Konec národů – převzetí EU a Lisabonská dohoda

End of Nations - EU Takeover & the Lisbon Treaty - Irsko, 2008, 82 m - angl. znění s českými titulky

Film měl původně shrnovat výhody a nevýhody přijetí Lisabonské dohody, nicméně jak jeho tvůrci pronikali hlouběji do celé problematiky, začalo se k jejich zděšení objevovat za Evropskou Unií spousty zjevných lží, manipulací a podvodů. Za pomoci poslanců Evropského parlamentu, právních expertů a výzkumníků Evropské Unie rozkrývají pravou podstatu EU, která spočívá pečlivě ukryta za zavřenými dveřmi, daleko od zvědavých pohledů. Vysvětlují masivní odliv moci od občanů a národů k nikým nevoleným elitám, který tato smlouva zajišťuje. Video podrobně referuje, jak struktury EU skutečně fungují, vysvětluje plný význam a rozsah Lisabonské dohody a ukazuje její reálné důsledky – konec suverénních národů v rámci EU.

Chtěli jsme udělat dokument o pro a proti Lisabonské smlouvě, ale objevili jsme něco o hodně horšího. Uslyšíme od samotných členů Evropského parlamentu a vědců, že z názvu Lisabonské smlouvy bylo vyjmuto slovo „ústava“ a zůstalo tam 98% toho co Francouzi a Nizozemci odmítli. Udělali také smlouvu nečitelnou a podvodnou. Jejich záměr skrýt skutečnou podstatu smlouvy přiměl vědce hledat ještě hlouběji. Jejich podvod se obrátil proti nim a odhalil, že 26 zemí EU zradilo své občany tím, že jim nedali právo hlasovat o smlouvě. Pouze Irsko má možnost to zastavit. Pouze v Irsku bude referendum, které může zachránit svobodu a demokracii v EU, tím, že bude hlasovat „NE“. A nenechte se zmást, Lisabonská smlouva je tyranická a změní demokracii, jak uslyšíte od poslanců. Toto je největší hrozba Irsku od té doby, co jsme získali nezávislost. Osudy půl miliardy lidí leží v našich rukou.

ČÁST I: Je to nečitelná ústava?

Host: Jens-Peter Bonde Dánský poslanec EP Nová smlouva má o 8500 více slov než ta původní Ale když dostali instrukce od Sakrozyho, udělat z toho mini-dohodu Evropská rada dostala za úkol změnit font, aby bylo méně místa mezi řádky Proto má i přes 8500 více slov o 62 stránek méně Takže tímto způsobem se z toho dá udělat mini-smlouva Způsob, kterým pracuje EP není příliš sympatický V tomto případě udělali rozhodnutí mezi premiéry že o tomto textu by se nemělo nikde hlasovat v referendu Pak se to snažili obejít i v Irsku, ale zjistili, že to není možné Protože soudy v této zemi jsou stále moc nezávislé Gratuluji Měli by jste vědět, že to, co bylo doteď zveřejněno Podepsané premiéry Je to text, který oni nikdy nečetli Nikdy Proč? Protože se to nedá číst Toto není smlouva Je to 300 stran odkazů na 3000 dalších stran v jiných smlouvách A dá se to číst jenom pokud se budete koukat do ostatních dohod pro referenční body Uděláme to za vás, aby jste měli čtenářsky přívětivou smlouvu jak jen to bude možné Evropská rada se rozhodla, že žádná instituce v EU nesmí zveřejnit zpracovanou smlouvu, která se dá číst předtím, než bude smlouva schválena 27 členskými státy To je usnesení Ústavní odbor EP se jednomyslně rozhodl, že čitelnou verzi zpracované smlouvy Nebude možné mít Protože vyšší síly rozhodly, že ji nedostaneme Toto je průvodce některým ministrům Nechceme, aby jste text četli Rozkaz je: Podepište! Protože Francie a Nizozemí hlasovali „NE“ Je tu velký problém s Velkou Británií, protože nesouhlasí s ústavou Wallström (komisař EU) se ohradil, že slovo „ústava“ bylo ze smlouvy vyřazeno Bertie Ahern byl jedním z těch, kdo chtěl odstranit slovo „ústava“ Wallströmová se proti té myšlence postavila, protože potom už to bude fungovat jako ústava A nechcete, aby lidé říkali, že to nevěděli A ona tvrdila, že by byla chyba to slovo vynechat a měla pravdu Takže musíme mít ústavu, nebo soubor pravidel, hodnot, nebo čehokoli Dá se to nazvat jenom jako ústava. A původně jsme se taky dohodli na termínu ústava. Takže odpověď na otázku, v roce 2008 po francouzských volbách jsme se k tomu vrátili Odkloníme se od termínu ústava, ale doufejme, že obsah se moc nezmění od toho, Na čem jsme se dohodli před dvěma nebo třemi lety Takže poté změnili vzhled Odstranili slovo ústava z titulní strany Ale pokud si ověříte výpis z Lisabonské smlouvy číslo 27, máme tam znovu slovo ústava Protože to odpovídá stávajícím soudním případům, výsledkům ze soudu z Lucemburku Mezi nimi máme verdikty, vysvětlující, že Evropský právní systém, je ústavní systém Od prvního případu v ’86, od roku ’91 je to přímo verdikt soudu Snaží se odstranit dědictví francouzské revoluce, právo lidí a národů na sebeurčení To je jádro celé věci Země už si nebudou moci určovat vlastní politiky Irové už to nebudou moci učinit na základě téhle anti-demokratické dohody To je důvod, proč by jsme smlouvu měli odmítnout a poslat jí zpátky Byla jsem nedávno v letadle s Charliem McCreevy (komisař EU) Když jsme vycházeli ven, zasekli jsme se spolu v uličce Zeptala jsem se „Hej Charlie, co se stane, když budeme hlasovat ne?“ Nemáme plán B. Nepodařilo se nám tuhle záležitost projednat. Samozřejmě že jste to projednali, co se stane, když budeme hlasovat „NE“ Nemáme žádný plán B Řeknu ti, pokud budeš chodit za Iry a budete to zesměšňovat Nebo je budete zastrašovat, nebo cokoli tak to budou brát vážně Není to zdvořilé Ukažte dobré argumenty nebo ukažte smlouvu Můžete je přimět hlasovat „NE“ jenom takovými taktikami Řekla jsem Charliemu o panu Cohn-Bendit, který je viceprezident zelených v EP Byl studentský radiál a účastnil se Pařížských nepokojů Byl to poslanec za Francii, a nyní je to poslanec za Německo Napsal dlouhý článek v Irských Times, že pokud budeme hlasovat „Ne“ dostanou nás z Evropy Tak jsem to řekla Charliemu a on na to „Aaaale“ Charlie, oba víme, že neexistuje žádná právní možnost vyloučit někoho z EU Francie není vyloučená z EU když hlasovala v referendu proti Ne, to není možné Nemohou to prosadit souhlasem 27 států Nemohou vyhrožovat o vyloučení z EU a tak podobně Stávající smlouvy zůstanou beze změny A máme na ně všichni stejné právo Ale řekneme NE této nové smlouvě

ČÁST II: Na milost Evropských soudů

Pohyb za prací může být užitečný, nadvýroba škodlivá pro ekonomiku zejména pro střední třídu složenou z velkého množství lidí V roce 2004 se EU rozšířila o 10 nových států kde žije 75 miliónů lidí Většina ze zemí bývalého sovietského bloku 12 z patnácti původních zemí EU zabránilo vstupu pracovní síly na vlastní trhy Pouze Irsko, Británie a Švédsko plně otevřely hranice těmto novým členům Což přineslo velké množství imigrantů v krátkém čase Zákon, který měl velký dopad na křehkou rovnováhu pracovních sil Většina původních zemí EU později změnila názor a vpustila pracovníky dovnitř Podobně jako v otázce Laval, je možné, že litevská společnost přijde do Irska A platit zaměstnance 8.50 Euro Takže obecně to posune platy dolů Bude to znamenat konec sociální pomoci, což už v Irsku vidíme Například špatné zdravotní služby atd. Pošty jsou privatizovány a už v nich nebude žádný sociální prvek Nebude to vadit bohatým, protože ti z toho budou mít profit Polští pracovníci jsou skvělí nejsou s nimi žádné problémy Největší důsledek je, že musíte pracovat za menší plat aby jste si udržel práci A když přičtete znehodnocení nemovitostí, které může přijít Uvidíte opravdové utrpení Pokud se tohle stane, uvidíte opravdové utrpení Pokud budeme hlasovat ANO a tyto věci se stanou Pokud přijdou takové společnosti a přijde pokles platů Pokud se Irové rozhodnou, to se nám nelíbí, takhle to nechceme Jak obtížné to bude změnit to na Evropské úrovni To se stane v každém případě Bylo o tom rozhodnuto už v prosinci Neměli byste se bát jenom většiny hlasů v parlamentu, Měli by jste se také bát soudů v Lucemburku Soudy mohou využít rozšířenou spolupráci a pravomoc prosadit svou vůli Uvedu vám příklad 18. Prosince 2007 (směrnice EU 96/71) Těsně před Vánoci Soudy v Lucemburku udělaly velmi důležité rozhodnutí s dalekosáhlými následky V takzvaném případu Laval Lotyšská firma šla do Švédska vybudovat školu s Lotyšskými platy Švédské odbory neměly problém s tím, že cizinci přišli vybudovat školu ale trvali na tom, že ti, kteří přijíždějí do Švédska by měli dostávat Švédské platy Tento případ byl u Evropského soudu a Švédsko prohrálo Takže nyní je v Irsku legální a Lisabonská smlouva to potvrdí formálně Tím, že přijme toto soudní rozhodnutí Dnes je legální pro zahraniční společnost aby přišla do Irska se zahraničními pracovníky a platit je pouze tolik, kolik by je platili doma v Lotyšsku, v Polsku Pokud máte minimální plat na hodinu jako v Irsku 8€ můžete je přinutit, aby platili těchto 8€ jako minimální plat Ale nemůžete je přinutit, aby platili průměrný plat A z toho plynou další důsledky Přijdou a seberou vám pracovní místa, protože jsou levnější Nebo přijdou a budou mít nižší platy, ale vy si budete muset vlastní platy snížit Takže to se stane bez ohledu jestli budeme volit NE? Rozdíl bude v tom, že pokud zvolíme NE, tak zákony na kterých je to postavené… Zatím se ještě můžeme přít v soudních sporech, s Irským právem, právem na práci nebo čímkoli Můžeme použít to, co nám ještě zbývá a bojovat proti takovým věcem Třeba pomocí Irské ústavy Jakmile bude Irská ústava odstraněná, jsme vydáni napospas výkonné moci, a takovému rozsudku Potřebujeme ochranu daňového systému Potřebujeme víc než „To se nikdy nestane“ Protože se to opravdu děje Potřebujeme ochranu. Pokud někdo přijde do Irska pracovat, není na tom nic špatného. Ale musí pracovat na stejné úrovni jako Irové Potřebujeme ochranu citlivých témat, že si budeme o těchto věcech rozhodovat sami 10% z irské populace jsou takzvaní „NovoIrové“ Před deseti lety, to bylo 1,5% Když se připojily nové státy EU 1.1.2004 Rozhodli jsme se otevřít trh těmto novým státům, a udělali jsme to EU, která byla postavena na základě 9 nebo 10 zemí Jich má najednou 27 a brzy to bude 30 V příštích 20 letech přibude v Evropě 20 milionů vyškolených pracovníků z Afriky a Asie A budou si vybírat zemi podle toho, kde budou žádáni Tak hodlá EU řešit problémy se stárnutím Každá rodina má syna, dceru, strýce nebo tetu, která byla v této situaci Je to naše práce a naše platy, co je ohrožené Vaxholm-case (= Laval case) bude ve Švédsku, Dánsku a dalších státech velký boj. Zejména ve Švédsku a v Dánsku, protože nemáme minimální mzdy V Dánsku můžete pracovat za 40 centů na hodinu 85% pracovníků je v odborech, takže nikdo nepracuje za 45 centů Ale není na to zákon Takže když se to zavede v Dánsku Můžou Lotyši legálně pracovat v Dánsku za 45 centů

ČÁST III: Lidská práva

Jednou z největších změn v Lisabonské smlouvě je, že předáme naše trestní právo do rukou Evropské Unie Místo aby byla naše práva zakotvena v ústavě a chráněna nejvyšším soudem Budeme nyní na milost soudců Evropského soudního dvora Je to neobyčejně hrozivý návrh a měli bychom si být velmi vědomi předání tohoto práva. Pokud existuje nějaký Irský zákon, který je v konfliktu s Evropským Pak vítězí Evropské právo Jednou z dalších velmi důležitých věcí v Lisabonské smlouvě.. EU Charta základních práv a svobod, která obsahuje dobré věci, jako svobodný pohyb Svobodu projevu, právo na život, právo na veřejné zdraví atd. Tato práva jsou zakotvena v Chartě a zní to super Ale důležitá věc je, že Evropský soud bude mít poslední slovo v rozhodování o našich právech Mluvil jsem teď se všemi kromě Kathy S ohledem na článek 40 Irské ústavy (Rychlý a spravedlivý přístup) Máme důvod se domnívat, že Habeas Corpus už nebude existovat, pokud tato smlouva projde Zajímal by mě váš komentář k tomuto. Pokud budete zatčen například ve Španělsku nebo ve Velké Británii pro podezření z trestného činu Pak se Irský soudce zeptá pouze na vaše jméno A pokud je vaše jméno v seznamu podezřelých Irské úřady vás musí vydat k případnému čtyřletému vězení, než se vůbec dostanete před soud To je šílené To je možné V mé zemi je salmonela častější příčina úmrtí než terorismus Takže se držíme zásady, že můžete být vězněn maximálně 24 hodin A pokud vás potom soudce neodsoudí, tak jste volný muž Jakým zákonem se toto děje? To už je v platnosti, je to také součást Lisabonské smlouvy Rozdíl je v tom, že nyní to může být uděláno jen pomocí „kvalifikované většiny“ Ve smlouvě ale je, že pokud jste podezřelí z terorismu, Irský soudce se vás ani na nic neptá Jen doručí osobu ke Španělskému nebo Britskému soudci Toto může být uděláno na základě paragrafu o domácích záležitostech Podle mě je to pokrytectví Nedebatuji o tom, jenom vysvětluji, jak to je V Irské ústavě máme tzv. Habeas Corpus, obžalovaný musí být předveden před nezávislý soud Pokud se EU rozhodne, že Habeas Corpus nepatří do Charty EU, jak je to v některých zemích Charta základních práv s svobod v EU jde ještě dál Zahrnuje velmi širokou oblast, a to otevírá možnost, že soudy EU budou rozhodovat spory V oblastech ve kterých zatím nevíme jak můžou rozhodnout Nevíme, jaké mohou ty spory být, ale teoreticky je možné rozhodovat i těchto základních právech A cílem je sjednotit celý právní systém v EU Pokud chtějí vybudovat super-stát, není důvod mít víc typů práv Zabývajících se trestním právem, Habeas Corpus, nebo čímkoli jiným Většina kontinentálních zemí nemá soud pomocí poroty Británie, Irsko a většiny ostatních anglicky mluvících zemích, je mají Takže tyto národní rozdíly ve vysoce citlivých oblastech můžou být zasaženy, pokud bude mít EU takovou moc Ale proč dávat EU moc rozhodovat o našich právech? Máme právo na svobodné vyznání V Lisabonské smlouvě je to nelegální Lisabonská smlouva dokonce ustanovuje i náboženství

ČÁST IV: Co vlastně způsobilo Keltského tygra?

(Irský exponenciální hospodářský růst na počátku 90. let) Jedna z nejčastěji se opakujících lží je, že EU je zásadní pro naši ekonomiku To se dokazuje pomocí společného trhu s EU Nicméně mnoho zemí v Evropě jako Norsko nebo Švýcarsko Má k tomuto trhu stejný přístup, aniž by byli v EU Otázkou je, zda je reálné bohatství tvořeno podnikateli a zaměstnanci Nebo jestli ho tvoří byrokraté a politici v Evropě Je tu reálná ekonomika a peněžní ekonomika Pokud změníte peněžní ekonomiku, musíte změnit reálnou ekonomiku, aby fungovala v tomto novém systému Skutečným důvodem hospodářského růstu Který tu byl v -93 a -94 bylo, že 1993 – 2001 jsme poprvé měli nezávislou Irskou měnu A nechali jsme ji, ať si dělá co chce Předtím jsme se snažili držet měnu na úrovni Stirlingu nebo německé marky Pak jsem viděla premiéra, který říká, jak byl Keltský tygr (hosp. růst) prospěšný Jak to bylo dobré pro Irsko A já si nemyslím, že by se měly takové věci dít, je to národní téma Takže to nebyla EU, která by způsobila Keltského tygra, ale obyčejní lidé? Jsme vstoupily do EU v -73. v 80. letech jsme měli propad, měli jsme čtvrt milionu emigrantů a 16% nezaměstnanost Další státy z EU, Německo a Francie měly velmi špatné výsledky V Německu ještě donedávna. Takže EU rozhodně není recept na prosperitu Z velké části jsme byli odpovědni za špatnou situaci 80. let sami Ale následující nezávislá měna od roku 1993 Od té doby, 1993 – 2001 byl zdrojem Keltského tygra, o tom nemám pochyb Tempo růstu se zdvojnásobilo. Pořád to bylo 3-4% po desetiletí, najednou to byl dvojnásobek Co se stalo? Uvolnili jsme měnu, dali jsme jí velmi konkurenční kurz Americké společnosti byly samozřejmě šťastné z takového kurzu Protože se nám dařilo lépe exportovat Zajímavá statistika je, že Norsko, Švýcarsko a Island mají větší import do EU než my Je to tím, že mají všechny ekonomické výhody, ale nemají nevýhody způsobené členstvím. Norsko je také Keltský tygr, což nám nikdo neříká, protože je to nepohodlná pravda Ale jejich růst je udržitelný, protože náš byl založený na hodně faktorech Ale nemohlo to vydržet, protože nemáme vlastní ropu, už nemáme vlastní rybáře Farmáři jsou tak moc regulovaní Norsko má vlastní ryby, vlastní neuvěřitelné nerostné zdroje Hydroelektrárny a tak dále a importují energii de Evropy Ale teď jde Dolar dolů, Euro nahoru, což nás dělá méně konkurenceschopné A už nemáme žádnou kontrolu nad naší měnou Kontrola peněz přešla do Bruselu, když jsme se připojili do Eurozóny Vzdali jsme se většiny našich rybářských oblastí Myslím že největší skandál byl, že naši rybáři byly vyšachováni od začátku Mluvila jsem s mužem, který vyjednával vstup Islandu do EU, veřejný zaměstnanec a eurokrat Byl ve skupině, která vyjednávala vstup Islandu do EU, řekl, že důvod pro stažení byl, co se stalo Irskému rybářství To byl zásadní důvod, proč se rozhodli nevstoupit Také jste zmínil, že jsme měli boom v pozdních 90. letech ceny domů stoupaly Pak jsme vstoupili do Eurozóny, což nám dalo nižší úrokovou sazbu, téměř na jednu polovinu Což udělalo boom ještě větší, protože když máte zrovna boom A ještě zlevníte půjčky, což se stalo, když jsme vstoupili do Eurozóny, bude se půjčovat ještě víc Takže myslíte, že by to způsobilo ještě horší ekonomický kolaps? Způsobilo to boom, zejména boom v cenách domů A pokud by jsme měli vlastní centrální banku, udělala by to více konzervativně A nesnižovala by úrokové sazby Záleží na tom, když si chcete půjčit, chcete nižší úroky, když chcete spořit, chcete vysoké úroky Někteří lidé by rádi pořád levné úrokové sazby, ale není vždycky dobré mít moc levné úroky Někteří lidé by si vzali úvěrů až nad hlavu A jsou v pasti, protože nemohou splácet úroky z hypotéky, navíc cena domu jde dolů Znám nějaké lidi, kteří bydlí v 80 let starém domě s dvěma pokoji a malou koupelnou A myslí si, že jsou bohatí, protože cena domu vystoupala na €400 000 Je to stejný dům ve kterém bydleli když byly chudí Takže tento dům zdvojnásobil cenu za pět let Ale je to jen nominální cena, ze které nebudou mít dědici žádné výhody A může spadnout na polovinu v dalších dvou letech Ceny domů klesají, nikdo neví jak moc spadnou, ale já myslím že spadnou výrazně Protože ta bublina praskne? Včera jsem o tom četl článek v Irských Timesech

ČÁST V: Mocenská struktura EU

Tato část vás šokuje. Budete se divit, jak může být takový systém považován za demokracii, natož uskutečněn A proč je záměrně klamavý Všechno z tohoto shrnutí je podloženo a může být prokázáno Rada Evropy Rada se skládá z 27 premiérů zemí EU Prezident EU bude zvolen na základě tajných vyjednávání, místo aby byl demokraticky zvolen Francouzský prezident Sakrozy neformálně navrhl Tonyho Blaira jako prvního prezidenta, který by měl vládnout 5 let Článek 48 dává právo těmto 27 premiérům aby doplňovaly smlouvu podle svého Evropská komise Evropská komise navrhuje zákony a skládá se z nevolených úředníků Předseda Rady bude zvolen z 27 lidí v Další členové budou vybráni předsedou Rady na základě doporučení jednotlivých vlád Z těchto návrhů může tento nevolený předseda vybírat podle libosti Evropský parlament nemá právo rozhodovat o této záležitosti Každých 15 let bude Irský komisař odvolán na dobu 5 let Rada ministrů, obyčejných ministrů jako třeba zemědělství a podobně V EU se nehlasuje o všech zákonech, pokud ale dojde k volbě Tito ministři rozhodnou „kvalifikovanou většinou“ kde mohou rozhodnout 4 největší země Rozhodují převážně za zavřenými dveřmi A dokumenty těchto jednání nejsou k dispozici ani poslancům Evropského parlamentu Evropský parlament, naši volení poslanci mají nejméně práv mohou pouze dávat návrhy Dokonce i jejich možnost dávat návrhy je omezená Nemohou navrhovat nové zákony, mohou dělat pouze dodatky a změny zákonů Nevolení členové Rady EU rozhodují, zda mají tyto připomínky šanci nebo ne Irsko a další malé země ztratí křesla v Parlamentu, jak se budou připojovat nové země z Balkánu Víc než 3000 expertních skupin V EU je víc než 3000 expertních skupin složených z neznámých lidí Tyto týmy mají obrovskou moc Ve skutečnosti 85% všech zákonů EU je rozhodnuto v uzavřených expertních skupinách Rady EU nebo Rady ministrů Poslanci ani veřejnost nemají možnost, aby sledovali tento legislativní proces Lisabonská smlouva předá ještě více oblastí k rozhodování Evropské Unii A pokud jsou v rozporu EU zákony a národní zákony, rozhodují zákony EU Čím se stává ústava EU neplatná Takže základem Lisabonské smlouvy je předat rozhodovací moc od malých států k velkým A také od voličů k nevoleným úředníkům Protože 85% zákonů v Bruselu je rozhodnuto ve 300 tajných expertních skupinách Rady Zákony jsou předtím připravené dalšími 3000 expertními skupinami Komise Jako Europoslanec, nemám přístup k těmto dokumentům, nemám přístup k tomu, co dělají Rada Evropy má ve skutečnosti několik částí Máte radu prezidentů a premiérů Takže jsme zvolili Bertieho Aherna, ve skutečnosti, 12 000 lidí v severním Dublinu Bertieho Aherna Jeho strana ho vybere a on se stane premiérem Pak jde do Evropy a začne s dalšími 26 lidmi vládnout půl miliardě lidí 12 000 hlasů, je docela malý mandát k moci kterou má Podle nových pravidel v Lisabonské smlouvě bude trvalé místo po dobu 2,5 let s jedním znovuzvolením Takže to znamená až 5let trvalého prezidentství To je jeden ze způsobů, jak se z EU stává stát. Protože není žádné další setkání premiérů ani prezidentů, kde by měli trvalé místo po dobu 5 let Nemůžu říct nic negativního o Tony Blairovi Spolupracoval jsem s ním na Evropských záležitostech a je to můj spojenec v bitvě o některé věci Rada Evropy je nesmírně důležitá protože navrhuje zákony a další změny které jsou v Lisabonské smlouvě. Teď vidíme, že každá země má vlastního komisaře, to se změní, bude jich 18 z 27 Počet komisařů klesne o třetinu, což ve skutečnosti znamená Že každých 15 let po dobu 5 let Irsko nebude mít reprezentanta v Radě Evropy Což je platforma k navrhování zákonů, které nás ovlivní. Nebudeme tam mít zástupce. Třetí změna, která se stane v systému rozhodování je, že když volíme komisaře na 10 let z 15 let Už nemáme možnost rozhodovat, kdo tento komisař bude, můžeme jenom dělat návrhy Zaprvé, Rada Evropy má monopol na navrhování zákonů, nikdo jiný Musíte být nevolený, aby jste mohl navrhovat zákony v EU Když tam bude Irský komisař, může se starat o Irské zájmy Lisabonská smlouva ruší trvalého Irského komisaře Je to v podstatě Rada ministrů, kdo dělá zákony na základě návrhů od komisařů Na národní úrovni národní parlamenty ztratí možnost dělat zákony Ale Irský ministr zemědělství bude dělat zemědělské zákony Irský ministr průmyslu bude jeden z 27 kteří budou dělat zákony pro 500 milionů lidí Ministr rybolovu bude jeden z 27 lidí kteří budou dělat zákony pro 500 milionů lidí Zvyšuje se podíl osobní moci jednotlivých ministrů na Bruselské úrovni. Proto je to tak atraktivní Teď řídí Evropu, místo Irska, což je důležitější a je tam jen jeden Ale je tu velká ztráta moci v národních parlamentech a ztráta moci u lidí, kteří volí do parlamentu Takže je to přesun moci od lidí a volených poslanců k vládním ministrům Kteří na Evropské úrovni dělají zákony pro 500 milionů lidí Je to obrovský nárůst osobní moci na úkor demokracie Na úkor práva občanů rozhodovat o zákonech nebo národních parlamentů, které by je dělaly Zvláštní systém, kde 27 nevolených komisařů má monopol na návrhy všech zákonů EU Sice je tu Evropský parlament, ale není to normální parlament, normálně v parlamentu navrhují poslanci zákony Ale to není možné v systému EU Evropský parlament nemůže navrhovat nebo schválit žádný zákon. To může jenom nevolený orgán Můžeme navrhnout dodatky a když komisař řekne, že je to dobrý dodatek a má šanci Nebo Rada řekne, že to je špatný dodatek a nemá šanci projít Nevolení zástupci rozhodují, zda je demokracie dobrá Pokud je to dobrý systém, proč ho nepoužít v Irsku? Tady v parlamentu, 100 metru odsud, proč neříct Irskému parlamentu, odteď nebudete dělat zákony Odteď navrhujete dodatky úředníkům v úřadech a na ministerstvech Pak se hlavy těchto orgánů sejdou na tajném jednání A pokud posoudí, dodatek z parlamentu jako dobrý, pak máte vliv Pokud řeknou, že je to špatné rozhodnutí, Takhle dnes funguje Evropa Když se zamyslíte, co znamená demokracie demos = lidé, cratos = vláda Takže demokracie je vláda lidu To se neděje, ve skutečnosti je tu asi 20% co se děje podle tohoto systému Okolo 80% toho co prochází Irským parlamentem pochází od nevolené rady a nemluvíme jen o komisařích Mluvíme také o zhruba 3500 expertních skupinách Problém je, že používáme stejné slovo pro dvě různé věci Demokracie v Evropě znamená proces demokracie Takže to chutná trochu jako demokracie, lidé myslí že když mají poslance, kteří něco dělají, tak je to demokracie Ve skutečnosti Europoslanci nedělají žádné zákony Říkají jen své názory, snaží se upravit zákony pomocí dodatků, které mohou být zrušeny, pokud se Radě nelíbí Takže kdo ty zákony dělá? Evropská komise a Rada Evropy A kdo volí do Komise a Rady? Nikdo. Komisařů je 27 a jsou vybíráni vládou Po schválení Lisabonské smlouvy budou vybírání Komisí EU, vláda může navrhovat jména Ale rozhodnutí bude na Komisi a předseda Komise bude volen Radou Ve skutečnosti za těmito loutkami jsou úředníci a expertní skupiny O kterých se nedozvíme Lidé se snažili zjistit jména lidí v expertních skupinách po celé roky Takže oni dělají zákony a Irský parlament je jenom razítkuje Mohou dělat co chtějí a nemůžeme se jich přímo zbavit Jediní lidé, kterých se můžeme zbavit za to co dělají jsou poslanci v Evropském parlamentu A my jsme opravdu jen lidé co dávají názory a snaží se měnit věci pomocí dodatků Mary Harney (irská ministryně zdravotnictví) nešla do Bruselu hlasovat o zdravotních zákonech Pro několik hlasovala, ale bylo to hodně málo Většina je jich zabalená v balících zákonů pomocí úředníků a odsouhlasená na základě konsensu Na základě handlování, prohazování, prostě konsensus Pak je to zákon pro půl miliardy lidí A s Lisabonskou smlouvou přepíší všechny naše zákony. I ten nejnižší zákon EU je nadřazený naší Ústavě Takže to znamená konec Irské ústavy pokud budeme hlasovat ANO Ano, znamená to konec přímé vlády Protože v ústavě bylo, že lidé vládnou sami sobě Také to zruší všechny zákony pocházející z obou komor našeho parlamentu Takže už to nebude ani nepřímá vláda sobě samotným Takže může v tom být konflikt zájmů? Myslíte expertních skupin? Lidé, kteří provozují Radu a dělají každodenní práci pro Radu Dávají dohromady balíky zákonů Můžou mít konflikt zájmů? Obchodní zájmy a tak? Samozřejmě Uvedu příklad, to samé platí i pro komisi Ve výboru pro životní prostředí byl někdo, koho jsme potřebovali vetovat Většinou nevetujeme, ale tohle byl zvláštní případ Bylo tam několik zainteresovaných lidí, možná z European Medicines Agency A odmítali jsme zástupce kvůli tomu že mnoho z nich přicházelo přímo z farmaceutického průmyslu My jsme byli proti tomu Odpověď na to byla, že pokud odmítneme všechny lidi z farmaceutických společností, Nebudeme mít žádné odborníky, protože to jsou jediní experti Pokud je vyloučíme z důvodu práce v Merck, tak tím pádem jsou to odborníci a musíme je pustit do procesu Uvedu příklad, ještě než jsem byla v Parlamentu, někdo protlačil zákon Obětovali tomu mnoho času a věnovali se otázce Aspartamu A dalších umělých sladidel, protože vyšla spousta studií spojující je s rakovinou, nádory a takovými věcmi Ukázalo se, že v komisi, která byla pro posouzení umělých sladidel byl člověk, který celý život pracoval pro průmysl umělých sladidel Stěžovali jsme si na to, většinu času jsme to ani nevěděli, objevili jsme to náhodou Normálně by jste to ani nevěděli? Normálně by jsme o tom nevěděli, ale z nějakého důvodu na to někdo poukázal Ale je to typické a samozřejmě nenašli nic špatného na umělých sladidlech Donald Rumsfeld (USA, bývalý ministr obrany) byl v čele společnosti, která to prvně vyrobila A také byl součástí výboru FDA který to schválil Umělá sladidla mají ve skutečnosti temnou historii. Aspartam není bezpečný, je poměrně dost toxický Je všude, v Coca-cole, v nápojích bez cukru Problém je, že ho dávají i do sladkých produktů Pokud se podíváte na sladké žvýkačky, i tam je Aspartam

ČÁST VI:

Jedna z velkých změn v Lisabonské smlouvě je, že EU bude změněna na stát se všemi náležitostmi státu Což ukončí suverenitu a nezávislost jednotlivých zemí Změní nás v malé nevýznamné občany totalitárního superstátu, spravovaného elitami pro jejich vlastní prospěch Citace Hanse Eichela, německého ministra financí „Měnová unie se rozpadne, pokud nebudeme následovat všechny důsledky takové unie“ „Jsem přesvědčen, že potřebujeme společný daňový systém“ V Sunday Times, Londýn 23. Prosince 2001 Jedna oblast na kterou je neobyčejný důraz jsou daně, Evropské daně A samozřejmě ochrana daňového systému, který byl důležitý a přilákal zahraniční investory do Irska V současné době to může být změněno pouze jednomyslně Ale pokud se premiéři a prezident shodnou, můžou to změnit na odhlasování většinou Takže jediná věc, která nás chrání od uvalení EU daní je Irský premiér Lidé by měli povstat Je tu předpis, že parlament toto může vetovat Ale pokud premiér a prezident něco chtějí, nenajde se v parlamentu nikdo, kdo by šel proti Jak to dělají s Lisabonskou smlouvou To je teď velká starost. Je to sebedoplňující smlouva s výrazným rozsahem Představte si systém, kde nevolený zástupce může sám sobě rozšířit meze své pravomoci Jedna z klíčových věcí v Lisabonské smlouvě je 50+ oblastí, ve kterých se mohou dělat zákony Problematiky ve kterých ještě nemohou dělat zákony Například trestní právo, policejní právo, imigrační právo, veřejné zdraví, veřejné služby a rozpočet EU Jedná se o velmi důležité otázky, kde je trestní a právní záležitosti, jsou velmi významné protože doteď EU neměla právo rozhodovat jaké jsou trestné činy, nemohla sjednotit soudy Zatím neměli právo rozhodovat o těchto věcech, ale toto právo se k nim přesouvá spolu s právem dělat zákony EU Právo přechází od států, takže Irský parlament, nebo Ir, který volí už o tom nebude rozhodovat Představte si, že každý proces rozšíření moci je nezvratný Představte si, že zákony vytvořené touto obrovskou nevolenou silou nakonec nahradí všechny vaše dosavadní zákony Členství v EU a to, co navrhuje tato smlouva je obrovský přesun moci směrem k EU A poskytnutí většího vlivu velkým státům A vytvoření ústavního základu federace federálního státu Navíc v souladu s ústavou, což je nejdůležitější věc na té smlouvě Poprvé z obyčejných lidí udělají občany dalšího státu, Evropské Unie, kromě Irského občanství A v dohodě je celkem jasné, že pokud je rozpor mezi právy nás jako Irů a občanů EU Tak rozhoduje občanství Evropské Unie Představte si, že tento strašlivý proces je obalen intenzivní propagandou Aby to vypadalo, že je to pro vaše dobro a ve jménu míru Vítejte v Evropské Unii Neexistuje žádné další setkání premiérů a prezidentů, když mají trvalou pozici na 5 let Pak mají zahraniční ministry s vlastní diplomatickou službou, což je úplně nová praktika a dá to EU Další vlastnost státu, vlastní ministr zahraničí V ústavě, kterou zavrhla Francie a Dánsko se to opravdu nazývalo „Ministr zahraničí“ V Lisabonské smlouvě se jmenuje „Vysoký zástupce pro zahraniční a bezpečnostní politiku“ Je to jen změna názvu, malý rozdíl mezi Lisabonskou smlouvou a ústavou, kterou Francouzi a Nizozemci zamítli. Jen změna názvů. Některé symboly Evropské ústavy odmítnuté Francouzi a Nizozemci zmizely Ale základ je stejný Dokonce i Valerie Giscard d’Estaing (francouzský ex-president), si poblahopřál Že 98% jeho ústavy bylo zachováno i v Lisabonské smlouvě Nejdůležitější je, že Evropské unii byla dána ústavní forma vůbec poprvé To jí oddělí od členských států Jinými slovy, Evropská unie poté, co bude schválen Lisabon Může podepisovat smlouvy ve všech oblastech své moci s jinými státy. Jen státy podepisují mezi sebou smlouvy Státy nepodepisují smlouvy s… se sportovními organizacemi nebo s jednotlivci. Státy podepisují smlouvy mezi sebou ale Evropská Unie bude mít právo uzavírat smlouvy v rámci své moci Což jasně ukazuje, že jde o stát Dostane vlastní hlas v OSN odděleně od členských států To v současné chvíli není možné, protože EU je svůj vlastní členský stát Ale Lisabonskou smlouvou se jí dá nový status, bude jí udělena právní zosobnění Takže po Francii a Nizozemí máte možnost být třetí národ Který v Evropě odmítne sloučení politických sil což nás otevírá do světa A ničí jednu po druhé naše důležité vazby Mluvila jsem s odborníkem z jedné komise o LNG kapalný dusíkatý plyn Plánují udělat terminál v Kerry A je to velmi velmi nebezpečné Protože komprimují plyn na 600 atmosfér Velmi jej podchladí, přepravují ho v lodích o velikosti třech fotbalových hřišť, 3 míle okolo nesmí nic být A pokud se něco stane, jako že se občas něco stává Máme výbuch jaderné bomby mínus radiace Takže chtějí udělat překladiště v Kerry Řekla jsem mu, „Když Brusel rozhoduje o energiích Nemám pravdu, když si myslím, že dají všechno nebezpečné a špinavé na okraje?“ Jinými slovy do mého obvodu? Řekl: „Samozřejmě. O tom není pochyb. Pokud je to nebezpečné a špinavé, obětují pár farmářů na okrajích“ Je to jako vaše vlastní tělo, pokud hladovíte, co vaše tělo udělá? Chrání své centrum, drží mozek při životě, drží srdce při životě, chrání centrum Když je zima, obětuje prsty, třeba i ruce nebo nohy drží teplo u centra Takto chrání centrum. Pokud budeme mít energetické problémy, o kterých mluví, budeme chránit Frankfurt a Berlín Paříž a Londýn, nebudou se zabývat Irskem Mám tu citát od Belgického premiéra Řekl: „Potřebujeme evropskou obranu evropskou armádu Nejen na papíře, ale sílu schopnou operovat na bojišti Také mimo hranice EU. Jsem pro silnější Evropu stručně řečeno jsem pro Spojené státy Evropské“ Ano, to je současný Belgický premiér Guy Verhofstadt, což je velký federalista Ale jenom říká to, co dělají všichni ostatní velcí hráči a čeho chtějí dosáhnout V podstatě se jedná o starý sen přeměny Evropy ve velký mocný blok Francie, Německo, Itálie, Holandsko, Belgie a Británie Všechno to byly kdysi imperiální mocnosti Po druhé světové válce, když byly okupovány Francie, Německo, Itálie… Byly okupované, poražené a ztratili své kolonie Poválečný svět je změnil Takže se státy rozhodly, nemůžeme být velcí sami o sobě, pojďme být velcí společně Před Vánocemi jsem stála na letišti vedle dvou obchodníků se zbraněmi Jeli do Irska. Stála jsem vedle nich a předstírala jsem, že neposlouchám a byla jsem zticha Oba byli jižané a přilétali do Irska Bavili se o tom, koho potkají na letišti, říkali že taková společnost je opravdu dobrá Na co se budou koukat Jeden z nich se zdál v obraze a druhý byl zřejmě z trochu jiného oboru Jedna z věcí, které řekli byla „To jsem netušil že je mají“ Druhý odpověděl: „Každý je má, jen se o tom nemluví“ Právník Joe Noonan, zapojen do případu 1987 Crotty (= potvrdila potřebu referend u dohod EU) Analyzoval militarizaci EU v Lisabonské smlouvě Poukázal, že v Irsku nebude třeba referendum, pokud Irsko vyhlásí válku spolu s EU Protože je to v rozporu s EU zákonem o obraně Také nutí členské státy, aby zvýšily své vojenské stavy a dali je k dispozici Evropské Unii Co je efektivnější v EU, EU může dělat víc zákonů Mohli by jste říct, že Adolf Hitler byl velmi mocný, Mohl udělat zákon každých 5 minut, byl to diktátor Už nejsme země, nebo národy jsme jen státy Dává to velkou moc centrální moci která pak dělá věci jako je válka v Iráku Nejsem si jistá, jestli je to dobré, možná to slouží ekonomice Ale nemyslím že to slouží lidem A rozhodně si nemyslím, že to prospěje světu. Tyto mocenské bloky To je to, co dělají Citace bývalého Italského premiéra, Giuliano Amatolta, později viceprezidenta EU ústavního výboru „Suverenita ztracená na národní úrovni nepřechází na žádné jiné uskupení Je převedena na anonymní entitu NATO, OSN případně EU Evropská Unie průkopníkem v tomto měnícím se světě států bez suverenity Tato nová jednotka je anonymní a ti kdo ji řídí nemohou být odvoláni ani voleni“ rozhovor s Barbarou Spinelli La Stampassa 13. 7. 2000

Část VII: Efektivní korupce kvalifikovanou většinou QMV

Volba Kvalifikovanou Většinou bude užita u sněmu ministrů Lisabonská smlouva omezí naši moc a předá kontrolu nad Evropou do rukou velkých států Po schválení smlouvy bude slovo „stát“ užíváno nejen jako pojmenování zemí Bude to přesně to, co budou členské státy právně Hlasování kvalifikované většiny má dvě části, které ještě víc koncentrují moc Význam hlasování kvalifikovanou většinou je, že bude založeno na počtu obyvatel v jednotlivých státech A počet ministrů se bude měnit tak, aby reprezentovali takovou populaci Stát s velkým územím a velkou populací bude mít ještě větší moc Konkrétně tito ministři budou mít větší moc volit co chtějí I když to nebude to, co chtějí jejich lidé Nejprve se podívejme na nedemokratický způsob procházení zákona A hezky znící podvodný způsob jak zablokoval zákon Podle QMV alespoň 15 států z 27 musí volit „ano“ Ale tyto státy musí mít také přes 65% Evropské populace, jinak zákon neprojde Podívejme se na populaci EU Evropská unie má 490 milionů obyvatel, takže 65% znamená 319 milionů lidí Takže aby zákon prošel, musí být hlasující státy zastoupeny nejméně 65% = 319M obyvatel Aby zákon prošel Příklad 1: Ministři Německa, Francie, V. Británie, Itálie, Polska a Rumunska se dohodnou na novém zákonu Těchto šest zemí má celkem 326 milionů lidí, což je o trochu víc než požadovaných 65% Ale je potřeba 15 států, aby zákon prošel, takže tato šestice přesvědčí dalších 9 států jako třeba Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko Tak zákon projde pro všechny členské státy To znamená, že zbývajících 12 zemí, Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko Většina z nich jsou zavedené státy EU nemají šanci i když se spojí. Společná populace těchto zemí je pouhých 121 milionů Není to dost aby blokovaly zákon a jsou hodně daleko od pravidla 65% Pokud se tyto země a tři další středně velké země rozhodnout prosazovat zákon Blokování. Pravidla pro státy, které chtějí zablokovat odhlasování zákona Do dneška není na stránce častých otázek EU plně vysvětlen důležitý faktor blokování zákona Chybějící informace dělají jejich článek velmi zavádějící Ale právně jsou v klidu, protože přímo nelžou Jenom pohodlně vynechali důležité informace chytrá chyba, která se jim zamlouvá Na stránkách píšou: „Potřebujete jen 4 státy, které budou hlasovat NE aby zákon neprošel“ Což zní dobře, ale odporuje si to s příkladem kdy 15 zemí volí ANO a vyhovuje velikostí populace Proti 12 které volí NE a zákon tím projde Co neříkají je, že aby jste mohli blokovat zákon, alespoň 4 státy musí hlasovat NE a navíc A populace těchto 4 států musí být větší než 35% Neříkají nic o nutnosti 35% zastoupení populace 35% obyvatel EU je 171 milionů lidí A shodou náhod Německo a Francie mají dohromady 147M obyvatel Potřebují sice ještě 24 milionů, ale stačí aby se přidaly 2 další země, blokaci například Rumunsko a Bulharsko, nebo jakékoli 2 z množství možností Toto je neuvěřitelná moc pro velké státy Příklad 2: Ve sněmu ministrů, pokud 23 bude hlasovat ANO Pro nový zákon, který bude například rozšiřovat moc EU ve prospěch středně velkých států Stačí jen Francie, Německo a dva další státy například Rumunsko a Bulharsko aby jej zablokovali A už jsme viděli, že Rakoskou, Belgie, Kypr… budou bezmocné I když se spojí, protože nesplňují 35% populace Lisabonská smlouva je v rozporu s demokracií, vládou z lidu. Pokud by prošla, nechá lidi v EU v nebezpečné situaci Aby se měnily příkazy, je nutné zkorumpovat stále méně a méně lidí Smlouva nechává moc EU volně ke zneužití Máme 7 hlasů, zatímco velké státy mají každý 29. takže máme čtvrtinové váhy oproti Francii a Německu V Lisabonské smlouvě je to podle populace Jinými slovy, máme 4 miliony, Němci mají 80 milionů to je 1:20 Máme 4 miliony, Británie, Francie, Itálie mají každá 60 milionů, takže je to 1:15 Takže nový systém silně zvýhodní velké státy tím, že se bude hlasovat podle počtu obyvatel To je způsob uzmutí moci velkými státy, takže můžou víc rozhodovat Rozhodvat v jejich prospěch a možná v náš neprospěch To je obrovská změna Německý vliv v Radě se zdvojnásobí z asi 8% na 16% Protože rada bude hlasovat podle počtu obyvatel 15 členských států musí udělat 65% populace Takže aby jste zablokovali zákon, potřebujete 35% populace a alespoň 4 státy Pokud Německo a Francie chtějí něco blokovat, Německo má 82M, Francie 60+M Takže mají asi 140M A je tu pravidlo, že blokovat musí alespoň 4 státy Takže Německu a Francii stačí další 2 státy aby mohli něco blokovat S tímto novým systémem většinového hlasování I v radě, přesto že je to kontroverzní téma je důležité, že naši ministři o tom hlasují Irští ministři budou mít nyní ekvivalent asi 4 milionu hlasů Německý ministr bude mít asi 90 milionu hlasů Britský ministr bude mít 70 milionu hlasů Takže naše 4 miliony budou jako nic A s každým rozšiřováním bude mít hlasů méně, až budeme na 6 Zjistili jsme, že čím více se zajímáte o EU, tím víc je jasné že jde o globální agendu Tento trend je k ukončení národních suverenit a nezávislosti A přidat víc a víc moci do rukou elitám, kteří mají velký vliv nad velkými zeměmi a společnostmi Historie ukázala, jak taková míra moci člověk korumpuje A ukázala jak je snadné zneužít ji k tyranii a represi populace Máme před sebou možnost tvořit budoucnost pro nás a pro příští generace Nový světový řád Svět, kde právo, ne zákon džungle řídí rozvoj národů Pokud se nám to podaří. A ono se to podaří Je to součást širší agendy světové unie k roku 2018 Protože už nyní existují Africká Unie, Pacifická/Asijská Unie, Evropská Unie A nedávno podepsaná North American Union Byla podepsána v roce 2005, a bude složena z Kanady Mexika a USA jako jedné Unie Všechna suverenita těchto zemí je pryč, to už bylo podepsáno Novou měnou v Severoamerické Unii je Amero Můžete si to vygooglit, je to identické s Eurem A to je pak dlážděná cesta směrem k Novému světovému řádu Je s tímto někdo obeznámen, má k tomu někdo co říct? Nevím o tom moc, kromě jedné zprávy pro všechny Evropské poslance o vznikající Severoamerické Unii Byl odeslán asi před rokem Bylo to něco podobného jako Evropská Unie, ale v Americe Navržená měna pro severoamerickou společnost Která je vytvářena mezi Kanadou, US a Mexikem K vytvoření bezhraniční zóny něco jako EU Kanadský dolar, US Dolar a Mexické pesso bude nahrazeno Amerem Přináší otevřené hranice a obchod za každou cenu A mimochodem bez schválení od Amerických voličů nebo US Kongresu Máme opravdovou příležitost k vytvoření nového světového řádu Řádu, kde OSN může využít mírotvorné role k naplnění slibu daného jejími zakladateli Spojení mezi OSN, městem New York a Rockefellerovy nadace je jasně dán Takže můžeme-li pustit video, věřím, že skutečně oceníte co uvidíte V předvečer výročí 50 let OSN Je důležité oslavit nejen jako událost. Od časné historie OSN Rockelfellerova rodina vtiskla ideály všech těchto let Dar od Johna D Rockefellera pro trvalé světové centrum v New Yorku Přijatý dar je pozemek podél Manhattanské východní řeky a má hodnotu asi 8.5 milionu dolarů Ideální místo pro mrakodrap ředitelství. Šest bloků se rozkládá od 42 po 48 ulici Rodina Rockefellerů oficiálně představila jejich dar OSN v březnu 1947 Díky, pane Rockefeller Pane Rockefellere, starosta O’Dwyer, OSN předává své díky vám a vašemu otci za tento skvělý dar Naším záměrem je vybudovat na východním břehu patřičně velkolepé sídlo pro OSN Které bude stát po další generace Rockefellerův dar změnil běh historie A přivedl OSN do New Yorku Je to dar, který dal praktickou a morální podporu mladým Spojeným Národům Dává jim tak možnost uspět tam, kde selhala League of Nations Všichni jsme dostali report s názvem „Směrem k severoamerické Unii“ Víte od koho přišla? Omlouvám se, ale nevím Nevím, od koho to přišlo, nosila jsem to pořád v tašce protože to byla tlustá zpráva Četla jsem o tom v letadle a tak… Tvrdí se, že o Severoamerické Unii neexistují žádné zprávy My jsme určitě zprávu dostali, zprávu o Severoamerické Unii Ale nevím od koho Ale někdo toho udělal 700 kopií a dal nám to do pošty Prezident Bush řekl, že nový světový řád je na pořadu dne a taky na tom pracují OSN je součástí této vlády Teď usilovně pracují na Severoamerické unii To je důvod proč je ve Washingtonu tolik lidí, kterým nezáleží na našich hranicích Mají filozofické přesvědčení, že národní suverenita není důležitá To jsou také důvody, proč jsem silně prosazoval abychom nebyli v OSN kvůli vlastní bezpečnosti a oddanost Rockefellerovy rodiny k OSN nekončí tímto darem Pokračuje dodnes, v zastoupení Davida Rockefellera, kterého máme v úctě V posledních letech vytvořila EU něco, čemu se říká Euro-Lat a já tomu předsedám Je to vytvoření úrodné půdy pro Latinskou Ameriku, aby měla nějaké zástupce Náklady bude platit EU Přivedli jsme jich do Bruselu dvojnásobek Další zpráva, kterou poslanci dostali je o Povoleních v OSN Malé věci jako tato Větší problém je, jak nás různé věci nutí k činům podle návodu OSN Jako rezoluce OSN Tak či onak Nikdo o tom nehlasoval a často bylo rozhodnuto na politické úrovni Později se to objevilo u Evropského soudního dvora S odůvodněním, že jde o rezoluci OSN ohledně toho tématu, nebo prohlášení OSN A řeknete si, odkud to přišlo? Kdo v Evropě o tom hlasoval? A náhle je to přijato skoro jako mezinárodní zákon Globalističtí zakladatelé OSN zjistili, že jít směrem globální vlády přímo je takticky nemožné Nicméně, postupná eliminace národní suverenity regionálním vládám pomocí mezinárodních smluv zněla lépe Evropa nás vidí jenom jako regiony A jsou to regiony různých typů, jsou to regiony ve smyslu rozvoje Regiony založené na rybolovu, více těchto regionů je slučováno a zjednodušeno Také existuje Komise regionů Která je jedna z Evropských institucí Máte Komisi, Radu prezidentů Radu parlamentu, Komisi regionů, Soud auditorů Takže jinými slovy je to samostatná instituce tato komise výborů A hodně lidí se ptá: Kdy se tohle změní a kdy to překoná státy Kdy začnou státy mizet a budeme se zabývat jen regiony A čím dál více politiky je zaměřené na správu regionů než na správu států Mám tu citát od bývalého Belgického premiéra, „Potřebujeme evropskou obranu, Evropskou armádu“ Nejen na papíře, ale sílu schopnou prakticky zasáhnout na bojišti Včetně zásahů mimo Evropské hranice Podporuji silnější Evropu, jinými slovy jsem pro Spojené státy Evropské Ano, to je současný premiér Belgie Guy Verhofstadt Který je velmi silný federalista Ale říká jen nahlas to, co ostatní velcí hráči prosazují Je to v podstatě ten starý sen přeměny Evropy v superstát Francie, Německo, Itálie, Holandska, Belgie a Velká Británie všechno to byly imperiální mocnosti Po druhé světové válce, byly všechny kontinentální mocnosti Francie, Německo.. byly okupovány, poraženy Ztracené kolonie, a tak dále V druhé světové válce Poválečný svět se pro ně změnil Uvědomili si, že nemohou být superstáty samostatně, můžou ale být superstát dohromady To byl jejich hlavní cíl v zahraniční politice a mezi klíčovými politickými elitami A je to hlavní důvod, který žene Evropu směrem k superstátu Kde by měly Francie, Německo, Itálie a Británie hlavní slovo Takže tato touha po moci je základem a citace kterou jste uvedl to ukazuje Ale ukazuje to politické směřování těchto bývalých imperiálních velmocí. Ale není to politické směřování Ale není to pohled státu který byl kolonií a kolonizoval, a oběti Britské kolonizace Irska To není náš zájem. Není v našem zájmu znovu oživit toto impérium Chceme Evropu nezávislou, plnou spolupracujících suverénních států Ne vedenou hrstkou elit aby jsme byli velká síla ve světě Asociace světových federalistů (WFA) je jedna z organizací otevřeně podporující světovou vládu Pravidelně uděluje Globalistickou cenu prominentnímu člověku, který jde za stejnou věcí Bývalý reportér CBS Walter Cronkite byl mezi držiteli ceny WFA Dnes musíme vybudovat federální struktury na globální úrovni aby se vypořádali se světovými problémy Potřebujeme systém s vymožitelným světovým právem Demokratickou světovládu V soukromém přenosu Hillary Clintonová gratulovala Cronkitovi Po desetiletí jste nás informoval o tom, jak se věci mají, dnes vás oceňujeme za boj jaké by věci mohly být EU soustředí svou moc. Jen si říkám, jak to může dopadnout, pokud se dostane do špatných rukou Pokud se dostane do špatných rukou, někdo bude mít velkou moc a to je problém Vždycky říkáme, že se to nestane Ale to je jako kdyby jste nikdy nestudoval historii Co je na nás tak odlišného, že se to nestalo nikdy v minulosti Že jsme tak zvláštní a tak důvěryhodní Myslím že před 100 lety byla větší morálka Ale v celé historii nebylo období, že by jsme mohli říct „nikdy“ Že se nemohl dostat k moci někdo, kdo by dělal strašlivé věci A opakuje se to celou historií. A čím více moci máte, tím víc to korumpuje Takže držme moc na úrovni lidí, protože lidem můžeme věřit Zaprvé, lidé jsou motivováni jinak než elity Lidi motivuje, aby měli jejich děti co jíst Rozhodnutí mají základ v každodenní realitě když jste u moci Spíš než aby byla předána někam dál Vím to z parlamentu, hodně z nich ani nesebere suché prádlo Netuší jak pustit pračku, kolik stojí mléko Je to velmi těžké, kolikrát to vidím Sama často přemýšlím nad tím, jak se to dotkne mé rodiny, jak se to dotkne lidí okolo mě A je snadné nad tím takhle přemýšlet Ale oni jsou jako héliové balónky skoro ve vesmíru s jejich nápady Zatímco na zemi to může být neštěstí a často také je Citace německého exprezidenta Romana Herzoga „Většina lidí má vlastně pozitivní postoj k Evropské integraci Ale také mají pocit, že se něco děje špatně neprůhledný, komplexní a složitá mamutí instituce vyrostla odděleně od opravdových problémů a národních tradic Získává víc kompetencí a oblastí moci Demokratické kontrolní mechanismy selhávají. Ve skutečnosti, že to tak nemůže jít dál“ Článek o Evropské ústavě, napsaný společně s Luderem Gerkenem Die Welt 14. ledna 2007 Takže abych to shrnul dámy a pánové, Nový světový řád se objevuje, je to nový světový řád… Jak jsme objevili, lže se nám pomocí politiků, kteří používají techniky double-speaku, nebo emotivních projevů A / nebo vybranými citáty vytrženými z kontextu které manipulují, aby jste hlasovali „ano“ Nejprve vyvolávají strach a nyní se snaží tvrdit, že jde jen o další nudnou smlouvu Taktika se může změnit, ale techniky zůstávají stejné Bertie Ahern a jiní, kteří o smlouvě mluví opravdu neříkají všechny podstatné věci Mluví širokými pojmy, „budete poškozeni“ nebo „chceme vytvořit větší a lepší EU“ Ale pokud si opravdu projdete specifické návrhy v Lisabonské smlouvě, což je přejmenovaná Evropská ústava nebo přeuspořádaná. Jednotlivé návrhy jsou většinou proti našim zájmům Chceme přijít o veto ve více než 60 oblastech? Chceme aby hlasování bylo podle počtu obyvatel? Kde velké státy s hodně lidmi budou mít víc moci? Chceme být bez EU komisaře po 5 let každých 15 let? Jak je to v našem zájmu? Chceme dát EU pravomoc určovat naše práva? Jaké jsou výhody? Ty je velmi těžké najít Pokud Lisabonská smlouva projde a stane se to, co jste popsal, a budeme v této nové Evropě, Je to ta Evropská Unie ve které by mělo Irsko být? Absolutně ne, je to naprosto nedemokratické, znamenalo by to, že jsme opět provincie Ti kdo bojovali za nezávislost Irska chtěli stát kde by si mohli Irové znovu dělat zákony Aby si mohli sami rozhodovat vlastní politiku chovali by se v mezinárodní politice jako suveréní stát Spojení s Evropským superstátem, který by z nás udělal provincii je opak takového snažení V roce 1916 jsme měli možnost zasadit se o kontrolu vlastních osudů Jaká je to kontrola Irských osudů, když nám bude většinu zákonů dělat Evropská Unie v Bruselu Nebo jim dát víc moci, dělat víc zákonů, což navrhuje Lisabonská smlouva Nebo dát větší moc velkým státům dělat zákony. To nedává žádný smysl Takže pokud to proběhlo a pokud přinesli Lisabonskou smlouvu a odepřeli lidem referendum A v podstatě je to to samé co Francouzi a Nizozemci odmítli Pokud by taková smlouva měla přijít nemám pochyb, že by přišly silné reakce Ze všech Evropských zemí kde jsou nějaké známky po demokracii a lidé mohou promluvit Slyšel jsem citace politiků a premiérů z celé Evropy V základě říkají, že místní lidé o ničem nic neví a neměli by mít moc dělat důležitá rozhodnutí A je nejlepší neříkat jim celou pravdu To je pravda. A v tomto smyslu existuje řada citací okolo této smlouvy Vím o jednom Irském poslanci, který řekl velmi jasně, že „Nevěřím na referendum“ Lidé nás zvolili, my jsme experti, lidé si sami nespraví vlastní odpad My to chápeme a měli by to nechat jenom na nás Byl by to názor většiny? Možná je jen upřímnější než ostatní, tak se takhle vyjádřil Měla jsem dlouhý rozhovor s člověkem z Čínské ambasády v Bruselu A ptala jsem se ho, proč nemají v Číně volby A řekl, že to nemůžou udělat Potrvá dlouho, než budeme mít v Číně demokracii, protože sami víme, kam chceme jít Pokud by lidé hlasovali, hlasovali by pro špatné lidi Byl sebejistý, mluvil o ekonomickém zázraku a o všem ostatním A nic z toho by se nemohlo stát, pokud by nechali lidi zasáhnout A nejsem si jistá z toho co říkal, jestli je to daleko od toho, co plánují lidé v institucích EU Řeknu vám takový příběh Včera jsem byl na skleničce A náhodou jsem potkal právničku z Evropské komise Ona nevěděla, kde pracuji A jen tak z legrace jsem jí nabídnul, aby si přečetla poznámky, které jsem měl v kapse Aby zkontrolovala, zda je to v pořádku, jestli je obsah věrohodný a pravdivý Tak začala číst A v této fázi mých zápisků I Valerie D’Estaing by byl rád že používám tolik jeho slov Řekla mi, „Pokud tohle řekneš, tak se Irové zaleknou a budou volit NE“ Řekl jsem, že o tom nevím, ale je opravdu obsah mých poznámek pravdivý? Řekla že ano, ale občas je lepší neříkat lidem pravdu Pokud se jim podaří aby Irové hlasovali ANO, do čehož dávají miliony, aby přesvědčili lidi o volbě ANO A budou i v televizi, například Bertie Ahern byl v televizi a říkal Jak každá oblast života Irů utrpí, pokud nebudeme hlasovat ANO Co když lidé ve strachu zvolí ANO A za deset let zjistí, že je to nedemokratické a budou chtít svou svobodu zpět? Jak snadné může být uniknout Není to snadné, když ztratíte demokracii může být těžké získat ji zpět Je to jako zdraví, oceníte dobré zdraví teprve tehdy, když jste opravdu nemocný A stejné je to s demokracií Měli jsme v parlamentu petici pro poslance volající po referendu v každé zemi A žádný stát nedostal dost podpisů Většinou to poslanci nepodepíšou, protože nechtějí referendum Pokud bude Irsko hlasovat NE zachráníme demokracii pro 500 milionů lidí? Naprosto. Budeme bránit demokracii nejen pro sebe Ale pro celou Evropu, pro všech 27 členských států kterým je odepřeno rozhodovat Kde je lidem upřeno právo se vyjádřit A ukazujeme na fakt, že Francouzi a Nizozemci to už odmítli a ani my to nechceme A budeme oslavováni po celé Evropě obyčejnými občany Pokud budeme třetí národ, který bude hlasovat NE pro tuto smlouvu Irský trojlístek se stane pro všechny Evropany Kteří neměli možnost volit symbolem demokracie, která nechce zemřít Díky Jak jim můžeme znovu věřit po všech těch výrocích že lidé nerozumí tomu, co se děje Neměli by hlasovat a místní vlády se jen připletly do cesty záměrně udělali smlouvu nečitelnou A vyjmuli slovo ústava aby to mohlo projít v ostatních zemích bez referenda Jak můžeme takovým lidem znovu věřit? Já nemyslím že jim někdo věří Nemyslím že někdo věří jakékoli politické straně nebo jen málokteré a jen pár lidí 20. Února, Evropský parlament hlasoval, zda mají respektovat Irské referendum nebo ne Převážná většina 499-129, hlasoval, aby se nerespektovalo Irské rozhodnutí Ale jak už víte, Evropský parlament je prakticky bezmocný Hlasování byla čistá propaganda, aby jste si mysleli, že se váš hlas nebude počítat Toto hlasování právně nic nezmění Irsko stále může zachránit demokracii pro 490 milionů lidí Je zajímavé vědět, že irský poslanec DeRossa, Také hlasoval, aby se nerespektovalo přání Irů, které předstírá že zastupuje To, čeho se parlament dnes účastní v diskusi a následném hlasování, není nic než masivní podvod Hromadí se tu jen lži, protože nechcete, aby lidé měli referendum, které jste jim slíbili Je to ukázka vůle poltické garnitury vůči občanům Všichni víme pravdu, Lisabonská smlouva je stejná jako Evropská ústava Přesně stejný počet nových kompetencí Přesně stejný počet omezení veta Je prakticky totožná v každém pohledu a je ústavní Protože dává Evropské Unii plné právní zosobnění A nejhorší ze všeho, dává jí možnost vytvářet více vlastních orgánů Dává EU možnost rozhodovat prakticky o všech oblastech našeho života Bylo mi řečeno, že se nemám bát, protože vlajka a hymna byly ze smlouvy odstraněny Tak vytáhněte tu druhou, támhle máte další vlajku Je to nesmysl, je to součást stejné lži Pravdou je, že jste příliš zbabělí, aby jste udělali referendum, nechcete slyšet hlas lidí A teď používáte totalitární způsoby jak tu smlouvu protlačit Slyšeli jsme, Danny Cohn Bendit jak prohlásil, že lidé proti smlouvě jsou duševně nemocní Pan Shultz řekl, že nemá úctu k těm, kteří mají námitky. A chovají se jako nacisté v roce 1930 Myslím, že obyčejní a slušní občané v Evropě si sami rozmyslí kdo je ten extrémista A doufám že Irové, ti co věří v demokracii uspějí a vyšlou hlasité a rezonující NE A doufám že vyslyšíte hlasy lidí Nejen vaše, hlasy politické třídy A můžete být osobně spokojeni, ale pohrdání vámi stále roste Objevili jsme, že lidé ze oponou EU mají větší plány, vrátit moc do rukou elit Viděli jste jak jejich sluhové nemají respekt k lidem v Evropě A jak jsou ochotní klamat aby prosadili své plány Bezpochyby EU nepřestane manipulovat ale abychom vyhráli nepotřebujeme dělat nic Zeptejte se sami sebe, je na čase vzít zpět politickou kontrolu nad vlastní zemí? Irská ústava dává moc nad osudem naší země, obyčejní lidé, ne malá elita Máte právo rozhodovat cokoli v této zemi Máte moc ukončit tuto podvodnou vládu EU a nechat přejít tuto temnou dobu Ať členové parlamentu pochopí, že jsou naši služebníci, nikoho jiného Pravda je ukrytá v záznamech ne v tom, co říkají Sami přestaňte volit takové poslance Lidem v ostatních 26 členských státech, kteří nemají právo volit, pomozte zachránit vaší zemi Pokud můžete přijet do Irska Přijďte na Irská fóra a dejte vědět co si myslíte Potřebujeme vaši pomoc. Pro více informací jděte na wiseupjournal.com

Konec národů – převzetí EU a Lisabonská dohoda