnosť, ktorá mi môže pomôcť s akýmkoľvek množstvom úveru
potreboval ma s veľmi nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%, že sa práve dostal
pôžička od nich, ona ma zameraný na to, ako žiadať o pôžičku, som urobil
rovnako ako ona mi povedala, som sa s nimi na
E-mail: (simonscottloan o ), nikdy som veril, ale ja sa snažil, a my
Najväčším prekvapením som dostal pôžičku do 24 hodín, nemohol som uveriť,
Som šťastný a bohatý znova a ja som ďakoval Bohu, že takéto pôžičky
spoločnosti, ako je tento, ešte stále existujú na týchto podvodoch celého miesta,
prosím, ja poradiť každý, tam vonku, ktorí sú v núdzi úveru ísť na
(simonscottloan o ), ktoré sa nikdy nepodarí vás, a
váš život sa zmení ako ja urobil.
 
 
0 #59 Mr.Anthony Dave. 2015-12-18 15:04
* Potrebujete naliehavú pôžičku?
* Mesačná splátka začať do 8 mesiacov po tom, čo ste zhromažďujú úveru na váš bankový účet.
* Nízke úrokové sadzby 2%
* Splácanie dlhodobo (1-30 rokov) obdobia.
* Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné platby.
* Ako dlho trvá, než sa financovať? Po odoslaní žiadosti o úver
Môžete očakávať, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín, a ***.
*** Financovanie priebehu 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme. od teba
  Kontaktujte nás teraz Email: trustloan87@gma il.com

 
BEST REGARD,
Mr.Anthony Dave.
Trust Loan Company
Email trustloan87@gma il.com
 
 
0 #58 sir joel williams 2015-12-11 16:03
Myslíte si, Potrebujete naliehavú finančné úverové pôžičky?
* Veľmi rýchly a okamžitý prevod na váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po tom, čo dostanete peniaze
bankový účet
* Nízka úroková sadzba 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 rokov) Dĺžka
* Flexibilné podmienky poskytovania úveru a mesačné splátka
*. Ako dlho trvá, než sa financovať? Po podaní žiadosti o úver
Môžete očakávať, že predbežná odpoveď menej ako 24 hodín
Financovanie v 72-96 hodín po obdržaní informácie, ktoré potrebujú
od teba.

Kontaktujte legitímne licencovaný dôvera spoločnosť oprávnená
že finančná pomoc do iných krajín.
Pre viac informácií a žiadosti o úver vytvoria spoločný podnik, a to prostredníctvom

email: cashfirmarena@g mail.com

SIR EVA DEMETER
Generálny riaditeľ
CASHFIRM
 
 
0 #57 Dr Maria Rosa 2015-12-10 02:48
Nabízíme 100% financování, mezinárodní půjčky Nabízíme úvěry ve výši 3% zájemců sazby, úvěry miliardy nebo více, vaše nejlepší šance je tady pro obě společně pracují orgány a osobní půjčky. Každý ví, že 21 let je v podnikání, hypotečního makléře, dále pak obchodní makléř. Moje společnost, Creative komerční úvěry, Inc. je registrována jak Spojeném království zprostředkování obchodu, zprostředkování úvěru, jsem přímo na četné věřitelé, včetně bank, soukromé "měkké" peníze a tvrdé půjčovatelů peněz. Nemám účtovat předem poplatky a nepracuji s úvěrů, kteří účtují poplatky předem. Klíčem k úspěchu je, vědět, kdo je skutečným věřitelé jsou. To je to, co ti nabízím. Prosím, nedělej se zeptat, co Moje půjčka parametry, protože každý úvěr scénář je jiný. Neexistuje žádný "jedna velikost padne všem" přístup nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu cherishhouseofl
 
 
0 #56 pan Alexander 2015-12-03 09:55
Já jsem pana Alexandera soukromou úvěru věřitele, budete potřebovat naléhavou úvěr k zahájení vlastního podnikání, nebo splatit své dluhy, nabízíme rychlé a odpovědná úvěr na jakoukoliv část slova v jakékoliv měně za nejnižší sazbu ve výši 3% s doba trvání 1 až 20 let, chcete-li dlužník půjčku v mé společnosti, pro kterou je vyplnit formulář dlužník níže, abychom mohli říci vám další postup.
E-mail: alexanderloanco


Celé jméno................................
Pohlaví ..............................
Stav...........................
Stáří...................................
Adresa.............................
Telefon..............................
Země.........................
Částka půjčky............................
Doba trvání úvěru ..............................
Povolání..............................
Měsíční příjem...............................

E-mail: alexanderloanco
pan Alexander
výkonný ředitel
 
 
0 #55 sir joel williams 2015-11-26 08:17
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) Délka
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po podání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin
Financování v 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebují
od tebe.

Kontaktujte legitimní a licencován důvěra společnost oprávněna
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr vytvoří společný podnik, a to prostřednictvím

email: cashfirmarena@g mail.com

SIR EVA DEMETER
Generální ředitel
CASHFIRM
 
 
0 #54 gerard sanchez 2015-11-25 22:18
Jste v nouzi úvěru? Chceš být finančně stabilní? Nebo chcete rozšířit své podnikání? Nabízíme podnikové půjčky, auto úvěr, podnikatelský úvěr, osobní půjčky a vánoční půjčku? budeme rozdávat půjčku na velmi nízkou úrokovou sazbou 2% trvalé pohodlí, které je obchodovatelné. Tato nabídka je určena pro všechny, laskavě kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu na (gerardsanchezl )
 
 
0 #53 Tomoko 2015-11-22 07:04
Hello, i feel that i noticed you visited my website
so i got here to go back the favor?.I am trying to find issues to improve my site!I suppose
its adequate to make use of a few of your ideas!!


Here is my weblog - ninja essay review: http://ninjaessaysblog.blogspot.com/
 
 
0 #52 franklin scott 2015-11-14 03:07
Hurá! Hurá!! Hurá!!!
Je to, že čas roku znovu, když je všude oslavy. Je to období, Vánoce a Nový rok. Franklin Scott Půjčka Firma je tu opět, aby vám pomohl ven s finanční potřeby. spěchat teď a požádat o své vysněné půjčku, jak jsme mít v cestě promo a zlatý důl na konci roku a vánočních oslav. Potřebujete naléhavou půjčku? Potřebujete úvěr splatit své dluhy? Potřebujete úvěr na pravděpodobně rozšířit své podnikání, nebo založit svůj vlastní podnik pak jsme tu pro Vás s půjčkou nízké úrokové sazby tak nízké, jak 2%, a můžete získat úvěr částku ve výši $ 3.000 $ 100,000,000.00 a maximální dobu trvání úvěru a do 50 let. Takže, kontaktujte nás. E-mail: franklinosayand můžete nám e-mail s informacemi dnes a budete rádi, že jste udělal. franklinosayand budeme nikdy nezklame.
 
 
0 #51 Eddie Brown Finance 2015-11-12 13:16
Ste obchodné muž alebo žena? Potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania? Potrebujete úver uhradiť svoj dlh alebo splatiť svoje účty, alebo začať pekný podnikanie? Potrebujete finančné prostriedky na financovanie svojho projektu? Máme ponuky zaručeného úveru služby ľubovoľnú čiastku a do ktorejkoľvek časti sveta pre (osôb, spoločností, Realitné a právnických osôb) na našej vynikajúcej úrokovou sadzbou 3%. Pre aplikácie a ďalšie informácie zaslať odpovede na nasledujúce e-mailovú adresu:
 
 
0 #50 Jerry Thompson 2015-11-03 16:47
Ahoj Já jsem pan Jerry Thompson z věřitelských soukromých půjček, a já jsem tady, aby se vaše sny dostat půjčku, splní. Potřebujete půjčku naléhavě? Potřebujete úvěr splatit své dluhy? Myslíte si pro tebe potřebují úvěr pro rozšíření vašeho podnikání, nebo založit svůj vlastní podnik, jsme s nízkou úrokovou sazbou 3% a můžete získat úvěr ve výši 1,000 na 100.000, 000,00 a maximální výše úvěru. až 50 let, takže teď, prosím, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese jerrythompson02
 
 
0 #49 sir joel williams 2015-10-31 10:08
Myslíte si, Potřebujete naléhavou finanční úvěrové půjčky?
* Velmi rychlý a okamžitý převod na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze
bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) Délka
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po podání žádosti o úvěr
Můžete očekávat, že předběžná odpověď méně než 24 hodin
Financování v 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebují
od tebe.

Kontaktujte legitimní a licencován důvěra společnost oprávněna
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr vytvoří společný podnik, a to prostřednictvím

email: cashfirmarena@g mail.com

SIR EVA DEMETER
Generální ředitel
CASHFIRM
 
 
0 #48 Mr.Anthony Dave. 2015-10-30 17:13
Potřebujete urgentní úvěr?
* Velmi rychlý a okamžitým převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co dostanete peníze na váš bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 let) trvání
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než se financovat? Po podání žádosti o úvěr,
můžete očekávat, že předběžné odpovědi méně než 24 hodin a
financování během 72-96 hodin po obdržení informace, které potřebujeme od vás.
Kontaktujte legitimní a licencován úvěr společnost povolená
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr formulář Kontaktní ted via
email: trustloan87@gma il.com

S POZDRAVEM,
Mr.Anthony Dave.
výkonný ředitel
Svěřenecký úvěr společnosti
 
 
0 #47 Miss Elena Novak 2015-10-25 13:26
Nemůžu přestat šíření dobré skutky věrohodným finanční firmy, která mě a mé rodině pomohl s půjčkou, i když můj manžel kreditní skóre bylo špatné. Takže budu osobně doporučil pana Jamese Carla tam někdo v nouzi financování, neboť vyvolávají velkou pomoc. Můžete volat nebo textu ho 267-884-0582 nebo jen e-mail ()
 
 
0 #46 anita 2015-10-23 07:14
Ahoj,
To je informovat širokou veřejnost, že paní Anita Paul, soukromé půjčky věřitel má otevřít finanční příležitosti pro každého v případě potřeby jakékoli finanční pomoci. Dáváme se úvěr na 2% úrokovou sazbou pro jednotlivce, firmy a společnosti při jasné a pochopitelné formě a kondici. kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: (gloriouspeacel oanfirm@ gmail. com)
 
 
0 #45 harry kovář 2015-10-20 05:52
Ahoj!
Máte zájem o získání úvěru začíná na 3% úrokovou sazbou? Ať už jsou vaše potřeby jsou úvěr; osobní,
investice, refinancování, založením nového podniku? My vám mohou pomoci s flexibilní re-platba plan.Your úvěrovou historii bez ohledu; my bychom rádi zvážit své žádosti úvěru. Uveďte podrobnosti níže
k přezkumu:

1. Výše úvěru potřebné?
Účel 2. Úvěr:
3.Loan Doba trvání:
4.Country:
5.City:
6.Phone číslo:
6. Odpověď přes můj osobní e-mail v případě zájmu (harrysmith0000 )

Upřímně
Mr.harry kovář
 
 
0 #44 peter moon 2015-10-16 15:15
Potřebujete půjčku splácet své dluhy? pokud ano, provést email: petermooninvest
 
 
0 #43 Houston 2015-10-09 23:40
Hey great blog! Does running a blog like this take a great deal of
work? I have very little understanding of computer programming but I had been hoping
to start my own blog in the near future.

Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off subject nevertheless
I just had to ask. Kudos!
http://pilihbaik.blogspot.co.id

Also visit my homepage ... Spare part Motor Berkualitas Harga Terjangkau adalah
RCA: http://pilihbaik.blogspot.com
 
 
0 #42 Rashide finance 2015-10-08 11:49
Já jsem pan Rashide Abdulahi soukromé půjčky věřitel, jsme v současné době vzhledem k tomu, všechny druhy půjčky na nízké příznivou úrokovou sazbou ve výši 3%, požádat o půjčku laskavě kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Rashideabdulahi loanfirmhelp@ho tmail.com~~HEAD=pobj společnost a naše zákazníky péče jsme se dostat zpátky k vám okamžitě. Kontaktujte nás nyní pro naléhavé úvěr prostřednictvím e-mailu: Rashideabdulahi loanfirmhelp@ho tmail.com
 
 
0 #41 Mr Anderson 2015-10-04 08:29
Potřebujete rychle a naléhavou půjčku? Od důvěryhodného a spolehlivého úvěrové společnosti? Zde je vaše šance získat úvěr, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu pro váš úvěr teď na prostřednictvím e-mailu:(georgean derson.loanfirm255@gma il.com)

Nabídka půjčky
 
 
0 #40 Walter 2015-10-03 09:46
If that sounds like something that you're
dealing with, it's imperative to know that there are ways to ensure that you're going to get moving forward
with a new car even if you can't afford to pay it out oof pocket.
A Bachelor's degree in computer science or a related discipline, orr a
college program in computer science. This information can also be used as a legal document for future legal
proceedings. The security system in high end cars is becoming more
and more complicated for security; hence it requires better skills and tools than earlier to
pick on these high technology locking systems.
Unfortunately, too many investors jump into the bandwagon thinking that they will learn as they go.
It is also responsible for the directional sound effects.


Stop by my web site: Margret: http://www.inhajj.com/zbxe/?document_srl=1440882
 
 
0 #39 Jad kimi 2015-09-27 10:19
Pan Am Jad Kimi jsou legitimní úvěr věřitel dobrou pověst. Jsme dynamicky se rozvíjející společnost s tím Zajišťujeme prostředky finanční pomoci, na který Jednotlivci potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali do obchodní .JAD Kimi tento prostředek používat Vás informovat, že Zajišťujeme spolehlivou příjemce pomoci rádi Vám úvěr Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
 
 
0 #38 Mr. Victor 2015-09-24 05:19
General Public Upozornění !!!

To je informovat veřejnost, že jsme Victor úvěr společnosti jsou rozdávání půjčky za nízké sazby ve výši 3%, transakce jsou 100% bez podvodu. Nabízíme všechny druhy úvěr, v jakékoli měně.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: victorloancompa

Pospěš si a použít teď! !! !!!
 
 
0 #37 james wyatt 2015-09-17 10:59
Nabídka půjčkyAhoj

Pro lepší úvod .. Jsem panu James Wyatta soukromé věřitele dávám
půjčky ve výši 3% úrok. Jedná se o finanční příležitost u vašich dveří
kroku se ještě dnes a dostat své půjčky rychle.

Existuje mnoho tam venku hledají finanční příležitosti nebo pomoci v rámci celé míst
a přesto nejsou schopni dostat jeden. Ale to je ekonomická příležitost
vašich dveří krok, a jako takový si nemůžete dovolit nechat ujít
příležitost. Tato služba je věnována dvěma jednotlivci, firmy,
obchodní mužů a žen. Výše úvěru k dispozici rozsah jakékoliv částky
dle Vašeho výběru pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: james.financialaid@gm ail.com

S pozdravem
Bude očekává pošty brzy
 
 
0 #36 Maurice finance 2015-09-14 08:32
Dobrý den,
Potřebujete úvěr mezi jednotlivci vyrovnat se s finančními potížemi a nakonec se ze slepé uličky způsobené bankami pro zamítnutí jejich poptávku po úvěrech záznamů? Nabízíme originální půjčku v rozmezí od 1000 do 100 milionů, žádný bankovní záruky a za přijatelnou úrokovou sazbou ve výši 2%. Můžu pomoci dělat určité výše úvěru, kterou chcete. Kontaktujte mě, pokud máte zájem.

EMAIL: mauricefinance@ hotmail.com
pozdravy
Maurice Finance
 
 
0 #35 Karim Sonogo 2015-08-27 07:50
Dobrý den, já jsem pan Karim Sonogo půjčky služba věřitele, jsme důvěryhodně, registrovaný a zaručeného úvěru společnosti a my jsme rozdávat úvěry fyzickým osobám, firmám, vládních institucí a podnikatelských organizací a lidé všeho druhu. Jste v nouzi úvěru pro jakýkoli účel? Jste ve finanční problém? Myslíte si, potřebují finanční řešení? Pan Karim Sonogo finance Service je řešení na všechny vaše finanční problémy, naše úvěry jsou jednoduché, levné a rychlé. Kontaktujte nás ještě dnes pro tento úvěr, který si přejete, můžeme zařídit jakýkoliv úvěr, aby vyhovovalo váš rozpočet na pouhá 2% úrokovou sazbou. V případě zájmu, okamžitě nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu:
 
 
0 #34 Elliot 2015-08-20 13:04
What's up, just wanted to tell you, I enjoyed this post.

It was inspiring. Keep on posting!

Feel free to visit my page conejo vibrador: http://dwellied.bravesites.com/entries/general/step-by-step-ways-of-using-rabbit-vibrator-for-dummies-
 
 
0 #33 jose dennison 2015-08-19 05:24
Vážený pán / pani
ÚVER čo najrýchlejšie do 2 dní. Jose finančné fond Micro Plc osobné aj komerčné, X-mas úver, Dom úveru vo výške 2% úrok rate.Interested osoby by mali kontaktovať úver dôstojník cez e-mail s informácií nižšie:
Krstné meno: ..... PRIEZVISKO: ...... KRAJINA: ....... Telefón: ..... Zamestnanie: ...... AGE: ...... ....... SEX: ...... Rodinný stav: ...... PÔŽIČKA Suma potrebná: ...... MESAČNÝ PRÍJEM ...... PÔŽIČKA DOBA: ..... .Officer Meno: Loan Investičné ponuka E-mail: josedennisonloa ns007@googlemai l.com
Vďaka a Boh žehnaj
S pozdravom,
José
 
 
0 #32 jean95 2015-08-11 16:59
Ahoj
Potřebujete finanční, úvěrové půjčky úvěr v Realu Estate-
Investissement automobil, úvěr dluh umořování consolidation-
Credit Jste přilepená. Kontaktujte nás ještě dnes a udělali jsme
tj částku, kterou potřebujete, abychom mohli dát
 více informací a řeknu vám, co udělat, aby se
 Tento úvěr v co nejkratším možném čase za rozumnou cenu. Vážné a upřímný, prosím, kontaktujte nás.
Mluvím všem, na prodavače k ​​rámu
Finanční, cesta pro úředníky atd ........
Ale hlavně lidé v nouzi:
- Všechny osoby, které nemají přístup k úvěrům v bance.
- Speciální nezaměstnaný nebo nezaměstnaný.
- Lidé v CDD, dočasné smlouvy pomohl všem ...
CDI smlouvy ven.
- Jednotlivci ve finanční nouzi organizovat své
svatby nebo oslavy.
- Předlužení, strčil Bank of France (FICP) a ve světě.
- Také pro investory, kteří chtějí obchodníka
návrat na jejich kapitálu. haimjeanfrancoi
Mnoho pozdravů
 
 
0 #31 Ruth 2015-08-07 17:30
Dobrý den, potřebujete půjčku platit své účty nebo vyřešit
jakýkoli druh finančního problému, prosím dostat do
kontaktujte mě teď prostřednictvím e-mailu:

Nabízíme všechny druhy úvěru.
díky

To je příležitost pro ty, kteří jsou v nesnázích
Finanční a ty, kteří chtějí finanční otřes v jejich
život, nám všechny druhy půjček na pomoc potřebu
finanční stres, mnozí trpí a potřebují pomoc
zlepšit svůj život, mnozí jsou nezaměstnaní a potřebují pomoc
Finanční začít podnikat, mnozí potřebují finanční pomoc
zrušte své účty a zadlužení, je to moudré rozhodnutí
pokud jste v nouzi skutečné půjčky Nyní, můžeme
help you.I am certifikované, zapsané a věřitele
fiar.ponerse kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu
mail: ,
 
 
0 #30 Mr Diego Carlos 2015-07-19 16:24
Dobrý Den,


Použít cenově dostupné půjčky úvěrových spolupracujícíc h COMPANY PLC. Emailová adresa: cooperativeworl

Vítejte na spolupracujícíc h úvěr společnosti PLC, seriózní, legitimní akreditovaného peněz věřiteli, jste obchodní muž nebo žena? Jste v nouzi naléhavé půjčky splatit své účty, nebo dluhy? Potřebujete peníze do vlastního kapitálu, nebo se podařilo rozšířit své podnikání? Už jste byli zase dolů bankami a dalšími finančními agenturami, protože jejich špatnou kreditní skóre? Ty jsou ve velmi hluboké finanční nepořádek a potřebují naléhavou půjčku stavět zpět na nohy finančně? Už jste hledal na dlouhou dobu, nebo krátkodobé úvěry? Potřeba bezpečné a nechráněnou úvěr? Pokud ano, pak se snažit panice jakékoliv více DRUŽSTEVNÍ WORLD úvěr společnosti PLC je potvrzena a schválené kreditní společnosti, kde jsou všechny vaše finanční problémy mohou být minulostí, dáme všechny typy úvěrů, například: vzdělávací půjčky, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, konsolidace půjček, půjčky na auta, auto úvěry, atd Také jsme si půjčit úvěr za rozumnou úrokovou sazbou ve výši 2%, a my rozdávat půjčku všeho druhu: například měny, liber, euro, dolary, Rands a mnoho dalších, budeme půjčovat minimální úvěr Dlužníků od € 5,000.00, zatímco maximum je € 200,000.000. Stojíme jako médium pomoci těm, kteří jsou v každém finančních potřeb.

Worry ne více, takže laskavě dnes a požádat o Snadná půjčka pro realizaci své plány a být úspěšný v životě. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu (cooperativewor l ) Pro více informací o naší úvěrový program. Také můžete použít on-line, vše, co potřebujete udělat, je kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu na (cooperativewor l ).

Požádat o půjčku dnes S výše úvěru a dobu trvání, snadno a rychle se dostat. 2% úrokové sazby a měsíční platby splátky.

Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu pro více informací o Jak získat úvěr od této společnosti:

E-mail: cooperativeworl
 
 
0 #29 Illuminati officials 2015-07-19 01:38
Zdravíme vás z velmistrů JOIN Iluminátů z Jižní Afriky, USA, nebo kdekoliv v dnešním světě, zbohatl, FAMEOUS, A vlastnit POWER. Registrace nových členů je nyní otevřena nyní online !!!!! Výhody, které novým členům, kteří se připojí Iluminátů.Cash Odměna USD $ 600,000.00 USD New Elegantní auto snů v hodnotě USD $ 200,000.00 USD Dream House koupil v zemi svého vlastního výběru jeden měsíc dovolené (plně splacený) ke svému snu turistické destinace. Jeden rok Golf Členství balíček VIP zacházení ve všech letišť na světě celkovou změnu životního stylu přístupu k Bohemian Grove měsíční platbu ve výši $ 500,000.00 USD na váš bankovní účet každý měsíc jako člen jednoho měsíce objednat schůzku s Top 20 světových vůdců a Top 30 Celebrity ve svět. V případě zájmu nás kontaktujte
illuminatioffic
 
 
0 #28 Mr. Jeff Michael 2015-07-17 01:42
Dobrý den,

Jste obchodní muž nebo žena, ?, Potřebujete úvěr? Máte zájem o jakýkoliv typ úvěru? nebo jste v jakékoli finanční šlamastyky, nebo potřebujete prostředky na zahájení vlastního podnikání? Potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo splatit své účty, nebo začít pěkný podnikání? Máte nízké kreditní skóre a ty jsou zjišťují, že je těžké získat kapitál úvěr od místních bank / dalších finančních ústavů? Potřebujete úvěr nebo finančních prostředků pro
Důvod, jako jsou:

Osobní úvěr
Obchodní úvěr
Home Equity Loan
Dluh Konsolidace půjček

kontaktujte nás prostřednictvím firmy e-mailem na: jsemkffloaninve

Díky jak očekáváme vaše rychlá reaguje.
S Pozdravem,
Jeff Michael
 
 
0 #27 Dr Dagama 2015-07-08 07:20
Jsem pan Jorge Dominguez, legitimní, dobrá pověst peníze věřitele. Jsme firma s finanční pomoc. Platíme finanční prostředky pro lidi, kteří potřebují finanční pomoc, které mají špatnou kreditní nebo potřebují peníze na zaplacení účtů, aby investovali do našeho úvěrového negocio.otorgar pouze úroková sazba ve výši 2% a minimální doba trvání 6 měsíců a maximální doba trvání 30 let. Chci, aby tento prostředek používat, aby informovala, že jsme poskytovat spolehlivé příjemce pomoci jak budu rád, aby Vám úvěr. Poskytnuté služby zahrnují;
* Refinance
* Domácí Kutily
* Investiční úvěr
* Auto Úvěry
* Konsolidace dluhu
* Obchodní úvěry
* Osobní půjčky
* Mezinárodní úvěry.
* Hypoteční
coreo eletronico kontakt:
 
 
0 #26 owen 2015-07-04 12:23
Potřebujete naléhavou půjčku (fondů)? Pokud ano, kontaktujte nás emailem: owenfinane88@gm ail.com
 
 
0 #25 Ron Collins 2015-06-24 17:13
Do not use all of these Private Money Lender here, there are not legitimate and if they have a free email account tag i.e. yahoo, gmail, hotmail, live etc then they are not legitimate. If they have telephone number with international dialing codes from Nigeria, India, UK, Singapore and France then you have to beware. A legitimate company would have a genuine website, personalized email address/account and based in the country they claim they are. I would recommend anyone looking a a serious/honest loan lender to visit: DAVID HERLEY FINANCE HOME BASED IN THE USA and their reputation speaks louder than others in the industry when it come to obtaining all kinds of loan, mortgage, debt consolidation and Real Estate Loans. Their full website information and contact details are tel no: +1 (321)-323-1809, Website: www.dherleyfinancehome.net or Email: loans@dherleyfi nancehome.net located in Orlando, Florida. USA. Skype: dherleyfinance
 
 
0 #24 Bishop Berry Smith 2015-06-14 10:50
Ahoj,

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, dům, auto úvěr,
studentské půjčky, konsolidaci dluhu úvěry, nezajištěné úvěry, rizikový
kapitál, atd .. Nebo jste byli odmítl úvěr od banky nebo
Finanční uspořádání jednoho nebo více reasons.You spíše jejich cti
Řešení! Jsem Bishop, soukromé věřitele, půjčování podnikům a
jednotlivci v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2%. Máte zájem?
Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin.
CONTACT: bishopberrysmit
Podrobnosti Aplikace

Jméno:
Datum narození:
Pohlaví:
Stav:
adresa:
umístění
Status:
PSČ:
Země:
Telefon:
E-mail:
Státní Účel úvěru:
Výše úvěru:
Půjčka Doba trvání:
Měsíčního čistého výdělku.

Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací.
Doufám, že to slyším od vás.
Díky a Bůh vám žehnej,
Bishop Berry Smith
 
 
0 #23 JOHN LARRY 2015-06-14 01:16
Dáváme z úvěrů na kterékoli části světa, nabízíme všechny druhy a typy úvěrů, s pohodlnou splácením, naše úrokové sazby je 3% v Zrušit trvající práce, bez ohledu na umístění nebo úvěru k získání úvěru Email: unitedfinance26
 
 
0 #22 Pan BOB Britten 2015-05-14 09:53
Pozor Vážené zákazníka.

Děkujeme za vaši odpověď na naši finanční nabídku, Všimněte si, nabízíme půjčky ve výši 2%, a my jsme rozdávat minimální a maximální úvěr ve výši $ 3,000USD na $ 10,000,000USD Zájemci by měl žadatel vyplní žádost a dostat zpět k nám prostřednictvím e-mailu pro další postupů a další informace. Jakmile formulář žadatel je vyplněn úvěru termíny a plán splácení bude zaslán na vás a všech dalších informací.

Naše služby zahrnují následující: -

* Investoři Úvěry ..........
* Konsolidace dluhu ...........
* Druhá Hypotéka ...............
* Obchodní úvěry .............
* Osobní půjčky ...............
* Mezinárodní Půjčky ...........

Žádosti o úvěr Form

Plná jména:
Pohlaví:
Stav:
Kontaktní Adresa:
Země: Stát:
Věk:
Měsíční Příjem:
Výše Úvěru:
Doba trvání úvěru:
Zaměstnání:
Účel pro úvěr:
Kontaktní telefonní číslo:

Čeká se k podnikání s vámi.
Pan BOB Britten
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit