Konec hry: Plán zotročení světa

Endgame: Blueprint for Global Enslavement - USA, 2007, 139 min - anglické znění s českými titulky

Alex Jones nám svým osobitým stylem servíruje potenciální a v mnoha případech logikou podepřenou pravdu o tajných plánech na ovládnutí lidstva pomocí stávajícího finančního systému, stínové politiky, mediální cenzury a uměle vyvolaným strachem z terorizmu, na kterém údajně již celé roky pracují účastníci tzv. Bilderberg Group, kteří se pravidelně scházejí minimálně jednou ročně v těch nejluxusnějších hotelech a vilách světa. Setkání jsou uzavřená, pečlivě hlídaná stovkami policistů a veřejnost ani novináři na ně nemají přístup. Konspirační teorie, nebo krutá pravda reality? V roce 2008 rozvířila zájem naší veřejnosti i politiků o Bilderberg Group přítomnost ministra zahraničí Karla Schwarzenberga mezi členy tohoto elitního a vlivného klubu.

Nesčetní lidé budou nenávidět Nový Světový Řád – a budou umírat při protestech proti němu ~H. G. Wells: Nový Světový Řád (1939)

Byl jsem před Komisí Kongresu – abych řekl, co jsem věděl o aktivitách – které mohly vést k pokusu o nastolení fašistické diktatury. Potenciál katastrofálního nástupu pošetilé moci existuje a bude trvat. Samo to slovo ‚utajení‘ je odporné ve svobodné a otevřené společnosti – a my jako lid, jsme neodmyslitelně a historicky – byli opozicí tajným společnostem, – tajným slibům a tajným procedurám. President Bush podepsal formální smlouvu – která ukončí Spojené Státy, tak jak je známe – a tento krok udělal bez souhlasu – Kongresu nebo lidu USA. Tajné organizace elity světové moci už nejsou tajemstvím. je to známé jako Bilderberg Group. Může být jejich cílem vládnout světu? Jmenuji se Jim Tucker. Honím se za Bilderbergem 30 let. Nikdy s tím honem nepřestanu. Plán Bilderbergu pro celý svět není nic menšího, než světová vláda. Vůbec se mi to nelíbí. Kdo tyhle chlápky zvolil, aby řídili tuhle planetu? Jsou to elitáři. Mají pocit, že by měli řídit celý svět pro své sobecké zájmy. Můžeme teď vidět vynořovat se nový svět. Svět, ve kterém je velmi reálná vyhlídka na Nový Světový Řád. Bilderberg dělá velké pokroky směrem ke světové vládě – a jedině vzdělaná a informovaná veřejnost je může zastavit na jejich dráze. David Rockefeller ve svých pamětech připouští, že chce zničit Spojené státy. Je to zrádce! Je dobře být zpátky v Council on Foreign Relations. („Rada pro mezinárodní vztahy“) Jak Pete zmínil, byl jsem členem po dlouhou dobu – a byl jsem vlastně ředitelem po určitou dobu. Nikdy jsem to nezmínil, když jsem doma ve Wyomingu dělal kampaň za znovuzvolení. Nechť nikdy nestrpíme ony urážlivé konspirační teorie… Potřebuju, abyste opustili soukromý pozemek. Padly nějaké výstřely… Tihleti Bilderbergeři jsou přímo támhle. Trans-Texaský koridor je vitální částí, protože když to zastavíme, – zastavíme Nový Světový Řád přímo tady v Texasu. Tahle věc začala tady – a abychom tuto zem zachránili, zničíme tuhle prokletou věc tady. (‚UDĚLAT PERFEKTNÍ RASU‘ za pomoci Rockefellera a Carnegieho…) Pro prezidenta Spojených států je tu šance- aby uskutečnil onen termín, který užíval jeho otec, – a to je Nový Světový Řád. Váš Nový Světový Řád selže. Humanita vás porazí. Odpověď na 1984 je 1776.

Alex Jones uvádí – ENDGAME

Plán zotročení světa

V blízké budoucnosti je země ovládnuta mocnou světovou vládou. Jednou svobodné národy jsou zotročeny po vůli nepatrné elitě. Úsvit nového temného věku vzchází nad lidstvem. Státy jsou věcmi minulosti. Každý druh nezávislosti je pod útokem – rodina a dokonce i jedinec se blíží záhubě. světové populace bylo eliminováno. Zbytky kdysi svobodného lidstva jsou přinuceny žít – uvnitř vysoce kontrolovaných kompaktních měst, připomínajících vězeňská gheta. Cestování je velmi omezeno. Superdálnice spojují supervelkoměsta – a populaci je bráněno ve vstupu do neautorizovaných zón. Žádná lidská aktivita není soukromá. Superpočítače s umělou inteligencí zapisují a kategorizují každý pohyb. Vězeňská Planeta ovládaná nelítostnými šílenci kontroly – proti jejichž moci nemá nikdo šanci. Toto je vize globální elity, její cíl. Program úplné dehumanizace, kde je věda o tyranii zákonem. Celosvětová síť ovládání – navržená k zajištění monopolu na moc absolutního vládce. Navždy. Náš druh bude odsouzen k této budoucnosti černé můry – pokud se masy neprobudí. k poznání hlavního plánu Nového Světového Řádu a mobilizaci k jeho poražení. Postaveny tajnou skupinou, jsou Guidestones v Georgii – závětí plánu elit na světové náboženství, – se světovým soudem a světovými zákony, a armádou k jejich prosazování. A na kamenech je napsáno, že populace – nesmí přesáhnout 500 miliónů. V tomto filmu se dozvíte, kdo našemu světu opravdu vládne. Uvidíte, jak do sebe zapadají tajné skupiny kulatého Stolu – aby vytvořily tajnou světovou síť. Tyto skupiny řídily záležitosti planety po stovky let. Nyní ve finální fázi se připravují na otevřenou světovou vládu – cíl, po kterém tyrani toužili po celou historii. Dr. Michael Coffman je známým ekologem, který se specializuje na výzkum ekosystémů, – ekologii lesů a klasifikaci ekosystémů. Dr. Coffman hrál klíčovou roli v blokaci ratifikace – Konvence Biodiverzity v Senátu USA. koncept Nového Světového Řádu je tu po staletí, – dostávalo se mu nebývalé pozornosti během druhé poloviny 20. století George Bush senior, president George Bush to použil v mnoha svých projevech – a to znamená, že opravdu chce nějaký Řád – ve kterém máme nějaký univerzální nebo globální typ vládnutí, – ve kterém se každá lidská bytost na planetě Zemi zodpovídá – opatřením, formulovaným na mezinárodní úrovni. Je to velká myšlenka. Nový Světový Řád. President Bush řekl, že ten Nový Světový Řád je tu – a to je to, na čem pracovali. OSN je součástí té vlády. Právě nyní pracují, velmi významně, na Severoamerické Unii. Proto se tolik lidí v Washingtonu moc nestará o naše hranice. Mají filosofickou víru, že národní suverenita není důležitá. A to je také důvod, proč jsem velmi důrazně navrhoval – že potřebujeme nebýt v OSN kvůli naší národní bezpečnosti. je to opravdu pořád to samé, když jdete zpátky historií, – Římské impérium, Sovětský svaz, Hitler a Nacizmus, – Pokaždé se říkalo, že se jde založit – pro normálního člověka – utopie – ideální svět, – když ve skutečnosti, historie vždy ukáže, že se dělá přesný opak. Dávné kořeny Globalismu – Dobývání a impérium je staré jako civilizace sama. Babylon, Egypt a Řecko, – Ti všichni zakládali impéria v pokusu ovládnout svět. Římský systém na svém vrcholu ovládal známý svět. Byly vytvořeny komplexní systémy vlády, aby se ovládly různící se populace. Během periody mezi 15. a 19. stoletím – se vynořila nová impéria a vedla války o nadvládu. Šlechta, stejně jako prosperující měšťanská třída – byla financována hrstkou privátních bank. Mnoho z velkých peněžních domů zabezpečovalo své investice na obou stranách válek. Důmyslné sítě shromažďování zpráv dávaly finančníkům jasný nástroj – proti vládám, nad nimiž pomalu získávali kontrolu. 18. června 1815 – sledovali agenti britského křídla dynastie Rothschildů – jak se císař Napoleon Bonaparte zoufale bil za záchranu své armády – z čelistí britského klešťového útoku. Rothschildův agent byl schopen dostat zprávu o Napoleonově porážce, – Lordem Wellingtonem, do rukou Nathana Rothschilda – celých 20 hodin před tím, než zpráva dospěla do Londýna. Nathan, hlava britského křídla dynastie Rothschildů, – pustil na Londýnské burze fámu, že Napoleon válku vyhrál. a Rothschild byl pak schopen – koupit celou britskou ekonomiku za zlomek hodnoty. Když zpráva o Napoleonově porážce konečně dorazila, akcie zase stouply. Británie byla teď nepochybným vládcem Evropy a Rothschild ovládal Anglii. A ono již dost dominantní impérium rostlo ještě agresivněji. Jeho vojska a byrokracie se šířila po zeměkouli. Slunce na britskými državami nikdy nezapadalo. Bankovní kartel bytněl… a ve skutečnosti někdy od doby kolem 1800 – financoval obě strany téměř každé války, – a samozřejmě dostával úroky z půjček, které poskytoval – vládám na války, které pomáhal vyvolávat a vytvářet. Začátkem 20. stol. bylo Německo povstávající velmocí a vůdčí silou průmyslové revoluce. První světová válka například, – – nebyl absolutně žádný důvod, aby byla nějaká 1. světová válka, – kromě toho, že to byla ideální příležitost pro bankovní kartel – vydělat hromadu peněz financováním obou stran této války. 28. června 1914, byl následník Rakousko-Uherského trůnu – Arcivévoda František Ferdinand zavražděn při veřejné jízdě svým vozem. Černá ruka, Srbská tajná společnost s napojením na francouzskou – a britskou tajnou službu, se k tomu přihlásila. 1. světová válka začala. Zbraňové továrny financované bankami kontrolovanými Rothschildem, – v Německu, Francii, Anglii a Rakousku, financovala všechny strany. Ve válce bylo zabito nejméně 20 miliónů lidí. Byl to konflikt tak hrozný, že lidé slibovali, že už nikdy válčit nebudou. Říkalo se: „Válka za skončení všech válek“. Otázkou je: „Proč chtěli válku?“. Jistě, především šlo o peníze a moc, – ale druhým důvodem bylo, že chtěli založit Společenství Národů. To bylo v jejich plánech po celou dobu a jako důsledek, – jakmile byla válka u konce, nebo těsně před koncem, začali formulovat – tuto myšlenku Společenství Národů, aby se to, co se stalo, nestalo znovu. Staletí praxe učinilo z Britů experty na – skrývání svého impéria za loutkové vlády a komise. Ve jménu zastavení budoucích konfliktů navrhli – aby se země připojily ke Společenství Národů. Jejich skutečným záměrem pro Společenství Národů bylo, aby se stalo základem Světové vlády. President W. Wilson, který se zasloužil o založení – soukromého Federálního Rezervního Systému v USA v r. 1913 – silně podporoval vytvoření Společenství Národů. Woodrow Wilson byl velmi naivním presidentem. Původně byl profesorem, a byl do onoho systému zatažen. (Byl zvolen také díky atentátu na T. Roosevelta p.p.) Společenství se sešlo v Paříži v r. 1919 Ale mnoho zemí rozpoznalo – že se jedná o hrozbu jejich suverenitě a odmítly do něj vstoupit. Rozčarovaná Kongresem USA, který Společenství Národů zablokoval, – založila britská tajná služba s pomocí rodiny Rockefellerů – v New Yorku v r. 1921 Council on Foreign Relations (CFR). CFR zaměstnal nejlepší a nejzářivější postavy amerického života – aby podporovaly růst Anglo-amerického impéria. Uváděným cílem CFR je zrušení všech národních států – ve prospěch všemocné Světové vlády zajišťované nepatrnou elitou. Od roku 1930 se proponenti Světové vlády rozdělili do dvou provázaných táborů: – Fabiánské Socialisty s centrem v Londýně a fašisty v Itálii a Německu. „Národní socialismus užije své vlastní revoluce k založení – Nového Světového Řádu.“ ~Adolf Hitler Zastánci fašismu ve Spojených státech a Anglii věřili – že pro rychlou transformaci světa do Nového Světového Řádu by měla být užita armáda, – zatímco rafinovanější zastánci socialismu říkali – že inkrementalismus (cesta postupných změn) je jistá cesta k světové nadvládě. Major Generál Smedley Butler, oceněný medailí cti Kongresu, – veřejně v roce 1934 odhalil pokus magnátů – zahájit vojenský převrat ve Spojených státech. Válečný hrdina dosvědčil před McCormack-Dicksteinovou komisí Kongresu – že jedni z nejmocnějších mužů v Americe – se ho pokusili získat, aby vedl vojenský převrat, – chtěli ve Spojených státech nastolit národní socialismus. (Gen. Butler odkrývá „komplot“ fašistů) Byl jsem před Komisí Kongresu – Nejvyššími zástupci amerického lidu, – pod přísahou, abych řekl, co jsem věděl o aktivitách, které, – jak věřím, mohly vést k pokusu o nastolení fašistické diktatury. Chtěli po mě, abych vedl organizaci 500 000 lidí – která by byla schopná převzít funkce vlády. Fašisti hluboce zapustili kořeny též v Anglii. Edward VIII, Anglický král byl nucen abdikovat – pro svoji veřejnou podporu Hitlera. Ačkoli byl Německem vedený tábor fašistů silný, – Blok Fabiánských Socialistů byl schopen udržet si kontrolu – nad USA, Ruskem a Anglií. V přípravách a během 2. světové války, – bankéři opět financovali obě strany, stejně jako to dělali za Napoleona. S vzestupem a pádem 3. Říše ležela Evropa opět v troskách. A elita znovu tvrdila, že jedině Globální vládou – může zachránit lidstvo před jistým zničením, a tentokrát – elita uspěje ze založením svého světového orgánu. V dubnu 1945, byla na námořní základně Presidio v San Franciscu, – vítězi 2. světové války založena OSN. Komplex OSN byl pak postaven v New Yorku – na pozemku darovaném Johnem D. Rockefellerem. Krátce potom, co elita založila své OSN na své základně v USA, – nově založená světová rada rychle začala pracovat na další fázi svého plánu: – postupném formování kontinentálních superstátů. (jak nyní jasně dokazuje např. Lisabonská smlouva p.p.) Prvním krokem v třístranném plánu bylo vytvoření Evropské Unie. Unifikace Evropy se zkoušela mnohokrát a byla extrémně nepopulární. Tam kde Napoleon a Hitler selhali v uskutečňování svých cílů silou, – uspějí globalisté v utajení. Britové vedli formaci Evropské Rady v květnu 1949. Londýnská smlouva stvrdila pouze založení obchodu mezi Evropskými státy – tak jako N.A.F.T.A. nebo G.A.T.T. v Severní Americe. Jejím skutečným záměrem bylo formování evropského superstátu. Musíme mít Světovou Vládu, ať už se vám to líbí nebo ne, – konsensem, nebo podrobením. ~James Warburg v Komisi mezinárodních vztahů Senátu 17.2.1950 V r. 1954 se světová elita tajně sešla – V Hotelu Bilderberg v Oosterbeeku, v Nizozemí. Bilderbergská skupina později připustí, že její misí – bylo zformování EU. Jakmile byla EU založena, pod rouškou obchodních dohod, – bude založena Severoamerická a Asijská Unie. Tyto tři provázané superstáty zformují jádro Světové vlády – zatímco OSN bude sloužit jako světový regulátor – a nátlakový orgán nad subregiony třetího světa. Bilderberg Group sestává z hlav všech – řídících skupin kulatého stolu, které spravují jednotlivé země. Představte si elitní strukturu moci jako obrovskou pyramidu – kde jen ona elita z elity je na vrcholku. Skupina byla tak utajovaná, že do poloviny 80. let – ovládaná korporátní média odmítala, že by vůbec existovala. Až do pozdních 90. let zprávy o ní pozůstávaly pouze ze vzácných jednořádkových sdělení. Se vzestupem alternativních médií – přestalo škrcení informací fungovat. Na předměstí hlavního města – se černé limuzíny s kouřovými skly sjížděly k hotelu – kde soukromé bezpečnostní agentury prováděly přísnou kontrolu. limuzíny přivážely krále, špičky politické moci a – průmyslové titány k tajné schůzce, která bude trvat celý víkend. Je to známé jako Bilderberg Group. Může být jejich cílem vládnout světu? Každé 4 roky se Bilderberg schází v Severní Americe – a v červnu 2006 jsme se rozhodli jet do Ottavy – hlavní města Kanady: dějiště setkání Bilderberg. V dlouhé historii Bilderbergu byli reportéři, kteří se snažili – podat o tom zprávy, obtěžováni, zadržováni a dokonce zavíráni. Žertem jsem svého kameramana ujišťoval, že ty hrůzy, o kterých jsme četli – byly pravděpodobně přehnané. Mýlil jsem se. (titulek: ‚Zadržen na letišti‘) Víme, že reportéry na letištích zadržují, nepouštějí lidi. Víme, že lidi posílají do vězení na 3 nebo 4 hodiny – Stává se to pokaždé. No, tentokrát se to stalo Alexi Jonesovi. Připustili, že Bilderberg… že jsou pod tlakem – který na ně vyvíjí vláda, aby se zvýšila bezpečnost, – a proto se to všechno stalo. Ano, říkali mi to dva různí lidé. Probírali se našimi záznamy celé hodiny včera a dnes, – pokoušeli se na nás něco najít, a samozřejmě nic nenašli. Bylo to prostě děsný, – Jezdil jsem po celém světě, a nikdy jsem nic takového neviděl. Byly to hodiny ponižováni, a říkali, „kvůli čemu tady jste?“ – a já říkal: „No, jsem tady od médií, – informovat o politické události, doufám, že budeme mluvit s nějakými členy parlamentu“. Odpovídal jsem na všechny otázky, – Bylo jasné, že nepředstavuji žádnou hrozbu, – bylo jasné, že nemám žádný trestní záznam, – bylo jasné, že jsem od tisku, – bylo jasné, že jsem přijel dělat rozhovory s lidmi. Vypadalo to, že mě vyhostí, – už dříve mi řekli, že mě pravděpodobně vyhostí, – a pak jste se ukázali vy a všechno se změnilo. Takže jaký je teď plán? Můj plán je teď jít a pokusit se o interview s Jimem Tuckerem, – Pokusit se jít tam na tu Bilderberg Group a možná – zachytit některé stále přijíždět a pořád se snažit o tom udělat ten dokument. Takže místo abychom dorazili v 8h ráno, – Když se ti účastníci Bilderberg Group a 100 lidí z planetární elity začali ukazovat, – budeme tu v 3:30 nebo tak, – a uvidíme, jestli zachytíme některé z té elity stále přijíždět. Brookstreet Hotel / Ottawa Kanada Co si myslíte, že za agendu má toto výroční zasedání Bilderbergu. Debatují o útoku na Írán a o tom jak sesadit Hugo Cháveze. Baví se o tom jak zařídit tu Severoamerickou Unii, – jak zničit suverenitu Kanady, USA a Mexika. Takže se baví se o konci Kanady. To je to, co se tu teď děje. Konec naší suverenity. To je to, co se tu teď děje. CNN dokonce informovalo, že tito lidé vydali politické zprávy – prostřednictvím Council on Foreign Relations, který píše ty jejich učená pojednání – o ukončení USA, ukončení Kanady a Mexika. Asi 10 jich přijelo. Přijížděli pomalu, – V typicky černých autech, s něčím, co vypadá jako neprůstřelná skla, – a máme několik záběrů některých z těch lidí. Drží nás pěkně daleko od té budovy, mají spoustu – ochranky, ale bude jich ještě více, až se to rozjede. OK, jenom upozornění, držet se mimo pozemek, OK? Já jsem, já jsem. Tady je hranice, ověřili jsme si to na městě. Ano jste! Díky. Očekáváte nějaké násilí? Přijel jsem sem ze státu New York. Zamluvil jsem si pokoj dlouho dopředu – zapsal jsem se v 10 večer, ale řekli mi, že musím – být pryč do 8:30 ráno. A tak jsem si samozřejmě stěžoval na to, co chtěli, – Nebyl jsem rád, protože jsem byl unavený, řídil jsem docela dálku. Pak jsem se šel dolů najíst a právě – jsem viděl tu hordu ochranky a chtěl jsem se zeptat, – co se děje a ptal jsem se a oni mi řekli, že mají – nějakou svatbu a nějakou recepci, – takže jsem se rozhodl zeptat na víc otázek, protože jsem si myslel – že to je docela divný a potom jsem je viděl z mého okna hotelu, – byli tam vzadu s baterkami a koukali po stromech, – dívali se nahoru do stromů a byli také vepředu před hotelem a pročesávali to… vypadalo to, že pročesávají hotel a tak jsem…se divil, – co se to děje, a vypadl jsem. Ráno jsem se vzbudil, – odhlásil jsem se a pak ten chlápek, co jsem s ním mluvil, – ten poslední chlápek, co jsem s ním mluvil, řekl: „Uvidíte to v novinách.“ No, to jsem čekat nemusel, protože tam byla skupina – lidí a ti mi řekli o všem, co se děje. Teď už nikoho neoblbnou, když tu máte tolik policajtů, – to víte, a zadržení Alexe Jonese na hranicích. Vemte je z obou stran. Jó, ty lumpe! Jó, ty půjdeš do kriminálu, jako Ken Lay! No jo, Tady je jeden. Čau, hej, nejsme tvůj majetek, – nejsme tvý otroci. Překazíme vám ten váš Novej Světovej Řád. Ten Novej Světovej Řád vám překazíme. Chápeš to, – to jsem rád. Vždycky.. Etienne Devignon je čestným předsedou Bilderberg Group, – stejně jako hlavou řídícího výboru. Komise, které velí, vybírá a zve všechny účastníky v každém roce. V posledním desetiletí seznam účastníků – prosákl k novinářům díky informátorům uvnitř. Veterán novinařiny Jim Tucker informoval – o setkáních Bilderbergu po 30 let a fyzicky byl u 20 z nich. jeli jsme zpátky do hotelu, abychom se dozvěděli, zda Jim Tucker dostal seznam pro r. 2006. Poprvé jsem slyšel o Bilderbergu v r. 1975, „nevěřil jsem tomu“, – „To není možné“, „Co k sakru je ten Bilderberg?“. Strávil jsem 20 šťastných let v metropolitních novinách. Celou tu dobu, se mi zdálo: – to se přece nemůže dít, aniž bych o tom věděl. A věc, která na mě poprvé udělala dojem, byly zprávy v r. 1957 – od velkého zesnulého Westbrooka Peglera, široce syndikovaného publicisty. Napsal dva dlouhé články, o tom, jak se přibližně 100 lídrů – mezinárodních financí, hlav států, vysokých úředníků, sešlo – za ozbrojenými strážemi, zavřenými dveřmi na Jekyll Island, úplně odříznutí. Co tito mocní internacionalisté dělají? A proč je to tak tajné? Proč mají ty stráže? Proč je to tak odříznuté? Noviny to absolutně ignorují – ani slovo. V USA nikdo ani muk. Od té doby jsem nikdy nepřestal pronásledovat ty Bilderbergy, nebo celou – tu mezinárodní gangsterskou organizaci, vedenou Rockefellery a – Rothschildy, co manipulují světem pro jejich vlastní sobecké zájmy. Jime, vy jste čekal na ten seznam. Normálně to dostanete první den. nedostal jste ho. Říkají nám, že by mohl být dneska. Jak důležitý je ten seznam? To je absolutní základ, ačkoliv identifikace lidí venku – jak to vždycky děláme, je důležitá také, abychom zjistili, kdo není na jejich vlastním seznamu. V posledních letech někdo z Evropy posílal kopii – s hlavičkou a tak, aniž by se identifikoval. Zatím jsem od něj nic nedostal. No, Bilderberg dostal to jméno v r. 1954 na jejich prvním – setkání jako Bilderberg, v hotelu Bilderberg. je to tak trochu jako Shakespearovo „jak se vám líbí“. Ptají se Shakespeara, „jak chcete nazvat tu knihu?“ a on říká: „Jak se vám líbí“, čímž se myslí: cokoliv jak to chcete nazývat, – ale oni si mysleli, že to diktuje, a tak se ta hra teď – jmenuje: „jak se vám líbí“, ale ten titul nemá s tou hrou co dělat. Takže to je jak Bilderberg přišel ke svému jménu. Nyní se už scházejí půl století, – ta zazobaná třída se schází. Ale rozhodli se, že se musí – scházet systematicky, každý rok, s dobrou přípravou dopředu , – kromě těch menších schůzek během roku. Takže tady doprava Jime? Ne. Tohle je Globální vláda. Vytvářejí program pro svět. Tam vevnitř, právě teď, rozhodují se jestli bude nebo nebude nějaká válka s Íránem, – jestli se daně zvýší, nebo ne, – jestli se sníží, nebo zvýší ceny ropy. je toho samozřejmě víc, než kolik toho teď zjistíme, – ale tyto 3 položky jsou určitě na jejich seznamu letos. Toto je Jim Tucker, dámy a pánové. 27 let píše o těchto podvodnících. Pane Tuckere, rád vás vidím. Média říkala, že je blázen, že nic takového neexistuje. Teď to mají. Rád vás vidím. 120 nejmocnějších lidí, hlav států z Evropy, vysocí úředníci z vlády USA, ministerstva financí, – Bílého domu, státu, obrany. Vyrábějí teď světovou politiku. Důvod, proč chtějí utajení je, že dělají zlé věci. Zlo se dělá pod příkrovem temnoty, dobré věci otevřeně na světle. Čau, jak se máš? Dobře. Opusťte prosím pozemek. No, Jim má na vás nějaké otázky. Potřebuju, abyste opustili pozemek prosím. OK, jistě. Toto je veřejný chodník. Ale jo, my spolupracujeme. Díky. Přímo na chodník. Jo, to neznamená, že nespolupracujeme. Když jste na chodníku, můžete tam prosím zůstat? Jistě, Jo. Díky. Skvělé. Jim má na vás nějaké otázky. Znovu, potřebuju, abyste zůstali na chodníku. Jo, právě jsme si to ověřili s městem. Hranice pozemku je právě zde. Také… T je dobré. Hranice pozemku je právě tady. jsme na pokraji globální transformace. Všechno, co je potřeba, je správná velká krize a národy – přijmou Nový Světový Řád. ~David Rockefeller Viděli jsme Davida Rockefellera vzadu za hotelem – a neměli žádné bodygárdy. Jeden můj kamarád křičel, – „Hej Rockefellere“ a on se obrátil a…bál se. Jmenuji se René, jsem z Manitoby a jel jsem 26 hodin, abych se sem dostal, – Prostě abych ukázal, že jsem proti Bilderbergu, – Prostě abych bojoval za své svobody, za svá práva, – zajistit, aby mé děti vyrůstaly ve svobodné zemi. Jmenuji se Daniel Estulin a tohle dělám posledních 15 let. Jsem Kanaďan. A jsem velmi hrdý na svou zemi, protože jak můžete vidět – je tady hodně lidí, kteří se zajímají o konferenci Bilderbergu. Minulý rok mi trvalo 14 a půl hodiny dostat se do Mnichova. Vytáhli mě z letadla v Miláně, Vytáhli mě z letadla v Mnichově. Vyslýchali mě 4 hodiny, na obou místech. Podařilo se mi zavolat kamarádovi, novináři v Římě, – v důsledku jeho přítomnosti a dalších, kteří volali – Na ministerstvo zahraničí v Itálii, tak toho nechali a pustili mě. V podstatě mi řekli, že mě budou sledovat 24 hodin denně. V tom malém hotelu, kde jsem bydlel já a Jim, z 20 pokojů – 6 bylo obsazeno CIA a 3 Německou tajnou službou. Takhle vážně to ty lidi berou. Takhle se bojí toho – co bychom byli schopni odhalit a co – právě odhalujeme veřejně o záměrech Bilderbergu. Daniel Estulin informoval o setkáních Bilderbergu v Evropě – a Severní Americe po více než 15 let. Jeho kniha, Club Bilderberg, – byla přeložena do více než 20 jazyků a je to světový bestseller. Estulin fotografoval mnoho setkání Bilderbergu. Rockefellerova nastrčená figura, H. Kissinger, je vždycky klíčovým účastníkem. Tady vidíte presidenta CFR, Richarda N. Haase, – za ním viceprezident Rothschild Europe, Franco Bernabe, – který hovoří s Henry Kravisem, a za nimi je Richard Holbrooke, – bývalý americký velvyslanec v OSN. Hlava Daimler Chrysler, Juergen Schrempp, doráží vrtulníkem. Tady je majitel Washington Post, Donald Graham, – spolu s Indra Nooyi, hlavou Pepsi Co. Nizozemská královna Beatrix, jejíž otec, Princ Bernard, – Bilderberg založil, je vůdčí figurou skupiny. A samozřejmě superšéf globalistů, David Rockefeller, – zde viděn se svým bodyguardem, Jamese Fordem, ten se účastní vždy. Pak tady nově jmenovaný šéf Světové banky, – Paul Wolfowitz, vyfotografovaný na Bilderbergu 2005. Jsou zprávy, že se účastnil i předchozích schůzek – zatímco byl stále zástupcem ministra obrany, což je porušení Loganova zákona. Podle Loganova zákona je zločinem pro jakéhokoli člena – federální nebo státní vlády setkat se s členy cizích vlád – bez výslovného zmocnění presidentem nebo Kongresem (USA). Jednoduše řečeno je nezákonné pro člena vlády – setkávat se tajně, za zavřenými dveřmi s cizími mocipány – díky problémům s korupcí a špionáží, které to vytváří. Z těchto důvodů se mnoho politiků účastní – ale jejich jména se neobjevují na oficiálním seznamu. I přes Loganův zákon se New Yorský guvernér George Pataki – objevuje na seznamu a byli jsme schopni ho zachytit – na kazetě, jak se prochází s Davidem Rockefellerem v Brookstreet. Vícero zaměstnanců Brookstreet nám potvrdilo – že Hillary Clinton se objevila na půl dne. Několik obrněných limuzín s diplomatickými čísly dorazilo – s policejní eskortou a vyložilo své pasažéry – v podzemní garáži, mimo dohled tisku. Bývalý prezident Světové banky, James Wolfensohn, se sardonicky díval do našich kamer. Myslíte si, že jsou naštvaní z faktu, že je odhalujeme? No, jsem si jist, že ano, podívejte se na ty jejich tmavá skla. Nechtějí být viděni, nechtějí, aby někdo věděl, že tu jsou. Takže jsem si jist že to chápou, a to je proč tu jsme, abychom se pokusili je odhalit. Myslíte si, že se zlobí, když jsou na titulní straně dnešních místních novin? Myslíte si, že to právě čtou, Jime? Ano, já myslím, že nejsou rádi. Dávají přednost ničemu. Žádná publicita. Dávají přednost absolutnímu utajení. Jo, radši se dívej jinam. Nejsme tvý otroci. Mě nevlastníš. Dostal jste seznam účastníků, nebo něco? Ne, požádal jsem o jeden s malou změnou v mém jméně, – a nevím, jestli to dostanu, nebo ne. Také se to může dnes stát. Poslední tři roky, přicházím do hotelu… …a je tam kopie, co tam na vás čeká. Není to tak, že bych nezveřejňoval zdroj. Já ho sám neznám. A nějaký fax, protože na tom chtějí hlavičku, hezké memento. Alexi. Jo? To je Chalabi. Myslíš, že Chalabi? Ne já nemyslím, vím. Vypadalo to jako Chalabi, a to byl tlustej chlápek, – Jo, to byl Ahmed Chalabi? Jo. Ach bože, oni fakt zaútočí na Írán. Hej Chalabi, neútočte na Írán (Chalabi stíhán pro padělání) Posledních pár let se potýkali s množstvím – úniků informací, takže je to těžší a těžší, – pro nás to nikdy nebude příliš těžké, díky zdrojům, které máme uvnitř. naše vrcholné zdroje, které pro ně pracují, – Tajná služba, lidi v druhé vrstvě Bilderbergu, – úředníci, administrativa. Oni tam jsou. Jsou naše oči a uši a pokaždé se něco dostane ven, – vždycky dostaneme ty informace. Já myslím, že to je ta královna. Vidíte ji? Co se obvykle děje, lidé od tajné služby – kteří Bilderbergery chrání, delegáti, personál, kuchaři, šéfkuchaři, – když vidí, o čem ti odporní lidé mluví, – to jsou pro nás ti první, na koho se podívat, ti první – u koho zajistit, že ze schůzky dostaneme ty informace. Opět, jsme velmi důkladní, s těmi informacemi, které se dostanou ven, – dvakrát, třikrát, čtyřikrát potvrzujeme zdroje – abychom zajistili, že ty informace sedí. Spousta věcí je podstrčená informace Bilderbergu – aby zajistili, že ta informace vyruší přesnost zpravodajství – to je, proč nikdy nepublikujeme první, co slyšíme. To vypadá jako Rockefeller. Rozhodnutí, která tito lidé dělají, nejsou jen rozhodnutí – týkající se obchodní komunity, týkají se politiky, – obchodu, životního prostředí, přes celé spektrum, – a tato rozhodnutí jsou činěna skupinou naprosté elity za zavřenými dveřmi, – tento rok v Hotelu Brookstreet. My tato rozhodnutí netajíme, – není nám dovoleno vědět, o čem se tam baví, ale určitě – pocítíme důsledky těchto rozhodnutí během následujících 12ti měsíců událostí, – které se stávají jakoby náhodou, ve skutečnosti byly naplánovány právě zde, – tento rok v Hotelu Brookstreet mezi 8. a 11. červnem. Co to znamená, když máte 120 nejmocnějších lidí světa – kteří se scházejí s vládními úředníky? Tím myslím, to je ohromující. No, to je, co myslím, oni plánují jednotnou agendu, – neplánují agendu demokratické lidské cesty, podle mého názoru. Mussolini měl definici; to je když zájmy korporací – úplně převáží jiné zájmy – to je fašismus. Říkal, že by to patrně měli nazývat Korporatismus. No, nazývejte to Korporatismus, fašismus, neoliberalismus, neokonzervativismus… je celá škála politických slov, to záleží z které strany – spektra jste, vycházíte, která to popisuje. Ale to, co oni popisují, je úplný konec demokracie, – konec toho, na čem záleží lidem, co se děje – s cestou humanity. A z tohoto důvodu je to hnusné. Dámy a pánové, jsme zde dnes v Kanadě – abychom vystoupili proti Bilderberg Group, která se pokouší odstranit – suverenitu Spojených států. Pravda o jejich světové vládě – nyní byla zveřejněna. My víme, že jste nemilosrdní, víme, že jste zlo. Davidu Rockefellerovi, zástupcům Rothschilda tady, – Nizozemské královně a vám všem. My vám říkáme: – Nejste naše královny. Nejste naši králové. Nejste naši bohové. My vám nepatříme. My nejsme vaši otroci. My jsme svobodní lidé a byli jsme od počátku času – proti násilníkům, proti zločincům, proti tyranům. My porazíme vaší světovou vládu.. My porazíme vaše světové daně. My zničíme vaši síť ovládání. Bůh je na naší straně. Stojím před stvořitelem a žádám stvořitele, – tak jako naši otcové zakladatelé v r. 1776, aby nás vedli, řídili a směrovali, – a dali nám sílu a předvídavost a pochopení. – A my se postavíme celé té vaší agendě, – , – který Henry Kissinger koncipoval v r. 1973. Proč dáváte rtuť do vakcín? Proč dáváte do vody fluorid sodný? Proč? Proč dáváte do vakcín viry rakoviny? Proč jste užili ochuzený uran, nyní ve čtyřech různých zemích? Jste arogantní. Jste zachváceni chorobou, kterou elity vždy byly, – během historie ve vaší doslovné či metaforické věži ze slonoviny. Vy věříte, že jste neporazitelní. Ale padnete a padáte teď. Váš Nový Světový Řád padne. Lidstvo vás porazí. Odpovědí na 1984 je 1776. (odpověď na Orwella – Deklarace Nezávislosti) Bilderberg je elitní organizace, a způsob, kterým pracuje, – protokol setkání je, že personálu, poté, co je prohledají, – je jim přesně řečeno, jak se chce, aby se chovali, – to znamená nikdy účastníky neoslovovat, nikdy na ně nesmí mluvit – pokud nejsou předtím osloveni, nikdy se nesmí dívat do očí. Musí k nim přistupovat zprava (u praváků) – nebo zleva (u leváků). Nikdy na ně nesmí pohlédnout zpříma. A samozřejmě nemusím říkat, že informace, o kterých se hovoří – během konference, se za žádných okolností nesmí dostat ven. To jim říkají. A hrozí jim, že nebudou mít šanci najít práci – jakoukoli práci kdekoli v oboru, pokud nějakou z informací předají tisku. Richard Holbrooke. Velvyslanec Richard Holbrooke si myslel, že ho jeho nevolníci nepoznají – když se procházel po pozemcích Brookstreet hotelu. Holbrooke se chechtal, když jsem na něj zavolal, že nejsme jeho otroci. Holbrooku, nejsme tvý otroci, Holbrooku. My nejsme tvý otroci. Holbrooku, my ti nepatříme. Nejsme tvůj majetek. Vraťte se na chodník. Jsme svobodné lidstvo. Jo, už utíká, zbabělec. To se jim líbilo. To se jim líbilo. OK, pojedeme kolem támhle těch hochů. Hej chlapci, jak se máte? Je tam několik kruhů bezpečnosti. Americká delegace – na každém setkání Bilderbergu je obvykle chráněna CIA – a speciální jednotkou americké armády. Britská delegace – je chráněna MI6. Izraelci jsou obvykle chráněni Mossadem. Ottawská policie, v tomto případě pracující pro ochranku, – má velmi málo…vlastně nemá vůbec žádné informace – o tom, čeho se setkání týká – oni dokonce neví, co to Bilderberg je. Pak je tam elitní privátní služba, která chrání perimetr, – dělá všechnu tu špinavou práci – jako vyhazování fotografů – a otravování protestujících, ale to je zanedbatelné. Všechnu hlavní práci dělají tajné služby jako CIA, MI6. Jsou to už nějaké léta, měl jsem lepší nohy, než mám teď, – a přelezl jsem plot, ve tmě, a přiblížil se… policajti začali řvát a ukazovat na mě, tak jsem běžel – rychlostí, že jsem ani nevěděl, že jsem ještě schopen, padly nějaké výstřely , – ale vysoko nad mojí hlavou. Tím myslím, že zastrašovali, ale – opravdu se mě zabít nepokoušeli, ne, když ti ostrostřelci – pálí nad hlavu… 6 metrů nad hlavu. Bilderberg byl založen Davidem Rockefellerem – a Rothschildy v Británii a Evropě. Stále jsou hlavní mocí. Baron Evelyn de Rothschild, se účastnil po mnoho let. Rothschildi jsou stále zastoupeni, to uvidíte na seznamu účastníků. Někdo zastupuje skupinu Rothschildů. To jsou hlavní síly v pozadí Bilderbergu. Holanďané, Shell je částí královnina bohatství, samozřejmě Rockefellerové měli – vždy zájmy v ropě, to byl původní zdroj bohatství jejich děda. Jim právě dostal oficiální hlavičkový seznam účastníků Bilderbergu od – svého informátora uvnitř Bilderberg Group. Tak se na to podíváme. Tak Jime, máte ten seznam. Jo. Identifikovali jsme Wolfowitz že tam byl? Protože na seznamu není. Ne, pozitivně jsme identifikovali Wolfensohna. Jo, ten je na seznamu. hmm, Wolfowitz… Jo, tady je Wolfensohn tady. James Wolfensohn. Jo. Ale nejsou tohle lidi, co nikdy nejsou na seznamu? Jo. Během let jsme identifikovali někdy tři lidi, – kteří nebyli na jejich vlastním seznamu, ale účastnili se. Teď myslím, že je velmi těžké pro většinu lidí chápat, jak taková malá – skupina, 125 mužů a několika žen, ovládá populaci 6 miliard lidí. To je právě o mnoho jednodušší, než si myslíte. Tito lidé pracují v něčem, co nazývám Systemická Metodologie, – to znamená představte si koláč, jen představte, a ten koláč rozdělíte – na mnoho velmi malých dílů a umístíte do vlády – každého z těch řezů svého člověka, – a ovládáním těchto individuí, ovládáte celou organizaci. Například vezmete Paula Wolfowitze, který řídí Světovou Banku , – a prostřednictvím jeho ovládáte celou tu organizaci. Nepotřebujete ovládat – co si myslí umývač nádobí nebo umývač záchodů, nebo v co věří, jen potřebujete ovládat co dělá [Wolfowitz] a v co věří. A co [Wolfowitz] dělá pronikne celou organizací. A to je jak ovládáte, s velmi, velmi malou základnou moci, – celou světovou populaci 6 miliard lidí. Bilderberg dělá velký pokrok směrem ke světové vládě. Vytvořili superstát v Evropě nazývaný Evropská Unie. Zmýšlejí vytvořit unii západní polokoule nazývanou Americká – Unie – N.A.F.T.A. má expandovat do každé země na této polokouli. Jak se NAFTA rozšíří převezme roli Americké Unie. A jedině vzdělaná a informovaná veřejnost je může zastavit na této dráze. Šli jsme do Ottawského centra a mluvili jsme s místními, abychom se dozvěděli jestli ví, že se ta elita sešla v jejich městě. Hej lidi, poslouchejte mě na chvíli. Jen vám pořebuju říci, že se tady v Kanadě sešla skupina – a chtějí vás zbavit vaší suverenity, – spojit vás s USA a Mexikem. Není to legrace, Myslím to vážně. A vaše noviny vám to nehodlají sdělit. Je to smrtelně vážné, – takže vám to jen dávám vědět a říkám vám o tom. jak říkají, to jsou chlápci, co řídí svět. Rozhodují za nás a my to jen provádíme. Pane, slyšel jste o tom, že Bilderberg Group má tady v městě setkání – 120 lidí nejvyšší elity světa? Ne. Hej, víte že ty elity mají tady v městě setkání právě teď? Slyšeli jste o tom – 120 zločineckých bossů. Nikdo z vás o tom neslyšel? Nikdo z vás lidi neslyšel o Bilderberg Group? Mají tu setkání, právě teď. lidí vědělo – o agendě Nového Světového Řádu. Když jsme jeli do parlamentu, – skoro polovina lidí, se kterými jsme náhodně mluvili, byla informována. Madam, co jste to říkala o Americké Unii? Říkala jsem, že to skončí tak, že se to stane. My to nechceme ale ono se to stane. Proč myslíte? No, protože Bilderberg Group řídí ten svět. Také máte tu Trilateral Commission, to je také součást Bilderbergu, to znamená Amerika, Evropa a Asie. Ale většina z toho je veřejně známá. Nikdo nechce věřit, že existují spiknutí, že světoví lídři už – jsou zvolení předtím, než se volí. Tak tady víme, že Bernard Lord (bývalý premiér New Brunswick) je – součástí vnějšího kruhu. Překvapilo mě, když jsem četl – že Harper (kanadský premiér) mluvil na setkání v r. 2003, – protože jak tomu rozumím, nikdo se [tady] nedostane do politiky – bez toho, aby si začal s Bilderberg Group, a pak zjistíte – že to je ten případ, že mají… Nojo, hmm, jo, Bill Clinton tam jel v r. 1991, George Bush Sr. se zúčastnil v 85tým. A Tony Blair. To samý. Koho si myslíme – že volíme jako vůdce už byli dávno pro nás vybraný, – ať už liberálové nebo konzervativci, všichni už jsou součástí té skupiny. Vlastní všechny koně v závodě. Vlastní ty koně a chápu, že… například v USA , – je systém jedné strany s dvěma frakcemi, ačkoli si myslíte, že to jsou dvě různé strany. Jo to je, jo. To je jako ty neustálý dovolený Billa Clintona – s Bushovejma a oni ho nazývají svým synem. A všechno to – nahráli už v tom 92hým, a všechno se to zveřejnilo. Je to všechno nahraný. Přece nenechají ty trilióny dolarů – protéct mezi prstama. Dobrá zpráva je, že se lidi začínají probouzet. Když studujete lidskou historii, když to studujete, všechno, co vidíte je – elity, který se snaží ovládat, dělat finty, tu Machiaveliánskou podlost, – a nějak v posledních 50 letech přesvědčili lidi na západě, že – vláda je skvělá, nemůže dělat nic špatně, věřte jim. Jak se to stalo? Je to lehké vodit ovce. Myslím, že lidi prostě následujou. Oni nechtějí věřit, že se tyhle věci dějou. Vůbec. Jednoduše se vezeme s normálem. To je všechno, pro všechny je to tak jednodušší. Jak se díváte na ztrátu kanadské suverenity. Byl bych rád aby tato země zůstala jak je tady, a USA tam, kde jsou.. V Austinu v Texasu, parlament, veřejnost – byla příšerně nevědomá o nebezpečí pro stát. Slyšeli jste o Severoamerické Unii? Hmm, vůbec, ne. Já se nekoukám na televizi. Ne, neslyšel. Zajímavé, to jsem nevěděla. Nevím, já nevím co přesně myslíte tak… Já nemyslím, že by se dělalo nějaké spojení svobodných států. Ne, neslyšel. Eh, ne. Hmm, ne, já jsem nevěděla, že by se něco takového dělo… Ano, slyšela. Ne, neslyšel. Takže, vy jste o tom slyšela? Ano. Ne. Po tom velkém shromáždění o tom neví? Já o ničem nevím. Ne, neslyšela. Slyšel jste o Evropské Unii? Slyšela, jo. Víte o Evropské Unii? A jo, samozřejmě. Slyšel jste o Evropské Unii? Slyšel jsem o tom. Víte o Evropské Unii? Ne. Evropa? 15 členů? Rozšiřuje se? A co? 15 státu Evropy spojili se v r. 2000. Nevím. Po 50 let konstruovala Bilderberg Group Evropskou – Unii v tajnosti a pod rouškou obchodních dohod. Teď elita – Užívá toho samého utajovaného programu, aby vytvořila – Severoamerickou Unii, ale tentokrát je doba pro integraci do superstátu – extrémně krátká. Mezinárodní dohody, jako NAFTA, GATT – nebo APEC, jsou jen stupni ke zformování N.A.U. Severoamerická Unie se oficiálně zrodila na Baylor University ve Waco, – v Texasu 23. března 2005. Lídři USA, Mexika a – Kanady řekli tisku, že se setkali pouze, aby probírali obchod. Brzy se provalilo, že se uskutečnilo tajné setkání během – Třístranného Summitu Bezpečnosti a Prosperity. Ony tři vlády odmítly vydat onu tajnou dohodu veřejnosti. V září 2006 se jejich velezrádná operace provalila docela. Mezi 12. a 14 zářím, se v Branff v Kanadě, tajně – sešly stovky volených nebo jmenovaných vládních úředníků z Kanady, – Mexika a Spojených Států. Poslední den konference někdo zevnitř onoho tajného – Fóra Severoamerické Unie vyzradil agendu. Zpráva byla na prvních stranách novin po celé Kanadě. Nadace Judicial Watch podala žádost na základě zákona o přístupu k informacím – aby získala celou agendu a zápis z té tajné sešlosti. Mnoho federálních úřadů odmítlo, odvolávajíce se na národní bezpečnost. Nadace nakonec uspěla a získala tisíce stran dokumentů. Dokumenty označené jako „odtajněné“ jsou plánem – stínové vlády vládnoucí pomocí byrokratických nařízení a dekretů. dokumenty dokladují že Severoamerická Unie funguje už teď. Doprava, soudnictví, zemědělství, zákonodárství, bankovnictví, – výroba, stavebnictví, vzdělávání, přistěhovalectví a dokonce – armáda se spojuje bez přispění lidí, nebo jejich – volených zástupců v Kongresu a parlamentech. Jeden z prvních bodů na jejich programu bylo zdůraznit, jak důležité – je, aby jejich plán, cituji: „byl proveden v utajení“. Oni vládcové též mluvili o tom jak využít strach veřejnosti z klimatických – změn, aby prosadili celokontinentální daň na financování nové vlády. Nástroj globalistů, Robert Pastor, bez ustání předváděn na světovém jevišti – jako muž v pozadí Severoamerického spojení, když vypovídal před Kongresem, – protlačoval myšlenku kontinentálního perimetru bezpečnosti, který – vymaže mezinárodní hranice a spojí bezpečnostní aparáty. (Americký Schengen? p.p.) Nejlepší cestou jak ochránit USA nyní není obrana jejich dvou hranic – s Mexikem a Kanadou, ale obrana hranic Severní Ameriky jako celku. Ve skutečnosti Severoamerické Velitelství v Colorado Springs, – jasně řídilo to setkání v Kanadě. V posledním desetiletí Pentagon – cvičil s mexickými a kanadskými složkami a otevřeně diskutoval – jejich užití v USA během katastrof a potlačování domácích nepokojů. V amerických ozbrojených silách už slouží přes 100 000 občanů jiných států. Pentagon nyní rozšiřuje svá náborová centra – v Mexiku, na Filipínách a ve Východní Evropě. Policejní velitelství ve velkých městech celostátně lobují za změnu zákonů – aby mohly nabírat do policie lidi, kteří nejsou občany USA. To čeho jsme svědky je scénář Rudý Don ve zpomalených záběrech. Tyrani v historii užívali cizince, aby utlačovali domácí populaci. Když se jejich tajný puč provalil, přešli do módu odstraňování následků. Partnerství Bezpečnosti a Prosperity rychle zinscenovalo show – summit, který se uskutečnil v Ottawě v Kanadě v únoru 2007. Jediná cesta, jak můžeme pro náš lid dosáhnout bezpečnosti a prosperity – je pomocí této spolupráce. Obýváme vlastně stejný prostor, Severní Ameriku. Také jsme měli možnost, jako ministři zahraničí, – mluvit o tom jak spolupracovat v regionu a samozřejmě ve světě. Protestující, které znepokojuje ztráta jejich zemí a svobod, nebyli tolerováni. …vůbec žádný demokratický proces… Partnerství Bezpečnosti a prosperity měl… …přinést konec parlamentní debatě. Globalistické publikace byly otevřené ve své frustraci – že jim populace nesežrala jejich poslední PR ekvilibristiku. Až se integrace Evropské a Americké Unie urychlí, – samy ony superstáty budou spojeny. 30. dubna 2007 se v Bílém Domě konal summit. Tajnůstkářský přístup Partnerství Bezpečnosti a Prosperity – zalarmoval veřejnost, takže tentokrát president Bush, – Německá kancléřka Merkelová a prezident Evropské Komise Barroso – předvedli svou proradnost v plném světle. Velmi děkuji paní kancléřce a Josemu za Transatlantický – Plán ekonomické integrace. (za který plédoval v březnu 2008 v USA i Topolánek) A proto potřebujeme vyvinout společný trh, společné standardy. Takže toto je vskutku velmi důležitá dohoda a dohoda – která také s sebou přináší Transatlantickou Ekonomickou Radu – aby se stala stálým orgánem se zkušenými lidmi na – obou stranách Atlantiku, ta se všemi těmito otázkami bude zabývat konkrétně – způsob, kterým to můžeme posunout dopředu. BBC oznámila, že USA a EU se dohodly na společném trhu. Oznámením integrace nového ekonomického společenství jen jednoduše – opakovali ve větším, co se provedlo v USA a EU. Dohoda říká, že ony dva bloky budou agresivně prosazovat – sbližování regulací ve více než 35 oblastech, od finančních služeb, – duševního vlastnictví, armády, vzdělávání, slučování a akvizice. Také se dohodli, že budou společně prosazovat daň z CO2. Uznáváme, že máme problém se skleníkovými plyny. Shodujeme se na tom, že je zde světová hrozba – je to vážná hrozba. Shodujeme se na tom, že je třeba ustanovit limity na skleníkové plyny. Potřebujeme diskutovat možné poplatky z CO2, jak toto – můžeme převést do schématu kompatibilního s tržní ekonomikou. Dohodli jsme se na založení skupiny na vysoké úrovni – fóra. Tento výsledek jednání EU a USA se promítá do G8, projednáván spolu – se středními zeměmi, Čínou, Jižní Afrikou, Brazílií, mezi jinými a Indií. Globální řešení pro globální problémy. Pokud Bilderberg uspěje, Amerika padne. Všechny země, které toho budou obětí ztratí svou suverenitu. Bilderberg není osoba, není to myšlenka – je to vzor. Velmi mocná skupina lidí, kteří pracují spolu a za pozice – v konečné a absolutní moci, která zničí všechny ústavy světa, – nezáleží na tom jak mocná je ústava té které země, – toto ti lidé dělají. Africká Unie vzešla z Afrického Ekonomického Společenství, založeného v 80. letech. Africká Unie je financována konsorciem mezinárodních orgánů – vlád a korporací. Armáda Africké Unie slouží jako – vynucovací zbraň pro vykořisťováni Afriky Novým Světovým Řádem. V Asii APEC a ASEAN ohlásily plány zformovat – Asijskou Unii, pozůstávající z Asijských a Pacifických národů – majících více než 3 miliardy lidí. APEC se stane Asijsko-Pacifickou Unií a svět má být – rozdělen do 3 velkých regionů, kvůli usnadnění administrativy – světové vlády, do které se má vyvinout OSN. Zatímco se Unie samostatně vytvářejí, zároveň jsou – spojovány, aby vytvořily první Planetární Vládu. Snaží se zničit každý národ na Zemi, který se snaží – prosazovat pokrok, protože ti lidé jsou v základu vlastníci půdy, – oni nepotřebují pokrok, protože kontrolují půdu. Když si vezmete nemocnější lidi v Londýně, lidi kteří patří – k radě a komisi 300, kteří patří k Bilderbergerům, – a, víte, členové Britské královské rodiny, Guelfové, a, víte, – tajná šlechta Benátek a Janova, tihle lidé jsou majitelé půdy. Ten Nový Světový Řád je Starý Svět, tím myslím, že jen jména se změnila – a vypadá to jinak, ale koncept se nezměnil. Idea je stále vrátit lidi zpět, kopající a křičící – zpátky do středověku, Řádu Postindustriálního Věku. Jedna z věcí, která je velmi šokující pro většinu Američanů je – fakt, že Globální Konvence Biodiverzity OSN, – která byla vydána v r. 1995, jasně ukazuje, že proto, aby se ochránila planeta Země – je třeba znovunastolit feudální systém – přímo se to v tom dokumentu říká. Aby se protlačila moderní feudální společnost, globalisti implementují – standardizovanou Severoamerickou Unii ID karty pro sledování pohybu a – kontrolu jejich nevolníků, jejich cestování po třech regionech N.A.U.. Budování masivního odstranění lidskosti, způsobeného globalizací, – Nový Světový Řád rapidně buduje fyzickou infrastrukturu – Severoamerické Unie – kontrolní síť superdálnic NAFTA. Jmenuji se Arthur Peterson, plukovník armády ve výslužbě, Dnes vidím dít se věci, že by se mí kamarádi – kteří zahynuli ve 2. světové válce, obraceli v hrobě. Myslet si, že lidé budou byť jen uvažovat o konfiskaci půdy farmářů – a rančerů, a brát jim jejich domovy, aby je předali – cizí firmě ze Španělska, která je kontrolována Donem Carlosem, – notorickým socialistou a dostanou Texaskou půdu na 50 let. Proponovaný Trans-texaský koridor bude spletencem superdálnic – a železnic, táhnoucí se 4000 mil od hranic s Mexikem, – vedoucí přes Texas do Oklahomy. Byl podepsán pronájem, který – udělá z texaské dálnice 121 placenou silnici. Kontrakt získala Španělská firma – která tam bude stavět a vybírat mýtné příštích 50 let. Tyto smlouvy se soukromými firmami se vyjednávaly velmi v tajnosti – a mnoho právníků Státu se obává, že daňoví poplatníci budou okradeni. Kritici říkají, že je to hrozba naší národní bezpečnosti. Je to součást plánu – na severoamerickou integraci, kterou provádí vláda – a korporátní elity bez souhlasu Kongresu a voličů. Zaletěli jsme se podívat nad centrální Texas, abychom viděli ze vzduchu – Trans-Texaský koridor, který se právě staví – a bude srdcem systému superdálnic Trans-NAFTA . Historie se opakuje. Před 2000 lety vedly všechny cesty do Říma. Řím postavil a udržoval přes 10 tisíc mil silnic – po svém impériu. Silnice byly užívány k projekci Římské vojenské moci, – ke kontrole obchodu a lidí, které ovládal. Řím také vyžadoval poplatky. Obyvatelé Římského impéria od Albionu až po Judeu – byli nuceni platit daň z cest. Řím pak užíval – této daně k ovládání obyvatel. Dnešní superdálnice jsou mocným nástrojem – v arzenálu globalistů. Slouží k prolomení státních – hranic a spojení národních států do rozsáhlých konfederací. Cizí vlády a korporace se dravě zmocňují infrastruktury – v celé Severní Americe, ale nikde nebyl útok takový jako v Texasu. Texas je první sled. Přes 8000 mil existujících silnic a země – je předáváno cizím firmám s vládním pozadím. Cizí firmy si kupují zákonodárce, kteří pak předávají plnou – kontrolu těm samým cizincům, kteří financují jejich kampaně. Vládní moc je pak ilegálně předávána nevoleným – quasi-vládním regionálním výborům, které obcházejí místní vlády – a vůli občanů. Další fází této světové vlády je – ovládnout dopravu, a tomu se říká NAFTA superdálnice – nebo, v Texasu se tomu říká Trans-Texaský koridor. Dochází k zabrání – 2360 kilometrů čtverečních půdy, která je převedena pod kontrolu španělské firmy, – která bude vybírat mýtné po následujících 50 let, – a není tam žádný limit, kolik může být vybráno. Více než 80 federálních dálnic bylo vybráno za mezinárodní artérie. I-35 NAFTA Koridor začíná hluboko v Mexiku a probíhá – středem Spojených států a končí v centrální Kanadě. Kontejnerové lodi z Asie vyloží svůj náklad na pacifické straně Mexika, – ten pak bezcelně putuje po železnici – do nového mezinárodního portu v Kansas City, – nyní považovaného za suverénní území Mexika, v srdci Spojených států. Podle mezinárodních dohod pak převážně cizí firmy uvalují – mýtné na už existující silnice. Federální, státní a korporátní – dokumenty ukazují, že budou svůj zisk užívat k budování – dopravní infrastruktury Mexika – ne Spojených Států nebo Kanady, – takže se cizí produkty mohou z Mexika hrnout ještě rychleji. Vytvářené zisky budou též užity k financování dozrávající – Severoamerické Unie a její rostoucí byrokracie. Ve výsledku: použijí naše vlastní peníze, aby nás zotročili. Především prosazují severoamerický soud, – který bude podobný tomu co máme v kapitole 11 smlouvy NAFTA, – která je založená na mezinárodním právu. Nejvyšší soud USA a Ústava – se mohou potenciálně stát minulostí, – a to co budeme mít, bude nový severoamerický obchodní zákon – který bude nadřazen tomu, co tady ve Spojených státech máme. Co je také zajímavé podotknout je, že hlavní stan dohody NAFTA – je v Mexiku a ovládá obchod ve Spojených státech a rozhoduje – proti Kongresu USA a nezdá se, že by to někdo zpochybňoval. Je velmi pravděpodobné a pravděpodobně nevyhnutelné, že naše právo – držet zbraně bude zpochybněno u severoamerického soudu. Takže toto je jen příklad, co se děje a co se navrhuje. Chceme zachovat náš systém porotního soudu. Chceme zachovat naše právo – držet a nosit zbraně. Chceme systém, kde máme náš Nejvyšší soud – a nemít nějaký tribunál, který mu bude nadřazen. v r. 2005 podepsala Cintra, španělská firma, tajnou dohodu s – Texaským ministerstvem dopravy k zavedení mýtného na existujících – silnicích a vybírat ho na nových silnicích, které byly zcela zaplaceny z daní. Jsou tady lidé v Texasu, věřte tomu nebo ne, kteří nevědí – co to Trans-Texaský Koridor je. Má pravdu! TTC69, budeme mít slyšení o životním prostředí, začnou toto jaro, kvůli průběhu naší částí státu. A jsou tady lidé – kteří netuší, co se zařizuje, aby bylo za jejich humny. TxDOT, nevolená státní agentura řekla, že smlouvu – s cizí firmou utajili dokonce před Texaskými zákonodárci . Když se pravda dostala na povrch, noviny napříč státem volaly – po tom, aby padaly hlavy, politicky. Odpovědí Cintry bylo, že její Australský dodavatel koupil první – americké noviny. Všechny noviny okolo větví Trans-Texaského koridoru – a které byly kritické k plánu placených silnic, byly skoupeny . Cena 40 nebo 50 novin je ničím v porovnání se ziskem – který z toho bude. Jen v první fázi plánu státních placených silnic je – odhadován na více než 200 miliard dolarů, jen v prvních – 15 letech. A Texas je jen malou částí globálního panoramatu. Spojení trans-národních firem agresivně zabírá – infrastrukturu vytvořenou z veřejných rozpočtů, celosvětově. A ty samé zájmy – sestavují světovou vládu podle svých pravidel. Doslova země zaslíbená korporátní korupce, kde vlády – jednoduše působí jako vysavače prosperity a zdrojů – střední třídy a převádějí je na cizí bankovní konta, – zanechávajíc za sebou kulturní a ekonomickou pustinu lehce ovladatelných otroků. Celý účel Severoamerických obchodních dohod není – o ‚obchodu‘, je o ovládnutí – ovládání lidí. GATT je ještě horší. Ovládání lidí. To není o obchodu, – je to subvencovaný obchod s fondy peněz daňových poplatníků. (už chápete, co znamená ta tajemná ‚subsidiarita‘ v EU?!) Ta věc začala tady, – a abychom zachránili tuto zemi, tak jsme tady tu prokletou věc zničili. Jóó! Táák! Správně! Pokud to zastavíme tady v Texasu, zastavíme ten Nový Světový Řád. Právě tady v Texasu. lidí je – proti systému dálnic NAFTA a jeho placeným silnicím. Když lidé zjistili onu hrozbu, naštvali se a začali podnikat akce. Náš ranč je součástí země původně předané Španěly – a byla bych ráda, kdyby se nedávala Španělům zpátky. Odpůrci proponované superdálnice dnes uspořádali velký protest. Ne TTC! Ne TTC! Ne TTC! Ne TTC! Pryč s Americkou Unií! Většina Texaských okresů hlasovala pro odpor celému plánu – na Severoamerickou Unii a nadchla se pro zablokování – stavby její infrastruktury. A kruci, už víme, že v zákoně, který prošel v – patolízalském kongresu USA, kde politicky prakticky nikdo – v celém Kongresu nevystoupil a neřekl, že jsme už – schválili zákon, že naše řidičáky budou očipovány. Jo, a já vám říkám teď, že nebudu nosit žádný řidičák – který má v sobě čip – aby mě velký bratr mohl všude sledovat – Kam jdu a viděl všechno, co dělám. Ne! Ne! Sakra ne! ne! Ne tomu všemu! Ne! Ne! My lidi vlastníme tenhle kus země. My lidi vlastníme ty stromy támhle. My lidi vlastníme náš překrásný Texas, a nenecháme ho – bandě křiváků a lupičů, aby nám vzali náš krásný Texas. K sakru ne! Děkuji vám. K sakru ne! Ne! Ne! Ne! RFID sledovací čipy zabudované do nálepek státní technické kontroly a – lístků mýtného jsou už užívány ke sledování populace. Tento nový systém je též určen ke kontrole a řízení rozvoje, – či tzv.’chytrý rozvoj‘. Který není ničím jiným – než úsilím vnést ovládání do měst. Amerika se má stát zpět divočinou – V Projektu Divočina, ta Konvence o Biologické Diverzitě, – je k ovládání a ovládnutí populace. Placené mezistátní dálnice přehrazují celonárodně – výjezdy do malých městeček a venkovských komunit a vytvářejí – plánovaná města duchů. Tento trend se zrychluje – se systémem superdálnic NAFTA a je určen k ke zdivočení více než poloviny země. Všechny tyto věci jsou navrženy, aby přinesly více a více ovládání – byrokraciím spíše než nezávislému individuu, – suverénním individualitám tohoto národa. To, co mě přivedlo do celé této diskuse byl fakt, že, – když jsem dělal na multi-miliónovém výzkumném úsilí – v 80. a 90. letech, uvědomil jsem si, že se jedná v podstatě o agendu – k uzavření poloviny Spojených států do koridorů – divočiny a rezervací. Nazývalo se to Projekt Divočina, – ale byl to klíčový základní kámen konvence OSN – o biologické diverzitě. Bylo to během toho výzkumu – kdy jsem si začal uvědomovat, že to nebylo úsilí – chránit životní prostředí, ale úsilí ovládnout mě a vás. Rozdělovali Spojené státy do malých oddílků – ve kterých chtěli odstranit silnice, ve kterých chtěli odstranit – celé komunity a udělat z toho zpět divočinu. Federální systém dálnic byl navržen vojenskými plánovači v Pentagonu – v 50. letech, aby sloužil k rychlému vedení nasazení pozemních – sil k obraně Spojených států během invaze. Neústavní Severní velitelství nyní užívá systém dálnic – jako Matici Projekce Síly, k dominaci nad populací – po celých Spojených státech. Prostřednictvím federálně založených Pohotovostních Center Velení, – vlády okresů a měst jsou tiše federalizovány po celé zemi. Miliardy dolarů jsou utráceny na instalaci miliónů – sledovacích kamer. Každé městečko a víska, bez ohledu na to jak – malá nebo zapadlá jsou sledovány. Software na čtení poznávacích značek – stopuje pohyby Američanů kamkoliv jedou. Jsou zaváděny – nové systémy, které jsou schopny scanovat vaše tváře, odečítat z vašich rtů a analyzovat vaši chůzi. Podle vlastizrádného Zákona o Vojenských komisích, mohou být – američtí občané tajně zatčeni, zbaveni občanství, odvezeni do táborů – mučení v cizině a tajně popraveni. Podle čl. 802 zákona – Patriot Act, jsou všechny přečiny považovány za terorismus. Federální eskadry policie, nazývané VIPER Teamy náhodně nutí Američany – aby se seřazovali a ukazovali své doklady. Od chodníků v Miami, – až po metro v New Yorku, či ulice v Houstonu v Texasu, – jsou občané prohledávání těžce ozbrojenými gangy paramilitární policie. New York City / Září 2006 Kde je to auto? Máme… Pojďte hoši, pojďte sem. Vy, vy, můžete z nás dát tu kameru pryč pane? Pane, můžete… Toto jsou Spojené státy. První dodatek. Můžete dát tu kameru… říkám dejte tu – kameru z mého obličeje. To říkám. Ne, ne, jste na ulici v New Yorku. Pane, co to znamená, říkám dejte tu – kameru z mého obličeje, to říkám. Ne! Ne! Toto je svobodná země. Do do háje s vámi je lidi, člověče. Toto je svobodná země. Dejte tu zasr… kameru z mého obličeje. No, toto není nacistické Německo, nemáte žádnou kameru v obličeji. Hej, odstěhuj se do Ruska, OK. Seržante, seržante. My můžeme mít na ulici kameru. Podívej, říkal jsem ti dej to z mého obličeje. Chlape, začínáte nás sr…. Řekl jsem dejte to z mého obličeje, to říkám. Nikdy to nebylo na váš obličej. Ty. Dlouho před 11. zářím porušoval Pentagon agresivně – federální zákon, který zakazuje armádě dělat na půdě USA policejní zákroky. Od pobřeží k pobřeží, po více než dvě desetiletí, se skupiny vojáků – z ničeho nic objevují a náhodně zastavují auta a prohledávají chodce. Stalo se to více známým, když regulérní armáda prohledávala tašky na zápasech – amerického fotbalu nebo na Kentuckém derby. Stejně jako na dalších důležitých veřejných událostech. Pak prezident Bush podepsal Zákon Defense Authorization Act, který radikálně – zvýšil financování už tak dost nafouklé stínové vlády. V zákoně exekutiva formálně oznámila, že se – připravuje na domácí povstání a preventivně zbavila – guvernéry států a jejich zákonodárce jejich moci. Federální vláda otevřeně prohlašuje, že je jedinou autoritou, – a zachází s lidmi a jednotlivými státy, jako by to byli nepřátelé. Pak si 9. května 2007, – president Bush nezákonně přidělil nové pravomoci, – a prezidentský úřad se oficiálně a úředně stal diktaturou. V minulosti byla kontinuita vlády rozdělena mezi legislativní, – soudní a výkonnou složku vlády. Nyní všechna moc – spočívá v rukou prezidenta. Pro sebemenší důvod, podle textu onoho dokumentu jakýkoliv incident ve světě, bez ohledu na místo, – který se dotkne populace, infrastruktury, životního prostředí ekonomiky, nebo – funkcí vlády, může vyvolat, z vlastní vůle prezidenta, – plné stanné právo. Je důležité dodat, že prezident je spíše – loutkou světového syndikátu zločinců a nemusí užít nových pravomocí, – ale jednoduše je předat k užití budoucím loutkovým administrativám. Musíte učit lidi, aby milovali svého vůdce. To jediné je to nejdůležitější. Proč se nepoučíme z chyb našich předků? Proč se lidstvo nachází v koloběhu krveprolití a zotročení? Kořistnické elity vždy odůvodňovaly útisk tvrzením, – že jsou nadřazené a mají božské právo vládnout, – přitom jsou jen hordou nemilosrdných psychopatů, – paraziticky se živících na hostitelské populaci, dokud jejich rakovině podobné – šíření nezpůsobí zhroucení hostitele. Už byly tisíce – tyranských vlád v historii a méně než desítky, které mohou být skutečně nazývány svobodné. Jen ve 20. století bylo zavražděno přes – 150 miliónů lidí rukou státu. V Rusku, rudý teror – stál životy více než 60 miliónů mužů, žen a dětí. Hitlerův režim zabil 22 miliónů. Pouze během vlády Mao-Ce-Tunga – bylo zabito více než 60 miliónů venkovských rolníků. A seznam pokračuje. 300,000 nevinných civilistů zabitých v Guatemale. Více než 2 milióny lidí brutálně zavražděných vládou v Kambodži. 1,500,000 zabitých v Turecku. 300,000 v Ugandě . 800,000+ ubito k smrti mačetami ve Rwandě. Je to smutné, ale je mnoho příkladů, kdy byly nevinné rodiny vyhlazeny jejich vládami, v průmyslových rozměrech a to vůbec nejmenujeme všechno. Je historickým faktem, že stát je příčinou nepřirozené smrti číslo 1. Pokud vezmete těch 50 miliónů lidí, zabitých mocí zešílevšími vládami – v posledním století a vydělíte to 100 000, počet zabitých – naplní největší sportovní stadión narvaný 100 000 řvoucích fanoušků, 1,500 krát. To je 1,500 stadiónů nacpaných každý – stotisícem lidí – všichni mrtví. Pro ty, co si myslí – že se to nemůže stát jim: B Y L I J S T E V A R O V Á N I. Masakry, kterých jsme byli svědky posledních 100 let, byly jen – přípravnou fází hlavního projektu Nového Světového Řádu. zločiny Hitlera a Stalina‘ jsou nyní už historií, ale „komunistický“ – systém zla Číny není spokojen s počty bodů v závodě o největší – počet mrtvých v historii. Masové zabíjení a zotročování stále probíhá a těší se – plné podpoře ze strany proponentů Nového Světového Řádu. „Komunistická“ Čína slouží jako laboratoř globalistů – zkušební polygon, – kde 1.4 miliard lidí žije své životy jako pokusná zvířata, která slouží jako – testovací subjekty pro formulaci skvělého nového světa . Americká a Britská vojska spolupracovala úzce s Mao-Ce-Tungem během – druhé světové války a na jejím konci tajně podpořily – Maovo vyhnání Čankajška a nacionalistů. OSS, která byla předchůdkyní CIA a pak ona sama – věřily, že Mao bude mít stabilizující efekt. poradce Billa Clintona profesor politických věd na univerzitě v Georgetownu, – Carroll Quigley vysvětlil ve své knize Tragédie a Naděje, – jak skupiny Anglo-amerického kulatého stolu podporovaly každý druh – autoritativních režimů, od komunismu po fašismus, aby zajistily centralizovanou – vládou dominaci nad populací a plánovanou ekonomiku. Elita jsou muži monopolu. Snaží se monopoly vytvářet – a vládnout obyvatelstvu skrze hlaveň pušek. Ve svých písemnostech lídři Nového Světového Řádu – průběžně vršili chvály na zkorumpovaný čínský „komunistický“ model. V srpnu 1973, v článku napsaném Davidem Rockefellerem – pro New York Times, Rockefeller otevřeně velebí a schvaluje – Mao-Ce-Tungovy činy a oslavuje jeho systém velení a ovládání. „Ať už je cena čínské revoluce jakákoliv, viditelně je úspěšná – nejen ve výrobě a oddané administrativě, – ale také ve výchově k vysoké morálce a cílevědomé komunitě. Sociální experiment v Číně pod vedením předsedy Maa – je jedním z nejdůležitějších a nejúspěšnějších v historii.“ ~David Rockefeller New York Times, 10. srpna 1973 „Komunistická“ Čína je modelovou společností pro Nový Světový Řád. Čína dostala více mezinárodních cen za svou politiku – a formu vlády, než jakákoliv jiná země. V očích – globalistických plánovačů je totalitní Čína budoucností. Čína přijala děsivou politiku „jednoho dítěte“ díky lobování ze strany – konsorcia eugenických organizací, což zahrnuje: – Plánované Rodičovství a OSN. Páry, které mají více než – jedno dítě čelí vysokým pokutám a uvěznění. Praxe nucených potratů – se v Číně spojila s přáním kultury mít chlapce, a to se nyní projevuje – prohlubující se krizí, neboť je v populaci o 30 miliónů více mužů než žen. Čínský policejní stát nemilosrdně rozdrtil všechny formy disentu. Tajné církve, stoupenci Falun Kungm, stávkující dělníci v továrnách, ti všichni jsou posíláni do táborů nucených prací. Jejich krevní skupina a tkáňové typy jsou – katalogizovány v přípravě na sklizeň orgánů. – Čínská vláda pak prodává orgány vězňů nejvyšší nabídce na světovém trhu. Pokud se bohatý zákazník rozhodne letět do Číny, vězeň je – zabit a jeho orgány transplantovány. Pokud se orgány převážejí mimo zemi, vyjímají se v pojízdných – popravčích autobusech na cestě k čekajícímu letadlu. Čínští sociální inženýři agresivně provádějí euthanasie starších lidí a postižených. Čína pouze sleduje plány globalistů pro svět. Ten samý systém úplné dehumanizace se tiše zavádí po celém světě. „Depopulace by měla být prioritou zahraniční politiky – směrem ke třetímu světu.“ ~Henry Kissinger, 1974 Teď je potřeba Nového Světového Řádu, ale má to – jiné charakteristiky v jiných částech světa. Zatím žádná z těchto cest neuspěla. Ale toto je pro mě něco na způsob – náčrtu, ze kterého se jednou, v následujících několika letech, vynoří řešení. Odkud se tento způsob myšlení bere? Proč elity zabíjejí – obrovské masy lidí a nikdo jim už neklade odpor – když dosáhly – už totální kontroly. Jaká ideologie žene takového elitního psychopata?? Od Platónových časů před 2400 lety státní plánovači otevřeně proklamovali – svou touhu mít pod kontrolou každý detail života prostých lidí. Od programů šlechtění rasy po masivní zabíjení nežádoucích, – tento temný sen pokračoval po milénia. Eugenika „je studiem agentur pod společenskou kontrolou, která zlepšuje – nebo narušuje rasové kvality genomu budoucích generací – ať už fyzických nebo psychických.“ ~Sir Francis Galton Vědecké zdůvodnění tyranie bylo vždy přitažlivé – pro elity, protože to vytváří hodící se omluvu proč zacházet – s bližním člověkem jako něčím nižším, než je zvíře. Robert Thomas Malthus, – známý pro své rčení, že nedostatek potravin by byl dobrý – protože by odstranil chudé. Jeho fiktivní scénář – se později bude nazývat Mathusiánská katastrofa. Malthus je důležitý, – protože jeho myšlenky vedly ke vzestupu nového pole vědy – který bude dominovat běhu historie po následujících více než 200 let. Charles Darwin, obdivovatel modelu Malthusiánské katastrofy, – rozvinul teorii evoluce, jejíž klíčovou myšlenkou je – přežití nejsilnějšího. S pomocí T. H. Huxleye, známého jako – Darwinův buldok pro svou silnou podporu Darwinových teorií, – byly Darwinovy teorie prosazeny do širokého přijetí v klíčových – vědeckých kruzích po celé Anglii a poté ve světě. Darwinův bratranec Francis Galton, považovaný za otce eugeniky, – viděl příležitost k pokroku lidstva skrze vládu Darwinovy – evoluční teorie a aplikované sociální vědy k vyvinutí Sociálního Darwinismu. Rodiny Darwina, Galtona, Huxleye a Wedgwooda byly tak – posedlé svými teoriemi sociálního designu, že slíbily, – že se budou křížit jen mezi sebou. Nesprávně předpovídali, že během jen několika generací, – vytvoří supermany. Vynořující se pseudověda pouze kodifikovala praxi šlechtění, – už tak populární mezi elitami po tisíciletí. Onen experiment čtyřech rodin – – jejich potomstva těžce mentálně nebo fyzicky – postižené, nebo zemřelo při porodu. Zámožné vrstvy planety – a obzvláště královské rodiny světa [které] byly už posedlé – šlechtěním a naplněné kořistnickým opovržením k nižším třídám, – uchvátily novou vědu a začaly agresivně prosazovat její cíle celosvětově. Biometrie vypadá jako nová věda, ale ve skutečnosti byla vyvinuta – právě Galtonem už v 70. letech 19. stol. jako metoda ke stopování rasových znaků a – a genetického původu a jako cesta k rozhodování, komu bude dovoleno se rozmnožovat. V roce 1904 bylo založeno výzkumné centrum v Cold Spring’s Harbor – v USA eugenikem Charlesem Davenportem, financované – prominentními loupežníky Carnegiem, Rockefellerem a Harrimanem. V roce 1907 byly schváleny první sterilizační zákony v USA. Občané s jemnými deformitami nebo nízkým skórem ve svých záznamech – byli zatčeni a nuceně sterilizováni. Je vám 17, že Alice? Ano, ale co jste udělali s mými příbuznými. No, my se jim snažíme pomoci Alice, a tobě také. Odvezli je dnes odpoledne do nemocnice. Nemocnice? Vždyť nikdo z nich dnes ráno nemocný nebyl. Myslíme, že je nezbytné přednést případ tvé rodiny – státní zdravotní komisi. A po přezkoumání se rozhodlo, že je třeba provést důležitý krok a to sterilizovat celou tvou rodinu. Hmm, a co to je? Já nevím, o čem to mluvíte! No, v tomto státě máme zákon, který nařizuje takovým lidem podstoupit operaci, aby nemohli mít děti. Rozumím. Takže teď vezmeme tvé bratry do zařízení, kde o ně bude správně postaráno. A ty se budeš moci vrátit ke své práci také. Zařídíme, aby ti tvá práce pak zůstala. Ale já ve své práci zůstanu! Já nikam nejdu. Nyní půjdeš také do nemocnice, Alice. A tím máte na mysli, že už nebudu moci mít nikdy děti?. Přesně. Já jsem v pořádku, říkám vám, že nechci jít do žádné nemocnice. Nechceme s vámi žádné potíže mladá slečno Pokud odmítnete jít, tady pan úředník vás k tomu donutí silou. V roce 1910, byl v USA založen Úřad Eugenických Záznamů. Tehdy v Británii založili první síť sociálních pracovníků, – výslovně, aby sloužili jako informátoři, kteří prosazovali eugenický kult rasy – který rychle získával kontrolu nad západní společností. Sociální pracovníci rozhodovali, komu budou odebrány jejich děti, – kdo bude sterilizován, a v některých případech, kdo bude tiše zavražděn. V r. 1911, vyváží rodina Rockefellerů eugeniku do Německa – finanční podporou Institutu císaře Viléma, který později vytvoří – jeden z hlavních pilířů Třetí říše. Na mezinárodní eugenické konferenci v r. 1912 v Londýně se eugenika stává – mezinárodním potřeštěním a získává prominentní status. Futurista a velmi prodávaný sci-fi autor H. G. Wells studoval biologii – u vrcholných eugeniků a šířil onu novou víru po celém světě. V r. 1916, začíná milenka H. G. Wellse, Margaret Sangerová, s propagací – eugeniky zpět v USA. V r. 1923 získává Sangerová masivní podporu – od rodiny Rockefellerů. Sangerová napsala kolegovi eugenikovi Clarence J. Gambleovi, že bude potřeba najmout černošské lídry – jako nastrčené figury ve sterilizačních programech, namířených proti černošským komunitám. V r. 1924, píše Hitler ‚Mein Kampf‘ (‚Můj Boj‘) a připisuje zásluhy – americkým eugenikům jako svou inspiraci. Hitler dokonce napsal obdivný dopis – americkému eugenikovi a ochranáři Madisonu Grantovi, – nazývajíce jeho rasistickou knihu, ‚Příchod velké rasy‘, svojí biblí. Hitler vyvinul plán na masové vyvraždění Židů, – a toho co nazýval podrasy, stejně jako postižených, – na základě Granta. Od r. 1927 se eugenika stala mainstreamem. Ta takzvaná věda byla agresivně prosazována pomocí školních soutěží, – církví a státních výstav. Církve vypisovaly soutěže s vysokými – cenami v hotovosti, aby se vidělo, kdo bude nejlépe schopen implementovat eugeniku do kázání. Hlavní denominace pak říkaly Američanům, že Ježíš je pro eugeniku. V tom samém roce pak v USA 25 států zavedlo – zákony ‚pro sterilizaci‘ a Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch – politiky brutální sterilizace. Když přišel k moci Hitler, v r. 1933, – jedna z prvních činností bylo prosadit eugenické zákony podle modelu – zákonů ve Spojených státech. Film z r. 1934, ‚Děti zítřka‘, přivedl program eugeniky- na stříbrná plátna v USA. V případě slečny Masonové nedokážu vidět žádný důvod pro – operaci, která byla doporučována. Tato žena je naprosto normální. Dobře pracuje a má dobrou pověst. Víte něco o jejím rodinném pozadí? No, ano vaše ctihodnosti, vím. Mají několik dalších dětí, že? Ano. Jaký je jejich stav? Jedno je tělesně postižené, 2 další jsou klasifikovány jako slabomyslné. Není nejstarší syn ve vězení? No, ano, myslím že ano. A když to všechno víte, jste stále přesvědčen, že této dívce by mělo – být dovoleno přivést další takové lidi na svět? Ona je zdravá, vaše ctihodnosti. Ona není jako ty ostatní. Určitě by měla dostat šanci, aby se přičinila na svém uzdravení? Nemohu s vámi souhlasit doktore. Předpokládejme že je normální, – ale je pravděpodobnost, že její děti zdědí rodinou nákazu, – není to možné? Ale vaše ctihodnosti… Je mi líto doktore. 3 generace nezdravých je dost. Odvolání se nepřijímá. Od r. 1936 se Německo stalo světovým lídrem eugeniky, když přijalo – efektivní opatření ke sterilizaci a euthanasii stovek tisíc obětí. Velká trojka americké eugeniky, Davenport, Laughlin a Goethe – byla odeslána Rockefellery do Německa, kde radili – nacistům s vyladěním jejich vyhlazovacího systému. S velkou podporou USA a Anglie překročilo Německo – špičku a milióny zaplatily svým životem. Na konci války spojenci uchránili od potrestání – hlavní nacistické vědce, kteří umučili tisíce lidí k smrti. Nacistický způsob eugeniky uvedl elity do rozpaků, ty ale neměly – žádný úmysl zastavit své plány. Spojenci se mezi sebou doslova poprali – kdo dostane nejvyšší nacistické eugeniky. Nezáleželo na tom, že doktoři z SS umučili – desítky tisíc k smrti, nechali je volně jít. Anděl smrti Josef Mengele a jeho šéf Otmar von Verschuer nebyli potrestáni – a von Verschuer dokonce ve své práci v poválečném Německu pokračoval. Eugenici se zlobili, že byla jejich skvělá práce odhalena. Takže se pak skrývali, aby svou agendu zakamuflovali. časopis „Eugenics Quarterly“ se stal „Social Biology“. „Americká Liga Kontroly Porodnosti“ se stala „Plánovaným Rodičovstvím“. Nové termíny jako Transhumanismus, Kontrola populace, Udržitelnost, Ochranářství a Environmentalismus nahradily Rasovou hygienu a Sociální Darwinismus. Mnoho eugeniků z předchozího období se angažovalo do toho, co nazývali crypto-eugenikou. Úmyslně beroucí svou eugenickou víru do podzemí. Stali se velmi – respektovanými antropology, biology a genetiky v poválečném světě. Spojenci pak propašovali tisíce nacistických vědců z Německa – a postavili je do klíčových pozic. Od biologických zbraní – až k raketové technice, po celém vojenskoprůmyslovém komplexu. Zakladatel IBM byl devótním obdivovatelem Hitlera. Thomas J. Watson dodával své počítačky na děrné štítky – a techniky I.B.M. nacistům pro použití v táborech smrti. Tetování u obětí táborů byla identifikační čísla IBM, která se zadávala do oněch počítaček. IBM použilo podobné systémy už v r. 1928 v Jamajské studii rasového křížení. První reálné počítače byly doslova vynalezeny eugeniky pro eugeniku. Pohlavár OSN a nestoudný eugenik Julian Huxley argumentoval, – že protože lídři eugeniky založili environmentalistická – a ochranářská hnutí, měli by být užiti jako prostředníci – při formování světové vlády. Přesně tak jak si představoval H. G. Wells, – tato vláda bude kontrolována vědeckou diktaturou a bude vedena na principech eugeniky. Huxley vytvořil – ‚Fond Světové Divočiny‘ se zakladatelem Bilderbergu a bývalým SS – velitelem, holandským princem Bernardem a anglickým princem Philipem V případě, že budu reinkarnován, chtěl bych se vrátit jako smrtelný virus, – abych něčím přispěl k řešení přelidněnosti. ~Princ Philip podle německé agentury (DPA) Srpen 1988 Aldous Huxley, autor ‚Skvělého Nového Světa‘ a bratr Juliana Huxleye, – měl v r. 1962 projev v Berkeley, těsně před svou smrtí. Připustil, že jeho bestseller ‚Skvělý Nový Svět‘, napsaný v r. 1932, – nebyl založen na fikci, ale na tom, co elita plánovala zavést. A tady bych chtěl krátce porovnat parabolu ‚Skvělého Nového Světa‘ – s jinou parabolou, která byla vydána později – v knize „1984“ George Orwella. Inklinuji k myšlence, že ta – vědecká diktatura budoucnosti – a já si myslím, že bude – v budoucnosti vědecká diktatura v mnoha částech světa, – bude pravděpodobně o mnoho blíže k šabloně „Skvělého Nového Světa“ – než k šabloně „1984′. Budou o mnoho blíže – ne kvůli nějakým humanistickým ohledům vědeckých diktátorů – ale jednoduše proto, že šablona „Skvělého Nového Světa“ je pravděpodobně – o hodně efektivnější, než ta druhá. Ale pokud se vám daří vytvářet souhlas – se stavem věcí, ve kterém žijí, – stavem zotročení, stavem bytí, no, mě se zdá – že druh konečné revoluce, které se nyní dostáváme tváří v tvář – je přesně tato – že jsme v procesu vyvíjení – celé série technik, které dovolí ovládající oligarchii, – která vždy existovala a dá se předpokládat, že bude vždy existovat, – dovolí dostat lidi do stavu, že budou své otroctví milovat. Je možné dosáhnout – že se lidem bude líbit stav věcí, který by se jim při jakémkoliv normálním morálním standardu – nelíbil. A tyto metody, myslím si, jsou skutečnou kultivací – starých metod teroru, protože kombinují metody teroru – s metodami vytváření souhlasu. Jistě, je mnoho dalších metod, které jsou myslitelné, – existuje například metoda farmakologická, to byla jedna – z věcí, o nichž jsem psal v „Skvělém Novém Světě“ a výsledkem – by bylo…dokážete si to představit – euforie, která by učinila lidi – důkladně šťastnými i v těch nejhorších podmínkách, – Tím myslím, tyto věci jsou možné. Elita za sebou zanechala masivní vlnu destrukce, když – chladnokrevně experimentovala s civilním obyvatelstvem, jako kdybychom byli laboratorní myši. Vedení kongresových vyšetřování odhalilo – více než 20 tisíc testů, které se provedly – na americkém lidu mezi lety 1910 a 2000. Jedna velmi známá studie eugeniky – Tuskegee syfilis projekt, – zabil stovky černochů a trval 40 let dokud – ho informátoři v r. 1972 neodhalili. Od r. 1943 až do dneška zkoušeli Britové – smrtelný nervový plyn na svém vlastním personálu na zemi moři i ve vzduchu. Mnoho lidí zemřelo okamžitě. Jiní umírali strašnou smrtí po několik let. Federální vláda svěřila tajné experimenty vystavování radiaci – na tisících pacientech, kteří k tomu nedali souhlas. Stovky nemocnic v USA – dávaly zdravým mužům, ženám a dětem injekce s uranem a plutoniem – v dávkách od malých až po smrtelné, – zabili mnoho pokusných osob. Těhotné ženy na gynekologiích dostávaly od doktorů z vojenských základen vitamíny – které obsahovaly radioaktivní uran 239 a plutonium 241 – což vedlo k agresivním potratům a smrti matek. Vojáci a námořníci byli užiti jako pokusná zvířata – při stovkách testů atomových a termonukleárních bomb. Vlastenečtí Američané byli ozařování bok po boku s laboratorními zvířaty. Piloti byli nuceni opakovaně prolétávat hřibovými mraky DNA ničící radiace. 1951-1961 zaplatila americká armáda izraelskému ministerstvu zdravotnictví – 3 milióny lir, aby provádělo radiační testy na Sefarských dětech – které s rodiči imigrovaly do Izraele. Vládou řízené veřejné školy říkaly dětem, – že jdou na preventivní prohlídky, a tam dostávaly dávky rentgenového záření. Pentagon ozářil už více než 4000 školních dětí – v USA, a mnoho z nich zemřelo. Více než 110 tisíc židů s tmavší pletí dostalo – do hlavy 35 tisíckrát násobnou maximální dávku – opakovaně. Mnoho z dětí zemřelo během měsíců. Všem vypadaly vlasy. Některé dosud žijí a mají mučivé zdravotní problémy. Skryté testování chemických, biologických a radiologických přípravků – na nic netušícím obyvatelstvu pokračuje dnes celosvětově. Mezi lety 1940 a 1979 byla převážná část britského obyvatelstva – posprejována z letadel více než 2000 krát smrtícími – chemikáliemi a mikroorganismy, aniž by jim to kdy někdo řekl. V r. 1968 testoval Pentagon smrtící biologickou zbraň v New Yorském metru – a do lokálních nemocnic umístil personál k monitorování efektů. Násilná sterilizace mužů a žen – pokračovala v mnoha státech až do poloviny 80. let. USA a Anglie nyní testují pesticidy – a vysoce toxické experimentální léky na desítkách tisíc zdravých – dětí v dětských domovech, z nichž mnoho na následky experimentů zemře. Věznice po celé Americe nutily vězně účastnit se – temných experimentech – od studií pesticidů až po implantáty – dioxinů, zašívaných do jejich zad. „Postupně, pomocí selektivního křížení, se vrozené rozdíly – mezi ovládajícími a ovládanými zvýší, až se z nich stanou – téměř rozdílné druhy. Vzpoura plebsu se stane stejně nemyslitelnou jako organizované – povstání ovcí proti praxi jedení skopového.“ ~Bertrand Russel H. G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russel a stovky dalších – eugeniků se stále nechávalo slyšet o tom, jak establishment – věří, že je odděleným, pokročilejším druhem – než jsou normální lidé. Vrcholoví eugenici byli nestoudní dost na to, aby připouštěli – že jejich cílem nebylo zlepšit dědičné charakteristiky obyčejných lidí – ale dále je zhoršoval, tak, aby byli lépe ovladatelní. Laureát Nobelovy ceny Russel, se dlouze rozepisoval o tom, jak vakcinace – plná rtuti a dalších látek poškozujících mozek, vyvolá – částečné chemické lobotomie a tím vytvoří servilní populaci zombie. „Strava, injekce, a zákazy se zkombinují od velmi raného věku, – aby vytvořily druh charakteru a druh názorů, které – autority budou považovat za žádoucí, – a jakákoliv vážnější kritika se stane psychologicky nemožnou.“ – ~Bertrand Russel Dopad vědy na společnost Už před více než 100 lety eugeničtí plánovači společnosti říkali – že budou užívat léků ovlivňujících psychiku, aby ovládali obyvatelstvo. amerického obyvatelstva užívalo nějaký typ – antidepresiv na předpis. Ale v případě dětí v dětských domovech, – sektoru, kde má stát úplnou kontrolu, jsou nejméně 2/3 dětí nuceny – brát koktejl vytvořený průměrně ze 7mi druhů psychotropních léků. Předseda Texaské Společnosti Psychiatrů, Joe Burkett, – vypovídal před výborem státního kongresu – o psychotropních látkách užívaných v péči dětských domovů a šokoval veřejnost – když řekl, že dvou třetinám dětí v dětských domovech v Texasu byly – předepsány psychiatrické drogy, protože byly – velmi, velmi nemocné díky špatnému genetickému základu. Mnoho těchto dětí vychází ze špatného genetického základu. Nemají stabilní rodiče, činící dobrá rozhodnutí. Kromě genetického základu, – byly traumatizovány zneužíváním, zanedbáváním a problémy, – a byly pak traumatizovány separací, – a všechny tyto věci je predisponují k duševnímu onemocnění. – Západní svět nyní implementuje eugenickou politiku prevence zločinu. Plody jsou nyní zkoumány vzhledem k rodinné historii zločinnosti, – od Portlandu v Oregonu až po Londýn v Anglii zanášejí služby ochrany dětí – nově narozené děti do databází zločinnosti – a ve věku 2 let je nutí k probativním slyšením. Absolutističtí vládci vědecké diktatury nemilosrdně vedou – válku proti našim nejvíce bezbranným. V prosinci 1974, udělala americká vláda – z populační redukce ve třetím světě úkol národní bezpečnosti. Operace nazvaná Studie Národní Bezpečnosti, Memorandum 200, – byla jednoduše opakovaným zvratkem Britské populační komise, – vytvořené anglickým králem Jiřím VI v r. 1944, která otevřeně – prohlásila, že populace třetího světa představuje hrozbu monopolu mezinárodní elity na světovou moc. Kissinger byl autorem amerického plánu zacíleného na 13 zemí – kde volal po masivní redukci populace. Kissinger doporučoval, aby půjčky IMF a Světové Banky – byly dávány pod podmínkou, že národy započnou s agresivními – programy kontroly populace jako je sterilizace. Kissinger rovněž doporučoval, aby byla jako zbraň použita potrava – a vyvolávání válek bylo také užitečný prostředek pro redukci populace. V r. 1972, Nixonův Bílý Dům též implementoval politiku eugeniky – která byla řízena Georgem Herbertem Walkerem Bushem, – tehdy velvyslancem USA v OSN. Bush radil Číně při formulaci jejich politiky jednoho dítěte, a vedl program federální vlády k násilné sterilizaci – žen v indiánských rezervacích. Bilderbergem ovládaný Římský klub se zasazoval za environmentalismus – jako nejlepší frontu k implementaci redukce populace. Západní populace by akceptovaly otroctví pokud by bylo – zabaleno jako záchrana Země. Industrializace Afriky, Asie a Latinské Ameriky by mohla být zablokována. Občané by moli být více ochotní odevzdat svou národní suverenitu – pokud by to bylo prodáváno jako cesta k záchraně planety. Římský klub rovněž zosnoval onen podvod s Peak Oil (vrchol těžby ropy) – jako cestu k vytvoření umělého nedostatku. A Římský Klub – agresivně prosazoval také světovou Carbon Tax (daň z imisí) – jako cestu jak financovat jejich světovou vládu. V kopii konceptu Konvence OSN o Biodiverzitě, – se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci – ze současné úrovně 6 miliard lidí na 1 miliardu. V 70. letech vyvinula Jižní Afrika rasově selektivní biologické zbraně – namířené proti černochům a asiatům, a poté technologii prodala uprostřed 80. let Izraeli- V září 2000, Vydal thinktank PNAC – Projekt pro nové americké století (v ČR signatáři Havel a Vondra) – dokument, ve kterém Dick Cheyney popisoval – rasově-specifické biologické zbraně – jako ‚politicky užitečné nástroje‘. A někdo se ptal, „dobře, proč by chtěli redukovat – lidskou populaci, když to pro ně znamená méně peněz.“ Většina lidí odpověď nezná. – Jim nejde o peníze. Mají peněz dost. – Jim jde o moc. Je to jejich afrodiziakum. Absolutní vladaři Nového Světového Řádu nyní agresivně – lobují za celosvětovou politiku jednoho dítěte. Čínská politika jednoho dítěte byla zaváděna postupně po krocích. V 60. letech, když to začalo, šlo pouze o nevýhodné zdanění. Teprve později je zavřeli, pokud měli více než jedno dítě. Nyní podobné návrhy daňově penalizovat páry, které mají více – než jedno dítě, vznikají v USA, Anglii a Evropě. Při hledání jak snížit globální oteplování jsou děti podle některých, – novými viníky. Jeden think-tank v Británii říká, že příliš dětí – je to, co zhoršuje stav planety, říkají, že velké rodiny, – cokoli přes 2 děti by opravdu mělo být něco, nad čím se mračit – ekologické NE-NE!, podobně, jako zahazovat plastové pytlíky, – ježdění s těmi velkými auty, co žerou, dlouhé dovolené v zámoří. Británie má ve skutečnosti záporný růst populace. A myslím, že Kanada také. Rodiny v našich bohatých zemích by ale stejně neměly mít více než 2 děti.. V r. 1998, slíbil Ted Turner dát více než 1 miliardu OSN – Aby se utratila při implementaci – politiky populační redukce po celé planetě. „Celková populace 250-300 miliónů lidí, – – 95 procentní pokles ze současné úrovně by byl ideální.“ ~Ted Turner V rozhovoru s Audubon Magazine V r. 1999, dala nadace Billa a Melindy Gatesových 2.2 miliardy – organizaci Plánované Rodičovství, Fondu populace OSN – a dalším skupinám pro redukci populace. Do r. 2007 dali Gatesovi – více než 30 miliard dolarů téměř výhradně – skupinám pro kontrolu populace. Kontrolovaná korporátní média o tom cynicky informovala – že Gatesovi dávali ty peníze na pomoc dětem ve třetím světě. Bill a Melinda Gatesovi byli sesazeni z trůnu světově nejštědřejších – filantropů, když jejich přítel a spřízněný entuziasta populační redukce – Warren Buffet, dal 37 miliard na podporu armády – Skupin pro kontrolu populace. „A já si skutečně myslím, že svět by byl mnohem lepší – kdyby nás zbylo jen 1 nebo 20 procent.“ ~Dr. Eric Pianka Prominentní biolog z Univerzity v Texasu, Dr. Eric Pianka, – při příležitosti přebírání ceny od Texaské akademie věd – řekl, že celosvětová epidemie AIDS není cituji: „vůbec dobrá, je příliš pomalá“, – a dal se do opěvování předností Eboly, protože ta by zabila – světové populace velmi rychle. Když jeho skandální výroky začaly být přetřásány celonárodně – jeho studenti ho bránili s tím, že Pianka je příliš konzervativní, – a že by měli být zabiti všichni lidé . Ale nejděsivějším byl fakt – že v davu přes 1000 prominentních vědců, jak uvedly lokální noviny – přítomných zahajovalo dlouhé ovace Piankovi ve stoje – pokaždé, kdy se zmínil o přednostech masově zabíjejících mikrobů a zabíjení lidí. „Čína nám byla schopna zahnout za roh a stát se – vedoucí světovou supervelmocí, protože tam mají policejní stát – a jsou schopni donutit populaci, aby se přestala rozmnožovat.“ ~Dr. Eric R. Pianka Hnutí eugeniků už setřáslo většinu negativního nánosu z dob nacismu, – a užívajíc legitimní starosti lidí o životní prostředí jako maskování – pod kterým skrývá své skutečné plány. každý chce dýchat čistý vzduch a mít dobrou vodu, – avšak ti, co ovládají ekologická hnutí pro to neudělali nic – jen používají lidskou starost a přetavují ji do podpory – globální politiky, která dále destabilizuje třetí svět – a vytváří nevyslovitelnou bídu. Pochybné ekologické a ochranářské skupiny – jsou nyní největšími soukromými vlastníky půdy na světě. Lobbují u vlád, aby zabírala půdu lokálních obyvatel – aby na ní později mohly hospodařit samy. Když americká armáda vyhodí milióny galonů nervového plynu – na východním pobřeží USA, ekologové ani muk. Tisíce firem vytváří transgenetické hybridy druhů, – spojují různé rostliny, zvířata a hmyz a vypouštějí tyto nové organismy – do globální biosféry, a vandalizují tím jádro genetického kódu planety. A velké ekologické organizace nedělají nic. Korporátní elita planety zintenzivnila svůj tlak – a zavedení globálního systému zdanění. Rok trvající hysterie Live Earth byla přípravou – a odehrála se 7 července 2007 na 7 kontinentech. Světoví lídři vyhlásili, že záchrana Země je novým – organizujícím principem lidství, a oslavovala ho jako nové náboženství. Tvrdí, že CO2, který rostliny normálně dýchají, zabíjí planetu – a že musíme redukovat množství dětí, které máme – abychom snížili svou uhlíkovou stopu. Země po celém světě se dostávají do zpráv, zaváděním nových schémat daní z imisí – a zvedáním daní na benzín, plyn a elektřinu. Je vědeckým faktem, že Slunce je hlavním momentem – planetárního klimatu a měření jsou jasná. Slunce se pomalinku stává teplejším a jasnějším. Pomalinku zvyšovalo svůj výdej tepla posledních 100 let, – a způsobovalo tak oteplování, nejen na zemi ale po celé sluneční soustavě. Ale vědecká fakta a dokonce i pořadí planet, – nemají význam pro jednoho z hlavních organizátorů Live Earth, – Davida Mayera de Rothschilda, dědice britské větve – majetku Rothschildů, když jsem s ním mluvil. Když jsem se ptal Rothschilda na pořadí planet jen se smál – a myslel si, že posluchači to nepochopí. Sázel na nevědomost lidí a pokračoval v tvrzení – že lobby globálního oteplování nemá nic do činění s daněmi z imisí. Počítám, že asi nemluvil se svým dobrým osobním přítelem Al Gorem… Globální oteplování, není čas na debatování. Myslím si, že si musíme uvědomit, že být – ekologicky citlivý a vydělávat peníze se nevylučuje. Na řešení této věci se dá vydělat spousta peněz. Ale vy pánové jen odvádíte pozornost od starosti celého světa jen – abyste si jednoduše nacpali své kapsy a nutily děti ve školách číst vaše knihy – a tohle všechno je byznys, přesně jak říkáte Rothschilde. To není…myslíte si, že na tomhle vydělávám? Myslíte, že na tom vydělávám nějaké peníze? Co, co… Je to to samé jako vaši pra, pra, pra…veksláčtí předci vydělávali. Tam v Německu, Rot Shild, takhle vám říkám, Rot Shildi. My víme, že je to celé podvod. Daňový systém založený na imisích, hlavně CO2. My to způsobujeme, především, převážnou část toho. Konsekvence jsou špatné a budou katastrofické, pokud něco neuděláme… Polární čepičky na Marsu se… ustupují, je to několik mil ročně, – rychleji než ty naše, a na měsících Saturna a Jupitera dochází k tání, – ve skutečnosti na několika měsících byl led, a nyní jsou tam tekutá moře. Tak a teď jak to způsobují naše sporťáky Davide Rothschilde? Protože jsou ty planety blíže ke slunci, můj příteli. Ne Jupiter a Saturn nejsou blíže slunci, a ani Mars. Ano pane, myslím, že si to najdete… jistě to je velmi jednoduchá věc – a to co jsem chtěl říci a to je můj poslední bod, – abych se dostal k tomu vašemu systému daní, protože ve skutečnosti toto není zdanění… Uvalit cenu na imise daň je nejlepší cestou. obchodování s imisemi to může také zařídit. Pokud by byla na imisích založená daň, bude pak potřeba – nějaký systém celosvětového obchodování s imisemi? To není „buď a nebo“. Můžeme dělat obojí. Přimlouvám se za obojí. Architekti Nového Světového Řádu se předhánějí – aby dokončili strukturu světové vlády – aby tak mohli potlačit nezávislý vývoj – technologií, které ohrožují jejich monopol na moc, – zatímco současně řídí nový vývoj – směrem, který chystají pro lidstvo. Technokrati nazývají svůj systém vládnutí konečnou revolucí – protože v minulosti byla impéria vynucována vojenskou silou. Nyní je donucování primárně psychologické a ekonomické. A společnost sama je konstruktem elity – která operuje mimo ono kontrolované paradigma – a ovládá civilizaci uvnitř něj. Přesně jako dítě ovládá prostředí v akváriu, – jsme jako laboratorní myši, celou svou existencí, – nikdy nezpochybňujeme hranice klece a vědce, kteří na nás provádějí experimenty. Inženýři Nového Světového Řádu se zmocnili lidského osudu. Jeho vládci blízce zkoumali lidské chování po více než 100 let, – a nyní nás řídí za pomoci expertů – a užívají k tomu našich primitivních pudů a potřeb jako páky. Vyvinuli své systémy ovládání mysli do té míry – aby byli schopni průměrnou osobu bez jejího vědomí ovládat jako automobil. „Kolem r. 2020. zde bude jedna světová vláda.“ ~Ray Kurzweil, 1999 Eugenika dominovala 20. století. Její nelítostný duch – nyní metastázoval do oblastí genetiky, – nanotechnologií a robotiky, ale to není překvapující. Od svých počátků všechny 3 disciplíny byly ovládány eugeniky. Miliardář a zakladatel Sun Microsystems, Bill Joy, – odvážně vystoupil na veřejnosti v r. 2000, aby varoval před rakovinou konsensu – mezi technokratickou elitou, že přinejlepším – bude lidstvo úplně zotročeno kolem r. 2030, – a v nejhorším dojde k vyhlazování všech kromě elit. Kdo je to ta techno-elita, – jsou to členové toho, čemu se říká transhumanistické nebo posthumanistické hnutí. Mnoho z jeho stoupenců vidí jen ony dobré aspekty – exponenciálního vývoje technologií, jako umožnit slepému vidět, – hluchému slyšet a delší život pro všechny. Ale to, co mnoho z nich neví, že hlavní eugenik, – Julian Huxley, založil transhumanismus, a že ti, co ovládají společnost, – otevřeně připouští, že jejich nový systém je navržen tak, aby se vyvinul do absolutní tyranie. Vůdčí transhumanista Ray Kurzweil, se chlubí, že pokrok v technologiích dovolí těm, co si to budou moci dovolit, žít věčně, – ale připouští, že většina nebude schopna držet krok s novou rasou pánů. Tendence ke světové vládě je nyní zcela o tom, kdo bude vládnout, – a mít přístup k systémům radikálního prodloužení života. „Biologická evoluce je příliš pomalá pro lidské druhy. Během následujících – desetiletí bude zanechána v prachu.“ ~Ray Kurzweil Transhumanisti věří, že se jim podaří nalézt pramen mládí – spojením s technologií. Nyní může být v jejich dosahu. Před desetiletími transhumanisti říkali, že kdo nepřijme přídavky a vylepšení – nebude už schopen nalézt práci. A to se teď děje. (Mikročipy implantované mexickým činovníkům) (Skupina v USA implantuje dělníkům elektronické značky) „Ta elita, která obsazuje ovládací pulty digitální reality, jsou sebevražední nihilisté – Sebevražední nihilisté vědí, že není už žádný podstatný důvod pro jejich rozhodování – Ale budou vždy dávat přednost pokračovat v rozhodování, než aby nedělali nic. Mohou se nadšeně identifikovat s ideou nukleárního holokaustu,- nebo perfekcionistického vyhlazování.“ ~Arthur Kroker Technologie se stala tak mocnou ve své schopnosti destrukce – že si svobodné lidstvo nemůže dovolit nechat psychopatické technokraty, – s velikášskými bludy, opakovat chyby svých předchůdců, – protože je velmi pravděpodobné, že tentokrát mohou zničit – všechno včetně sebe sama, ve svém šíleném honu za božstvím. V tomto filmu jsme se pokusili o kroniku krvavých orgií totalitních vládců – experimentování, které si už vyžádalo životy – přes 150 miliónů lidí jen ve 20. století. A nyní slibují vytvořit – neporazitelnou tyranii, před kterou všechny jejich minulé průšvihy budou blednout. V dobách 2. světové války byly suverénní národy – a jejich armády se postavily Hitlerovu konečnému řešení. jakmile jednou bude mít svět jednu vládu, nikdo nebude schopen zastavit – plány proponentů Nového Světového Řádu na populační redukci. Pro ty, kteří jsou imunní proti psychologickému naprogramování, – už byly postaveny stovky táborů FEMA – po celých Spojených státech v jejich cestě za redukcí populace. Žádná metoda se předem nevylučuje. Tito temní stavitelé mají v úmyslu vypustit sérii epidemií, pomocí lidmi vyrobených – biologických zbraní, každá další horší, než ta předchozí, a zároveň, – expandovat policejní stát, aby vynutil řádné vyhlazování obyvatelstva – vše ve jménu boje proti neviditelným teroristům. A Georgia Guidestones stojí dnes jako chladný testament – svaté mise elity. vytvořit systém dvou tříd, kde ta spodní je nucena žít jako otroci – v narvaných uzavřených městech, zatímco elita si bude užívat zbytku Země, – vyvine se do nadlidí za pomoci pokročilých implantovaných technologií, – žít věčný život a cestovat vesmírem. Toto je slib dávaný vnitřním členům – Nového Světového Řádu a agenda Bilderberg Group. v r. 2007 pokračoval Jim Tucker ve své 30leté cestě – za odhalením globalistů cestoval do Istanbulu v Turecku, – místa setkání Bilderbergu v r. 2007. Jime Tuckere, díky že jste jel, příteli. Je to vždycky legrace. Jime, řekněte nám, co jste viděl, když jste byl tam u toho hotelu Ritz. Byli jsme u Ritz-Carlton. Vypadalo to jako typický scénář Bilderbergu, – s jejich těžce ozbrojenými gardami okolo toho místa, – měli tam řady formací policejních vozů čekající na své rozmístění. Také měli policajty všude kolem budovy – a měli všechny ty hi-tech věcičky, se kterými každý člen může – slyšet cokoli, co se říká v jakékoli řeči, – okamžitě přeložené do té jeho, takže dokážou držet krok. Je ten hotel otevřený? Tak se ho zeptáme přímo. Je tady setkání Bilderberg tento víkend? Můžete jít tudy. Máme 2 osobní policajty, kteří mě dnes sledují. Nevšiml jsem si toho, protože jsem měl obličej pořád do kamery – a furt mlátím pantem, ale televizní štáb říkal, – že nás ti chlapci budou sledovat. A jejich auto za námi jelo – až k hotelu a televizní štáb rozeznal dva policajty v civilu, – ne obleky, ale sportovní trička atd. To je to auto, co jsme měli za zadkem. Nechce ho někdo vyfotografovat? Máte ho, že jo? Hmm, to budou velmi pravděpodobně hoši z Bilderbergu. John Elkann, majitel Fiatu s dalším Bilderbergerem, – měli za to, že si můžou udělat procházku mimo pozemek – bez toho, aby si jich všimli normální lidi. Myslel jsem na to. Účastník Bilderbergu se šklebil do naší kamery. Tenhleten náklad velkých šéfů házel na média vražedný pohled – a zdálo se, že jsou šokováni, jak si může někdo dovolit namířit kameru jejich směrem. V r. 2007, se Bilderberg Group – dostalo největší globální pozornosti v historii. Jim Tucker byl svědkem tiskových konferencí, na kterých – byly stovky lidí z médií a nová generace informačních válečníků, – jako reportér Paul Dorneanu z Rumunska, – sledují elitu, bez ohledu na to, kde se skrývá. Odhalujeme tuto skupinu nazývající se Bilderberg. A teď, Jime náš guvernér Rick Perry, je na titulní stránce – Dallas Morning News, titulek říká: – Texaský guvernér Rick se zúčastní Bilderbergu. Co to znamená, že guvernér Texasu právě v Dallas Morning News, – připouští, že se zúčastní setkání Bilderberg Group? To znamená, že může být potenciálně prezidentem. – Jako ten podivný guvernér Arkansasu, – Bill Clinton, který přišel o své panictví účasti na setkání Bilderberg Group v Baden-Badenu – v Německu v r. 1991, a byl zvolen prezidentem v následujícím roce. Teď když nikam nepojede, tak ho v boji o Bílý Dům v příštích letech, – vyhodí jako staré tenisky – to dělají často. Ale oficiálně o Perrym Bilderberg uvažuje jako o prezidentském kandidátovi. Ano, je to porušení Loganova zákona, kvůli kterému dostal – Clintonův Bílý Dům pokutu 300 000 dolarům, což znamená, že to zaplatili daňoví poplatníci. Když se Perry vrátil do Texasu z Istanbulu – rozhodli jsme se ho činit zodpovědným za jeho velezrádnou činnost. Nechceme naše silnice, naší vodu, naše elektrárny, – naší celou infrastrukturu předávat Novému Světovému Řádu. A teď vám říkáme, že lidé se začínají zvedat a dozvídat – co děláte a jsou naštvaní, a už je to nebaví. Přestaňte nás zotročovat. Přestaňte vytvářet tyranii. Přestaňte provádět plány Nového Světového Řádu – pokud vám zůstala špetka duše, Ricku Perry. První dodatek stále existuje, Perry, a jsme tady dnes večer zpátky, – abychom vám řekli, že se s tím nesmíříme. Ať žije republika! My zvítězíme! Smrt Novému Světovému Řádu!

Konec hry: Plán zotročení světa